Skip to main content

Full text of "Acta Sanctorum"

See other formats


UNIVERSnw 
NOTRE DAME 

LIBRARIES ii 
I • Digitized by the Internet Archive 

in 2012 with funding from 

Lyrasis Members and Sloan Foundation http://archive.org/details/actasanctorum14unse 
t ■» KA CB.ChHOA* KA N J 5KBJ1J0TEKA Cb.ChnOAA 

Wk. flo/lKA Jj» TTW — V" 
PARISIIS 6C ROMiE.APVD VlCTOREM PALMK. M DCCC. LXVI. ACTA SANCTOIUM PAIUSIiaH — EX TYPIs v. «.oiiPY, VIA .;\h\n<:ii iu . H. ACTA 

SANCTORUM 

quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur 

EX LATINIS ET GR^GIS. A.LIARUMQUE (5KNTIUM ANTIQUIS MONUMENTIS 

C0LLECTA, DIGESTA, ILLUSTRATA \ 

Godefrido HENSCHENIO ET Damele PAPEimOCHIO, !■ societ\tk jbsi;. EDITIO NOVISSIMA., CUUANTI .1 <» \ \ \ K CARNA.NDET ' MAII TOMUS PRIMUS 

yUO PIUORES IV DIES ET VITA S PTJ V CONTINENTU» 

PRJBMITTUNTUR BPMEMBRIDES QIUBCORUM BT MOSCORUM, IUM PIGURAT*, ISTORUM Ul »« - I ttWI RBDDlTil B1 fAMM 

ni^ERVATIONIBUS BFLICATA. SUBJUNQUNTUR KCU ORiE. l, 10 B08DBI ' NBNTIA. 
PARISIIS ET ROM^ 
apud VICTOREM PALME, bibliopolam 180(i 8 1 3342 \6 MED. STUD, 
V.\<T 

114711 REVERENDISSIMO ET CELSISSIMO PRINCIPI 

FERDINANDO EPISCOPO PADERBORNENSI 

ET MONASTERIENSI, 

BURGGRAVIO STROMBtltOENSI, 

S. R. I. PRINCIPI, 

COMITl PYB«0HT4\0, BOIIIXO IX BOBCKEIA»n I I, MiECENATI SUO, 

ldibus Noverabris anno mdclxxix Monasterii solenniter excipiendo, 

Godefridus Henschenius et Daniel Papebroduus S. J. 

Longaae felieia tempora. 

Post Acta Sanctorum Aprilis cELSiTUDiNiTU^antehosquatuor an- 
nos oblata, et K|uod dignationis su ffifuit) accepta etiam pror 

bataque; tantus ad obligationes priores nostras, tunc in fronte Tomi 
secundi expressas, accessit . i.ii.i.I.is; ul Wajo, ad publicam luccm 
properanti, alium Patronum quncupare nec yelimus, nec possin.us. 
Etenimquod antea ^i ntit »nlii»l^ essevidebaturofnc.ium 1 empn esse jus- 
UUae- postquam illo Anturrpici.sibus ferali Autumno supenons 
anui qW velex sola ProlVssoru.n Domosi.st.ilil ani.nas quatuor.l.- 
cim intrahebdomadesquatuor, et ad unum on>ues morbis diuturnis 

implicuit, plus qua... patrrnr fuisti SoIiritUS dfl nobis: quoru... alte- 
rum inteUexcras, n.alo intcr rcgropi.ii. minislcri:. hausto, urgeri a.l 
exitum pncn.aturun. de medio V*ta?atqW Operis cui-mi; altr.u... DO- 

veras in gravi annoru... prppe oriojm.ia ajtate, orbitatis dplores 

hauddiu laturuni. Parun. siquidem ratus, i.l agere prenbus a.l l>- 
um Cmlitesqpefiipdendis, u. p.odurtior ui.iqucxi.a concederetur; 
nisi etia.n curarcs, ut nc ca, si.nili QCCasione ac n.o.lo, posset iterum 
periclilari; non crcdidisli infractLsm ...ncm iia.m forc, pcr I.tlcras q...- 
ri dc nostra Socic.alc, quasi de publico bono uon satis mmtura bcnc, 

I nisi 

Maji T. 1 coffimun5 eetens: quemadmodum cont.nuoc ecretum est n o consi 
, n se d imnerium ®stimantibus Superioribus nostns id, quodtan 
',, ' < tam subTimi Fastigio, suggerebat. Neinpe quanto 

aZ Plures docuerat nosterDaniel Cardonus; qu.totum sese effun- 
Klm auxiliumquecivium, passim agrotantium aut mo- 
rientium maximas nostras omniumque operis nostn amantiumspes 
rs"tasfefellerat,fatoheu!u^ 
,-,. , s1 tudini lamentato, subtractus e vivis, prius quam alicu. pa. u Anni 
sacri prafigendo oon.cn suum, posset publicam famam meren, ne- 
dum succederenobis, ad reliquos Menses elucubrandos lampada tra- 
dituris TDiMigitur nunc cst, PKfflCEPS celsissime, quod secunus V.V.- 
mus, tuum quod scribimus expeditius: alterius proinde quam tuum 
(li ,i non debebit,quidquidsumus dcinceps in lucem datun, v.ventes 
extra periculum, scribentes citra impedimentum, Auetore et suaso- 
,,. ,,,. Quid? quod in hujus Maji limine con.pareat Moscorum seu 
Ruthenormn Ephemeris f.gurata, a munifica tua liberalitateaecipiens, 
quod patrii squaloris hirsutam inamoenitatem exuta, sese ipsa mire- 
tur eleganUori ceelo ex ligneis ad eeneas tabulas traductam, formas- 
que nec onmino nativas, ncc a nativisalienas indutam. Fuerat quidem 
propositum nobis, sub aspectum celsitudinis tu^l non prius venire, 
quam totushic Mensis esset absolutus a prrclo, intomos omninosex 
grandes partitus;licet prae\ idercmus id fieri non posse, nisi anno quar- 
to post eum, qui huic decimo septimo seculo £erje Christiana: futurus 
erat octogesimus. Sed consilium istud mutare suasit fclieitas, tua 
dicam, an nostra? imo non tantum tua etnostra, sed publica : quae 
TEjPaderbornensibus infulis ab annis octodecim elarum, dcinde Mo- 
nasteriensi Episcopo bernardo to makapithi adlectum Coadjutorem, 
nune etian. Successorem fecit in Cathedra S. Ludgeri, exultante 
Westphalia, plaudente Germania, Europatota gratulante. Etenim in 
lain festiva Uctitia, quae solemnem tuum ad Monasterienses ingressum 
Idibus Novembris erat consecratura, autnonapparere nos, tottitulis 
tuos; aut comparere asymbolos, nefas cum essct; et maturitatem, 
non quidem plenam, justam tamen videretur assecutum opus, in 
trcs toinos productum; non potuit nostra cels.tud.ni TU/E ilerum se 
probandi cupidocohiberi, quin feslinanter officiosa, prsecerperet sua 
adhuc in arbore pendcntium fructuum partcm hancce dimidiam, tuo 
111 i capacissimo sinui inferendam, quo litterarios suos proventus com- 
portarc gestiunt, quicumque Eruditionem tuam, et singularem pro ea 
in aliis promovenda munificentiam noverunt. Quid autem fructus di- 

co ? co? Flores dare Majus solet. Florum ve^o ea conditio est, ut quot- 
quotex uno nascuntur culrao, non simul omnes pandendi adolescant 
sed securidis tertii succedentes, cultorem suum dominumque oblec- 
tent. Sive tamen flores, sive fructus dicantur hjec Acta Sanctorum 
Maji; flores proptet multiplicem suam varietatem, fructus propter 
copiosam utilitatem; patere,CELSissiME princeps, ut tuo inscripta nomi- 
nc ea accipiat orbis Christianus, nunc dimidia. postmodum integra ; 
qualia vel numquam erat habiturusa nobis vivis, vel multo serius 
habiturus, nisi toa apud Deum accepta precatio, apud homines auc- 
toritas gravis intercessisent, Cum vero nominabimus ferdinandum 
furstenbergium, nihil ultra Lector expectet a nobis,quam plenuro re- 
verentiaeprofundaesilentium hac praesertim solemni die, princepscel- 
sissime, qua ad Exceptionis tuje festh issima hilaria, orani elegantiarum 
leporumque genere exornaoda, et ad laudes tuas pro vijibus cele- 
brandas Artes universse sicMonasteriura concurrerunt; ut his cunc- 
torum aures oculos, animosque tenentibus et exquisitissima titulis 
ac meritis tuis encomia cert&tim producentibus nullus relinquatur lo- 
custenuitati nostrse, tanto minus ad ejusmodi argumentum factse, 
quanto diutius versatse intractanda simpiici sinecultu antiquitate. 
Finem itaque praefandi facimus; et geminati deinceps Pontiflcii ac 
Principatus munus suaviter, uthactenus,ET iounni; gesturae celsi- 
tudini TUiE, diuturnitatem auguramur prosperandi usque el usque Re- 
giminis. ex ipsa idem optantium multitudine. Nam, ut apte non minus 
quam elcgantcr cecinit Bcrnhardus tiuis Rottendorphius, memoran- 
norum triginta trium, quibus felicissimsememoriaeTHEODORUS fursten- 
bercius Padcrbornensem Episcopatum tcnuit: SiTIBIfata pares tribuantviriutibtis annos 3 
Ceu dedit imperio par Deus ingenium ; 
JVon tamen cequabunt populorumvota, precantwn 
ut superes PATRUI tempora keta 777 SUAVITEK SUAVITER ET FORTITER 
Symbolum Celsissimi ac Reverendissimi Principis 

FERDINANDI 

PADERBORNENSIS AC MONASTEMENSIS EPISCOPI, 

nobile Gcntis Furstenbergicse Stemma 
Virtute ac Doctrina illustrius facientis, 
propemptico carmine cxplicalum 
auspicatissimo mense Novembri, 

SOLEMNIBUS WESTPHAUA GRATUIANTE IDIBUS 

Quisquis parenlum gloria superbire, 
Veteresque bertfo atrium per excelsum 
Gaudel eepostas exhilierc majorum. 
Alienajactans; yidqaj Hityfcj sweesjirpis 
Grande decus, illustrisque columen illustre 
Domus, retro actis seculis perenriantis. 
Fijrstbeugius hiC est. Nobilis, Pius, Doctus; 
FunsTnEnr.li 19, Prineeps, Episropus, Vates. 
Quod plurimorum fjloria ac deGUS summum est, 
Stirps nobiliset antiquus ordo majorum, 
Vix rtumerat Ille intersua. Ingerii clarus 
Doclrina f&tnls, hdfi avorum egenslaude, 
Laus ipsa avurum; nobilesque virtutes, 
Animo profectai, quidquid et mare ettellus 
Divite recondit abditum sinu parvi 
Facfente, siipra Nobiles Virum tollunt, 
Hominesque supria! Ileroibusque, quos Bhxil 
Antiquitas sibi fabulosa, Martive, 
Appollinive, vel Jovi parem reddunt, 
Mendacio excepto. Urbium, Mimigroda, 
Formosa prineeps, nobilis, pia, et docta: 
Pietatis alma mater; abna Musarum 
Phoebique nutrixjam tui ; virorumque, 
Probata quorum dextra non semel bello, 
Ingens pala&stra; tolle, tolle formosum 
Caput : intuere Principem propinquantem 
Ad te, expetilum, laurea coronatum 
Comam, deeorum pectus aureae insigni 
Crucis, tenentem dextera pedum. he\a 
Gladiuin manu. el (quod maximum reor donum) 
Similem tibi ipsi, Nobilem, Pium, Doctum. 
Nunc. quanta fueris. ille te repriesentat. 
A te repnesentatusolim. amatusque, 
Et concupitus. Envenit, venittandem. 

Quodcumque doetum. aut nobile. aul pium est, tecum 
Oceurrat uni et Nobili, et Pio, et Docto : 

Qlli SIAVITATE SUAVITKll PIA CIVES 

Et El FORTITODINB FORTITER tUOS DOCTA 

Perarduam Virtutis afque Doctrlria) 

Ducot volentessemitam, reducetque 

Fors indo si quis degener dcerrarit. 

Fons Paderanus testiSj lncutorumcjue 

Neuhusa sedes Principum, el superbarum 

Domino suft iTlo quidquid iiruium esl circum. 

Non uavidebil ulla vel suum Gallo 

Clanun triumpnis Principem, aul suum Hispano 

Opihus potentem, aul Angliresuum Regem. 

Non ipsi avorum gloriaffi Leopoldum 

Suum Viennee, vd Pragsesuum quid?quod 

Neo invidobil tibi Uium Capiit, Homa. 

Lioet sacrato verlice orbi adorandum. 

Beata ter quatertjue sub suo est, docta, 

Pia, nobilisquo, Prinoipo. Ilorsal. hoc plusest, 
Quam quaelibot. vel maxima ambiens, ausit 
Spcrarc. Padcra, si rodu\ tenel terras 
Pax bola, pace shwhkh. snb lloo. iraiidot ; 
Si Mars forox, defensa fohtitek; tuta est. 
Yirtus ubique SUAVITER por llunc ro^nat. 
Viiiis ubique fortjter perHune pulsis. 
Sic suaviter, sic ronrm:K juvontutcm, 

SiC SUAVITER, Sio FORTITFR SrilOClUtOin 

Pietato, Virtutisquo, Liiiorarmnquo 
Exullat instruclam artibus sub boo quidquid 
Aut civilalum Prinoipo. aul colonormn osi. 
Ilictetuosquc (nntus. Mimh;koi>\. 

(Occurre gaudens) advenit beaUirus. Conradus Janningus S. J. APPHOBATIO APPROBATIO 

CENSORIS 

ORDINARII- 

Op„s de Actis Sanctor M,ji, per Reverendos Patres Goden-idum He^njum 
P Danielem Papebr0 chium, Socn i «n Jf.su Presbytcros, d.gest,s atque ilk ra- 
l „„ ,1. mcm. h . «tus va* ■»,, Eeoe, nuper Antuerpiens.s Ep.scopus Mlu- 
5trisg . :' „„„ dbuc Arcbidiaconuse. Librorum Censor in.cr nos esse, legere «q* 

,, ,„. , .,,„ veheme r sibi placuisse demonstravit, videre tamen perectom 

, ,, praventus , id ego ultra medietatem productum volum.n.bus r.bus 

roEpos ips scep'to,legi ; ett, Viri judicio eti, ■^.^J"£ 

' / m da| , sunt artibus ,,;„„„„ omnino reper.. I ipoie de quo, s.cu, .lle ahas 

, ,„ „ e similiter recognitum dixit, ta» bn» W BEnucrr, « Sjh 

. P ™ s 0BSC , ,.. , ,,,, , „ . Quare hos eliam tres ,omos, in quibus mh.l deprehend^ 

„,„, orthodoxa Bdei I isque moribus »dversetur, sed uberem eop.am pulcherr.mo^m 

S „„„„.,„ virtutem exemplorum,publicam lucemmereri tantopropens.uscenseo, quanto 

accuratioribus Commentariis Observationibusque singula inven.o d.scussa atque expensa. 

Tunc enim perfecle prodesl Sanctorum Vitas scriptas habere, cum mtelhg.tur qua (ide 

wrlu £ „,„„,,„„,„,. earum scripta sit. .6i.«Num» fbbtiosum a vili, quasios 

BEUM ,,„,.„„,„„ Dominus perJeremiam. Ori igitur Domini ass.mulan n.tuntur, qu. 

,,.,,, ,,, Incertis, vera a falsis (quantum quidem humana qu, d.hgent.a potest)ma- 

,,„.„ secernentes exaraine, conantur Hisloriam Ecclesiasticam ea parte excolere, qua 

maK is intractabilem b*relicisque contemptam eam reddidit pncteritorum incuna atque 

;„,.',,„, „,„,„„,„„. Quod ut prafatis Auctoribus, sacrum suum Annumper menstrua in- 

,,,„„.,„;, promoventibus, ex c muni piorum atque erudilorum desideno, feliciter ce- 

,1,,. „„.,„„ etiam votum est. Antuerpia fdibus Augusti mdcixxx. 

Antonuis Hoefslagii, Sacrx Theologim Licentiatus, 

Ecclesim Calltedralis Anluerpiensis Canonicus Gradualus, 

ct Seminarii Episcopalis ejusdem Prsses, 

Librorumincivitate eadem Censor. FACULTAS FACULTAS 

R. P. PROVINCIALIS FLANDRO-BELGICJE 

SOCIETATIS JESl 
ET SUMMA PMYILEGH C.ESAREL 

Cvm Acta Sanctorum, ad sedecim primos dies mtosk 
Mujt})eilinentia,cura etstudio Godefridi Hemcheniiet 
Danielis Papebrochii, eSocietateJESU,collecta, digesta, et 
illustrdta tres dictat Societatis Theologi legerint, Opusque 
laboriosum, eruditum,ac luce publica dignum judicarint. 
E<jo infrascriptus Societatis prcefatceper Flandro-Belgi- 
cam Proepositus Provincialis, potestate adidmihlfactaa 
Reverendissimo Patre nostroJoanne Paulo Oliva Praposito 
Generalh concedo Michaeli Cnobbaert, Typographo Au- 
tuerpiensij famltatem eadem Acta excudendi. 

Cumque Sacro? Ccesarece Majestatisdecreto cautum sit, ne 
quilibri aSocietateJESUconscripti, in Provinciis Homano 
fmperio subjectis excudantur <nii venales proponantur <tl>s- 
que ejusdem Societatis consensu ; hisce <leel<tr<> eumdem Ty- 
pographum isto privilegio legitime frui. /» quorum fidem 
hisce, officii mei sigillo munltls, manu mea s„l>s<r,i>si. 
ActumAntuerpuv 6 Augustl 1680. 

• LUDOVICUS DE CAMARGO. PROTESTATIO PROTESTATIO 

AUCTORUM 

AD LECTOREM. 

Quod ante quatuor prasgressos Menses identidem protestati, nos in hoc de Actis 
Sanctorum argumento servatas velle Urbani VIII Pontiffcis Maximi Constitutionesj 
neque nostris aliorumve huc neferendis Commentariis aliud velle momentum 
,. quam esl historia ab hominibus errori dbnoxiis scripta! ; idem deniio protestamur. 
Obtestamur etiam eos, qui meliora aul veriorase habere putaverint, ea u| dignentur com- 
municare; cupienlibus disccre, el corrigi paratis atque corrigere quidquid emendationis 
egere cognoverimus; idque vel opportuna aKqua in progresso Operis occasidrie, utjam 
saepe fecimus, veleadeficientein faciendo postmodum totius Operis Supplemento. Depre- 
camurautem,ne mox ac reperiel aliquis diversum quidpiam a sensu, in sua Natione, Pro- 
vincia aul Religfone recepto, id sibi prius statuat esse improbandum, quam' seposito afle- 
ctuum prajudfeio rem totarii expenderil ; vel, si id estdifficile, eruditorumpassim alibi vi- 
P0Pum liberioresde proppsita controversia sententias exguisierit. Imprimis vero obsecra- 
mus, ne nosj quibus onice prdposita esiMajorDei gloria, per cultuiri Sanctorum in cer- 
tiori veritate fundatum, apocryphis qua fieri poteril seclusis; in hisce discertieridis notan- 
disque agi quis credal alieniori a se suisque rebus animo. Si cui tamen secus videbitur, 
eoque justum arbitretur expostulationibus, etiamtypo vulgahdis, contranos agere; non 
simul id efflcere vslit, ul vel non liceal \«'l non expedial aa* onjecta respondefe. Quamvis 
nec putemus obligatps n<»s semper, ad responsum, <*«> quo voluerinl modo ac tempore sic 
exppstulantibus dandum, quando satisfactionem expostulaodo praetensam ipsi sibi liberali- 
ter praBrtpiunt; el apud animos sic comparatos, u! factione magisquam ratibrie moveantur, 
causam dicere, nibil aliud forel quam offensas augere, fortassisin lotius nostrac Societatis 
injuriam <'i publica simplicium mentium scandaia erupturas. SYNOPSIS SYNOPSIS 

SANCTORUM 

PERTINENTIUM 
AD TKES PRIORES TOMOS 

MAJI 

SECUNDUM TMPLICEM VILE STATUM, 

MONASTICUM; ECCLESIASTICUM, ET SECULAREM T res Priores Tomi continent dies sedecim, 
suntque inhis Sancti propriis de ignaii 
nominibus circiler dcci txi ;certonume 
n ,i'xprcssi H//rd vii millia, prmtei alios 
absque numero notatos. Horum prmcipni in tri- 
plicemStatumdislribuli,hacSynopsiindicanlur. 

Asteriscus, 'nomim addittn, significat ejus San- 
cti Vitam vel Cammentarium de ipsoapliorem 
esse moribus informandis, ornandis concionibus, 
colloquiis piis et religiosm super mensam lectw 
nt parandce. 

1N STATU ECCLESIASTICO. 

Prophetffl Hagiographi veteris Testamenti . 
• Jobe/ ' Jeremias,ti*riti«aue memorim, Reliquim t 

cultus. 

Apostoli. -lMnl.ppus. Acta Latina et Grmca, 
filim, Beliquim. ' Jacobus Alphsai Martyr Os- 
tracinm, ' Jacobus Frater Domini, cujus Mater 
Haria Cleophm, Episcopus Jerusakm^ ei toi 
passus, supernumerarius uti Paulus; utnusque 
distincta Acla, Reliquim, caltnsapud antiquos. 
Ab utroque distinguendus Jacobus Zebedaw, 

Frater Joannis. 

PontificesRomani. * Alexander I, Acta nncera 
et antiqua ex MSS. Beaedictua II, Pas( halis I, ' 
Pius V. Vita auct. Gabutio, relatioBomana, mi- 

racula,a pag. 612 ad 709. 

Patriaivlm.' Ori-ntales * Ex his Alexandriffl 
Athanasius. Vita, Translatio Venetias, Ifin 
)a ex ipsiusmet ct antiquorum scriptts, dtges- 
tacapitibusM, a pag. 191 ad 253 ei ippen 
dixde Symbolo, ejus nomenprmferente. Lons- 
t anl i n opoli ' Gregorius Na/i anzenua Pitt «»//«- 
cW n Cmare Baronio, cumprolixu et necessar 
riis adeamdem Nolis. Carmen de vila propria, 
prosa redditum. Translatio triplex ea H5S. l*> 
HnisetGrmcis, opao.369 ad *59. ' Germanus 
Yita exvariis, Translatio in Appendwe. Denir 
que Nicolaus Mysticus. 
Maji T. J ^ntioi hiflB, Evodius Martyr. Hierosolymis ,' 
Judas Quiriacus icontroversamtasel Martyrium 
ejusei invenla CrucU Historia apocrypha, Maxi- 
mus, ao i//"///^ depasilus. Omnium donique 
hujus Sedis Prmsulum ' Hisloria cbronologica, 
posifa ante Tomum%cum ISParergisconducenti' 
/-//-, ,/./ notitiam HislorioeOrientalisei solulionem 
objectarum a Carmelitanis Scriptoribus diffiouU 
tatum Eodem faciuni ante TomumV HodflBpo- 
,,,,, jflcra Joannis PhocB3 ei Antonini Placenti- 
ni, veriialu discernendm ei Terrm sanctm cer- 
tius ac distinctius eognoscendm catwo, compira- 
ia et opposila intei ?e. 

Episcopi alii in Oriente. Alhanasius Corinthi, 
Petrus Argki Hermes Philippix, Achillius Lartf- 
v/r. Sabas Daphnusim, Olbianus Ineia, Pausi- 
cacus Synnadm, ' Epiphaniua tn f '///«■«, Acla 
collecta < i whw, re/wlfl apocrypha JoannU <-t 
Polubi. Theodotus Cyrinim, Silvanus Gasm, Eu- 

I „ Bdeasd ' Joannea Silentiarius inPala» 

lnill icta Grmcolai per CyrUlum, Hucspeo- 
tani Mociuseeu MuciusPreeo. Constantinopoh, 
lcta ri HSS. Eutbymiusel Petrus Alexandria, 
Rbodopianus Diaconus Harlyr iphrodi im, \h- 
diesus el Abbas cumaliu Presbyteru ei Dmco 
nibus ui Perside. 

i pjscopi etClerici m Itaha. Nicolaus Alber- 
gatus S. K I i' 1 "' 1 BononuB' Vita duplea pet 

obumZenumetCarolum Sigonium. Tl [o- 

• Maurelius Perrarta?, Ugenda apocrypha. 
Maurelius Imolm, Villanus Bugubii, ' Udebran- 

dusFaro-eemnj t, ' Gerontius Calln, Cbryspo- 

!„„,/;,/,„/,„. Paulinus Senogallim, UrsusfS 
• luve nalis Bpwco/wtf NarniiB a//ergtie Juve- 
nalis Can/e«oi -Itaani icta vtta confusa 
Uinctmhisi / lationum, Elevai umre- 

,,,„. mrobique factarum monumentaautl 
tica.apag. 381. ad 118. ' Gregonus Ostiensi i 
LegatusApo toUcusin Htepanw, Alexander Vin- 

ln Vticertip, ' intoninus //-,/,'. Wi SYNOPSIS Florentius Campiliw, Bonifacius Ferenti, Valen- 
iiims Genuw, Hildebertus Derloncs, Petrus Pa- 
piw, Vcncriiis et Gerontius ftfediolani, Pompo- 
nius Neapolif Bonosius Salcmi, yiborator ui- 
neventi, Benedicius dSsernice, Cataldus Tarentt, 
Priscus Nucerioe. Tum ex Africa adducli, Inno- IN STATU MONASTICO. Ecotesiam Orientalem illustrarunt Pachomius 
ct Theodorus Abbatcs. Acta pulcherrima etpro- 
lixissima Grcecolatina per ferecoatvos, de iisdem 

Ammonis Episcopi Epislola. a pag. 282 ad 358. 

ccntms luietutn, Horentuis et \ imiemialis lur- . ' . . ' l% , ,, 

,. , „ ,, c Ainicnti.r ae Jumons Pachonni seu Postumn 

vtsium, Euphrosmus Punzuunm, Rossius Sues- ,!.' , _ ... 

,, i ■ . . . , , ., , „ , . Vila apoerupJia. Jdannes rcamascenus, Acta 
Mim. Presbvteri, Lalepodius Murtur itm,m et „ ,' Jl • ,. 

,. , , . ,i ■ , ■■ , ,. • Grtcco/.itnm cuni cncomio cius pcr Lonslnuli- 

Eutilius Suriani. Altt ilem vams locis, Danmus, . ' ..' . 

. i ,. .. .... i num Loaotlielam n, [pnenaice. fSicepnorus Lon- 

Chrysantnus. rorlunatus, Plnlippus Arnvnensis, .. ■' ,/y . . . ' 

,, | .. ,,. ' ' .. . tessor Hequmenus Meatciensis. bermanus Hc- 

Nepolianus, nvpolistus, Mettius, Antnimus. itcn ' * 

,. «.. n .. r .. gumenus umlator ( ozimtres. xliv Monacni aa- 

Diai -inii . Sisiniiius, Primus, Marcus, l.vrulius 7 . ' . _. ,. . 

,,., | , | - n •' baitee m Palwstina Jnartures. Plures .Munacni ct 

meodulus, Jacoous, Donumcus. ... ._ .. ■' 

!n llspa.ua Episcpus ' Almhr S. Secm.dus : *"f™* "*«"** , _. 

nventioet Translatio] ejusdem el ! wn mis- . '" 0, ^ 1, '» , <-' "'.l.«|mn.vs ac/cr I.encdict.ni, 

innh innttnlh l?«l.\ n,/,,n«,,< If.,,./,,.- /#;«„„- PelrOOaX ncstuurutor < usn, , , Il.lariUS Abbas li, sio ah Aposlolis. Felix Dtaconus Martyr Hispa- Galeatensis, Adamus Firmi, ' Marculphus in 
ctarius, Nicctius e/ Mamertus Viennce; Qrientius 
iuscii, ' Macarius Burdegala?, hemovici Aurc- 
lianuse/ ' Sacerdos, Vita ex U.v. Tolosai Erem- 
bertus, Biturigibus Palladii duo et Desideratus: 
Vesontione SilvestereJ Fronimius; Autissiodori 
' Peregrinus Martyf Vitaex MSS. Marcellianus, 
Valerius, Valerianus, Helladius, e('Amator. \i- 
taca i/ss. Clafomonte Apruriculus, Suessione 
Onesimus, Ambianis Honoratus, Cenomannts" 
Domnolus, Vita duple$\ flajocis Uagnoberttis 
cum Zenone Diacono; Sagii ilndbertus, in Ar- 
moridi Bi*iocus, Hktis 6odb et Agath^mber. 
Jtem, Presbyteri, Gibrianus Hemis(de cujiis rtii- 
raculis tres prolixi libri seriusallati differuntur 
ml ultimumtomum Maji) Euscbras Aiuissiodori^ Rictrudis, Acta, miracula, favores prolixissime 

deducia ea MSS. a pagx 79 ad 154. Berlha 

ivennaci, Waldrada Metis, Agnes Pictavii, Bc- 

nedicta Itonur. Beatrix Patavii, Vila duplex, 

miracula. 

Cluniacenses. " Rfajolus Abbas, Vita tnplci 

ci miruculu. n pa0. (>■>■> u<l 698, ' Cunrailus 

Fundatot Montis-Angelorum in Uelvetia. 

C aldulensis Angelus Marlgr Mae&actt. 

Cistercienses prcet&r Pelrum Archiepiscopuin 
Tarentasice, et Mafaldam Reginam) AlexandCr 
Gonversus Fusniaci, Catliarina Pardi in lira- 
bunliu. 

Canonici Regulares (prceter Ubaldum 1 , Epir 
scopum Eugubinum) GUalteHUs in Galtid, (ieral- Placidus Augustoduni, Emarus Carhuti, Diaconi (ll,s '" / -" s ' / ' 7 "' rt - Stanislaus CasimirensisteJ Mi- 

ctc Avitus, CarcodemnS, Ivenlinus, Ceremius, chael r ' nl, ' ,,,l,ls '" Polonia. 

\ndeolus Martyr, Jovinianus fcfarr^r. BasilianuSi Leoin Calabria. 

tu An-lia ci flibernia ' Joaiines Beverlaien- 0rd - Cruciferorum, Ventura in Vmbria. 

sis Eboraci Irchiepiscopus. Vita et miracala Garthusianus, Nicolaus'Albergarus CafdmalU 

per quatuof audtores ex MSS. 1 .1 < II > ertus Lin- foohtepiscopusBononkn&isidequttsuprd. 

disfamcnsvi, Asaphus in Wallia . ■ kella. us, Ctf- Ordinis Pra^dicatorum {pnrtcr Pjum \, ct 

rentocus', Moeldodus; IHbemi. Antoninum ArchiepiScopum Flofeixlinum) r ^Egi- 

ln Belgio Aufridus Ultrhjecit ' Wiro Rurc- (,IUS '" / -" s// """'- " /'"/• 406 ad \X\. ' Ber- 

mundce, Commentatius Jodnnis BoUttoai: r,n- l,a,,l,ls ,um - parvulis ibidem. ' Elisabetha /•'/'- 

jectiad Mosani Domitianus l fll * Serveltiiis. A8i'a '* fl ^?^ Hangariea ih Hetvetia 

cl mirucula ci runis n pmj. "li)'t . ad 227 . Hujus Ordmis Mmormn [proeter Alexandrum lipi- 

occasione parata erat nova Diairiba de Episco- sro i" 1 " 1 Vtifcermtfm) Philippus Aquilanus in Ita- 

/intu ci Episcopis Tungrensibus { et Trajectensi- ^"' "Zacharias tii Lusitania, ' Ladislkus in Po- 

lus : sed ob causus ililata esl t prir/iqcmlu ulti- ^onia, a pag. 595 od 011 Tertiarii rc>-o in Ita- 

mo Tmm, Maji. ("..'rl.rruus Presbyter GeUce, in ll(1, 'Viyaldus, * Gerardus, lllumiriatus. 

Aciis.s. Dgmpna . tarmelit», * Augelus Martyr in Sicilia. Cul- 

ln C.ermaiua ' ModOaMus ArchiepiSCOpUS Trc- " <s ' Translalio, inirucula ex /iroccssibus ct 

nrcii.sis. Vita, fifanel&lto. BriWnnus. Ibidem* instrumenlisauthenticis t apag.^a4 9i. Vita 

Tlnvdulpuus Presbgter mtracula, ' Godehardds tr 'l' l( ' r - su1, nomine Enoch Patriarchce Jerusa- 

EpiscopUs llililc.shcmcusis, Yita, miracula, ca- /em - "' spcit et lestis oculati, scripta ab homine, 

nonizatio. Plulippus Vrcsbijter Gella 1 n, PalatU l 00 ** pvttonas, tempora confuhdente, ritus etiam 

natU, dc cultu jilura in Apjiewlice. * Stanis- ^rwcos et publicw OCprivata rei statum in Terru 

laus Martyr EpiscoptHs i'racoricnsi.s m po/o- * a " cta at']uc Carmclo ignoranlc, ideoquc suo 

nia. \ ,ia ct mirdt ulu, per Joaiinem Dluglossum } /oro l )ral< ' r ' 1 " ■ adimpoftunam expostulationem, 

a paij. 297 iid 2751 ' Joannes Neponmcenus s P ecul ° Carmrlitano pra>fixam,dalur in Appcn- 

Cananieiu Pragensis propter secretum Confes- (iice < a P a, .h 79:j " (/ **$■ ' Aloysius Rabata in sionis sitbmersus Sicilia ex Processibus MSS. cum Apologia prce- 

via ad querclas dc Martio ct Aprili. ' Simon 
Stoek, vi Gcneralis, nunc pauca de cultu et 

atate 1. PAUTIS MAJI. 

atatc, plura quando nobis Burdegala mittetw Coi lancti. /n Thcbaide 'Timotbeus ct 

Vita,aJoanne Swanmghtono cocevo, utpmten- Maura Martyres Ulaliw, ' Hesperusel Zoocum 
ditur scripta. filiis Martyres t utrorumque Acla Grcecolatina. 

Eremitffi iVugusliniani, ' Grogorius |Verucu- ' Walberlus et Bcrlha, PareniesSS WaUletru- 
Lensis, " Magdalena Mbritia, «■/ lYmlentu CpH disej M/tyifrfi*. ' Isidorus igrUola et Maria 
mensis, iii ltaliaom\ illius uxor : Kiia u triusque etmiracula^ i /'»•»- 

Ordinis servorumB. Marij ' Franciscus.Se- cessibus et Uispanico Bledes. 
nensisea Processibus MSS viduaj . * Monica, Hater S Itiguslini ZYoiw- 

Solitarii nul/i Ordint a/isfricfi. Reginaldusel fftiio torporis % Aroasiam an Homam ' ' Bortha 
Francus m Calabria, Nicolaus \eamli, ForTis. cunt /Wio Ruperlo Duce Bingensi, Vitascriptaa 
in Umbria, Benignus Perusicc, Dorotheus Lucoi s.illl. jorde. ' Itla t/e/lduberga, HalerS f .'.•»•- 
• Ampelius Genua?, ' Mirus Surici, Priniael in li Hiracida. Mundana, Woier 5, Sacerdo- 

Armoi ica, loaones Monasleriensis Cainone, Gen- lis. 

tius Carpentoracte, ' Dpminicus Calccatensis in Agricolffi, 'Albertus Qcrgpmi, ' Isidorus i/</- 
Hispanfa, MiracuCd prolixa. rfntt. 

Virgiqcs MH< '.Bflraipna w ,Uetoto, Flqrina ef Pfool vero adAies £jug.u(os, ouortim 

Flamina in Aruerwia. ucerVa 9enont6i», Solan- bWfermiTn i/fusifoitir, simuJ om'ii< 
giii BitiCrigibus, QuiriUo ti Sdphia RomeJj Vi,.- su^rn gti idriftyf n.lo* j pr<ficr /.'//.</•■ pJm.es, ojti 
la Vcromr, ' GJyccria el Pelagia in Or/etffe, cu/n illis indicanlur, vetui ilc quibus vel in 
quarUm AclaGrcvcolatind, ifeSdcr&Virgines'! p fe gWudr'i ftirfi Ml; tiel m 

[rene Constantinopoli (tultq\ JCeuteria ei h. ca secmurja ooemr. 

i ,,„„„■ Ebpuria Cajelffi, Panacaa ^omit, Do 5iii0iifi rV»n« «io;un juufur lcla Graca, ^d 
„„„,«,, «,/ tariuW 7acu>h; ' Imelda flonontie, tfoemgde sjiecianlia'; pvtmd etwm Synaxanum 
• Herina el Osaria /// fja/a/vria. fy>lei)dis w Uel- j/ayi m n*. rio/oaip Wc i/ii Im/je^coru / irfem i 
qio ' iirl«Mi;t n • Mastidia 7Vecw'. ' Maximain ZonVft^rffiihiYiuniur EJmemerides Grajcorum il 
jProt/incifl Reclusa5iii J /ia/io,JoannaciG^mma: Mosoorum; ftonm Figmit» . ei 12 oi; 
i„ ffc/velia -WiboradaelRacbilda, quarum du- wneis tabulis exnressa?. ^lprum Metncic cuoi 
VUa9xMSSt PrtefAlione dk cbwemdhe et schismate )h 

' rumel ippendice de Sanctorum tabellis, aiptg 

1N ST.VTl SECULARI. chis ac triptychis, atque observalionibus ad sin- 

Re^es, * Sigismundus Burgundionum, el Fre- ^u/a fe la el Saiu Horum "'""'""• indicanlioiu 
mundusin .i/////-/- Regum Bliae ' Mafnlda tusila- 7 „<r moniimeiifa, pi n '"/"". '"'"■ miimh 

,„„ »Elisabetha//iinoario?. < Domitilla/?l*ia/ 7 /a- auladhm di ideremus exploratur ettam Lei 
vii Clementis Cos. cum Nereo el n.chilleo, Eu- loria judicium de uindam l 

phrosyna elTheodora: Translatio curata a Car- Q ll0 d enim m principio Operistimidius.tn i 
dinali Baronio. ' Palmalius Consul Hartyr. Fal- SCC nle paulalim ipso usu discernendx facultate 
tonus Pinianus Proconsul Romce. * PontiusJ/ar- nlllllls dissimtdanter nun fa mus, uu//o non 
tur Philipporum (mperatorum intimus, *Gor- diealiqua relegante ut apocrgpha et fabutosa \ 
diaous warfjn*. /u/zani I /r«»-n/.s. ' Florlanus, (/ ,„,-,/,n / eliom, ^ evidenliorem convictionem 
Princeps Officii. ' Acacius Centurio. Alii Marty- /„v (/ /w/- fictionis, integre i cnioefiliir, cum cen 
res illustriores ' Bonifacios /'/'•''''. Mexander SMrfl convenientieisaddita. 
DruzipartB Valerianus /•;//"///•". Peregrinus an- Omaiui /ioc O/ius, pwfi r ra6u/oi l2Ep'i 
fona? \lphius, Philadephus, el Cyrinus, valde r idum y folium expansum implentes alm a 
prolixa Acta Grcecolatina, sed apocfypha. ' Isi- ad libri mensui im faclis, et minortbus i ' 
dorusin Cftio 'VictorelCorona ilexandriw ; et denique « ciu/i/ici Indice, i Sanctorum, ouorum 
,, )/,////„ /^,/-/,/./ //////■/////• /•*'/'/•/-/<■• S,- in unoquoque tomo icta v< Imemona ///-'<«" 

meon, Isaacius, Bachtis Batas. 4/i6i vero et /<l( , o, ; br logico,3H I foP°JW™j 

posleriori //•///'-/'.■ fcforlyres, Witisindus, Eu & Onomastico uociim Barftorarum, 6 MoraU od 
daldus, el Sixtus in Bispania ■ ' Gengulfus „ „,„ Con« lionoioi um, Coiec/iwlarum ei 
ei ' Evermarusin Belgio\ ' Halwardustn iVor- 
vegia. SLIMMA SUMMA PRlVlLEGll 

REGIS 

CATHOLICl. 

Carolus, Dei gratia Hispaniarum, etc. Rcx Catholicus, Archidux 
Austria, Dux Burgundifc, Brabantia?, etc. Serenissimus Belgarum 
Princeps, diplomate suo sanxit, nequis Acta Sanctorum mensisMaji, 
auctoribus Godcfrido Hcnschcnio, ct Danicle Papehrochio Soc.ctal.s 
resoSacerdotibus edita,praetervoluntatem Michaelis Knobbari proximis 
novcm annis ullo modo imprimat, aut alibi tcrrarum impressa in has 
nostric Germaniaj Inferiores diliones importet, venaliave habeat: qui 
secusfaxit,conflscationelibrorum et alia gravi poena nudctabitur, uti la- 
tius patet in litlcris datis Bruxella? xxm Junii mdclxiii, Siynal. LOYENS jjtut antiquut 

f,i\!orum tt KaUn- 
darfoi utn EPHEMERIDES 

GR/ECORUM ET MOSCORUM 

HORUM FIGIKATK. [STORUM MKTIUCK. 

Latinc rcdditje ct obsemtionibus varils lllustrate. 

l-H.KK.VIKt COLLECTORIS I». P. 


E «storomlibri appellantur, f»»iii< Fettui 

luibua totius : '" descriptio. IWm «»« 

eodem mrnine venibut tuit illmtnvil Ovidtut, 

Fetta tt Ludoi R nl poputt, orlm ■<■'" '"' 

«KWCMMlnVlM «*«•« '"'"'" '"'" 

,„„„„■ («o< W*' ■ '"'," '■■ "" 

lieso lastos H*. - ' '"""'" 

SM manliquii ,„ "'""" '."""»"■■""« 

.„,.„ v-. KnMfo.i ■*■ Faatorumn - 

„„„,,„., KuouiR ' '»»»'"'<"'"- 

„« nentiltl ",'»»<»" •""'" """' " ',' 

„,„„„„, tmforvm tmptomtnvenio. fi Polemei 

„„.,, ..'—/"■•■ •'■''•"'"";"";""'::";: 

,, ,Mb ''"'-"" '"' '"" . 

,,,„,•„„ i§.8, primumcccoxLVUicofwwipii" 

,;..,.. temporet rculi "••'••"'"" "'""; 

„„,„ ImvelcivUium oel »»'» '»„'.„»"" 

V „,/„ f*nml* ;''"' •♦"" 

,,„„„„„„„„„ Mbu. iMatr.onam««ncup«««- 

,;„,.,„, et Lateroulum Theophilus Al 

i,,.,.,,,^,,,,,,.^.''.""."''/"-''""""' 1 ' " 

„, ,■„,„„,,„■>„.■„' '"""' ' "',""" 

„„,„K,i,,.,i:u,,- ,,.," • '■ ""' 

auUmmurmcedebantetreddel l«i . "" ■"' '" 

:;;,,.:;„.,„/ /..,«•■■< ■<"-' <-"■' *- 

,,,,, oorum meminerunt aucloribus. 

1 . ,■,„,,„,„ „„ Fastorum - i "'""""»' 

,„:,„„: : /" ■ "•' ' - '■' ' - 

frpnuBtitior usus transtuht, 

',';„„„;„,,.. bitr .estetjuaal normalo- 

^Katendarii vocm. alibrite "'"' '" 

;„; „ ■ ,""/• '" '" ;";""; 

u„„„,/!, /.,,,»"". , ■- ''"""" '"",; 

,,„„„, («I llammvltoaret n.quapm 

„,„,,„, | ,"'"' ""' '""'"'"" 

;,:„,,„,:, / ""■ '"";"""•'■"- 

./,'■'""' '"'/""" :■■"■'"■"' 

,,„„,„„ ,„„,»„„"„ * ■ 

:; ,, „ " '"""■ ;■""" 

,,,,, "■■ "'■; 

:, ,„„,» 

:„, 

' 

a 

CU Ts.'«", «*m "«« •"**■ '"" '" Ma " m "' '""' 
itaji T. 1 ,„„, i; '"' 

■'»""" '"''""" """"'''»» ' 

,„„,„,„,..' ' 

deteriptoi depichaqtu idmqt* ■"'„» 
/,„,,,,„„„(.,„■'..",."",»' - 
,,,„„, 

"»■''"'"'""■'"'"""''•"■ 
mpht /„'„,„» „."„,"''•»"," ' x 

»,„„„„„,. „.„.„„ 

„„„,,. - ,/,„,» RiluoKiMKorii.improMi 

■' '•'»' """ ''"'""" 

"„■' /■■ ' ■' '"""" '"'■""""'"" 

.,'-,'»'' " '"" Katerotan ,,,' 

,,,„,,„„ /■„,,„„ ,„„-.„,„'.■ '..■",'».''.'.""'• ' "'■■ 

,„„ /' ,„",',„■, ''''"""' k •'»»'' »»""■ 

,. „,„„„..,.„ »■■' ' ' '•'' '■■' M ""'""" 

„.„ Menolog .„'■■"»'" "'" ' , ';,","," 

„■„'„''""".,„"'""'"" '"'"'";: ;; 

,' ,'■■.'" "• ' """■'" 

,„„, "■'" i ''"'; 

•"•' ;' ■""',"" 

■■"""■" ;'■;; ' 

,,„ , „„,., ■,.'.''..'.,',„»' ' '"-, 

:„,',,,». -„ "'"'"" ".'',',',,',,,'„ ,'""' 
;::„„:., r 

,, leabeolvemntRaba ' '"■■ '''" V " 

, , , ,„., ,, /■■"" " 

.;//„,,' .»' "'" " M -; "'" 

Henologior ""'""»' """"",'; , 

,„. ,,,,"'„ "" ■ " ' ' », 

,,.,, .v „»,- 

:;,.,::;,::;;:;;■ 
■„::,';:;::;:::; 
■;;:„:, 

;: . ::::. 

:::::: 

„„„',„,'■ •""""■ , ,,,,, 

",'». .,,.,;', 

:;:;!; 

"" ■ 

„."»'''' ,/,„, 
;: 

Menotogi» m genu, w qua »dm («t to^ ^ i«t AD EPHEMERIDAS GR^CO-MOSCAS Ad huin 

/ai/.i tabutt inr, n/., ,1/ iul 
I.iiiii i n/iiiin 

vandt i n, m 

Amstclod. i fltffU* rogatu 

eifhcnt.r, cti, per duodecim tabulat distribuli, exprimunlur <■//'- 
gioti; titt/ur Ephemeridas Figuratas, sumpto ea re 
nomine, nvncupare; sicuti istas, ex propria sibi styli 
ralione, vocavi Metrica Equidem fateor ignorare 
me utrum hoctempon taliumueussit m Grxcia i fuis- 

ertum habeo accepienim eas ea Moscovia; quo a 
, . \nvi i tai dubitai it m mo, qui genti m novil eorum t 
aquibusfidem Christianam primum accepit, ita usur- 
pantem ritus, litterae, el imagines, ut nihil in iis novum 
adjecerit, ni ipaucissimos aliquot suxnationis Sanclos, 
et barbariem informium lineamentorum in scriplura 
eequi fli pictura. Quomodo autem labularum istarum 
prototypa ad meas manus pi i , act ipe. 

V) Anni mdclxxi JLulumnut Amstelodamum me ab- 
stulerat, invitaium illut a CL. V. Joanne Blavio, ad 
Aprilit nostri impressionem offerente celeberrimos suos 
atque elegantissimos typos .* quibus quo minus etiam 
prodierit, jam i eptus imprimi t fecit lucluosissimum ac 
damnosissimum incendium, circa finem Februarii se- 
quenlis ai < illiuset undequaquc instructis- 

simam Typographiam. Tslic agenti longe a domestica 
bibliotheca, ssepe autem necesse habenti ad auctores in 
Opere nostro allegatos allegandosque recurrere, nihil 
accidit commodius quam familiaritas cum duobus Fra- 
tribus Laurentio el Petro vander Hem, utroque Juris- 
consulto utroque Philobiblo, s\ quis uspiam Laurentio 
hot eral parliculare, quod non solum optimos cuperel 
habere libros, sed etiam in spet u m ornatissimos. nulli 
eam in rem sumptui parcens fffectum autem eju 
oculos undique spectatum advenientium virorum illu- 
8lrium imprimis detinebat Geographicum opus, quod a 
Joannc Blavio involumina undecim sub nomine Atlan- 
tis distributum, ipse jam tum deduxerat in volumina 
triginta, collectis el conquisitis undique rarissimis labu- 

\iultas pwrsertim novum orbem spectantes) rede- 
merat ab autoplis seu oculalis auctoribus, manuexaratas 
pictasque; ceteras omnes, quas seri impressas vel Bla- 
viusdederal, vel ipse acquisi erat undequaque curaverat 
elegantissin.a miniafura auroque exornandas, hominem 
habens un\ i-h operi multis annis vacanlem. Proprio 
etium martemanuque addiderat erv. itas commentatio 
nes ii---, quibus dei rant impressa , in eamque prxstan 
opus adduxerat, ut magn} nominis Princeps pro eo, si 
venah fuisset, duo scutorum Romanorum millia offerri 

rit. Sedvir ,t a fortuna opulenlus, eta ceterarum 
omnium rerum, quibus alii animum relaxare consueve- 
runt, iisu abslinens; negavit quantovis oblatopretit in 
ducendum se,ut pecuniarum neutiquam egens, unica 
hac eaque honestissima recreatione el totannorum fructu 
privari se sineret. Quin pntius multa parabat nova, in 
quibus Sicilia erat (qtiam unica hactenus tabula expres- 
sinii habemus, mediumforlevolumen im detura Bavaria 
item in viginti tabulas elegantissime delineatas dislim ta; 
Moscovia, tum aliis rebusmuttis ornata, tum 
duodecim illisquas supra indicavimus tabulis. 

(*» //.c postremx ne simut iti unum volumen conjun- 
gerentur, faciebat defectus explicationis necessaria ; ad 
iiuiim ruiii iii, ■ veluti divinitus oblatum crederet, orabat 
obtestabaturque, ham sibi ul . , „,„,•„- 

ro t ut interpretatio a me danda, regalis formx typis 
quam magnificentissime impressa, auro deinde s 
purpureum fnndum inducto splendens, tota aurea vide 
rttur ; sictiti in dedicatoriis quibusdam foliis jam factum 

\ebat, ad exemplum aureorum istorum codicum 
quos Constantinopolitqnorum quorum rum 

curiosa circalitterassoterliaadinvenit. Equidem m 
nihilpoteram viro, non solum de mi . sed eliam de om- 
nibus per ffoltandicam missionem s, , ,-, a tis nostrse Pa- 
tribus optime merito : sed ne, di, .■ scienti G 

<" s "' sevi Utleras, nomina supra cujut 

Sancti capui apposita legere; quippt 

arbara, ,t descripta titteris, prima quidem /< 
ignotis,sed quoadpierasqueorigineGrgcis t atque a noto 
vassim thamkn non mMUomaati divorsis ouam Qer- manicse litterx differant a Belgicis. Ccepi ergo ibidem 
Amttelodami admovere manum operi, quod noslra quo- 
que Sanctorum Acta non raro juvareposset : sed super- 
iiidnii,! miniuturaet inauralio{prout non certa aliqua 
ratio, sed sna lubentia inexpt rto ad talia pictori sugges- 
seral) multa alteraverat in veslium paramenlorumque 
characterislica quadam diversitate, per quama Cle- 
riat et Monachis Laici, isti ab Episcopis, Episcopi a 
Patriarchis ■•" Metropolitis distinguendi erant, aliique 
nonnulli Sanctorum Ordines secernendi ab invicem. 
Tpsis quoque nominibus aliquando irrepsisse vitia de- 
prehendi, quse haud possent per meram conjecturam 
corrigi absque errorit peiiculo. Ad hsec simplex /lla 
Sanctorum nomenclatura, non satis digna futura erat 
iii, t tam pretiosa que expressione, qualem ille 

promittebat; aulnomine meo, quod ipsi prxfigere idem 
volebat. Quid quodin nostrisJanuario, Februario, Mar- 
tio atqueAprili, magnum inveniens prxsidium ad illu- 
strius aliquid utiliusque commentandum ; judicabam ad 
ceteros menses nonposse me pari passu progredi, nisi 
positusin Musxo nostro, et in conspectuhaberisreliquum 
pru ceterit oi to mensibus apparatum. 

7 Inducias itaque poslulovi et obtinui ab humanissi- 

mo viro, donec ego quidem rediissem Antuerpiam, ipse post nova 
vero ex Moscovia impelrasset puras et nnllis coloribut exemplaac- 
obscuratas tabulas: quorum alterum cittus quam opta- '''''" cx 

\m contigit, ea qux me Amstelodami tenebat spe in 
cineres una cum prxlis Blavianis collapsa; alterum 
longioris imn.r fuit, dum scilicet iret in Hussiamt 
troordinarius Statuum fccderatorum Legatus indeque 
rediret. Quod tamen non obfuit, quominus, post Apri- 
lem Anluerpix editum, circa Pnscha anni hdclxxv, 
promissoopi i i manus admoverem,juxta Nomenclaturam 
quam mihi Amstelodami descrtpseram, Successit autem 
conatus ute pnmus tam fe.lictter, ut allatee posl bien- 
iiiiim i " ulx, non multum esse mutandum />ro- 

barint in iis qux jam priilem divinando definieram : et 
totum quem promiseram Commentariolum t prius absolvi 
i/uiuii mense Junio anni prxdicti inciderem in morbum 
istum gravissimum, qui bis ad portas mortis adductum 
me iiniiii ii studiisper semestrc integrum. ffis pericu- 

defuncto, et negotiis qux morbi tempore accumulata 
fuerant expedilo, licuit promissum amico munus reprx- 
sentare qui eo vehementer delectalus iterum iterumque 
scripsit Moscuam, necacquievit prius quam mpetravit 
tabulas, ad extremam operi manum imponendam re- 
quisitas. 

8 Duplicis em suntgeneris : alix, inter se per lalera 
conglutinatx longum constituunt volumen; et coloribus 
quatuor. t purpureorubro, flavo ac viiidi totse, non dico 
pinguntur illuminanturque sed maculanturetobscuran- 
tur; talesque vulgovenalesprostant t ettales etiamfuerant 
iil.r quorum deformem rusticitatemvideram Amsteloda- 
mi elegantiori miniatura obtectam : alix pura ac sim- 

. ni post longam ind gineminventa acdemumin reprxsentan- 
Belgium allatx sunt. Celatura omnium, in ligno facta, '<" •<" inclsse, 
tam est insulsa, sive lineamentorum ductus sive /w 
ruin singularum posituram spectes, ut quidquidineo 
genen insulsum potestloto Belgio inveniri, cum istis 
tabulis collatum, elegant valde vide.ri debeat. Placuit 

\ovas tabulas condere, quibut in xt transferendis 
non prorsus inutilitei pretium atiquod impenderetur ; 
nihil autem deperiret de substantia argumenti totius; 
vestium sciticet (quarum differentiam facile erat sub 
iit,l/ isto ductu dignocere) formas easdt << ndo t 

partimex eleganttus expressis Diptycliis Triptych 

ibus infra in tppendice, parlimex similium figu- 
rarum Gi m\ lit atque ectypis variis, 

quartim nonnullaapudn amenutmen- 

sura tabularum originaliter altior quam lata,et quin- 
quefariam divisa, factasit pro majori commodo nostro, 
latior quam alta ; et quinqut in singulis Sanctorum se- 
nes, oti quatuor ordinet reformatse. favenle 

Pader- 

iCMO- 

tiasterirn. 
Episc. PRiEFATlO CoLLECTORIS D. P. m 

9 Tum operis tot imen, uno ali quasi dubius qumrat, num iii -' 

sicscuipiuw.nrr ir u ' ' >ra numera nl ni ' II >b 

olita, i im corpora tcMmofMi' 

,-/ r/ mu&igae 

Ertrtiuini 

t, ul ou ' ,n 

,,•/,,'„, | ,r "*« ,v? 

■ 

COt 11»- 

■ pin nnii ; uti ad ' ' ; ' P \ftchael • imiiiu ul 

1 1 shwi/j 'iw Rosfru r»i- 

losfri 

prim \ L.2 irri 

■ 
• etiim / •• I I 

nus ,•/< i« 
oc totis quatuor mensibut habuil in/ii 

• ,,„. pertinaci quoq imslelo- 

dami pientissime obiil in festo S. l I 

extremum usque ■/''" 

?„, ,/ OtiflfM Mi ' ''"'" 

multa tenerrimi signilicatione testabatur. II s 

W, Ml <'.r 

' ",„,.. 01 

S ' '<' 

I 
' mihi mi^i pef R " I ^rlum 8 

' 
iij nomiii • 

///■, \i " m 

rntibua . nonnihil adjutum 
,„,. | nmentandi vnih» tenerrimi aectus sigmncattone iesim>mu,. ».. , , 

P ' .minign 

! ,,', ,<„,/„ 1 I Crln I "'''"" , uffi «hser- 

vationlbut 

OppOllums. iii /,h soncfi 
quldam )"<- 
prU Suthenlt llltll , ,■ , ■ mmemorationis i 

„„„, referatur. Inter islas i 

situdines conceptam natamque lucubrationem in fronle 
hujus Maji Lectori nmodo ui 

.,,„, a .7""""'.'", "<"''<• Romano, exordior annum ; 
,/,„',„ ti/ia i ' '■"'"'/"'' '■' 

Septembri auspicantur. Addidi non wlun 

aliquas nom nibi i ingulis; sed ei a 
,■„„, Sunctorum Grxcas 1 

yttfls hnbeamus ffoc quidem, u(4 hujus 

, iriosissimai wtati """"' / 

o^eram <<<.<""" profl "''-""' 

(///i( nonumenta, I 

'.„,„. ,',/,< 

,„ /,/„. dignius in hoc n 
farfl (,1^ „, ,,„„,„ \audabile studium, qui in talibut 

submittend ■"""'• 

„,„ /,„/„•„, certwrem quo diliqentia < <"'"' 

,,, ,, m. 

Iii /Vuni ■/'." ' irafam 

■ . quid n 

: ' . I. 

fere coli, qui 

.//,,„• m /' /" integra apad Ulos l 
. .. Usdem admixtos, nat\ 

priosque; quid de iis 

•tti R P. ln i P I I < ( I • ( r I ' ' ' ' ' " ' " ' * 

1 1 , /■ i ii ,'<"<<• d 

quod hujns opinio, el ilforum metm pi laril „ ; ,, /l(m . 

./,• /i /.■ a ' R i aftofifl 

til.iiftmfn '"' r "' h 

,<•„,/. ," ' ,rr ' ''''•"'' N i"' 

i Proinde ne< \i u I cilt indueai \it< re fam, 
. quantocumqueprtejudi 

opinic j„i •:. /-. '<'""•• '/"' ^"""" ,"<'/''' '" 
Hispnniam, [fricam< 

verunt, rfi ,/v '" ui < "'^. 

Jaoa fjfl//ii; i ipud 

.„,/,., //„„, .,- Christianam R /'"' 

„//„ ,\, ,„„,„,, contagione, licei mb Reg\ ad 

, igemes, a ivalem regni Athanarit um I 

/,.„,, \ Ariani auxilium demereri sibi ■ 

'' 
p I ,■ / ' Rdif 

// Chri- 

Uian 

<„ annun c« a Michael. ■/■< 

I 

" 

' 4 , ' , g«i /"'< Ifl 
r/>, iti 
cepti itni a 

. ■"■"<"'■■ '' ' ' B «■- 

,,,,„,„■,„,. 

' , , I | 

,,;.,,,,. I 
.„„, 
tpecta ' • ■ 

8 ' 

flde, 
imb» 

i-« ' cred,dei ,,;„ .s , " 

Mic .,...-.- '"■"".""'" 

banturM. - P"> 

edocati,cbr ' ' ' -■« 

„.. ,,,„ .11111 ai.unis rahimii i ,,„ 

ll ,.„„.ri,„„„n 

.„; ;; 

..,„:„,.., (uerunt, inte 
perquoamiracnl "J^ , 

porum prxceptam elevet animis sanctitatem, aut /ui<, «cun ; ^^ tt rnldr 

W/7, W////7/ 

§ehlnna sta- 

i.iin • 1 ii ii' iii 

fiustia, AD EPHEMERIDAS GR/ECO-MOSCAS 

ft ' , « ' '"'•"" <""'"' :.:,,,,,-:>... quoi propter defeetum 

t '" <"- ' "'" <■<'<'"'' ^; .„,,„,, Vgrmmr Rum,,auod m 

" .'««"«<<•/"• ,„.,/„„,,„- ^'^XJivinafillaminatafuerinteordae./- 

'"" '""'' '' " """''^ '"„ ■"'■'"'"■'' " f ut recTnoscente Romanam Eeclesiam, ma- 

„.' H m S«fc //<<<■ ■/ ■•</"<<' fferber,tem«m. m, ut ^ 1 """™" e " maBiatram , ac summ um ,«• ^«^ 

R«« « '' ""'"' '-'"" ™ " , " '" ,« £ ^ ti fle m sue»™m PeS a devotionem et 

.-,,./, '.,,.• Calhollm .1/,/,..,.,.',/^ I! '"*'"". H '" l,Kenl eu .„'^T™ Sadi . re(lire affeetarenl 

Legationis oflficio fungeretur. Jam vero ad tloienu- 
num Concilium, sub Eugenio Papa IV, venii uli 
diximus Isidorus, Metropolita Kioviensis totiusque 
Russiae, nec tantum decretis ejus circa fidem subscii- 
psit anno mccccxxxix, sedui Qrseci quoque idemface- 
rent insigniter juvii : quare, ut majori cum dignitai 
redirei ad suos, Legatus ipsius PontifuHs a Latere, 
Cardinalitia fuii dignitate ornatus. Licet autem sui 
non receperint eum, sed coacta schismaticorum Synodo detw , quod exlra tchismali eosque suspicionem 

haberi possint, quos gens illa primii quatuora sua 
,,,„,„, .,,„/,.. habuit Sanctos, maxime quandoeorum 
sanrlilas dirinis mi\ l f. / N probata, non 
creditur, sed etiam probalur mnltituditu et anliquitate 
templorum, sui alicujus nomineerectorum; utiprobatur 
,/,. Hs, quos supra allegatus Possevinus, ex principio 
lam evidenter erroneo, a verorum Sanctorum numero 
credi lit removendos. iiiaii i ciuuii ii uvo, • .. 

I_> Verum t inquies t utbencCathoUcifuerintGruci damnarint carcertque mclusennt umone repudiata 

' , t. • /"T i ....«.../,«,,-./ , ,», ,/,i iii tn r*n I »»ii00l/c n ■/ii i imn ili 

i>r/ centt i ' 

f><h III Sl III /11 I 
IIHII 1,1 l i \t 

mnl" sub Tmperatoribus Basilio et Conslantino; non lamen 
in unione Romana tenuen cqnslantiam, sedidentidem 
velupsi sunl in suum schi ma variosque errores : Me- 
tropolitis autem Moscorum in usu perpetuo fuit, usque 
ad medietatem seculi wi, confirmationem suam, a Pa- 
triarcha Constantinopolitano expetere. Sit ila sane : sea' 
an continuo et toties schismatici Mosci, moxelquoties 
Qrsecia Romana unione resilieruntf Non existimo. 
Sequerelur enim toties iterum fuisse Cathotkot, quolies 
adeamdem istirediveiwit : de Grsecisautem dixil Pos- (foriassis quia Constantinopolim dumtaxal missus n 
suoPrincipe, auctoritate propria se contulerat Ftoren- 
liam, iii locum tenens Apostolicae Sedis sanctissimi 
Patriarchae Antiocheni, Domini Dorothei)».on tamen 
prorsus in vanum laboravit. Nam preeter fnictum inter 
Euthenos Polonis subjectos factum, ea videtur eliam 
apud Moscos semina reliquisse, ex quibus deinde s<?< u- 
tum est, quod anno mcccclxxii (sicut ex MS. Archivi 
Vatkani accepit prselaudatus Raynaldus) Joannes 
Basilii, decreta ad Sixtum amplissima Iegatione, (Mi i„„i,i, „, i." , i ,,.,,.■ - - — * - ,, 

mirm , quod omnino quaterdecies publica confessione significavit, se Plorentmi Concilu sancrta admisisse, 
Be oobis adjunxerinl \idque fere de septem nltimis atque a Constantinopolitano petere ijura «lesusse, e\ seculisintclligi debet. Universimergo de Moscisvidetui 
iiin posse, <■/ quidem jure multo majon\ quod de Cas- 
sinatibus, pronuntiavit Baronius ad annum ncxxxvi, 
cum narrasset miraculum apertarum sponte ad eorum 
preces januarum • e, tumcum ipsi Anacleto H 
kntipapse contra InnocenUum Hadhmrebant. Non si- 
iiml, inquit, ac Abbas vel Episcopua aliquis schis 
inihrii r i, necesse c^i ouiih-s siiii sulnlitospariter 
esse schismaticos : sed illos tantum, qui certo sciunt 
suiim errare Praesulem. Ceteros autem dico uon quo barbarico Turcorum jugo ille pressus esset : 

Pontificem etiam ut Christi Vicarium veneratus, ut 

mitteretur Legatus, qni in Moscovia corruptelas, si 

irrepsissent, tolleret, flagitavit, eic. Nescio au- 

tem qn ab hac legatumr diversa ra rn-di drhrat, cujus 

meminit Alhrlus Kojalowicz adannum mcccclxxvi, ut 
communibus Russorum ac IAlhuanorum comitiis circa 
nirm tempus decretsSy per Misaelem Kioviensium Pon- 

tificem. 

\\ Jnroquoque mdxix Basilius (>wn is qui antea invr.iiv , .|ui porsii:isiliililius rutituiibua putant cum Sixto cyrrat, prout hallucinando credidit Raynal- 

ipsum rcrta incnlciv via, et se verum sequi dus : hic enim Joannes dicebatur) Basihus, inquam, t , /) UC rssuost 

ivin; nec tanta inesl ipsis doctrina, vel adeo Joannis pranominati ex Sophia vel Zoe Thomm Pa- ( 

explorata rerum gestarum cognitio : hosque sua Iseologi filia genitus, Gabriel ante Imperium dictus, 

ip rum bona conscientia reddi crimine Liberos. de redintegranda cum RomanaEcclesia MoscoYiticae 

Sicul el tuno evenisse putamus,, aimiruni quod, ct- conjunctione piaagitavit consilia; de qnibus moni- 

si Abbaset ex Praafectia aliquia apud Deum et ejus tua Rummus Pontifexi li G irdiensemEpiscopum 

Ecclesiam rei raerint ; simpliciorea taraen bissub- ad eum legavit, quemadmodum exlib. ZBrevi diti, bona ti«l.' et conscientia puxa cuncta gerentes, 
dhinis tantum rebua vacantes, omnis curiositas 
. iuillo modo (ut Canones docent) rei fue- 
iiin tanti criminif . Si emn\ hoc valfit in tam i w 
ctis quam sunt cum *"" Abftate monachi; quanto id 
magis valete debuitin Moscis, quiMngua moribusque 
diversissimi a Orsecis, plerumque nei sciebant, con- 
juncti an sejuncti esseni Lat\ni >■ inter se; 

n autem cousiderabani suam ah initio susceplm ■i subislo Pontificatu gestarum scribit Raynaldus ■ 
ijin deindeannoiLDZJLV insinuat, quodpriori anno idem 
B ilius a Clemente VII, de Ruthenica Ecclesia 
Romanse conjungenda ic i rrascanico schismate dam- 
nando postulatus, bene ad id animatum se ostendit; 

, /,//// dictus Ponlifex ipso anno udxxv in Mosco- 
viam iegavit iFranciscum Bpiscopum Scarensem In- 
ternuntium, ut de tnodo ac ratione conjungendarum 
ecclesiarum conveniret. Non cum Joanne Basili <;/<i/i pi 

Mfiioni "i 
eun Romaiiii 

i</< -/'/</< m fidei erga Constantinopolitanum Patriarcham subje- [uti hiciterum hatlucinalur Raynaldus) sed cum Basi- 

ctioueml lio Joannis filio : qui usque ad annum hdxxxii super- 

13 Quid quod Russprum Reges, intelligentes se ttes, em habuit Joannam Basilidis puerum 

suo&que, pronter illam qualem cum Grmcis conjun- quadnmum. ffujus porropatruus ac tutar Oeo\ 

ctiqnem idoneorum doctorum defectu t exerrare in nihilpriusvidetttrhabuis&e,quamutnepolisuoRomar 

aliquibus, identidem ad Romanam Sedem se converte- num Pontificem concUiarei : id enim colligitur ex Qab- 
..//<•. Sw anno accxxvn, uftaj in Vita S. Pii V, ad finem hujus primitom 

cum Ivnjnaldum InjUur, Grcijorius nonus, Oniversu impressa, num. 286, ubi dicitur Pio Papx /» 

< us Hhssix wribens .Oaudemus in Domino, in- " ationem ad Moscos^destinandi, quodolimad 

quit, quod nuntiivestri, a.l venerabilam Fratrem R Pontifices autecessores suos, Clementem 

nostrum Mutiuonscin Eprscopum Lregatqm a Latere septimum, Paulum, et Julium, utrumque ejua nomi 

ttosVro transmiasi, eum humiliter rogaverunt, ut nia tertium, a Moscorum Principibua legati missi 

fuissent, Hx rlinm 

. iilu- 
lum rt Papa 
pttin PIUBFATIO OOLLBCTOBIS D. P 

fuissent, qui certa munera.Rf- nitt, 

ab Apo postularent, et u 

aliiquepii viri oivilium artium opifices in Mc 
mitterentur : quodaliudprofecUi non eratquam t\ 
matutn Ecclesia Romanm agn U 

,„,/.., us haberei ■ 
Sedit Paulueabanno nnxxxn utque od md\lv 
a„nn proximo suffectut Ju «"' Ponti 

!„,„ tenuit. /" confinio autem utrmque Pontifi 
lUulo Czaris, ""-■' )f« 

Polonos, </»•» secunda islisubJulic ' 

attulisse videtur. 

15 Concertationem ipsampluribusdescribii Atbertut 

ftojalowia ad annum MDXLvni el sequentt 

l oqu it ur . Slavonica ea .o_ non significal I 

aut Imperatoren (quemadmodum exterorum aliqui, 

jgnorationeidiomatiaadulationi mixtalapi 

solent Magnum Ducem Moscovia ' R 

... T"» *" _-._,! 1. ._.«_, ^. >..•>' . ... tflfl lllM\ I i iijan ' 

' 

OJIHO MDLXXU '' (JMOrHfli _f H.a__»_l . 

quod fcic, Rufi 

Litulum M igni Ducis w lo ■ Mosco 

e i \, bi usuri qu ' M ■ 

itiua Ru 

:' : ■ ' ! 

I! 

tum "//a ■ "'""•'• , '- 

.1 .,,„• fttfli ■/"' ""■ '" w<« ''■' '" 

lAiiafli, -''"'•■ tilnl 

i rfocatnr 

I 

\///, ouanfumcumau. 

v , ,„,„,„, nnionfiij adducattdi, litterit ruu sed opponen* 
tibut se Po- 
lonis £_____=.* 

__*___=. mss 

• -r - _ • J .,,,n. fiiili' IIIIIIU )HM. I" "" • — 'I 

onsecunda_iumambitioni/o«l_ottittt«ni«,flflfluni ttmc 
xxn ..<>."•'. -' sufcflcto CflJflflflfl« regno tumtdi, ne 
materia belli nova prmberetur, negando id, quod 
nullo ll;imlll , concedi posset : solusF ) c ll " 

,.,,- obatitit. Si enim qua fecilitate Quper Ba 
titulum Magni-Doinini totius Rus.ir. [><m-_ii ei 
eadem nnnc Joanni >h,»nun v ocat ipse) consentirenj 
u t S e Czarem Mosc.vim scriberet ; Moscum procul 
dubio semper alios super alios titulo 
turum. quibus falsse invadendarum Lituaniaa 
vinciarum prastensione! a I posterorum memonam 

transmitterentur « P"^" "'' "'" 

Ca3saris ac Czaris vocabula, u1 litterarum Bimilitu- 
dinesibi esse propinqua, Lta Bignificatioms 
lonire diversa. Cmsaris titulum a Principibus vanis 
,„„„„,... c ausasoli Romano Imperatori tnbui. veluti 
prJmo inter Christianos Principi; eum ab I 
non appeti,.ipsos Moscosfateri : Czaris veroappel 
l-Ltionemprofitpri solos socta) Mahom-f :«..=.• ' 
cipes ■ Lithuanos contra dignitatem Christiani no- 
rainis facturos, si communes cum barbari? tionora 

ei tr ibuant. Econtra Mosciindign fre\ 

mino-suo negari Czaris tilulum, quem c;i patrH le 

mensPapaatjMaximilianusinsuislitl 

non neglexerunt. /.'""«"" «'/«'iomtflfli /- 

,,,„, dkendo quod Czaris titulum conferre nequa 

_ . •. • ..._*:., ___■■<> lii 0um a 0fli /"" Czaris Itlnto 

m ,de injuria que tum ettffl Po wuinfl I 

millum pro ipso obtinendo dimicare Sed 
,,,, | Paulum aul Juiium, ntque Pium I . im 
medialum decestorem Gregorii, quidquam In ; 

P 0,,d0»|0 l 7iittS|llfll!lk«)(t.u/OCO_ 

uanisatque Polonis, -'"^ « 

pudP ''"""" ■««* videturap- 

17 itque hmctam prali "' ''' 

niendam invidiam, qumsub nupero Clementi* R P 

,,„ RamnrwE Cttrtfli Palatinot hand ■ '//'" 

,. ;/ dolentibutoptimit quilmtqut Cardinalium, quod 

l y^i inacn 
/, ufjuii», flnnoMDCLXXHi ""• ''' UexioMichas 

BpUfPflti _ 

,„ fl nprim0 Catholicu . g«fl/< ^ 1 '-' 
,, . utpote ! 

I:i , , eU.8ed cum kk Mulittel hl 

i \ rtonfliil ! lM 

rectorivi5crip/fl*.e" "' 

Igraphe aWmauam Viri nobilu ap 
,„./, "-" altem l fforuiiuftffli 

n ■ _*•*_* q ' ■""'■;;■■. n x' ;..„; , - 

— I *-. fvani «o »i impetra- 

nruiil , ii-'" - 
laiiun 
nnn inrito C^- 
sare. . ^princi] mtis, neque arbitru R 

indiger nino eam remconcordi omnmm Pi 

pumconsensu. 

I,; r» confinttflfttm infci ««"onflj est belUim i 

adflflflttm '"""'' ■ 1 "" r ' " 

[ o /0 fl n_ 
ocratora eu Monarcham unive 
coBpit; Lithuanivero.ne durante interi 
turbi matefiampra3b. li«m4o. 

f ,,... mentem Utulum ad ten 

1 
c^rtflf, Wcsttflm_iif( 

ieo .C«iumi tRomanum \ 

Utocrators 

wtati natione [mperatorem 

i M1M f, ./ 

Vpud Ra 

toriacD RomamBl 

B. «Perator *» '"' 

necnonMagnusDuxV"!,.,,,:.. Mosc^ P-' 

upiiMw i '"'' 

nmorti 

inte kllPSCt*t 

Tam quod 

i liquoLivonu / 

rum 

t > .i ___.. __■ _,«*,•# _r #1/1 ff IVI I / . I necnonMainui I , M ^ ^ ^. f^ - ««- ««* 

Novegrodias Dominatm PrincepfNo- M ^ //( , M AD BPHEMERIDAS r.R.ECO -MOSCAS. ./,< ffl novam 

i .'„. 
. , „,/, gentli \gr\ <i iiiiUs 
potltu juatn 
perHna „„„„,, , ,.,,,,,„■ Ua EMm 'ehenlee; P, r- Wchaeime ..'. h innttnto jam friiem 
vulaui sciat de schismate, deque arliculis in i 

cim Poloniset Cxsare, Bellum serU futurum vix am- dere adversus communem hoslem Christianorum ineundo 

,„ , accei tam a majoribui tr \diti ■<• m domi 

ivatim,anam publice in ecci ' bigitur, cujus occasione certm 

lintegratfideicapila qua suntad a- veri c Relig i . I te» « f«m»,icA»- 

- uctsformanda-.etaquse ma ut dixi potius ignorantis quam tenentis, ni n- 

iictarum usu, ha fmfo "' ■■'■■ ""•"""■ '/"" / '"' ' / '"" 7 " / " "'' Gre 9 ortum 

orum alque Imaginum sacrorum, et rigida XIII Pos evim sp sescripsit; optme ammadvertens , 

mphrim liom -,,,,, omniacum Lu- fieri non posse, utsolaSynodorumconvocatione,et.unius 

„, in magno habx lemptu, mirum non est hominis alque epistolx mi sione [quemadmodum hacU- 

qucd eo Mosci I < nimo aversabantur. Uposlquam nus faclum fere est) obtineatur solida Ecclestarum ) 

huaniaque refbruit, et frequen prssertim tingua ac ritibvs diversarum ; sedopus esse 

Scotia Catholici, fidei causa voluntarii a pa'tria vanis illis modis, q>n Christi Le.gatorum atque .\ r <>- 

nultitudtne maxima in Moscoviam migra- stolorum proprii semper fuere, et quos praclaudatus 

runl, alios paulatim de Latini ritui profe wribui s n G KJII exinde ccepit tam utititerquam successu 

,„/, U gent /'/". Sane cum Casimiro Regnum abdi- patuit adhibere; erectis, non Romae solum, sed etiam 

,•„,,!, \, desuccessore >-, dando disi eptaretur etprimoge- alibi per provincias variarum gentium seminariis, ei m de ignatumque heredem sperarel Magnus 
Ihi.i [l nus prsedict) pro- 

pter commoditatem quam utriusq Rege 

nctio potliceri videbatui adretundendosunanimiter 
Turca) um [quod spi bat nisi Lati- 

noru •/""' unionem profiterelur Princeps , sed 

,ii iii ad ,'" n,ii ritus transiret coacla super his Bpi- 

i n n i Ruthenorum Synodus unanimi consensii dei la 
ravit, utrumque citra scrupulum fieri a Principe 

\\) <j !d "■' "' aliud judicassent homines pii magis 
quameruditif cumhinc intelligerent vi ■< tatem ritus prscdicatoribus fidei quaquaversum directis , ex nostra 

Soi ietate alii que Ordinibus religiosis. 

20 Interimut eo, unde digresxa est, revertotur ora- 

iio ,t remotum maneai imvedimenlum, quod alias fer- 

... cttjus inte- 

in, insuperabtle imagtnabatur stbi Jfossevinus, ea parte rimSancti 

eorumquos gentes Rulhenicee colunt Sanctorum, quos- 

queveteribus Grsecis perrr.ixlos habent hm figuratte 

Ephemerides; videtui (salva semper majoris certioris- 

que auctoritatis reverentia, et posito semel principio no- 

stro,de fide ortho loxa ab orthodoxis Gra cis apud Russos 

constituta) videtur, inquam, dubitari non debere , quin 

vere Sancli Orthodoxique et extra schismatis culpam n, 'ii , i,iu ipsis positi possint haberi ii omnes, quos nunc Moscovia, 

I , sublalis, quse Lutherano quantumvis schismatica , colit ut Sanctos. Numquam 

ii 1 , i vi judiciu , put i '•'"".' hanc de iis opinionem gem tota assumptura erat, 

nullam aui via ull sibi nobisque in fidei nisi excellehs queedam ac singularis virtutum Christia- 

- ntiam; so dumtaxai excepto, quod narum claritas, certis indubitatisque miraculis n ca ,,t- 

iddamus verbum Filioque; ipsi vero quepost mortem probata eamdem induxisset. Si enim 

idnon putent faciei on tam quia mordicus su- ci'edimus (uti credere possumus, forta ■ debemus, 

ni a soto PatreSp neo< nisi integ) i nationi eam negamus fidem, 

rum Clerus, Regularii laris , omni Theo- quam putamus in re simili dandam nostrae) si, inquam, 

\real domi, foris autem per- credimus freqnentissima esse et vera miracula , quae ad 

■ii" ■ '/»'" veteris sun fidei retinentissi-ni , Deiparse , Sanctique Ntcolai el aliorum quorumdam 

m expticationii causa nobis quoqve notorum Patrononm retigiosam invocatio 

rnidont; qnod genti simplici non magno n«m patrantur [utpote non aliud quam orthodoxum 

Tstam porro istius, quam dixi, Ccelitiim cultum affirmanlia, neque ad stabiliendum 

nnonestquidi schisma ullalenus trahenda ourea quaeapud Indigelum 

I IfiMi Pol orum assensio,siquidem adeamdem sepulcra ntur, habebimus erroris imposlurteve dXrere/ieT 

Lotharing ' lianoDu suspecta,quamdiunuUaafferlurincontrariumratio,quse 

""" /'" ilitatemevertat,nisisolaprsesumptioschis- 

'"' m \Us, iit ita loqui ilis, erroneo ut vi Umus 

principio n in eo, de cuji non 

nt; consl ■< , po i | scandalum , ei op- 

nffragiorum «t anin tatse unionis imped fereinsuperahile, abrogari 

Mionem, /.'. natus est ex jubendo partem iraditse a majoribus religionisi 
Polonica NobilitaU, die \\\ Junn^ annoum lxix, JANUARIUS VII JANUAIUUS, GRKCORUM METRICUS. , _| -f. . BA2IAEI1 

k i, .,,,,'_ [p mbis J ini, Ba n ib, kalendis. 

Mngis selennitt r colitur a Latin 

mi Episcopatum Csesareensem in Cappadocia \\\ J 

De eo multa habenlur Latme ei <<> 

,_., i' - ,-j srno7iveei 2IAB1 [TO] 
iv Non. Spiritua efflatur S 

Latini f< \ \ • . Li fa . 

///,„ Latine antiquitus habentur, sed el i 
Combefisius edidit 1 . A'. 

II Vni. E. 


i ijv MAAAXIOY 

im im M vi vrni.E ex corpore tolbl , 

Hunc Prophetam nos recolimus die m 

IV,,' - rOPAIOz iv *oviV,oiv. 

i toRDics in cinerem i adil liac quoque lui e neca- 
tus, 

„// i7 Martyr < 
ii, wscriptus etiam ho ■'■' mano Ma\ ty i 

<//o. /;'.//<// ,/,- 00 S, Basilii oratio, \ nihii 

Pro duobus seguentibus diebus desunt in Mens 
utiqui it partes 

metra singula, quss nolo pe\ 

aliquu ea ea aliis MSS eruet, w'i ut 
,'./■ Chiflletiano MS. Synaa u 

. distichorum, qute loleni ei nitti. 

Tnterim signatis initio punctis, notabo titulum, quo 
cujusque dtei, hexamet\ . Officium h 

ignatur. 

flpoeopria rwv ( I' ■ 

eSfopxxovTa toi --,11 

0! 0KTI2T0Y. 
Pi ofestum Luminum, el f« tivitas sanctoi um 

,| i Apnstclorum, ne P. N. 1 Ql 

\ 

, ,, Bapti \mum appellant 9 , Illumi- 

nationen ,■■■■• 

quaL i /// Lat ' P cha et /'< ntet 

solebani fieri, tret eit d \os m tmiltunt, quorum 

in, ,, i tidut ett De i R Dii ci] ' r«(i, gm 

toli, /'//■ i S 1 b 

,/„,„ - .//,/ honorifii 

S ; i r i ■ ■ 1 1 Patns no ;fri 

.,lu, ii, .iiii, i iui iii Cui u- 
,,.,, manasterio, an Magni Euthymii ociu ii P 

.. ,/,, inam 

..ii . ' ; 

mil \llllm . 01 " - tofc* -l x 

K UITIMII. 

Profestum Luminum el 

aque Theon.e nec noo 

TIi 

Priores duo dti iii ad 

ambo sub Diocletiano passi i. < \uorum ut\ ■ n i ■ 
Ifd 

l/.S". 

to. I .1/ num«n(0i um ■ 

'iii»i 
imtfn 
/ hujus \ n i 
I ' 

ab eo quem I 

rfi l| i 

- us Sam 

B XPI2TON n < _• 

al n ii iii i i m , in u 

ihaniorum feslum Grm i appellant, quod hat die 

'/////, c, ,■ . , / 
/,//,/ i i /7//i\- /,/','- tare i ■- 

,, //,>,„./. ni nostro <■ Collt 

UDCI 

/i/\ S 

I 

.,i//r 

„, /,/, //,////,/ £2U| ; 
. 

■ iti- 

dictu '■ uti "'. 

fonti P ; 

• | ( i /,,//./ immergil aqu n < hi 

,,•„, .,/, a/fa?'i sumplam 1 1 medium u >>> 

111,1 ' 
aqu i aspemoneom ""■ '7"" 

/// Menais loquun 

UernamC ulo 

: ini 
/' imut tripha m n 

, ,//,,i sri/i 

mniodJordanem, " 

iiim 

' S i/- ',/--, . n ; ^JJ;, 

///// ' 

/' 

i ■ 

' 

Magorum, ei 

1 

( ,/ /,,. 

,,,, ,,„, 

dum VIII EPHEMERIDES GRiECO-MOSOE. dum cponu solutam,earum adhuc inexpertus ipse;to- 
AccToneD. p. tumqM disquisitionis prolixioris discrimen prudenter 
rejecUadwiJulii, quo Trium (ut vulgo vocantur) 
Regum Translatio, Mediolano Coloniam facta seculo 
xix, solennissimi recolilur. Decennio posl edilum Ja- 
nuarium amicus ejus ffermannus Crombacluus amplum 
de ,ii, s volumen edidil cum titulo Htilorfie : Sed licel a\- 
Ugentix nulli pepercerit auctor, in ea tamen histoiise 
parte,quse Evangelicum textum excedit, ad suos fontes 
reducen ia, nihUreperit soltdse antiquitatis. Nam Dex- 
tri Chronicon, novitium seculihujus (igmentum esse, sa> 
tissuperque nuncconslat ; el Bedse operibus adjuncta Col- 
tetanea Bellarmino Judice, nihil fere habenl, quodsit 
ingenio Bedx dignum ; nec alius uttus scriptor vel Grse- 
cus ,ri Latinus profertur per tot secula, usque ad Fri- 
derici Barbarossse tempora, qui nomina nunc vutgata 
usurparit, n •dum eadocuerit, quse postea coeperunt nar- 
raride Magorum post Chmti mortem baptismo per 
Aposioluvi Thomam t ordinationeque Episcopali, etprat- 
dicalo per ipsos populis Evangelio, acmorte denique 
Christi nomine illata a barbaris. Superest igitur 
u integer labor, in ea disquisitione ponendus; si 
tamen operx pretium sil in tam obfirmato tolius anti- 
quitatis silentio posteriorum temporum divinaliones hal- 
lucinationesque sectari atque colligere, el Joannis IIil- 
desiensis fabulosara [ul ipse agnoscit Crombachius) de 
hoi argumento ferraginera ventilare. Nobis certe, cum 
,,,1 Julium pervenerimus, satis erit praedictse Trunsln- 
tionii fidem indubitatam reddere, Coloniensiumque m 
istis corporibus honorandis religionem tueri, tot illus- 
trilms monumentis miraeulisque divinitus et humanilus 
confirmalam. TPHrOPlON ftxflfaq 0«v*'tou TeXoc dpya.ftvtytv . I'. 
Gregorium decima mortis sors ultima oburabrat. IV Id. 

Nyssenushicest, quia Latinisix. Martii colitur, ubi 
delibris ejus contra Eunomium, aliter quam hactenus 
editisunt ordinandis, demonstrative disserui. IA 

) i 1.1 •Ev&jwftyi oaoov (3('otov Xfri K0LN0BIAPXH2. 
Undecima vitara dimisit Cobnobiarcha. 

Videlicet Theodosius in Palssttna : cujus Vitam ab 
auctore coxvo, non tamen a Cgrillo discipulo esse scri- 
ptam, certojam nobis constat, ex chronologica Synopst 
ipsiusmet Cyrillide vita sui Magvttri ejusque scripto- 
ribus : quum Synopsim nunchabemus, zque ac alteram 
ab eodem Cyrillo laudatam S. Theoaosii Vitam, au- 
ctore Theodoro Episcopo Petrarum, utramque dandam 
d:i supplementum Januarii. Ipse autem Sanctus ad- 
scriptus est hodierno Romano. 

'X?, h'j /.ai oiv.i.-.r, TATIANH5 oityjba. xepoav. IB'. 

Luce duodena Tatian.e colla rescissa. ]1 W- 

Qua hujus Acta habentur apud Grsecos, eadem a La- 
tinis leguntnr sub nomineS. Martinse, et sic ea dedi- 
muS i Januarii, quo die hsec antiquitus colebatur, hunc 
translata ad diem xxx pro commoditate majoris ac li- 
berioris cultus. Acta ista, per Ikentiam plus quampoe- 
ticam adornata, sinunca nobis examinari ei edi debe- 
reni, severiori nota rastigarentur. Z. 

Ml 1.1. ir. 

VI 1.1 0'. 

\ i.i. Mv/vr gftopsfo) HPOAPOMOT ldt/& KlftofoiO. 

Seplima Bapti.st.e memores jubet e^se colendi. 

Notandus hk Grsecorum ritus, quo post singula majora 
Christi Domini uut Deiparse festa, subjungunt memo- 
rium eorum Sanctorum, quipropius ad mysterium con- 
currerunt. lta postfestum Hypapantessecunda Februa- 
rii, sequitur memoria Justi senis Simeonisquisuis ulnis 
Christum excepil : et sic ile ccteris. JIic uero VII dies 
Januarii eo etiam solennior erat Constantinopolilanis, 
quodpariler recoleretur memoria manus in urbem Re- 
giam translatx sub Imperatoribus Conslantino et Ru- 
mano Porphyrogenitis, id est seculo x. Dicitur autem 
Antiochenus quidam Diaconus, Jub nomine, eam attu- 
lisse ab Antiochia, quo eam olim ex urbe Sebaste, in 
ijim sepultus Joannes fuit, Lucas Evangelinla detulerat. 
Notabilis quoque est ejus imiujo ml liunc diem, m Me- 
nseis excusis designata cum magnis ad humeros alis, 
piopter titulum Angeli eidem exScripturis aptatum. 

AOMNIK \I\ oyaostoi n6xp.ov Xa€e vJi IptSzvvYi. 
Domnicam octava raortis nox abstulitatra. 

Abbatissa fuit Constantinopoli, et habemusjam Vitam, 
Grsece ac Latxne dandam m supplemento Januarii, ad 
quod etiam optaremus Acta Qrseca SS. Juliani et Ba- 
;e, pro die sequenti, qualia vidissse se Mlatius 
ait : eoquod, cum auctorem pnesentcm ucvnlcntcm pr;e- 
scferunt, conjicta tamen eu esse nunc urbitrcmur, ub 
causas facile a posteris vestigia noslra pressuris agno- 
scendat : quamvis eaein principio Opem nos latuerint , 
minus adhuc expertos ud talia secernenda. 

*Ap.<jf hdxn. IlOAYEVKTi:, xopn p.iya Jwxe aoi 

. ev/oc. 
Grandctibi, Polyeltte, decus dat sectio nona. 

Martyr Melitinse in ArmeniA sul> Decio : apud Luti- 
nus memoratur xui Februarn. Acta Grxca triplicia 
habemus. EPMTAOjN y// ETAPON Oi^-r, miih xolxn *la- 1T . 

TpOC. 

HERMVLUsetSocius post hanc merguntur inlstro. ldll,us - 

Socius StratonIcus est, Martyrii locus Mysia : ambo 
Rumano hudiernu sunt inscripti ex Actis a Lipomano 
primum edilis, quse habemus etiam Grsece danda in 
supplemento. 

ABP>AAA1 ap.yi TiTapT/, x«i oi/.y-r, y.ixvt yaly.6^. J^' 
Abdates quarta et decima dant colla securi. xi\ K. Fcb. 

ln Sinai scilicel, primum Sabbas, Esaias, et socii 
XXXVI, sub Diucletiunau Suracenis occisi ; deindeab iis- 
iirm aliisve baibaris alti ibidemet in Raithu. Primo- 
rinii meminit, et secundorumActa, quseGraece habemus, 
pathelice descripsit Nilus Monachus, cujus filius Theo- 
iivius Martyrum unus fuit. Eorumdem quoque histo- 
riam Ammuntum similitei et monachum et oculalum 
testem contexuisse, asserit Allatius in Diatriba de Si- 
meonum scriptis, sxpius luc alleganda : hanc autem his- 
toriam vehementer optamus habere, aut scire unde sit 
petenda. Simulomnes, non sine confusione aliqua, in- 
smpti sunt ludierno Rumnnu. 

BXasotOS 0r.c*c'oocfxe/j:-7/, y-y.-Ji IIATA02 «>U>0)V. .£• 

Thebieus Paulus decima ijuiutaque coruscat. xmii Kal. 

Lalini hunc colunt die x, et suas de eo Lectiones Ro- 
manu Ecclesia sic orditur : Paulus Eremitarum Au- 
ctor et Magister; el tamen numqvam ille se obstrinxit 
votis qua: Religiosum ( utnunc loquimur) fucerent, nullos 
discipulos constituto ab se regula informatos dimisit : 
sed (ut sritur ex Aclis) sororii injuria et persecutionis 
metu, nulii. hominum conscio, exlra eorum conspeclum 
secessit, atquead interiorem eremum paulatpn progres- 
sus usque ad mortem delituh, uni S. Antonio se- 
mel conspeclus dum viveret. Quid ergo molesti nobis 
sunt aliqui, objiciendo Patres aliosve scriptores, qui 
Eliam Prophetam et Joannem Baptistam, ut monas- 
ticx Professionis Duces, Principes, Auctores, Ma- 

gistros IZ. 

xvi Kal. 1H\ 

XV Kal MENSIS JANUARIUS. |X 

gistros laudanttquasi hxc eu compelerenon possintabs- gulari, tamquam de unico. Latini Romanumn huius 
que religiosorum nuncupatione votorum, neque solum jEgyptiura xv colunt. ' vitx solitarix quahscumque ab iis sumptum exemplum 
sufficiut ad ejusmodi encomia. 

THuJltTy y.xi dv/.xrr, y.aXuor, p.trtTrr£ 'IQANNHN. 

Tugurio sese Joannes clausit eadem, 

Hnjns perveiusta memoria extat Romx in insula 
Tiberina, quin ei corpus ibidCm haberi creditur. ffinc 
vulgari errori (cum quo eliam Baronius hodierno Ro- 
muno ipsum inscripsit) daiaoccasio, ejus histoviam pri- Ath EY0YMIO2 ttJ ti fitw rfh rikyfrwc 

Vigesima Euthymius vitam terrasque reliquit. 

Abbas hic pvope Jevusalem vt.vit: cjusque melmra.quam 
qux hactenus extant, Acta Gvxca, ut vcrc a Qyrillo 
descripta sunt, servamus pro Supplemento. Tnsertus esi 
autem hodierno Romano. 

Prxter hunc recolitur a Grxcis memoriaS.P. N. 
Euthymii Junioris iv Januarti; et n ac xvm Aprilia XIII Kal. mo Grxce descriptom quam suo etiam tempore daturi memoria S. P. N. Euthymii Thaumaturgi ■ a 

Gvxcamsumus, veteri Romse adscribendi; cumexipsa- e ^ Allatio (qui Encomium auctore Gregorio Cyprw 

met evidenlissime liqueat, eamnovse Romx,idest Con- Patriarcha Constontinopolitano vidit) S. Euthymius 

siuiiiiiiopolt totam deberi, ubi natus fmt, et aliquamdiu Episcopus Madytarum : qust unumne an tres diversos 

Monachuminte Accemetas professus ; denique a longin- spectenl, non defxnimus; sed expectamus ut aliunde 

qua peregrinatione redux, patemse domus angulumigno- accipiamus ipsum istud encomium, lucem haud dubie 

tus incoluit. Unde fit ut nec minimum quidem vestigium aliquam allaturum, simul cum diei notitia, qua postre- 

Joannis istius in ullis antiquis Latinse ecclesise Marty- monominatus obiitcoliturque. W. 

XV] I Kal. 10'. 
XI V Kal. rologiis inveniatur : et vevosimile fit eodem tempore, 
quo Vesonlionem in Burgundiam Caput, Romam quo- 
que allalum fuisse corpus, id esi post captam anno mcciv 
a Latinis Constantinopolim. Idem qui Kalybita, ab eo 
quod habitavit m tuguriolo, etiam 6 fttd Xptorov FItco- 
yo;, Propter Christum pauper cognominatur. 

2EIPHN irpoaxuvew nETPOY 8ntxcy m sxxn. 

Addecimamsextam venerabor Vincula Petri. 

Eudocia, Theodosii Junioris uxor, seculo Chvistianx 
sevx quinto, ex accepta Hierosolymis Catena pavtem 
Consianlinopolim delulit,partem Romam ad filiam Eu- 
doxiam misit : quarum hxcsimiliquoquefestoKalendis 
Auqusti celebrando occasione m dedit, cumapplicata al- 
teri calense, qua idem Apostolus Romx fncvat in cuvceve 
Mamerttno constrictus, ipsi mirabiliter inhxsisset .- ista 
vevo hodie solennitev ninuslrabutur Conslantinopoli. 

'EStiouctxn ftsWtg ANTQNION evOev fcioav. 
Septena decimaque Antonius astrapetivit. 

Hujus ubique riotissimi Fitam, a S. Athanasio scviptam 
sic iltuslravit Henschenius, adtoque solide auctori suo 
vnidicavit adversus cuvtllos heterodoxorum ; ut vtr eru- 
ditissimus inlev eos Gevavdus Vossius, convictum sein- 
qenue fassus, numquam amplius hxsitavent tn ea sub 
v.omine S. Athanasii allcganda. 

Tap^ucav oyoWry] <$£<cxrr, vexuv A0ANA2IOY. 
Mortuo Athanasio decima atque octava parentat. 

I ituiii ejiis e.i propriis fere scriptis collectam daturi, 
prxmittimus ordinem scriptoriim ejus apologeticorum, 
sntis diversum a vulgato .' et in fine quaerimus diem 
r. 'iii m mortis : neque enim </'"" "' hisce versibusple- 
rumque mors indicatur, ea semper in talem diem 
revera incidisse credi debet, quod semel proderit hic 
notasse. Celebratur ergo hodie translalio qusedam eiet 
S. Cyrillo, xque Patriavchse Alexandrino, communis, 
communi etiam apud Grsecos festo: Latini seorsim sin- 
gulos, Athanasium n Maji, Cyrillum xxviii Januarii 
venerantur. 

Tri ^axaptov Xfifyoy ev via. xai oexxTr, MAKAPIOY. 
Macarium nona decima capit aula beata. 

Exduobus hujus nominis inter yEgypli monachoscele- 
berrimis, alter iEgyptius cognominalur. Alexandrinus 
altev sive Komanus, et utviusque commemovatio ita 
hodie jungilur a Grsecis, ut (nisi quod distincta sint 
utnusque elogia) totius Officii cuvsus pvocedat in sin- 
Maji T. I. EtWo*t x«i7rpo')Tr, noTftos MAXHIOY 6W sWAvtffey. j. \> 
Vigesima et prima oculos fibi, Maximb, ciausit. xiiKal. 

Nibil nosin Januario nostro de hoc insiijni sub Hera- 
cliocontra Monolhelitas Confessore, Upote nullaadhuc 
ejus Acta nacti, ideoqueexpectantes xm Augusti, quando 
colitur a Gr.nis Translatio ejus. Nunc illa habemus $x 
MS. Ducis Sabaudiss, nec Uta tantum; sed etiam 
omnia ejus opeva in lucern duobus tomis edidit amiaUS 
noster Franciscus Combefisius, x Kalend. Aprilis mno 
lxxix Punstis pientissime defunctus. Addiistispoterit, 
si aliquando integra inveniatur, Vita alia bfevior,cujus 
contextum variis corrosorum foliorum hiaHbus inter- 
riipium, qualem habere poluimus, transcripsimus Xfe- 
diolani cx qttodom Rutiensis in Culabvia monasterii 
Codice, ante annos quadringentos exarato : sic autem 
ea incipit. Keti -'.">; xv rriv notpd v&v yiXoxdlwv p.ip.tyiv 
eyxAivoi/xey, pj tov r O/xo/oyy,T/iv y.ai noXvv ev Xiyo) Ma- 
£ip.ov tov xXetvov -poTi9evTe; et; uiaov, neei -j toC p.t- 
yaXou coutou x.ai U7rep^u>5 xarci twv aipeTtxwv «'vo^paya- 
G/^/xTa; Kl>. 

XI Kal Ety.xoi dij-.ir,t'r, AN.MTA2I02 (3o j/ov KtXkj. 
Passus ANASTASIOS laqueum est dein luce se- 
cunda. 

Natione Persa, mavtyvimn fecit in PalxstinasubClms- 
voe anno ucxxvin. Acta ejus in Concitio n Nicssno 
recilata ellaudata dedimus es originali Latina, Grxca 
pro Supplemento servamus ', tttque utinam inlerim acci- 
piamus integra ejus miracula, ab auctore, anonymo 
quidem, sed oculato conscripta, quse ndbis finiuntur cum 
principio miraculi xvn De muliere, seu potius puella 
energumena, cujus libvrationetn Ascalone impetravii 
mater, ad collnm ejus alligans particnlam ex uervo sn- 
crx inunus, etcorpus ungens oleo per ejusdem tactum 
sacrato. EcWMMrfdffan ^ivn, ArAOANrEAE, KAHMH. K , 

Vicena caditis ternaque, agatiiangele, Clemen \ k ,,i 

Eptscopus Ancyrx in Galatiu Clemens, cum tribus 
Diaconis Agathangelo, Christophoro ac Charitone 
et pluribus pueris, tub Diocletinno et Maximiano 
Martyrium SUbiit, eujus duplicia Acta Latinu dedimus, 
Grxca reservamus . Clementem et Agathangelum 
Romuno hodierno Baronius quoque adscripsit. Ovpavoj tiq £evi'r,v HKNH tiy.x$i r,/.9e rtrdc/zr,. 
Vicena quarta cceli Xbna celsa petivit. 

In Urbe Roma, non illa veten, sed (ut ego quidem 

4 existimo) KV. 
IX Kal. KE. 

VIII Kal. EPHEMERIDES GRiECO-MOSOffi. 
X , i- ,, Fu^bia Greciin minori Asia, forsan Cartm Episcopt, secultt 

^rssr^^sir» ,, .. 

•Evvaty; UNATIOIO eiravoao? eixaffc tu/>,. 
Ignatii exuvias vigesima nona revexit. 

Romascilicet,ubisubTrajanofuerataleonibuslacera- 
tus Antiochiam,ubiEpUcopus fuerat: aLattms post 
reliquiai Romam relatas colitur 1 Februarn, ubt de eo 
eaimui GrsicainSupplcmeniumopem asservantes ; ei 
emstolas, subejusnomineeditas, in tres classes distm 

' .. . I .. /1I11, tllllll/V fl>Vtl) UssaminCariapetiH,mutatoque nomtne ignotaobnt, 
secutoChristiv. Vilam auctore eequali Anonymo aeatr 
mus, textum Ofstcum daturi in Supplemento. 

Efaffc rPHT0PI02 Seop^ow Ut*vs nip.inr,. 
Grbgomus, divinaloquens, est deinde secutus. 

Cognomento Theologus, et a patria Nazianzenus, 

coUturaLatinisnMaji,quandoVitam operibus .;.......... _ - - -- , m e t de alHs minus certo 

m ■ lecolle* Card.Bar mjmMa. Z^lZ^TnrTaZ Jsimilius fuisse suppo- 

damus, ostendimus autem eumdem sequeac soctum ra 
silium, multo quam passim credatur citius natum, 
adeoque et seniorem obiisse Constantinopoti colebattir 
tamquam illius urbis Archiepiscopus.sicuti revera fuii : 
sed ipse pacis < ommunis causa 1 eden rnaiuit, et i\ a nan- 
tum reversus ad suum suburbanum, carmen de vita 
sua composuit, quod Latina prosa redditum exhibe- 
mus. K0'. 

]V Kal. ostendamusconstare, quasdam verostmtttus futsse suppo- 
sitas. VIDE APP 
] M) MAJI 
NOT. 3. Ks'. 

VII Kal. KZ.. 

VI Kal. Uaioiv &u.' «o° aAox<«> 3EN0WMS Qdvsv eixafc hvri. 
Cum Pueria Xenophon post illum Uxorque obie- 
runt 

Uxor, Maria ; filii, Arcadius et Joannes nuncupa- 
baniur; Constantinopolitani omnes, 1 •/ monastteam vitam 
HierosolymU amplexis, tamdemquein mutuamagnitio- 
nem adducli. Acla Latine dedimus Otthone Zylio 
nostrointerprete : Grsece eadem in Supplemtnto da- 
buntur. 

"Atsvouv izoo<j.x-Y, jtofxwav oepa; tiy.xdi XPY2.01N. 
Auriloqui corpus vigesima septima reddit. 

Est hic dies delati Constantinopolim corporis (nam in 
exilio Sanctus obierat) non solum Grxcis venerabilior, 
sed solus a Lalinis celebrari solitus : adeoquenunc 
trant nobis danda illius Acta, Sed cumea valdeproi xa 
essent, el longe supra opinionem ea ■ ■" / ' '/'-'••* 

manibus Januarii moles, coacli sumus in dUm morlis, 
quixiv est Septembris, differre omnia. Neque consilii 
pcenitet, quia interimprodieruntstudio Emerici Bigotii 
V. CL. qualia ab eruditis universis jam pridem expe- 
ctabantur : et Godefridus Hermant totam vitss tempo- 
risque istius historiam eodem successu, quo SS. Atlia- 
nasii, Gregorii, Bastlii atque Ambrosh res gestas 
illustravit ; linguaquidem Gallica,sed annotatis accu- 
rate ad marginem locis unde deprompta singulu, et 
observationibus opportunissimis ad calcem librorum ad- 
jectis : quibus utrisque libenter me adjutum fateor 
w Actis SS . Athatiasii atque Gregorii Naxian- 
zeni. KH. 

V Kalcnd, Y.iv.j/A oyiodxYi voec E^PAIM Ovftov a7rr,vpwv. 
Spiritus hine Ephrem octava est sublatus ad 
astra. Aa'p|iev evi Tpt«>to<JT>5 xpuaoTpiffHAios «] , \\ 

Sole nftet triplici mensis trigesima Jani. nj Kal. 

Festivitate scilicet tribus prsecipuis Ecclesise Grxcx 
Doctoribus communi, Basilio Magno, Gregorio Theo- 
logoseu Nasianzeno, efJoanni Chrtjsostomo : in quod 
festum varia variorum illustria encomia Grseca repe- 
riuntur, quas in unum corpussiquis omnes colligeret 
Grstco-Latmas, justum et elegans Opus foret 1 multo 
autm grandius evaderetillud, <iuo quis omniumSancto- 
imn encomia ab Actis eorum divma ei aboratoribus 
illustribus Grsecis scripta per ordinem anni digesla 
evulgarei :quod tamen aliis cogitur faciendum reltnque* 
re, us quss immediate ud historiam spectant agre 
sujjicientes. 

inilOAYTON itovtou TpwncoffTJ5 hxdve peu^a. 
Hippolytumque eadem sub ponti gurgite mersit. 

j,i operibus ipsi atlributis et in elogiis Menxorum pas- 
sim appellatur Papa Romanus, el sub Claudio Im- 
peratore passus dicitur. Fuit is, ut summum, Episco- 
pus Portus Kmnani. Sub Claudio persecutio Chri- 
stianorum nulla fuit, cum primaomnium sitNeronis ; 
Baronius • rgo substituit Alexandrum, adcujus tempora 
ipseperduxil scriptum aliquod de Cunone Paschah, 
qm Canon eliam cum ejus sculpta efjigie repertus in 
marmore est. Deinde non m mari, sed in fovea, qum 
adhucmonslratur, passum esse habet traditio Portuen- 
sium. Hsec ergo omnia examinanda ei illustranda eruni 
xxii Augusti, quo colitur Hippolytus hic u Lati- 
nis . nam Hippolytus quem iidem Latinorum fasti 
hoc die ponunt, Antiochenss Ecclesiss Presbyter solum 
fuit, idemque Novatiano schismatt aliquandu impli- 
citus. 

...Twv stytov y.c.1 dvapyvpwv 6auptae8ovpyuv KYPOY v.cti ^^ 
IQANNOY. 11 Kal. 

. . .Sanctorum et sine mercede miracula curationis 
patrantium Cyri et Joannis. Hic miles, iste ?nedicus et monachis, ambo Marlyres 
inJEgyptosub Diocletiano, etiam Latinisob Reliquias 
olim Romam translatas notissimi. Encominm utrius- 
que scrtptit S.Sophronius; neqneidtantum, sed im- 
per quam accuratum operum ejtu interpretem et scho- petrata pereosdemsanitateetiam miracula,tam prolixe, 
liasten, prolixe in nostro Februario agitur : ubi hoc ut quaedeiisnon dedimus, epitome solum sinl . inte- 
solum oddideberet, Vitam SS. Abrahamiel Mariz grumergo Opus Grseco-Latine dandum servamus pro 
neptis ejus aiterius esse Ephrxmi, non Edesseni, sed Supplemento. Colitur a Latinisi Februarii: neutrotamen die mortuus, 
sedsestatevelAviumno. Deeopost Gerardum Vossium, AD 


it^*^- — — — ,. ZZ A --n ^, ZTTTT^ « m~wa ~ n K ~~~1 ~ r*~?. ..-/ P^rXrr^A^Tir :6 B rfilHiei« EmCIAI. w^-B-GEAlKCT^f M^4X1hBpAhU-G0BOPZ GfAlxl flfll^- O- g&EOflEnT^ECJH* GvH^KId- g-Gfh!^^l«AA 
3 Go B Or2cT,Fo ioA ffifrH -H- AoH^rECUrrH^nOAY^f^HPPHlJLoMETtX^^OCm ra3>VHVd31^t73J -JHO/Qjy gxfHow^y^ooJ^ •CT7xr.oi{zi^ ei- II^eeaZ- 1(1)4- sr Uokaoneniey-Sna^ 
^•M-nAEEAZ-^ MENSIS JANUARIUS. XI AD FIGURATAS EPHEMERIDAS PREFA.TIO. Quia multi ex hU figuratis in Ephemeride me- 
trica nomen habent, deqmbusjam supra dicta 
sufficiunt : ut hinc eo recurrat lector, addito 
ad nomina f signifkabo} aliis quinihilominus 
coluntur a Gtjku, addetur f cum congrua aliqua de- 
claratione. Hic veio qusedam mihi prsemonendus est 
lector. 

I Tam scrupulose observant Mosci nomina adden- 
da Sanctorum imaginibus, ubicumque et qualitercum- 
que expressis, ut contrarium nunc plerorumque La- 
tinorum usum necesse habuerit Possevinus excusare, 
sic scribens itlornm Magno Duci. Quod autem 
Rutheni tui mirantur, nos piis imaginibus nomina 
eorum Sanctorum, quos repra?sentant, non semper 
ut ipsi faeiunt, adscribere; scito, si nominum illo- 
rum adscriptio ideo est necessaria, ut ex ea sancti 
illi viri agnoscantur ; jam eam haud necessariam 
esse iis qui ipsos noscunt. Catholicis autero primo 
aspectu innotescere Christum crucifixum, beatissi- 
mam Virginem, et plerasque alias Sanctorum ima- 
gines quis dubitet? Praeterea si nominis adscriptio 
necessaria sit, quid illa faciet idiotis, legere ne- 
scientibus, quales plerique omnes sunt Rutheni : 
cum potius ipsaemet imagines, loco litterarum et 
scripti, idiotis adhibeantur? Quodsi dixens(ut mihi 
tui dixera in ipsa nominis adscriptione virtutem 
aliquam consistere; tu sapiens es, qui intelligas, in 
notis ejusmodi nullam, sed in sensu ac fide, sitam 
esse vim atque virtutem. Attamen non improbamus 
eorum consuetudinem, qui pietate, non superstitione 
adducti nomen imaginibus adscribunt ; utalii (cum 
quod ignorant intel)igant)ea etiam ratione pias a 
profanis imaginibusdignoscant : quod sane crebro 
Latini quoqueCatholici faciunt. ffactenusPossevinus, 
cuipro Moscis responderi nihilominus potuisset, pieta- 
tem eorum in hacparte,et scandalum quod ex nominum 
omissione accipiunt, procedere ex constantissima eorum 
qim m principio^semel acceperunt rituum observantia, 
qua eis addi vel delrahi nihil patiuntur : fuisse autem 
antiquissimum istum nonsolum Orientalium sed etiam 
Occidentalium Ecclesiarum consuetudinem , probare 
poterunt quotquot sunt Romse operis antiquioris musiva 
nr tabulse. Responsum dari posset quserenti causam, ob 
quam iidem Rutheni improbent sculptas, quamvis San- 
ctorum, imagines, nec eas in ecclesits suas tolerent : 
quia scilicet eas in ecclesiis ponere non acceperint a 
Grsecis, ahoqui statuas nequaquam aversatis, uti ap- 
paret ex illa celeberrima sancti Salvatoris imagine, 

i 'onstanlinopoli erecta supra portam ut vocabatur au- 
ream, de qua nobis agendumerit in Actis S. Theodosise 
dandisxzix Maji. 

II Laudat Moscos Possevinus quia pias imagines 
decentissime pingunt, nudas in iis corporis partes 
omnino exhorrentes (nisi quatenus eas prsecisa neces- 
silas mysterii vet historise repraesentandse exigit I uti in 
his tabults videre est. Quare cum adducebanlur <> Pos- 
sevino ex Moscovia ad Pontificem Legati, eos maxime offendebat, cum vel in hospitiis signa turpitudinura 
cernerent, vel imagines, etiam pjas, ad lasciviam 
depictas; nudas vero statuas et cetera diabolica fi- 
gmenta in aliquorurn domibus et. hortis. Quse picto- 
rum seulptorumque nostratium licentia, majora quotidie 
incrementa capiens, seveiiorem profecto sacri ac civilis 
Magistratus censuram merelur, quantocumque cum ar- 
tis procacis damno id fieret: nec enim minus istius- 
modi picturse acstatuse nocent quam libriparum casti, 
ei utrisque sequaliter flammse debentur, s\ noii illi* ma- 
gis, quse etiam idiotis offendiculum objkiunt Proinde 
optabile omnino videtur, ut Innocentii XI castissimus 
zelus, quo Romae invigilai ad verecundue et honestatis 
muliebris custodiam, severissimeprohibensomne vestium 
genus, colli ei collo subjectarum partiumac brachiorum 
nuditates non obtegentium, ad publica istsec staluarum 
ac piclurarum scandala amolienda, aliquando etiam se 
convertat, 

jii Quse hic in principio cujusque tabulse ad nomen 
sinijulonnn mensiumapponuntur verba, non explicubun- 
tnr hac vice, idonei interpretis defectu: qvem ne valde 
anxie requirendum putarem fecit anno hdclxxix oblala 
commoditas, per splendidam illam, quse Piennse com- 
paruit, Legationem Moscorum . quorum interpres unus, 
cum quatuorpostremorum mensium sculptas hic iabulas 
explicandas suscepisset, iri duabus earum, Septembris 
scilicet ntqiie Octobris, primam lineam sic legit, ut 
Srptembor quidem diceret, Septies si cadat justus, 
surgit: Proverb. 24. October vero, Fame mentis 
marcescentes pane verborum suorum, unum credere 
Dominura panem vitaB nostrae indixit. Frigidm pro- 
fecto sententise: quibus ceteras similes esse cum posse- 
mus prsesumere, non erat cur explicationis causa t 
longinquo petendae (redierunt enim in Moscoviam Le- 
gati I properantia prsela sisteremus, Oro tamen mixtos 
Lilhuank Rutfienos, eos maxime, quifilnas vivunt S. 
Basilii linstitutum professi, m illum qualemcumque de- 
fectum supplere velint: sed multo instanttus eosrogo, 
ut quset umque alia vel scrvpturse vel explicationis nostrse 
ermia, benigne correcta ail me remittant, saltem ad 
instrttctionem posterorum. Addant etiam Signorum Zo- 
iiniri hic deficientia nominn, quia /u ectypis noslris 
omnino nequeunt disa rni characteres, quii Ibere 

debuissem, prseterquam in paueisiquod si eadem signa 
non sunt ml normam Moscoviticorum exemplarium <■<- 
prsesentata , excusare qnseso placeal pictorem, cui 
in hac partefuti et in loculispierisquehistorialibus) 
indulgeri debuit , nesese omnino adstringerel insulsiss> 
in:r quam prse ocu is habuit coordinationi figurarum 
atque invenustis omnino tineamentis. Hset prsefatus 
aggredior singulas tabutas, ei singulorum in unaquaque 
loculorum epigraphas, quatenus possum explicare; con* 
ferendo eas nonnumquam cum Kalendario Rutheno* 
rum, quod Possevmus in suo Apparaluadverbum Ru» 
the.m legendum proponit, non satis peritum ubique 
interprelem vel lectorem nactus: nonnumquam tamen 
aliquid si quo mendosa tabularum scriptura 

coi rigatur. .TANUARIUS JANUARIUS 

MOSCORUM FIGURATUS. iii 

IV VJ \jlRCUMCIS10 D. N. JESU CHRISTIf 
BASILIUS CAPPADOCIjEi Episcopus. 

Quoniam omnes non solum PatHarchx, Mctropolitx ct 
sjrclnepiscopi, sed etiam Episeopi m hisce tabulU ex- 
prtmumtur pal/iali, abtlSUB hujut uiilium mcrctur Inc 
ex Luitprando noiari. h in lcijatione a<l Nicephorum 
Phocam sie loquitur: Videmus Constantinopolitanum 
Episcopum Pallionon uti, nisi sandi Patris nostri, 
id c.st Papx Romuni, permissu. Verum cum impiis- 
simus Albericus, quem non stillatim cupiditas, sed 
velut torrens impleverat, Romanam civitatem sibi 
usurparet; Dominumque Apostolicum Joannem XI, 
quasi servum proprium in conclavi teneret, anno 
dcccc.wxiv , Romanus Imperator filium Theophy- 
lactum Eunuchum, Patriarcham constituit. Cum- 
que eum Alberici cupiditas non lateret, missis eo 
muneribus satis magnis effecit, ut ex Papae nomine 
Theophylacto Patriarchse litterse mitterentur, qua- 
rum auctr.ritate tum ipse tum successores, absque 
Paparum perraissu, Palliis uterentur. Ex quo turpi 
commercio vituperandus mos inolevit, ut non solum 
Patriarchae, sed etiam Episcopi totius Gracias Pal- 
liis utanlur. 

SILFESTER f Romanus Papa. 

Scribitur lnc Selibestros, sed hxc aliaque simiiia de- 
pravatx sciiptionis menda, genti Grxcam linguam mul- 
toquemagis Lututam igiwranliujuoscenda, non estani- 
mus ieinceps annotare in hac explicalione: si cui cu- 
riosius talia scrutari placet,tabulasipsas inspiciat, con- 
fcraique cum genuinu ipsorum iwminum scriptione hic 
expnmcmla. Notanda hic pothu est Patrwrclwlis et 
Episcopahs halitus d,//,rcnlw, ct confercnda esset 
cum accurutissimis earumdem veslium delinealiombus 
apud Goarem in Euchologw post paginam 133, nisi 
etiam >,, Appendice lus Ephemeridibus addenda ejus- 
modi tubelh invci ■tirctur, niler Episcopos duos SS. Ni- 
colaum et Basilium, mcdium ez/ubens Patriarcham S. 
Joannem Chrysostomum. 

MALACHIASj GORDIUS f. 

SYNAXI& SANCTORUM APOSTOLORUM 
LXJC~y 

Lntini Discipulos vocant, eosque communiUn colunt xv 
/«/„. Gatalogiapud hosctapud Grxcos uarii extant 
addno cujusque EpumpatUS sed omnes pseudepiqravhi 
cenmtur ab eruditu. Certe rwmina iomm multa con- 
itat fnisseassurnpiac Panlnus cpisto/ t s, qd numerum 
veror,,,,, qum vjnoniniur iwminum implcndum. Posse- 
vmus Conclium Theoncistae ponit, quod alteri expli- 
candum relinquo. 

THEOPEMPTUS^ THEONASf SYNCLE- 

BAPIISMUS D. N. JESU CHRISTI f 

Bujus et prim* diei evigraphas et similes alias acci- 
pnc meoportel ex Possevino, doncc eas aliquis verha- 
Umc.pluet nam nomen Jesu Christi in tabula reperi 
qutdem,sed uitra picturam; non vero in titulo Hoc autem dic, sicnt scribitPossevinus,henedic\t Metropo- 
lita flnmini Moscinc, alii vero Sacerdotes aliis flu- 
minibus. Tum in eo multi mares feminaeque tnna 
mersione toti immerguntur : equi item et imagines 
quasi baptizantur, ac propterea id Chresczenie eo- 
rum lingua, id est Baptizatio, dicitur. Qui mos sive 
ntus, licet non przeceptus sit omnibus, plurestamen 
eum ex religione sic servant ; ut aegroti quoque, qui 
sibi ea ratione putant ad valetudinem consulere, 
summo in gelu effossa glacie, per foramen in aquam 
demissi, eximantur. 

STNAXIS JO.INNIS PRODROMI. f 

DOMNICA f Possn<ino Domna. 
GI.ORGIUS^ cognomento Chozebites 

Cum titulo Sancti Patris nostri ofjicium habel in Me- 

nxis, epitomcn vitx nullam, prxter morcm. Vitam ip- 

sam ab Antonio disdputo scriptam taiidcm nactisumus, 

dandam in hujus Opcrts SupplementO. Intenm ex hac 

docemus natum in Gypro, monustcrio ClwUbx prope 

ffierusalem esse traditum a fratre monacho in laura 

Calamonis, ac floruisse co tempore, quo Saraceni Duce 

Humar sanctam cuntatem occuparunt, id est anno 

dcxxxvi. Ea Vita doccbit multa arca statum monaste- 

riorum Terrx SancLc et quornmdam etiam monac/wrum 

Murtyria; sed de Carmelo omnino niful ; nedum de. se- 

ptem mi/libus ccenobwrum, qux asque ad annum dccxl 

et ultra adhuc stclerinl, quando ea dicitur vastavissc 

ahus Humar. Quod hic observasse suo tempore prode- 

nt, et confirmal dicta a nobis in parle 2 Propylxi An- 

tiquani unle tomum 2 Aprilis, ubi cxamuiatur prx- 

tensa antiquitas funiationis Florentinx. 

■ POLYEUCTUSfMzvtyv. 

GREGORIUSf Episcopus Nyssenus 
DOMITIANUS f Episcopus. 

Melilmx i„ Armenia: cujus Fitam ex Theophytacto 
Simocatta dedimus, an a/,a seorsim scripta sit igno- 
ramus. * 

THEODOSIUS f Ccenobiarcha. 

MARCIANUSswulncr monachus. 

Licet nullum talis nomims hac d,c i„ fastis Grxch in 
veniamus, xstimo tamen Palxstinium quoque ipsum 
™' ,"' """" sln * ui Theodosii Vita laudalissimum 
cujusdiempropHum non invenientes Grxci oliqui, etni- 
hihmmus dtgnum memoria censcntes, huc vetulerint 
Si tamen tndtgenam Sanctum hujus nominis in Moscovi , 

™°«*<ntqutsp W m,libentereikunclocumcedam InU- 
runnotanAa/ncoccumt ratio qu.rdam Mosds propria 
m supputandis nufnem a 10 ad 20. Ncque enim Lorc 
Grxco scnbun, «t # elc . sed $ p , „, ^ f q 

22? <X """ lH " 1 ^ndi, quo eosdem uumcr, 
Latim et Teutones efferunt, preeponendo decadi mino- 
rcm numemm undecim, duodecira etc. elf. twalf der- 
tenetc^ nsquead ^ ^nti : e.cuide entm mtnor 
numeius postpomtur, uti et scnbttur. 

TATIANA t Virgo Martyr. 
PiiTOcVStAbeselamites. 

Martyr X 

VIII M MI 


MENSIS JANUARIUS. XIII Marhjr Eleutheropoli in Palxstina, colitur a Latinis jussus esl; neque causa uniformitatis, incertum an ne- 
cum cognomento Balsami seu Abalsnmi iii Januarii. cessnrix, quidquam mutare. Acta ejus aliqua Latine reddidit Anastasius Biblwihe- 
carius: optaremus Grxca inrcmrt, guia videntur om- 
nino ex Proconsularibus Actis sumpla atque adeo fxde- 
lissima esse. 

XIII HERMYLUS f Martyr. 

Nescio unde Herraogenes Possevino posiiu-, sit. 

COMMEMORATIO MULTOIWM SANCTO- 
RUM PATRUM IN SlNAl RAITHU. f 

ln tisqux Nilus scnpsit Actis nominantur Theodulus, 
P.uilus, Joannes, Proclus, Hypatius, Isaac, Maca- 
rius, Marous, Benjamin, Elias. Sed non videmusquo- 
nwilo nd hospertineot lneciinago, quatuormonaelws una 
in txanba collocatos reprxsenlnns ; muxitne cum litteras 
ad latiis ac subtns ductas considero. in quibus hxc mihi 
videor legere, Pamlion , Hipabe, Berbinda. Hie- 

roschemon, pwxyoi 7rpo>roi iio"lr,(j.o-/A, quod in- 

terpretor Monachi primi Hierosolyraitani: forte 

sub Chosroe occisi; de quibus tamcn alibi nihil leyi. 

*« v SABAS f...- RAITHU f.... 

Constat lcmporibus Diocletiani Sabam et Eliam atque 
alios simul xxxvm Monachos occisos esse a Saracenis, 
ut alibijam dictum : sed horum numerus non potest ex- 
primi per 0' quod esset lxx. lnterpres autem Belga, 
qui has tabulas ut mrluts poiuit expliravit, post Raithu 
ponil cum centura Martyribus, quod debuit ex lilteris 

pro qutbus signamus eruisse: videtur hic autem esse 

confusio aliqua. 

M. AGNE. 

Sitne hxc Romana Martyr Agnes, quam Latinixxi 
Januarii, Gnect autem v Junii colunt, an indigena 
aliqua Mater Agne, nequeo definire. Crux, quam 
manii tenet tmago, etsi plerumqae Martyribus adda- 
tur additur tameneliam multis aliis, ut inde certi nihil 
huberi possit. 

\\ PA UL US f primus Eremita. 
JOANNES f Calybita. 

XM APOSTOLI PETRl.f 

ltnago ipsa loqnitur quid sibi velinl Moscovitica verba 
drsuper notata: interpres Belga ea expressit, Liberatio 
ex carcere per Angelum : sed vereor ne per conjectu- 

ram, ideoque malui signare Duo armalt milites an- 

tr carcerem jaeehant extcnsint mortui, siijnifieabuiitqne 
duos quaterniones militum quibus custodiendum Pe- 

triim Ilerodescommiserat: silinu eoritm nintunt pictor 
nostrr, uti et circa S. Pelrttm nonnilnl, qw ctdebantur 
non ex porta, vel ostio, sed ex ore furni educi. 

xVli ANTONIUS t Pater monachorura. 

Nota Crucem caputio impressam, et recordare S. Pa- 
chomii, de quo PaUadius: Fecitautem eis, manaehit 
snlicrt Tabenneswtisa sr tnsiilntis, cucullas... quibus 
jussit iraponi fignram Crucis purpureae : quod hodie- 
que a Mosas rcligiose scrvart, probant BOTUjn Ilagio- 
ptucha, colortbus expressa; sic utcaputia mgra, C ruces 
nunc ,i, medw, nunc utmque in latere rubrx stnt Non 
t,a sculptor barbarus, sed monachts quandoque alba ca- 
putia rehquit (fortassts non sine cdusa nobts vjiwta) 
sxptus etiam Cruces ncglextt: noster exemplum sequt SVIII NX XXI XXII ATHANASIUS f CYRILLUS t Episcopi. 

MACJRIUS ROMANUS. t 
MACARIUS sEGYPTIUS f 

Non Episcopus, simt mendosa inscriptio habet, ipsa 

veste rrrorrm nrgurnte. Cur itiiteni RomamiS totus bie 
nudiis el rillosus tnslar rants? Dirrrsum ah utroqne 

illo signa hssc indicant, mm scilicet cujus Vita (si ta- 
men vere fuit aliquis) extat apud Rosweidumcum epi- 
theto Servi Dei, qui inventus est juxta Parailisura, 
anctoribus Thgophylo, SergioetHygino, ubt cap, 15, 
dicitur quod capilli capitia instar lactis candidissimi 
totura viri corpas aperiebant; Colunt etim Grxci xni 
Octobris, quando poterit Vita istxc, etiam Rosweido 
susprcta, severius [ntmeretur") examinari, totaverosi- 
mtlitrr intrr fuhulas referenda ; quo et D. Hiercnywus, 
acturus de Vtta Paith, nntlii hominem in subterra- 
neo specu. crinitum calcaneo tenus, quem jactabant 
nonnuiii primum monachum fuisse, multa, qua perse- 
qui otinsum est, increiiilnlia fingentes: neculia lorsan 
aut de alw, quam qutt in ista Vtta leguntUT : iiain S. 

Onuphrii, ejus qui xn Junti colitur, similis nuditas, 
plus auctorituiis rt verisimilitudinis habet, 

EUTHYMIUS t Abbas. 

MAXIMUS t Monachus. 

TIMOTIIEUS t Apostolus. 

Pnuli Discipulus, binit illius ad se epistolis nolissi- 
mus, Epbrst Episcopus, colitur a Latinis sxiv hujus. 

CLEMENS t Episcopus Ancyranus. 

Pr. M. PABELUS f XENIA f 

De hac, qux Possevino corrupte Euxemia, jam su- 
pra acium : piHorest Fresbyter Martyr Babylas, cu- 

jtts lontjum iii MetiK-is e.rtal encomium, ut /Jntwebeni 
nwiiaelu el PvealiyteH, 1/111 in Sidliam enm ditiibtis ih- 
SCipulis per-i enlionem fiiijiriuln profedUS, ibi nnirtiirtiim 
riim iisdem rotnplertl. Confiisum lutnc aut fictum e r 
famosisstmo EptSCOpa Antwebeno Babijla, qui hoc die 
colilur a Lattnis, ernset Buroniiu : Bollandus pu- 
tavit posse disttiujiu . 

GREGORIUS t Nazian/enus. 
PROPHETA ISALIS. f 

Addnnt Men:en, hiyus sancti Propheta Synaxim agi 
juxta ecclesiam S. Laurentii, scilicei Gonstantinopoli, MARIA. JRCJIHUS. Jt> .. Xi:\<>- 

piioN. -;- 

Posscvino perperam Sozon dictus et scriptUS. 

RELATIO CORPORIS S. JOANNIS CHRYS. f x m 

Imperator qui hic expi imiiur, in porta civit&tii sa- 
mim corpus exctpiens, esi Junior Theodosius, CUJUS 
iiiiiki xxw res Arta, anno ChriitX CCCCXXXVlIi; Con- 

ttanlinopolitanum Epucopatum tenente S. Proclo, qui 
lue etiam exprimitur. XXIII \\i\ XW EFHREMUS. t 

Possevinus Eucliremium corrupte appellat. rt diei 

prtecedentis XXVIII EPHEMERIDES GR/ECO-MOSC/E. 
x,v a R4S1LIUS, GREGORlUS,JOANNES 

pruxdenti odscribU, in eoqni subsequitur Sancto simi- c/jRYS f 
liter anticipando,die uno aberrans. K X1X 1GNATIUS t Antiochenus Episcopus. CYRUS EUDOXIA, ATHANASIA, TIIEO- xxxi 
DOSIA, THEOCTISTE, JOANNES. + sxx HIPPOLYTUS. + htrr Saiirlns Cvrum ,, Joannem media Athanasia 

. , ,• r„ m tnhwi Mabus cum iisdem ab illis ad vwrtem pro 

JSSSSSZXSS2& KSS.* - 

scopus appellatur. A'. 
Kalcnd. FERRUARIUS 

GR/ECORUM METRICUS. 

dem f.sse sibi materiam, sed Insulanos de Primatu aliis ■ 
TCv tefloovaptow TPY$QN rrpo rouxc 9dve ™u>Tr;. </,„■ r«Atw, tam immo<terfl*« r/issenrtre affectUms, ut de- 
•*-' n* r creveril seneclutem suam in tantas tempestates non im- 

Prima Fabruarii caput abstulit ense Tkypiionis. miltere, quantas suo eo labore roncitandas pra videbat. B'. 

i\ Ron r. 

iii Non. A\ 

11 Non. E\ //„ sub Dino Mariyr Lampsaci colitur a Latinis 
x Novembris. Multa habemus deeo Qraece et Latine 
necdum tamen vidimus encomium a Theodoro Lascari 
J)uca composilum, cvjvs meminit Allatiusin Diatriba 
de Simeonum scriptis. 

AeS*TooWpfy XPI2TON Supcto mxpa »t&. 
Intemplo Symeon Christuh accipit ecce secunda. 

Antiquissimam festi hujus in Ecclesia tam Orientali 
qumn Occidentali venerationem insigni commentario 
vindicavit Henschenius noster, addita S. Sophronii in 
eam oratione, quas tucem eatenus non viderat ; Grx- 
oam eam faciU dabil aliquis, prtus quam ad hujus men- 
sis Supplementum edendum deveniatur. 

T>j zortrr; fapotc pfoio Xu0»l ZTMEQNH2. 
Tertia corporeis vinclis Symeona resolvit. 

Justum hunc Senem colunt Lalini vni Octobris. 

l!IAQI'ON 806VTO TETxprr, otifMCTi XuypW. 

In turaulo quartu componeris, o Isidore. 

Presbyter mmachus et scriptor insignis, Pelusiota 
cognominatus, etiam hodierno Romano inscriptus est i 
cujus utinam Vita aliqua extaret. 

II ■:-•(, iv • i j'fjf.r, ATA0H &ove eWos «piOT«. 
Ast Agathe moritur fonnosa in carcere quinta. Hujus celebeirimse per omnes Ecclesias Martyris 

sub Decio utinam tam antiqua et sincera extarent Acta, 

quam opus forel ad sedandas contentiones, quse inter Ca- 

tanenses atque Panormitanos tanto animorum ulrimque 

incensissimorumsestu fervent, circa communis Patrona 

patriam, ut difficih sil , non dico definire quidpiam 

( quod atias forsitan haud diffutile foret)sed vel mediam 

tenere viam, quin vel uni queranlur non plenam sibi 

adjudicari victoriam, velalii doleant adversae parti cvn 

m quidpiam. Perstrepunt etiam nunc in auribus 

Siculorum, etiam Religiosorum, cum essemin 

Italia importunst vociferationes, quorum unis nihii satis, 

aliis nimis erat scriptum a Bollando, licet in nullafere 

Operissui parte majori circumspectione (quam semper 

cimam adferebal ad scribendum ) atque in ista con- 

troversia uso. Interfogatus aliquandoameferdinandus 

Ughellus, Ttalia sacrse auctor , nn de EpiscopaHbus 

Sicilix, Sardinise, Corsicm nonesseteadem ratione edi- 

turus unu7n aul plures tomos ; respondit, paratam qui- ... Tou Soiou IlaTpos ium BOYKOAOY *Emoxoirau c '. 

-ppv/:. Vlllld. 

. . . S.P.N. Bucoli Episcopi Smyrnae. 

Vita (qnod dolendum) nulla habetur, sed Canon 
dnmtaxatdceo acrostirhus. opus S. Joseplu Hymno- 
graplu. 

n.\P0ENIO2 ytaxiSpotOs ).ay/bv paxpov eSffOftti vn- Z'. 

vov. 
Septimo Partiienio longum dat morte soporem. VII Id. 

Episcopus hic fuit Cyzicenus , cujus vitam scripsit 
Crispinus discipulus, quam Latinam dedimus, Grse- 
cam quoque suo tempore daturi. 

"Oooipov vfiodtt OEOAQPQi av/eva xoi]/«V. H'. 

Scinditur octava Theodoro nobile collum. VI Id. 

Per Ducis titulum dislinguilur hic ab infra nomi- 
ando Tirone. lllum Heraclese sub Licinio passum, et 
rpore Ven etias translato notum Occidenti nostro, un- 
tiquiores Graeci, etLatini etiam nunc, colunt die prx- 
cedenti. Ada dedimus famulo ejus Augaro adscripta; 
sed itt talia non magis nunccredimus recipienda, quam 
qux S. Georgio similiter sub nomine Pasicratis famuli 
sunt a/Jicta Quin et certamen utriusquecum dracone, 
ulrobique xqualiter fabulosum credimus, et seculo xi 
primo coeptum credi; occasione imaginum , generosot 
istos miiites Ghristi reprxsentantium cum dracone sub 
1 ns{tsicuH seipsum '/"'"/»<' m suo Palatio pingi per- 
misit Constantinus magnus ) ad exprimendum <i>i<<modo 
dsemonem $ive idololatriam expugnarint. Videndns de 
his dies xxni Aprilis noslri. Quat in ipsius Theodori 
qualibuscumque Actis laudatur Eusebia, ipsa forsitan 
est, cujus cum agnomine rn? b EO/atratc et titulo 
'Ootoj :. scripsisse encomium Joannem Euchai- 

itinim Metropolitam testatur /illatius. ffaec vero id- 
circo hic notamus, ut istud encomium, ubicumque est, 
communicetur nobiscum, plus lueis de ea deque cultus 
die ailalurum. Fortassis eliam lucem meretur enco- 
mium quod ipsi ' ! heodoro Joannem eumdem scripsisse t 
dicit etiam Allntius. fidere certe ut ipsum cupiam fa- 
al, quia in litulo est <ic. vtiv u.vfip.nv tov ayiov papTupoi; 
/,toi toO UitfiV, id est Peditis: cujus epitheti ralio hac- 
tenus me latet. Qfixaydvia dp.y evdxri, NIKHOOPE, $eipoT0pm@yic;. @' 

Finditur ense tibi cervix, Nicephore, nona. y Id, 

Passus MENSIS JANUARIUS r. 

IV Id. Passus cst sJnliochix in Sijria suh Valcriano, el 
hodierno Romano etiam inscribitur. Acta, prseter ante 
vulgata, dedimus auctore Joanne Sardium Episcopo ; 
Grtecum etiam tcxtum parati dare. 

Tf, diY.x-r, XAPAAAMHON ibv -ui-.ro ditokaip.ov, 
Lictori jiigulum prfflbet decima Gharalampus. Hic vero Antiochise in Pisidia marlyrium Sacerdos 
tulii siib Severo. Ejus et sociorum Acta primi in lucem 
extulimus <• MS. Grxco, aliqnandocum aliis vulgando. xv 

auctor est Hieronymus, in Apologia adversus Ruffi- 
n ii iii, ad Pammachium et Marcellinum directa. Jli 
libri utinam extarrnl alicubil Nunt salis nobis esse 
debebit ex ejusdem Eusebii Historia Ecclesiastica epi- 
tomen aliquam Passionis desumptam dare. 

! tiopMXYj Oiv.y.rr, TIVpl TllPliX V (fAeyoVOIV. 

Septima postdecimam Tironem tradidil igni. 1Z. 

XIU Kal lA'. 

lli ld. Amasea: in Ponto passus sub Galerio, colitur a La- 

tinis ix Novembris. Corpus Brundusii esse creditur, 

caput Cajetx.,Acta Latineextant; habemus tl Grssce: 

'Y.wji/.y-Y, BAAZIOY xdavj a.iyiva yyj./.i^ otxnpfe. nec non quxdam ejus miracula, lum seorsim strictius 

tt i • ' t»_ ..i . !i II i. • . . , ■ i . i . .. . : i n 1B'. 

11 ld. ir. 

ldibus IA. 

XVI Kal. Undecima Blasius submisit colla securi. 

Episcopus hicet Marlyr Sebaste in Armenia, mira- 
culis iii Occidente non minus quam in Oriente clarissi- 
mus, a Latinis colitur tu hujus. Extat Romse in Bi- 
bliotheca Vallicellanx MSS. Grzcis aliquod ejus enco- 
mitim per Theodotum Episcopum Cyzici, necdum nobis 
descriptum. 

AutOi/.y.-.Yi MEAETIOi eov yBova ffoAvooTefpocv. 
Meletius subiit duodena luce sepulcrum. 

Inscribitur etiam hodierno Romano. Antiochise in 
Syria Episcopus fuit, et Constanttnopoli ubiit tempore 
Concilii istic celebratisubTheodosio. Encomium scnpsit 
S. Joannes Chrysostomus. Fitx Acta nos damus : sed 

ex variis collectu. 

'Ev xpixdxy ois.z-r, dipetq e£e'3v MAPTINIAN02. 
Tertia post decimam dissolvit MartiNiani m. 

Ercmitu Palseslinius , cujus nobiles de camis tenta- 
tionibus victorias auctor cosevus descripsit, aliquando a 
nobis ctiam Grsece dandas. 

Aetye filov oi/.y-r, AYEENT102 r,os xsxdpxri. 
Et Vitam Atjxenti, decima quartaque relinquis. 

Hodierno quoque Marlyrolagio accessit hic Archi- 
mandrita in Bithynia, et I itam dedimus (quam Grse- 
cam liahemus) scviptam o Synclirono. Prssterea legi- 
mus apud AUatium quod S. P. N. Auxentii vitam 
quoquc scripsit Psellus : hujus an alterius nescimus di- 
vinare, ct ideo ipsam valde cupimus videre. 

Uiu—r, "ONH2IMOY axifoa Bpavaav cWtjjtb. 
Ad decimam quintam frangunt tibi ONESIME, 
crura. 

Fuit hic S. Pauli discipulus, ex epistola ad Plnic- 
monem notissimus, et die sequenti colitur a Latinis, 
tamquam Romx lapidatus: qusc ejus habentur Acta 
apud Lipomanum et Surium, excepto initio, hauddubie 
adalium pertinent Puteolis wurifragio mulctatum : d 
,s/, duobus in unum conftatis, composita Acla Graci hic 
ci alibi sunt secuti. Eadem videntur innotuisse Siculo 
illi, qui prolixas de SS. Alphio, Cijnno ac Philadelpho 
fabulas consarcinavit, atlractis undequaque in suum or- 
gumentum Sanctis aliis, inter </»«.s etiam Onesimus 
Puteolanus est, cui ad xxxi memwando tutius appli- 
cabunlur (principio soh dempto) Acta ista relata a Lir 
pomanoet Surio, modo eorum Grmcum cuntcxtum nobis 
aliquis subminittrel, necdum ubi existat scientibus. 

W. "Ey.zr, xat >h*x?r, &>«« ra>e nAM<MAON ay.pr,. 
xiv Kal. Pamphilus ad decimam sextam conscinditurense. 

Presbyter Cxsarex in Palxstmu, Marlyr sub Maxi- 
mino : apud Latinos i Jttflii. Quod ejus Vitarn trihus 
eledantissimis libns scripsent Eusebius contubernahs 111. 

\\\ Kal IE'. 

X\ Kal. descripta, tum fusius <ic<inct<i in oratione Chrysippi 
Presbyteri. Extat de eodem Sermo S. GregoriiNys- 
seni: vidimus etiam laudalionem ejusdem scriptam a 
Niceta Paphlagone m Vallicellana Romse, non tamen 
curavimus describendam, uti nec alteram Nectarii Ar- 
chidiaconi Constantinopolitani , jam Latine editam a 
Lipomanoet Surio, Graece autem inventam Taurini m 
Bibliotheca Ducis Sabamli.r, qux aliaqueMSS. Gra < a 

utinam cvnscrinl flamma, qnibus Gallai.c, nl ><«<nil, 

pars deflagravit post nostrum inde redditum. 

'O-fiozxr, oiv.i.-.r, zi AE12N «pev^aro Ovpov. 
Octava decimaque Leunis spiritus exiit. 

Est hic Romanus Pontifex, hujus nominis I , '/'""' 
Latinixi Aprilis colunl. Vitam dedimus, qualem /v- 
trns Camsius comi>osuit et una cum opcribus juvenis 
edidil. dmplius aliquid egregia viri Sanciitas et insi- 
gnia ilc universa Ecclesia merita postulabant. Defe- 
ctum hunc nostrum supplebit insignis DUsertatio de 
Vita ct rchus gestis ejus, scrvato annmum urdinc, tum 
iucc, tiim scripta ejusdem singula recensens, ipso quo 
noster Aprilis prodiit anno i&7$primum data in lu- 
cem Parisiis ab eniditissimo viro Paschate Qucsnel, 
una cnm ipsius Sancti Pontificis operibus intomoAp- 
pendicum ad ipsum sane utilissimarum. Certt si eam 
citius habuissemus , non dubitavissemus totam illam, 
quantumvis prolixam, prxdicto Aprili nostro inserere t 
potius quam actum a<jc>c, novum commentarium noslro 
marte texendo, qualen de S. Gregorio Magno Paulus 
Diaconus conscripsit, Baronius de S. Gregorio Nazian- 
lenu, iws post Hamantium d< S. Athanasw. Quodau 
tcm nc hocquidem factum a nobis sit, alia qusedam im- 
pedimenta fecerunt, quorum nunc eo minus pamitet, 
quoperfcctius modo confeclum esse hoc ipsum videmus, 
quod nec tentare impari longead rem tantam facultatt 
voluissemus. Fiderint posteri, Aprilem iterato rccogni- 
turi, quid e suo publuoque commodo, pro rnujm i S. Lco- 
iiis ,/loria, prxstare tunc pOSSint, illo Qucsnclli iihore 
Utentcs, cl de suu 51 quul posthnc vulcunt adllUC rcpc- 

nrc in Annotatis addentes, utifeci adprsedictam Na- 
sianxeni Fitam. 

,. Tov dylov 'AfloflToXov APXinilO^ ... 
... S. Arcuippi Apostoli 

Colitur a Lalinis xx Martu , a S. Paulo m Epist. ad 
Philemonem Commilitonis appellatione dignatus, cw 
CunoncmS. Joseph U ijmnog\uphus pnnxit , SUO »,<nc 
acrostichnm. 

... Tov ev 'Aycot; na:po; />d>v AEONTOi 'EiCMMdiMi K . 

\\axivr.c,. 
...S.P.N. Leonis Episcopi Catanensis. 

Cum litulo Thaumaturgi etiam Romano hodierno ad- 
scriptus: cujus Vxtam a coxvo scriptam dedimus ex 
Grxco, et hoc servamus ad Supplemenlum. 

Etx^oi 10'. 

XI Kal \ bl XVI KA. 

I\ Kal Eixstfi TIMO0EON npt!>T>! x*t« o»5fMt wftw|*v. 
Timotheum condit vigesima prima sepulcro. EPHEMERIDES GILECO-MOSOE. 

Patriavcha hic Comtantinopolitanus ettam hodicrno Ro- 
mm insdbitur. Vitam auctore Ignatio Eptscopo Ni- 
,,.,,,„ dedimuS ; sed originalem Qrmcum contextumnon 
potuimus hactenus invenire. Latet ca fortassu adhuc cum aliis nonnullis interMSS. bibliothecx Vaticm 
Quamvis enim omnem Ulius scrutanda facultate dedu 
sei Alcxandtr VII, qumdam tamen 
fuere oraetermittenda, tum quod oculis 

* < " V^entts •• ""/'"' «^" ''■'"""] * ', ' „, t Zicet aUquot ab eo, a qm id minime decumet 

*< ** • rnterim ex Ode n strophen n constderan Ip'^ j ^ fc ; ^ ^ ^, „,„.,,,„_ 

rios deficerent. Quse hic notata volui, ne arguamur Cultus hujus sancti Jnachoret.r , a suae exercitationis 

lomihati xw iv Zv(a66aoi« , perquam celebris 

Constantinopoli, facile agnoscitur ea Ofliciodiei, ipsius quod dolemus 
xittenda , 'tnm quod oculis notris subtracti plaeeat, qua dicitur, [maginem susceptaa pro nobis a 
Christo carnis affectuose adorans , o divina Sapiens, 
sustinuisti verbera eorum qui ipsam execrabantur, 
o Timothee: hinc enim intelligilur , sub Iconomachis 
florui KB'. 
vin Kal. negligentim, si quando fortassis continget aliqua ibi in- 

V enin , iicfrfu»! nohis visa ant dcscripta. 

nOP<l>YPIOIO vhvv yQto» Sxpvtf/E ziv.xoi Ux-n. 
PonpHvnucondit vigesima sexta oadaver. 'H iSptoiq -■'•'j Xe«|utvttv ->'»'■> a\flm Maptupws» \v 

tfiSto M puarum Sanctorum Martyrum in Goz* in PaUestina Episcopus, etiam hodierno Romuno 

!,„. ;_";_ accessit. Scnpsii Vitam Marcus Dtaconus etdiscipulus 

qus, quam similiter optamus Grascam nancisci. IV Kal. Ku^cniaiiis. KT. 

Ml Kal. KA'. 

VI Kal. KE. 

V Kalend. Sanctorum scilicet cognatorum S. Pauli Andronici et 
Juniaa, qui coluntur n Graecis xvn Maji: ad quem 
diem agemusde ]am dit 'a eorum inventione, seculo vii 
sub Thoma Palriarcha. 

Enufti ev TptTOTVi v.x-.x -Xoi IIOATKAPTION h.ctv- 

B6V. 

Et Polycarpum dat vigesima tertia flammis. 

Episcopus et Martyr Smgrnensis colitur apud Latinos 
xxw Januavii, ub\ Acta ex Grsrco dedimus, ipsum con- 
lextum Grsecum daturi in Supplemento. 

Eixfortiv IIPOAPOMOIO 'Avr. xdpn «p^i TerapTy.v. 
Baptist^e caput hic vigesima quarta revelat. 

' ^aput hor a duobus monachis in domo Herodis jam olim 
invenlum Hierosolymis , allatumque Edessam, denique 
in vase quodam figlino defossum , reperlum dicebatw 
sub E\ iscopo Uranio ct Valentinia.no Juniore : atque de 
hac inventione aperteagunt Menasa. Latinipost Usuar- 
dum longe posteriorem aliquam inventionem hic notant, 
quae facta sit tempore Marciani Principis, quando 
idem Praecursor duobus monachis primum, ubi il- 
lud celaturn jaceret, revelavit: in quibus verbisperpe- 
ratn indicatum tempus Marciani obseivnns Baronius, 
hodiertio Romano Martyrologio inscripstl pnmam In- 
ventionem Jerosolymis factam. Erunt hxc nobis ope- 
rosius tractanda in Augusto ad diem Decollationis. 
Nunc solum addo , disputari inter Francos utrumAn- 
geliaci an Ambianis verum Praecursoris caput servetur. 
Rem totam erudiio Commentario, Gallice quidem 
scripto, *e<i Grsecis Latinisque monumentis locupletato, 
traclavit m favorem Ambianensium Carolus du Fresne, 
Dominus du Cange, amantissimus nostri, cujus alio- 
rumque eruditorum apud Gallos virorum suasionibus Eiw&t vioooxrc nPOKOTJlQi fyjut H*vi%. 
Procopio requiem vigesima septima donat. 

Etiam hic Romano hodierno per Baronium adjunctus 
est, cognomento Decapolita, Confessor Constantinopoli; 
oujus aliquam Fitam, qust exciderit et merito deside- 
rctur, aliquando extitisse mihi persuadeo. 

B«TTia9«$ TEAASIE, y.y.l ioodpr, eixaJi rp,0/,;. 
Gelasiumque eadem baptismo et sanguine tinxit. 

Rcs hsecclarius ponitur ad nomen ipsum in titulo , ubi 
additur, qui baptismum jussus irridere a Prseside, 
reipsa baptizatus est et capite plexus. Elogium (gnod 
mireris) nullum addilur, solum brevis notitia loci ac 
temporis eruitur ex Chronico, quod perperam aliis Si- 
culum, aliis Alexafidrinumdicitur, cum veresit Constan- 
tinopolitanum, sicut docui m tractatu Praeliminari ad 
3 Tt>m. Marlii. Interim non possumus dubitare y quin 
is qui ita prseter ordinem nomen habet m hisce Ephe- 
meridibus, valde solennem cultum habuerit Constantino- 
poli vel in ejus vicinia: unde suspiaonascitur corpus ex 
Heliopoli Phomicise illucallatum, cum aliqua notitia 
Passionis,circQ idemferetempusquoscriptum esl Chro- 
nicon; quandonam vero hoc% Sciemus si quandu pro- 
dcat integrum, quod nnnc habelur fnic suo mutilum , 
necultra Imperium Heraclii ejusque annum xix Chri- 
sti di xxi\. Quid iii tiniicn c.c antiquiorum omnium de 
Qelasioisto silenlio conjectura fiat,ei translationemcor- 
poris satis recentem, et Chronicon compilatum etiam 
recentius, puta seculo ix aut x? 

Efcaoi 'j-. ; jr,y-r, 0f<f5ftMUcA<£fui4 riPOTEPlON. 
PnoTERiUM calamis vicena octava necavit. KZ'. 

111 Kal: li Majum hunc bifariam divisimus . atque hos tres Alexandrini hujus Emscopi Acta, co quod Vita nulla 
sprsmittmus ahis f postannospaucos(HDeus suppeUrei , copioso Commentaria coUecta damus , 

meiitoque miramur prxteritum hunc fuisse Ba- 
roniOf Romamum hodiemum Martyrologium concinnan- 
ti, ium adco illustre ejus martyrium sit, invadente Ec- 
clesium Ttmolheo jElnro patratum anno cccclvii. Eixadi hc Tapx/oio TAPA2I02 Imaxtt jrefwrr». 

Quinta vicenatiue Tarasius occupat astra. KH'. 
11 Kal. FEBRUARIUS Tonto t Mat/ paq- XV I _ -^ ! M . K.0 *-* *^^^ vj^lJjj^X/^^ " — __l_j ^— a o fi TIAa/ 


Zl — =_— - — t i . _ , - ~ - " I ii --C\ /. "0\ 12. , . ,i Hnfh_ ^^^^ t=-_F p ^» s ' _<^^ '"* I .2-Tl MENSIS FEBRUARIUS. XVII FEBRUARIUS 

MOSCORUM FIGURATUS. 1 RIPHON \ Martyr. 
H DELATIO JESUCHRISTI 1N TEMPLUM \ 

III SYMEON\ Justus. 

IV IS1D0RUS\ Pelusiota. NICOLAUS\ Monachus. 

Archimandrita Studitarum hie, fuit ConstantinopoUi ubi 
scripsil Vitam sociisui S. Theodori Smditm: ipsius 
vero Vitam, tib alio Studita scriplam, dedimus ex 
Graeco, quod in Suppiententum servamus. 

V AG.4THA \ Virgo Martyr. 

Pro hnc Possevino ab inepta intprprete obtntsum est 
nomen S. Mart. Agapii. 

Y ' BUCOLUS \ Episcopus Smyrnensis. 

Minvs recte hic Becylus , et Possevind nihilo melius 
Ucolius, iitquc inversa dierum ordine sequenli Parthe- 
nio postpositus. Ml IX \l xu PART11ENIUS\ Episcopus Lampsaci. viil ZACHARIAS \ Prupheta. Colitur a Latinis 
vi Septembris. 

THEODORUS STRATILATES \ sive Dnx. NICEPHORUS \ Martyr. 
MARCI.INUS \ Episcopus Syracusanus. 

Colitur a Latinis xiv Junii, a Gnrcis multis xxxi 
Octobris; passim tamen etiam hoc <//.', oerum a multis 
sub nomine Marcelli Episcopi Siciliae. Arta Grssca 
prolixissima reperimus ih Vaticario, eademque ex> Sici- 
ha accepimus Latme retitlita ; sed ejusdem prorsus fa- 
rinze , cnjiis et alta quicdam tstic liccutius fabmnta : 
quare neque digna judkavimus, quitius Qrssce traiiscru 
bendis sumptus ficret. 

CHARslLAMPIUS \ Presb. Martyr. 
PROCHORUS Monachus. 

7n Pieczarensi ad Kioviam monasterio . tcste R. P. 
Ohileviicz Vitam ei sanctitatis insignia optamus ut alt- 
quis subministiu t. 

BLASlUSf Episcopus Martyr. 
DEMETRIUS Monachus. 

Hegumenum in Pryluka fxiisse idem Ohilewici nos flo- 
cuit, et qnod passim appelletuv Volohodensis Thauina- 
turgus, quo minus de ejus sanclitate dubitanus, ei opta 
mus tcrtius iiifurmait dc iutiaculis cjus ac Vitss actjs. 

MLLETIUS \ Episcopus Antiochenus. Posse- 
vino nan bem Maut. Metentius. 
THEODORA \ 

Licct dcsitqui cpttbrla udjuncla milns iulcrprrtctur, vir 

tamen dubitamus quin ipsa sit Imperatrix , Theophili 
Iconomachi uxor, Orthodoxia restauratrix , de qua 

etjimus pnecedcntt dic, quando passim ifl Mcnxis cum- 
memoraiur. 

Maji T. I. OBITUS ALEXII METROPLITjE MOSCO- 
FITARUM SANCTI. 

I/ii ad verbum interpret Belga : cultum ejuset sanctita- 
tem probavimus: pleniora autem vitat Acla, sicubi tx~ 
tant , optamus: libenter.etiam intelHgmus, quk hi 
pedet Irnin assistens Sanctus, quis ad caput Princeps 
admirabundus , exprimalur. 

ANTONIUS f Patriarcha Constantinopolit. An- 
tonio postpasitus. 

I'.1RTHENIUS\ EpLscopus Lamiacps. 

ZACHJRIAS \ Propheta. Colitnr a Latints 
\ i Septembris. 

THEODORUS STRATILATES \ sive Dux 
NICEPHORUS \ Martyr. 

Cognomento Cauleas, tempore Leonis Philosophi se,- 
culo iXj Vitam ejus {prater encomium , auctore Nice- 
phoro Philosopho jam ediium) habemus etiam per alium 
Nicephorum, cognomento Gregoram descriptam, quam 
Grmco-Lalinam dabimus, una cum prioris Vitrn con- 
tcxtu Grseco, in Supplemento, 

MA RTINIANUS \ Eremita. 
SYMEON Monachus Serbus. 

Ita R. P. Ohilewicz: ptura scire cuperemus. Est autem 
Servia regio trans Danubium Butgariss propinqua , 
forsitan eteadem Slavonica lingua cum Moscis, alioqui 
sahs remolis, utens. A I XLWTIUS \ Archimandrita. Posscvitto non bene Euagentius. 

CYRILLUS Episcopus. 

Moravnrum ur Bu'.garorum Apostolus, antea Constan- 
tinus dictus, cognomento Philosoplflis, dequoatque <ir 
fratrn ejus S. Methodio egimus </<<■ ix Martu , quanua 
uter.que commuui feslo " Maravis cotiUw. Cyriilum <m- 

tcm hoc die obiU.se ricdtmus, vrl t,di dic corptts ■ 

Romx morlui revectvm esse m Moraviam, <•/ fraterno 
corpori conjunctum fuisse : sed miramur quomodo /.'»- 
ihiii CyTilli cultum exceperint , sine ulla memoria 
Metb 'ln , saltem in hisce tabulis. Utriusque insigne 
opus esinbvi <"• veteris Testamenti aliorumque librorum 
plurium m Slavonicam linguam ( qua eadem Ruthe- 
imiiuit est I factn i<>nr<Tsit>. Ea hodieque m usv est , 
qualem "'/»" mdi.xxxi impressam Ostroviae, quse Vo- 
/iiu.r cnput est, possidet Plantinianse Typographue di- 
gnissimus heret Balthasflr Morelus BalAhasaru. /* 

intcr ruriora domc\li<;:r $US6 BliMtOthecSB runrlia . ubi 

invenitur addita Grseco-Slavonice prstfatiuncula rt epilo- 

tjits. <iuti/iis ct .locior impics.stonts ct Typographus suas, 

ad Dcttm siipplxalioiirs coiictudunl : Aurlor qttidrm tn 
priih iptolibn las vrrhts, Et egO Coil^tailtiuus nninine, 

insacroautembaptismateBasiliusnuncupatus>Gratia 

Saivatorib nostri Uux Ostrovi.x 1 , \'aiv..ila Kiovi.r, 
Praeses Volindiai.in Christo electisetdilectis Fratri- 
bus meis , non solum secuudurn carnem , sed et in 
Spiritu sancto, omnibus quotquot inveniuntur Sla- 

v vonica XIII M\ XVIII Yutiica utentes lingua, ortlmdoxe nobiscum comrnu- 
nicantibus secundura Apostolicae et Catholicai Ec- 
clesis Dormam, peramanter signifioo, quod per Dei 
benedictionem, misericodiam acpietalem dignu- sini 
habitus initium facere ac finem videre prasentis 
operis,e1 vobis omnibus spectandum exhibere no- 
vuni ac vetus Testaraentum, impressum in hacnos- 
tra divinitus custodita et Principali Volindin civi- 
tate anno creationis mundi vn » lxxxix, Nativitatis 
vero Christi UDLxxximenseAugustixn. Typographus 
autem ad calcem libri. H;ec Biblia divinitus accepta 
et auimas dirigentia, novi et veteris Testamenti, 
impre^sa suiit p<M- me peccatoreni maximum Jo.m- 
nem filium Theodori e\ magna Russia, in divinitus 
custoditacivitateOstrobia annoetc. Quam Bibliamdi- 
ligenter inspiciens , el litteras cutn forma capitalium seu 
quadratarum apud Grsecos litterarum conferens . om- 
ninocredes, quod initiodixi, litterasSlavonicas, quamlo 
eas S. Cyrillus adinvenit, usv. potius quam forma novas 
fuisse, si paucas excipias, quas ad Qr&scarum similitu- 
dinem diffirultrr retraxeris t quasque in Gnecis Ephe- 
meridum harutn nominibus non reperio; ideoque puto 
excogitatas, quod Slavonica lingua sonos nonnullos ha- 
beat peregrtnos a Graeca, quibus expnmendts eondendz 
noviv litlene fuerint. 

EULOGIUS Monachus. 

Indigenarum aliquis mihi esse videtur, et dignus de 
quo plura scire velimus . nam Patriarcha Alexandrinus 
hujiis nomihis, quem Menaea addiem prsecedentem cbm- 
memorant, xgrehuc trahi potest, veslitus forma repug- 
nanir, nisialiud argumentum accedat. 

XV ONESIMUS t S. Pauli discipulus. 

Melius hic mihi videtur pingiabsque habitu Episcopali 
Episcopum enim fuisse haud satts nobis probant quse 

de eo habemus. 

XVI PAMPHILUS t Presbyter. 

Notabis hic scriptum pro ( 1\ quia Moscis utraque lit- 
tera idem sonat, nostroque F respondet, uti iterum 
monebimus in Appendicede Triptychis, in quorum 
etiam nno, Oltipoc scribilur loco $Xwpos. EPHEMERIDES GR.ECO-MOSC.E. 

TIIEODORUS TYRO f Martyr. FLATIANUS f Anachoreta. Tempusac locum ubi vixeril non indicanl Menaea, quae 
enm insigni elogio laudant,adeo ut vitamscriptam fuisse 
facilius optari possit quamcredi. Corpusforte Constan- 
tinopolim advectnm celebritatem cultus aitulit, ob quam 
ita specialiter hic poni sit meritus. LEONTIUS, est Leo I Papa. t 
MAXIMUS t Martyr. 

( m sociwTheodoto, Hesychio et Asclepiodota iterum 
a Qrsecis memorantur in Seplembri, et ad diem xv 
ejusdem mensis in Itodierno Romano, quando eorum 
Acta Gru-co-Latina dabtmus. XVll XVIll ARCIIIPPUS t Apostolus. 
LEO t Episcopus, 
TIMOTHEUS t Anachoreta. XIX 
XX 

XXI INVENTIO RELIQUIARUM IN JEDIBUS XX1] 
EUGENIIf 

Sanctorum scilicet Amlronici et Junias. Possevini in- 
terpres nescio unde formarit nomen S. Ugnifantii, et 
Belga noster S. Euphemia?. POLYCARPUS t Episc. Martyr. 

MEMORIA CAPITIS S. JOANNIS PRO- 
DROMI. t 

Ita nostcr Brlga. 

TARASIUSj- Patriarcha Constantinopol. 

PORPHYRIUS t Episcopus Gaza?. 

PROCOPIUS t Decapolita. 

BASILIUS t Discipulus Procopii. 
NESTOR t Episcopus Martyr. 

Pergsein Pampliiha, colitur a Latinis xxvi, quando 
Actaejusexantiquu LatinisMSS. drdimus. Grxcael 
fideliora haberi dicit Baronius .- sed ea nobis hactenus 
invenire non contingit. 

CASSIANUS t Auctor Collationura. 

Solum colitur a Grxcis quarto quoqueanno, quem Bis- 
sextilem vocamus Massilis in Gatliis, ubi obiit, quot- 
anniscelebraturejvsfestumxxm Julii. Vitam nemo 
antiquorum scripsisse videtur : an recentior aliquis 
quidpiam U ntarit hoc seculo, nescio. Guesnayus noster 
"i iuis Provincix Massiliensis Annalibm obiterdumta- 
xatde eoagit, ut ab co notam Semipdagianismi remo- 
veat. XXIU 

XIV 

\\\ 

XXVI 

XXVII 

XX VIII XXIX MARTIUS 

GR^CORUM METRICUS. M xuioprfov dpyi nponj KTAOKIA li^ =-)/. 
Kalcnd! Ehd01 ' l P rima Martls ca P ut abstulit ensis. 

Inscripta esi etiam Romano Marlyrologw; nos Acta 
LaHno-Grxca ex vetustiss mo MS. dedimus; nec ta- 
men muttum iis nunc /idimus, pUineque putamus multis 
evenlibus ad miraculum exaggeratis aliisque circumstan- 
Uis, Trajani Imperatork, subquopassa met t srtatine- 
quaquam convenienlibus aucta; imo veremur, doneccer* 
t/or aliunde confirmaiioaccedat t netota historia sitcon- 
ficta. * evT6 P'* ih rfpw*»* ©EOAOT02 rffc Sprtouc 
TiiBODOTUs ccelos adscendit luce secunda. 

Episcopus iii Cypro fuit, et Martyr sub LuAnioi cuius 
fcautmamextentetinveniantur! Quzdam M Z a 
'""""t *»■■ v, Maji, et sic iuscnbuur hoTiemo Ro 

Cum B. 

VI Non r. 

V Non-* MENSIS MARTIUS. xix 

Cum sociis Clenonico et Basilisco in Ponte sub Ma- Sophronium tumulo dedit undecimus sapientem. 

xnntano pnssns hir esl, simulque onines rejeruulur in 

hodterno Romano : nos solius Basilisci Acla auctore Hic Hierosnhimitanus Patriarcha Inscriptut est etiam 

Eusignio Laline dedimus, qux, mallemus Grxce scripta jam dicto Romano. Acta ejns colleqimut tomo 2M •/"■ 

optaremm nihilominus habere ejus encomium, quoda 
Joannr Zonara composilum vidU el laudal Allatius 
IlhJoannes Mosckus dedicavii Pratum spirituale un- Vld.' mvenisse. A'. T>5 os TerapTr, TEPAilMt >1 (3iOTOiO x-ir.- , . 
lYNon.' Gerasimus quarta, vitamigravit ab ista. 

Huic Anachoretm ad Jordanem ministrayit leo, qui er- 
rore vicini nominis adS. Hieronvmum (Italis S. Gi- 
rolamum) transiit : Baronms «,/ diem sequentem retulit, 
eoque obiisse ostendit in nviis ad Romaiium Marlyrolo- 
gium. 

nAYAOiN lOYAIANHN t: -i-^-r. ^x-xvevaop. defactumut errore lapsi quidam, 7-,»,, ejus auctorem 
putaritii. Scripsit autem exvoto miraculaSS. Cyn et 
Joanni<, ut supra dictum. 

Lwiy.y-r tp9ivo9ovrotj imjpe -3/ou 0EO$ANH2. 
Theophanem exemit miserae duodecima vit». 

Presbyter ffegumenus hodierno Romano additus, scrU 
psitC/ironograpidam,continuandoopusGeorgiiSym 1B'. 

iv l.i. E. 

III Nun. r. 

11 Non. 


Z. 

Vonis. Quarta necat gladio Paulum sociamque Sororem ab Diodeiiano ad Michaelem et Theophylactum <■ 

. filium Imperatores, sive ad annum vulgaris Mrse 
Sunt Martyres Ptolomaide in Phamicia passi, exlant- Dcccxm. Ad cujus operis illustraHonem ordinata n iwbis 
que eorum Acta ex Grxco Laiine reddita pro xvn .-/«- esl una Exegesium Prvliminarium anU Tam .'J \far- 
gusti, quando tierum reeo/uniur in Memeis et inscri- in. multautilia notanset errata corrigens. Acta eius 

gemina « &rxcu dedimus. 

X,j; Tpi«TX«loWxy] NIKH<I>OP()Y AdXM mi;/%. 
Tertius a decimo NlCEPHORON intulit Urlii. 

Scilieet Constantinopolitanse, cujirs fuerat Patriarcha, 
ftdei causain exitio mortuus, atque hodierno etiam Ro- 
mano inscriptus. Vitam ab IgnaUo Diacono et discipulo 
ejus scriptam primi edidimiu ex Grseco. 

Hoa occasione miserat nobh R P, Franciscus Com- 
befis FitamcujusdamS, Nicephori, Mileti Episcopi, 
in hebdomada sancta mortui, ignoto anno et die, ut 
SynonymiSanctianoldsin Manio jungerentur. Sed 
quoniam nihil aliud de cultu addebatur : el is aliquando 
vi cerat in Latro monte, cum nonnutla notitia Pauii, 
ibidem Eremitm, cujue Vita dattdaerit w Decembris, 
adhttnc tiiem maluimus ipsum differre pro posteris, w- 
terim fortasse plus lucis accepluris, 


buniur Romano hodierno; quod sequimw circa hujus- 
modi dierum delectum. 

'0%oxdxoi$ KQNDN yAotot ?rapYis rtoJe -ip.nrr.. 
Cononem clavus quinta confixitacntus. 

Hujus Bidanas in Isauria passi Acta, nescio quomodo 
prxtermissa,dtiit(lu ertattui Sttpplemento Lutino-Grxca. 

TetTOapOXOVTa vtapy.va oWv ap.y exttj izy.r.Or,. 
Quadraginta duum cervices sexta rescidit. 

Fuerunt hi copiarum Duces sub Imperatore Theopltilo, 
captt a Saracenis in excidio Amorii. Acta Grxco-La- 
tine dedimus. Inscribuntur etiam hodierno Romano. 

EOPAIM eoo^ofjtxTy, li^oc, exravev 'Ap/tep/ia. 
Ensem post sextara suscepit Episcopus Ephrem. 

Htc, cuin sociis Episcopis pariter tt Martyribus, in- 
scriptus est hodiemo Romano, absque suffieienti notitia 
loci. Hincnonnullis iduttet visisuntquos Htspunix et 
Ordini Carmelittco adscriberent. Ostendimus nos exori- 
gmariis Grxcorum fontibus, prxdicavisse eos et pas- 
sos in ChersonesoTuurica, non Hispanica, qux yratis 
flngitur. 

"HXu9ev oydoaTn 0EO<I>YAAKTO2 ©feou a/ec. 
Octava ad Dominum pervenit TheophylaCTUS. 

Fuit Meiropolita Nicomediensis, glona Confessionis 
clarus : cujus Filam aliquam extitisse vixdubito, etopto 
nancisci. & 'A P y ivdxy e«yy tJxsAYi ANAPGN TE22APAKONTA. 
vii ld. Crura Quater denum contrivit nonaviRORUM. 

Sunt hi quadraginta Martyres Sebasteni in Armenia, 
prunnm nocte tota in gelido lacu cruciati, defictente 
uno; in cujushcum custos succedit, quadragesimam cu- 
ronam occupaturus Coluntur etiam apud Latinos, sed 
ad diem scquentem ex Mandato Innocentii X translati, 
propler S. Franciscam Romanam. 

v 'Aj*<yi Tj5 tWtyj KOAPATON £(>>; \rf*a.ximyvt. 
Yl ld. Quadratum gladius decima sub luce peremit. 

Corinlhi scilicet, ubi passus : Acta ex Graeco et cum 
Grxco dedimus. Inventtur ettnm hodiernu Romano ad- 
scriptus. 

]A . 'EvdexaVri ootypwv eou 2Q$P0N102 «apa tu/i6ov. itii.i- H'. 

Ylll ld. Ktivpav AAEZANAPOIO icapav tJexarjj ye reTrfpryj. 1A'. 
Quartus Alexandro et decimus caput abstulit eu- U ld. 
se. 

Ne libera detur exerrandi facultas inter multos hujus 
nomnits Martyres, additur in Typico xov h Wfivti 
(perperam in Menseis UiSr.) quse esi urbs Macedonix. 
Tam ce/ebns aulem cultus Martyrem nescio quomodo 
prxteiiiiiscriiniis in Martin nostro, ubitamen <■< Latir 
nis Martyrologiis hacet prsecedenti die, sed cum sociis 
utroBiquediversis,habemusahquem Thesaalonicae [qum 
etiam Macedonixurbsesfyetquidem semel cum titulo 
Palatini. Defectum hunc suppleant posterinostri, con- 
sulantque Qulesinium et notas MSS. Raderi: gratulen- 
tur autem sibi, si interim ejut aliqua Acta inveniant, 
nobis necdum reperta. 

IIe/i7rr>j *«\ StY.x-r, rpi50« ArMIIOI, BTmpoi. W-'- 

Estdecima quinta Agapius dissectus, amici. iaOma 

Csesarex in Palxstina cum Publico »•/ aliis sot iis pas- 
bus, rolitur a Latinis xxiv hujus, notitia ex Ensebio 
sumpta ; nec cnun propria Acla vidcntur extitisse. 

Aevopoj eirixXov/oiffl oiOr,; Oi/irr, IIAIIV EXTil. \>-' . 

Sexta sequens decimam te vinxit iu arbore, Pap- wi Kal 

PA. 

Laradse in Lycaonia passus etiam Romano hodierno 
inscribitur : noninventis autem,quteforte ne< extiterunt 
umquam, propriis Actis, diei hujus Officium seu hym- 
nos exhibui Latine legendos. 

Ttl-ocJopaTy, XX 1Z\ 

XV[ Kal. 'EcSofxarr, fcxefo;, AAESIF, ROTpov dvi-).r,c. 
Septimus a decimo tumulura tibi pandit, Albxi. 

Cognominatur a Grxcis Vir Dei "AvfywTro; toO QeoO, 
ef sic etiam notatnr in Diptycho Constontinopolitano de 
qno infra. Fuit Euphemiani Senatoris filius, sub scalis 

pnternx tlonnis ujnotus hospcs, vernm calestivoce ct pro- 
pno chirographo agnitus post mortem coram Patrinrcha 
et Impcratorc. in tcmp/oS. Pctri fuit honnvtfitentissnuc 
contlitiis : ■pirc onnua Rom.r actn passnu crctluntur. Sal 

multisdc causis cogor opinari, idem hutcquod S. Joan- 
iii Calybitx accidisse, et pro nova veterem Romam ac- 

tipi. Hoc oiitcm eo pronins fuit, quod corpus aut cjus 

pars notabilts ihi nunc hnhcatur, unn cum purle scala- 

rnm sub quibus vixit, m ecclesia SS. Alc.rn ct Bonifa- 

cii; inqua ecclesia Latini simul et (irrct monachivi* 

ventes, suo quiquerilu faciebant sacra, quqtido illuc u<i- 

veuit S. Adulhcrius E/nscopus ct Mqrtyr Pragensis, a 

quo utri'isquc Stinctt conimiinia miracula hnhcnius ilc- 

scriplO;, Suspicoi ergo, ecclesiam, quse pi imum solius S. 

Bouiiacn fuerat, sub utriusque nomine dici ccepissB, 

postqutim Grseci monachi advecti Constantinopoh cum 

prmdictisS, Atexii Reliquiis illic recepti sunt, 11. >, 

eruthiis nris volut mnsidci ontln proponcrc, prnisquam 

aliquitl dc ns staluam, quod eritfaciendum ad jlyii Julii, 

quando Romse S. Alexius colitur. Non alia tamen Ita- 

bentur Acta quam a Grsecis accepta : quibus etiam et 

pejegrinutionis Alexiflme ratio, etplurimx curinnstan- 

tur aliaefavere videntur. EPHEMERIDES GR.ECO-MOSCjE. 

mcni eorum famuli atqnc discipuli. Scvcriori cnim 
ccnsiirn cguisse eajudicamus} et ipsis, quond omnes nr- 
cumsttintiiis tam fahulosis, nolumus crctlere monachatus 
inuiti Dioclctiaui ;rtatc vctustiora. Inscrihnntnr ctiam 
iidcm hodxerno Romano. Kov^av U7ro yOova eixdfd" JAKOBON ye xi-.io-r,. KA'. 
Jacobuh tumulo vigesima quarta recondit. l\ Kil. 

Episeopus suh Iconomachis hiofuit, incerlum cujus Ec- 

clesiar. Jcto non c.rtant, scd laus in cpistolis S. Theo- 
a)or\ StuditfB, er quo ahisquc tlc cotlcm egimus xxi hu- 

jus, qiiamln ct Tijpico ct Mciuvis justo cum elogio 
adscnhiiur. IH . . PyfrwftT fowfcj Qetoaxfii f*&*« efae IOTIAAON. 
XV Kui". Octava decima mors abstulit atra Cyrillvm. 

Efiscopus Inc Hicrosol,,nuttnnis etmni hodierno Ro- 
mano niscnhilur; cjns scmpcr rcctn fides »c l/lri dcp-ii- 
duutiir a nohis Tomo 2 Martii. Acta nullu huhcntur. 10'. 

XIV Kal. K\ 

Xlll Kol. Xwaav 2TZTTHN faufop haxy OMOAFKTPON. 
Conjugium coNGORs decima nona subhumatur. 

Conjuges hi Chrysanthus et Daria sunt , qu\ coluntur 
n Latiins xxv Octohns : Acta eorum Grsece ac Latine 
kabemus. 

"EvtoSi 7rjpx7.(7; tiYfiaxy$£kp FIITa TYNAIKAi. 
Matrona septem injecitvigesima flammis. 

Amisi ad Pontum Eu.inunn hx passz, Alexamlra 
Claudia, Euphrasia, Matrona, Juliana, Enphemia! 
Theodosia, 'quibus norhintius etiam inscribuntur ho- 
dierno Romario. Predibile est ahquando extiime earum 
Acta. XUKai ^f h *' 0( H ***& KTPIAA02 ™>ci Geoio. 

Ad Dommum transfert vigesima prima Cyrii - 

1 I M 

E >" Hicfuit, nt putntur prnnus Be- 

ryllus veriori nomine dictus, et sichodierno Romano 

nisa iptus. KB. 

XI K.il Kl. 

X Kal Eiwft ^-- ? {, ftrfh^ BA21AEI02 tntfQji 

Bis undena acubus Basiliuh pungit acutis. 

SuhJitiiam, Presbyter et Martyr Ancurj* in Galatia 
''"'""•^ArlacrGr^oetGrxceiletlnnus. \ 

I^^TptTjjNlKQN^etxprfTafev 
«iconeh gladio vigesima tertia plectit. 

hnjus et sociorum mpnachorum cxc.x vr m Taurome 
"'■■»""' <* *<<», <P<*dc,,nnussuh nJnTcTZ r«9£vt>3 NAPlH IqetT "\-p,i"^ iixdfti nifinrn. 
Nnntia verba tulii vigesijna quinta Marle. 

D. N. Jesum Christum eodam ipso die quo homo fa- 
ctus o!, etiam esse passum, ex totius antiquitatis wn* 
scnsu prohavuinis TomoZ Mintii. IncarnaHomm qutm 

factam cssc ,nnw sato unic ,rrnm vuhjurcni , SM ut 

vere mortuus sit Christus C«».*s. duobus Geminis anno 
vulgaris «ra x\ix. «tatissuse xxxm expleto, ex simili 

quatimr pnnwrum .scculorum COnsmSU tlcnifiislralin /n 
Diatriha prxlnnuuni utl Tomum i Jprilis. 

Eix&i «u.y u/xvo^rABPIHA y-imv -:/-y, iyetpst. 
Vicena sexta Gahkn i i- p^rsonat hymnus. 

E.r morc scilicct jani supru imlicalo. ut qui mijstcrntn, 

prsecedentis diei pvoxtme attigerit, De vario ejus hoc 

ipso mense apud Luimos cultu , multa collegimus. 

Eiiw^i icdopy-r, iOxvi MAZPX2NA ev efpxTW. 

Matronam in vinrlis vigesima septima mactat. 

Thessalonkensis haecMartyra Latinis colitur x\ hu- 
jtu. Acm olim cmiissc oredMnus, etut adhuc supsrsint 

optamus. 

ttyfcfa IAAPl^NA y.c/w-o uy.^t.6-^. 
Bis decima quarta mors Hilariona prehendit. 

Fuitlnc Begumenus monasterii Pchccics. Confessor 
sub Iconomaclus : credibile est Vttam proUxe scHptam 
extttisse. KE'. 

vin Kal K-. 
\n Kal. KZ, 

VI Kal- KH . 

V Kal. jEir^^ hirr, BAPA\HV| 0!V ££x ^ ( _ ; ^ r . 
Barchem -m pjce lnx vigaaiina nona perurit. 

Unucum iowfratrcmnnijnumni Perside tultl Inc 
Sanctus, quod Es.uas frgius n/ues ilcscnps,,, et Lnttne 
exGreeco vertendum curavit Lipomanus, Vemm Bt- 
b . h ° th °™/odtctbus MSS. usus. Utinam n <,,„ qnol 

;'';r' /r/ '' / '''' / ' / '7 , '"" / ^"" / ""'"' w*25! 

V" / """" W«*»» Sanctonw A. „, , necdum alibi 
^^ta:nam q uianno^nobu „ 

ff*^^.* o t;,i rus.nl Ja^pJ,^ 

*~*p*i ^ntqucnucL :j::;[ 

tUPlta dunde cum pvona m spcralmnius omnia en 
y : fmsitMt , cmiscn,, nn,,c,ra,o , ,) ' 

J 
^■»ud«t Joax^s decima ter Juce ,,. K&. 
11 Kal tet 
sse uttel- Est M. 

Ili Kal OEFtf. T. "»<• _.' m<zi> u*{i XX 

T MTlPENEEM^iOOA/lli EiJKGeMm^^ flg .. u * AcrAOKM-E-eEOAoffEm fKOArXflicoapoHHEifleo^iHZM 
K-nrnEHbOUI OEHTEAH CdEEI$0THffl4kHkHrHA2^i/lKO&ZKBE4CH/AIHKF H HK0H2 HC Y HtHHK 2 ETC O- JU ^TEMJh^^ViH HMK HI Ke-fiATQETipEHfe IPETEIAE^ 

= — r=-^ — — t^-^z -~~z 1 i . . / ^ i i ., ^^x nr r~ -j- — -c s—~~^ — ^*. x- — - ST~T~7~~~~~ S^>. TF' ~*S ~~7~~Z~~ 
KswBorcdrxiavmrflrw^ KyPHAZ-A-iudHZ accteikhhkz H^ciN4CK£Hropt.Ri3nAroAro0^A^Yn^TiHEnKon2 MENSIS MARTIUS. XXI Esi hic Monachus Sinaita, Climacus vuigodictu» etiri 
rr: ,)■'■■->/<,:, id est Scala, per ipswn ad ManaclioKum 
institutionem descripta. Vitam dedimus a Dantefa Bfo- 
nacno Rafttt«»ia««aralaro. 

AA'. IIp'OTr, AKAKlOY (3iorou jnipas iv rpwcKoanJ. Morle Bed v itur. II Ral /. „,' i u-'/'/-;.!' in Arm. ni r, eftam 

I.ninns antiquitus notus, apud quot aliqua ejus Acta 
, clafranl : sod i>itt<iniu>. magis integra et pleniora apud 

iii innr supenim MARTIUS 

MOSCORUM FIGURATUS l EjUDOCIA f Martyr. 

u THEODOTUS f Episcopus Martyr. 111 

IV 

\ 
VI EUTROPIUS f CLEONICUS t BASILIS- 

CUS t Martyres. 

GER/JSIMUS t Monaehus. 

C0NON fMartyr. 

S1WAA7S AfAf. /iV AMORIO XLII. t vu BASILIUS t EPHREM v CAP/rOiVt Epi- 
scopi Martyres, 

viii THEOPHYLAGTUS t Episcopus. PoMWWfl 

«o/j /'<//'• Theophanes. 

IX SYiVAXJS MARTYRUM XL SEBASTENO- 
RUM. t 

.SY„//./,t Meseew «0 modo Mc expresserat tquas gelidi 
/,„„s, »/ a»(na»rfi«ffl imefyufl flawwanwn ?/ooo« ''"'■- 
,,.,„,. reprtesentare voluisse} qvatuoruutem coronas owi- 
ttrorrtfl /tffo notdreiqUidpom Hgnificel vta KAI- 

NA3N02, *'//"•« /"//»/•""' '» '';'" /"-*"""' ■•"■'•'/"" • «"''- 
pflfeOi n//«/u-.s KTOjtfai /',•///«*. 

x C0NDR.4TUS f M;n ivi . 

Sm&cndttw '•'"/ Codratus, ei Latfnfl Quadratus, /'» 

..,.,.,„„ ineptissiftte Conradus. 

xi SOPIIROMUS t Episeopus Hierosnlym. 

THEOPHANES t Presbyter Hegumenus. 

GREGORIUS fMagnui 5, Papa Roraanus. 

r „, m „„,„„,. librisscrtpsit Joannes Dtatjnut '.aliam 

brevioremetantiquioremdedin a If-M **<tma«ur 

Msbni*'** fcrHbrosDialogorum, «i* 4 

Aa/. v ,: ///"/'/-•- cognominalw (quos i) 

vertit Zachdrw Pa 1 propter tibmm < nraa 

.,,„,„,, inattastoEpucopoAntioohnoarBCWd. 

dilnm. 

RELATIO RELIQUIARUMS. P. N. NICE- 
PIIORI. t xn XIII n'onem <•/ alia multa, tum circa religiosum Sanctorum 
cullum Nam cum superiori srstate in n fam 

Brabanlie oppido antiquas nltarium tabulat contempla- 
,,-,-, videremque in eo quod S. Ca harinst tacrum erat 
sic reprmeniatum Divtc martyrium, ut eummo inaere 
anima ad cwhrm a duobus Angelis super eipansum Kn- 
teumefferri mderUur^ adstanti mihiParochodixi, in 
„„,., ndum ' iprilis Piopylteo p 

wwn reprxsentari tumulum >' 
ante annet /e»m< quadringen iculplum, ui ejus 

anima rimilua ab ingelis subvecta notetui ; cum ftoi 
solum ducnmine, quod mni ingeli thuribuk tinguli 
fessiw denotandam istius animss 
samtilatem. Tum Paroi nw olias minin 

aut indoctus, neque earum quas Romani Pontij 
daim ntentiarum defensor pervkax, ted qui non 

potwrat in ea un b prodteral cltola non hausisse afi- 

Jansenianm fuliginie, et prteposteri ad reforn 
,\u,n Ecclesiam ieli; Parochus, inquam, Non probo, 
ai\ i Notum e I enim quod nato inter homines I hri 
Bt0 M a gi thusobtulerunt,adej\] divinitalem demon 
Btrandum; el - n mcensum soli Deo competen 
propterea cum primum banc Curara adiens, Buper 
iUo altari juxtaSao' tae Btatudm in vertice locatam, 
invenissem Angeloa duos parvulos, Bic, ul di 
thuriflcant< . eo dem removeriju sis dani ti 
,„„.,„ Non erai otxum instonendi tunc homh 
ipse venissem ab eo instrumdus circa quasdam eo in 
templo antiquHates Alio Uaque flexiscrmonem, ■ 
roquin amice eum interrogaturus eimulque dedocturus 
errorem suum (quod per interpositam postea 

/. \adem n rausa mutaverii iti Ritval 

Paslorali preescriptos Missarum sotennium a< funerum 
ritus quibusjubetw et ferotrum incen areacceptode 
manihueroinistrithuribulo^iEvangellorumlibr 

atque ad omnem fert eujuecumqut rei benedictjonem 
, puta Ginerutn, Palmarum etc. adhtbere 

incensum Wonenon alia - - iprimoaspectu 

etiam rudibus obvia, qnam ntinteltigatur corput defUn- 

cti Chiisi ' I i mgei m Mer, aliaqiu 

tquanto mtem magit ipsi Sanctit) particulari qua 

n i i,uiii retoHom ■> i ' reddivenerabiha, ei 

adcuMnm religioni (quxtotu deniq I " 

natur) accommoda Siille aul lis alius adhu 

bitat,tegatin R ri i Generalil ' ' 
„„,„,,/,„/"-//„ de Introitu, ubi dicitur, Si in 
i,„, ..„, reliqaiaaaive imagmeB Sanel .rum.m 
Oruce el factd ei n. ^tequam 

,, ; C eda1 a medio altaris, primum incen 
., ,,. ,,, |,is ,Iur,.m tl.«Mil.ul.im; et iterum, 

1,,,,:, Bimintei Oroci rftverent», ince ah" 

,,,,.,• siuii a Binistris. Facia VOSI mortem Impii TkeophM, IhI jfW /''"' Ml- 
diaele Balbo; sl CamaMihdpolitano Patrianha d 
Methodio, gutamdfl '" to "^'"'" -/"""""""•""" 
Cttm Diacflno thurificante. Notalumid velim ab hu 
seeuU novaWHbia, tteseb ifua tintmi | 

esedivinitus iUuminalos , ad />'"" 

EctteHaWobrepsi 
tur aJnUUUm, tnm cirea Sacramenwrum udmmistru- BENEDIGTUS '; Pater Monachornm. > 

OmdentaUum videlket.profter negnlan ab 

piam qum iftoeanttq p«dn«i 

peruntc habii "■< noutiS.Bn 

fto„ lU r, sub habUu etiam.mgn-. * 

1 ctinos XXII 

ciinosa Basilianis multi non distinguant, ac nominatim 
u qui de Moscovia st ripserunt : in Iialia vero eadem 
nunc omnino est utrisque habitut forma. Latini Sanelum 
ipsum colimus wi hujus, ubi verum annum mortis co- 
ituit mmui definire, n«n item terminare controversiam 
de possessione sacri corporis , agitatam inter Italos et 
Fnincos. EPHEMERIDES GR^ECO -MOSOE. 

Seleucire in Pisidia, Grxcis ferme Artemon scribilur: 
cujus utinam kaberentur Acia. Coliluretiam ab iisdem 
Artemon alius Presbyter Laodicenus sub Diocleliano, 
de quoquia iterum referturvm Octobris et luncRoma- 
no hodierno irtscribitur, agere distulimus, qunmvis 
ibi breve, hic longissimum ejus elogium habeant Mensea, 
pra ter quod alia pleniora Acta numquam forte exti- 
terunt. xv AGAPIUS f Martyr. BECYLUS. 

Eodem nobili ac militari habitu indutus, an pro socio 
Aaajiii Publio, nomine perperam scripto, hicponitur? 
Itn videtur. wi SABINUS f Martyr. 

Nequaquam, ut putamus, distinguendus ab eo, quem 
i tiam xni hujus coluni Grseci, atque vost eos ex hodierno 
Rominm laiini. Abibum vocant u/u. Acta an seorsim 
scripta sint, et ubi requtrenda, hactcnus ignoramus. xvn 

Wlll 
XIX ALEXIUS t Vir Dei. 

CYRILLUS t Episci pus Hierosolym. 

CIIinsA.XTHUS, DARMfQonjnQm MM. ZACIIARIAS t Reclusus. 

Talemcerte invenimus in MSS. Menseis Taurim ex- 
pressum, quamvis ei hic videatur habitus Episcopalis 
appingi : verosimile est, eum qui hic tam solenniter 
pingitur, ex Vitaqusealiquandoexttteritnotum Gra-cis 
fuisse. 

1SACIUS Diaconus. 

Ttilcm quippe exprimit habitus . quis autaujas ignotum 
•7"' ac R. P. Ohiletoicz. qui tamen suspicatur 
liunc et alws nonnullos Sanctos, qnos in Rut/ienico suo 
KaUndario non repent ad notalos hic dies, ad alios 
fortauU dies posse reperiri in Moscovitico, guod vix 
opinamur : cum id quod prss manibus habemus certo 
Moscoviticum sit. \x PATRES SABJSf Martyres. 

In Metiseis hoc tilulo indicatur festum Sanctorum Ab- 
batum ab Abaris (imo /irabibus) interfectorum in 
monasterio S. Sabse Sanctificati : ubiPossevini inter- 
pres ipsius S. Saba? festum petperam notavit.quietiam 
luc videtur pnmus pingi, Regulam suammanu tenens. 
Aciii r.t Qrseco eruimus, ab eo qui interfuit scripta. 

PHOTINA, JOSES f Martyres. 

Hanc esseSamaritanam Evangelicam, cum filioj ose 
teu Josepbo, fabulantur Grseci, multa de utroque nar- 
rantesvixdignarelatu. ffodieho Romano inscribun- 
tur ambo ■ confusio forsitan ex eo nata sit, quod genere 
vel secta Samaritani ambo fuerini. 

<rRILLUSMzrtyr. 

Quomodo buc spectet, aut quis sit, non possumus divi- 
"inr. Habittu itiini barbarum indicat. Quid si corpus 
"'""/'-. """<• ignoti, ex Grsecia in Moscoviam transla- 
tum, occastonem dederit hac die indicandi festi l 

XX1 JACOBUS t Episcopus. 

Wem, ui credo, quem alias Qrseci colunt xxiv nisiin- 
ter mdtgenas Moscovite Episcopos Sanctos inveniatur 
altus, ad quem h,c d,es ct honor magis proprie spectet. 

xxil BASILIUS t Presbyter Martyr. 

Tntabutis male exprimUur instar Epucopi Palliatus, 
forsttan ex errore nominis ei cum Basilio Episcopo 
Caesareensi communis. xxv ANNUNTIATIO MARI.E. f 

Iiu interpres Relga, rem (ut mihi videtur) non vcrba 
exprimens. 

SYNAXIS ARCHISTRATEGI GABRIELIS. f xxvi 

Hoc Archistrategi cognomentum Gabrieli aeque acMi- 
cbaeli trbuilura Grsecis, a quibus nx unquam unus 
sinc altero pingitur, quod luc etium observatur Crux 
tamendatur Gabrieli, utprxcipuo Verbi inearnatiet 
cructfigendi ministro, inter utrumque vero reprsesenta- 
tttr imaqopueri Jesu supra Cberubim, sicut etiam in- 
fra viii Novembris, quo crediderim significari id quod 
Theotogi nostripassim docent, Angelosin principiosu* 
creattonu jussos suhjicere sese Ferboincamando, quod 
Luctfer cum suis facere detrectans ccelo exciderit Fit 
tterum de Gabriele xiii Julu. MATRONA tMartyr Thessalonic*. 

Latinis xv Martii. Acta olim extitisse est verosimile 
el optandum ul nunc incemrentur. 

PHILETUS t Senator Martyr. 
nodterno Romano accessit. XXVll rgus. S^P// 4 ^£/5fMo„ael,usThaun,atu xxvni w?s>areensi commum*. * mr . 

HILARION t Hegumenus monasterii Pelicetes 
*XU1 NICON t cum DUCENTIS DISCIPULIS. Mentea Junin™ „„„-„ ItaBelga nosterhstc verba legit ; cujus explicationem 

probatlmera I . ducenanum numerum significans : quod 

veroTs;co,n a tergoest stdificium magnum, non Tauro- 

<"'";; Mnet menium urbem, ,» cujus vtcinia vixisse 

"•'<'""'• ** nunas,qms putatur incoluisse, adducere 
m memonam debet. 

*X1V ARTEMIUS t Episcopus. z:. *^^y*z^z 

MARCVS f Arethusiorum Episoopus. 

Cujus veram sanctitatem aunn, »„ 

vocabat, vindicavmu*. ^™ m dubium 

CYRILLUS xxix MENSIS MARTIUS. XXXI XXIII 

cutn totius diei Officio in Menssis habet, ilerwnqueelo- 
gium \iv aut w Noih o inserlus 'St ho- 

dierno Romano t ei lcta ejus ex Grseco dabimut i hi 
cnini Hypatiua Coneilio \ Niceno inlerfuit. Dubitalia- 
11,111 auget, quod Typicon, in quo t<>tn>s Officu divini 
ordo !<>■>■ anni decwsum notatur (Cartabellam hodie 
appellamus, </«</m tt Diptycham medio avodictam 
hicBelga noster l verbaretiqua spectare ad invenfo) notet festum i n 9avp«* 

Crucifixum, qui exprtmilur in extremo loculi htyus roupyoC fn I ittoxorcou Ayxupac S 1'. N. et 

amplioris angulo ; sed cm id fiat nescio, an forti • •■ Thaumaturgi Hypatii Episcopi Vncyra cum Gan 
sententia alu -ujm, qui tali dte passum Christum cre- grensis semper nominetnr cnm lituto , I 

\xru-.j'.',-._. lliiu datur occasto conjectandi fuissealiwn 
Hypatium , seculo viu vel w, cujus quia »<'/<• extabani 
Acta, facta sii istainMenstisconfusio,utOfficium,quod CYRILLUS t Marci Diaconus. Simul passus ct 
Romano hodiemo inscriptus. 

xxx JOANNES.... TN SINAL... f 

Synstum monasterium a tergo hobens, monachis /".«•- 

• dicat c.c m quem K'/luyv./ inscripsit libro, Totam epi- 

graphen verbotenus explicet peritior ahus itacetenim didit l 

HYPATIUS Episcopus. f Ita interpres Belga i Epressfl ulumum verbum reddit, 
Sed cujus Sedi.s Episcopus? Imago Deipara, quam 
munu tenet, expres 6 videlur sigmficare, eum pro le- pro Novembri seniorique Hypatio compositum fuerat, 
mi huncdiem tranferretur, tnvenitur autem in Menstis 
iui w Septembris Hypatius Confess rpro Tmaginibus, fensione imaginum insignitei decertasse sub Iconoma- idemque Episcopus sub Metropolita Ephesino', ei ad 
chis. Aiqui hoc non convenil S. Bypatio Gangrarum heneforte imagohttc speclat 
Episcopo et Martyri, qui hodie proltxissimum elogvam APRILIS 

GR^SCORUM METRICUS. Kalcn. B'. 

IV Non. r. 

iii Non. A'. 
ii tton. E. 

Aulllb. Mll ld. IJp^TK 'AirpiAAiou MAPIH, 0avs* 6fMV. 

Prima Aprilis obit Maiua, gloria eremi. 

Colilur a Latinisdie sequenti i ubi ostendi ejusobitum 
pertinere ad tempus TheodosiiJuniorisseculo \, non 
ve.ro spectare ad seculum vn et eelalem Justini senioris; 
historue vero saiptorem Sophronium, male confundi 
, u m to qui fuit Patriarcha Hierosolymitanus, et Cano- 
nem de Sancla illa cancndum composuit. 

AeuTepiV TITOK) tyvyvv ovu vit$ >oxv. 
Tmanimam suraum Superi vexere secunda. 

Hegumenus m Grsecia, tt Thaumaturgi cogm mem //«•- 
riius, gvjus hodiecum extet tam solenneOfficium, etiam 
Vitam olim extilisse crediderim. 

NIKHTAN YM>.iovai vpfcri iiri ^ou.y 0eoio. 
Tertia NiCBTABijubetaulam intrare Tonantis. 

Mediciensis in Bithynia Hegumenus, etiam hodierno 
Romano esl inscriptus, Fitam t auctore Theostericto 
discipulo,exOrxco dedimus. 

ATA0QHOT2 ©EOAOTA&t avvMv yi xtxdprn. 
Mergitur Agatuopus quarta siinul et Thkodulus. 

Hic Lector, isie Diaconus Thessalonicse, Martyressub 
Diocletiano : quorum Acta Grttco-Lalina dedimus. 

YlifimY, KAATAIOT wyctMvtdut yeip ywietna. 
Cruda manus quintaCLAio i caput ense rescidit. 

Jilem "///< iisdem ••<■< sociis Diodoro, Victore, Victo- 
rino, Papia, Nicephoro, etSerapionememora/ui eiiam 
xxxi Januarii Martyr sub Decio, sed absque tolenni, 
uthodie, Officio '. Latini vero ipsum el olunt 

xxv Februani, sed Claudianum appellant. Ibi de iti 
agimus. 

M y/r; ETTTXIOl nvhiyt »rfXov*y» ficnj. 

Fert animam Eutvchii CCBlorum janua sexra. 

Patriarcha Constantinopolitanus Mt fuitjcujus I Grxco-Lattnum dedimus, scriptamabEustatio Presby- 
tero cjus domestico. 

Zooavd" ix QavottoiQ VliLlVYH)! eS^opr Bupiv. 7; § 

Septena vitam invenies pro morte, Gboroi. vii ii 

Solitarius hic vixitin monte Malxa in Laconia : cujus 
iiuiluiii / itam invenin miramur. 

II / -, t ..--/, ynq lll'i2Ali>N oAov Xtop. H'. 

Octava Bbhooiom carum corintulit astria. \i ld 

yominatur interux.% discipulosul Patraium Episcopus, 
atque etiam hodierno Romano inscribitur. 

fl)aoyavov dp.y ivdrri l'.V'l fXlOT Kxrai/t Xaip6v. <i 
Ei i t( iui uona secuii pia guttura ferrum. \ ld. 

Martyi Ctesarest in Cappadocia sub Juliano, etiam ho- 

dieruo liomano additur. I.atcul Acttt, •/" •'" vidtHtur sat 

fuse dest ripta fuisse. i 
1\ Ld. 'I> . ~ t ,;■,, . h i n • 1 1 Pl S 11« »- i !| ito o(p^«, 
Pergladium decima 8nem Bortire, Tbrsnti. 

Passus hic tsi in tfricasub Decio cum pluribus tociis 
Acta dedimus ex Lipomano contextum Grstcum unde 
Latine reddita sunt, Venetiis invenimus wdfrustra /«*- 
tiimus cum nobis describi : quod adhuc ibi aui alUn fieri 
opto \xt/.i'cj ivoi/.u-r, fipr.Oeic ©) , i \MIHA :<; -povv. ... 

i ndecima injectu tauroardes, Antipa, aheno. 1|lld 

Pergami in [sia Martyr,sicui h Apocalypsi constat, 
non item quod fuerit istius urlris Episcopus, uti pa 
dicitur. 

b>.cj. ,.-/-,,, li\ll \l.li ia ivaaao i/expoc. 

Mortuu.s in tumulum Ba iLiusabil duod aa lli 
II ld. Parii m Mysia Episcopus, Co\ il > Uonoma" 

utinam Vita ■ < taret ' 

'A/i«i xplxy SendrnO&t MAPTIN02 r.snd nivxov. 

Maih rna dr-< ima tran8 aequor oLimi II'. 

Papa Romanusei Martyr u< Chersonensi exilio mor- XIIV EPHEMERIDES GRiECO-MOSCE. 

«Jl !■■■< OardinaliB «tmcerta £*- "» ^ ', ,;,:,„, 7 „„„! ,. />,,«, 

,!„,„, ,,,„,-,,,.,/ liquotiet dixerim ,„ httee prmu plenm ,„„,„,;,„ Vitar. Joann 

Tomit Mnji, nunc d imtu ante pottremot ftii/w miim i Marta rmm. J*. 

iptiuiMejitomotpmendam, quo eitiut eafrualutle- yvjrcQTHN Mu6« «xpwl*. 

"- «- ■;;"'' ■ """"'■"• •*■ te - ssss ™ & :: PUl p i. 

cltronvta.li>> PomlfiCta. KB*. 

X Kal. IA\ 

WIU Kal. IE\ 

\MI k; I. Twv flryfav , Aiw«jt«SXcw i/. rdw o' API2TAPXOT, 
"nOTAHxai TPOGIMOT. 

.... SanctorumApostolorum ex lxx Aristarchi, Pu- 
D i , el Trophimi. 

Coluntura Latinis seorsim sviouU, Aristarchus iv 
Augusti, Pudes xix Maji Trophimus xxix 0«*»n- 

xve xfft* KPH2KH2 Ktpirq? cWni 7rvp<' Xffvpw. 
Bi quinta de ima, Crbscens, extingueris igne. 

Martyr Myra in Lycia : cujus kcta desiderantuh. \r. XIONIAN ATAlIHN h-r ov/.y-r /y-.i/wv/. 

X.V1 Kol. turunl Agapbn Bexta decima atque Chioniam. 

Cohntur, cum sua sorore Irene, m hujiis apud Lati- 
nos, apud quossolos ostendimus genuina Acta Martyrii 
inveniri, comprehensa in Actis S. dnasta&ix : Grxca 
vero, contra quam exislimavil Baronius, prorsus de- 
r ,, V ata esse Passp. mnl autem Thessalonicx sub Dio 
cletiano. v/ ' EfiJofx « - 2TM E Q N y-«T« « i / ev % rpi 9r. . 

xv Kal Septena decima Symeon dat colla sei uri. 

Episcopus Seleucia et Ctesiphoniis in Perside,acMar- 
tyr insignis cum variis sociis, colifur a Latinis x\i 
hujus. Acla haclenusex solo Sozomeno habcnlur. 

111'. 'OyOOffTJl fcxffT? JTOTfffXOV IS BB \ N KTffVC p«9pov. 

\i\ K;ii. Ociava deciraa Sabbam hausit fluminis unia. 

Qolhus Martyr, obiit \n hujus, quando Acta damus, 
seculi Romanum hodiernum. Tn Menseis perperjm hic 
additur roS 2xpanAatTou, Ducis quotl vel cl subjuncto 
elogio patet. 

!,.)• \r.'S hy-r, Oi/.J.-r. ©EOAQPQt GT«vpo$ «9Xo5. 

\ui Kal". Crux deoima nona certamen sitTiiEooom. 

Ejus aliorumque simul passorum Martyrium dilaln n a 
is est ad xx Septembris, quia p Menfilogio in l«>- 
diernum Romanum istuc eos transtulit Baronius : Uti- 
iiniii eorum interim tcta reperiantui I sin minus. suf- 
ficiel amplum ea Menseis compendium, unde intelligi- 
tur Pergx in Pamphyiia resacta esse sub Imperatore 
Antonino. Theodorus hic est, ex Episcopo Anastasiopolitano plu- 
rium cwnobiorum Archimandriia, nuper Romano Mar- 
tyrologioinsertus: cujus extat Vita prolixa et pulcher- 
rima,'ab EteuswSanctidiscipulo, aliis Georgio, accurate 
conscripta : quam si potuUsemus Grscnm Venetiis adt- 
pisci, nova versione dignamjudicabamus. Nuncea cura 
posteris nostris retinquitur : juvabitinterimipsumGrx- 
cum coiilfxtum accipcrc. 

*Hpe rEQPriGi fcxdxy XoIvq avyyjy. ^acAxoc. 
Vicena terna scinduntur colla Georgi. 

Passxm Megalomartyr dictus, primus (quanlum existi- 
mo)excepit impetum persecutionis decimx, ejusdemque 
ommum crudelissimw sub Dtocletiano et Maximiano, 
laeeratis eorum circu Pascha edictis primis. Coli cazpit 
statim a Constantini Magni victoria de Licinio, erectis 
ecclesiis sub ejusnomine, translatisque reliquiis, habitus 
semper Orientalis Tmperii defensor, et Chrisliaborum 
contra Saracenos exercituum ductor. Expticui hxcom- 
in,i prolixein Aprili, ubi etiam causam reddidi draco- 
nis passim ad pedes ejus pingi soliti, quam lubet hic 
confimore exemplo Majoriani Tmperatoris, ab anno 
cccclmi usque ad lxi cum Leone regnantis, quisumpto 
sibi a Constantini Magni statuis exemplo f imaginem 
suam ita >n nummis sculpi permisit, ut aversu facies 
reprnesentaret Imperatorem, crucequam dextera tenet 
potentem, vicloria quam sustinet sinisira gloriosum, 
pede autemdextero caput nefandi proculcaretDraconis : 
ipsjim nummum hic darem effigiatum, si non sufficeret 
eum puisim extare apud nummurise antiquitatis tra- 
ctaiores, el omnilius obviumesseapud Buronium ad an- 
num 325 num. *206. 

l.t/.y.oi ivjlli IaB.VN TTOTapov poog ainti xtxdiLTn. 
Suflucutque Sabam vigesima quarta fluento. 

ffic quoque Martyr Gothus fuit, sed militum Ductor, 
Romse (ut creditur) passus quidem, non tamen Roma- 
nse Ecdesix faslis ante Baromum notus . idqiie haud 
sine confusione aliqua. quoad mortis genus, cum alio 
Sabba superius ud jtvm relato. KP. 

IX Kal. KA. 

VUl Kal. K\ 

XU Kal. KA. 
\i Kel. Y.':/.J.O: ffOft, HI'.( tAiilM'-, XtV ItaiQOt 9ufAO( a-/i>(00. 

Mcn- iu;i vicena« Ti bqdorb, esl carne soluca, 

mentfi Trichinaa, a cilicii asperU/tte : floruii m 
tremo Thracitt prope Constt ntinopolim Dolemus nulla 
ejus Acta invenin namel hodierno Romanoadscriptus 

est. 

Tnv I ^NNOTAPK >h » we'pr,v rffpev eixa^i irpcini. 
\ icena prima caput araittis, Januari. 

EpiSCOput MartijrsubDiocletiano, Ncapolttanorum nunc V.L/.y.vi 7Tc'p.7TTy, iMAPKOiN. ini 'yfiwl «"apovs^ e7Xxov. RE\ 
Perterram NIarcum quinta et vigesima raptat. vu Kal. 

Ei amjt listtiiu hunc credimus verosimilius Latine scri- 
psisse, ei corporis Venelias aUatihistoriam explicamns 

1-Y/x'ji vp.'j v/.-r BxilAETS Et' t ei xvyiva xprfhi. Kc'. 
Vicena sexta feriunt Basilea seouri. Vl Kal - 

./iiitrcc in Ponto Episcopus, Marlyr sub Licinio, ob 
S. Glaphyram tibidini ejus subtrqctam. Acta Grseco- 
Lutinu dedimus. 

SvXw eodopaTr. 1Y.MEQN icdtyn eiW6*i ^ofxpw. KZ\ 

Bis decima in ligno Symeoneh et septima fixit. v Kal - 

Episdbpus ffierosolyiAilanus hic fuit, Christi consan- 
guineus, sub Trajuno crucifixus : cujus memorium Lu- 
tiui recolunt xvhj Februarii. 

Etxa^t 


T*mo KX.I1 ■^g '• v , hh ™ ££Z. Z. ..... ii_ ;; ■, .; ; .' ; — s TiW «HiKHT4.1.i, 1 f H ^.rpHropra.EeE(km^rtfe<)iio««erTrxiH*G( ,10 N < / , - — : •— - - " ' . __i 1 — __■__. _p~ . / __ T *_ x / _f^^-_. \ «v I f i*^^^_\ \ j i _._.■ 
m± — S) i> 1'WTSrifMnr MTMXSv ktML k "hi — ® ■ <$ id__ &_ @ ir -tTP S - ? < M JL i Mv Jk A 

1 jL <">*_ 4. T' ; 'A_ JZ&± JMsL " r\ AaA/ TN 'V /\ /^M!s_ /y3-$PK fl_*«_\ /_Hu_ i. ___■"?>____ \V\d-_FV \ _V_A/ // " v i. ^d "'"' w. M ■_>/ X 4 * **V. /^ ^L_^V /\ • / -i\ __I__a_i\ Ti 1 1 _ : l . Th_\ '/to v l/^' l_T\/\. <_/ Jl _K\ ) i% 
I) vir "f KH. 
iv Kal. K©\ 

111 Kal. ElXdfti oyOOfltlgTf Aaav MEMNONA ,-: IWTfttf. 

Vicena octava mors aufert Memnona nobis. 

Hegumenus hicet a miraculorum eralta Thaumatar- 
gus cognominatus, ubi, vel avoiido vtxertl fynorajnii : 
eoaue maots rfo/emtu excidme Acta, quo ceUbriorem 
fuisse vel hincpatet, quod solus /tienl fuik Ephm\ 
insi riptus. 

ElXfl&l r/T h-Jr.r, IA20N «ite&foaTO 7rfr.fi. 

Vicena nona terras dimisit JasoN. MENSIS APRILIS. 

Ducipulus S. Pauli colitur a Latinis xn Jutii. xxv \\-vvt aiynoa vovou l\Ki.2BON iv T&iaxoCTT. 

Jacobum gladio trigesima mactat iniquo. 

Ipsum morlis genus lalif indical hic intelligi fllium Ze- 
., | ,.,,,, dq Joannis, qui etiam in plertiotti flfe- 
nasis noraiur, KceiOtt*aoni «•"•"'/'/" »"'" repelaiilFra- 
uvm Domini : co/tlur autm a Lalinis \\\ Julii. n Ktd. APRILIS 

MOSCOMJM FIGURATUS. P MERETRIX MARIA |.. GEORGWS f Episc, Mitilena 'resb.zosimas-t* Quadripartita totiut historim explicatio Mfii indieaf, 
,;,„„ feiitea opiid Gr«oi /"'•'"• « «' ?« d * om ! 
,,„„„ hodie, commemoratio utriusque : ubipnmo qu\ 

demloculoex P rimiturZos\mBaUxc\iw eniensetcum 

ealoquens,cu!Usnominipr*r-mmnPpomvMurpro 

Grxco IIopvr.Meretrix, ei sic notas illas explico:qutd 
au tem sifci velint ultima verba, posita supra secundum 
loculum (ui.i M/»6elurMaria, admirante Zosima, mter 
preces sursnm rapta) non divino . verba inscripta terlxo 
etquarwloculointerpres Belga sxcreddida, Zosimas 
Marias sacram Ccsnam ministrat, ei Ministeno leo- 
nis sepelitur Maria. Vll viu lll IV TITUS f Abbas Thaumaturgus. 

NondebuiVinhabauEpUcGpalipaUiame^imi^ed 
foruperimperitiamacceptushicesl proS. "<</<</<- 
scipulo, quem xxv Augusti liabent h* ips* tabuUt. 

NICETJS^ Abbas Mediciensis. 

JOSEPH f Hymnograplius monachus. 

ritam,quam necdum reperimus, scripsifbreviter di- 

scipulusejusTheophanes:proquade4imusea mdxe 

V r&edcnti,quoPassim a Chvcis refertur, fuswd*. 

Z aJolnneDia* ****** ^**£ 

nushic habet Ven. Isidorum : sed quis hic. ColMt 

"<Let ./.ecdieS Udorus BisnaVw iitoKT 

£ ^edquemQr*dsatq M perhosRufIilmsmtm, 

;,„„J faeile credidero. 

GREGORWS. ime GLORGWS. t 

V„mGregorius»«c<li«iii««i«imiifl .»„■.».■'.<»■"'- 

toTiivicoet tteuesU.yi Spt <nde autt ' 

,„„■,■„■. ww:« " ""'- 

;,„;,.■„ /r" — ''"■••";'"•:;;;;;:;;;.': 

mef( /ftc /"* //"""" '"' s '■-r/""" 1 ""- r 

ftaotlu M/an. 
V THEODULUSETAGATffOPUStUiTtyres. 

Pr , Possevino nen recle S. Mart. Tbeodotu». 

vi El-TYCHIUSf PatriarchaConstantinop. ffftta" 
Possevino perperam BuchemltB. Kareclu ""'»-•" Bxpreuit Possevinus, oaed nieperpe- 
rflOT8cn -6Uur Sergins. Wlo»nu«ani imwmmtu. »«f 
W( frttionern perquam honori/.catn '" Wto ' 

,;,,„.„. luiuun ,<n,ro LaUnodandain Supplemanto. 

HERODIO \'t novarum Pattarum Episo. 

//„/"■/■//// Romaminscriprus, crtdUus imueeaiwaj 
D/,sc//"///N. /v-.""" Radionflofl eene dtclue. Cura /iee 
pariler, ulApostoli, colunlura ffreett. 

AGABZ7»Sti?W^tApoatoii. 

rywroueexnrifliiittr -' E^wconue, «eiili poeeifli i 
Apostolorumdiscipuli. insacm libris nominatt. Hoc 
cerlum est,A&hxmutProphetomloudm*etaUHnii 

,„,, uufebruarii Rufomtero.ThobaruminGra 
Episcopum* redltum, nmrtinaiiin epistola ad Romai 
,, fl ^wwtMderacemmeraoranxxiiVoeeflierie. 

EUPSYCHIUSi Martyr. Ptoiwfiw oon ee«e w 

Sutiplnus. 

N 
M xu TERENTlUSi Martyr. 
ANTIPASi Martyr. 
BASILIUS t Episcopu 
ANTEUSA t Sanctimonii 

/.',/„/ c,^'//'/""' ■„, ,mi,ap/uri6ueejaniuiu - 

^erlurueoiiead xxvn /m/«e.g "'—/""-• 

,,,,,,/,,!,,,; /•■ /' lod xxvii /«It.,ou toel 

Romano hodierno insoribilw , 

ARTEMOK tl' : i" ■■•■■T" M '"'- r - 

//,./""' V'// mtiiu/oH fc»J* 

guoea Wentfieeoimui ad uivltorm. 

MARTim 8 i Paps H "••'""■ v '" M """• u,,, - s ' MV 
utpetpemmdieiatum ui Pouevino. 

ANT0MU3, JOJWNES, EU8TJCH1US. 

,„/, iii Koja 
/,,„.„ - ,i iti Jctit ""■'' \ni VI ARlSTJRi I 


EPHEMERIDES 

XXVI 

xv ARISTABCHOS, f PUDEXS, t TROPHI- 
MUS.f 

xvi AGAPJAA wpE. t CHIONU. t «wr« 
Murtyres Thessalontca 

xvil .SrMJSOiVt EpiscopusMartyr. Afflk Me /"'"/'- 
jur ut Abbas vcl monachus. 

x\m JOA VNES -1- DiscipulusS. Gregorii Decapolit», 
non debueratutEpiscopusexprimi. 

SAB.JS fGottusMartyr. 
ATUAN.lSIA fVidua Sanctiraonialis. 

/n jfyjM to/fl. ffa?cfluifl «< Acliiopiid Lyomonttw 
mortttfl dtfilarxn /»</"••"■ '''" •/"'"/''«' /<•/"""" <■•-"" / '"- 
ttierAo /.'«,«<///« . idem dies confirmatw ea Greeco quod 
habemus. Scripturam, quam manv prstfert, legul qu\ 
potet i. 

ux JOANNES f Palaeolaurita monachus. 

Curei Possevinus hic addat nomen Eutychiiwon rftvi 
namus, ««•■ I itam seorsim scriptam invenimus. 

xx TIIEODORUS, Possevino THEODOSIUS. 

Neutrius nominis Episcopus invenitur hoc die : quare 
non invenk quU de illo statuam. Esl alias in Men&u 
s Theodorus Martyr Pergas in Pamphiliara cwn 
/,,„. , ,,, quo dicilw subAntonino Imperatore ct 

Prmidt Tlieodoto passus. 

1X1 JA N l 1 RIUS t Episcopus Martyr. 

THEODORUS f Trichinas. 

/„ /„/.«/« (ranxporif/JU ordo l'i<jiirarum, juxta ordtnan 
nominum essi t coi rigendus. 

ANJSTJSIUS f Sinaita monachus. GRjECO-MOSCjE. 
triarcha, cum quo in hodierno Romano confunditur, 
/„,„- distingttendus , uti et diversissitna utriusque 
scripta qnibus oplandum essel utriasque Vitam diver- 
sam addi posse. Hic certe vel solus habitus diversum 
arguit. 

THEODORUS f Syceota. GEORGIUS t Megalomartyr. 

SABAS t Dux Martyr. 

MARCUS t Evangelista. 

BASTLEUS t Episcopus Martyr. 
STEPIIANUS Episcopus Permiensis. 

Ita R. P. Ohilewicz, dequo Herberstenius in Ttine- 
rario a Moscua usque ad Obim fluvium, post descri- 
ptionem Permiensis Provincise, dicit, quod genti pro- 
j,,.,,,, n idioma hahenti, etiam characteres propnos 
invenil Stephanus Episcopus, qui <'<>s in fide Christi 
vacillantes coufirmarat : nam antea iu lide adhuc 
infantes, Episcopuin quemdam idem attentantem 
excoriaverant, dignum vrofecto, cufus <•/""// nomen 
inlnr Sanctos relatum csse credatur, et hic alicubi locum 
habere inter eos, quorum n«i<is adhuc notitia deest, 
Ucet inveniatur locus. De ipso certe Stephano idem 
Herberstenius asseril, quod Demetrio Joannis filio 
imperante apud Rutheno , <//<« antnt», mccccl, in 
numerum Divorum relatus est. 

SYMEONj- Episcopus Hierosolymitanu^. 

JASON t SOSIPJTER. f 

SYNAXTS MARTYRUM IX CYSICI. t 

fforum nomina in Menxis sunl Thpognides, Rufus, 
Antipater, Theostychus sive Eutyches, Artemas, 
M.i^uus, Theodotus, Thaumasius, Philemon. Cur 
eorum mednis lnc ut EpiscopM reprxsentelur non ca- 
pimus, eoquemagis vellemusActa inveniri. xxu 

XXUl 

xxiv 

\\\ 

XXVI xxvn 

XWIIl 
XXIX .//, <///,< ejusdem nominis «<■ temporis dntiocheno Pa- JACOB US t Apostolus, frater Joannis. XXK Kalend MAJUS 

GR&CORUM METRICUS. n iv Maofo Xc'9oi< «avov [EPEMIAN. 
Primadies Maji saxis necat Hieremiam. Coliiw eliam antiquitus. apud Latinos //«< die : dicitur 
,in,, iii quod ejus <u Taphnes apud /Egyptios sepulti 
ossa .i /,.///"</< /«/// transfei / / feceril ejn.-. condiloi Ma- 
(jini- //.•./,/</ ,■/ . Hoc autem prudentius credi poterit, 
quam crederentw cetera, qua circa Chrislum ea /•//- 
,////, nascilurum, Lignumque a cunctis gentibus ado- 
dum, dicitur idem Propheta dEgyptiis Qentilibus 
preenuntiasse ////</'., clarius, '///</»/ unquam Judaispro- 
phetata fuerunl. TolerabUiora tamen ea omnia sunt, 
,/»./• nd huncdiem ea Menatii recituntur,a nobisautem 
preelermissa ///<•/•///// «/ apoci'yphai ,///«///.%// fubula 
Ula quse in iisdem Meneeis /"■/ integras undecimco- 
lumnas extenditur, dum cujiia per Nabuchodonosorem 
ffurosolyma Babylonem migraise Jeremias dicitur, 
ibique vixisse, quoad txpletis annis Babylonicse capti' vitatis septuaginta, acccpit ex Judsea epistolam ab Abi- 
melech dSthiope, per totum isimi tempus divinitus 
consopilo sub ficu, et Baruch a mortuis resuscitalo, &a 
Angelica jussione scriptum </ collo aquilx eam leluturse 
allig tam : ea auti m </<<•.■/<// noctu eduxisse ;/•//"<////// ,■/ 

'/,/. reduxisseque in fudxam; ubi oblalo sacrifkio 
coram alturi expirarit, ac tertio post </'<■ resusctlalus, 
</«/« de Messia nascituro <•./■ !'//•<////,• manifestius vatici- 
nabatur, lapidare <•//'// volentis /«7///// furorem eluserit , 

\pe substituta /</•« >■<■ /-//</,/.•,/ statua, donecprophe- 
liam suam complesset; deinde mortem libens exceperit, 
ab iisdem Baruch et Abimelech prope Jerusalem ///<//„- 
////</.■., 1///., <•/(/// /«/»/,/,■ ///,, ,/,/, conversus tn statuam 
humann voce locutus fuerat. II.vc tamen in epitomen 
contracta vlacuit hic proponere, ut ips„ absurditatt 
<"'////•/// quamtumvis praoccupatum intellectum «ver- 
tnnt a Thalmudicis circa mas obitusque Prophcturum 
fiymentis, etsi »«« semper gpque absurdis, //</ Histo- 
riamsacram locupletandam recipiendis; atqueita minus 

laboraudum Tom x matr geg XXVJI \? & _AH3NO[I 


Sf^^w^ ^^ 
»„,& /)pc_ H i VU H C*i.uXp .C TO<^ ?C1A0P ? E. n.XCOMl> HCdld 51 ^EOAOP. 
KA-CYA»EW,HiKHT„KF,TpETIF_Bp_ , M TAABbl IcUAHH FLpOAPOM ■ KS-KdpnZ. K3 • .LpAlfgl- KH- HhKITA- H.HflTH- K».6£ocV A-ICdKIH AA EpEMJl. B. 

VI Non. MENSIS MAJUS. xxvu 

laborandum nobis sit, circa Eliam prophetam, eujtu vwtm est, eum Synaxariu duobw MSS. anHquio- 

hoiwn nihii detractum volumus; noiumus tamen axtif ribus, ipsum referre ud diem ix. Acta nulla haben 

qusesimili fldenarvanlurdeipso vel nascente,vel inter dolemus. 

mortaleB agenh . aul in paradisum translato, etdenique 

s\th finem mundi comparituro, mi atiquid credendum Oyoorfnp rE^lovai po&opov BPONTOTONOIO. H'. 

affirmandumque compelli, quod m Scripturis tacris non Etore Tonitruobni festa cst octava salubri. vin ld. 

invenimus expressum. Eodem fine etiam aJ xvn De- 

cembrii notamus insulsissimam fabellam, de S. Daniele Sahcet S. .loannis I\v:m^.«list;e. <]ucm Uoanarges, id 

est Filium Tonitrui Christus appellavtt, ex cujus se- 
ro Ephesi manna scaturit, Colitur ipse a Latinit 

dic \xyii Decembris, I . 

V Non. et sociis ci simili fontc sumptam. 

AevrepiV; v&lvc .\>)ANA-IOT dawQU>(dfa, 

Corpus Athanasii est illatum luce secunda. 

Alexandria scilicet Constantinopolim : qnomoil> autem 
him Venetiat sil translatum, exceplum, et miracutis 
glorificatum, declaranl Acta ex monasterio S. Crucis 
in Judaica, Iransi ripta post Vitnm, copiose ex operibus 
ipsiusmet collectam. In Appendice etiam ad tomum i 
habelur Dissertatiuncula Paschasii Quesnel de setate 
atquc auctore Symboli Alhanasiani, Quicumque vult. 

2rovp$ TT.MO0EO2 rpiraT»! rowtoi Sp.* MATPA. 
TlMOTHl i v M.u RAMQUE crnci lnxterfi .'i tix.it 

Conjuges Martyres in Thebaide sub Diocletiano. Acta 
Grxco-Luttnu damus. 

'Ap.cpi xtxdoxip m.AATIH muqQy, |3o1 •/? 
Sub quartam in tauru Pelagia flagrat aheno. 

Firgo Martyr Tarsi in Cilicia sub Diocletiano : etiam 
hodierno Romano inscribitur. Acta Qrssco-Latineexhi- 

bcmus. Yj EIPHNH Tp.y,0erca dviypaxo k*c 9aVe jaSu-mn. 
ui Non. Secta capul quinta Irene patitur moriturque. 

Cehberrima Constantinopoli , quo corpus advectum 
Epheso, ubi sub Numeriano passa dicitur. Acta, in 
quibus Licinii Imperatoris fiUa fuisse dioitur, etsi 
Grseca habuerimus, non tomem judicavimus inserenda 
huicOperi, adeo fabulosa videntw esse ; quod nescio 
quomodo aliis etiam quibusdam insigmbus et in Occidente 
non minus quam Orienie cultissimis Virginibus ac 
Martyribus contigit : puta Barbarse, Margaritse seu 
. Marinae, et Catharinse. A'. 

IV Non. U Non. "Ey.ty, IQB 7ro/vT/ay Oavarov zOnc, apfexaXvi}ev. 
Job finem sextavitffl invenit ajrumnosaa. 

Colitur a Latinis \ hujue. Corpus, una cum lipsani 
utrinsque Tobise ei Sarss, Roma Ticinum credilur 
fuisse allutum; ante hos autem sexaginta annos furto 
sublatum. Optamusintelligere uKnunctU, atqueutinam 
iterum Tieini \ 1 ... Mv/>/, rov... 2TATPOY, tax x&v «y. MM. AKA- 
Nonis. KlOT x«< KOAPATOT. 

.... Memoria .... CnucisetSS. MM. Acacii et Co- 
drati. 

Prolixior titulus in Menseis sic habet : Memoria in 
cobIo apparentis signi venerandse Crucis, hora tertia 
diei, sub Constantio Imperatore, filio Magni Con- 
stantini. et Cyrillo Archiepiscopo Hierosolymorum. 
Ad hujus autem Fitam xvm Marlii, expropria ipsirn 
epistola, apparitio tota proponitur, 

S. Acacii Martyris Byzantini, tub Maximiano, 
Acta damus Orseco-Lalina : sed die sequenti t quando 
colitur a Latinissub nomine Agathii. 

S. Codrati Martyris Nicomediensis, sub Dccio et 
Valcriano passi, nomcn hodierno Romanu inscrilnlur, 
sed more Latino Quadratus ponitur l nobis potius HIAI VI 6° opatov imXXovt' htdxrt xcipiirpfaOn. Q'. 

Esajas oona capitur, oui uotafutura. ah id. 

Colitur a/iud Latiuos vi Julu. 

&PI2T0$QP0N o Ijx-.y, o svy/pooc fcxrayi /a/.xoc 

Christophoruh nona mactavil ahenea vestis. 

Celeberrimus hk \furtyr calitut a Latinis xxvJulii . 
cujus quam faeile est probare cultum et gigantest ima- 
ginis mysteita explicare : tam di/fictte erit n fabuti 
ejus Legenda aliquid certtt vsrtfafu elieere, 

lr, oex,2T/, EIMONA errceOpwao» 'AitiatoXov t/Opot. ■», 
Simonf.m decima Christi < in.iti,: u i- hostcs. vi Id 

Cognomento Zelotes, colUur apud Latinos xxvm Oc- 

tobris . 

MiiKIOS evoe/str/, xe^aXr.v t/jo',0/, ay«96^pww. [AJ 

• Mocius undecima sapiena dat colla securi. v Id, 

Presbyter Martyr Byzantii sub Diocletiano, Latinis 
riim \m hujus referentibus Mucius. Nos de to agimut 
hodie, et Ai ta quasdam ea Latinis MSS. damus, Grxca 
nulla inveniri dolemus. 

Ir, ovo r.yi oe/ -■'-/ l'111'l' \M«»N (J ])) 

Statsa le» mortis duodena Epiphanion aufert iv i,i 

Episcopus hic Constantia in Cypro scriptis claruit, ex 
quibus aliisque certiorem Vttm historiam texui, quam 
qua ante Opera passim extat fabulosissims consard- 
nata sub nomine oculatorum testium Joannis et Po- 
lybii. 

T/5 Qi/.y-Y, XotvQ xlq idp '•'■ ' V Vl\ MIMIIN ; — 

Quis decima terna, Glyc^iha, te superavitt n , d ; 

BeracleseinThraeia celeberrima Virgo et Martyr, 
inscripta etiam Romano hodierno, AclaCrrstco Latina 
damus. 

T/j 'Ve TeTapTr, /.a« Bt*stxf HlbQVOl iXtvah. ^, 

Veuil Is iii deciiii i quai t:iqiie '■..lcn.lus. u ^ 

Duxmilitum et Martyr tub Decio, Acla Orseeo Latina 
damus die tequenti, licet hodierno Romano ituariptut 
sit v Februarii. 

ne>7r™ **i oty.y-r, II A\1>MI0N Iv9cv ietpav. ffiJ 

Adquintam decimam Pachomm b binc revocatur. m ^ 

Primus "ucmr vUss camobitiu . aeeepta ad id ab An- 
/,',„»/„. colitw a Lalinit die vratcedenti Ejus et 
discipuh Theodori prolixissima Acta, a tupparts mvi 
monacho scripta, damus Orseeo Latina, net non episto- 
hm Jmmoni* Epiteopi ad Tlieophilum Alexandrinum 
deiisdem i ad Portum-Fenent \n Liguriam 

translatum dicitUT, ted translationis istiusmodt docu- 
menta necdum potuimus impetrare. 

19, EPHEMERIDES GRjECO-MOSOE. [©'. 

XIII K;il. xxvin 

!$-'. Tfi $' 11 6Wty, OEOAilPOi Apforan yai'r;. 
xvn Kal. Tellurem decima sexta, Theodore, relinquis. 

Hunc S. Pachomn dtsctpu/um colunt Latini xxvrn 
Decembris : nobis consultnis visum de ipso ac mngistro 
simul agere. 

1Z'. T.oo^rr, faatfr^ W IOYNIH, ANAPONIKOi r-. 
xvi kai. Junia post illum conjungitur Andronico. 

5. Paulus Cognatos et Concaptivos suos appellat. 

,„■ ... Twv dyfov filaotootav IIETPOY, AIONY210Y, AN- 

APEOT, IlAYAnY, MMlTIMIi, HPAKAEIOY, 

HAYAINOY y.y.i BENEAIMOY. 

xiv Kai. •••• Sanctorum Martyrum, Petri, Dionysii, Andre/E, 

Pauli, ChristiN/E, Heraclii, Paulini et Bene- 

DIMI. 

Agimusnos dehit xv Maji, ostendimusque tres poste- 
riorcs quidem Alhenis esse passos, priores Lampsaci iii 
Hellesponto. 

"Ewia /y.t 'ji/.x-r, zy.[j.t nATPlKION £foog 6'£v. 
Patricium gladius decima notaque peremif. 

JEpiscopus Prusa in Bithynia fuil. Acta Grseco La- 
tina hic damus, licel alias etiamnominetur xwnihnjus, 

tt sir in hodiernum Iiomnnnm tiansicrit. 

h'. Eocoot>5 0AAIAA1O2 ir,v v.i'jy.).r,v a.m1wi,vn. 
XII K.-.i. Vicena, Thalil.ee, t.uum caput abstulit ensis. 

Martijr Edessx in Syriu, ttiam hodierno Romano in- 
scriptus Acta Grxco-Latina dahimus. 

I 

AA'. Bferavw av.ioi npt&flj MHTKPI KON2TANTIN02. 

XI KjI Mors Constantinum posthanc rapit atque Paren- 

TEM. 

Nos hacdie de filio Jmperatore agimus : mater Helena 
suum seorsim cultun apud Latinos hahet xvui Auqu- 
Hi, et cotput ejus adhuc Roma haberi creditur in tumba 
porphynHca ad Aram casli : econtra Gallia ipsum ha- 
bere prmtendit in monasterio Aliovillariensi. 

i fti fcvrtpiV, BA21AIZK0N adoyatvov dXe. 
Postera lux jugulum Sancti secuit Basiliscl 

Fuit luc Comanm in Ponto celebsrrimds Uarlyr sub 
Maximiano : cujus Acta Eusignium auctorem, testem 
oculaUm pr*ftowtia dedimus m Marffi, quando cum 
todii Eutropio et Cleonico solenmus colitur, et opta- 
mus Grteca eadem habutsse. KB'. 

MKol. KF. 

K K,il. KAI. 

I\ K;,|. Er/.ao. rok rj>fc>] MIX VHA voe;eV3ev dfeiftev; 

Yie.MKt trrna rapiunt Superi Michaelem. 

BptKOput fuit Sijnadarum in Phrygia, Confessor sub 
Iconormchis, etiarn hddierno Romano inscriptu* .- Acta 
"<"< extanl, fortasse nec exliterunt unquam. 

Efatfc it% nrxp-r, opo^ SYMEQN f.u.utyi. 
\ icena quarta Symeon de monte migravit. 

S(y)ites etiam hic fuit, vulgo Junior et de monte mi- KE\ 

VUI Kal Vll Kal. rabili cognominatus : cujus Vitam ex Grarco dabimus, 
proluc dcscriptam a NiCBpltOTO Magistro Jnliochuv. 
Habemus etiam xque prolixam Vitam matris ejns Mar- 
thae : ted quia hxc solennius colitur v Julii, ipsam in 
illum dtnn di/ferimus. 

E1W1 roO nPOAPOMOlO KAPHN euptv x«td 

idfiictnv. 

Baptist/B vultum vigesima quinta revelat. 

Tcriia h.rc cst invcntin, facta Comanx in Cappadocia, 
umlc ipsum dicitur allulum Constantiiwpolim, suh Tlieo- 
dora Augustn et Michoele cjus filio. Non est autem mo- 
dica difficultas circa dnplicu inventionis historias tnlcs, 
ui vix possihile. sit utramque conciliare; qucmadrnodum 
appnret ex Commentario Domini du Cange, utraque 
Acta referentis <■/ eraminantis, de quo menlionem supra 
feci xxiv Februurii. 

EixdSi Iv.rr, KAPI102 avetrxflcro ht |3iotoio. 
Vicena sexta volat hinc ad sidera Carpus. 

Creditur fuisse unns ex lxxii ; jwlicavinus autem di- 
stinguendum ab eo, qui xui Aprilis in hodiemum Ro- 

manum transnt, c.r Men.rts assnmptus. 

Eixdoi io$op.y[rr, EAAAAION htxavt twyu.Y,. 
Helladium pugnis vigesima septima mactat. 

Episcopus Martyr, hodierno Romano ad diem sequen- 
tcnt insertus est. icta non vtdentur extitisse : qunndo- 

qtadrm ipsum Err/cs/.r. rm pr:rfuit, itomcn ii/noretur. 
Unde ergo celebrttas ei liarc ? Suspiror u corpore Con- 
stantinopolim ante tempus immemorabile translalo, cum 

ista de mortis gcnerc tradittone. ... Tovdytw MafpTjpoc EYTYXOY£, tou eo MehzfvYi. KIT. 
... Sancti Mariyris Eutycuetjs in Melitina. V Kal. 

De hoc utinnm plura extnrent monumenla, quam Canon 
itl quo dui videtur Apostolormn fnisse discipulus : alibi 
addttur titulus Episcopi Melitines. KZ'. 
YI Kal. EfcMfc i.b* bjyzr, 0EOAO2IHN ttovtos Iftepfe. 
Vicena nona mersa est Tiieodosia pont o. 

Est Cxsareee passn, de qua egimus n Aprilis, uhi ejus- 

drm mtracu/a, Fcnetiis ad tpsnts invocationem patrala, 
dedimus ex MSS. 

QsXov IiAAKION aopo; ilh tvt rpiajioor)?. 
Ultima divino Isacio trigesima lux est. 

Sandus hic monackus, Vdlenti ArUtno in faciem resi- 

stens, exitium ei suum pr.xdixi,. Acla Grzco-Latina 

dabimus e.r MS. Vatuzano : alia item ex Lipomano, 

sedquorum conlextum Grsecum ex MS. Veneto adhuc 
destderamus. 

EPMEIAN rpiaxoar£<2op -/.zilvi h/t itpfcr,. 
Sustulit Hermiam gladio trigesima prima. 

Miles Inc et Marttjr Romano etiam Martyrologio tn- 
semtMUT : an ejus Acta aliqua extitcrtnt „os latet. K&. 
IV Kal. A'. 
lil Kal. AA\ 
U Kal. 


DE MENSIS MAJUS. XXIX MAJUS 

MOSCORUM FIGURATUS H M.M.IEREMIASi Propheta. 
1! JTHANASIUS + Patriarcha Alexandrinus. 

n] TIMOTHEUS. tfAtfRA + Conjuges-Martyres. 

OBITUSS. P. THEoDOSII IX /7 TSERRA'. 

Ita nd verbum noster Bclqa. R. P. Ohitewic fnterro- 
gatus, respondit esse Theodosiora Kioviensem, eujua 
virulentas contra Latinam fidem blasphemias i OraiB 
Izaslao Russiae Principe penes se lial>e;it in MS. Co- 
dice, quo qsus oKm Bttx Ostrogtfus schismaticu . 
Difficile mihi esl divinare, quem Ule Izaslaum mtelli- 
gaf.nam in Epitome Genealogica Dueum \fosi mte 
tres omnino Isoslavos tnvenio, (juorum primus fuerit 
filius Wlodomiri, sUb quo fides Chrutiana recepta apud 
Moscos; secundus ejusdem tVlodomiri ex pnmog nito 
Jaroslavo nepositem necundo gehitus.ac deniquepradicti 
Jardslnvi tx urimogenito tuo Wlodomiro nepos rursus 
seeundo genitus, omnes Principes Russi&, Dux nemo, 
quorum ultimus vixeril circa annum HCL. liiterim difji- 
culier inducor ut credam ejusmodi hominem, qualem 
indicat Ohilewia tam solennem cult m potuisse apud 
Moscos obtinere; et donec meltus m earamlhnta fuerit, 
opinnbor potius diversum esse tcriptorem istius libri, u 
Sancto tam magnifice Me expressv'. <J>i feretrd adstat 
vi habitu Metropolitico, veluti prxtendens vasculum 
Olei saori, unde acCipit Chrismu adsistens Hegumenus, 
sumi pntest pro totius Ritssiie Metropoltta Kioviensi 
Episcopo; qm autem mpnasterinm prmterlabUur flu~ 
vius, Hquidem id ipsum circd Kiovium est, erit Bory 
sthenes. Plura u RuthenU tptis docm petimus. 

' v PELAGIA + Virgo Martyr. 

v JRENE + Virgo Martyr. VI JOB + Patten VII VIII ANDRONICUS, ATHANASU + Conjuges. 

Coluntur SOlennius a Gr.vcis ix Octobrts, qnando rtmm 
Romano hodierno insciibuntur el n nobis dabuntur Acta 
Grseta, sub Homine Abbhtis DanielU rtpertal quse sine 
aitctons nomine Sxtant apud hiponiannm et Suriuni : 
nec nonprolixius eofuMdem encomium Orxco-Lutihum. 

MEMORIA CRUCIS APPARENTIS TEM- 
PORE CONSTANTII IMP + 

Tabella noslra nil tale reprsssentat, quale tunc in Gol- 
gotha accidtt : srd aliam prorsus apparitmncm faetam 
Magno Constantino, cum addito h routo v(m, In hpc 
vince ; utn i» recessu notatuy Cltfisluis Imjperatoti dpr- 
micnti apparens : qui idem Tmperator exhibetur super 
oblalo siln viso consullans, ac dmique hostem in flumi- 
nis transitu fundens, quo victoria de Maxentio ad 1T- 

bmm ct 1'unlcm Milnnm, m Cpl\8pe,CtU nrln, ftoma- 
nS f, rrpr.rscntatur. Quin ctium prototypon Mosconti- 
cum, eumdem Imperatorem (ncsno auo COnsM*) bis 
cum pan paucorum cquilum comitntu pimjit, licrl Cis 
fluvmm non nisi unica hostilit turba spectetur, effuso 
cursu fuqam prxapitans. Possevinus hic ponit nomen 
S. Mart. Acacii, qui hodie eliam m Menzis twtatur. 

JO/fNNES + Evangelista. 
ARSENIUS + Magnus. ffonorii et Arcadii prmceptor utque inde monachus, in 
fitis Patrum nolissimus, cujut tamenpropria qustdam 
Acta Qrmce antiquitus coIUcla hdbemus. Golitur a l.a- 
tinis xi\ Julii. 

TS (TAS 7 Propheta. 
CffRlSTOPHOROS + foartvr. 
NICOLAUS Episcopus'! 

An CohstantinopoWanut relatus a muUis t\ aut wi 
hujus? nn potius indiqrnarnm quispiaml Examh 
Rutlnni, meque doceant, sipossunt. 

SIMON ZELOTJSSj; Apostolus. 

MOCIUS + Presbyter Constantinopolit. 

p \evino notatur pro hoc di> Conver i Con itantino 
polis. Nescio quid interpres ejus legerit vel legert 
putarit m Kalendario Rutheni o,quod Latine reddidit 1 . 
Qrsseos scio zolennissimo hodie festo ■ N i1 tlem 

sti.r i Deo custoditse fttque urbium rlegirise 
peculiariter commendatm Dominse nostra aanctis- 
sini.r Deipar», atque ah eadehi perpetuo con 
vat». Cancn autem S. Mocii sic ordinatnr, ut,quem- 
a Modu <i ante simitares de Ulo Fersicnlos tres . unus 
pnemitfitnr de ZTfb i d '. tie e\ initio cujusque 

,,,1,-s quatnnr stronh is cmtnicntc , prinvi sit 
ultima de Deipara : qudms Imc disiirh,, intrrlnditnr. 

reve9Xfc>v 9&v Je7 pz xiu&v iu.iow, 

'Ev o i . II ■•■ ■ . ■ iWiW. 

Tmiiii decel ii"' cdlere natalem, Urbs aacra, 

Nativitafls in \c Bortitbm di6m. 

EPIPIIANWS + Episc. in Cypro. 
GERMANUS + PatrhiToha Otfnstantinopttl. 

Inscritur Imdirnm Romano. Vitx aliquando tcfiptSi ncc 
mentionem quidem mvenimns uspidm; reperimus autem 

Vilam aiteriw S. Sermani Hegu ni m »na terii C6; 

siintr.'-. wd flne mntilam; unde nee divinare quidem 
outenm ad qnem diem eitti it referendus, Istins | 
n,- pdtioru Germani tttisa hobu collectts, inbj 
mm etiam ilttam Vitam, ulteriorii instrutlidnii vetenda 
causa, IX XI XII GLYCKRIA + Virgo Martyr. 

ISIUaliUS v 1,I1X '■' Niartyr. 
ISIDORU.S propter C^risjtum stultua. 

Ita ftjttto Sanctum a, gentilii '' covitis solitum 

appellari, indicat OliiUwict : de fita et cultuplura 

,.,, //, , npcrcm. 

PACIIOMIUS + Auctor <\r,i..| ) itaruu>. 
is.il is Bpisc, RontmvJen i 

Trstc Ohilewia., de quoplura dpceri petq, tsque ae <U 
S Joapne R istov^.ensi, quem posi (amosot Sai 
antiq.ms Uartures, m NohUis Rutheni habit\ 
tum, hnbet Triptychon istiut gentis, ie q<>o infra. 

THEODORUS^ S. Pachomii discipulus. 

ANDRONICUS + Cognatus S. Pauh Apost. 

THEODOTUS Mll XIV \\ XVI xxx EPHEMERIDES 

xviil THEODOTUS f Episcopus Martyr. 

Hunc, non ui Episcopum, sed ut militum Ducem liic 
expresseral sculptor Moscus, quod curavimus corrigen- 

dum ui tabula nostrn. Acta damus auctorc Xilo, tcste 

oculato. 

XIX PATRICIUS f Episcopus Martyr. 

xx THALILMUS f Martyr. 

INVENTIO RELIQUIARUM ALEXII ME- 
TROPOLITsE KIOVIENSIS. 

Nalalis ejusdem est \\\ Februarii t ubi pluribus de eo : 
hic noto solenne Moscis hoc festum videri, quod tam 
amplaornatur tabella : proinde operss pratium foret 
plura de ista Inventione discere, nec non guis ille San- 
ctus Episcopus ad loculi caput, quis item Dui circa /'<•- 
des admirabundus. xxi COXSTAXTINUS, HELENAf rmperatores. xxn BASILISCUS t Martyr. Possevino minus recte 
Basilides. 

XXIII MICII.IEL t Episcopu*. 

1XVENTIOREL1QUIARUMLEOXTIIEPI- 
SCOPI ROSTOVILXSIS. 

Invenimus hunc Sanctum piimo fere loco unius ex Tri- 
piychis Ruthenicis; unde, el exprxsentis imauinis am- 
plitudine, accendimur majori desiderio plura sciendi, 
taiii dc vita quam de ipsa corporis elevatione, ac prx- 
setiti usque hodie cultu, nec non assistentium hinc Du- 
cis inde sancti Episcopi nomina. 

ww SIMEON, f NiCETAS, Stylitas. 

t 

De priori jinii eginius : an alter sit hujus socius <ni 

discipulus fuerit fortassis ex Vita apparebit, cum ea 
reddita Latine fuerit : nec enim modo vacat prolixissU 
mam historiam hac de causa pervolvere. Si nuspiam 

ejus iimiirn ibi appareat, dabitur locus suspicandi esse 
aliquem Indigenarum. Nam ct ad Ruthenos transiisse 
Stylitnrum institutum atque etiamnum apud eos vigere, 
constni n Rerum Moscoviticarum Commentario Sigis- 
mundi liberi Baronis in I/erberstein ctc. de mandato 
Ferdinandi Principis et Infantis Hispaniarum, Augu- 
stx degentis, sub annum mdxxvi conscnpto : ubi sub 
titulo Religio, dicitur </'<<«/ sunt plures qui ex ramia- 
stmis m cremnm se eonferunt, ibiqne tuguriola 
faciunt, quie aut soli aut cum sociis incolunt : vi- 
ctum ex terra et arboribus quserunt, nimirum radi- 
et fruclus. Hi autem Stolpniki appellantur : 
Stolp etenim Columna dicitur : domunculas autem 
angustaa et in altum erectas columnis sustinent. 
Vuh qua multa </<• hujvsmodi columnis dieuntur a nobis 
v Jaiiuiirn «d Vitam S. Simeonis, primi Stylitarum 
apud Antiochiam. Hk vero ex eodem Herberstanw 
disce, monachoa Ruthenos, nedum eremitas <\> tis 
profectos, habere severissiraas leges ac regulas, nec 
audere uti ullo genere solatii : a.leo ut severissime 
puniatur, apud <|u<-ii, cithara inventafueritaut aliud 
musices iiislruinentum. Quid quod inter illos vigeat 
Apos(<'h<us nd gentitium conversionem telus, quo carenl 
Schimatici Gr;ni> sic ciinii d,- „\ „/,.,„ Herberste- 
nius : Monachi Eremitaj bonam jam olim idololatra- GR.ECO-MOSC/E. 

rum partem, diu multumque apud illos verbum Dei 
seminantes, ad fidera Christi pertraxerunt. Profi- 
ciscuntur etiamnum ad varias re^iones, Septentrio- 
nem versus et Orientem sitas, quo non nisi maximis 
laboribus, fame, ac vitaa periculo perveniunt, neque 
inde aliquid commodi sperant aut petunt, quin hoc 
unicum spectant, ut rem gratam Deo facere et ani- 
mas multorum devio errore abductas (morte ali- 
quando doctrinam Christi confirmantes) in viam re- 
ctam revocare ac eos Christo lucrifacere que.mt. 
Similia </<• eorumdem severa disciplina solida<iuc vir- 
tute, /<>/<• sis iii lelalione Joannis Fabri scripta anno 
mdxxv. Neque hsec cr<d<> suspecta habuissel Possevi- 
vus, nisi occupatus fuisset prxjudicio, quo cxistimabat 
u schismaticis conversos fuisse Moscos, et hactenus num- 
quam smcere Catholicos. Srclusu ergo ub ejus gentis 
monachis et eremitis schismatis, saltem ad peccatum 
imputabilis, labe, quid prohibet quo minus inter <".s- cre- 
datur, rt jmn idiin fuisse multa, el hodiedum superesse. 
uli</ua vera sanctttas, aris et templis ac publico populo- 
ri/ni ciiiiu ilii/mi, divinisque etiam miraculis tettatal 

MEMORIA TERTLE IXUEXTIONLS CA- PITIS JOANNIS PRODROMI. xxv xxvi xvvii Tabella hatc, uti f< , rr est eadem cum illa qux ponitur 

xxiv Fclruarii : ita potius euruilem invctilioncm ju.cia 
Edessam,quam ullimam videtur reprxsentare, unacum 
Marcello monasterii Pr&posito et Monacho rjus hacio, 
per ijuos <a fucla est. 

CARPUSf Episcopus. 

THERAPON t Episcopus et Martyr. 

Videntur aliqua cjus Actd c.i li/issc S<ir,l/bns,ubi Eccle- 
siam re.rit : nnlla tamcn ailliuc invcnimus : reperimus 
autem miraeula cujusdam Therapontis Martyris in 
Cypro, ,/iu xiv Maji colitur : sed qux dc ea plura op- 
tari posscnt aclliuc desideramus. 

NICETJS t Episcopus Chalcedonis. Decsi II, Menaeis, sed in Typico adscribitur ei hujus X *VM 
diei ''//'"'"". '""/<• intelligitur non admodum esse anti- 
,liium. eoque magis desideratur Vita, si qua unquam est 
scripla. 

IGNATIUS Episcopus. 

Nullus nobis hoc die notus apud Grxcos, qui id nominii 
ferat, neque inter Indigenas repent quemquam R. P. 
Ohilewici quemsuggereret. Discrimen natwnis indicaret 
nudum rcl tctmn caput, si m tanta prototypi ruditate 
discerni quidquam ejusmodi posset, quemadmodam di- 
- < ' nitur m accuratius pictis Tnptychis, ubi videbis ve- 
lato cupite exprcssos Anlistites Ruthenos. 

THEODOSIA t VirgoMartyr. 

ISACIUS t Monachus. XXix 

„ HERMIAS f Martyr. XXX 

Possevino bic notatur nomcn S. Apostoli Jereraiae ■ et XXXl 
vero Jeremue nomen potius quam Hermi* prototypon 
nostrum exprinnt. Ejus Acta suo loco damus JUNIUS \ X X I 
jj^^g^ 
MdH^H^EE^ Ic A14H/13 HI /lEONTIH •« &VU ME gK-M^W K^HdNZ KE EbCEEHI Kl4 ljr ir o HniH4AricTH^i4H2-K^foy£lTE0G^T0luiHH4m^ke/lHCA34X4 
KE ^EEFUHM KS AdElA^ G0,1YCKHI K3 G4>l4 r OH2 J<N Kti-2 WhH2 &. GfaiH-fiEPWBHHH/inTtt HETP OdEE ^GoEO? Gfbi -H-C^BHbl-HJlll^ MENSIS JUNIUS. XXXI JUNIUS 

GRiECORUM METRICUS. A 

Kalcnd. n _p(&Tr! Towiov sAAeSopfo. I0T2TIN0N. 
Jtjstinum helleboro Juni occidere Kalendae. B. 

M Nun. r. 

111 Non. A'. 
11 Non. E'. 

Nunis. z. 
\ 111 1(1 Co/j^fJustinusPhilosoplii^ m Latinis Martyrologiis 
xiii Aprilis, etsi quo die obierit ignoretur : unde data 
occu.sw ipsum ejusque acta confundendi cum "//" Ju- 
stmo, cujus ctim sociis Romx patsi memoria hoc 
die a Gnecis instauratur, Officio et Camne pro- 
prio, 

Aeurepfy NIKH$OP02 u« E&tt eupotTo ttoipw. 
Sortem dein reperit Nicbphom s in Paradiso. 

Palnarcka Constantinopolitanns hic fuit, Upotissimum 
colitur-xm Martii, quo die corpus in exilio mortui re* 
latum in urbem est. 

Tji o'i ToCxr t AOTKIAAIAN02 oraupfi Tertfvvoro. 
In cruce Buspendil lux tertia Lucilianum. 

Relaiusestin hodiemum Romanumcumquatuo) puerit, 
simulpnssit Byxantii, ipse Presbyter. Encomium ejus 
aliquodscripsit Photius Scevophylax SS. dpostolorum 
et Logotheta, quod uidit Allaliut, el nobit adhucdeetse 
querimur, 

MHTPO$ANH2 Sk retapT? Sov y9to* (3a>Tt*v6tp*v. 
Metrophanes quarta sub terram conditur al- 
inam. 

v 

Etiam hic Romano hodierno intcribitur, Constantinopo- 
litanus Epitcoput; cujus et successoris S. Alexandri 
Acta habentur permixta Aclis Conslantini Magni,dan- 
disx&i Maji, nisi jam pridem apud Lipomanum et 
apud Suriumx Julii extaret eorumdem compendium, 
subhoc litulo, Oratio historica de iis quae N 
gesta sunt u Synodo propter Arii depositionera. 
Hujus autem Orutioms exigua fides vel inde apparet, 
quodcum constet ante Synodum obiisse Metrophanem, 
ad hunc tamen visendum adducat Constanttrtopolim 
Episcoposa Synodo illa revertentes. Sane perquam 
imperite tota videtur consuta e% Socrate ahisque, 
et intetyoiata fabulis quibusdam vulgart iradiltone arf- 

JCCtlS. 

WiuK-r. AQPO0EO1O o>a: jcXnyaio*'» o\xtfao 
Dorothei qumta subiguntur membra flagellis. 

Docebimus suo tempore hum Episcopum Tyri ab Antio- 
Presbytero distinguendum esse, nec non ab au-. 
puerilis rhaptodia de 1 itis Prophetarum et 
DiscipulorumDomini. Fuit el alius Dorotheus Junior 
i„ Chiliocomo, cujvt Vitarh, Allatio teste. scri} " 
Joannes Metropolita Euchaitarum. Nos n« diemqm 
. tcimut, eoquemagis ipsam cupimus nancitci. v« 
veromimmiinuUitGratcorumFastu hunc adtcnptum 
adhuc invenimusi quando nec celebrit </"" / "" vl '" 
batis Dorothei, cujus prxclara* Intlituttones Cor- 
derius notter reddidii Laline; nec sancttsstmi disctpuli 
Do ithei nomina in iisdem fastis inventatunl ha- 
ctenut. 

Bf, ')' ev 'OXu/xkov lAAPlQNOi iceap tyvov w bkti 
Cor mundum sexta petit Hilarioms ul>rupuiu. In monaslerw Dalmutiii uiii Onilr.s.-,n suh Tconomachit, 
Junior dictus cum respectu ad Magnum Hilarionem 
t ua hactenut nulla nobis 1 1 p> rta i st. 

i | 01 OAOT02 lov -[j.i, r >r l «jroXatfiov. $'. 

TnsoDOTOJugulum secuit lux septima Sancto. Wl Id 

De hoc agimus x\m Maji, quando Acta damus 

*Oa6iov oyoooryi 0EOAOPOT a&u* „, 

Lux octava ai i am fei at huc corpus Theolori. v| 

Hicett Wegalamarlyr tindecorput Constanti- 

nopoli Venelias trantlatum est Coiilur primari vm 
/ . : i tarii. 

... Tou ev 'ky(w [Lxtpoq tyw KTPIAAOT n 

... S. P. N. Cyiulli Papae Alexandrini. s 10 

Habenturejus Opera septem tomis distincta : Pifom, 
,/ ,,./ min "•. scrtAure Mcmfl i u ai if. Dicifui ou/cffi 
Papa, /'/"/" Alexandrinis Palrhrchis sallem postei 
rum seculorum cum Romunis Pontificibut communi, cii 
j*iu ustw iaMittm Eutychius, ei ipse Uexandrinut Pa- 
trtarcha seculo x, referl ad lempora fferaclx, posi S. 
Marcum duodecimi, septimi veroante S Athunasium. 
De quoquidquid sit, constat patsim Epitcopot alios in 
',„•,. gque ac Orienle Papas esse appellatos pe\ 
secula aliquot, donec ad Rominumel (lexandrinum 
Palriarchas voxea fuitpaulatim restricta. 

... Twv Vf-lw MapTupwv WlZANAIIOl wti \Mii- , 

SINA2. 
SS. Martyrum Albxandri el Antonin^. ,v i.i ( , lebrem lioc d dtum ( 'onstantinopoli habent, proptei 

t, nslatas illuc eorum Reliquiat : ifl Actit vero, qua 
damuseliam Graece, dicuntur passi \ Nonaa Maji, et 
ideo ad diem talis mentu tertium inscripti sunt hodternd 
Romano, quod sequimur. 

'EvoWtti oravpwoav {ufpoya BAP0OAOMAION. ^, 
Undecimo sapiens cruciflgere BARTHOLOMiBi ,„ M . 

t?o/i(itr Apostolus Roma quo corpus allatum ad insu- 
lam Tiberinam ws Augusti, alibi pet Ocndentalet 
U inorum Ecclesiat un ejusdem. Ad quam dxem 

agemusdepnma corporit ei Onentetranslat wur- 

Beneventanam, et iractabimus etiam quastionem 
disputantium an xpse tit Nathanael in Evangelto nomt- 
natut,a patre vero cognominatut Bar, id ett, bilius 
Ptolommi, \"i<" interim polesi Gavanttu tn Appen- 
dice ad Rttus Mitsalis Romani. 

A tfwem ONOWPIOH « -- ■ 

Bis sexta inve tem dal Onuphrion lunc remi- IB 
grai 

Hujvs in /Egypto Anachorela Acta jamolim Latv* 
reddita habentur . nomen autem m Hodtemo lio- 
mano.Acta illa scriptU Paphnutiut, a quotn ereme 
interiori inventus hic Sanctus fuit ; qum et Grmce pro- 
feremut. ir. 

Ibtd. IA'. 

VVIU Kal. IE\ 

XVll Kal. K. 
xvi Kal. IZ\ 

xv Kal. 1H'. 
xiv Kal [0 . 

XIII Kal. K\ 

\ll Kal KA' 

XI Kal KB\ 

X Kal. KT\ 

IX Kal. XXXH 

Tfl 0£ xaifti ov/y-.r. /aiptov r.ptr.Or, AKYAINA 
Tertia post decimam jugulum soindit Aqui- 

LIN/E. 

Martyr hsec sub Diocletio.no Bibli in PaUuhna esi 
passa Acta habes apud Lipomanum, et Sunum. Nos 
etiam Grseca dabimus. 

florpu EAI22AI02 ov/.y-r, \xytv r,b*e ztrdpvn. 
Condit ElisvEUm decima atque quatema se- 
pulcro. 

Prophela hic magnus, Elix discipulus etiam antiquitus 
a Lalinis colebaiur fiot die. De torpore dlexandriam 
translato agil Theophanes ad annum Leonislmp. VII. 

n^Trrr, v/. (3iOTOW AMQ2 ov/.y.-.r, x' anoin-.r,. 
Ex vita migravit Amos quinta deciraaque. 

Colunt eum Laiiniwxi Martii. 

"E/.-r, Y.zi h/.x-.r. KatTtpVKOU feda TTXQNA. 

Sub decimam ^extain suscepit terra tycho- 
nem. 

Amethuntis in Cypro Episcopus, eliam Romnno ho- 
dierno inscriptus, sedcujus nulla dum exla Vita. 

TLcooj/xrr, Ot/.y-.r, iot -p-:t; calpocq aft.iw.y.c.. 
Post deciraam ternas conspexit septima luctas. 

MaKUEL, SAnr.L, Ismael Pcrs;v, sub Juliano Ajmstata- 
/'<;.s.w Chalcedone, imcribunlur eliam Romano hodierno. 
Acta Latina extant, Ghrseca dabimus. 

Q-/ou7-.r, ii/.xzr, tOtffycttat AEONTIO- v/.ir/ti. 
Succumb s plagis decima octavaque, Leonti. 

Martyr Tripoli in Ph(cnicia, cujus Actn Grsece Jiaben- 
ur descripia per Cyrum Commentariensem, id est, 
Carceris custodem ; el nomenin hodiemo Romano. 

'jEvvc* xat ov/.dxr, Ovr.ay.u fiO.kaciv lOTAM- 
Mors decima nonajaculis infertur Jud,e. 

Colitur a Latinis cum suo Coaposlolo Simone xxvm 
Octobris. 

TLc/.xoi 'Ap/iWrr; ME0OAIOI vjxnv/pr ( h,. 
Mi.thodio colllum decima bis luce secatur. 

Episcopus Petrarunt hicfuit t scriptis clarus, Vita cjus 
desideratur. 

±z/./.'o IOYAIAN02 $Mw eToeoNj eiWo*» npmvi. 
Vicena ac prima. mare, suscipe JuLIANUM. 

Cilix Marlyr, idem qui a Grsecis eliam colitur xvi 
Martii, et ■-/<• invenituv m hodierno Rbmano : •.<■</ Acta 
Passionis requirunlur. 

V.i/.xoi Oi.Tiur. y.v.yir; SXsSdttv ! V^KBIOIO. 

Ki capul Eusebw fregit vieena secunda. 

Episco/ius Samosatenus, etiam in hodierno Romano 
nuius, ,/,• cujitt Abtis deficientibus eadem nobis, quse de 
alus pluribus, quereia. 

Ki/.y.oi hlVOpm -ptrarr, 9a'v=v ATPIlini.V \. 

Vicena et terna percussa obit Agripimna. 

Martyr Romana, ctmnin hodierno Romano. Astin 
Sicilia, quo translatum corpus, coluur xxiv Mn)i. EPHEMERIDES GR^CO-MOSC/E. nPOAPOMON «><?! «Taprr, tUxm yetWro fujnjp- 
Natalia Prodromo vigesima quartaque lux est. 

Huicfesto miramur aGrxcis sequentidie nonsubjungi, 
pro more feslivitatum aliarum, memoriam SS. Zacha- 
ria; et Elisaheth, pqrentum Baptistx. Ulrumque La- 
tini colunt v Noiimbris : Qrxci solum patrem, idque v 
Seplcmbris. 

Axoxe <I>EBPQIMA avyy/x etV.aOt itiy--r,, 
Vicena quinta tendit Febiionia collum. 

Mavlyr in Syria, Romnno hodicmo ctiam inscripta, 
cnjus Acta autiquilus hubcnlin Lalinc qualta dcscripsit 

socm Tfiomais, ei nosGrsecehabemus, nec nohalia qux 
sub nomine Metdphrastis Latine edidjt Lipomauus. 
Sunt ct alia Latina apad Mombrilium, qua>. Grxca se 
vidisse scrtbii Allalius pdg. 120 : nobis nondum ca sic 
viderecontigit. 

Ei/.zdi ili-Lr.ct 7ru).a; AABIA (3tow i-/.xr,. 
Vicena sextaque David vita? ostia transit. 

Fnii luc Thessalomcensis Anachoreta, tugurinm ha- 
bms in plantario amygdalino, Optandum est ut Vita 

cxtcl . 

E- l vo'jo / o; rT iyl n-/.7.$i e^oparr, Oxxt ^AM^TON. 
Xenodochum Sampson vigesima sejitima tollit. 

Fhruit Constantinopoli, tempore S. Menas Patriarchae 
ct Justiniani Imperatoris : ct Acta Latine c.vtant, 
Gr.rcu liabemus. 

Ei/.zoi 0/yoa'Tr) KTPOI yxvYi W OMOA0A()i. 
Vicena octavaCvRUs Sociusque coruscant. 

Scilicct Joannes : utriusque autem corpora, sub Arca- 
dio Imperatore et Theophilo Putriareha Alccandrino 
reperla, huic secundo festo dpderunt occasiontm: nam 
primum ul diximus, cciebratur XXXI Junuarii. 

TWv/y-r, 0T«vpov IIETPOI inu$t f 2opt IlATAoI. 
Vicina nona Petrus in cruce, Paulus ab ense. 

Passos esse Sanctos Apostolos Romx Coss. Nerva et 
Vestino, Netonis dnno xi, vulgaris xrx lxv, posi ve- 
rum Cfirisli Natalem lxx. demonstravii ffenschmius 
strictim in Exercitatione 4 ud Veteres Calalogos anti- 
quiorum Panlificum: plenam (olius vitse eorum chrono- 
tazin daturus ad hunc diem. 

AUAEkA vi/j.iy.c MTIT\£ rptaxocr.r, ayet'pet. 
Bissinos feste celebrat trigesima Mystas, 

Fidelicet, Apostolos: tdque ex prsenotdto Qrxcorum 
- ritu, majores quasque solennitates velutigeminare con- 
suetorum, cultu personarum propius ad ipsas spectun- 
tium, sicuti ad SS. Petrum et Paidum, velutiadsuos 
Principes, pertimzre oidentut Apostoli celeri. Estau- 
temdignum observatu, quod Gtaci insua Paracletioa 
habeani outo Canones de Ap stolis, sedundum suos octo 
lesiaslicos tonos, qui Cdiwnesin orbem recurrunt 
cantandisingvi s Feriisquiutis posl Psalmos Mmtinos, 
""" '"'" Canonibus de S. Nicolao ; sicuti Dominica 
a/n de Tnuiiate et Deipara, Feria .« Compunctorius 
unus.alter de Incorporeis. id esi Angelis; Feria rn 
Compunctonus unus, alter de Prodro.no Joanne; 
Ferxa iv. de Cruce et Deipara; Peria v., Uerum de 
Cruce et Deiparaj Subbato denique de Sanctia et pro 
Del.i, ictiscflnfantur. Esi autem Paracletica(tt«Aocfluo- 

^^^^^integerinterGr^orumRttuales 
cmtinensquotidiam O/fUU partemeam, quxbrevibus 

nostns ad f esperas ac Laudes Commemorutiomhus 

respondet, A'K. 

MU Kal. KE\ 

Vll Kal. k 

Yl Kal. KZ. 

V Kal. KU\ 

IV Kal K0\ 

111 Kal. A. 
11 Kii.l MENSIS JUNIUS. XXXIII respondet, per septem dies hebdomadis divisam, idque 
oclies secundum octo tonos modulationis Ecclesiasticse t 
ut lonorum et Canonum singulU tonis apiatorum diver- 
sitas averlat fastidium, quodejusdem toni hymnique re- 
petitio singulis Feriis (acTedSa causaret. Q*od in g> i 
copiosUsimiGrxcisuntetinparabusaliUquo^ledmi 

Oflicii, quod tnsuper prolixisiimum habent: unde /U ut 
multis et magnis opus haoeant volunlintos ad complen- dum totum illius curaum, numerit omnibui absoixitim; 
qudlia Vehtlito impfessa KaWilur sut faemxMlprm- 
cedenlis, nana omnia, si Triodmm wcfpuu {Latini 
pcoprium de tempore dicerenl) cui multum schisvM- 
tici lermenii admixtum esse a Nicephoro Callisto Xan- 
topulot qui.ipsumQrdinftvit, merito.&uerilur Allatius, 
doletque ipsum sic inquinatum permitti Grsecis unitis 
legendum, non sine frequenti eorumdum scandalo. JUNIUS 

MOSCORUM FlGURiVTUS. . J^r/.YtfSi-Martyr. 
DION YSIUS Monachus. 

Quis aut cujas incompertum mihi est: propendeo igitur 
ui aliquem Indigenarum esse credam t et certtus ahquul 
a Ruthenis ipsis doceri cupio. 

MCEPHORUS t Patriarcha Constantinopol. 
JOANNES Martyr, ut videtur t 

Mque ac pnor DionystUS ignotus nnln : et tamenvrsn- 
tfomanonprsefertlndigenam^sedexve^ 

apud Grxcos cultis altquem. 

LUCILLIANUS t Presbyter. 
1,1 PAULA fVirgo. 

His jungunturquatuor pueri, in ™rtyrio*ocn, Claur 
dius, Hypat.us, Paulus, Dionysius, panter m tabeUa 

expressi. 
IV METROPHANESi Episcopus Conslantinop. 

v DOROTHEUS f Episcopus Martyr. 

VI MARTIANUS f Martyr iu .Egypto, 

Refertur m Uenxvs prxcedenti die, nos ejus brevia 
Acta Grzcu habernvs. 

HILARION f Junior Confessor. 
BESA RION t Tliaumatorgus. 

Ita hoc die apvellat eum Typicon ^^HUt^ 
i e . 60 niIiilhodieinMenxis;sed-izFel rh etwa 

, Zenon xxix Novembris, quse • mkc 

i Zol ^^potenmusmenseJ^oq^et 

suppleredefec* |«W <> ^Vln^ll 

pUohujusnominisAnachoreta,prc .,,,.,, ^" 
P dat0t ne cinterpr*termissos quxdem facta est mentto. 
PossmnoV^vlusmalehicobtrususest. TIMOTIIEVSi Episcopus Martyr. x 

PniMBtn Biilnjuui sub Juliano, cujus utinam Acta ex- 
tiirent, 

BARTHOLOM^VS^BJRNABAS^oatoli. \i 

Quorum posterior etiam kodie a Lalinis colilur : cur 
autem praeter morem aliorum Apostalorum cnm Pallto 
gpiscopali pingantur, non divino. Quad hic Possevmut 
habet S. Mart. \ olpuronii nomen, nescio unde vel quo 
errore obrepserit. \\\ \n Vltl IX THEODOTUS f Martyr. 

TIIEODORUS t Megalornartyr. 

CYRILLUSALEX.iV^r^. 
CYRILLUS Mouachus. ONUPHRIfS t Auachoreta. 

NonvaldeabludUhieexpresslkimgoab^us Vitainter 
Vitas Patrum, uoictfctturTanta ^/ii;we capUlotam 
prolixitas, ut corpus illius ips..r.ni.«lin.. 
retur:g«cg«eprovestimentofoliisherbisqueutebar 

tur, quibussubteriorarenum tantummodp cingebat. 

PKTRUS t Athonites Anachoreta. 

Talisin Typico Grxcorum indicatur hodie simulcum 
QnurtwetsimiliternudumostenditEncomium quod 
nobiseiGrxco-LalinumfedtFranmcwCombe^iusi 

C u,us utinam sanclior auctor esset quam futi &rs- 

gLu Tnhnun, Anlurp^opu, The.sntnnnrn 

"tltirlam tupereM etiam Vita illa anliqud ei iw- 
dncta, quam ex majorum traditione scriptam exor- 
ttstl diffusiore Gregor [Cete nihtlfiabet 

/,,,/ U^c^v^.^f*^^ 

C ontext*smihimlitatur,velurC W* -**«"* 

cessordignminiusR.P Jacobv* Que», 1 ira 

TZcu^etpHus^psamvulgando. Dolendum vUerm 

' Uuotemi '.vixentnullod^rehendiindtcwpossu 

necexprimatn R tniPontW nenaq nastt 

r lcepissetobitumPetm dicitur et R .taA- 

Jigans transita Creta t m x^m ad 

montemAtho, i •tumvulg / "'"••''' 

adhucplurima i Sterid t et in eor w<<« forston 

iZucl usreligiosehabetur.electoadcultumpropei 

S ZdJmdieS. pbrii.Q amauUm 

his/ddsexferemUliaei ** ; ' • 

accip iuntur fen mespro toto Patrtarchatu Constan- 

aaZc supersii aliquu lUterdru '"-• " 1"'"^ 

e tZ reperiri possent plurium Sanctorum , 

;/ lJatindicota t l nU «-.- [*fi™ 

o tmvellemaliquis nolis copiam facerct, adUumit 

lucetdescribendi (acultatem nactus. JNTONINJ, ALEXANDER t Martyres \<>riLIN.lTV";n Mwfvr. 

TRIPHTLLIUSjf Episcojpua. MU ,-• uetrico-hicerroresculr Leucosix i« Cu,,ro, etiam „o,i,rno Romano addaur: 

Ad seguentem diem relati m Ml ';"' tl[U , Ua desuUratur, , fu(i smpta. 

p torts,credo, ponuntur, non rcctc tabdla* paititi. yU ELISjEUS 

Maji T. I XXXIV XIV XV XVI Wll xwu XIX XX XXI XXII XXlll ELISsEUS fPropheta. 

METHODWS PATRIARCHA f Constanti- 

nopol. 

Meritissimt imerilur hodierno Romano, ui </'"' CH,n s - 
Theodora Imperatrice, mortuo Theophilo Ieonomacho 

ijusviro, orthodoxiam itutauravit. Viiam ejusaliquam 
Qr&cam liabemus, 
.■i.VOStPropheta. 

TYCHON t Episcopus in Cypro. 
MANUEL, SABEL, ISMAEL t Martyres. 
LEONTIUS t Martyr. 
JUDAS t Apostolus. 

Cui cur hic Episcopale Pallium addatur, et quid sibi 
velit addilum cognomentum GcimbrcLtii, conjcctura nulla 

asscqitor. 

METI/ODIUSf Episcopus Martyr. 

Pro hoc Possevinus,haud dubium quin vitiose, nomen 

habet S. Mart. Maphaedii : quia scilicet c^ pro 0, ut 
pronuutianl iln ettam satpe scribunt Mosci. 

JULIANUS t Martyr. 

EUSEBIUS t Episcopus Martyr. 
AGRIPPINA t Martyr. 
ARISTICLIANUS tPresbyter. 

hi MenaeU Anstocles, cum Demetrio Diacono et 
Athanasio Lectore, solo nomine tenus noMs notus, plus 
aliquid optantibus. EPHEMERIDES GR^CO-MOSCE. 

NATIVITAS... JOANNIS.... t XXIV ELISABETH, ZACHARIAS parentes. 

Spectabihs in hac tabula est modus collocandi puerpe- 
ram velut totam fasciis involutam : ad cujus illuslr< 
nm aliquid fortam con foret amicus noster Casparus 
BaHholinus, Thomx filius, quiRomse anno mdclxxvii 
tupis Mascardivnlgaviiexposilioncmvetem mpuerpe- 
r% ritus, exarcasepvlchraliantiquadesumpti;quando 
in lucm ,,„ M ,/, eodem argumento quod promitttt mte- 
grum opus, ex omni antiquitate concinnatum, nguris 
ornaium, nummis, statuis, inscriptionibus illustre, 
ad compensandamjacturam similis oper,s,quod multorum 
annorum laborepater mus composuerat,etpcene ad com- 
plementum adduxerat, cum illud totusque ad ipsum ap- 
paratus ac reliqua bibliolheca infelici, quod luget.wcen- 
dio deflagravit. 

FEBRONIA t Virgo Martyr. 
DAVID t Anachoreta. 
SAMPSON t Presbyter. 
CYRUS, JOANNES t Martyres. PETRI,PAULI. t 
XIIAPOSTOLORUM.j Notaautemadeo familiareGrsecis esseChristum medium 
collocareinter Deiparam et Joannem, scilicet Prxcurso- 
rem, ut ne hic quidcm idpraetermitti voluerintharumta- 
bularum auclores, Exempla dubuni inferius ponenda 
Triptycha. XXV XX M X\M1 xxvin XXIX XXX JULIUS GR&CORUM METRICUS. • •• m. wv iyCm m\ OajptaToiipywv avaoyvom KiilM.V 
A\ ■ y.y\ AAMIANOY twv ev P&pa uapzvpiodvTW 
.... Sanctorum et prodigiosorum ac gratuitorum 
Kalond. meilicorum Cosm.e et Damiani, Romae martyrium 
passorum. 

Romano Marlyrologio et antiquis Latinorum fastis 
ignotum lor Sanctorum par esse, mirum profecto videri 
possit, cum et Mus\vaRomse de iis supersint m templis, 
et dislinctissima horum sub Carinoatque aliorumalibi 
sub DwcUnnno passorum Acta. Qum et tertium par 
Anargyrorum sic appellatorum, qui Marlyres non fue- 
nnt, invenitur: de quibus omnibus insignem librum 
scripsit Simon PPagenereckius noster; eumque auctore 
mortuo absolvit et vulgavil Viennss anno mdclx Reinol- 
dus Dehnius, etiam noster. 

... H KaxdQzaiq -y.c up.(aq iaBrjzo^ t/j; iimoayiaq 0eo- 
Tojcou £v B-ayepvcu;. 

vi Non •"" Depoaitio venerandaa vestis sanctissimae Deipa- 
r« in Blachernis. 

Prater ea, qum hac de re Latine extant apud Lipoma- 

nuin, qux nos qnoqne Grxce habemus, invenimus etiam 
Florentt.r in Btbliotheca Lawcnlinna oratwnem Tlieo- 

don Magnx * i lesix Presbyteri, qux incipit, 0eid xcva 
■/.7.1 ixtyxla u.\iart,out : quam tumcu describendam nec- dum ciirarunus, quia necdum constitulum habemus de 
particularibus isliusmodiDeiparae feslis exprofesso age- 
re, eo quod alterius Opcrtspotius id esse videalur. 

T.v -rji-x-r. Y.VKINHON /Tipve /iuo; -rjii-r.%. 

Post plaeas, Hyacjntiie, famem tibi tertia mittit. , • 
1 D V Non. 

Cxsarex in Cappadocia Martyr sub Trajano, cujus 
Cubicularius erat. Acta utinam haberentur, sicuti pro 
xvii hujus habentur Acta alterius Hyacinthi, Marty- 
ris Amastreni, auctore Niceta Puphlagone, edila et 
illusiruta a Combcfisio. 

... Tov h 'Ayioic Harpo; f,p.m ANAPEQY tou 'lepooo- ^ 

1ju.i-.vj, 'Ap^iemox^Kou Kpr,Tr.;. 
.... S. P. N. Anure^e Hierosolymitani Archiepisco- \\ Non 
pi Cretes. 

£;'i/.s- Opera collegit el edidit prxlaudatus Combefisius : 
Vila, Si qua futt scnpiu, latet udltuc. \\iu--Y, ? A0AN.V21ON ayov voe; «otu 0eot"o. 
Angeli Athanasiuh ducunt ad sidera quinta. 

In Meu.ns pr.eler Cunnnes, quibus Magno Anlonio 

comparatur, ut Sanctorum mouachorum Duci, ipsi eo- 
rumdem agmen claudenii ndditurhonorificum cognomen- 
tum Deileri Patris, el a loco dicitur 6 ev tw "t\.%>, et E'. 

111 Xon. m tcm i Jf*n r*<r • **xv H^ r-> r~J AfB Jk(x)3-M4 a ( i.mi<i- L-noAoxeme 
r~> „ HVIZ H2; EU)N A-CZ-Xd&AOCKLAHUPoXhd.YoACU) ^Ss^u^^^^^ASi^^ 
MENSiS JULIUS. XXXV 

.... Svuaxis Arehangeh GABKHLH 81 memoria S. 

P. N.Stepbani Sabaits. ,•„ ,„,,/,,„ ejusdem elogio indicatur <> iv$ia'<ne€vo« 
ft/SXos locuples liber de eodem conscriptus, </"' »"- 
nam aliauando emergat "» lucem! Scd nec tammultum 

„L m «cimMdeaWeroS.Athanasio ( fe ■ . ■' De utroque nihil habenl \Mentra prmtm Ca te» :n 

'' . '. »...,...„ «Afi 'aitfu i/ifi- insius Steohani Acta Qrmcapi \\\ i.i. 11 Non. esl in arhore, cognominato, quem tamen posl aho» i 
.,„,,, >•„ rj, (MthMflimusffl Diptychoi ^onstantinopoHtano, 
,,, ,,,,/7/s uspiamfastit adscriptum, 

Br, ft&& 2E2QH2 

In ,'ulu.n SlSOES sexta ex tellure migravit. 

Addunt Mensa cognomentum Magni, ftii( certe Magno 
.„,,, Synchronue, ei in eodem cum ipso monte habi- 
llin , : cujusplunma dicta etfacta m VitisPatrun 
,, ,unt colligi, nisi hicab illo diversu prehenda 

i„r : quod accuratiori discussioni reservo. 

? |.;.v-/-, 0QMAH '*v*to;u pov« tllt. 

Nonls Morte nigra Tbomam prudentem septima tolht. 

'0 sv rco M«Aew Laconiv monte cognominatur ; tfo 
,„„,,•,, Ftfo vix aliquid videtur scnptum fuisse, adeo je- 
junum est ipsius in Mena is elogium. u td. / /( r* i * • </ r* i r< '" i - ■ ' ■ - .-....—. ._ ^ . ,. . . . _- .. - - 

i/isii/s- Stephani «ic/a Ormca prolixissima nacli, d 
mus ta esse acephala, ei libenterintelligemut alibi 
exemplum unde noster defectu» suppleri possii i libenter 
etiamdiscemus causam istiussecundm >■ Syna- 

AKTAA9 

Ossa Aquim tumulo decima quartaque locantur. 

Exdiscipuli» Apostolorum hic est, quem Latinicoluni 
vni hujus, 

Uifiim, IOTAITTAN oWnp xduxv, nv rfe&tv. [J^ 
Et Natum el Matrbm quinta decimaque necarunt. 

Scilicet Quiricum tribunali allisum, tl fnlittaro qladia 
denique cstsam, sub Diocletiano Tarsi in t ilicia 
quibus Q l atine multa habemus, non (a 

qua ie iis scripsiste Vheodorum Episcopum astt 
Allatius. H. 

Vlll M. <»■ ro^TY! IIPOKOniOY «pntfoov r w. 

Procopio octava caput aufertur generoso. 

Marhirccichr» £*i Palmttina, etiam Latinis antiquitu» 
no tus: dequo multa habemus : necdum tamen reperx- 
mus m ipsa Acta f qum laudat Allaiius in Diatnba de 
Simeonumscriptis,velutallegata inSynodo VtetmalL 

&. 11 \TKPATI02 cV vji-v, lk U*y*0ccclvic Mp? anin- 

■zy.c. 

vii ld Pancratius nona volaf ad Sedem ( )mnipotentis. 

Tauromenitanus in Sicilia 1 us.colitur 

iii Aprilis, quando encomium ejus dedimus, a Qti 
monacho Paguriensi composilum. Acta tcripserai Eva- 
grius discipuhs, Theophani visa : sedprohisa - 
,-,.s substitutasuntalia t valde prolixaac fabulosa ,ei hmt 
QrgCi extant in Vaticana ted oridem ab alii» prm- 
damnatapiguii trantcribenda curare. Mirumeti Ca- 
e m deeonullum inveniri in Menmis. Vtw unum 
dedimusexCajetano, composituma S. Joseplu ffym- 
nographo, quem vellemus etiamQrsecum habere. W. 

Wll u..i r. 

VI 1.1 IA* 

\ i.i KxtZvtv txtowBtviaq tiaufy irop NlKOnOAlTAZ. 
Flamma oecal decima generosos Nicopolttas. 

Tntelligitur NicopolisArmeni», cujut Primoret Leon- 
tius, Mauricius, Daniel, Antoniuswi Licinio < 
sunl. Acta necdum ulla novimus. 

QirysOo-J evOt/y-r 5pov BuiH&Oi' ETOHMTH. 

|)0( ,,,,,,,,,, nM.le.iiiiadivinam Ei phi hia firmat. 

Fidei tcilicet definiti m, in Chalcedonensi Synodo 

ra Dioscorum ei Euiych 
Marciano et Pulclieria ■'" / "- i"' r '"" 

lumcuju: ' 'I'" 

, u Septembt i >' • " ''•' 

ta. 

A ^, /; , IIPOKAON. , iwrmN-e. 

Tela Peoclum, HiLABn M gladiua tollunt «iuodena. 

Martyressuh I 

ion dicitur.A 

1T- ... 'Hrfvofc - * rABPlHA, «;|Hftt 

roOi D ETE*ANOTtovZo "0: M >HN01 HNHN ■ , v E^dnurn 

Ensis Athi noqi hi m decima Bextaque peremit. 

coput Sebastenu» fuit, Martyr tub Dioeletiano 
cuju» Acla etiam Qrmce habemu» Tnscriptnt est cum 
ditcipulit sui» decem hodierno Romano 

17. . 
I op -, ■■ pM xPINA, fopnxoui n. t\lit\tl 

Srptiina i-osi <i.M-iinam Sanctaa ferl flagra Mam- 

Il.cc tsi Marlyr Antiochena in Pisidia, Ldtinii dicta 
\i ,,, ai ita, ei a pletisque eorum culla xni /untti nunc 

„,„ //,„ usdem tolita celetn 

de qua ut mulla habeamus, necdumtamen quod illatiu» 
indicat encomium ejus, auclore Theodoro Metochita, 

maiiim Linioihcla. 

<', ."V UMTAIAN02 W'^ 

(),-(ava .le. ima il itUl nem. 

Dnt , |/ s | fl Uartyr tub Julian P 

aliqua Qrmca habemus. 

I , MAKPINAW 

,\,i nonam decimamMACRiNAhincferl 

N„„„ /,,, fuitSS.BoMUiMagniei QregoriiNytieni: 

,/, hi n ' '' ' ' * 

ihodiernoaddita reperitur. 1B'. 

i. i I rn BAIAZ P/iOCtt' I I lfnw «' 

i/icena hinc tollitur 

/.„„„ B/iani /,,/„/,/ ftoctoli OrionrtflOfl»<igiti i 

/;,„ i Varlyrologii recognitii 

ignotnm. itquehim fai 
Palrum Camelitarum Ord 

, ,2 

coto 

' """' " 

madMartyrolog m 

'"" h '" 
habentineui \i« i ."'^ 

cferl K. 

XIII K.il. Ml.l VII' 

i. VII MAH 
N0T. 4. XXXVI 

jn .■/•/!■/ 1 .loaniieAmrchiepiscoimm. Wmjna ,,/.,/<. ■■■■ 
Chrysostomtim esse su.yncatur, qutnl ln< : ml qbol 
profanat ex ore vulgi cantionee, tacrai aliquat compo- 
tuerit : ted Acrostwhicarum litterarum ratioajb auctfi\ 
re servata, prahibet necredaturw setpculo wajitiquior. 
Quidergo i atocum Metropolita Eucbaitarum fuefit.i 
pluribut enaomiii in fttta Sanctonum wrjptu nojut, et 
veroeimiliter non multa itnioi iuniom quam tU tecundi 
< 'anoni i ,<m toi Jo eph,«ct7i< ei Hymnographus, m .1/"'- 
/, ///.// inotcommemoratut tt mortuut orcnoDCcCLXXXin. 
S.etqui tecolo fenrie teniort I S Germanui Consjanti- 
nopolitanue, <t tantumdsm forta Vjseniui mo- 

nachue, quorum sunt Verticuli ifaouthn et npoco/zocoi 
alimque-tjjuedem Officiiparl P rro.in ittit omnujUt 
lum | 'anonibut quam Versu uli ■ videbit qui lem tingnla 
tancti Prophetat encomia factaque illuttria, qua liber 
:\ Regum complectitur, plmries incuicata, nn noa exi- 
virtutet, puta caslilalem, t$1/um,fwtUudmem, 
vitam denique Angelicam potiut quam humanam; vi- 
debit ttiam a Jotepho ne iUa quidem prodigia omilti, 
iju.r dt infantt reforvntut ab auetore Ubrj, S. Epipha- 
tiiu temere »u; monachatu ab Elia institutq 

wopagataque, dsquediscipuUs ad vilam vegularem vel 
eremiticam inttitulis, verbum nullum, neque amwng 
quidpiam quod faveat elosii itlii Eliani monachatut 
asserloribut, Idlamon hoc tcco, imprimu expectandum 
erat, prmtevtm nJosepho et Areemo Mouaclut, non 
omissurit identidem appellare Sanctum Patrein no- 
.stniiii, si, quet primi nuuiiiqut tevi scriptoret plurima 
dixere da Eiiana Anaahoresi, viteeque sublimitatt et 
mplo Monachis>posi te i ztiturit relieto, oredidi teni 
eosenau accipienda, quoUlinostriSanotum Prophetam 
faciuni monaetict uitts auflor&ninsliiufQremque. fioc 
uinn n nonobetai qua minut, Qrda Carmeiitawm, ■ .< 
mo etiam veroque sensu , Eliam n/<r/ 1'atrtTii, .•/•</«. oc 
Mariam Matrem 

btk ■"'< kowt) lV\ll M \ xvtv irvoiivd^pwv, 

xn Kiii. Vuenii Syjuon i'1-u.ii'ii apxiraaque quievit. 

Cognom/ato Salua, W est Stultua dictus, oujut Vitam, 
i>,i 68 capila prolixe deductam a Leontio, Weapolis 
Cypri Episcopo, gaudemut noehabere. Inseritur etiam 
hod i ?/" Romoju), sed \or. qutm Brren m) ipsit 

iuijiis nhn.sis Kalendis, quasi lun» oum habeat Qrayo- 
iinn Mtnoujgium, illud sciticet quod Sirletut collegit . 
cum iii eo '/«'"/ excusum cri.it, oan nisi hoc dit habeor 
inr. Liceat hie adderfii </«<«/ in Gtqsco Mazarinianse 
Bibliotha t codice invenerimut Yitam cujusdajn alte- 
rius Simeonis Junioris, Hegumeni in monasterio S. 
MamantU In \<t;l-<ti.>, <sam mjrftcu.lis octodecim, et 
oputculit tyuedem mooglun . i pvo w. i hujut 
mentis : quam tamen non curavimut describendam, eo 
quod iiliunii,- iiiii.iius nobit i rjut optabamus </<• 

ij //,/,• i.iiijuin a Gambefusuj, postquam is 
dicta opuscuta HOtset, quad etiam nunoui fiqt 

optamut, EPHEMERIDES GR^CO-MOSC^. Ki; x M \IMH\ \i \| A\ AIIMIN. 

xi Maqoai im occuluil lui bia undena sepulcro. 

/ Uam n l.iiiinisiintuiiutus cvlta 

iju,- nnumuimqiuim ,a,l,n) ,inn M.ui.i S,., ,,,• M, t r- 

1,1 ■'• Bl i i u i. m (tji9i Mulinv Uta psaoatnii 

n(l ' "'"" feetgmatuk EtuaAQJsHca bistoria ///-•- 

lil. .//'/»<• hm tententia 9.ucU>r{laU s Q . 
plurium pusi em m fujoitur, ficonti 

M •K.l.-l.-i.am, mutientm QaUlsw\ Chrisiumjjlim te- 
'""'». i» c«init.iii, j. :. I:I - Ephasi mora- 

ttim momm UJwnHiU*uitcoriw,hot Qwlran&- 

htum ConstantinopCiim s,i. Mapiamiwc Martfiffl ac 
Laaari lororaD pukwt mutt „ $uo 

^lijmum tMHt i t Oi ubi xviii Afaitt, , Doimm unxeril prius quam vemleretnr u Jmla, ideoque 
/,„//, n ,/„ m sacram fanunt : memonam vero Mnliens 
ilricia qux idom officium Chrittaimpendit in do- 
mo Simonii leprosi, iidem Grsscx recoluni xxi MqrtU, 
de i ujut sepulcro nulla uspiam mentifl, Quare tota con- 

timrist.i, qu.r ititer Yewluiccnse.s atqut J^aSSiUenset "' 

Qatlia agitatur, Anonurnam istam non attingit; solum- 
que tpectat prioret duas, siduse fuerunt, quod sane 
m iitis decisiomm redderet. Erunt igitur htec <■>■>- 
minanda accuratiut tempore suo, cum afiis eodem spe- 
ctantibut qutpttionibut. 

Eixodl Jfi -.pr.y.-.r, Qxvt '1'QKA- ItvpoXoETplf». j^p^ 

Flammis occidit vigesima tertia Phocam. x Koi. 

Synopet m Ponto I piscopus, stu) Trajano passus, cor- 
pore Ytennum Qalliss translato, colilur a Latihis xiv 
liiijus. Aitn vetera Latina fiabenfur, (frstca non item. 

riifcoiq XPI2TINA (3X^9' bcWcS tM xtxetpvn. KA< _ 

Qhristinam oppressit scutis vigesima quarta. ix Kal. 

ffsec Megalomatyr, quamnota Qrsecis acLatinis est, 
uiin obscura suntejus Acta apud utrosque, nec leviexa- 
mine ac censura egent, uti plurium Sutuiurum hujus 

gt nens. 

Kuoucwv u,r,xp5>v afoxtbta tuxoi nifimri. 
Matribus est gravidis vigesimaquintasaluti. KE». 

Vlll Kal. Pro/iter festivitotem sciticfitS. Ann.t, Chrisli avise,qus5 ▼<db app. 
Constantinopoliin Deutero colebatur, Latinis eamdem '••" WAJI 
anttquttus aie sequenlx cou ntwus. ocnpstt ae ea exege- 
haud ineruditum Jacobut PoliusMinorita, occasio- 
ne Qapilis quod Marcoduri Juli&t oppido miiiur ,• ac de 
genere quidem S. Annffi subscribii Grsecis, facientihus 

ci.n /ifmm Mnlliau S.n.nlntiscl Maru\ Quidquid.Stl 

ilc nomiiiilnis, placct Amjii-tnu et jiluitiim Pulrnm scn- 

tentia, Reg\i uc Sacenlniu/is stifjiis concursum in Dei- 
para agnos,ctntium t adeoqueS. Annam Leviticx tribui 

mlscrihcnlnim ', qund cli.im nlihi jnui iiisiniiuri , de SS. 

Jpsepho ct Joachino agens. Ncquc me movet liber de 
ertu Virginit, Cyrillo Episcopo dlexandrinp imputatus 
a Tritheiiuo, c.c qup sumpti Stol tnns et Emerentiana 
dc tribu Jitdu Annam Ismeriamque ijcnucrint, hanc 
rinli.nni, istam Chrua aviam. Quantieumque enim 
magni faciant librum, qui nuspiam nunc extat, quidam 
saipft i iiiehiuni, /mui mciimi an^iquiorique au 

cloreofius ejse, quam sit Trithtmius, adprudenter cre- 
den iuu, in totius vetustatissilentio, talia a S. Cyrillo 
co,i,cii r tn. AV,- ,/„/<,/„, qiunsi Uber extaret, haud 

muiiis fncilc forei iislendccc, Qpus essc scnpluris ncc 

Qrssci ncc antiqui; quam id Qstendatur de simUis fari 
nsslibro, sub nomine Joannit Patriarchss Hierosolymi- 
tani ab iisdem soriptorjbus Carmelitanis laudatp. Non 
possum igi u) Weqpolitqnosquosdam amkos prpbari , qui 
prss studioerga cultum S. Anna? nonnihil indiscreto, 

cUnui aninutur imliicr, tn pn/iuln ai/tuin ulijmm un- 
nuumS. EnuMvnti mi.i-. Omnibus ' m "c Lntmn- 

ruuisn. rit fastis igtwtse. 
Ense Parascbven viges sexta truci lat! MiKal. 

Colitur cndcn, ,n utrm/ue Stcilm s„h nnnune Vener» 
ac\Yi„.rwil.r """ I".'iiaVI,,//(; Bve> 

wr ^otinit dies Veneris nuncupatur) sed qux ,/,• ,>jus 

I itO llr.nc Latinc;i,c liahentur /imrsns sunt (ahulnsa 
'hllicillimum futiirum *,/,- ahquid SOlioUe e,r„-i,,n- 

muextantacaligine prudenter ratiocinando s/t- 
cere. Wotovov iSdtpjxr, uz/ £(x ^ t nVATAAFJIMON. PANTALEONA KH\ MENSIS JUUUS. xxxvu VI Kal KH. 

\ K..1 PantALBONA dedit vigesima septima morti. 

Be hoc Sancto Medico et Martyre, sub priori nomine 
Grseeit sub altero Latinis antiquitus notissimo, muita 
habemusutraque lingua, necdum tamenea Acfa, qum 
atgenuinum Mestajmrastae opus, laudai AUatius, 

ElttEfc uy^x-r, HYZTQty 8V1N 1 1 TPAZ, 

Vicena octava quati or concurrita Mystb. 

Omi /,/«/<> Anosfoforitffl hominantur fti . PROcnoiu s, 
Nicanor, Timon, Parmenas. Siinl o«l«n> « ' s 
,,,,,,,„! primii Viaconis, post SS. Stephanum et Phi- 
Lippum m>"m,>w, in /crw tpostolorum; quos Lafini 

aius d,,'bus colunt : Prochorum ix //"'/,s, Nic 

rem \ Januarii, Timonem *ix Anrilw, farme 
,„ fasfii nwirii »"» mventoj <>< neulrisvero Nicolaum, 
studiofortassisprseterilum, quod Nicolaitarum h i i 

„/,<•,. ,/,/-, mvhMw /-/ild/vn-if r,/,/v, : ftoC ""»•" rfl/unil 

animtts .>.•</<•"' ooigue corfiori probatione, 
• K0\ Bhoft «p?' tohj KAAlNlKflN fMg /^t^}-. Vicena nona flamma e i\ Kal , ,.#■ in Paphlagonia pawus, Romano hodternc- a</- 
icrintui inwwuur. Aclo ojui Gi bco A ioemtti 

, „v titodTotos 2YAA, StAOTANOT, A' 

KiTlKl.Mol. iii \IM rOT, tNAPOKl- 

KOT. 

Sanctorum ^postolorum Syla, Silvani, Cri m km 

CBNTIS, F.i'i NETl i I ANDRONK [. 

/;, /,,, colifur a fnlinis Silas xra Julii, ceteri ab 
ignorantui . 

A: A - i rAOKlMON ''• w 

!.,i.i Eudocimum fcrigesima prima sepulcro \\ r 8 i 

//„ toi militum sub Tlteophtlo, virtutibus in i 

cu/ii posl morlfln cfari aliquam 1 1 Wmm 

Kitoffl un /<■ nimplfl n'l eyitome in Ifen eis, JULIUS 

MOSCORUM FIGURATUS. , {jOSMAS, DAMl./NUS f Martyres. 

u MEMOEU VESTIS DEIPARJE W BLA- 
CHERNlSi. 

/■ cprimitw ntcS.GennadiusPairiarcoa Constantino. 
politantis, et Leo Impcrator;sub quibus peraeta estejus- 
thodi ieposiiio. 

U, KYAfllilT.HUS f Martyr. Posseuino non recle 

Accenthius. 

1V ANDREASj? Cretensis EpisCopus. 

ATHANJSWSi Monachus. 
MAUTII.l f Vidua. 

Mater S. Sjimeonis in Monte miral.ili dtclfl "< flfe- 
„.,.„ , habemus prolitam ejus Viiam Grsecam, ssqueac 
fdu supra positi fld xxn Afa;«. VI 
Vll SISOES t Anachoreta. 

THOM.JS t Anachoreta. 
ACACIUS t 6 w rw itXffwon, ln scala. 

ItaTypicum Grgcorum, Thomitm ipsumqn* ftrinuo 
Sanctoram Patrum nostrorum liitf io apno/iajM rauod 
fflneitnau/arcffl a/iaiiem "-/""'' «'/" 
«/-.„/«.• caiua Ai. nioftti videtur in habitn posne Regia, 
aut S altem Senatorio vel Patricio neque tamen i 

,,,/,/, /„,,/,• po/r.s/ ./'"""« / " < ""^" '""'^ ' '"" " ' 

,„,. mionm divoriw piams a6 hocvidetur Aca 
fllius, sequenobit ignotus, taptquain Monachusimnu' 
,/ M/s , sculptusindiptychoConstantino 
lkT',.,, Hliufi Petue cognpmdmtus. dubitare,invenioenim eum i itnacttfflS.Tl 

.ytero mona ho . fuxi 
flunojrfflin Deinnra?, ctiw limiKrotefa in maniot», i«Vi 

ipfo /-/ /^»"/ Jicnrimiitti nomon MAPIH, 

Htoad «i ion nomina Pre b Utoni 

uom necontractiusscripto P< 

naoiicM «I, -'■' «•"/"// ul5ancli dtadematum . 

ctus capiti cruce insignitur et bipartite per hume 
rumpendet a pectore el tergo . stota quaque Sacerdola 

'/, pallia monachicc insignitm crucutis t q a 
,,„„ ( / ( ,„s.s,//r Knoa empleelvntur. I « fofo att/oni 
^flfllMM forma datut intelligi, ipsum ^ntonium, unfl 
cumprx icto 1 lieodosio, aiicloroni m 6 Sacrorum hym 
fiffrum tn Deipara laudcm cai m " ^" • 

,/„,/,„,,/, fiM Vita, icriptis, miracttlis plenius 

n petimus, dtem item quo referm < "• s 

TIi.-m.Immus. 

M.\ VARTYRBSj; Nicopolitani 

/ / /■/// MIA t Virgo Marl 

/•/;/// i.rs, /ni iRIl ' | M -■ jrre 
Mh II \l .1. U LLIiVJ -' I I|U 

U01 nomi M M 

,,■,,/ aul afittnao, guii dicof, 

,../„, aiti ■ 

bi famdi 
imot Sanctos, quorum r 
die cultut principalis 

sr/.rii 1NU6 i M 

, /;/,'// /. ; '■ 


XII VIII PRUL'01'IUS t Megalomartvr. 
ix PANCR iTJUS v l-i« •>• pua. 
x ANTONIUS PEZERSKIJSlidnBctii 

Indigena guin titetq^uidem wiTahinomitfW, haudpossum AQUILA f Apostolus. 

,// wm, o/ xkicus t ^ 1 

BLADlMEfil S,alia VLODOMRUS 

primut Ruthi -<< Chrutianut ! 

„„„,. > '<'■' '' ""'"""' '" 

///. nfa xv 


~\ -' <. . 


Wll 

xvm XXXVIM EPIIEMERIDES GR.ECO-MOSC.IC. 

erem ex antiquionbus Ruthenorum MSS. 
, , n$ t non pn entem corporii uei tepulchi 
ralionem oa tal MACRINA f Virgo Sacra. 
DIUS f Thaumaturgus. \i\ xvi A.THENOGENES SEBASTl WS t 

\,,/, . imlinlthut lilirru nomen /"> i '/<"'•••''"' '"/<"" 
ffM Synodorum picturss, facilt inlclligun- 

lur m Fvptco eu/w '"/'"' '•'•• tu habet. Sciendura est 
q U .„| xvi mensii Julii celebramus mernoriam San- 
ctorum Patrum, » ttalcedone in quart8 Synodo & n 
i ,.,i di \ v - . el iii prin rum 

p trum ca Kvm ; unda in regnatrice civi- 

tate, cl; eti Ephesi.ccjel in quinl l, i 

, .; /,/', rpT( /•' /</«, '/"' /'" 

tabulas explicavil D Laurentio vandor Hem, sii gri 
,,/,,,.. loculorum ingulorumexposuit % ut primo nomen 
Impei forit, deindi loci, tum anni ab Tncarnatione se- 
eundum [lexandrinam teram umpti numerum, ac 1„ urbe CoMtanUnopolitana celeberrimum fuit hujus 
kum; cujut on conditm hicfuerit, nescio, 
ndiu dcla nulla scripta inveniuntur. 

ELIAS PROPHETAf. 

EZECllIEL f Prophefa. 

Tnnonnrflh MSS. hodieet in Menscis excusis arfxxni 
relatus, colitura Latinii xin dprilii 

JO [NNES v Socius soquentis. 
SIMEON t Salus. Referuntur atnbo etiam in Ro- 
mano h iiei no 

MARIA t Magdalena. x\ XXI XXII denique numerum Patrum in quaque Synodo congrega> tjrsecii Mupo - ■•; wti iowrooToXos , Ungnentifera ad 
torum i rprimal Quam id ad verbum fecei > nu- sepulcrum, et Apostolis sequanda, quibm ipsam Christi 

,,.. , tprimit invenio, ip aque Tmpe ratorum nomina obscurissitne scripla, Nolo igitur tmmo- 
rari < ig\ iphi in prototypo, 

hucinsst iranslatis, singularum tabellarum historiam 
\no. i i ' i go 

1 8YN0DUS \ ICEN I subConstant »< Magno 
celebrata anno Era vulgurit cci sxv, in qua conslituta 
fuit \ erbi, ttt Palri C . dii inilai i 

, /,,, exprimitur veluti triumphabundut Christus, 
idque contra trium, cujus supplicium, viscera sua pet 
.•.iiin emittenti i hit i " ; n rcp\ i tentalw 

ii CONST /\ VINOPOl TTANA, sub Theoda- 

tia Magno anno ccclxxxj, in qua damnata hsresis 

Maccdoniana , adversus Spirttus sancli divinitatem, et 

)olum \ " - "•' fldei confirmatum est. 

III EPHESINA , sub Theodosio juniore, anno 

.i<> sxi, adversus Vestorii Episcopi Constantinopoli- 

i,iui (i uj\ degradatio hic apte exprimilur) 

mdam h&resim,qua main <'lni-.ii n ulus n<-ip.ir:i> 

negabatur. 

I\ CHALCl DONENSIS, in templo etad 8+ 
pulcntm S, Euphemim Martyris, adversus Eulyche- 

ndritam el 1>* rum Patriorcham Ale- 

im, duplicem in Christo naturam negantes, 

ann cu, sub Marciano Pulcherise Augustss ma- 

rito 

/ CONSTA \ VINOPOl \TA \ I //. subJusti- 
niano Tmpi raton , anno dliii, de tribus Capitulis atque 
advt enistas. 

/ / CONSTA \ VINOPOLFTANA TIl , sub 
Constantino Pogonoto, ann ra \ionothelu 

tas. 

II. i ■■. o i Synodi passim a i nebantti 

picta in atque "/< Tconoclastis abrasts t studio- 

ritu r«laure/« fuerunf, prtmufn su(Con«ten- 

iin,' <i'<i. .. l \b Theodora ejusque filio Afi- 

inorja rtJ g ni<ii<!,iri festo 

instauraretur, est < onstitutum. 

iRIh I i \ . Muriu-. 
/ '!/// / l\/ St l/"r/,/r. 

V< uvitur liuerse, quibus vide- 

tw appcllari Presbyt 

PAMBi / \.s/.s|. 

i »//<•, in r*ilu PaCrum rn mina- 

(tSfl :unl mtre- 

i /d///is A ICfenUJ tlr.nwrurn fastii uis nptum n. 

cjus inoenm ni Synaxario Chiffletiano. vjminum, et Apust<»!i 

,. n, ,„ •,/;,. / fuil nuntiatum. TROPHIMl St Martyr. xxill 

('//,// Theophilo et sociis sub Biocletiano, etiam Rmnano 
• ,/„ fiifi riptui ■ tcta non reperiunter. 

t f/I,'lsn\ l -;- Virgo Marl \xit 

BORYSSUS, GLEBUS, Principes Martyres. 

/•'//,/ Vlodomiri, Christianis nominibus Romanus et 
David, hoc die videntur a fratre Jaroslao, post viclum 
icidam Svatopolcum , conlumulati Wissogrodi) 
cum aliat Boryssua u\ Julii, Glebus v Septeml 
sit obtruncatus, ffabemus historiam breviter conscrip' 
tam ct collectam exmonumentis Ruthenicis, una cum 
aliis similium quorumdam iclis approbatam a Vilnen- 
sis Archiepiscopi Suffraganeo Georgio Episcopo Meto- 
nensi et Prteposito Grodnensi, dnno 162i. Plura de 
miraculis si qttissuggerat, bene de ipsis Sanclis merebi- 
tur, dequorum magnocultu testem etiam habemus Pos- 
sevinum. 

\ \ XA t Mat.T DeipariO. XXV 

OLTMPIAS fVirgo Sacra, 

Prtemortuis duobus sponsis, S. Joanni Chrysosiomo 
devota. 

EUPRAXIA t Virgo sacra. 

Multis Ehiphrasia etiam dicta, eaque ipia cujus Acia 
o-Latine dedimus xm Martii, quando colitur a 
Latinis, 

BERMOLA US f Presbyter Martyr. xxvi 

Hodierno Romano ad iequentem diem cum suo in fide 
discipulo ailn riptus. 

PANTl ! II l///.VtMartyr. xxyii 

PROCUORUS^ Apostolus. xxsiil 

CALLINICUS t sl.ufyr. Possevnw perperam 

lllUKH-llllS ,//, XXIX 

SILAS, SILVANUS t Apostoli. xxx 

JOANNESi Miles Martyr: Sub Juliano, cujus 
Acta desiderantur. 

E UDOCIMUS t Tribunua Martyr. xxxj 

AUGLSTUS i ■ • TomoiMau vaaJCXXlX. d ffoHCXofoHiEMTNdaJHXI^^ 
SAOMETI* H ^MiAU^iMW/rAnTpC^T/r.TeTnAZBl ^OThHiKIT4 fi- MdgHMZ- aT-MiXEH- E I- O^nEHJE nPECTbM &KWO. HmEEMd. 5lJJePyK0T(Spk-Al0Mr . 
3i.Mvpo-Hi-({)ACjp2-A4Bp2-^i-/lHApE Z TP° GdMcTHA-iu-ffid Ae* Eacc4-kT ArAAoHi-KP Afrrinz k1-6vtixi- k.c- Eoepa-' Momje- DAp-Q-oAM- Tttz ■ 
KsAAPlA-HATdAM-Op^HJe-HKoWlPEuA^ Iaj-ILBCAZ-^HA^- AA-rioAOaeeHik-S-nOACAnpT El|tf MENSIS AUGUSTUS. XXXIX AUGUSTUS 

GR^CORUM METRICUS. A'. 

Kaicnd. B'. 

IV Non. KaOoov Sv< r, r -r, 10.VOML! Y.i > imaxt Tiaq. 
Cum Sbptbm Natis combussit prima Salomkn. 

Sunt lu septem Machabmi. //Hor«»/i mafri rd rwmtnM 
fuiise volunt, etiam antiquitus a Latinis hoc die culti. 

Aeutepfo wwuo§ STEfcANOT y*W sVwwpW. 
Transfertur Stepbanus defunctus luce secunda. 

Hierosolymis videlieet Constantinopolim. HUtoriam ab 
oculato ieste descriptam Qrxce vidit el laudat Mlattus 
in Diatriba de Simeonum scriplis, ubi etiam indtcat 
Nicetse Rlietom et Michaelis Psetli ie eodem argur 
mento orationes : qux omnia nobis desunt. Lalini •<- 
quenii die primam corporis inventionem recolunt, quam 
habemus descriptam a Luciano Presbytero, uU etva- 
nas relationes Latinas de corpore aui partibus ejus Ko, 
mum, Veneliat ct alio Iranslatis. 

I\ AVAMATOS, 12AK102 tpiwfc? Uvt r$ te $AT2- 

T02. 

111 Non. Tertia Dalmatio, FaUSTO Isacioquk suprema est. 

Prxsides monastevu Dalmatarum Constantinopoli rac- 
cessive fuerunt [sacius, cujus Vitam damus xxx Majt, 
quando potissimum colitur; Dalmatius, cujus Acta 
habemus cum epistolis, ab hoc ad synodum Ephestnam 
et ab ea ad illum dalis: hujus autem fUiut (utt Faustus, 
cujus Acta non videntur seorsim conscripla fuisse. 

Wi rtnepni vexpoeyecproi ZMavov ETITA. 
Evigilant quarta Septem, pariterque quiescunt. A'. 

11 Non. Et hac die et xxu Octobris festive coluntur a Grmas 
septempueri in Epheso. quos Latini Dormientes ap- 
pellant et colunt xxvn, in nomintius aliquantum va- 
nuntesa Grxcis. Exisltmal Baronius, quoniom qux 
de iis circumfertur historia multimodis fabulosa ac falsa 
meosienditur, non aliud ipsam Hbere fundamentum, 
quam quod snb Decio conclusi in speluncam, ei suO 
Theodosw Juniore corporibus adhuc incorruptis, tam- 
auam si domirent. reperti sint. Hic addidenm quod 
etiam Turonenses in Gull.a iv Novembm colant be- 
ptem Dormientes, fratres carne ei spirttu i </<« " ?• 
Martino ad habilum monasticum susceptt, atque ejus 
deinde mortui crebra apparitione dignoti, stmul omnes 
paritervost sacram communionem, demambu* Atchardt 
Abbatissusceptam, obdormierint in Domino: ei habetur 
epistoladeiisdemperquamfabubso,SanctoqueGrego- 

rio Turonensi imperite adscripta, velut ablmad B. 
Sulpitium Episcopum Bituricensem data. 

War.-r, EViirNIOlO y.y.yr. nvtwv i^V^- 
Miscetur caput Eusigni cum pulvere quinta. 
Nonis. 

Martyr hic Antiochi* fuit sub Juliano: cujutjam Acta 
v.deapp. Grxca habemus. 

Wptov «voWvr.v ,.ata i,v» XPUTOS «H*v. 
Vlllld. Humanam faciem Christus sexta vanavit. 

y fe oWv e^ouar, MudWfi AOMKTI02 ite<M. 

vu id. Septima cum geminia Mystia Domet.on aflert. 

Cum duobus scilkei discipulU ra«, in Patestina mona- chus fuit ei tub Juliano passus, rii ul habetur ex epilome 
Actorum, qux plenius deducla invt niri mallemus: inte 
rtm hodierno Romano illius nomen odscriptum est. 

'Ofity AlMlAlANOT M - J [>*' 

Octava tellus ossa excipit .Emh.iam. 

Episcopus Cyxici ad Propontidem fuit, cujus /i ffl 
sideramvs, nomen hodierno Romano reperimr 
ptum. 

<ft,; ( ■ /'£o; MAT0IA2. 

Matbias uona ligno auspenditur alto. 

Colitur <i Latinis xxiv Februarii: ubi de cor t 'is h 

latione Treviros, cruentoque Marturio ab aliis asserto, 
abaliis negato quam opinionis diversitatem etiam apud 
Qrmcos invenimus, quodpoterii in Supplemento notari. 

"Q^r.w oskotvi AWPKINTIOIN ^ute ix%v. 
Est assusdecima piscia Lai m tar. 

Notissima et certissima hujus Sancti Martym 
habentur De corpore Romx ad corpw S. Stepham 
juncto, deque variis partibus ejus, qus variii - locu 
honorantur, multa nobii dicenda supersunt. 

Ulrr/ ev^e/.arr, ^SI EYILAOZ 

,-,„!,„. im:i giadio findenti subditur Euplus. 

Martyr Siculus sub Diacletiano, Latinis Eupliua ,sed 
diesequenti. Acta antiquiora tincerioraque ei ea I 
amsularibus immediatius excepta Latim (ne enm 
alialingua usos in Sicilia Magistratus Romanos factle 
credideiim) in variis CodicU.us ,„,«h»,mt//.m ,■/ « Bono- 
n0 UombrUio excusa habemus} eademque contraci 
nonnViilediditBaroniusin Annalibus Vequehtspr* 
tulerim epitomen eorum Qrxcam, inter Monumenta 
Ecclesia Grxc* productam a Joanne Bapttsta ' otele- 

rio interimeilibenterassentiorquodetBa msen- 

sit t longeinfer s not* esse, au* ex versione Bnm 

habentu, apud L T »» 1« " ■ s '"'"""' T """" 

acmeliori ve : donavit ipse, ulpotei 

P olata:potuitl snscire Metaphrastea non esse, vel 

ltyloindice.m* >.cumActaS m-, !;<</- <;- 

aitigerUMetaphrastesinequedebuttvocasseBo^ar 

nJquandoBollandusnuU Ihuc rattoneea fectt sua, 

fortassenecfaci s erat si usque eo s »op«.produ- II. 

'I \,\ (-). 

\ id \ il.t APP. 
I, \ll UAJI 

1 

IV Id. IA. 

111 1.1 11$. 

11 1.1 T vn HAII 

NQT Tfiy«7iWM^po,v*GTlOTx«»AmKHTOT. 
'.;;. Sanctorum Martyrum Pbotii et Aniceti. 

PaslimntNicomedi^Diocleaa^,utifuseMen^. 

ZtapUniarano8habemus.i I cr Bm fc> 

l/(l ,,,„ ; , ndpnor PBOTiNUa appellotur, 

MASIMOT e^l tpft« ^-r, ve.oo; l^f^ II". 

Tertia poatdeiimam te nobis, Maxim, tranafert. m 

ridequtpturade eo, ipso iUius Natali, diximus x» 
Jan uarii. MIXAIA2 oe/arr l^r.^r. rm maprr; 

M.cueas tW.ma lignoquar.;n,,ie peppnd.t. 1A. 

XIX Kal Colitur XL EPHEMERIDES GRiECO-MOSCiE. 

Colinn- hic Propheta apuri Latinos xv Januarii. Wlll Kal. I|; - 'U «6i 0EOMIIT12P x«v facefq? 0«'ve ftt/tir^:. w. 

XUlKal 1/. 
X\i Kal. IH 

xv Kal. 10, 

XIV kal K\ 

xiii Kol. BA\ xii Kal. KB\ 

MKal Marlyr futl Xtcomedix sub Marimiano, et nomen in- 
scriptum liabct in Romano hodierno : nos vero Acta 
Grxca habemus. Mortua non moritur decima quintaqae Maria. 

Grxa Kofprtfiv Dormitionein. vcl MerefcTfttfcv, Tr.m- 
situm; Latini Assumptionein appellant. Verba Usuar- 
th hocdfo recitari sotita (quibus similia fiabel A<i<>, nihil 
atter de altero iciens, atque adeo ex anliquiori fonte 
utrimque accepta) ante hos decem annos Parisiis magna 
animorum contentione exagilata fuere, aliis abolenda, 
aliia retinenda censentipns. Extani editiutrimque anno 
mdolxx libelli, ad quos curiosum et pium lectorem re- 
mitto. Verba fuecsunt: Dormitio sanctee Dei geni- 
tricia Maris, cujua sacratissimum corpus et*i non 
jnvenitur super terram, tamen pia mater Ecclesia 
ejus venerabilem memoriam sic festiveagit, ut pro 
conditione carnis eam migrasse non dubitet. Quo 
autem illud verierabite Spiritus sancti templura nutu 
el consilio divino occultatum sit. plus elegit sobrie- 
taa Bcclesise cum pietate nescire, quam aliquid fri- 
\(.liini \<-\ apocryphum inde tenendo docere. 

I . u oWtj vlxvc; ixpxfin A10MHA0Y2. 
Scinditur ad decimam sextam eorpus Diomedis. 

Marlyrium passus Nicxx sub Diodetianu, adscriptus 
est hodierno Bofnb.no. NosActa Grsece habemus. 

'loo^a-xrr, qi/.xty, MYPQNA xdp.i lis>;_ hiii. 

se Myrona ferit decimal (juce septiraa lux est. 

Episcopus Mnrtijr in Cyprp, ctijus similiter Acta ha- 
bemus, nomen vero in hodierno Romano. 

<I'Aiil Q' '.')' 'jyj'>y-r. oi/.y-.r. DPeafl ECGecTu AAYP02t 

Cum Lauro Florus decima octavaque necatur. 

Sfatiinrii hi fucritni ct Mnili/rcs m Illyiico sub Licinio. 
Habemus yuadnupliciaeorum Acta Grssca, etuomina in 
hodierno Romano legimus. 

"Evyest /.y.l oi/.z-r, racfttv AiNAPEOY av/eva /zfx- 

rrpdv. 
Cervicem Andre.k deoima nonaque rescindunt. 

Lalinis tjuoque fastis antiquitus notus fuit hic Tribunus 
Mihtum ct Martyr sub Diaclstiano, cinn sociis Milili- 
bus MMDXi iii Acta nulcm Grxca babemus. 

llf, o ofjxwj fxlAXovra EAMOYH V eixjccTi evfov. 
Vicena hinc abiit Samuel, cui nota futura. 

Corpus ejus jam otim Constantinopolim translatum, 
antiquis quoque Latinis ipsumhot diecoleitdi occasionem 
dedit, 

EcxsccTi irpwrvi 0AAA4IO2 ptdtow dnir.xn. 
Vicena prima Tiiahh.ei-s ad astra volavit. 

Quem Matthxus et Marcus Thaddseum, Lucas in 
Evangelio et Actis A 'postolorum vocat Judam Jacobi : 
colitur tintcm a Latinis XXVIII Octobn ■ 

BVllAN avv Toxletfcy» xdpjs &'<bo( iixd$i ttoc&t». 
Bassamcuui natis gladius consumpsit eadern. 

Ifujus filn ires fuerunt : Martytium autem Edessx 
guidem inchoatum, non tamen in Syria consummatum 
est (sicuti obrepsit Baronio Romanum hodiernum au- 
genti)sed in Macedonia: hoc enim docentaperle Qrseca 
Acta, qust liabemus. 

"RxTfCve fcvnpnp ly^tUxdi AIWBOMkON. 

Bis undena dies gladio necat Agathonicum. KI". 
X Kal. KA\ 

IX Kal KE\ 

Vlll Kal- Ei/.-xoi vj xbc.y-r, irlcfve AVHON cpaeryavov tffcfui. 
Ense Li pl m sajvo vigesima tertia mactat. 

Menxis et Rumano hodierno S.ovimos, Luppus. Mar- 
lyr et Episcopus Sirnui m Pannonia fuit : Acfn necdum 
apparueruni. 

YA/.y.oi. EYTYXE, «pKPex^Xuvpe MOocj as ttxdoxn. 
Eutychb . te saxo condit vigesima quarta. 

Alias Eutycbius Martyr, discipulus S. JoannU Evan- 
gelistx, qui Tomis in Scythia firiem preedicavii, et ho- 

dierno Romano inscribitur. 

2ov vhvv ti/.xoi ixiprnr,. BAP0OAOMAIE, Scpeu 

OOJ". 

Bartholom.ei aperit vigesima quinta cadaver. 

Fusehic narrant Menxa, quomodo corpus sacrum ad- 
vectum Liparam, tliuque ibidem cultnm, tandem occu- 
pantibus insulam Saracenis Amalphim in Itatiom sit 
iranslaium. Sino factum ut Latini, maximepost trans- 
lationem corporis ejusdem Romam, ipsum hoc vel se- 
quenti die potius colant quam -xi Junii, ubi alia vide 
notuta a nobis, nec llic repetenda. 

Ov&aviov cTa7reo*bv Actyecj u/.zol TIT' evc p.ip.rtx^. 
Cceli dat campos Tito vigesima quinta. 

Colitur a Latinis iv Januarii, Apostoli Pauli discipu- 
lus, Gortynse in Creta Episcopus. 

Wpsri; AAPIAN02 er^y,9y ; 7rooa? ti/.xoi bxtij. »C • 

Cum manibusque pedes Adriano proxima scin- " Ka • 
dit. 

Inscribilur etiam hodiemb Romano, Martijrium sub 
Licinio Nicomedix passus. Prxier Latina, quse de co 

multa Itubcmus, sunl adhuc quxdar.i Grxca in Vatica- 
no, uecdutn nobis desciHpla. 

rioip.eva eic p.iyav eSJojttj u/.-J.oi 'jy/y.o nOIMHN. KZ\ 
Poemena Pcemnarch» vigesima septima sistit. v l Kal. 

Plurima de lioc suncto in Thcbaid; Anacliorcla letjun- 
tur in Vnis Patrum, quorum merito et Grxcorum 
exemplo etidm inscriptus est Romano hodiemo. Acta 
seorsim Grxce collecta habemus, KH\ 

^ Kal ©oij/av ev noxOi MH2HN oyooyi Ai0iO7a5a. 
-Kihiopem sepelit vicena octava Moysem. 

Hic quoque, ex latrone monachus, nomen in hodierno 
Romano habet ; ct (jrxca quxdam Acta, % sed parva, 
habemus. 

Yx/.y.Oi dpy vjdxr, HPOAPOMOY rdpvj ctvylva. \i- K0\ 
c^o;. VI Kal. 

Cervicem Prodromi vigesima nona revellit. 

De communi huc Grxcis LuHnisque festo multa in no- 
tis aii MarlyrologiumRomanum Baronius;ubietdeCa- 
pite Romam allato pluribus agit: qux expenduntur, m 
alibi laudato tractatu Cangii, satagentis pro eo quori 
Atnbiani tmcreditur Captte. Cinerescdmbustorum a 
Juliano Apostala ossium sacrorum Genux esse crcdun- 
tur. Leo AUatius allegat historiam festi hujus, cujus 
hicsit fmis. Ha?c omniascripsi ego Eurippus Joannis 
discipulus, secundus ex ejus discipulis, diligen- 
ter, ut omnes Fratres in Christo celebrent ejus 

raemoriam MENSIS AUGUSTUS. XLl memoriam, et mortem Christi amantis Joannis 
Baptisteeet Praecursoris, mensis Augusti xxix. Op- 
taremus omnino hanc invenire, nonquod eredamus <d<- 
quidad verx historia notitiam eonferri posse ab hujus- 
modi figmentis, sed quod <><> veri falsique discrimen 
plurimum conferat, ipsapenitius haberi perspecta, « 
quibus aliiforsan hausere aliqua, quamdiu latet origo 
unde accepla sunt, difjiculter dijudicanda. 

»/ <|>\\Tl\Oi (3i6tov avv/xdr', h Tpwtxoorjj. 
ffl Kal': Piiantinum ex oculis movittrigesiina nostris. 

Cum titulo Thaumatargi celebris Thessalonicst obiit, 
uhi pleniorem vitam cum miraculis scriptam esseper- suadei adeo distincta locorum tl personarum notitia, 
birvi elogio ni Men&eis comprehensa. 

*£,vys cop'.>Zi2\H\ -;>■'-' (IANATM flf TpiaKoaTri. ^. 
Virgineam condit prima st trigesima Zonam. u KaJ 

/;. ositio ea facta esl Constanlinopoli in Cna/coprafifa 
sub Justiniano Imperatore. Fuerat autem ipsa Sucra 
Zona Ulucallata Hierosolymu sub Arcadio, imacuin 
sacra l este ejusdem Deipar®, dequa /" festum, n Ju- 
lu hic indicatum Hsecautem Repositio facta est sub 
Leone Imperatore, cvjus uxorem 1 1 1 rinomiil existlmo) 
sanitalirestituit, supsr eam explicata per manus Pa- 
Iriarchz, puta S. Oennadiu AUGUSTUS 

MOSCORUM FIGURATUS , ^Hemoriacrucischristi. 

Ita interpres Belga : festum haud dubie Moscovitis pro- 
llun> cujusoriginem el historiam si quis ex eorum 
manumentis explicuerit, cito intelligemus qui Sancti 
Episcopi, qui Reges aut Principes in hac tabella ex~ 
primantur:quisetiamsilrivus illedimanans a petra, 
et quid sibi velit cadaver parvuli, cujus velut m eo 
mersi suscitatio videtur fUsbiliter postulari. 

ELEAZARUS, SOLOMONIA cum vm Ma- 
chabseis. 
QiMsiHvelitadditumadlamOtrokobexplicetalius. 

11 STEPHANUS t Protomartyr. 

m ISACIUS, DALMATUS, EAUSTUS f Hegu- 
meni. 

IV EUDOCIA f Martyr in Perside. 

Reliauis ejus allatse Co»stantinopoUm sunt, unde nata 
etinservitutemabductafuerat. Historiam ^lenyrem si 
reperiri contingat, feliciiatis id magnm sfiT. 

SEPTEM PUERI IN EPHESO. f 

v EUSIGNIUS-t M&rtyr. 

PossevinodktatumhiceratnmenUaTt^VBneijui 
dubitat an fueru scribendum Irenan, neutrum placel. 

vi TRANSFIGURATIO CHRISTI. t 

w . epigraphenverbatim expressam nonputo. Proph. 

stolorum. 

vii DOMETIUS t Monachus Martyr. Non Diome- 
des, u( Possevino suggestum. 

vill ^MILIANUS t Episcopus Cyzici. 
IX MATHIAS fApostolus. 
x LAURENTIUS fMartyr. EUPLUSf Martyr. XI PffOTlUS, NICETAS. f Potfut Anicetus, irfi * u 
Gra?ci scrtftunt. 

MAXIMUS t Monachus. xm 

MICIIEAS t Propheta. XIV 

Gr^d /«•<■ tfic primo /00 oounf HpoedpTi* rn« KoiftfS- 

eecds Tvfc ii«p*yfa« esordiwu Profestum Dormi is 

B an< tissim» Deiparea i ideman Mosci faciani dubito, 
negat enim Possevinus eos Pervigilia, at nos, habere 
nulla certe habent quxjejunio colant, prxter unum de 
quoinfra . Addit autemquod ante beatissimaa Virgi- 
nis Assumptionem fluvio Moscuaa Metmpolita bene- 
dicit, alii vero Sacerdotes ftuminibua aliis, Mi m 
Januarii in die Epiphanise, iive utaquii m benedictis 
ablutus populus festum hoc prxcipuum sanctius agat; 
sive ut quos hiemale frigus non permuil geltdas aquas 
subire, eo ritu possint sine incommodo utiper :estivos 
colvres. 

ASSUMPTIO B. MARUE. f xv 

Tta Possevinui et interpres Belga mallem legere epi- 
graphen verbotenus exposilam : interim funus /Auri/i- 
cantem Petrum hic vide, et ringere, qutsquu defunctu 
fidelibus, imocerto Sanctis thuris honorem adltMum 
cu lp as cum hujusritus usum antiquitus eliam in Orten- 
taliEcclesiareceptum, indeque ad Moscos tradmtum 
i . intueri. 

MEMORIAIM t t;iMsrilRISTlNONMA- W 
NUFACTAl. t 

Tta interpres Belgicus. Possrvnw dictatum est nomen 
BeatmVeronica?. Sed qum eo nomine appellatw imo- 

turquoRomx, ut impressa mdario, al 

istius iifiw mulierefdequan IUtis Wrwrii 

Christo crueem portanti oblato, diversa est. Hic * ea 

agitur, >i », «ttfl Uem expresi i facte, 4*i 

, Regi. ipsnmad se invilanti, mwsse ' hrisms 

!llnr _ Quomodo ea Constantinopolim uansluta nl 
Mnw o Busilio Tmperatore descriptum . ipsa num 
creditur extra muros Oenuenses servan, \n ecclesia 

numolim drmenorum r ' fuit.adeji 

ltl i tc De x m «nodxoic vero istiusmod) 

imagi mignem tractatum scripsit noster Gret- 

urU8 ' viii DIOMEDES XLI1 EPHEMERIDES 

DIOMEDES f Martyr. 

xvu MYRON f Episcopus Martyr. 

x\ iii FLOIWS, LA URUS t Martyres. 

PosM'iniu luc obtrusum esl nomen monstrosum Throla- 
choni. 

XIX ANDREJS f Martyr. 

xx SAMUEL t Propheta. xxi TIJADDsFUSf Apostolus. 
BASSA t Martyr. 

XXU AGJTHONICUS t Martyr. 

xx iil LUPUSf Episcopus Martyr. 

xxiv EUTYCHIUS f Episcopus Marf \ r 

XXV TRJNSLATIO S. BARTIIOLOM.EI. f 

Possevino S. Apostoli Yolphromi : quae est pere- 
ijruin vulilr Irctiu. fnrsun ni aliqua Itiiilirnicx linguse 
proprietate fundata :cur autem Bpiscopi duo, Diaconus 
unus, feretrum portantes, hic duulemati pingantur, non 
divuw. 

TYmStPaulidiscipulus. 

XXVI ADRIANUS f NATALIA f Martyres. GR^CO-MOSOE. 

vcro csse qui camdcm cum suo Melropolua excputnt : 
rr/uiuamfestioviginem et imagims prxdwtm htstonam 
tih, nttrdiscam a Rutbnn 

POEMEN t Anachoreta. xxv11 

MOYSES f Honzchus. xwm 

DECOLLATIO JOANNIS PRODROMI. f xxix 

NotaA Herber&tainius, huie feOo singulare esse apud 
Moscos, ut ejus Vigilia cum jejunio peragatur: qui 

houor nulli ulleri Sanctorum habetur. 

JLEXANDER, JOJNNES, PJULUS. f xxx 

Snnul Ofjicium hoc die in Mcnxis habent, tamquam 

]';itnardiajConstantinopolitaui, ob aliquam ut credo 
communem tribns translatwnem. Estautem Alexander, 
qu\ sub Constantino Avium confecii precando, etcolitur 

xyiii Iriijus mensis : Actaautem habet cum Actis deces- 
sons sui S. Metrophanis, et ipsius S. Constantini Im- 
peratoris permixta : sed qualia jam notavi iv Junii. 
Joannes vel esl Cappadox, ct colitur seorsim xvm 
hujus rinn pra-dicto Jlcxandro; vel Jejunator, etcolitur 
n Septembri&. Paulu>, cognoincnto Junior, colitur vu 
Junu, qunndo dabimus gemina ejus ut Conlcssoris ac 
pcene Martyris Jctaex Grxcis : docebimus aulcm vero- 
similtirr ijisam csse, qut post translatum Ycnctuts cor- 
pus, ibidem coltlur vm Julit, lamquam Martyr non 
Episcopus. 

FELIX Martyr. Poslmor hsec Latinis fasjtft adscripta invpnipM i De- Hoc ut summum indicat habitus : quisuul cujas non est 
cemdris. /"' '^' dwinare : nam Meneea nullum hocdie nominant : 

aliqms hvdtc a Latuus colitur S Felix, sed Presbyter, 
EXCEPTIO ICONIS B. V. MARIJE. via Ostiensi, occisus cum S. Adaucto. Apparet ex habitu Grxcos csse Eptscopos qui eam ad- 
ferutit, et quidem diademati velut Suncti; Rutlienos COLLOCJTIOZONJEB. F. MARIM. f XXXI SEPTEMBER 

GRjECORUM METRICUS. A . 

Kalnul. X ^&ivt.c, 1YMEQM ieTrrepSpiou eVrave Trpwrr,. 
NiUimis Symeon prima hinc Septerabris abivit. 

Auctor hic el exemplum Slylitarum, colitur a Latinis 
yJanuarii, quando ejus Acta Latine dedimus, Grsecum 

triluin daturi in ^upplrnirnln. Pruna nujur aiiltquis- 

simaauctorem prseferuni Antoniutn discipulum; poste- 
riora alia Metaphrasten, qui hihc exorsus (utpote ab 
initioanni Grsscanici) Sanctorum Vilasproprio dcgau- 

tioruinr adornare slijlo, nitt potliis dr novo cupit com- 

ponere, Meta<jpaoeis appellans, unfte ei, qui dignitate 

Magnus Logotheta erat, fuctum iutrr Sniplorrs co- 
gnomcn Metaphrast». Proprium iwm,n Symeon fmt, 
etencomium ejus Michael Psriius contexuff, quodetiam 

ii.ln Saniluium I " itus pro xxix Norrinbns rcprritur. 

De auctgre istq optime meritus Leo Allattus, m Dia- 
triba de Syrjpe,ouujp scriptis, pnnw indiculum texit 

earum Pttarum, qu:c inlrr M< lnplirust;e Opcra ab ip- 
somet vel alus transmplj- rrpn uintur, uiranalo aucto- 
ris ciu intitiilantur stijlo. Detnde rollujitur phtruun 
aliarum Syllabus,quarum licel aurtur, ignotus sit,aucto- 
rem lamen non esse Metupltrasten ipso styli indicto pa- tescit. Tcrtw drmque enumerat ultra centum Vitas. 
quas MeUipluasix esse certo audet pronuntiare : hx 
autcm frrr omncs ad Srptriiilnrm, Urtobrem, Novem- 
brem, Dcrrmbrrm prrlinent, solum srptem adJanuariitm 
vi. i dn.r ai, t trrs ad Fcbriiarmm Martiumque. Unde 
inirllhji dntiir, qiuuii piirttm congrue Vttarum Grseca- 
riim prr totius iiiini seriem digestarum cursus adscri- 
batiir Meiaphrasti : cui tamen debetur laus incepti 
opcris. 

AeutepiV, yo'Aiot<, MAMAM02 xwxo rpiatV,. 
Fusoina Mamantis disperdiditexta secunda. 

Toto Oriente celeberrimus Martyr Crsareaein Cappa- 
docta, colttur a Latinis xvii Augusti : habrmus anti- 
quissjma ejus Acla tam Grxce quam Lnttne. AN01MO1S ev xoizirr, dnUzctvt ^c'c&eo; o:u. B'. 

IV Non. ANTiiiMusoccubuitgladio sub tertiam acuto. 

Episcopus Nicomedix, sub Diocletiano passus, colilur a 
Lulints xxvi Aprilis : ubi Acta Grs.ce ac Latine de- 
dimus. 

IIAIAAH r. 

111 Non. JHP CmurfillbSlMnag- T-^W.^-nWT ^^^^ 
F/lTA X£ nT™^-XEl^MIMASIEK£A HMfl> E5XT£T5' IPnTHfr Ka 2Vw 1 may r>/y XXX X 777 
5.i04i3E X*** favTHJMtMffiHOT* mroTa Hv/oAoVdlifr^£5JMElilEHo^fl-K°HHAlXl-E^31fHHTO YfWro- KrgTd: ei^llOA- /HHlKHTd 

SI - 6v-$H^I-3IW±**rhJk.tfHI£MEiH-^^^ KfECTdairf- T4TI4 RhS /HlxaHA? <f>0 A^ Ktf-KoAr4T^'KKIKlwH4- CMrok^ITcBTC IwH4- 
nFi/NJTHe-GTroI&>4H4lTETCw3r7s-KA^ A'. 
11 Non. MENSIS SEPTEMBER. x,m 

.... . tt s.. m t «r^« rt»*' »no cum nliiswmmillis Gmeo-Latine edita tsi in 
lIAIAA2**i BABTAAN **. ^ W «*- JJ^^^. ,„.,,„„„„ p^ fl ^„0*0 

Quarta cum Badyla PUEROS tres sustulit ensis. ComUfUio. E'. 
Nonis. 


Archiepiscopus Antiochenus eub Deoio, calituT a La- 
tinis xxiv Januam, quando dedimus Aeta, tum ex ve- 
teribus MSS. Latinis, ium ex Grxco Metaphrastis i 
prxomnibus tamm optaremushabere scnpta Leonth, 
Presbyteri ac deinde Epbcopi Anliacheni (Ucet hit 
fuerit Arianus) qualia indicanturob auetore Cltronici, 
quod Radera nostro placuii edere sub nomine Alexan- 
llnill> cum revera Constantinopalitanum sit, uti jam 
supra monuimus. 

IlfuiRri ZAXAPIAN fauifai yxl.xv tMp« Wiofi. 
Post quartam in templu ZacHARIAS sternitur 
ipso. 

S. Joamis Prxcursoris atque Baptieta pattrem Za- 

chariam, virum Elisobeth, ut Prophetnm, ut Sacerdo- 
wm, ut Martyrem, totius diei Officio colunt hicQrsxi: 
deque eo Canon auctorem prxfert S. Theophanem, tub 
luu; acrostichide. 

Tov Hflotyopio Tojoja xporffl oo<yov 'Apxiepwa. 

Archivacerdotem celebro Prodroroique paren- 
tem. 'Ho^evarr.TOKl <>N 0EQMBTOPO2 WAS oflvofcv. ©\ 

Inv.-n.as nona Cenit.uu m fe>ta Maki.e. 

Scilicet Joaehim et Annae, g«i a Latini* seorsim colun- 
tur,hxc ixviJuItt, iaie w Marttf. 

Te^oueWex^ AOPONTMOI teraves *1 IPEI2. l\ 

Tres decima occumbunt quibus ultima syUaoa 

DoRA. 

Seilicet Mbnodora, Metrodoba, Nymphodora, So- 
s Ifartyres sufi Marimtano in BMyntfl : gtwmm 

,, /,,„ In.hrmns tir.rrr, r, ,n Romano hodmM 63 

pressa nomina. 

■ EvoWrrj neparov 0EOAQPH foivov i &et. JA« . 

Dormi.t extremum undecima Theodora soporem. Ll u. 

«teffBdWnopameenssHOfloWtowtmflcftico, rtfem ftc- 
dierno Romono adscripla. Acta Grteca habemus. 

ATTONOMOZoi /iOou oNSo jeaio*te*cr; wtreXeuoSrj. JB\ 

AUTONOMUB saxis duodena luce necatur. YUl ld. Martiin, cama in elogio additur, quod fihum occultn- 

vent dumocciderentur infantes, ./""' / '/'"' Deiparam ve- 

mentemnd templum voluent manere in loco Virginibus 

deputalo. Utrumque ex apocnjphorum somnvs hau.stum 

rneriloqidsdixerit cum Hieronymo. Minus absonum, 

moverosimilevideri potest, ipsum eo tempore, quo ex 

prophetus sciri videbatur msd debuisse Messiam, pro 

hnc veritnte animosius contra neqnntes defmsa,fuisse 

occisum inter templum ei nliare, atquata rrrha Christt, 

omnem sanguinemjusmm ab Abel ad Zachariam ventu- 

rum super JudsOS comminantis, nullam obscunorii ex- 

plicaiionis violentiam paterentur; signiftcarent enim 

sanguincm oo inUb mtwrfi usque ad tempus Messt* 

injuste effusum; neque efemHsiilum objimetur vel ex 

parte putns, vel ex parle lemporis ; cum nihil prohtbeat 

etiam Joanms nendorcm filium fuisse alicufusBafaehlX. 

Ceterumnondrfiniiiius quiiquaM \ pleniutque tracfan 

ea qnxslio potent die v Nouembris, quando Zachanas, 

pater Joanms apnd Latiuos colilnr. 

Pouv iMIKAHA TioTapLv ^c&veuoe v6<*v ayo; terjj; 
Torrentis Michael infudit flumina sexta. 

De hoc insigni et celeberrtmo apud Laodicem mWacuk 
duplicia Acta Grseca in codicibus Vaticanisnotavimus: 
nmtra tamen adhuchabemus transaHpta : intertm legi- 
musqumsuntapud Lipomanum, ubi non recteprtiveni- 

tur dies. S„b Biocletiano Episcopus et Martyr m Bithynia, 
cujus Acta habemus Grssce, ei nomen ex hodierno Ro- 

mano recitamus. 

... Mjosut x&v vjwAw -M tiytat rov Kp«rco5 m\ ir . 
0eou ku6» 'Avotor^oeos, k*( irpoeoprw rijq &^d«ac 

tq£ -iixtou y.ri t,mnom 2r«eupoi5 ( uxi toO iy.ou Map- 
rupoc KOPNH U()V roC te^rovrapjcou. _ 

Memoria enopniorinn sanctflP Chr.sti ac Dei "">»■• 
nostri Resurrectionis, et Profestuin Kxaltation 
veneranda; ac vi\ifica3 Crucis, et sancti Martj I 
CORNELII Contunonis. 

Postrcmo nominaiuscohtiira Latvnis n Februarii, ubi 
Acta ex MS. Grxco dedimus. Dedicatio autem temph 
sancti Sepulchri [sic enim magis appellani LaUm) 
facta r,i sub Tmperatdre ConstanHnoei Episcopo fftero 
solymitano Macario, cui totius fabricei cura fuerat a 

( '.rsare ilrmawlata. 

TMfo ov,i:r, 2TATP0T l^ *& nri^ IA . 

Tollitur ad decimam qnartam venerabile Li- »v«iml 

GNUM. wii Kal Z. 

Vll 1(1. 'KSoVorr, Behn IQZQb, T-.irropevo; X po« Xauirpov, 
Sozonem occidit flagris lux septima cssum. 

Pompeutpoli in CMcm wo Madmiano, etiam fe- 
,/,,„« Romano adseribitut. Acta Grxca dupltbia habr- 
mus. 

H , 'tSbtmye upoc ^&s ©EOM HTOP A £jW» » NNA. 

Vl w. Christiparam luci bis quarta protuht Anna. 

MM^t»^ ** Natalis sanctis- 
sim» Domin* nostra. Deipane : «rtlorw fWJ /"'" 
tonus nominantur Sernius tl SKphanu* Haawpoht.r, 
Germanue Palnarcha, Domini Andrca* et Joama 
pluresautem m HfSS. extant Ql*CSS oraHones aucto- 
rum perquam celebrium, ae nominalim Leoms Augustt, 


ll/uurr, y.xl Oiv.xrr, QMfa Mjttvui MKlll A2, 

Nicetas decima qulntaqiie immittitur igni 
MarturGothus sub Athanarico circa Danubium, cujus 

Acta Gnvca hnhcmus, nomm aulrm hodierno RomonO 

atidtdft Oafd. Baronius. 

T?, II *«i oiy.^ ETOHMIAN *-d, 

F, imhmif. declma etsexta mordetur ab ursa. 

Martyr Chalcedone, antiquis fastis Latinis tequ 
Grxcisnota, cujus prxclara Jcta ex ediltS haCtenu» 
meiw.a habemus. Allatius aU vidisse se wationem 
Cbnttmtihi Episcopi Tii tn Tnventionem sacrai 
t . jns ReUquiarum, qnam noHsnon repertam, invenin 
optamu*. 

•Eoo^tt ^ ATAIBBN r«uev EAniAA, 012- , Z . 

TliN 

Elhda. Pistim, Agapen decimam post tort.a mu 

mactat. 

Coluntur XLIV EPIIEMERIDES < ■!; I fO-MOSC,E. Vicena quarta indulta e I iTbecl*. Coluntur n Latinii i Augusfi, Latinu nominibus Froi . 

SpeSi ParitaS. Sororet Martyres Romdnv quarvm 

■hnii Lalina Acta, sed el Oraeca triplicia pa\ . 

Memus,partimvidimus^ i n IfMMani, qum Megalo-Martyra < [ualem appetiani 

necdum nobit tra a mnt habemtu autem Grxce Qrxci Lntini • i anttqmtus colunt dte prsrceaentt. 

qu* Latine reddenda I narius cufavit. Acta ejus Basilius Seleuctenm Episcopus, et post hunc 

Smeon Metaphrastes, utraque [quamvts pnora sint 
uno, quem suppleri vellemus, loco mvtila) edidit Orm - 
Latine Petrus Pantin ■■ Decanus Bruxellensis. Reli- 
quia corporis Me reduntnr in ecclesia Ca- 

Epi copus UartyrGortyw in Creto, inscriplus hodierno thedrali Obiit autem incruenta morte, post varios cru- KA\ 

VUI Kal. |||- < i I.VMi. x 105 <;:;:<>/-'■>;-. 

xivKai Occidil Ei m nii decima oetava generosus. Romano, cujusvtinam kcta haberentur! 

I(-,; "Evvea >cat oWt« TPO$lMON i i ,,>'/•>.:. 

xiii Kai. Curn Sociis Thoimhmi x nona decimaque ne- 
catur. 

Alexandrina heec Virgo, filia Paphnutii, in Mgyplui 
Scilicet cum Sabatio el Dorymedonte, Synnadx in aliquo monasterio sub virili habitu lutuit : nominatur ciatus superatos, quo alludit carmen. 

1 ,r EWP02TKH' MXa -iy-n-j JTOTfAOV llfflOTlf] KK\ 

Attulit EuPHRosYNiB mortem vigesima quinta. v 'i M. K. 

\ll K.il autem in antiquioribus Martyrologiis LatinisiJanuarii ; 
in alns multis minus antiquis xi Februarii, quando 
elegimus ejus Acta (qux Orsece eliam habemus) dare. 
propterea '/'"" / ''"'" '"'"' solennius colat totus Ordo 
Carmelilanus, etsi non inveniremus, quare, pra tam 
mullis longeque illustrioribus Orientalis monachismi 
Sanctis, hanc Ordo iste colendam sibi assumpserit. 
invenio apud noslrum Alberlum Kojahwicz S. Phrygia sub Probo fcta Grseca habemus nomina in 

linilirniii /iomano lcijnnns. 

! i I ^0102 yeverj £[j.v iv (3u1 itav9«, 
Vicena Eustathius domus et tota in bene fla- 
grat. 

i i icilicel et fllii duo, idque Romse. Sunl et Latinis 

etGrmch celeberrimi ea fclisulraque lingua soriptis; Euphrosynam Virginem, Ducis Polociae Hliam, qux 

quibusannon nliquid Poeticse inventionis permistum monialisfacta,extrvctoin*vburbiisS, Salvatons mo- 

stt, erit 8uo tempore discutiendutn, Legalur tnterim nasterio, mortua est Hterosolymis xxiii Maji circa an- 

nostri Athanasii Kircheri historia Bustachio-Ma- rihr mclxxiii, in monasterio Deiparse, vulgo Russo, 

riana, qua admiraoda D. Eustachii sociorumque sepnlta, ffim occurrit suspicari, quod Rutheni aliqui 

Vita ex variis auctorihus collecta; locus, in quo ex eo monasterio monachi, urbe sancta capta a Sarace- 

eidem in Monte-Vulturello Christus inter cornua nts, una cum Lattnis Chmlianis omnibus emigrantes, 

cervi ap|iaruii, noviter ilct.eetns ; eeelesia i|uo(jue evexerinl secum in urbem Acconensem, qute deinde 

B. M. V. quam eodem in loco a Constantino Magno Patriarchse Sedes fuit, istius suas Sanclm conterranese 

conditam, S. Silvester Papa I solenni ritu conse- corpus vel reliquias ejus notabiles : quse deittde beneflcio KA\ 

\i Kal, crasss traditur, summo studio inquisita, descripta, 
nec oon variis antiquitatum monumentis illustrata, 
edensia quibus huc usque delituerunt tenebris, in 
publicie lucis bonum educuntur mdclxv. 

V.kjxoi. o - rfii j roy lih\Ai\ yaaet »e&iitLev. 
Prima et vicena tumulo occultatur Jonas, 

Hii Propheta Romanoetiam hodierno inscribitur, 

i &ti K0APAT02 oT«f^O(j eCp«To &Q\qi$. 

Certando invenil palmam Codratus eadem. 

Episcopus Atheniensis, Quadratum Latini scriherent, 

iiii rnni koi nomine. colunt xxvi Maji . quando et nos 

/r 00 \{\y ... I , j 'IspofwipTvpofj $HKA. 
\ k..i. ... Sancti Hieromartyris Phi 

Xdem de quo jam uctum ad wm Julii, hic solum addo 
recentioi n Grseca apud nos esse, m quibus ei 

et datur tiiulus Thaumaturgi. B. AHerti Legislatoris Carmelitarum, vel successoris 
fjus alicujus, in eorum potestalem transierint, occasio- 
nemque dederinl ipsam confundendi cum anliqua Eu- 
phrosyna, colendique eo die quo inscripta hsec erat 
/w, viario Qallicano, ad ecclesix sancti Sepulchri usum 
traduclo, alque inde n Carmelitts assumpto. 

[Ipoi; ye 0eov \ji-i r J-r, BP0JNTH2-IIAI2 erxadi foxr,. %, 
Sexta ToNiTRUGElfAM et vigesima mittit ad astra. vi Kal. 

Scilicet S. Joannem Theolc.uum snr Evannelivtam, 
cui etJacobo fratri Christus imposuitnomen Hoanerges. 
Laiiiu colunt transitum ejvsusyu Decemtris, Kl". 

i\ Kal 1 IIPOAPOMOW etoo). 

Prodrohon includil viges ma tertia io alvum. 

lu titulo festi scribitur SvXXy.^ift, Conceptio : non 
quod ipsa proponatur uti sancta in se, ei cultu religioso 
digna, sicuti ex pio communique Ecclesisi sensu pn 
nitur linn aculata \ irginis Deiparsa Conceptio • sed 
i ropter mysteria ipsius diei, qua vere sancta nativitas 
Joannis, cum munere Prseeursoris ei em divinitus eon- 
cesso, indicata est Zacharise patri ejus ttb Anyelo rquod 
etipsa imagineexpressum voluerunt Qrstci, a quibus 
festum longt aliter pingere didicerunt Mosci, quam 
pingant feslum Conceptionis Marian Eixaoi eSoofxarr oxayotvov EIIIXAHl 'ixlri. 
Epiciiarin gladio vigesima septima tollit. 

fjiriluv Iionuv piissn sitb Diorlrliano, inhrnii niilln ejus 

Acta Latina vel Grseca habentur 

Eixooi oySoxri \ \l'l lii\ Bdvs '/i,oauat XpiOTO). 
Vicena octava Chariton lilu, Christe, sacralur. 

Celeberrimiin eremo ffierosolymitana monasterii con- 
ditor, cujus I ita cum in Lipomuno et Surio exlet [ha- 
bemus autem eam etiam Orsece) mirabar m Romani 
Martyrologii amplificatione fuisse a Card. Baronio 
prseteritum Cliaritonem, prse tol aliis minoris longe 
notse Orienlalibus. Sed cum tcta itla inspexi propius, 
iuli tantam m iis , mporum confusto- 

nem, ut vix potuerim duhitare, quin deindustria eum 
prsetermiserit Baronius,eo quod ad dnnalium suorum 
tomum terlium progressus, etare cognosceret, quam 
parum solida fundamento nixus de Saneto isto egeril in 
serundo tomo, ijuast sub Aureliano Impetalore / 
eonfe^MiS omio oclxxv, disi antt ejusdem secuM finem 
halnussrt acdificatam Lauram el monachos in ea collc- 

ctos t RZ'. 

V Kal KH 

IV Kal. MENSIS SEPTEMBER. XLV ctos, mortuuscirca an. ccciv. ItlWnU rmi-i Buronius, tcretic adlnhua, !M Wleitdal COnatUffl eoriim, 

gued Sanctu» iefe Q//oriarefur coram , m mi gut WttfBgueotte eoWounl patoac, ad monaifici ifofttJ 

aucinu/um Thecte et Pauli, ef dein^o vidtl nonriuari Oftyinem ln PotoKftna e/fttu auam pereei fun&mdam; 

Macanum Hierosolymorum Episcopum, gui dedia vU uque i eurtmenf, coniro w i S ffierenumi 

wc/estam a Cftarilonoconeiruclflm, ouod/terinon potuil Mnfentiam irrefraoa&fM Itttfmonittm reperfM*. an/e ejumodi (acuHatem Christianis a Constantino 
factam, certe non prius quam Macarixu ordfnarefur 
Episcopus, quodprimurn facfum esf rireo flnn. cccxvi, 
cttmiamin Palxstina (lorerel Hilarion, monachorum 
in eadem, Hieronymo teste, omnium prtmue. /Fatefur 
Metaphrastes nt.r ouctor, nfnt/ coruni a,ua r?arraf, SxuUtSooo; &' ivarr. fAvaev lixdii i RYPI IK02. M-V. 
CYBIACUM fecit vigesimn it.«n - III Ki). 

l-'«it 3, Euthymii discipulus, et in prmdictoS, Cnart- 
tonit monasterio Hcgumenut, hodiemo Romanoinscfi- i\I i ii VII r«Mi S iii.i ohcii'1, ri»i««i ........ ■••.» • - 

„,,, ieni* >, eed epfum «er fradil pfu* Qu.RiACue, |f— 

«ueexcTaripetif.Q. lemigno- ejtu VU *. |» umafferam 

'„„ qu am facile persom • /■ mpora conj faUrodi- fajmraefee, ei iraeue dicttnlttr eoyll» eoeti h* 

/ t emplum habemus fo eo, gui Baronium <■' fltfw rrneejw eibusfi 

torstt et hic Metaphraslem dctrpit, AurelianO, "Ar ydAl« Bctvi PPHTOPIO 

c, M ioriI m Inneni» fcoim trige ima magn». 

Floruil temporeConstantini Magni, regionii illiusApo 
stolus, meritoqus adscriptus tsl ftodierno Romeno: Md 
rjuffia Vetaphraste conseripta apud Lipomanum extat 

' llr ' hS uTZr','iZZ, L.coniraefae*o/ia/ei 

SBCSS22S KSK£= 

::::::::::;:: v.::::::r:::: S ! - 

inilium. LVa« auam inuaVa m ftieforiii tracfandti d,- I (o p r o bujuj nominu Tmperatore, loco ejus qui 
privceps $eu Comes utriusque flfi/tfia rajano 

»r«/uii Isauriss, cujus caput Iconium, patria Ckarir 
tonisel ThMte. Etsic Mnttyi I hariton, pe«tM anfc 
annum Christi cxvi, ae forsitan die m Septembris m 
isfornace eonsumptus, ron/ueue/ ■\ 

II k.,l. SEPTEMRER 

MOSCOUliM FIGURATUS. SlM/^OiVf Stylites. SOSON t Martvr. 

/ / nociMI s, a,i ll \)0\lUSt\ Martyr. vn ;::::;";;;::: ?- > — * 

, ,„,/„, ,',,„ e;u«raftonem hauere wo/ut. ,, MAMAS t tvlartyr. 

JOANNES t Patriarcha Constantinopohtanus. 

Potnica . <.' esi \<-^'^ Jejnnator ee0"MU> 
, su(,Justino f TiheriQ et MaurUiA Imperatoi 
\ ,' itfinom (///./»" extaret. iii ,\ w/i /V.\a' i Wfl M li?i vni ANTBtMJJSt t Epiacopus Ma. 
THEOCTISTVS v Monachus. 

SocittTs. kut/iHmii, ./, , I /-/- /" '" a 

a Jan u, if/tni ■ ' —"/'-" Ki- 

,,„ , , iare nullam n d 

^,1/;V/. /X-MM" '"I" 1 '■M:.ri.M-..-"»'fri&tte»urM 

/»„,,., vino t>< '/"'""" Bob 

W( | |v j,i.. imo £rafini« onfijttifiu 

hoc die colU 
N ZACHARlASj; PalftfS. fea* *•*• 
H SYNAXXSARCHJNO&LlMICBJ^Ll&t 

Quihtoi 

[totnee« 7 ' /0 - 

Afo/i r. / /0 ICIHU n .\\W ; r.m-i.tee Deipara). B 

.s/ i / ■/.•/ iNlR ; ^artyi 

y^fljM ,„ Armeti ttcin ien rept 

hodiemo Romano teta Q\ '"'"'- 

an i alinttaii 

MENODORA, tfi IRODORA , ^> «PHO- * 
DORA 

w,n / """' • '"''"""""" u 

ftuidona VHEODORA 1 Poaniten ndrina. 
,»ni .•/".ii"/-/ /'"'"""" ' Vr ' 

n T0N0MU8 v i P ""'" x " 

CORNBLIl '' 

iste. 

EXALTATIO SANCTA CRl ClS.t 
PHIL0THBU6 AROtiftPlSddPUa. ^ TIDR APP 

TOM. VII M VJI 
NOT. 8 XLVI 

Quod hn addtiur Nidagrada , pmonamqm notiorem 
faceredebet, magii confundit, persuadei ("'»•■" indige- 
nam eue licei enim Qrxci etiam kabeani colantque 
hocdie Philotheum quemdam miraculit clarum, cujut 
\ Uam inveniri multum optan mus; coluni eum tamen 
cum tituto Presbyteri : ftii vero Archiepiscopum tum 
epigraptte addita, tum vet it ipsa loquitur. Oabuit qui- 
,/,,„ ttiam CoMtantinopolit Philotheum Pajmrcham 
anno hccclxvii Romanam unionem \rrofessum, cujut 
vanx Orationet nb Aliatio indicanlur, ted nequi a 
Qrstcu adeo recente» Sanctos agnosci ei coli credimus, 
nequeeo litub quod eorum schisma conatut sit extin- 
guere, pulamus ab ipsis proSanctocoIendumfuisse Phir 
loteum istum. Restatergo utfuerii Kijoviensium Me- 
tropolitarum Sanctorum unus, cujus coi/ius, in loco 
Nidagrad dicto qutescat, de quo /'/«>" conveniai « /.'<<- 
///(•///.-. discere, nua cum ntale ■/"" ftoruii Non enim 
audio Novogrodum suggerere, urbem tn Ducis Mosco- 
viseditiom opulentam, amplam ei Episcopalem. 

mCETAS t Marthyr Gothus. 

xvi EUPHEMIA f Virgo Martyr. 

xvu FIDES, SPES, CARITAS, ET MATER 
SOPIIIA. f 

Tnintelltgtbile est, quod Possevinus hic habet, nomen 
S. Marchffi Versolin». EPHEMERIDES GR^CO-MOSC.E. xviu 
xix /71// \ ii s ; Episcopus Martyr. 

TROPHIMUS, SABBATIUS, DORYME- 
DON-f Martyres. 

Et hic Trochipeum sibi finzit Possevim interpres. 

TIIEODORUS Monachus. 

Ignotus mihi: tuspicor autem vel indigenam esse, vel 
, > uiis conve.rsionem atiunde advecium. '/«></ enim' 
aliud persuaden pi mini Reguli duo, velut disciputi, •<< 
fortan ui Warlyret «■"'' <-nm constitutif quorum etiam 
indicari vittenlur nomina nyad cMego. xx EUSTATHWS, TATIAXA + Conjuges Mu- 
tyres. 

\ iriori nomine scriberetur Trajana . ////" autt -<u hic 
adjunctorum nomina fuisse dicuntur, Agapius et 
Theupitttus. 

MWHAEL PRJNCEPS Zcmiclu.vi.Mi.sis. 
THEODORUS ejus famulus. 

lloium nub Batyro Russim tyranno martyrium habe- 
mus ex antiquu Gentit monumentit deschptum, el a 
Vilnensis Archiepiscopi Suffraganeo approbutum, sed 
brevisatu epitome. Prolixivrem historiam qui sugges- 
terit, bene depatriis Sanctu meretntur. 

\\\ CODRATUSfA^uAu,. 

An Coiitlratuin pronuntient Afosci \iestio, luc ccrlc 

m oidetw N et interpn ;, •,,,/.• 

Pouevinoineptius oblrusumfuit nomen Apost.Conradi. 

sxu JONAS tPropheta. 

Fortassis ad dicm fUperiorem more Grxcorum /,, 
du.s, incuria sculptorit hicponitur. 

PHOCASj Episcopus Marlj 

JOh dS PRBSB TTBR + Monachus. Intei Sabaitat vixit, pater SS. Thcodon el Thcophams 
Conf isorum qui coluntuv xxvu Decembris: ipse autem 
a Menxu referlM die prsecedenti, nec Vilam habet ab 
Actit filiorum distinctam qux habemus Gnvce. 

ln triptycho Moscovitico, /"//" propottendo, postSS. 

Petrum et Alexium Metropolitas Kiovienses, pcopo- 

qui ,//, S. Jonas eodem /" habitu, ui videatur 

mccessorum esse aliquis, sed </"« d\e colcudus, qmbus 

miraculii ctarus, nos latet. 

CONCEPTIO JOANNIS PRODROMl. + xxui XXIV XXV THECLA + VirgoMarivr 

Posscvmus hacomissa ceteros exordine tequentes uno 
die anticipal : atque ita m fine demum deslitutus Sancto, 
notat, Deest. 

EUPHROSIN.i t Virgo sacra. 

ODITUS SERGII RADOZNIESKAGO. 

Italitteratim legt ndumcognomen docet interpres Bdga. 
ffahemvs inter atias huc spectantes Vitas, « Vilnensi 
Suffrognneo ap) robatas, VitumhujusS. SergiiAbbatis: 
qui Rostoviht natus, cum parentibus Radcznam migra- 
vil (iiinic cognomen <i mansisse apparet) ibidemque c.r- 
iiii m caenoHnm sanctissimat Trinitalis: quod «i> urbe 
Mdscua distare lx p.h. scribit Possevinus, omniumque 
tolius Moscnvix ceteberrimum opulentissimumqne ac 
numerosissimum esne hodieque auctores docent, addu- 
centos trerentosque mouachos m eo commorari asseren- 
tes, ipso Magno Duce qnotannis ad visendum incorru- 
ptnni Seryii corpus egrediente. Vita (quamhjbemui u 
cosevo, ci <nc teslium oculatorum imprimis [sacii di- 
ff< ipuli, sci iptam) morte.m ejus consignai anno vi x dccc, 
xxv Se.ptembris : annus autem iste (secundnm Allalia- 
iKiin tabulam, Dusserlationi ejus de Dominicis <i heb- 
domadibns Grxcorum recentiornm prxfixam, ex usu 
inte.i coiKin iii et congressux familuics communi) est 
sEriv Christianse vulgaris annus nccxcu Hinc iipporel 
vcl Possevnum vel intfrpretes ejus insigntter erravisse, 
quando sub annum hulxxxii ncripturo de cultu hujus 
S, Sergii, suggesserunt eum unde vigiuti annis ab 
inde mortuum fuisse, pro annis ducentis nonaginta, 
Qi<(> < . i <'/ ■ <"i > '< \o, <■.! tra suspii tonem schismntis, juxta 
constitutuma nobis princtpium, manet fama lantx usque 
tn hodiernum diem T^iaumaturnx et integro etia nnum 
corpore spectabilis. Quare vehementer optumus miracu- 
lorum ejus senem et prolixiorem VUse historiam, Uqua 
extat, nanctsci. 

JOANNES DOGOSLOB, id est, Theologus. t 

Ita enim Joannem Evangelistam passun appellant 
Grset i. 

CALISTRATUS + Martyr. 

Baronius, 4c\a apud Lipomanum, quae nos Grsrca ha- 
bemus, secutus, ad sequenlem diem ipsum inseruit Ro- 
mano hodierno. CUARlTuNf Monachua. 

WMll 

CYRIACUS t Monachus. 

xxix 

GREGORIUS + Armenorum Apostolus. xxx 

11« mensii ati pnmus Moscit est ssque ac Grsecis, sic 

U in /kic quartse qmntmque linest { nam prototypa 

nostra quinque habenl Santtorum ordinet , quos ad 

limus) habebai inquam, m fine duai 
ullimarum linearum notatum Annam ei Indtctionem 

qua XXVI >.XV11 CKopnnwv T^artto J may pao ^CXJCXVJI .1 Bfc\ v ^f-' — ^N. ^BSffnenk. I 2 - - C\ X^Tx * lI TT7 "^^ nr — = n— — . — ■ . — _ 
IiAinZ-GeofdHDECKCE/ :Co60 .GV^MMCor.iMNliioHll^-BTnPO MP4X2- i4" HPOHIK r eJWiW JldRV. lldPdCK€BU. Al H^HnP0TdaKtAECI-GBl7meTAYKiaH S^YAflHI- 

1 r — ^ 
nA)rHH3il.(jci4-MHAP€RHl^ 0/iJLn^K ylJZww^K.B^C^T f I " H A f r ' "^ — /1 "' I ^ ^7 A ) k , — - / 

s*n&. > ^ — - — ttt , -■ -^ — MENSIS SEPTEMBER. qua tabulx sculptx vulgatseque. •■ sutit. Iia scilicei ../ su ■ 
pra quartat seriei ultimum, post verbu quibus conceptio 
Joannis Prudromi indicatur, inveniantw hte Utterss 
£p\f quibus notatwannus MundijuxtaAllatium \n x( 
xxxvi, /Erx nostrse vulgaris mdcxxvth : supra ulii- 
mum autem loculum quintst seriei, qu\ in prolotypo est 
duplo amplior, post nomen Gregorii legebatur IXAIT. 
fii, id est, xu : que non usquequaque concordani : nam 
dicio antto tam Mundi quam Christi, secundum Alla- 
tium nostrumque usum, solum fuisset numeranda Indi- 
ctio xi, Oportci ergo exiguam aliquam inter hodiernos 
Grsecos Moscosque differentiam agnoscere quoadcombi' 
nationem Annorum Mundietlndiclionis, qust non me- XLVII 

rcatur nos luc moran. Ad tjusdem S. Gregorii, Sep- 
tembi ienlis, pedem sinistrum scriptse erant lii 

tera 0. M. quos defectu loci nostroin ectypo permisi 
mus omitti. An iis significetw Mensis nonua anni 
Grseci ac Moscovitici, qui nobis Majus dicerelur: an 
nomen sculploris velpropolst per litteras initiales note- 
tur; an aliud denique, non divino. Solum hic i cctwi 
ii finio mensem, quod figuras in eclypo, quamvis rudi 
oblongas ac teretes delineaUn noster crassicutas omnes 

ii, pusillaS fecerit ui lt"C jirimo sm npctis tciittinii-nto 

deinde monitus, curavit emendare in aliis, seque 
. conformare prototypo. OCTOBER 

GRyECORUM METRICUS. A'. ZlieuoOy, ANAiNIAi. 'Ox:o)SpiVj aifjxn 7rpa>rr,. 
Kalend. Ananiam Octobris tinxere cruore Kalendae. 

S. Pauli Aposloli Baptizator, colilur a Latinis xxv 
Jiinimrii. Allatius dicit quod Passionem ejus scripsit 
Bursaphta qutdam, acjuxta Martyris cadaver reposuit, 
tjinim cuperemus invenire: inventum tamen haudfacile 
credemus auctoris coavi opus esse. 

B . Tpffa fcvxepiri ovv IOTSTINH2 OT1P1AN02. 

VI Non. Jungere JusuNiB gladio, Cypriane, secunda. 

Hic Magus, illa Virgo fuu, Antiochise in Syria sub 
Dcno. Utrumque Damasci pro fide Christi torlum at 
capite plexum, cum jam Cyprianus esset Episcopua 
Carthaginensis, iradunt Grseci in Menseis, et consonat 
Gregorii Nazianzeni d< his Sanctis oratio. Ingenssane 
error, insola fundaturhomonymia: nam S. Cyprianus 
Carthaginensis Episcopus tempore Decii, Afer fuit, 
coliturquc u Lalinis, ignotus Grsecorum fastis, xiv Se- 
ptembris: dntiochenus vero Magus cumJustina dici 
nb iisdem Latinis possus sub Diocletiano, wi jam dicti 
mensis, secundum meliora et antiquiora Acta; qum La- 
tina luibcmiis, et ui Vaticano Grseca reperimus ■ d 
necdum curavimus transcribenda. 

j/' \fjMfi xpi-cYi xtyctkr.v Tp.rfek t AIONT2IE, apac,. 

\ Nuq. lertiaterre caput manibus tibi dat, Dionysi. 

In hocversuclareexpressum vides Dionysium Parisien- 
sem, secundum id quoii vulgodeeo fertur; nequedubi- 
tnic stnit epilome Actorum, qualia Metaphrastes 
pilavit, persuasus Areopagitam Dionysium eumdem 
esse, qtit fuit Parisiensium Apostolus, eta Latiniscum 
Ruslico atque Eleutherio colitur ix/tu/us. Rest 
modum controversa est, neque hic volumus in partem 
alterutram prsejudicare quidpiam, cum tot utrimque 
scripti libelli melius possint lectorum instruere de totius 
staiu quxstionis, suo tempore opportunius dijudicundse, 
Nihilo levior controvt rsia estde libris Dionysii Areopa- 
gitae nomen prxferenlibus, hujusne revera, an alterius 
sint Pro affirmativa nuperrime scripsii Petrus Fran* 
ciscus Chifflelius noster: />ro negutirn habeo tpistolam 
truditisswii vin Paschasii Quesnel, ejus qui Athana- 
sianum Symbolum, Quieumque vuli, Vigilii Tapsen- 
sis Opus esse mdicavit. ln hacepistola, perstrictts sum- 
miitini argumentis iriginta quinque Joannis Morini, 
in Operede sacris Ordinalionibus, el aliis alterius eru~ 
diti vtri quindecim additis, atque eorum aliquibus ca- 
riosius excusis, eo deducil conclustonem', ut non solum 
credat se pro demonstrato habere Areopagitu orum nucto- 
rem, post exortas Nestorii et Eutychetis hse\ 
psisseseculo \i, sedetiam probabiliter colligi a seputet, 
quod ex Judseis prognatus, natione JSgyptius, profes- 
sione Monachus, disciplina Platontcus fuerit, tantoque 
conlra Nestorianos \e\o actus, ut plusquam parsitin 
conlrariam Eutychianorum vel Semieutycluatwrum dc- clinaverit sententiam; phrases eis familiares usurpans, 
quas tamen Calhofice interpretari quis possit, fortassis 
et debeat. ( 'hiffk tio vero, contra Morini argumenta velui 
pratcipuam arcem occupanti, quod auctor, si vere Areo- 
paqita non fuil, scd ejus solum personam si i sumpsit, 
haberi deberel reus simulationia sacrilegaa, suum 
Vigilium Tapsensem revocat m memoriam, ante annos 
sedicim ab eo vulgatum, inquem, Atlianasii aliorumqut 
Sanctorum Patrum nomina personasque assumentem, 
eadem caderet hccusatio, si leyitima foret. Uxcsumma 
bene longst epistolse, brevi forsilan tucem visurje, 

Flolov of, [x* vtx"Au<}e Terapry, IEPJ(-)E()N ; a/. 

Abdidit Hierothisum qualem lux. quarta sepul- ivNon. 
chro? 

Proponitur hic t.nnqwtm Episcopus Athenarum, ei 
prxdicti Dionysii maytster :sed neminem ipso Dionysio 
prioremfuuse .libcnis Episcopum facile potest demon- 
s rari; et fictionem ahquibus sapiunt omnia qua>- \e illo 
referuntur, scriptorum quoque illius fragmenlu, in 
dreopayiticis producta, w ejusdem plane cum his styli 
sic ei auctoris esse videntur: quiforte nonnihil peccai 
coniiu decorem ejus qnim alloquitur personse, quando 
primario S, Pauli discipulo scribit, quod Hierothei 

Theoloyica elementa fl-Timotl intefligi nonpolue- 

rint, hancque obcausamab eodem nnt remissa.quod 
esi penultimum ex triginla quinque Morini argumen- 
tinit. Tntetim ipse Hierotheus Grsrcornm exemplo est 
hodierno Romano adscriptus. flispani quidam fabula- 
tores snh Dcrin \omine, eumdem in ffispaninm pro- 
tr.ni ,n, oneraverunt litulo primi Episcopi Segoviensis, 
citm injuria S. tructuosi, veteris ac certi istinsurbis 
Pulroni. Quam hujus injuriam eruditissimo Commen* 
tario amolitus estamictu nosler fgropolitanus tune 
Manhio, nunc etiam Marchio dt Mondexai ei >'■ 
deTendiila atque ulroqm titulo Magnatum Hispa 
prxrogativa spertabilis; amolitus est autem eam erudi- 
tissimo i 'tituiin n ario, primum e lilosub tilulo l>> • u\ 
historici, deinde fusius tomis duobus [quorum tamen aU 
ter n.tihi"! prodiit) sub appellatione Dis*ertationum 
clesiasticarum, pro honore antiquorum Tutelarium con^ 
tra fictiones modern s. 

Uifxnrr, ^Xjtto Xftoi« >wei %pw «<ywi MAMEAX0H. i 
Obruiiursaxis quinta, expiratque Mameli bthb. iii Non. 

VIDI APP- 

Martyr in Perstde populari gentilium furort lapidata roM thmajJ 
ftxt est, cujus ulinam Acla invenirenlur. 

Aoupaoiv ovwfoOr, 012MAZ ^aKpotoiv ev 
Bis terna longia Thomas coniigitur hastia 

Apostolushii cohtuv a Lalinisxxi DecembriMi qu 

agendum eril de ejus corpore, quod priiiem credebatur 

exlndia Edessam translitum; superiori autem tecub 

dicilur repertum in primo tuotepulcre Meliaporm,ad 

oram Smus Gumjctui, ubi hodieqU* ostenditur lapu. 

super II N..11 LXVIII EPHEMERIDES GRiECO-MOSCiE. Z. 

Nuiiis super quem martafus fertur; aliusque, ad quem cum ipse sit Episcopus Majumx, S. Joannis Damasceni 

manpervenisset, advmturose longinquo gentu exterrue condiscipulue, et in restituendis locupletandisque libris 

hominet prsedixti Sanctus, qui eamdem quam ibi pree- sacrorum cantuum, partem fottassis finudmbdicamjuxta 

dicaverai fUlem annuntiarent tis populisi quoii per tiium sortitusf 

S Frdncitcum Xaverium ct socios feticitei aawipletum . _ . , vv ._ , . .._.„ ,, , - . ,*, 

, itl ' ? Aipta AOYKIAN02 div.xrr, Qotvev nde rt mfimn. 

Esurie moritur decima quinta Lucianus. 
SEPriON ESoouary, _«W tv.ravi veupa<3e BAK XON. . _ ' . . 

Sergion ense. flngris Uacchum lux septima ma- Pr "% ter -''""«■'"•"'" " Martyrsut Maxmiano.coli. 
c(;lf lur a Lalims vn Januatll, quando Acta tl/ustravimus, 

Grsecum texlum daluri in Supplemento. II*. 

\ni id VI] Id. I . 

\i id. I \ . 
V Id. |B\ 

IV |,| ir 

iii id" IA 

n 1,1 IE" 

l.lib. WDl IPP. 
TOM. \li UAJl 

Mil 10 Martyres hi Avgvstes Evpkratesis toto orbe celeberri- 
in i , el antiquit etiam Latinot um fastis adsi ripli fuerunt. 
Acta Grseca habemus, sedexpolita >i Metaphraste, ut 
fortassis sinceriora sint vetera Latina. 'A/ukp* "d vrl ot/.xrr, AOITINON «op notrim^yev. 
Longinus sexta decima prosternitur ense. 

Cnituriu luc est, Dominum sub CTUC6 COnfessus. JHgi- 
mns de eo xv Maim . t Acta Grxce ac Lalme dedimus, 
necesse habenteseum distinguere o Milite, Dominici la- 
irns cpnfixore, qjuem n Xoy^ hasta etiam Longinum 

Uierosolymis pasnitent etiam hodierno Jtomano inscrir appellandum anljqui staluerunt, festum ejus tali die 

bitut Intei VitasPatrum VilaextatquamscripsUJuv agentes. 

cobut Diaconus, quamque etiam a Metaphraste cmrna- XVII Kal. 'Oydoxrr, urr-t/uce f.i'o. vO.ayoz IIEAATIA. 
Octava effugil pdagus Pelagia viiae. tam liabemus Grsece. 

A < , evaTr, [AK_.BO_E evi ffrocvpcjj reT«vverro. 
ln crucis ad nonam, Jacode, extendere ligno. 

hic Alphaei filius, el Latinit nunc colitur i Maji, 
prrpter confusionem cum Jacobo fratre Domini, olim 
autem ui ab eo dislinctum iidem colebant gxu Junii, 

'Y.ru.r.% dtv.xrr, EYAAMIHO-5, exW AAEAOH. 
Commontur deuima dissecto Eulampia frairi. 

Vi media sub Maximiano passi, hodierno quoque Ro- 
mano adsctiptisunt. Uabtmus Grsece Acta per Meta- 'ESdop.xrr, ihuxvp v./vv i_!_.HE niptifyv. 
Septima post decimam Ose* circumveb.it ossa. 

I idetur aliqua translatio indicari t de qua notitia quse- 
renda nobis superest. 

'O/doy.rr, dtv.xrr, nioxzoc. (3tov .puope AOYKA2.. 
Octava decima vita3 finem accipe, Luca. 

Evangelista lijc, antiquitus ctmm a Latinis colisolitus 
hocdie, Medicus fuisse,scitur ex I'aulo: Pn-torem quo- 
que i -11)11 facit pta fidelium credulitas, innixa variis 
I hristi iic Deiparse imaginibus, quse Roma et alibi rc- 
nerationem habent, velut ab illius manu essent. Fuerit "Rvvect wct otvxrr, /xopo? crp.^exaXuij/sv l£_HA. 
Mors decima nona Joeleh sustulit orhi. 

Coiiniicuiorutur apml Lalinos XQlJulii, Propheta iuicr ZHN 02 iv8t\uirYi <MAONIAAIh ovvOavt xvthf. 
Zbnais undeciraa Pjwlonillj juncta celebri est. 

Dieunlur ex Torso Ciliciee Pauli Apostoli discipuke, 

Demetriade in Thes alia virtutibus et miraculis cla- 

ruisse, Uabemus Acta Grseca tolius Zenaidis, in qui~ 

bus nihii l l\ ulo aut Philonilla, multogue junior illa duodecim minores secundus. 

esst videtur. 

Eftcaoi APTLMlOi 7ru>«vo©ptov avylvx rurfir,. 
'1, nrfT»} TlVGBOZj ANAPONIKO^ TAPA- Prudenti Ahtemio secuit vigesimacollura 

Bi en i oscidit Probum, Tarai ... m. Andronicom J> " x ]1 "'" jr sub Jlll " ni "' ''"""' hodierno Rommo in- 

scribitur: Acta Grssce habemus, qualia Latinejam ex- 
Martyres sub Dioclehano Tarsi in Cilicia etiam La- tanl: sed non hqbemus c, ,/.,.•,•, Philoslorgfaalitiqw 

fastisantiqi ilus tnscripti, seddieprzcedenti, quando collegisse Joannem monachum indicat Allatius. 
Acta, eliam Greece, dab mus. KaPHON avv HAIl YAilt ienhn xaixY, i%°eat ,*,- 


"^Xorxv IAAPIQN Y.op.i'axro e('xs$. ffpcoti). 
ii prima Hilarion suprema recepit. Tertia post decimam Oarpum Papylumque ne- 
cavit. Monachus hic inPalxstina vixit, ejusque mirabilem 
Vilam scripsitS. Eieronymus, unde etiam Latinishoc 
ipso die notissimus colitur, Alia qute apud Lipomanujn 
habemur, prior etiam Episcopus Thiatyn: et Surium extant ex GraecoActa, jum (icm, habemus 

colunturque apud Lattnos xm Aj.nh.-, quando eorum nonitem illa qux indical ^Ualiuspaa. 124 

Acta brstce ac Latine dedimus. 

s . ,„, l.iv.xoi vvjrvA-r, ABEPKI02 S)yeTO yettyq. 

ivy T pwi WAZAPIOl - -,. BisundenadiesABEReioNinseritaetrisi 

xllM 8 uecima el guarta tribus additur ense. 

Q , , , ,. , Xwmtur etiamRomanohodierno t utEpiscopussHiera- 

;"' '" hrs - ' ;'■ n r P°5| 'i'", Nazari0 '"'ii'"- " polit Phrygia, et Martyr sub MarcoMtonino 

La tnu sxvm /a/ti; aluduo <■ n, „: ,, Protasius. Acla Grxca liabemus. frairesac Martyres Medioloni, qui ab iisdem Lathis 
coluntur m Jumi. Pro utroque die ulrprumque ietfl 
Latina diversa habemus hic autem conjunguntur no- 
mina, quia de omnibus historiom unam conflavit Meta- 
phrasles, eujut Grxcum contextum elxam habemus. ... Tov batw ll/r,o- ipfa hillMX II-, ( ,- 

...S. P. N. CosMd Poeim[subintelli{ie)rnemortoL. 

Diei hujus titulumin Menssis kic daudit. Meloduj 17: . 

XVI Kal. III. 

XV Kal. phrasten, ut extant Laline edila apud Lipomanumet operse pretium legere, quse in hanc rem scripsil Jblms 
ourium. Pouius de Angelis in descriptione Basilicse Marise Ma- 

joris iic inhc lib. 12 cap. 2 et 3, egent tdmen illa exa- 
mine aliquo, quod non est hujus loci. XIV Kal K' 

XIII Kal. KA'- 
Xll Kal. KB'. 

XI Kal. "EsO/ov AAEA<I»O0EON TpWoryj ^Xio eotrf&i rJ?,- 
%xv. 

Optirnum AdilPdoi u m vigesiina tertia mactat. 

Jarul.us snluci Kj.iscopus 1Ii ( m,,-u| \morum : quem 
mtcr Apostolos superpumerarium, utisunt Paulus et 
Barnul.as, ,t omnino iiversum esse a Jacofio J.lpfuei, 
uno c.i duodecim, ostendinus i Maji • quod et ante nos 
mco- fecit.Franciscus \fariaFlorentimusLucensis m / , , Kl . 
XI Kal. MENSIS OCTOBER. XLIX KA'. 

IX Kal. KE'. 

Ylll Kal. Kc 

Vll Kal. KZ\ 

vi Kal. APE0AS avv yvWGToici TCTapTr, eixaot Tp,Qr,. 
Cum notis Aretham quarta et vigesima cajdit. 

Martyrhic sub Dunaan tijranno Judxo, insctiptus est 
etiam hodierno Romano. Prxter Acia qux ex Qhraeco- 
LatineextantapudLipomanum ei .Sununijiuh, mus,ilm 
Grxcaetforsan meliora : nec uon Laiinam pa\-apjirasim 
scriptam a S. Athanasio Junior.e, NeapoiUano <» Itulia 
opo, 

Uifj-rr, MAPKl.VNON xeiuxov enufti MAPTY- 

PION T£. 

Martyrium et Socium vigesima quinta cecidit. 

Sub Constanlio Ariano passi suni hi Constantinopoh; 
Marcianus Rector, ast Martyrius Subiliaconus Acta 
expolivil Metaphrastes, qualia Latine extanl apud Li- 
pomanum et Surium, nos vero etiam Grsece habe- 
mus. 

Eixoorii juUeu AII.UHTPION i,--t, aveiAov. 
Vicena et sexta Demetrion hasta peremit. 

Megalomartyr sub Maximiano Thessalonics, colitur 
apud Latinosvmhujus. Multu sunt quse de eo habqnvus 
Latine ac Grxce.Parisiistamen in Mazariniana biblio- 
theca adhuc plura notavimus Grxca* per Joannem 
Episcopum Thessalonicensem el Demetrium Chrysolor 
ram composita, qum necdum potuimus transcrippf. ha- 
bere : vidrmns elium raria ejus eiicomm, ed nondiim 
illud quod Allatius laudat a Nicolao Gabasila /'«- 
clum. 

Eixa& .VM«l>inOAON wfywv ecoou/, vA KTPIAY 
Cum Domina Fami-lam vigesima septima plectit. Xcmpe Capitolinam et Eroteidem , Martyres sub 
Diolettano in Cappadocia. Acta utinam inveniren* 

tur! 

Aeip/iv oytiodxy y-: TEPENTI02 n/.xOi ru\r$1i. 

Vicena gctava dal colla Terentios ensi. 

Cum sociisin dfrica sub Decio passns, colitura Lali" 
m.sx Aprilis: quandp cupiebamus Acta etiam <• 

davfi i • s '"' ' ' Codice MjS. f r enetx Biblioilicie, in quo 
ipsa iui.in nimus, nuiioiuiiin jioim obtinere, quanlum- 

ctimquc iiistilcnm. 

U \NA?TA2IH ivzr* £<<po* m 

Csedit Anastasiaw vigesima nonasecun. 

PubliiRomaninobilissimi uxor,sub Diocletiano Marty- 
rium passa, colitur a Latinis \\\ Decembris, i ujus etiam 
die xxii iterim Grxcx Vjaasl isiam colunt, non sattsscio 
an w diversam : Metaphrastescerte duasfacitin eis qua 

. gii fetn ■ sed Lalina potiora nohis sunt, ex qv 
noii facile duas eliciemus 

Tpflfa /.ilMtr.UI xai &AEA0102 Evtpiaxoo 
Zr..\-iiu.L (•;.•-;«• jungil trigesima Fratrem. 

Zenobiura dictum, atque Episcopum in Cilicia, ubi 
ambo passi sunt subDiocletiano, ambo Romano hodierno 
inscripti. Acta Gr.vce Imbemus. 

IIpojTy, Iv rpi«xo(JT>3 EllIMAXOT auyiiva xlpaay. 
Epimacbi colluni trigesima prima recidit. 

M&rtyrPi lusii in JEgypto, cujushabemusQrsecescripta 
Aciu, sieut hqctenus Latinesolum extant. KH. 

V Kal K0' 

i\ Kal. A. 

111 Kal. A\*. 

11 Kal. OCTOBER 

MOSCORUM FIGURATUS. IX 1 FOKRODVIRGINIS MARIjE 

3ive Protectioa saxea pluvia. Ita interpres Belga 
cui polius quam interpreti Possevim. fom wpius •■,■- 
rasse deprehenso, et hic Coronatioriem B. Virginis 
dictanti, crederevelim. Restat ui originem et hisloriam 
, <sti, Mosds Ut apparet propru, uliqtus dislmciius no 7 
bis explicet. 

ANANIAS t Apostolus. 

u CYPRIANUS. JUSTINA f Martyres. iii DIONYSIUS t Episcopus Martyr. ,v HIEROTHEtJ^^E^isco^us.Possevinoperperam 
Erophius. 

V CHARITINA f Virgo Martyr. 

;,//. Diocletiano passa, etiam liodierno Rorhano inr 
ibitur: et Acta, quse Latjne extant, Grxce yuoque 
habemus. 

VI THOMASi Apostolus. Vll SERGIUS, BACCHUS -ryinrtyres. VUI PELAGIA + Pcenitens. 
Maji T. I 


JACOBUS + Alphaei, Apostolus. 
ANDRONICUS t Monaclms. 

Idcm qui supru vi Maji cum Athanasia conjuge : 
etraverat sculptor Moscus efjacobo manasficum, Andro- 

nico Apostolicum habitum dederat,q i jussuscorn 

pictor noster, idem vestis genus utrique ded.it, neaue id 
jam vacai mutare, utpote serius animadversum. 

EUl.A \II'IUS, EULAMPIA t M trtg pea. Pw- « 
sdvino non bene. Eulatipius. 

r/IILIPPUS t onus ex vn Diaconis. xi 

Bapti avU Eunuchum Ca Reginx Ethiopv 

colitur a Latinis vi Junii. Interim vide qu e de quatuor 
/,/,„/ i \dis q tribus Philippi Apostoh, 

unius •■ I imusi Maji. 

THEOPHAh VS b Confessof*. 

Frater S. Theodori Grapti, id est litteris fronii int 
nola u ,uh Iconomacliis. tiabentur indislincta eorum 
Acltl , q um etiam Grasa dobiti n Vecemi 

quando Simul commemoratw a Grscu, •'' hodu 

ano simul inscripli reperiuntur. Ceterum mehut 

tamvU momchusetiam (u - 

,„ expressusin habitu ^piscopqli, ulpote Velropohta 

tnut. IdemetUim Ppel i: rn /""• 

quodu stari m\ter.itnomen t pluribus Canonibus i 

1 x MEMORIA l ' EPHEMERIDES GRiECO-MOSCiE. 

MEMORIA S. SYNODI VII IN NIC/Ek f mulla se audivisse ibi talia quae Sanctounn gesta ei 

vilamdcdcccant, multa ctinm incor.venientia etabsnrda 

Celebrala est hsec snb Constantino et Irene. anno animadverlisse : nullos denique e nostiis ibi amplius 

dcclxxxvii, ad abolendam hseresim honomachorum, et esse, p\ >j>t,rr„ quod locus pcsne desolalus per pestilen- 

abrogalionem pseudosynodi Copronymianx. Memoiia tiam, Turcico insuper jugo premaiur : quo fit "t minor 

ista agitur solcnnissimc Dominica posi xi Oc.tobris spes sit inde accipiendi Vitse islius qualiscumque exem- 

[nisi etiam hsec Dominica Ht)pioxime sequente. Exlar plar, uti optabam. Optabam id autem, uti ceteraejus 

betur autem hic imago Christi ad A.bgarum missa, generis alia, ad cdfflus de re tota judicandum, dequt 

ulpote quseprima m testimonium irrefragabile adduita iU quseGrsece acLaline scripta habere nos dixi fabuUh 

cst od stabiliendum sacrarum imaginum cultum. Cur sitatis multse plena : quare etiam nunc pergoUta Wa- lachorum scripta optare. Ceterum quia rursum infn 
■in xxvm recurrit Parascevize fujura acnomen, du- 

bium mnnct ntritin tali dic, an liac XIII, COlatW JasSBll- 

siiim 1'ntrona jnm duta. autem nullius deinceps Synodi memoria fiai » Grsecis 
cr Possemno tio:,trodisce,ad magnumMoscovise Ducem, 
ni eamdem deceptionem protractum, sic scribente. Cum 

Grasci viderent sine uno Pastore irisibili sese 

u 1 1 . j 1 1 . 1 1 1 1 jhism' l^ilnna Contili.i opcre ^"inanae 

autem Ecclesiaa cernerenl auctoritatem suam mco- 

gendis ai confirmandu Conciliia igeneralibus integrara 

restarc... proptorca nion.lacio nsi veritatem tcgere 

\ oluerunt ; quasi scplima S\ n< ><1 ns aiiuruni funcilio- 

ruia deinceps cogendorum susluleril aut tollere po- 

tueril facultatem. I binam Christus hoc dixit '. Ecquis 

alligavit verbum Dei? Quis Spiritum sanctura ob- 

mutescere fecit, quin emergentibus erroribus el hse- nomen S. Mart. Osatii, non capio. 

rr ibus, Ecclesiae, usquead extremum mundi diem, 

Christianaa concordise consuleret, ac per Concilia 

jj«neralia generalibus morbis remedium adhibi i 

Ita illc. NAZ 1RIU8, GERFASIUS, PROTASIUS, 
CELSUS. f 

Male procul duMo Celsus, qui puer fnit, exprimitura 
Mosiis inhactabula inhabitu Senatorio, utvirbene 
barbatus : sculplor no&ter prototypon suum secutus 
est, ut jussus fuit. Qiud sibi apud Posseviinun hic velit SANCTUS NICOLA US Monachus M PSOBUS, TARACIIUS, ANDRONICUS f 

Mar. \ iv . 

1'nsscviiu Intcrprcs mirubili contraclione Protonarchi 
nomen, unicum protribus Martyrihus hicdictavil. 

\ni CARPUS, PAPYLUS | Martyres PossevinoPa- 
bilis nomen suus Interpres obtrusit. 

PARASCEFIA f Virgo Martyr. 

Hsecesi illa quam Graeci xxvi Julii rolunt, quamque 
Latino nomine Veneram appellari superius dixi : addo 
hic, respondere nomini utrique vulgare apud Russos 

nomen PiaTA.mw, id rst, s<«\ta post I)onnn caiu, vi- 

delicet Feria . sic enim Rulheni Ferias hebdoma Iss 
numerantacnominant. Sac autem die videtur celebrari 
translatio corporis Jassum, urbem in finibus fValachise 
versus Middiiviam, ubi uisigne monastertum Basiliano- 
imii constructum fuit, a quibus ipsum sacrum corpus 
etiam nunc servatur, el hoc die solenni populorum ipso- 
rumque Walachix Principum accessu colitur, Ibi illud 
te vidisse, speciosissimis indulum veslibus et adhut in- 
tcijrum, iiuiio iidcxuv, quando pro Rege Poloniselegatus 

ibat ad MiHjiittiii 1'honi TaiUiroruoi , asrnl nobis 

Joaniirs Zniiti iiiuir Sacerdos, et procul a patria vitam 
tantitm iion solilai iiim iii hfic nostrte Antuerpiensis ur- 
bis frequentia degens Noveram, isticaui esse aut fuisse 
aliquam noslra Societatis residentiam : itaque in spem 
adductus plura discendide historia vitse,passionis,trans- 
lationis atque miraculorum, qute istic freauentia fieri 
dicebantur, scripsi in LWiuaniam, indeque a R. I'. 
Adiiiuo FFarelkowicz, in eadem missione aliquot annis 
versato t responsum accepi, vera esse qua jamdixiomniai 
Constantinopoli advectam credi: servari in tumba, 
/hinno rubro obducta, corpus procerum (cujus facies co- 
lore fusca, collumque el pedes ac manus videantur) pre- 
tiosis iuduinriitis //i.//r i/rnii.s iiiduiinn. annulisque 
pretiosiset margarUUat vario opere phrygionico orna- 
tum : miracula multa jactari, nulla in particuUirire- 
fcm : festum ."/• mense Octobri [diei non meminerat) 
ct tunc Iinauii Grara Vitomhiji /v Vita interrogatus 
qiu cum suo Principe ei Proceribus Walachis festivitati 
interfucrat, D. Joanncs Bapl. Antoiuus Tinones, Mc- 
dkus /'cnctus, vtr prudrus ac (>cnc CotholicuS, dixit Itn pro rorc Sbiatopsa aui simili, i/uod snpcmc /cijitiu , 
Bclijn noster legit vocem Sanctus : an recte, judica- 
bunt Rutheni, quorum proprius omnino milii videtur 
lnr rssr, nr proiiide abiis txpectandn notitia, quse porro 
desideratur. 

LUCIANUS f Presbyter Martyr. Possevino male 
scriplus Lucrinus. 

EUTIIYMIUS Monachus 

Quisaut injos. incompertum mihi esse fateor, et aliunde 
dorrri pcto : Menxti hic rccitniit historiam anonymt 
monachi er Sceti, qui sub excommunicatione existens 
propter apostasiam amonachatu, Martijr obierat Ale- 
xandrise, ac postea sub allaripositus uttalis, conspectus 

csl rinn Xro/ilnjlis r.rirr Irmpore Sacrificii, usquc 
dinn nb co vinculo soliwrrtur pev ipsum a riijus obe- 

dientia recesserat . quod un hucreferri possit, conside- 
rcnt alii. 

LONGINUS f Martyr. LUCAS f Evangelista. 

rARUS t Martyr. 

Sub Diocletiano, cum septem sociis monaclus, inASgy- 
pto passus hodierno Romanq adscribitur. Actu quse 
Grxca habemus Metaphrastes t qdprnayit. 

JOEL t Propheta. 

SADOTH t Martyr Episcopus 

Cum XIY XV XVI OSEAS t Propheta. Non Josias, uti apud Posse- XV1 , 
rniiim legitur. 

ANDREAS t Monachus. 

Sub Copronymo fcede raptutus, ampntatoque pede mor- 
tuusetsepultus in Cvisiju.au CP. unde cognomentum 
ei mansit. Acla ejus Gntra habenlur scripta a Si- 
mrone Metaphraste, el apud Lipomanum ac Surium 
Latine legenda, unde ettam m hodiernum. Romanum 
traiisit/. XMll 
XIXI MENSIS OCTOBER. XXI Cum sochs cxxvm Matlyrium eub Sapore pertulit, et 
aLatiniscolitur xx Februarii, ubi Acta exGrseco MS. 
dedimus : potuisset ei supra planetam seu casulam Sa- 
cerdotalem Pallium Episcopale kic dari, ut Epuc&pk 
aliis, si ila in prototypo fuisset inventum. 

XX ARTEMIUS iMartyr. 

CLEOPATRA + Sanctimonialis. 

Suuni ante se filiolum nobiliter vestitum hic habet : 
sed qux sit et cujus necdum comperi, ac ne aliquamqui- 
dem pjusnominis Sanctam m hactenus visis Grsecorum 
fastis. Quid autem si Martyrium fecerit cumprole sub 
Batyro Russix tyranno, et indigena sit \ 

HILARION\ Monachus. 
JIILARION f Episcopus Mehlensis. 

Ita ngs docuit R. P. Ohilewicz, et in Moscovw eum 
esse Episcopatum scripsit : restat ut ejus xtatem, vitse- 
que historiam nos doceat aliquis. Torquet etiam me, 
quod Mehlensis Episcopotus in Rnssia vestigium lm- 
ctenus nullum inveniam, nec urbem, cujus nomen huc 
accedat. 

XXll 4BERCIUS f Episcopus Martyr. Possevino satis 
inepte, Arechmus. 

JOANNES Monachus. 

Si non est aliquis Tndigenarum (quod verosimilius cen- 
seo) fortassis est Cho/.ebita. quem Grxci commemorant 
ad xxvm hujus. Vitam ejus propriam, siqua scripta 
extat optamus nancisci, felicitate similiqua invenimus 
Vitam S. Georgii Chozebit» dandam vin Januarii in 
Supplemento, quando etiam aliqua istius S. Joannis 
notitia ex ipsa forsan eruetur. 

RESUSCITATIO VII PUERORUM IN E- 
PIIESO DORMIENTIUM CCCLXXIIAN- 
NIS. li 

Dum quii out cujas sit iijnoratur, potn <it usqut ad di- 
stinctiorem notitiam inter Indigenas coltocari, et inte- 

nrn ilta nliruiulr submittrnda sprran. 

DEMETRIUS t Megalomart 3 r. 
NESTOR t Megalomart\ r 

Dcmetrii socius, nec aliunde forsitan quam e.r hujut 

Actis notus : propria saltem Arta, qux innotuenut, 

nulla habens. XXtl 

xwu TERENTIUS, NEONILLA t Conjuges Mar- xxviu 
tyres. 

Est rnjo a Trrmtio Africano Episcapo, qucm hoc die 
Qvseciprimo colunt cum sociis, ut vidimus in Metrico; 
rst inquam ab eo diversus, qui in Menseis post ipsum 
memoratur Neonillse maritus, el septem Martyrum ex 
ea pater : cujus Acta si exlitissent, extitissel etiam loci 
ac temporis notitia cerlior in epitome brevi quam Menxa 
continent. 

PARASCAVIA. 

Sitne diversa ah Jassensium Patrona, hic ad diem 
xiii laudnta; n, si diversa, utro die potius attribumda 
sil famosior, non scio. Kojalowicz inter Lithuanim Pa- 
tronos nommat S. Praxedem vulgo PoroBkawiam, 
Grsece Parasceven, Polocensium Vucis filiam, qux 
fundato juxta Poloaam S. SalvatorU monastrno Ro- 
mam profecta, posi septem peregrinationis sacrss annoi 
ibidem xn Novembris obiit anno mccxxxix, et a Grego- 
no X post rigidum miraculorum examen anno mcclxxui 
Sanctorum Catologo est adscripta. Cum ergosubeodem 
Metropolita olim Lithuani ac Russi fuerint, quid pro- 
hibet opinan Lithuanam hanc, corpore in patriam re- 
lato. obtin.iissr rultum alterutro dierum, guemJassen- 
sis Parascevia vacuum relinquet. Tnterim optandum 
est "t plena vitse et examinis pro canoni alione instituti 
Acta alicunde ad nos perveniant. Ita Belgicus inlerpres, et hunc annorum numerum er- 
primunt littere -.»$ : consonant autem huic numero 
Acta, coque ipso quam sint fabuhsa depreliendiiur. 
Dmus ennn, sub quo inclusi fvemnt, anno vulgaris 
jEtx ccxi.ix regnare ccepit; et Theodosius junior, sub 
quo dicuntur evigilasse, ultra annum ccccl non , 
nit. Imperatori in hac tahella Ephesinus Episcopus 
adstat, Maro vel Marinus nuncupatus. Magis intei se 
discrepani nomina Sanctorum, in Grszcis Latinisque 
MSS. relata : cur autem bis commemorenlur a Grae- 
cis. hac scilicet die el supra iv Augusti, me latef, seque 
ac ratio ob quam Latini dicm xxvn Julu lis sacrum 
hahent. 

xmu JACOBUS t Frater Domini. \.\iv \w ARETHAS t Martyr. 
ATHANASIUS Metropolita. 

Hoc saltem vestis iudicnt; sed inter Kijovienses, quos 
Kojalowicz nominat. nullus sic dictus invenitur : diffi- 
,,,,. est autem inler Patriarchas, aliqs ejus nominu 
quam Alexandrinos invenire : quorum primus ac cele- 
bemmus cur hic diratur poni, nulla apparet ratio. 

MARCIANUS, MARTYRIUS\ Martyres. 
ABRAHAMUS Monachus. ANASTASIA f Martyr Romana. 
ABR /IIAMIUS t Eremita. 

Cum Maria nepte hoc die relatus a Qrsecis esl r Latim 
colunl iilos xvi Martii, quando Acta Grseco Latine 
dedimus, alia ab m qum concinnavii Metaphrastes, 
quseque etiam Grsece dari merentur in Supplemento. 
Ostendimus enim ex his, eos non in Syria tempore S. 
Ephrrm Diaconi Edesseni vixisse, iedditi postea prope 
HeUespontum, Vitamque ab Ephremo aliquo, non Syro, 
sed Grxco scriptam fuisse. Errorautem sculptoris Mo- 
,,, fuit, quod huic Anachoretx circumposumt Patlium 
Episcopale. 

ZENOBIUS, ZENOBIA f Martyres. 

Possevino per interpretis inscitiam obtrutum hic est 
nomen S. Mart. Zenonis. 

EPIMACHUS^ Martyr. 
STACffYS, AMPLIAS\ Apostoh. 

Prior Possevino perperam Eustachi...s; posttrwr n,- 

hilo meliut in tabula nostra Ammu M Wtur. 

Stechya quoque Byzantii primus fide.n prsedicasse, et 
Sedem Episcopalem ihidem coUocasse creditur, eoqut 
nomine imeritur hodierno Romano. XXIX \\\ X\\l NOVEMBER Lll EPHEMERIDES GR^CO-MOSC.E. 


IVOVEMBER 

GRiECORUM METRICUS A'. lipwry, mUaxoot cfWTe NoeptGptov t%nxa.yov ex yjjg. 
Kalciid. Excedunt prima Medicorum lumina terris. 

CosMAs ET DAMIANUS rulrl,, Bt . »"" Homse pOSSi SUb 

Carino aii i Junii, aul /Egese in Arabia sub Diocletiano, 
quos Grseci colunt x\u et wvin Oclobris : sed Conf&s- 
sores in Asia, filii Theodotes, quorum qb illojam ditfo 
gemino Marlyrum \ rsa Acta Grseco-Latine 

edita, sti ut diximus, extant. 

i». A:j--jay, A ( lH-)OMi2t /.y\ ticFOUpat TTvp, aop a01%. 

iv %, iii. i v »u;iiu(.i' ApirrnoNio juncios aecat ignis et ensis,. 

Sunt hi Acindynus, Pegasius, Epjdephorus et Aneiu- 
podistui in Perside affecti martyrio . ouorum Acta 
Grsece habemus, et extant l.ntmc reddita, unde etiam 
inveniuntur nomina in hodiemo Romano. 

1 Ixj^xv AKE*F1MAN XDixdxr), \voWV & SyvadXoVg. 

Tertia fert uni plajj is, el saxa iluubus. 

Acepsimas <•/ Socii Joseph el Aithalas Martyres in 

r.ishl,- jihiunl siih Supore : i/uus Lulini commrmu 

imit wii A/niiis, quando ActQ Qrseco-Latine dedimus, 
uti ea exornavit Metaphrastes. Alia et-forsan uutt- 
quiora reperitnus gemina, in Biblwlhecis Venet 
Vattcana, qnse num vellemus non neglexisse; et <<>m- 
niriuiiimiis requirenda pasteris, Supplemenlum istius 
„n usis /„■, turis. 

A'. Inudoot lyyt -i-.-j.-r.,-. l&VNNIKIE, yeoacev, 
u Niwi . Quarta tibi turaulura struxit, Joanicie, dignum. 

Abbas iur luii in Bithynia eeleberrimus, cujus habemus 
Acta Qrsica, non solum quss Latine extant apud Lipo- 

mnuttm rl Stiitttm, :.r,l n aliu <ir,niuu, utirltuihus l'rlrn 
rl Sului inunut lus. I nsrn/iliis rsl illr Suiirlns Rumnnu 
liutiicrno. I 

INlllll. Mll 1,1 i I IIIMIhlll yt rA.WKTIiiN r' m -iu--r.. 

Mortua Epistcbme est cum <;ai.\< uonb quinta. 

Il«s quoque Romanufr, liodiernum a Grsecis accepit, 
(' ni ,i, s Mui itjtrs i:„ : , s b sub Deci icto Grseca ha 
bemus ea qua apud jam dictos Biographos exlant La- 
tina : sed requirimus qurn ab eorum famulo Eutolmio 
I ta vidit et laudauit Allatius : guamvis mejuamus, 
/;,. ui tii aliis similibus, supposititius auctor ipse sit. 

Ovve/.a opoAo; i II \V \( )2 Qeov ayytzxi 

Sexta gulam Pai lo Christi pro nomine clau 

Episcopus hie, Constantinopoh syb Comtantio Ariano 
Marlyr, ssrumnis carcens maceratus, denique stran- 

i/iiliiliis jttit. A,t„ , 7 „v Hr.rru hahrmus, rt duhimtts 

quundo a Latinis calitur \n Junii. 

Ov $' Llx 1 )' icor>u.x-Y, li:pi2> Ityefi xCyJvx xurfitfa 
Septima qod potujl c^sum pppuJltare Hh-.uh.m m. 

Cum Sociis Melitinm m Armenia passus, Acta Latine 

itltta jum htihrl, ,/„,r nOS QtStCQ ilahimus, i;i n nin/iir 

optamus itrstiiht qum ab his diversa alibi extant. H'. 'Oydoxxr.v OOpavtoio xvtiafatt xdyuaxoq "Apyuv. Z. 

vii id. Militiae Princeps octavam coelitis ornat. \i 1,1. 

Titulus frsti in Menseis hic tst, Synaxis Archistrategi 
Michaelis et reliquorum Sanctoruro incorporeorura 
oelestium I Irdinum. Jnsuper feria quavis u Gneci, 
titiri ordinaiias, de quibus ultima Julii egimus, Com- 
memorationes, cum Catanyctico seu Contritionali Ca- 
iiunr jungunt Car\onem <lr Incorporeis : utrumque a 
S. Josepho Hymnographo acrostichseos septifariam va- 
riatum, pro tutidrm tonorum diversitate. 

T?, •> vjy-r, -uptooto MATPQNAN ^itaro yti>pr, . ©'. 

MatroN/EQUE locum patefecit nona sepulchri. V ld. 

Hxc inter monachos primum, ut eunuchus vixit; deinde 
monasterio Virginum Constantinopoli prsefecta, ea cla- 

ri, il sunrlitalr, ijuum nui iniit Acta, i/ux Latinr r.rlant, 

et a nobis etiam Qrsece habentur : alia, nescio an ejus- 
tirm, invenimus Venetiis, sed necdum potuimus descri- 

pla liuhrrr : uli nrr inrritirr t/tiidrm Murliinitm S. 

Matronae, Tyanis passss, ab eo qui vtdit et interfuii 

srri/ttiim, ul ujjtrmal Allalius ; i/tiin neque noMen liu- 

jus ndiiitr tii Synaxariis ullis reperimus, eoque ma.gis 
optamus desideraia consequi beneficu) diligentix alienae .• 
sicuii beneficio prselaudati Allatii accepimus prolixam 
Viiam \nti:r alicujus Matronas ex Cluo, ipsius Allatii 
/itiinii, iii t/ua quia nullum obitus cultusve diem nota- 
tum reperimus, oportebit eam hic collocare, nisi interim 
aliquis Chius melius nos informet. 

'Aypt'o) zp^tviOr, ov/.y-r, imrco ye OPE-TMi. T, 

Effero equo deciraa religatur sanctus Orestes. 1v ld - 

Marlijr eiiam Itis Tlujanis in Cappadocia [uit sub Dio- 
cjetiqno . et forsitan cpnjuncta sunt ipsius et Matronae 

jam diclir Jrlu : nttllu crrlc sub ejUS nomtiie vci obtler 

iii iieata alicubi legimus, 

MHNAZ vjOi-j.x-.r, $t'cpoe lz\r, ■/■ffjrjtj-jvoc, x>5p. JA'. 

Undej a lium -Mi..>.\> fert pectore Isto. in id. 

Mutii/r hic in PJirygia inveniturjiodiemo Romano ad- 
sciHptus : Aciu Grseca et variqs vnriorum de ipso habe- 

mus fiuliuiirs : nrr imn nnrttritlii scripta U Tlicophtlo 
Episcopo Jlexandrinu . 

"£/-:to ex xtdvw $vo y.ai ZiyAty, EAEHTH2, 
Exiit e vivis duodena luce Eleemon. 

Apud Lutinos xxui Jannarii colitur hic S. Joannes 
mosynarius, l \ Alexqnfoinus, quando ,/,•- 

ilnnits ] iiam, a Lcuntio Episcopo Neapolis Cijprix 
qccurqte desfirijffam^ quqm et Qx.sece seiyarqus dandam 
iu ^uppfemenlo. 

'±u$i TptV/, o-/^-r, alynaf XpTIZEA \EIAII. |p, 

Teriia pq i a.vimain cpmpescujt Aukea l.vbra. i,i,i,. 

Vtdchcct S. J..unnis Chrvsostomi, Episcnpi Qonstan- 
tinopolitani, qu\ licet xi\ Sepfenbrj* obierit, celebritas 
tamen tanti Natalis differtur in hunc diem, ne sanctx 
Crucis puiiur [csttvitus impediatur. Vide qum de Actis 

di.ranus tu ,/;,■ Truns/utionis XXVII Junuain. 

IlpOr,; xoxxe^aAw fcxari! «PIAIIinE xtrdoxn. IA'. 

In IB". 

li l.l. 'vi^ii.^ Tcmo j. r/i^ii/ ,-'-•-■ Z II HEEMKllfe^HteEAJKrcM TK^M4.A4M^.E~iKmAW*n H r4CHN.^^ JPecT4BAfHte Bapa^mha HoRorpo^Kflr c j.J-icpbSZ- ^i aSdP^ 

^ ■ n ■■ n— : z ~ XY7 ' — -\ 111 - m ^ ^ <4£r _ 4. tH 7 v -^ 

h-Gogo. ipxHGTP^THra MiWKAa-£-6HHOiCMaMH4-r-€p4CT*0^ 
;4>r.;,H, rnu^.»i;pf H .fl,^m g ^ii^a- 6 y iMTiH fth&ei ■ iT.EHitfiU. rWo HZ . Poma.^A vaih. W^^htopih [•IIPOKAA KXElBEAEHie ByPKO IrTbiA E144. 
;.tl H MO- K I. /LrWxHI- IpMlWl- KA- Gk4T € PIH 4- £• ILliWg ric7p7- K5- ^AIfl Ht- R OJ P r IH- K3- LiKObX IldAAAIH- KH-CTer4H?-HpHN4^K0 I14P4M0- 4k4KIH aJhaPEH 
XYlllKal. MENSIS NOVEMBER. uu 

In caput decimam quartam appendere Philippe. originibue opinionem edicere, invittssimus id fecerim, 

efficacius multo quam facere me posse i redebant. Sed de 
Apostolnfi hic a Latinis coliiur i Maji, uhi de ftliabus hocsatis dictum inveniet Leetoi in Commentario prasvio 
ejus et reliquiis scitu digna lector itiveniel : qhid autem ad Vitam B. Aloysii Rabata CarmelU t Su uli si Maji. 
sit suspendi >t«Kke<BfltA>5s quseremus ad xxx diem hujus A<i prmsentem festivitatm facit, quod oblata in templo 

. 1 - 'I .1. L ■ 4 u -1 J/aalaiU / / t .1 *« ; . ,■ / * / , i *k 1 » 1 , i • • , i T I 1,1 il lui.^l } III , / I , . I ' 1. I i *'.»«/ A # II t . ■ II A IE\ 

XV 11 Kal. mensis, ubi idem de S. Andrea dicitur. 

IIup Ttefxnrx ^sxar' ABIBON nfyve /aAxoc ETAI- 
POYZ. 

Igne Ahymjm, gladio decima aufert quarta So- 

DALES. 

Sciliat Gnriam et Samnnam, Martyres Edesses sub 
Dinclctiaiio, etitim inscrlptos hodierno Romanv. Atcta H ierosolymita.no Virgo, passim dicaluv credaturque, 
prima mter mortales suam vvrginitatem sub obligatione 
voti consecravisse Deo, ffoc autem putamus multo glo- 
riosius ita simpticiter dici, quamsisub reslriclione, nc- 
soioqua, fam olim prophetico spiritu prmcegnita, as- 
seratur, mnltis ante quam nasceretw r " uiis, oausa i i - 
emplaris fuisse caslitatis tit Deo offerendas. Nam,etiam 

boC pnsifo, vcrum mancrrt, quod ipSO orcmhc < miiiiicii- 

ti;r non imaginarium quoddam, sed verum et efficaciter Latiiir extani cum encomio, quod Aretham ArchiepUco- movens exemplum acceperit ab Eliani instituti 

■ y, . i- • . ...» . . .. .../... / .... .. I fc*. 

\vi Kal. IZ. 

XV Kal. IH. XIV Kai. 10 . 
Xlll Kal. K. 
Xll Kal. KV- 
XI Kal. pum Omsariensem prasfert, ei necdum Graece potuimus 
inccnirc, sieui pridem invenimus Acta. 

'Axoftatov MAT0AION rt&p oi/.x-r Krdvev l/.-.n. 
MatthjBUS strenuus sexta defta arsit in igne. 

Apostolus luc ct Evangelista colitur a Latinis xxi Sep? 

tcmh. 

'EJSdopJxYi oivJ-r, « uif/me Uvt 0AYM.\T< >YPIX)2. 

Post deeimam magnum dat septinia Tiiauma- 

TURt.i m. 

Gregorius hic est, Neoceesariensis tti Cappadocia api- 
scopus : cujns habemus Vitam, a S. Gregorio Nysseno 
s&riplam .• encomium a Michaele Syncello compositu)n, 
quod Allatius vidit, necdum reperimus. 

'Oyooarr, tauff»i IIAATQNAaV, wxxinsyve. 
Octava decima Platonf.m interti<it eusis. 

Martijr Ancijrx, in Galntiu, colttur 0. Latmis xxn Ju- 
lu, quando dabimus etiam Graece Actu, qum Lutina 
solum liahcntur liactcnus. 

tEMStt v.xi oiY.zrr, fiiov AYAIOY IWpr.ffW. 
Abdias vitam «lecima nonaque reliquit. 

Eiuim hodierno Romdtw addiiiir hie Propheta, ab au- 

tiqius Latinis prxicntns. 

EircSi rPHTOPIOi newkfiawixo tk fnkev edptiv. 

Gregorilm atl lutum invit.tt vi-esuna eu-luni. 

Decapolita kie esl, eliam hodierno Romano additvs, 
CUJUS Vitam et miraculii C,r:ecc hahcmus. UUnam rtmm 
hiihcicinus pro hoc ipso die Martyrium SS, Uatolii, 
Etistai ini 81 Theopisti fratrwn in Galatia, quod se n- 
disse scribit Allaiius. 

B/iiepov MAPIII nfflbof rc«pa eiWtwpo 

Ad templuui lixlu.n «geuma prkna Mmuam. 

Festivitas haec, qitam nosVra Soeietat hoc seculoipluri* 
l ; , , /;,i,,niiii, apud Latinos non admo* 
dumantiqua est, sedprimum in Ewopa fuU rece\ 
Aveniom eetebtata anno iica vx.*iuquemadmodutm con- 
st,itr, monumentis reperiis mter Scripta Piiiltppi M«- 
erii Caneeilarii Oypvi. Moimmenta autem illai 
cam oltera Vita S. Petri Thomam Garmelits 
Garmessonium scripta, ottno-iiDCUt , n Uberaliter < 
vimus RR. PP. Curniriiii,. tadrn "ip» ouIgaKe rt- 

pimtibuSi uii rlinm lactum BSt. 4tQV6 ""»<"" multO 

plura ci illustriora monumenta suppetaren^quibus sacer 
iste Ordo ornari possitet locupletari ! Ablwccertestu- 
dio non deterrebit imporlunus quorumdam telus, quo 
me sibi. uthostem Ordinis implaeabilem t depingunt, eo 
quod ineluctabilitcT ab ipsismei adjuratus meam dc suis fuisse prpesumitur) ibus, quibuscum et ipsa et 

parentes ejtis otqueavi fuerinl in Carmi res. 

Quod niin dissimulanter docent pictura?, lum alibi tum 
iii Florentini monasterii claustro a nobis cons\ 
quibus picturis, cumfier it, a \dagno ffel < is D 
Ferdinando interrogatus loci Prior, an earum exempla 

a/ni rrlusliora hnhcrcl, respondisse didlur ; llns, i/u.-r 
tnnr [iclant, pOSt rruliim nniios uiithjinis fore. Quomodo 

respohsioea satisfecerit Duci, wd rii i . qui ded l : wi- 
iirni etiam an picturarum istarum et similium auctor 
observaverit Bultam Urbahi VlH % anno hdcxlii seve- 
rissime caventis, ne quia .... imagines D. N, Je u 
Christi et Deiparoa Virginia Maritfi, ^po tolorum, 
aliorumque Sanctorum et Sanctarum lui 

pingereprsesumat vel faoiat, alio in habitu e1 forraa, 
qruam in Cathohca s1 Apostolica Ei cle ia ab antiquo 
tempore consuevit, nec etiam cum babitu parl 
lari alicujus Ordinis pegularis. Virgini atis perpetxm, 
nun diro votum, sed vel propositum simplex quod atli^ 
uri, quodque fuit usQue adeb contrarium summo in 
Lcijc iiiiiniiiii pcr fxliorum propagationem sperandobono; 
cjus, ulJudaismo ignoti, Christianismo frequen atissimi 
magistrtemlibenter faciam Virginem Rfariam, et in hoc 
putiiho mc sci/ui s. Jbannem Chrysostomum, qui ll"- 
mil. 7'.i iii Mdith;cuin,«tt fesium S.Cacilis in Brevia- 
rto Romano transcripta, docei << ea debere sestimari, 
quam natura sublimis res virginlta* sit, quod In ve- 
teri Testamento a priseis illis sanetisque viris culta 
non fuit. Eamdemqne cXBlestem plmerem esse affir- 
maturui Ambmius lib. i de Virginibus, in eodem B < 
cmrio ad Ofjiriuin Commune de iisdem relatus, Qui . 
fnquit, ueget lianc vitam fluxisse de coslo, quam non 
fecileinVetiimusinterris, riisi postquam Deds Inheac 
terreni i orporis membra descendii 
Bliam, nullius corporei coitus cupiditatibus per 

tUm, lli hnnrsnir srijnrhi flliSSB I strn<lat , / BpOnit pr<r- 

min nnguluria ei unice ipsi i 

),<,!■ a I ccelum, ide i cum Don 

ideo Dominici venturus esl praecur or adven 

Aeu " KIKl U IH 

c, i at lu balneo vicena secunda. 

AnHqtmsvma el sineerissima habentui > "•'•'• 

l irginis Aeta, quomm uatitia videtur admodam 

r r,i,it,i ad Grxcos, pei multojuni m m )le~ 

tap/iraste i un le etiam nec in Mosi 

Sancta n quodindicio nobis est \ietrieam hanc 

Ephemeridem trium autquatuor tecutorum mtatem vu 

euperare. 

KtWi mx r ?l x<£x V Buv*xo «OTAOXION. , , 

Bi s dena ac ti m i naAw Am?flato< mow aufert. \\ k..i. 

icopus Tconii, etiam hodierno Romano adscripi 
eujus Arta auctore Metaphraste habemus. anliquiora 
tum ipsius tumaliorumomnium,abeodem MetaphrasU 
txornatorum, maUemus invenire :placetenimnobissim- KB'. EPHEMERIDES 

Ivl V 

plex prototypon, prse cujuseumque ectypi, fallaci ssepius, 
elegantia. 

KA' EiVa&i rPHTOPION 0avflerov v - ' 

viii kai'. Gregorium involvil quartaet vigesima morte. 

Est hic Igrigentinut Episcopus, cujus Acta, a Meta- 
phrasteconscripta,cum nobit haudparum fabulosa m- 
dcvcnlin ; mulm mmjis lulia cvcdt «vpevunl, postqwm 
ad eorum fontem pervenimvi : alia scilicetlange prolt- 
,,„„, nomenpneferentk Leontii Sabaitarum Hegu- 
meni, tamquam plurium rerumoculatitestis. Tanti ra- 
fert, etium fabulas sua in origine descnptas habere, ad 
ver i falsique discrimen fadendum Menaa, quamvis 
hexametron islud habeant, ipsum tamen cum Canoiu et 
ElogiQ eodem quo Amphilachium die referunt, ettic 
etiam Moscorum tabulss ano utrumque die jungunt. 

KE'. Il--y-"' > \- /?rir:£vv£v n/.yu pfaopa xopr,v. 
vn Kai. Facundam caBtlil vigesima guinta puellam. \a. 

V Kal. H*catbri wOrmd, Lutini Catharinam appellant. 
Actn apud utrosque quantum Itabeni admirabilitatis, 
tantoetiam plut difficultatitpatiuntur adobtinendamfir 
iem Nihilolevim objicitur molettia circa tacri corporU 
,,d montem Sinai translationem : indubitabitem Ulam 
quidem. quoad substanliam ; sed,quoad auctoret ejm 
uc temput, perquamobscuram II" certum ; mlkm esse 
Sanctam, cujut fama cultusque primis vos\ persei utiones 
seculis ignotior, celebrior autem sslalibus posterioribus 
fuerit, non tolum in Qrientali, sed etiam Occidentali 
I cclesia Xn nostro certe Belgio, ut de aliit taceam >■- 
gionibus, haud faciU reperiasuUam urbem, ac neoppir 
dumquidem vel municipium, ubi hsscSanctanon haboat 
;v/ altare vel templnm ; quod factum esse non potuit, 
nisi propter itluttria etfrequentia ac noia passim mira- 
cula, adejus invocationem patrata, quorum habemusva~ 
riaspecimina MSS. el imprimu Qermanicam relatio- 
,i,ni perquam authenticam, de Reiiquiisel cullu in Gve- 
lensi ( 'anonicarum Regularium dicece. is I 'obniensis 
monasterio, unde non sine miraaUis aliquid communi- 
catum fuii civitati Bruxellensi. Pluraet pluiibus sxlo- 
cis colligenda speramus, prius quam ad hunc mensem 
Opus nostrum pervenerit, eaquetam certaatque testata, 
iii obmutescers faciant obgannientium hmreticorum ora. 
Quid ciuni si nomen ejus <t sepulcrum seculis aliquod 
primis a martyrio occuttum habere voluit Deus, sicut 
S. Rosalise corpvs in Siciliu ;an non potest illius, po- 
stmodum m voluit revelati, veritatem reddere populis 
Christianis per indubitabilui miracula certam f Nonita 
modicss fidei sumus . nec tamen etiam '"'» credutse, ut 
religioni nobit ducamut dubitare de Acttt acceptit per 
Grtecos, quorum minus ditcreta facilitat varia de San- 
ctis commenta suscepU Latinisque oommunicavii seveiio- 
risexaminit egentia Expolivitea Metaphrastes: au- 
ctorem primum, sub alieno tamen nomins (atentem, vi- 
detw invenisse AUatius, quandoQrseca reperit hocfine 
terminata, Hsec ego Athanasius sorilm, famulus Do- 
mina meae /Ecaterinee composui commentarias ip- 
Bius, in omni sapientia. Utinamlmc nobis inveniat 
aliquis tlnterim prstsumerepossumus, eadem /We au- 
ctorem prodirecum titulofamuli etscribse ipsius Sanctss, 
qua Hmilem tituium tusumpseruntauctores Patsionum, 
quas ]iabemus,de SS, Georgioac Theodoro; de quibut 
jdrtassis pra starei nikii scriplum fuisse, quam scripMm 
/m/.s.sc suie soliilo vetevitm auctorum fundumento. GRaBGO<MOSOE. 

Monachi hujus StylUss, sub EeracUo lmperatoreFla-- 
m tu Vitatn, hactenut intactam, habemus. Utmam 
s,c etiam hdberemut Acta ejus, quem hoc quoque die 
colunt Grxci, S. Niconis Armeni, cognomento Mst*- 
- id e8l , Poanitentiam-agite ! Acta, mquam, 
landata Baronio, vita AUatio. Frustra ea Romvqux- 
8ivimus inSfortiana, ubifuissedicebantur, Bibliotheca. 

Bixatit [1EP2H2 &b s opdtn ay&fn hpsKiaBek. 
Membratim Persam vigesima septima scindit. 

Videlicet Jacobum, Intercisum dictum amartyriige- 
„,.,-,, quod sub Isdigerde loleravit, hodierno Romano in- 
scriptus. Grssca ejrn Aota dupUeia habemus spraster 
quat adhuc alia in Vaticano reperimus, solis verbts mo- 
Hce diversa : quin etiam qnarta nobis intlicat Allattus 
121, qux iion credimus muUoplus discrepare-. 

Ecx^i vfio*ty re NEOY 2TK<I>ANOY *pcix* 9pau- KH'. 

c«v. 
Excussit Stephano vicena octava cerebrum. iv Kal. 

Constantinopoli sub Copronymo id factum : prseter Acta 
exornata a Metaphraste, quorum merito locum accxpit 
in kodiemo Romano, habemus antujuiora ac proinde et 
meliora alia. 

nAPAMONON $' evarr; ktovov loutfi 'i/7. lx V A '-'t % - K0 / 

Pauam.-ni m tradit vigesimanona necandum. m Kal - 

Mavtijr sub Decw, et Romuno hodierno inscriptus liic 
est : nos Acta habemus, 

'S.ra.vooy /.>/./.e^x)./,c Tpiaxoory? ANAPE.V- bU»j. A'. 
Ter decima andreas Crucis ardetscanderelignum. u m - YIDE APP TOM. Kc'. 

VI k..l. Y.i/.x r r. ■,-, V VVIIIE ,£>/,; ei: ot*xov. 

\i mmi . m il.solvit luctu vigesima sexta. De foimacrucifixionis ejuslibmm pararecasperabjoan- w MAJ1 
nes Jacobus Chiffletius, Archiater Regius, libris edir not. n 
tU ci eruditione clarus : sed mori sevidens, multa in 
innn rem collecta nobis m amicitixpignus donavit, ex 
picturis soulplurisqueaniiquis omnia ; sicuti et alia >wn- 
nulla sedulitalis ad omne argumentum antiquarium se 
extendentis emolumenta. Edidit de eodem Sancto Apo- 
stolo librum intrgrum Andreas Saussayus, j«ni senior, 
adeoque etjudicio maturiori longequamquoGallicanum 
Martyrologium, idenlidem nobis improbandum, junior 
coagmentavit, Quid autemsibi vult w liexametvo hujus 
dieixo \\?s./vy/'l-, quod fam adxrv hujusmensis, ubi 
de S Philippo Apostolo, verti, in caput ? Au capite in 
terram uerso t sicutide S. Petro legitur, suspensum etiam 
Andream credidit Poeta ? Si credidit, haud faoile im- 
petrabit aliorum assensum, qui Acta a Presbyteris 
Achai.v conscviptu, ui ipso covum initw diciluv, pro le- 
gitimis recipiunt. Nonenim cumtali crv.cifixionis modo 
epotest biduana prxdicatio adpopulum civmmsian- 
tem, qualis ibi describilur Tpsa vox ex duabus contracta 
haud duMeest, diciturque >c*m<paA^pr0xaT«xe<j!aArte, 
mi ui x»T:7ttoiov pro xaTo 1 idtiiov iipmi Homerum. II. &, 
secundum explicationem Eustalhii. Si prsspositio /.xra 
xquc niin genitivo atquecum accusattvo posset verti se- 
oundam, posset etiam Sancti caput non physicumsed 
morale intelligi, ChiHsltis scUicet, secundum cujus ex- 
emplum crucis mpplirium suetmuerunt Philippus et 
Andreas. Notandum est denique coghomentum Proto- 
cleti. ul csi, primovocati : quo passim a Grxcis nuli- 
gitalur h ic . ipostolus, cujus etiam prolixum in Me.nxis. 
'YitouvTifi ii suotempwenoneritnegligendum: selneque 
, ncomium quod nabemus ab Arsenio Episcopo Corcy- 
rensi conscriplum . NOVEMBER MENSIS NOVEMBER. LV NOYEMBER 

MOSCORUM FIGURATUS. CoSMAS, DAMIANUS f Medici Confessores. VINGENTIU8 f Diaconus Mart) r, u s/CYNDUNUS, PEGASIUS f el socii Mar- 
tyres. 

III JCEPSIMAS f Martyr. Posscvino Acceximus 
nomine corruplo. IV JOANICIUS f Monachus. Posscvino perperam 
S. Mart. Onicius. 

V GALACTION, EPISTIME t Conjuges Mar- 
tyres. 

Et inc ignotum S. Mart. Julacii nomen obtrusuw esi 
Posscvino. 

vi PAULUS t Episcopus Constnntinopol. 

OBITUS BALAAMl NOVOGRODENSIS. 

Ita intcrpres Belga $1 consenlil Ohilewii l < autem 
NovogrodumexpotenlioribusetvetustioribusMoscox 

monarchia urbibus, undeei sibititulum imum exprma- 

nis Dux ipsesumit. Mutta de ejus urbis fbrtuna lnsto- 

rici, sed nihilde Barlaamo, de quo propterea instructw- 

,„>„, pleniorem cupidisHmi expeto. Possevmus S. P. 

Vorlamam scripsit. 

Vll IIIERON t Martyr. 

LAZARUS t >n monte Galitio. 

ffujus Anachoreta vitamet miracida, scripta pe\ l 
gorium Patriarcham, vidissete aii AUatius r nos ea 
necdum reperimus, nec ubi sint quxrenda divinamus ; 
gratias proinde mullas debebimus ei, qui ipsa communx- 
caverit, vel saltem indicaverit. 

vm SYNJXIS JRCHISTRATEGI MICHAE- 
LIS t 

|X QNESIPHORUS t discipuhis Pauli, 

Colophonns i utvolunt) Episcopus dttlUS, COlitUT » Lali- 
nis, cumservo suo Porphyrio, Marlyrii socxo, vi Se- 

ptcmbns : Posscvino non rccle Anisiphonus. 

MATRONA t Sauctimonialis. 

x ERASTUS , OLYMPION , RHODION . 
QUARTUS, 

Omncs discipuU Apostolorum, dkn etiam Apostoli. 
Ex hit colitur a Latims Erastus ut Philippensu h r i- 
mpui xxvi Julu; Quartus m Novemlms : pro Rho- 
dione Possevino dictatum est nomen Kadiom. 

Y1 MJENAS t Martyr. Possevino obrepsil nomen 

A I 

Minsuiti. 
FICTOR, STEPHANIA, id est, CORONA t 

ParMnrtijrum, sub Antonino celebrium, lnscc nominir 
bus Latini celebrant xiv Maji; ubi docemus, plura 
hujumodi pana mccssano admitlenda videri, locis ac 
temporibus variis. Valeniise in Hxspania iub Viocletiano martu 

rium, ubique gentium celeberrimum ; cujus historiam 
dedimus \ \i 1 Januarti, quando colilur « Latinis. 

TIIODORUSiStudw i. 

Celeberrimiapud Constantinopolim coenobii Hegumenus, 
scriptor <•( Confessor sub iconomachis illustrisi quem 
m Romani Martyrologii recognitione nequaquam <•■ 
prxtermittendum a Baronio ftfow, si tunc nota habuis- 
sei ejus Opera ei Epistolas, quttus deindea Sirmondo 
ro, imii- Romsc Theologicis studiis operam dante, 
Latinesitn ex parle redditis, usque adeo ornavitA 
Uum suorum tomum ix. Defeetum supptevil Urbanus 
VIII; et Sonctum, >'<■ tota Ecclesia optime meritum, 
jussit' inscribi Martyrologio, t itam habemus Gi 
scriptama Michaele monacho : aliam sub ejusdem 
ctoris nomine mdical AUalius; quam si haberemus, 
iiscernere forte possemus, utra vere Micltaelie sit. Ha- 
bemus prxierea encyclicam deSancti morti epistotam 
nihil autem m commune bonummagis de eodesideroMr, 
qvarh operUm atque epistolamm ejus omnium editio, m 
,,., „, inteliigo Parisiis nunc perquam serio incumbtt 
aliquis ex nostra Sto ietate. 

JOANNES ELEEMON PATR. t Alexamlri- \\\ 

nus. 
NILUSf Moffachus 

Tempore Mauritii Tmperatoris. Scripsil Ascetica, qux 
habemus Giveco-Laline edita a Joanne Francisco. 
Suarem Episcopo Vasionensi : alias quasdam ejw lu- 
cubrationes, eodem modo in lucem dandas, ibidem habet 
R.p. Petrus Possinus, nostri laboris adjutor indefes- 
sus. Nili antem nomen eliam hodierno Romano est ad- 
ditiim. XIV JOANNLS ( 7/A' YSOSTOMUS. t 

PIIILIPPUS t Apostolus. 
GREGORIUS BpiBCOpus. 

Omninoignolusnobisest,Indigenarumfor6itanaliqui , 
dequoplura.iomr nos deberenl Rutheni MfiUtim 
proeo, cum bona ipeorum venia, substituatur. 

JOSAPHAT Episcopus Polocensis Maityr. 

Occisus u schismaticie anno mdcxx, et post accuMum 

, examen Beatis UartyrUm adscriptus abUi 
Mll VitamiUius hoc die dabimut, nec non Promsus 

oumentaalia.que Seci '"'''"""■ 

„u RituumnobisdigMbiturcommunicaTe;sictUifai 

mm se nobis gratiost obtulU Ulustrise. Bemardmm 
Ca*aUus,istudnum offuium gerens, sed prUisforsUan 
quampromissavaleatexpedireadPurpuram Garaino' 
Utiam, ad quam commum Romanorum voto pnfan de- 

signatur.evehsndus, mhOcfeMh mtxxXl, >ola 

pvonwvendorum merita mtlimantiSi Ponhficatu. 

GURIAS, SAMONAS.ABIBUS DIACONUS ^ 
t Martyres. 

Possevimo LV , EPHEMERIDES 

Possevino oblrusum hic monstrosum nomen S. Mart. 
Utinisati. 

xvi / / PATIUS Episcopus. 

JEque ignotus nobis at prxcedem GregOrSufi : de quo] 
velideo magis doreri cupimus, </»"</ """ »' hic secunda 
post Aposlolum Philippum loco, sed primo ante Mat- 
thseum inveniatw posilus. 

MATTB I i S f Apostolua Evangelista. 
xvii GRBGORIUSf Thaumatur GR^CO-MOSOE. 

monasterium, sub ejus nomine in Piscaria insula t per 
Ludovu inn Pium Imperatorem eedificatum, disci poterit 
exlushnm lod, editaposl tomumQItaliatsacrx Ughel- 
U. Qdomodc fanique idem Sanctus vere fuerit secundus 
Petrisuccesso) post Linum, eltamen usque adTrajani 
tqfipdft in.m, itf depositopridemRomanoPontifica- 
iu,jam dumtaxai Apostolicus Episcopus; vide sis < ■./•- 
plicaium ante lomum i nostri Aprilis. Simul omnia 
accuratius examinan el ymfirmari poterunt ad a]iem 
xxin Novembris quando S. Cleraens a Latinis colitur. 
Tnl inn oplamus ui ajua miracula, ab Ephrernio Cherso- 
nis Episcopo scripta, quorum nunc solum habemus par-, 
tem, inveniantur integra. p, evinoperperamoblatuscum tituloSancti Martyris. PETRUSf Episcopus Martyr, win \1X x\ \\l Wll Wlll rL ii' \ ■;■ Martyr. 
ROMA \ i & | M irtyr. 

Anliochim in Pisidta, cum Barulo puero, sub Galerio 
etiam hodierno Romuno adscriptus, dequo extantduse 
S. Joannis Chrysoslomi orationes. 

ABDl 1S ; Propheta. 
B w,7 \ \ \i-\ Martyr. 

Laudatur a S. Basilio, > tins, i ibih.r Roiiiuim liodinno: 

laudasse eumdem dicitur et S. Joannes Chrysostomus, 

sid ijn.siiiodi Oralio iioii iuviiiitur. 

GRl GORIX S , Decapolita Monachus. 
J'R(H LUS 7 Pati Constantinop. Exlant 

ejus Opera <•■ Lalineedita . utinam etiam Vita ' 

INTRODl CTIO I V TEMPLUM VIRG. MA- 
Rl E. f 

PHIL l \I0 \ fApostolus. Etiam Romuno hodier- 
no scribitur, 

AMPEILOCHIl StEpiscopus. 
GREQORIUS t Episcopus. W ECATLi;i\ I tVirgoMartyr. 

Die sequenti apud GrsBCOs et Latinos. Apparet autem 
erron quopiam factu n esse, itt locum et diem hsec 
Sancta mutaret, cum Sanctis Clemente el Petro, qui 
ad ham txi\ spectant, lm vero peiyeram adscribuntur 
diei \\\ Ceterum non est hic errorsolius sculptqris : 
idem enim in Kalendario Possevini invenitur. ./»/«•- 
m porro hujus S. Ecaterinae cullus invalesceret 
apud Qrsecos, primus in Officio divino locus erai ei, 
qui num secundum habet, s. Mercurio, cujus Acta a 
Metaphrasti exornata habemus, et his velusliora Lati- 
nii cum laudatione Nicephori Gregorse. Habent auiem 
etiam Ruthenisuum Mercurium, apud Smolenskim, 
qui quantam intuh rii Tartaris strogem annom i wwi, 
apparitione Deiparse ad hot excitatus, narrat Kojalo- 
wicz; sedoblitus diem quo colatur notare. Erit interim 
aliqnisforsan qui pum nos doceat, ut proprio suo loco 
drtur a nubis historia tle imagine Miraculosa Korsuhen- 
h /; - l irginis \faria . i ui ipsius Mert urii innexa 
gesta sunt, haud usquequaque ut verum fateai a fabu- 
lositalu specie rem 

\w Cl EMENSf Paj?o Martyr. 

Qiti - pus a $S, Cyrillo et \fethodio, Sla- 

orum Apostolis, inventum si( in Chersoneso, ubi exi- 

fiumel martyrium tulerM, indeoju allatum Bma. ii- 

liiin est ad horum diem \\ atarlii. Quomodc vero 

•-d,-iii ioijhnis jia.is notubilis dilatu puulo posl fU ad Imo Martyrum sigillum dictus Gnrns, guia ultinyus 
Alexandrix, sicut prnedixerat, sanguinem fuditauctori- 
tate publica. Acta ejus aliqua Grseco-Latine Combefi- 
sius edidit, Lalina antiquiora habentur, neulra sincera 
satis, uti apparebil cum ee examinabuntur die sequenti, 
quando a Latinis colilur. Interim vide qurn de anno 
mortis dixijnus n Maji*in Vita S. Atlianasii cap. 2: 
et ex duabuscirca annum mortis sententiis propositis, 
elige quam lubet : mihi absqueprmjudiciis rem conside- 
ranti, posterior majis expedita facilisque videtur : utpote 
nullam vim infert iana chronologise et finitx 

iiim Pelri morte persecutioni. 

AL YP/f/S fStylita; 

Posscvino Olympius : ncc nurtnii iinm ttium in nostra 
tobulu niniiitur siipn po.sita cctens littcra M, in no- 
iiiim /iu/iis Sancli omnino redundans : antiquus ergo 
error cst. 

GEORGlUSf Megalomartyr. 

Idnn i]ui xxm Aprilis, sed lioc die peculiarem cultum 
Constantinopoli habens, propter Encxnia seu dedicatio- 
ii i iii templi iii Cyparisso. 

JACOBUSf Interwsus, Martyr. 
PALLADIUS Monachus. 

Quis uiit in/us nescio : nam liic suspicari eum, qui 
Grafcis ad xxviu Januarii nolus est, lundamenio care- 
ergo Tndigenam potius opinabor, et ab indigenis 
expectabo docen. 

STEPHANUSf Monachus Martyr. 
IRJSN iRCHUSj Martyr. 

Sub Diocletiano paSsus est in Annenia. Ilabemus quse- 
dum ejus Acta Graeca. 

p^RJMONUS f Martyr,. 
ACACIUSf Presbyter, 

Soiiu.s Muriijrit 1'aramono, cumque eo hodierno Roma- 
no adscriptus, non debuerat uti monachus exprimi; li- 
cet ita habeai prototypon Moscoviticum. 

AXDREASf Apostolus. 

ffunc primum Moscis prsedicasse gloriatiir coram Pos- 
sevino Dua eorum Joannes Basilides, eoque parem 
Itnnxnns facit gentem suqn^ iU ou$ nihilo senusquam 
ipsi fidem exceperit. Sigismundus vero Herberstenius, 
Rutheni, inquit.in Anpalibus su^saperte glqriantur, 

a Woldimerum et Olhaiu. ejus aviarn, q ua onno 

inundi vi »(xcclxiii Cfiristi Dfiopcty dicitur baptismx 
mtinopolim profecta, eum ibi cum Uelenas, 

nomine \wi XNYIl XXMll \M\ \\\ MENSIS DECEMBER. Lvli nomme mseepim, me lamen potuissefUium Swamlaum 
ad fidem quoque Chrislianam tnducere : gloriantur, 
inqwtm, ante Ulos, terram Russiaj esse baptizatarii 
ab Amfrea Ghrfsti Apoitdlo, quem e\ Graeciaad 
ostia Borystenis venisse ipsi affirmant, et adverso 
flnmine ad montes, ubi nunc Kioviaest, na 
atque ibi omnem terram benedixisse et baptiza 
Crucem suam illic collocasse, pradixisseque magnara 
ibi graliam multasque ecclesias Christianorum futu- ras Poat imle usque ad fontes Borysthenis venisse 
in Wolock lacum magnum.et perHuvium Lowuthde- 
scendisseinllmerlacum, undeperfluviumWoloouWi 
qui ex eodem lacu fluit Novogardiam, inde fluvio 
e.-.Iem in Ladoga lacum et Heva ttuvium, atque in 
mare u que, quod ipsi Waretzkoiaa appellaot, nos 
Germanicum, inter Winlandiam et Livoniam, Ro- 
mam navigando pervenisse. DECEMBER 

GRiECORUM METRICUS .V. 
Kali nd. n B'. 

IV \un J 0'ozr, h (3toxoio Aexsp.cuo-j «fi^ero NA< HfM. 
Bx vWNauM pellitlux prima Decembris. 

Prophetam huncetiam hodierni Romani tahulmrece» 
perunt. 

teuTE6fyi ABAkOTM aveo^aro tiqQtw Batn. 

liivina ascendit Adacuc ad templa secunda. r. 

iii Non. A'. 
11 Kal. Coliiur a Latinis xv Januarii. 

OattifMC» ^r.i.xr, 20SONIA2 foop tywev. 
limam clariSoPHOMjBtertiamisit. 

ffnncquoque recentius adscnptum Martyrologio inve- 

nimus. 

BAPBAPA apcpc mrfpryj /epci Toxeo? £-<///)/,. 
Ense feri patrisjugulaturBARB.\n\ quarta. 

Sancia hac Martijr, quam apud Qrsecos Latinbsque 
eqnioris est relebris, lam fuit tgnotaantiquioribus 
,,,,,„• a c S. Catharina; quicum hoc etiam comn 
habet, quod Acta valde incertmsinl fidei : sed minime 
incerta obscuraqtie suni miracula, in favorem nioribun- 
dorum ad ejus invocationem patrata. Corpus vene 
„. crednnl Veneti, tn templo olim Crucigerorum, nunc 
Societatis nostrm, ubi ipsum in proprio saceilo snper 
n spectavimus, per crystallinam arcam, compage 
,„ pretiose induttm anno bdclx. Tnterim ahiid 
corwsea cometerio Calixti Roma translatm Placen- 
liam admonastenumS.Xisti, legimus; et translatio 
nfl adscribitur Caroh Magno, qui diclum monastenum 
prosorore sua Amelberga fundaverit; supponunturque 
Christiani, expeditione militari in Mggptum Orien- 
temque ducta, expvgnasse Nicomediam, inSeque illud 
Romarn attulisse. Qumomnia sic temere videntur cdn- 
cinata, postquam anno mccclxxvii recognilum esi 
sacrum depositum fere integmm, excepto capitequdd 
.,: mat servatum sit, cum aliis honnullis ejusdem Reli- 
is. Sed uti Constantinopoti primum inclaruil haei 
Sancta. postquam delaium eofuii corpus, quod I 
nunc habenl : ric horilm potior esse vi lelur causa. En- 
,,,„ Qrxce scriptum a Georgio Grammalico laudat 
Aliatius, quod hecdum vidimus. i.. 

Nonis GeoTOCios REf&imi ZABBA2 reo? o f,)fi*. 

Quinta Sabam celsi perduxit ad atria cceh. redditam, in Basilicx Lateranensis arehivo repmmusi 
qualemantea ex vetusto codice Leodiensi aeceperamus: 
restat ut Grsecus ejus contextus inveniatur : nam qum 
habetur apud Lipomanumel Surium Latina, Mtque 
etiam apud nos Grseca; xqueac alia, in Fatieana $t 
Florentina bibliothecu reperla, hoc principio, utseneu 
forte conveniant, verbis diversse sunt ; ineeriumquo 
auctore mutatis vel mterpolatis nec enim in alterutra ^ t 
Metaphrasten agnoscit Allatius, vni i«i. 

i .,..-,. NIKOAEO -f tyatm p/oroto Te>eut>j. 
Nicolai fato clarescit j-exta supremo. 

De hoosancto Myrensium Episcopo, etiamper Occiden- 
tem nostrum celeberrimo, post corpus Barium in Apu~ 
liam transtatum, plurima Oreeet ac Latine habemus, 
qux longum sit enumerare. Prodigiosi autem liqi 
ex ossibus scdtentis miraculum eliam alibi ostenditur. 
Nam Wormatise, in sacrario ecclesix Cathedralis, vi- 
dimus anno mdi ia phialam, ejusmodi liqupre plenam 
cum articulo digtti; ex quo ille sic dicebalur emanare, 
ut quantum ftrfmi retur, tantum succresceret. Olim «u- 
tem, antequam Magislratum loci invaderenl haretici, 
cum hberior ei fervenlior pietas civium pluries i - eo 

i rei aliquid, ipsumque copiosius el twralir 
buebatur, etiam supereffluere solitum salutarem 
liquorem, dicunt. 

"EtoofMfr* AMBPOH02 ffori af/xSpotov - / . 

Adccelum AmbrosiuiI conscendere septima v,ht. uim. 

Vitam eius Melaphrasles Grxcam fecit, Allatio judice, 
qualem nos habemus : ejusautem apud Orscos colendi 
xque ,„ ,v. Qregarii Papse, occasionem primam esse 
, velipsas eorum vilas, vel iUustrioraquxdamOpe- 
ra , ex Lnlina in Unguam ipsorum cpnversa Neui 
Sanctis ttieronym uslino obtiyil ; ideoque neu- 

ter horumfaslu Ecclesw Orientalisadscriptus est. i 
terum anniversarius hic dies est Ordinationis Episco- 
r , n , nonmortis Amhrosianx. ffic siquidem aut Pa- 

schali festivitate nul < ''""' s 

occupari, i deo pnulatim obscuratus fuit, ut ErudUts vt- 
ris magnurh disputal onis argumentum prsfbuerit, a 

aliiersenlienmusdeipsodie.dequedn ]uo mors illa 

conltgit Quxslionem definivisse videmur posl Dtatnbam 

Preliminarem ad tom. i Aprilis, m demon 

anctusDoctorobieiitannovulgaris&rs oocxcvra, 

xmi Aprilis,quiriq ouspost mortemS. Martv 

in Turom i , (| , , HAIAIIIE//'.^ lltow yir.-zy.xiw: 

Patapik octava viridantia circuis arva. Ktiam ab Roimma Ecclesia jam olim inter dtvina cullus 
fuil insignis Mc in Palestind moriachorum dudlor :qu(h 
mn Romse antiauitus monasterium Grseet iitus fuit : liiahiarhu inscriplus ei 

iunc, reditibus Ger Colleaio applicatis, cecUsta FloruU u U tantmop •! Sol Uanus t _ 

,„,„,. Fitam scrips* Cyrittus, idem qui vUarn S. Ronu hodterno J^^MSS 

Euthymii : ejus gehutoam phrSHHt, ja% oltm Laimc vom t t ejusque tUustre compendmm jecu / ^ 

Maji T. I. H'. 

v I>1 


<->'. 

Vld. EPHEMERIDES GR/ECO-MOSC-E. 

I.UII 

auodapnd Lipomanum et Surium Latineextat. Q 
,,. m iu in Codicibu* vidimue, necdnmcuravimus ■ 
piendum 

l, g -,.,-, uvlMHN fcoftf.topa ova? cSev WINA. 
Deiparam nona pia eoncipil Wsa Mai i 

7mmactt/fl(am fnisM ftan« Conceptionem ab originali 

l wnigenem Uibe, Catholicorum plerorumquc adeo 

certa nim , mei fides, gravissimis Ponlifi um Summo- 
rumdecrelisi ta, ut ad pite eirca hocsenti 

defensionem, etiam voto tolenniee obstrinxenui i 
quein Europa Academi*, et adextremam ejus definir 
tionemaSedeApoMlicapelendam religiose compira- 
rmtonvm fen Pcincipes < krisliani, peculian autem 
lio fervoreque Ausiru i. Lalini festum hoc agunt 
die /«.<< edenti. 

I | ., MHNA2& *» 

iv ld. Famosus decima Mbnas dal < I a ei un. Ir. 

XVII Kal :n/EO)-MOSC,r. 

nioliminferioruArchidia* ^P^Jb^l^ 

Hudiosissimue, utputet, l*am hist *"•■ ; 

lucemvosse si Episcopus Illyricta Romano Martyji 

m : Metaphrastis enimesse, qu* Gr*ca habentuu 
cemet Allatius. 

'&»> ud 5Wt? MTAION yafc ow**». 

A(... i.i m tel ' decimaque r*cepit. 

Colitur hic ProphetaapudLatinos [\ •/<</"• 

, , AANIHA T*pw, "■- P*» F X - IZ ' . 

Septimapostdecimam Danieli colla rescindit. 

Juxtafabulam-scilicetrelatamin Menxis, quafingun- 
turTresVuerietdenqueipseVamelpostmortemNa- 

buchodonosoris a< ffeauw iwwiwroM e/w, a ffeae 
(flW AttieotureeuwedenUaH mutua capita exce 
pis S e;cumque ea essent corporibus suis restituta pei 
miraculum, omnes ab Angelo sepultos esse in monte Wl Kul MarlyrMexandrtehicfuilsubMaxi » Znuadrinqentesmopost Christx reeurrectio- 

ciwHermoge I Bugrapho, cum qutbus etiam m- Gebat < aanng acr ursusobdormie 

scribitur hodie R ■ frt- Gneca dupl ha- nm annc ^IV^ZZ lentur occasione va- IA\ 

III ld, IB\ 

ii 1.1 bemus, non itemencomium quod Tlwophanii Cmarien- 
su Episcopi homen apud Allatinmprafert. 

I .- -,, AANIHA oTuAo6a>wv ro - 
i ndei ima, Da iii i , finem - irtire, Styli a 

Habemus icta Grxca, quat Metaphrastes scripsit, at 
latina edidil Lipomanus. Nomenadditum etthodierno 
Romano 

\ , koty.v ZnYPIAQN - rov fc. 

Bia ena Spyridon vitam banc terrasque reliquit. 

Colitur a Latinis antiquitus xiv /it/jws, Episcopus in 
Cypro . haiemus duplicem ejus I ttam Grxcam requir 
,,,„„, tamc»J '/<//"«• i/na w, ts/is foi a «fl pra>ferend im t 
quam vidil laudatque Atlatius, ut u Theodoro Epi copo 
Paphi sciiptam 

|r io- j , M'MI'\Tli2ioe-/ vev 6too. 

1,1.1,". Eustaatium -'i socioa 'I-'' imam p »sl tertia mai 

Sociifuemnt Auxentius, Mardarius, Oresles^ omnes 
Marlyresin [imeniasub Diocleliano : referunturque 
. lim hodierno Romano. Habemus deta Grxca, 
pronlea expolivil Metaphrastes, quse npnd Lipomanum 
,i Suw <« lt guntur Latina. 

\± II , , 0YP2E Qdvet fovAtr, ye --- , 

\i\ K;.i Quarta p i\ decimam fuge serram, et occide, 

'1'HMi i 

Coliinr ii Latinis cum socii» Leucio et Callinico xvm 
Junuarii, ubi eoru tctnea LalinisquoqueMSS.de- 
dimus omissis aliis, qusa Melaphrastes compilavit, 
Pliilemoms etsociorum Acta admiscens, qualia fereda 

iiisnni. iiin iie Philemone cgimus, n\\ Martii. Hnln-- 
mxis nihUominus ipsius Metaphrusies comi>it<itioiteni 

,0 111. II.. 

Wlll K.tl. 1 1 EAEY0EPION dWn nly, 

Ensis Ei 1 1 i brium decima quartaque i rini Omnia autem hsei conficta videntur occasione pa- 
riterinvrntorum corporum : quaderepluribus agemus 
xxi Jnlii, quando anliquitus a Latinis cotitur Propheta 
Daniet. Sociowm nominnab iisdem Latinis hoc mensc 
Decembri, sed die prxcedentt commemorantur. 

'0"/o*o«t$ oiy-xrr 2EBA2TIAN02 poir«Aio9«. 
Caeditur octava decimaque Sr.nASTi.viNus. 

Nottssimus sub Diocletiano Martyr, Defensoris ecclssU 
titulo honoratusaS. Caio Papa* colitur </ Latinis x\ 
Januarii, <//«j//</<' ejus Aeta illustravimus, variarumque 
reltquiarum ejusdem transtationes et miracula. 

V;j.iv./.y\ LV/.i-,. BON1&ATI02 y../bx -(J.r, r h,. 

Colliiin MleiL nona el decima Bonipai ius ensi. 

ColitUI o Latinis Itrv Maji, quando ejus Acta illuslratu 
damus. 

I ..//oi ITNATI02 Qave ypa/X^A^i A60VT0JV. 

Dentibus Ignatiuu laniat vicena Leonum. 

Vide </"■<■ dicta de eo xxix Januarii, ei A<ta apudnos 
i Februarii. 

ExwfAov iiv.vn r..<o:r. EOYAIANHN epareiv/jv. 
DatJuuANAM vigesima priraa necandam. 

Martyr Nicomedise sub Maximiano <«/</<"' « L«inu 
wi Februarii, quando corpus Cumas in Italiam trane- 
loniin /"//. Extani ejus Passiones <//(,■/•(/</'// Greecse iv 
MSS. fotuuni.s. necdum a nobis Iranscribi curata 
i', .11101 hoc </"■ ffrarci eliam S. Paulumin Latto, cti;«« 
prseclaram /'//<//// habemus, seddeesl n<<l"s encomium 
ejusdem cum enarratione miraculorum, ub AUutio visa 
laudataque quod hic volui indicare. 

\\y--jrAr, ANA2TA21H TTJpi 0£JT£pa ti/.v.OL Xa'jpw. 
Plectit An\sta<iam vi« cna secuiula per ignem. lli. 

.\\ Kal. I0\ 

\l\ Kol K. 

XIU Kal KA\ 

sll K;.l KB\ 

\i Kal Vide </'<./• diximus \\i\ Oi tobris, //«• autem nota /><■- 

Citliuic i/o-i i <«///<'///<// :l- r ■^y:,\xx-/.'^.j-.^<.n~. ul cst Solu- 

lUvricU Episcopus daius, el R m buhia matre tricis veneiiciorum, ««6 quo ei hoc proprium feetum, 

pas ii.-. commemoratur a Lalinis xvm i\pn7w, quando sed commune cum S. Chrysogono; m nonatiam <juam 

Hisloriam /m us multimodis fabulosam esse Romanam, Publii conjugem, scias pose intelligi. 

ostendimue : cultum apud Ecanenses et Reatinos pro- 

bavimus. Nostrum rfi Aetis illis judicium per Eixxoi^i -,<.r.u.-., Al.KV h KPIITH ra^xov «vJpai. K . 

Ittleras approbavitJoannes Ludovicvs Schonlebius, Car- Ense dbcem Crbtas vigesima tertia mactat, \ k. i 

Nominantui Tomo J M*" f<*Q LVIH. 
S erc^TOurlESiH. errEHW%-^<W W. n iTliilTOrr ^ ^^g*^'^^^*^ ^ " ^»^ 
MENSIS DECEM] ux IX Kal. Nominanlur hi in Menseu alque ex his m Romano fto- 
tlu-nio, Theodulus, Saturninus, Euporu.s Gelasius, 
Eunicianus, Zeiicus, Cleomenus, Agathopus, Basili 
des, Evaristus, Martyres sub Decio. Acta apud Lipo- 
manutn el Surium extante Grseco MetaphrastU, anti~ 
quiora necdum vidimus,nec facilevUuros no& speramus, 

uti nec jduru ■iliu, qux poshjiiani ab illo sic rr/udita 

fuerunt, desieruni in Qrsecorum ecclesiis prtkiigenia 
sua phrasi usurpari. 

TerAaQi ETTENlH cV^o; etV.aot af/^i ivz&oxr,. 
1 ■-.!.. f.niam gladio vigesima quarta trucidat. 

ffttiu- Romanam lUustrissimam Martyrem Latini ce- 
lebrant die sequenti. Acta quoque ejui Latina habentn*" 
antiquitus, Grsace deinde exornata a Metaphraste. 
Eorumdem epitomen lambko carmine expressam circi- ter ad texaginta versut exlendunl M 
alias in ipsis vUendo. . 

II \\ UMII @eov •i/.xot yc/vctTQ nium 

Vicena qu nta lit m tter virgo M uua. Kl 
vr.l Kal 

VIDR AI»P* BuicmysteriojunguntGrseci nicm Ma-i.nun, T0M >li MAil 

et utrumque in suit Ritualibus libris sh partivntur, ul 

nocturno Officio orsemitlant imaginem recent natimfan- 

tith, pan ■'• involuti, facentisque intra stabulum in pra- 

sepi iiim reliquUsacrse noctUUtiusactis : diurnoautem 

Officio praefigunt i i aginem ejusdem velutpueri annii uli, 

atque m materno sinu fam vestiti, Magos excipientu m 

domo ii' li <•' eodem die, non tamen eodt m anno rem 

in tam vi ] e ntur ci edt \U e Quam hoi sit Evangt 

historia conforme, secutseque post triduum Puerorum 

i.,ih, iimt declarabimus : hit fuvat ipsas utnusquc 

mysterii a Gvs&cU acceptas imagines reprsssento. Kc/. 

\11 Kal. 
... Ivvxhc, t>3? U7rep«7c'«? 0EOTOKOY *«c tou ayfou 

UliTMI' TOU pvrOTopoc. 

Festura sanctissimaB DeiparjE et S. Josbph 
Sponsi. 

Rwbus autem Dominica infra Octavam Nativitatis, 
agunt Grseci Memoiiam Sanctorum et justorum Jo- 
seph Sponsi, David Regis, etJacobi Fratris-Domi- 
ni. Bujus festum proprium agitur xxm Octobris ab 
OsdemGrxcis,a Latinis autem nunccolitun Maji, ut 
atibi dictum. Davidis Regis alia nulla apud Qrsvcos 
commemoratio fit, dUtincia q commemoratione omnium 
progenitorum Christi, quamfaciunt xix hujus. Marty- 
rologi Lalini Usuardus et Ado, BMCfO quem antiquio- 
rem srruii. ei aliiposteos, nomen adscribunt xxix bu 
fus. De Josepho quid dicamf Conalus itum equidem xix 
Martu quando colitur a Latinis, feslo non valde antir 
quo, favere Petro de Natalibus, prsssumenti ex Euse- 
bii Casariensis exemplaribus sumptum illud videri in 
antiquisqust allegat Kalendariis ; sed vereor nequmin 
Hieronymiano Martyrologio legebantur verba, in An- 
tiochia Joseph, Martyrem aliquem Antiochenum signi- 
ficent,juxta ordinarium istfhs Martyrologii stylum : 
quod deinde, omisso nomine Antincbi», applicaverini 
alii J. sepho Sponso.trfcoffiwmff/cVmtfiferSflwcfcM istius 
iiiri Martyres, sallem sub dulno, acium fuisset a hobu 
de Josepho Antiocheno. Curiosa sunt interim, uec 
vulgoobria, multUque eruditu viru hodU probantur, 
quse exnostn Petri Possini Diallactico de ipsius san- 
ctUsimi Josephi Qenealogia deduximus; eam talem 
ostendentes, ut Lucas quidem parentes tecundum <<"- nem enumerat, Matthteus vero secundum legem; fue> 
rintyue Josephus et Joachim germani fratres secun- 
dum carm m w patre Heli ; Joseph raro secundum 
legem subsliluatur uliimo in linea sua Jacobo, velui 
eo genitus sicuti E echias R 1 1 1 ichas, ZalathUl 
Jechonia dicuntur geniti, cum solum fuerintfilii legales. 
Atque ita probatur, quod EvangelUtm utroque modo 
exhibtturi genealogiam ChrUti, eam formaverint aptis-' 
sime, adscendendoper Joseph potms quuvi /«'rJoarliiin. 

K/.'. 
\u -i>n Itxivsoq l'ri'.'1'ANON fAOpo? \8&6pt. tlhv. \| K;.l 

Saxiferam Stephanum visesima Beptima tollit. 

Loiini frstmn hoc "'/""' die prttcedenti, ei hodie colunt 
s Jodnnem EvungelUtam : dequo Grasci vin Maji, 
tamquam mortuo tali du. 

-/ %xdviv ti/.xoi avtpvo(ti\fi ffup. 
illi mi lux proxima Bammis. 

Nicephorus Callutus lib. 7 cap. 6tol ferme fuUse aii 
promUcui tttatis el condittonU homines, quiad 

celebrandum Dominicum natalem congressiin templum, 
simul rum ro flammis succemo, pro fide occubumnl 
NicomedutsubMaximiano. Baronius '<'< ecorumexem 
plQ \U eos adscripturus in hodierno Romano, 

maluii id facere du prsccedenti; et immodicum esse w- 
densnumerum [quu enim credere possit Chri 
t. npore habuUse ecclesias tam capaces) satU habuU 
olta millia scribere Uetaphrastes in ictu SS. /«- 
,l,:s ,■! Domnst inducii frchidiaconum, congregatot 
hortantem ad Martyrium, qui ipsos, multitudine poena 

innumeribiles Kir. 

V Kal. LX EPHEMERIDES 

innumerabiles. compnrarit tribus Pueris Babylonicm 
fornacu : et hu aclit titulut est, Maprvpiov cuw Ay(wv 
fftapupiW. Utinamoriginalta, tt Metaphrasteantiquio- 
ra ixtnrent Arta .' SUentium enim Euttbii, haud fa- 
cile omitsuri marryrium, cetcrti tmnibus qum ab eo 
commendantur longe memorabilius, vereri me cogit, 
ne ipsa sint ex eorum numoro, qum fabulosis plant 
aroUmslemtiit exaggerata invehil Metaphraetes ; sua- 
que eloqumuii sic expolivit, ut prtma fronte non apptv 
reanl manifeste falsa. Magnocerte examim adhw egtn\ 
Acta teta. 

K0'. MIIIIA ay/ h uw BOM&l naimdtovxa. 

iv Kai. Lactentes Puero! nona ei rigeeima mactat. 

Eorum numerus, inqwtonl Qrmciin titulo, fuit millia 
quatuordetrim. Non existimo tantum fuisse, cum Beth 
leem oppiinm parvum fuerit, non nisi vn*. M. Riero~ 
solvmu d\ tans, et (ines ejus, in quibus omnibus 
pucii, nqn admoavm magni postmt concipi liaquead 
,,i, ras Grmcorum fabula istum quoqut numenimadji' 

Oias licet. Latini antiquiius cmdm kam i coi 

prmcedenti, ut utriusque Ecclemm circa kmc \ 
verosimile nobis faciat, proxmis a Notati o <<'•■- 

Ims, Ucetnon tadtm emo, rem gtsttm este. Alqut 
etiam facit, quod Grmd, sicutjam i m ''"' 

quo < 7iJ isti naticitaiem etiam Magm um adoratiomm eo- 
\ant', t wteantur credOme, qnod Maji [quibus pri- 
,,,„,„ appt rue> ,it sttlla, quondo inniiiaiit, AngttoVoT- 
b um . . i - . , fectura e i) vigesimo prsmo abmdtmtnse 
utntrmi ffittwmijmom-amvel txx\ Dtcmorit, 

natalii Dommici anni\ luttv stettm intra- 

jnit, ui.n jam iii ttabuium, sed in dowaan; in qm, mm 

latut mfmns, sei pmw erai cum Maria matre 

eju.s; ifti hoepitaH nocte iUa, justta acceptum m m 

rttponsvm, sequenti die per aliam viam rtvtrttrinl in 

regimi m SUmn. Horum BOilntr srquenti mo.r noifesrru- 
tus sii Joseyii m Jlijnrtuiit liiijieii-.rinii /'iieee ei matre 

ejus, eppormnoqut pwtgrmationii mtbtidio quod Magi 
attiiiiiinit : Wtroda vere ''"' w m ielusum, slatim m 
iram eontiHumque cnisntHm prorwperit: ntqut tnim 
j.ins Mduoopus fuit, ut homo suspicax et exploransom- 
ma, delusum se videret. Cmdem autem fieri jussii se- 
einiiiiiii tempue stellm apparentis, quod exquisierat a 
Magis, scilicet a bimatu etinfra, quia icilicel ab initio 
stellm apparentis usque adhancdiem soli tres menses 
ud biennium deerant. Quid autem tam diu moratum sit 
Magos varii varie conjectanl. Suspicor egoprimis no- 
vem mensibus sic apparuisse stellam, ut fixarum instar 

iiuiluin proprium molum hahrrct, deinde /dnnet.r siiui- 

lem, ftfl paulatim promovtsse, suo quotidiano cursu ver- 
sus Judmam dtfleclendo, ul itluc videretui monstrare 
vinni spatio plurium mensiumi itbi cum iterwm figi n- 
derelur, tum primum ad iter se Magi accinxerint, Ju- 
dseam ingresti stellam ampliut non viderint, nisi postr GR.F.CO-MOSCJv 
quum Bierosoiymis tgrettismt circa vttperm Btth- 
le.niiin: tertut, tum vtro itenm apparutrit stella, et 

qui.Um jnm nnn xn CQSlO, sed in nere, d.me, r, rMOTJ StOr 

retmpro nbierat puer, Ctrtt ntquoprmeept furor He- 
rodis ootitur, ut hngo ttmport ab admenrn Magorum 
diintiini cmdem credamus; neqne dxes huic atstgnata 

nmeedil. ut fnrta tit nis, utw a nunnlnle Dnmini nnno. 

Elticbptime convennmt omnia, tt saltem annieulus 
fuerit puer, cum jussus est in JEgyptum deferri vm 
rlllllll annum egerii usque ad mJanuarii, quando ><■- 
portatio ejus recolitur, mortuo interim circa Pascha 
fferode, et suffeclo eidem Archelao. iBoc vero non otiost 
notavit Evangelista Malthmus; quin potius signi- 
ficans, quod etiam Archelaum fprmidans Joseph ti- 
muit ire in Judmam, indicai nobis illic ittrvjnfiiisse 
potias quam in Galilmam, niti metut illt pnhibt 
Cur autem Bethleemi potius quam Nazaretlu habitare 

miiliiis-enl Ci i """ "'"' /"«'' /, ' '"""" /'" /l '" 

rii assignari, quam quod nato Bethleemi Christo ibique 
a Pailoribut adorato ac manifestato, intercives, omnia 
[am r eeii:e offerentes, habitart elegerint atqut apud 
eus domicilium fixerint, quasi non amplius Nazarethum 
rediturii ex quo satis probatur annua saltem apvd 
Bethleemitas commcralio , quam inter nativitatem 
Christi fugamque posuimus Tempora porro stngula, 
m qum digerenda est Vita Chritti, vide per Consules 
deducta probalaque ante Tom. 1 Aprilis, in J-:.ieee>- 
tationibus prmviU ad veteres Catalogos Pontificum Ro- 
monorum • 

nXeupav ANT2IH2 rputxoffrfi l- t /:>- &/»&*. 
A.nym.e latus histili trigesima punxit. 

Martyr Tfimotonics sul Maximttno, adicribitur Ro- 

muno Imdieruo. Grxrn Artn dujdieiii ndimvs, necdum 
fiobis trojitcripla, Eneomium a Pfmlotkee Patriarcha 

CP. ehihnriiiieiii, fwd indieat Allulius, nusquam ndliuc 
re/iei imus. 

llp'.)77 ht cpisncooT>5 diifipz ^ioio MEAANH. 
Mi laniai e mw trigesima prima levavit. 

Junior hmc est, cujus Vitam habemus Grmce expoli- 
i,i, n u Metaphraste, a Lipomano Latine editam: prm 
hac tamen maUemus invenire aliam, quam prolixelau- 
dat Allalius, ut adomestico Presbytero scriptam hoc 
principio. EvXoyriTos o ©eo;. Dicitur autem Junior 
tiu ,ni. e sum, '/"•'" et ipsa admirabilis sanctimonim 
mulierfuit, quamque sic laudatS. Augustinus, utdu- 
bilandum vixsit, quin antemortem resipueril ab erro- 

ribltS, in quus ijisiim Rnfaius Orujrnislii jiertrureriit . 
Itu tuinen ut imn videalur usjiiam udnumeialn Sanctis, 
insi forte esi eu , eujiis nudiini uomen cum disticho, ut 
inpace mortum, reptritur ad diem vin Junii, in Syna- 
xarioMS. Chiffletiano. AA\ 

111 Kal. A'. 

HKal. DECEMBER 

MOSCORUM FIGURATUS u 

lu 

IV N jiMf Propketa. 
ABACVMi Propheta. 
SuriWNlAS f Propheta. schedis Latine redditam a Joanne Patriarcha Ilieroso- 
lijiintuno duobut forte secuiis pust rjus mortem : addimus 
in Ajijiciidiee ad lomuin 2 eliam encoinium Grxco-La- 
iinum a Constantino Acropolita composUum. 

SABAS f Abbas in Palaestiua. 

I\'ICOLA US t Episcopus Myrensis. BARBARA f Virgfl Martyr. 
JOANNES DAMASCENUS. f 

Quam singulari cultu Sanctum hunc venereniur Ru- 

Colitur a LutitusM Maji, ubi vitam damusex Arabicis thtni, non solum legimus upud Possennum et alios, 

sed V 
VI 7? , 'DIPTYCHON CONSTANTINOPOLITANVM 7. \ 
•'"''' ,'PHTOPM B.iLM A. mHKOH .pliipi" J 
HoanJ ■iwaiiA ALonmr 
[nnKOA«d;(jTi€ 4»«»«^ rieTnpZ jIa^m.:,, w..m,< 
x 3&ZojihA/l \ ioi anon icovu m ^eguI^d.QmovtfciHcvryiU 
lESVS CHRISTVS. 

HATER DEI.S.IOANNES PRMCVKSOR S.IOANME5 CHRY£06TOATVS. 
S.NICOLAVS. 5.BA5JLIVS. 
5.5TEPHANV5 PROrOMART. 
STHRC LAPROTOM.S HitCATERlNA SANCTA BARBAR\ 
^•PARA5C£V£. 5.JVJ \MNA MENSIS DECEMBER i.\i vn 

Vlll 
IX ted etiam in eprum diptg.eJiu triptychuquje videmttB, in 
quibut omnibus invenitur S. Nicolaus, ac ferme primo 
e.i potiori inttf Suuctos ejus Ordnns Inco. Sed < t hoc a 
Graecu didicisse eot probare poteei pictura Gftecanica 
ex Paruienei S. Genovefa owwphylacio mferiut exhi- 
bciida. Eum, inquit Possevinus, non solum dep ctum, 
verum etiami poene totum desculptura [ret alwqui 
rara apud Moscos, astatuit formandis justo alieniores) 
vidimus apud Novogardiara magnam Vocanl tutern 
S. Nicolaum Czudothworetz, quasi QaOfiaTovpyoy. 
Itaque deplurimisejusMiraculis, inquit Sigismundus 
Herberslenius, quotidie prasdicant: quorum unicum, 
quod dod ante multos annos coutigil (scribebat autm 

SigismUJhl l cnra ninnnn MDXi.ix phicuil lii.- :iiljun- 

gere. Michael quidaiu Kvsalitzki, vir raagnus ac 
strenuus, in qundam conflictu Tartarico, quemdam 
magui nominis Tartarum fugientem < i -i persecutus; 
quem cum citato equi cupsu a&sequi non poi 
Nicolae, inquit, perduclfie^ad kumccanem. Tartarus 
haec andiens, territus exclamal : Nicolae, si hic tuo 
auxilio me assequetur, nnlluni miraoulum taciea : ai 
vero me, alienum a tua fide, ab illius persecutione 
incolumem servaveris, tum magnum erit nomen 
tuum. Aiunf, Miebaelie e^uum restitisse, Tartarum- 
que elapsum: Tarterum quoque deinceps Nieolao, 
ob incolumitatem suam, in singulosvitae suee an 
ctertas mensuras mellis obtulisse; Wtidemque men- 
suras raisisse Michaeli pariter, in memoriam lib 
tionis suse, adjecta etiam honoraria veste ex pellibus 
Madauricis. 

JMBROSWS f Episcopus Medioian. 
PATAPWS + Reclusus CP. 
CilXCEPTIO S. ANNjE. f Possevinus perperam Fui utnscripsi quis ti ilef 

lcvit o ct 9 apud Moscot confun fi 

BLEDTHERIUS \ Epi 00] w 

Elischerure, sicul Possevino suut interpres legit. 

STEPHA XI v Episcopu Sui 

ltn nos docuil R. P. . qui utmam plura not 

de eo docui tet, simuique indicasset quid eibi vt i,t 
jectmn epithelum Nedparotecz ffoc nun Htm 

nl> aliis patriarum rerum peritis preestola AGGsEUS-*iVvn V \u-\ i XVI DANIEL\ Propheta. 

i \ i xi.\s. iZARIAS, MISABL + m 

i \i,n PATRESAh rr N tTUld CffRI- 

snjM. t 

Itn nostcr inti s et recte, Coltmt <■ i 

\fosoi <■' mmvneomnium tttum Ch\ > 

vxnn alioi iii veteris lestamenti festum ea Domini 
«/ii. i ,'/,!' :;,/, pra • cdti l ioili \n\ Vai ttis : qutt i 
ipsamet in Dominicam cadiL, tunc festum ho\ agitur 
ww Decembris, id est Dominiea prsecedente. 
exi ut i /■</'•. Uomin c b "//'■ "''" habent Di 

bris, et in Rubri\ it ndlani, quomo io / n \e riftwi s t, 
si Dominica Sanclorwn Patmm incidai in 
seu Vigiliam ipsam Nativitai >. Quoa 
tum Moscis sacrorum 0\ \inem, inn \td 

Grxcos arbitramur. Ceterum turpiter erravii iculptor 
barbaivs, dum Patres \t ot h bii Pah \rchai Epi- 
scopali induit. Mensea prseter Canones et Siicharia, 
de-singulit nominatim distichon umm recitant, w 
pieutos »b Adam of Eva <■' desinentet in Sa anna: itn 
ut smt centum et sedet im disticha. Non rvit fortassis oliosum observare, diversUatem plira- 
sis, qua utuntur Graed, etposteos Mosci, agentes de 
Joanne et Maria, siquidem xxiu Septembris illius 
ivXknkw, idesl Concepiionem, celebraturi, nondicunt 
CHiicept.ionemS.Elisabet.il. sed Joannis: hu verp 
non Mari», sed h.\mx. Quasi voluerint msinuare, 
huticquidem in ioso suo principio, seu in ipso generar 
tionis actn, quatenus ad eum A.nna virile semen exci- 
piendo cooperdta est, sanctamfume; istam vero "«!- 
(«,,< iii se habuisse sanctitatem, seddb eo qui fostmodum 
esset sanctificandus in utero, veluti per denominationem 
insecam meruisse, ut ejut memoria in ecclesm re~ 
coleretur. Et hanc utriusque festi diversilatem ipsa 
num diversitas exprimit t dum hic ipse conjugalis con 
gressus, quatenut honeste poterat, exprimitur, prout r) om i na ejui u* quondam amasii cor\ 

etiamin Menstis excusis videre est; ictn sola appa- C ipj enSt pamitentem ad sepulcrum vitam egeril , nultit 
ntio Angeli, stanlis ad dexlrum cornv. altaris, et Za- tanli . n _ , /; „,/ sr ,„„, ( Qraecorum Fastis inter Sanctos 
chariam edocentis qualis ex eo jilius nasciturus esset facripta invenitur : sed apud 1 Mlli 

MICHAEL t Syncellus 

ffierosolymitani scilicel Patriarchse, Confessor Con- 
stantinopoli sub Icont chts t cujut [ctahabemus cripth' 
jicv Nicepliorum Gregoram. 

BONIFACIUS t Martyr. w, Xl>; 

CUl bic jiiinjitur. 

AGLAIS M itron i Roma x 

XI 

Xil 
XUl 

XIV Venerationem aulem hujus tam amabilis mystent, 
minime vulgarem apud Moscos probare potest, eliam 
triptychon minus, quod infraexhibemus, cujus un im fa- 
ciem ipsum solum occupat, quaiipr&omnibus Deiparae 

festtsgenti isticarum. 

MENAS t Martyr Possevino non recte, Minus. 
DANIEL t Stylita. 

S. Martyris tttulo minus recte ornatus apud Possevi- 
nn. 
SPYRIDON t Episcopus in Cypro. 

EUSTRATWS, AUXENTIUS, EUGENWS, 
MARDARWS, ORESTESf Martyres. 

THYRSUS, LEUCIUS-t Martyres. n u m . logos vooatur Sancta, ei corput ejut cum corporibut SS. 
Bonifacii <■' Alexii honoratur, siculi ad uv diem post 
Acta S. Bonifacii dicemus. 

TIMOLAUS Martyr. 

Verosimiliter it quem Menma hodie Tiraotheum ap 
pellant, in Mauritania passum. 

IQNAT1US\ Episcopus Martyr. 
PSIL0Q0N1US+ Episcopus Antiochenus, 

S. Chrysostomo laudatus, aliam ejus notitiam antiquic 
rem hactenus non reperimus: ttt autm etiam Romano 

ptw . JULIANA t Virgo Martyr. Possevinn perperam xxi 

Ulnea. 

OBITUS w i.xm BPHEMERIDES GR. E<"-MOSC/E. 

nlilTUS PETRl METROPOLITA- SYXAXIS VIRGINIS MkRIM. f -XXVI S. Alexii iii Kijoviensi catbedra decessoris, </<■ cujus vitee 
m tu plur i si ire cuperemus. Ad veram ejus Sanctitatem 
et prsecipuum apud Moscos cultum probandum faciet 
Triptychon </- '/"« infra, ffic autem ille est Metropo- 
lita Petro8 qui circa annum Christi mccc, leste Her- 
berslenio, Duci Moscorum ./""«/// Danielis filio, suasit 
transferre Moscudm Imperii Sedem . i cemplum secutis 
posteris. Ipseenim Petrus amore Alexii cujusdam, 
<iui il>i sepultua claruisse miraculis <iiritnr, eo loci 

S<'il<'in -iiu priua elegeral ; iue mortuo (sciinet 

Petro) atque ibidem sepulto cum ad ejus tumulum (irapt.is cognominatus. Utriusque nomen nodierno Ro- Morem Grsecum sUbjungendi festis prxcipuorum mgste- 
riorum Synaxim propriam ejus personte, queepnmam 
,„ mysteno quolibet partem gessitjnm sape notavimus: 
„„ autem hsecimago ullra aliquid significet quod Mos- 
,/.s proprium sit, «b ipsismet discere oportebit. 

STEPHANUS f Protomartyr. 
TIIEODORUS f Confessor. 

JJna cum fratre Theophane, al> inustis fronti litleris xuu miracula pariter fierent ; locns ipse religionis ac 
■ .1111 titatis quad im opinioneadeo celebris factus est, 
nt posteri Principes imnei Joannis ^uccessore- ibi 
[mperii sui Se<lem habendam esse <lu\<'iint . Non 
idem fecerunl Metropolitse suecessor&s Pelri, //«'« pri- 
mum eorum S. Alexium Kijovisf resedisse //'/<//'<■ re- 
jnh '//;, Resident ilh «'"/'• quidem Most 'usb , 

sed a quo tempore nusquam reperi adnotalum. Conje- 
ctura tamen //«//</ inverosimilis videri puiest, quod id 
factum •■/'' postquam </ Scythis sive Cosaccis occupata 
excisaque Kijovia /»"'. SeU «.'<///'■ hocexcidium usquam 
notatur : solum ea Herberstenio scilur, //"// urbem.sed 
urbis ruinas extitisse cum ///<■ scriberet post medium 
seculum \\i, /</ /«'/« i/lml tempus et «««<« priores L 
vel i.\ res acta videatur. Celerum Alexius ille Mos 
cuensis Sanctui . Ephemeridibus hlsce, <///«</ mireris 
nusquam adscriptus invenitur, plura /'/"/'"/<■ doceri 

fl lii III ilr e<> postldo. 

wii ANAST 1SIA f MartyrRomana 
CHRYSOGONl 8 f Marlyr. 

Unicum inastasiae pmdictse solatium el auxilium , 
ab ipsa vidssim insigniter adjutus, ac tandem capite 
plexus Aquileix, Colitura Latinis wi\ Novembris. 

wm $YN IXIS x MARTYRUM IX CRETA. f 

HW EUGl MA t Virgo Martyr. 

IX\ • NATIFITAS CBRISTI. t 

Vides ///<■ ////</ /// labella Nativitatis mysleriacum Ma- 
nan adoratione conjungi , tamquam «</ anumeum- 
demque diem pertineamt utraque , saltem inopinione 
Grstcorum, a quibus sua Mosciacceperunt. mano inscriptum est. utriusque communia Acta a Me- 
taphraste exomala extant apud nos MSS. Gracce, 
Latine impressa apud Lipomanum et Surium. 

VIGINTI MILLIA SANCTORUM NICOME- ^ m 
DLE COMDUSTORUM. f 

Qui hic admirabundus assistit sanctus Episcopus , An- 
thimus nominatur in Actis. 

QUATUORDECIM MILLIA PUERORUM.f XX1X 
M/lRCELLUSf Accametarum Praeses. 

Vitam scripsit Metaphrastes , quam habemus, extatque 
Lniniu ut supra aliss : nomen quoque in hodierno Ro- 
mano. i \Ysi 1 1 Martyr Thessalonicae. 
ZOTIC r Si PresbyterCP. 

Ihitus ( irplninotrophus , in Menseis et consequenter 
etiam in hodienw homano relatus ad sequentem diem. 
Yitam '//' aliquo scriptam esse necdum comperimus. 

MELANIA tJuniordicta. 

Nota , quod iii Prsefatione «. 5 senioris Domini van- 
der Hem nomen indicetur Petrus, cumfuerit Henricus, 
uti posl impressionem aliquousque jam progressam mo- 
//<«. Hoc ergo vel mex vel alienae memorix errutum 
excusa etcorrige: sic etiam in Vita P. Bollandi num. 
110 Ambrosius Chimentellus appellatur, qui fuit 
Valerius; ethum. 147 Franciscus Dinghens,^«t fuit 
Gaspar: quod hac occasione corriijendum suggero, XX \ xxxi APPENDIX APPENDIX De Hagioptychis Graecorum atque Moscorum. De anttqutS 

D,p/ychls 

parU varia : B nos Hagto- 
ptijcha da- 
intM dupla 
ii tripla partitn 

Qr >■ a paiiim .»/</- Itorui Gabriele Cardimili Paleotto hortante ctiriosum 
de Diptychis comtnentariotum sciipsit vulga- 
vitque Toi racone anno mdlxxxvii erudilissimiis 
vir Joannes Baptista Cardona . Episcopus 
Dertosanus. Diptychi n (juoque Leodiense, ex Consu- 
lari factum Episcopale, ante hos viginti annos eluci- 
davit Alexander Wilthemius noster, et duabus successive 
Appendicibus augens, multa non passim obvia /// eam- 
dem rem docuit. Sedomnium in hoc argumento versa- 
torum conatus successu felicissimo superavit amicus no- 
ster Carolus du Fresne, Dominus du Cange, in suo in- 
finitae propemodum diligentise eruditionisque Olos- 
sario , qno medise infimaeqm Latinitatis scriptores 
nvper sic Ulustravit, ut Grx< is quoque earumdem ■< ta 
tum libris haud modicum luminis intulerit: brevissime 
er.im simul et clarissime sacrorum profanorumque 
Diptychorum usum omnem explicavit; hactenus tamen 
ui vocis illius significatum solis iis tabellis dedi rit, qum 
erant ad usum scriptionis comparatae. Ecce autem e 
Moscovia adsunt tabellm socrae , non virorum defuncto- 
rumve nominibus inscriptse , ginibus Sanctorum 

pro uniuscujusque devotione dislinctm, eaeque plica 
liles, quas pro nvmero partium licebit etiam Dipty- 
clia. vel Triptycha appellare : donec aliunde doceamur, 
quae silearum nuncupatiopropria apud Orxcos, quorum 
exemplo ipsas facere Moscos credo. Interim ut commu- 
ne omnibus nomen facerem,propiusqveearum usum ac 
formam explicarem , novam iis appellationem condidi 
ui titulo, n Hagioptycha scripsi. 

2 Neque vero ex nihilo est . quod Graecorum exemplo 
plicatiles ejusmodi tabellas fieri a Moscis credam, Intei 
alia riiim qum nob;s humanissimieruditissimique Senis 
Joannis Jacobi Chifflelii Archiatri Regii hberalitas ad 
siti memoriam donavit Bruxellis , paulo ante morlem, 
tabellae Gi mcanicm duplicis ectypon fuit, accuratissime 
delineatum ex prototypo, quod composilum eral ea tes- 
seLlis jaspidis viridis t eleganter celati, quas tessellas 
compaginabant linese , forsan aureae vel argenlem,in 
quadiuiii ductm , ad hanc quam videsformam. Hm ta- 
bellae si non sunt intei se connexa , invicem tamen sic 
sunt sequales , ut mutuo componi complicarique possint 
si i (»i u . tanlur, quemadmodum connexa sunt Rui/n 
qum habemus Diptycha Tviptychaque, Uabemue autem 
hxcolim Bollando nostro missa abinsigni illo veroque 
mtatis nostrm Horalio, Matthia Casimiro Sarbievio: 
qui pro curata poematibus suis Plantinianx eleganita 
impressione magnifica optime de se merito amico gratiam 
aliquam relaturus, varia Ruthenicae pietatis cimelta 
misitin Belgium; interqueea etiam istas, quas dixi, 
tubeUas. Perpetuum autem amicitia jucundisstmae monu- 
mentum extare voluit /// auctiori operum suorum edi- 
i one , ///' ■'> Lyricorum Ode%9ad Amicos Belgas, ubi 
Poelico raptus aestro vates w Lithuania //< Belgium, 
vwx uhi visus sibi esl videre Antuerpiam . iUum ut sibi 
ante omnes obvium sic alloquitur 
At tu, meorurn prime Sodaliuill 
Bollande, salvel Non tibifrigido 
Infundor amplexu : verenda 
Colla tero. Juvat usque sacro 
Haerere vuliu: sidereum juvat 
Multoque fo3tum numine cernere 
Pectus, reilundantemque pleno 
OreDeum. 
3 Sunt autem tabella omnes lignezc, gypso prtmum, 
,1,1,1.1, cobribus, at denique gummea quadam litura ad 
splen oremdurabilitatemqueinduclBjinclusBCompagini eenem , duobus desuper annulis imtructm, utcomplu 
inl rolliim gestari, explicatm veroetiam ex pariete | 
sinl suspendi. Ejusmodi pyxidularum (formam enim 
pyxidis referuml dum clausae mnnent usumhunci 
aiunt, ut orationem loco quocumque facturi, ubi sacra 
rum imaginum copio non adest, etiam /// itineribus, ad 
manus habeant ista quasi portatiliaaltariola. Nam ut 
testatur Herberstenius , aullus Monachorum aec Sa- 
cerdotum Horas CanShicas, ul vocant, orat ai i lia et ma, 
beal imaginem pra?sentem . quam etiam aemo aisi 
magna veneratiow : quiautem eam in publi- 

cum proferl , manu in altura tollil : quam omn prca- 
tereuntes aperto capite Cruce ^.'M-n indo plurimum 
veneranetur. Suntquein hocgenere inm /.■//-;/<"-/ Mos- 
$i, ut ,n loco "/■/ sunt Sani 'orum imogines , nisi bem 
occlusm oblectaeque fuerint, conjugali commercto uti 
audeqpt . n eodemque leverentimerga ressacras a/fe- , 
,///, morittis ad uxorem accessurus Crucem » "<//« ./.'- 
ponit. f ideo\ autem audivisse, alicubi aptul Rutht 

receptum , ut cum sese in<>t>i>> >i>'nn visitanl 
suos quisque Patronos ibi ./.'/'/<•/. -s invuhii, imimulqu, 
supra mensam teverentei locatis /"'"•• deferanl • 
salutatioms officium , quam ipsum inter se alternalim 
exequanlur. Ul »i est, '/"» sunt tales tabeUa ad hum 
i, „„! neC e saria Moscis, qui, sicut Herberstemus ait, 
n, singulia sedibus <■! habitationibus habenl imagines 
Sanctorum loco honorificentii re el cum alius :i- 
l lim , ,„ cedit, ingressus habitaculum contini o capul 
aperil . atque ubi imago sil circumspicil qua \ 
, rl . se Crucis igno munil . caputque inclinan •. in- 
quil . Domine miserere : deinde alutal hospitem his 
verbis, Deus dei. sanitaten Sed hasce domesticas 
imagines grandiores esseputo, el cubitum ut minimum 
uuumrquarei talemqveipsi habemus Deipara iconem, 
fih.nn ulnis tenentis, ipsiusque muluo amplexu collum 
innexs : cum nostra . de quibw hi mihi sermo, tah ■ 
non excedant mensuram m eclypoexpn «k^ 

enim ad distinclioremnotitiamsingulaari incisaexhi 

oere spet tanda. 

4 Vides ergohic primo Chiffletianum Diplychon , eetypumhle 
quod ///<• credebal Constantinopoli allatum, servat j '""" 
mensuris omnibus; eo solum excepto, quodubi inorigi 

nah Sohm sunl </"/////«/• srnrs S,m. lorum . til gultt Ul 

quinque celluias distinctse; hic, pr nformatione ap 

i,o, , totius laminse, digestx cernantti quinque . 

.; in unaquaque solum quatuor •■ \erentur: 

autem reliquus erot qnintus inveniatur relatn 
ultimum quaternarium ; non voluntate nostra, qui fi 
nmui ut quintus in prototypo inchoarel in ectypo se- 
cundumquaternarium, etsicdeinceps; ederrore scul 
ptoris, '/»/ mentem nostram (satis ul pulabam 
,„ /;l///) „„„ inteiiexit quodtamen non tanti faciendum 

niius.ni proplerea debeatopus jam factum ah 
acnovumC urarifaciendum.Stngulorum ilaquegenu 
imagineshaberetescias, verumordmemdisa exsequentx 
enum eratione. Sequunlur Tnptychi, omnium </" » '<" 
bemus copiosissimi minutiotique elegantia elaboi 
tabellx dumtaxat; reliquum tnim ornatum capere 
nonpote at angustia spatii in mn i »ci i n ne 

,m videbatur, quando Triptychon m uuhm 

aliudhii jungere pUeuit, in quotola in< 

loquar)forma,eademproi ut quseest mpmn 

i aliquanto, vid | ' Qnmai '""' 

duabusspinulisintersenectunturTriptychorumtal 

UnectendisDiptychis t qua habemuspaulo 
in diora,et undeaccepta ' «* hlb * wus. < / tlngula- 
mtn tabella- 

j itin c ,/,/,- 

callo LXlV 

A mus. f/is autem fam partim asri upi*is y1 papim m 

charta delineatis, »»" cum grandioritms Epkemeridatm 

figuratarum tabulit duodecim , allatiim rst Anluerpam 

supralaudatum Gtossarium Cangianum , /"/""■ tomi 

,. adjunclnm habens disserlalionem de Imperatorum 

itantinopolitanorum numismatibusi ad </"»/// illu- 

strandam varias Grtrcanicss picture tabellas collegit au- 

ctor expressasque reprttsentavit, imprimis quadriparti- 

tam unam et huic nostrss lucubratiunculx aptissimam. 

i Ucel hxc «/<<"/ eum videri possit, malui tamen hic 

inst rendam aptare, ••>■•</ spatio tertia parie contractiori, 

utcellas <iii<iiit<ii capiat una lamina. 

:< Porro Chiffletiante tabella primus ordo continet 
Martyres antiquos quinque, secundus tolidem Episco- 

Uii duo monast carum mstilutionum Auclores \ 
cipu s decem. In »//<•/•» labella //»// facile discernere 
pos ,,, ordincm, quem auclor tenueril : »<"" penultimus 

\4arlyribus constat, antece* 
,/, ni i et > • wnachis aliquot celebrioribus. 

Omnium npmina, ••>/< ut expressa i>i<<<^. Grsscis medii 
:i r/ litteris jaspidi incisa sunt : proinde sufficiel en lns 
lalinc reddere '. addito <i<<« quisque Sanctus colitur ,//<•, 
ac brevi cum opus videbitur annotatiuncula. B TABKLLA I. 

S. Eustathius xx Sepfembris. 

//,; Grsecis scribitur, </»/ Latinis Eustachius est, 
celeberrimus Trojani Tmperatoris Dux atque gener, 
postea cum uxore et /iius Martyr Romse j nescio <m di- 
n < : ,,i< ,•<<, qui cum Polycarpo ,i Evangelo colilur 
I '<>,< h ni Sibonia \ n Julii. 

(I ■' ntiquos istos, invenio apud Theophanen\ 

adannum ultimum Leonis Isaurici, quod ipso mortis 
anno, I .i u Princeps Arabum captivos Christia- 
. per singula ditionis suaa ui bes ad unum inter- 
fecil infer quos B. Eustathius, Marini spectabilis 
r.niini iiiiu-., iiiuli.i passus tormenta, nec sinceram 
sii.ini fidem ob id ejuran^, in Charan celebri Mesopo- 
tamias urbe, verus atque illustris Martyr illuxit : 
ubi venerandx ejus Reliquiae, gratia Dei opitulante, 
omni generis praebenl medelam. Sed et multi alii 
per martyrium effuso sanguine consummati sunt. 
\<ii est autcm valde absimile vero, quodhu locoprimo 
note.tur, quia Constantiuopolitanus fuerlt, ethas tabel- 
las sculpendas curaverit aliquis de eadem Marini I'a- 
tricii fumilia : optandumque forei «/ pleniora Acta <•/ 
<//c.s ,//. .//(<• extarel. 

s. Eu !r i 
S. Procopius 
S. Arlemius 
S. Mena 

S. Petru - Alexandrinus 
S, l >\> . orios M.i-ii.i' Armeniae 
s. < rregoi iu Con tantinop. 

N< ilicet "/"' Gr&ci », qum "/// ordinem /</<■ sequimur, 
juxla prstcedentes Ephemeridas ; ■/»<«/ semei sufficial 
imin -asse, alioqui notandus //"//<• (\iisset v Maji : est 
enim is qui cognomento ii<>:i<<rt /<<i,smih Naziatizenus 
<h< iiur, /'<■/ Theol igus. 
S. Spyridion xn Decerabris. 

/" o nnibus < fus imoginibus peculiah hbc capituteg- 

luti <'.' /< folHs <<>nl<xlinii <;/</.,j- 

. /,/,•///■ uibuitur, •■( //•■• i //"/// in Wemeisexprimitur : 
/•/</<•/«/ auiem hicetiam acra mysteria tenere manibus : 
juale •/■■</•' alibi <<> < >i<nn tnli. 

S. I>mii\hiis Vreopagita III Octobris. 

S. Vn-niiis xvn.Ianuarii. 

Videor mihi humero ejus dextejo assutum cernere 

signum T. Rbtutusin ejus aliorumque sequentium //<//- 

libus involulus vel explicatus Tnstitutiones moriasticas 

ivi R lescriplas notare censendus est. Cucullus 

. t'ij[i/<iti tiut Syriat i ritus monachum notat, ceteri nudo xjii Decemln is. 

vin Julii, 

xx Octobris. 

xi Novembris. 

xxiv Novi mbris. 

xw Septembris. 

xx\ Januarii. v&Hcepicti nins Qrxci lingutrque fuerunt, si excipia- D 

////■ mnx seourns. 

S. Paul.is Thelm.s xv Jajuaril. 

Sed hic in sua palmea tunka exprimendus fuerat . 
me n crederc possuw, alium ab eo Paulum tntel- 
tiqi, puta discipulum Antonii cognomento Simphcem. 
j/u enim in nullis Qrascorum fastisnomenhabet. 1 ide 
ergoan placeat conjeclura, credique possit ertassein 
nomine transcribendo sculptorem, et Paulnm legissenw- 
tasseque, ub\ tegendus notandusque [sed normme per 
compendium aliquod mutilato contractuve) Pachoraius 
Thebasus xv Maji. 
s. Euthymius xxJanuaru. 

Lt <////,/ duptici instruitur rotulo? Crc<!<>, quia non 
solum Canobitis, sedeliam Lauritissese impendit 
S. Sabas v Novemhris. 

S. Arsenius VM Maji. 

Littnio hniicn hodierno Romano insciibilur hic ad 
ihcm xix ./'////, <///<///</" dabimus ejus Acta, qux //"//<•- 
nms Grseca triplicia : />rima ut apud Li]»>ui<nntiii <•/ 
Surium Latina extanl, aliaexMSS. Vaticanis descri- 
]>ta, tcrtia iicniquc S. Theodorum Studitam auctof-im 
jx.i fereniia ; sed qux dolemus fine mutila dumtaxat 
esse a nobis reperta. 

S. Theodosius Cojnobiarcha xi Januarii. E 

S. Hil.irion xxi Octobris. 

S. Joanicius iv Novembris. 

S. Joannes Climacus xxx Marr.ii. 

S. Ephrera Syrus xxvn. Januarii. 

TABELLA II. 

S. Alypius Sii/litn xxv Novemhri^. 

S. Oouphrius xn Junii. 

S. Dan.el Stylita xi Novembritf. 

S. Macarius ^-Egyptius xix Januarii, 

1 /</<(' ciim lnc palmcn tnmca, ct qnitlcm cor/mri ar- 
ctnts ikIsIii, in /•<//<//////, quod nusquam legi. An forte 
ini fapit crnt designatut labeilsBprimap, utproximuma 
S. Antonio /«<•/<"/ tener^t, ct nomine Pauli insignire* 

lur; cui substttulus //<■/• <//<./<•/// sii !n/us, Maciirium in 

liahiiu monaetico escprimens, ejusque nomini mscn- 

l><n<lus \ 

S. Simeon i Septemhris. 

S. JoannesCalybites xvJanuarii. 

Liintvt inc Evangeliorum manu tenet,cujus iniicvo 
sc manifestavit matn t Grucem nutem dextra, quia vo- 
litninrius sinc sanguinc Martyr pro Dei amorc. Alias 
taiiicn in Ephemeiidibus videas muiloi non Maflyres 
Cruccm prsetendette. F 

S. Alexius HomoDei yxvn Martii. 

Lt ///<• rnluhini tcnet sivc c/iistoliun, sm a ruortc in- 
<hccm. 

S. Joannes Damascenus iv Novembris. 

Pereice Capihs tegumento et hic, <•/ /// Mensefs, et 

<il l>i s/icclabihs. 

S. Co.M.ias xrv Ootobris. 

Finssc cum S. Joanvis SOOium, in sncris In/mnis 

componendit nestauwrtisque, vel est hac cmjunctume 

rcins/miluts rcilihlur. 

S. Theod-.iis Studites X i Novemhris. 

abilis cnimvcro ac uiK/ulans halnlus. ,/ucm nc- 

scioan debeam praswnejealiU (JuoqueComtuniiaopoli' 
tanorum manasteriorum Eegumenu fuisse communem - 
iterumque hsereOi tujusnam materix ghbulos circum 

OTQi rcsiis dwlOS cssc ccnscam : uam qemmas crcderc 
'" Iml.iiu mon.ulioh, quamms ornation, ,/u X ratw pa- 
ntur? ./,/,/,. ,/,„„/ heifuamodi ornatus eiiam in Italia 
notut luct, undc. ab annis circitc, ,«//„,/,„/,, / IU j US - 
i>«iur„m Casnu fomatam exbibet ^ngelus de 

su/icr Cosnicusc Chranicm Commcnla- 
rne, quam etiam luc Lectori meo exlnbco. Videt APPENDIX. LXV i: 
1 ides ve.luti ufiiuiniitis vestes lunr S. Bcnedicli, se- 
dentis in hobitu Qiaconali, ei Regulam porrigentis ; 
inde. Joauvis Abbatis qdstantu, eamque excipii ntis ; 
gemmaivm qucque utiHquB circa caput omqlum, cum 
fiacdiversitote, quod S. Benedicto, ut wteniitatem /< - 
licem adeplo, caput ambiat ctrculus, urtei nitatis >ijmbo- 
lum : Joaiuit vero, ui adhuc vivenli, qaadratum quid 
posi capul s i, quo credilur (irmilas fidei, velui quadro 
lapide immobiliter nixas, reprsesentari. Hanc diversi- 
tatem aliis quoque exemplis firmabimus in Chronologica 
serie Romanariim Ponli/tcum, dunda u<m ante Junium 
sicut tii liujus Miijt lui ts nn its jinii iinli, iiiuiu, sed attti 
tres postremoslomos Maji. Interim fortassis plus atiquid 
huis ajfulgebit ad definiendnm distinctius, quid swi ve- 
lint tllit qnasi serta seu linesc globulorum, nbn solum /n 
vestibus, .-(■(/ et ■iin in sella i iu Itac tdmen sculpturam 
arbitrariam facile possumus nobis imagviari, aeque uc 
veras geminaa m vestibus et circum capul Cefsuvediiim 
personorum, m numis earum vel picturis, iihuhs inter 
Cangianas tabe.llas quinta, sexta ac septima gemthdtos 
insigmter Imperatores atque Imperatrices, nec non eo- 
rum liberos exldbent, specie visu digmssima. 
S. Cosmas | I i Julii, vel 

S. Damiauusl I i Novembris. 

Ulrique ut Medico, spatula dexteram, sinislram im« 
C pist volumen cataptasmalicum, 

S. Panteleemon *vn Julii; 

/// (iiuiii etidm Medicus cum spatnla, videtur in 
iuiiiih siniAtra hubere pyxidem phtirmaculem, </>iomodo 
et Snnclos duos Anarjfgvos jam nomindtcs, ium in 
Ephemevidibus figuriilis', lum in Triptychomox expli- 
cando vid 've. est. 

S Hermolaus xxvi Julii 

S. Triphon i F&ftiarii 

" Siquidem supponere libet penultimum hunc secundss 

tabellx ordinem totum esse dnliquorum Marlyrum, ta- 

Us eitiin hoc mniitnr Lam/isaci pUSSUS colitur. \ Pstis 

furma aliquid hhiidfadk obvium, quod consiiUres, hn- M. Chr. Memetrius 

irt: magis autem lilium dexterse insertum\ cujus ra- 

tionem abalio sagaciori UbeMer discam. 

s Stephtfflus? Juttior xxvm Novemb^is 1 . 

S. Andreas Criseos xvn Octobris. 

S. Athanasius in atbtre 

Drdtmus \xvi Jttitii stmilcm lnnc Dandcm, CUJUi 

saltem diem inveniebdmus notatum, hujus vero 

diem requii imus, nedttm Vttsi tnn 

S. Euphrosynua xi 9eptembri*. 

Atlmtrnbilis plunr cst //ist„na, '/».«' MJbU K tamen fidm superat, eoquod similia legamus etiam in D 
aliis indubitabilibus Sanctorum VUi», pu(a 85. Fran- 
ciscs Romanse atque Lidwinx ScheidamensU, circa 
carum raptus iti Paradisum Sed dolendum, quod ea 
historia habealur, absque ulla temporu vel loci noia, 
neque unde accepta sir adhue sciatur, nec deniqut quid 
ipsi Sancto, poslquam manifestatus profugit, acciderit, 
S. Agacius ■■irr Daccius hTiusPetus 

Utrovis nomine (incertum enim est quomodo legi de- 
bcni : ri postremum, licei barbarum, en litteris hic ea> 
iinis colligitur) utrovis, iiiquam, nomine 
ignotissimus nobis his Sanctus est, ssque ac patei' sev 
potius mater sua Peto, unde ei cognomen quo dUtin- 
guatur ab aliis, quales in Menmis occurrunl unus S. 
P. N. Acacius Junior xxvni Augusti, gladio rsssu$ t 

rcrostinihtrr sub Iconomachis; iilius vii .Iulii m Tijjhco 

et xxvi Novembria in Menseis S. P. N. Acaciija a 

rr, yj.ipy/A; tllil Jriiti/itc XM./uhi, aliis \K\\ Xorrm- 

bris S, Martyr Acacius hi -''•> U.tta«x,\^, seu verius 

'Etxzxoy. ■//.'•>. ijn.r rnrlius nitrllii/riitnr ,/,• QntiquO ulijuo 
Mnrltjrr, ritjus ilv irlnjurr snil , rl oitolrs diebUS rui tis 

iipiui Grtecos se offerunt;qnam de posterioris sevi mo- 
nacho, qualis hic exprimitur. Tnterim insti^uctionis et 
disquisitionis ullerioris gratia hsec volui digerere, n 

fortt quOrumdOM ta isllS VitO aliculn nircmatur ; nisi 
rmm in Mcmvis cxtarct cloijium Acacii rov ev t/, K/i- 
/jtax.i, (/ii/ ihrilur lijxissein iin" monaslri lorum Asix, 
solo noimiic omucs nolt csscitl. 

7 A Grsscis ad Moscos transeo, eorumque hic cr- 
pressum Triptychum geminum. Media utrobique tabelr 

la, Ciiiisiitm rchiii wdir, m pro mioinali sedentemre» 
pvsssental • '/»<"/ etiam Romanis aded ueitatum fuit, ut 
ab rjiismodi operibus musivo figuralis, basiUcarum absi- 
de& snjucm.r hodie quoquecorrupto vocabulo oppellentu) 
Tribunaa. Hic vero tamquum patrocinantes clienlibus 
st.is, Mater Dei ct Joannes Prodronuiv prrmaic n- 
drnlur . rl SIC cliam dcpirlos raiiis orrasiondius ri.li ; 
habeo aulrm dunii nt diplycllQ UUO dc 1/110 iufra, rt lia- 
Iriil S. Griioirj:r Caiiomii ,11 siia ,jita,h ipartila . A trr- 
gn Clirislt post lliromim assts-tunl cliam Anlian^elus 

Michael et Archangelus Qabriel. De reliquis potiorit 

ar primi Triptljclil Sanrtis, t/uos ijcmiao ordntr sir as- 

si hrr vides, ut simul omnes faciebus ad thronum <"»- 
versissuas videantw preces conjungere ; pawds fl( 

snn/ulorum nomhia, Latinis descripta titteris, Prius 
lamcii inoiiciiihis c-i, Lectov, Triptyoha hsec per scuU 

ploi is rriorrm, 11011 tlisi opci. pevftCtO, MC /noplcrra 

ndo agnitum, alio prorsus situ comparere in tma- 

,/nic i/iiam comparranl 111 pVOtOlypQ, \ta Ui i/u.rrum- 

,/uc ad sinistram vides, cpncipere defieae starc ad dcx- p 
icram. Itaque etiam eam, qust in protQtypoaexteraej^, 
'i abellam dexteram nominabis; Sinii Iram qusesinistra 
,-ssc debebat. TRIPtYGHl MAJORiS 

TABELLA MEDIA. Leontius Rosto^ iei 

Tvclion Kp. 111 ' '.'//"" 
M. Chr. Georjrius M. Chr Boris M. Chr. Giebus 

TABELLA DKXTERA. xx.ni Maji. 

wi Junii. 

xxiii Aprili 

xxvi « lctobris. 

XXIV Julii. S. Nicolaus Episc. Myren Hs 
Stephanus Protomartyr 
Petrus Melropol Kijovien. 

AlexiuS Mctm/1'd. hijoricn. 

.1 ,has \ft tropolita BOJo 

hidorum,qui Concilio Florentino interfuit anno vi Decembris. 
xxvii DacembriS' 
xxi Noveuilu 1 
xii Februarij. an"iinnMi' i'mimi. iii» i#iui''i«w, «i»» 

Sanctosu tutati cobuo HfevHut tn Mentie, ne6 «dcccxxxix, tevtius Jonas Hlesna Catholtcus fam 

Maj, T. 1 XH >>"''"''"" lxvi AD EPHEMERIDES 

A perhibetuT : sed ab hoc quarlus alius, Jonas, sub annum 

mdxx schisma pcene extinctum erexil. Priort m ergo hic 

intelligo, ted ita utde vita ejus atque miracalis cupiam 

\otti u,'mi)i primum h ■">< r suos qui 

mitram in capite ferat, 

Cosmas et Damianus i Julii vel \ Novembris. 

Florus et Laurus X.vni Augusti. 

/// Martym m Illyrico passi, tamquam Ruthenis 
viciniores, singulari <ii>ii<i eos in veneratione sunt : "< 
scribendo autem nomine Flori nota r > usurpari /"" 9 
qnod in Epnemeridibus ssrpmime etiam accidit. Nam 
siculi Herbmtenilwl Lectorem Pts \tinet, Th 

fere per Ph proferre soleni Mjsci, et Theodorum ipsi 

Feodorum appellant. 

Joanne R sto> iensis. 

isquam m Ephemeridibus nominatus, ipso suo ha- 

bitu Buthenum nobilem se esse demonstrati quihus >u 

vita meritis, pnst mortem miraculu inclaruerit, et <ino 

anni d(e colendus venial, hactenus hai )eo incompnrtum. 

Disoereetiamvelim inquem usum s -<•. ml dexterse ma- 

iiiu ac brachio addita instrumenta. 

TABELLA SINISTRA. 

Basilius Magnus, Gre^orius Theologns, Joannes 
Chrysostomus, communi simul festo coiuntur a Ruthe- 
I ..„■ „, Grxcis Januarii. 

li. Zosimas \ Indigenam eese ulruthque Sanctumabs- 
B. Sabatiusl^ufi dnbio censeo, ubi prseflxa* nominibus 
litteras II l\ cic. Presbyterum signifieare credo ; qui 
tamen hsec misU latinis descripta litleris, 1J posuit*, quo 
notatur Beatus. Idem ve.ro addil, hum esse Iiabitura 
Sacerdotalem ad aliare : est autem superioris vestis 
color riihcns, infmoris (lavus, cap.ucii et pendentis a pe- 
ctore slolie nujcr, scd rrucuhr supcr uliumjue rubrst : 
./ ii uuhiH siin velini decussatas infra medium corpus 
Hncv nigrse, nondum assequor ', alihi video ejusmodi 
lineas non excedert stolarn cui intextst sunl, Magnam 
auicin utriusque venerationcm insua gente prpbal mihi 
Diptychon quoddam, apud nos exiitens, cujus una ta- 
bcUa Christi thronum hadet cum Dtipara et Joanne; 
alter&tret socios Sanctos, scilicet S. Nieolaum et hos 

duQS SailClos. Jpsam tahcllaoi totnni exluhco luin guia 

necdum omnes litleras assequor, ui easperitiori cuipiam 
explicandns proponam, tum quia volo exhtbere, ovnatum 
senearum lamellarutn} quibus var.unm •■ figui irum pi- 
cturu talnll.r fundum quandoque implent talium arlifi,- 
ces. Siiiiu/ etiam hic vides cujusque Sancti nomen, 
anjciitcis lamcllis scornni iiis cipluui, GR/ECO-MOSCAS 

,, habentis qualem hic exprimimus, alteram S, Nico- D 

:, s Basihus fcrchiepiscopus Ca?sanensis, no- 
minibtu sii exl n ■ in una oblanga argentea lamella 
aflixis. In hoc Diptycho notabilis esl etiam forma dta- 
dematis, supra capita Sanctorum ex sere ducti, /*""'"- 
nentisquee fundo tabellm, et encausto vanegalt, quale 
dtadema cliam videmus in quadam cubitali Deipar» 
icone, simili modopicts etornatai sed filium colla sua 
stringentem gestantis in ulnis. B C 

E Similis forma esl D ibemus olterum, 

cujus tabellam unam impUi imago Deiparss filium antc Rcdco ad sinistram nostti Triptychi. uli in ordine 
inferiori primum se offert, 
Proph. Elias xxJulii. 

8 Hujus cultum specialem apud' t Moscos probare vi- 
delur Divi Elia; monasterium haud procul a IVolga 
flnviointer Vivet et Gerodin milliarib s x.w ab urbe 
Moscua, cujus in suo ad liunc urbem itinerario memi- 
iut Herberstenius. 

B. Sergius xx Julii. 

M. Chr. Piatenka, id est, Para<ceve xm tubris. 
M. Chr. /Ecaterina XXHl Novembri<. 

M. Chr. Barbara iv Decembris. 

TRIPTYCHON MINUS. 

Non mulln c.rpbcationc cgct Iwc triptijchon. Medid 
tabellm argumentum <■./ prsemissis jam notum est, notum 
esl eliam mijsterium Iinmaculataj Conceptionis, quvd 
Idc ni aladextera exprimitur, adscriplis nominibus Joa- 
chim et Annae. Re*tat sola ala sinistrn, ubi duplici 
ternario stani depicti, Apostolus Timotheus, Episco- 
j.ns Nic.ilaus. Aivlml aconus Stephanus : el Chr. 
M. Piatenka, Florus, Lnurus. 

9 Quod attinet ad tabulam quadripartitam, supra 
fcl. lxi etiam expressam, aliud in ca nihil occurrit no- 
tandum, quam Diaconalis S. Stephani slola, ea humero 
pendens, perquam qngusta, ct ter{io intextam hubens 
vocem APIOS; quod in Mentris ad xxvn Decemhris 
nolari polerit. Easdem stolas mmili modo apud Moscos 
inscribi facile crediderim, libet Ephemeridum stulplor t 
propter anguslias spalii, nihil talepotuerit notare, ideo- 
que malueril Cruces fingere. 

10 Quoniam vero gentis Moscoviticx religio eiga 
Sanctos sutis ex haclenus deductis patescit, non erit 
huic loco inconveniens subnectere, qua ratione Du.r 
Moscovix i/./ quxdam singularioris devolionis loca au- 
nuas siios peregrinationes institual, ex relatione anno 
prsrcedenti hdclkxix, xv Septembris scripta, per do- 
mesticum quemdam Legatsrum Cxsareorum, ad spc- 
clandam pompam in erectum ad td secus viam sugge- 

stum APPENMX. B stum invitatorutn. Pro\ onis terminm 

erat Trowitzy. Locus Moscua dissilus \w circiter P. 
"M. versus Septentrionem, Prsemissa fueral torba fa- 
mulorum, ad mundandas qui lundura eral 

vias : hanc slato die subseouta ordinc pompa est, 
adeo numerosa adeoque tnagnifiea, ot speciosi 
rous triumphus duci videretur. [nitium faciebat co- 
hors Prsetorianorum, qui ipsi, non minus qoam 
equi eornm, tam soperbe indueb tntur ac spl indide, 
ui id concipere aliquis vix animo possit. Sequeban- 
tur ducti ad manus equi ex pretiosioribus eentura : 
omnibus sellse ephippiaque aoro picta, omnibus 
culi circnm tibias anteriores aurei, omnibus e dex- 
tro selhe latere appeusus grandior ensis in vagina 
argentea, quam totam pallidulo virore Callaides 
distinxerant, Turkosii vulgo appellati, oinnibiis <!>• 
nique ad latera famoli, qui singulos utriraque duce 
bant habenis ex serico laboratis. Tuni coinparebat 
Rheda t'zari, vacua illa quidem e1 nihil praeter ip- 
sius panopliam continene, late spectabilem; opdique 
tamen elegantissime scolpta atqoe inaurata, quam 
equi sex candidi protrahebaut, ornati capitaexcel- 
sis pretiosarum plumarum fascibus.CIaudeb tl agmen 
Czarus ipse, cinctus pnecipuis Iraperii sui Proceri 
bus, generosoque equo superbe invectus : quorom 
tantus erat apparatus vestium gemmatarum, impri- 
mis mitrarum capita tegentium; ut qui Romanis 
ssgpe poropis adfuerant, faterentur eas nec e lon- 
ginquo quidem p<»sse cum Moscovitica illa compa- 
rari. 

11 ffactenus ilin relatio, pi imam Septembris heb 
domaiam indicans, qua egressus hic spectatus a Csbso- 
reis Legntis sit. Cum ergo oppidum Trowifz dictum, 
secuiidum chrorographicam /» Atlante Blaviano tabu 
lam, distet Moscua horarum dumtaxat octo vel decem 
itinere Hoream versus, et peregrinatio illa dicatur su 
scepta prima hebdomadc Septembris, qnando Feslum 
Nativiiaiis B. Mariss cadebat in feriam islius hebdo- 
madis vi ; prsesumi potest, quod eo loci sit celebris nli- 
qua Deiparx imago, ud -/110111 veni randam undique 
conveniant peregrini, eo sucressu, ut ipsos qnoque Mag- 
iiiis Duces inl se quotannis trahat; sicuti de Cellensi 
Thaumalurga in Styria quolannis audimus Avguslissi- 
minii Imperatorem illuc proftcisci solilum. Verosimile 
est aulem non statim reverti Moscudm Czarum, sed 
cce.ptam semel peregrinationem prosequi flexo in Occi- 
dentem itinen , versus monasterium Sancti sim < Trini- 
tuti.s, ilu/do quam sit Trowytz remoHns Moscua, ad 
diem anniversarium S. Sergii, xxv ejusdem mensis 
Septembris celebrandum, ut loquitur Pos*evinii*i qui 
(Uiu ex ovce Starovix Ptescoviam versus disces 
x \ 111 Kal. Octobris, triduo post, id esi die w Sep- 
tembris, cx eadcm am , prszdictam ob causam, illuc 
etiam Princeps excorrit, inde in Slobodam Alexan- 
dri oppidum (illu 1 credo quod Paulo Oderborniu*, pro- 
pinquum Moscux statuit et speciosam magnorum 
Ducuni habitationcm a/ipcUui) mux ad suam liegiam 
(Mosi iiiiiii iuicll, ciiirn-'. 

INDICULUS 

Sanctorum Ruthenis proprioruro. 

Jtostquam explicando flguratas Moscorum Ephemeri 

des, salis su/ierquc jam dcmonstratum habemus, />l< - 
rosquc quos natio illa ut Sanctos colit, a QraecU 
jitosiuis.se; breviter coltigemus indiculum eorwn, </<•<<■ 
ipsis proprii sunt; ut talium paucitate considerata, tna 
nifestum fiat, non uisi rarse testntissimseque viriutis 
/'<■/ •"'/ eum honoi.m jui .<• ////. // m, Sunt eigo suis 
dtebus aliqm iinti nobis, aliqui sub dubio tantum sintne 
Rulheni an non, et his prxfigimus ' ' Marcianus Monachus 
' M. <\gne, Mater an Martyri 
P horus Monachus 
Itus LXVIl 

xi Januai Ii. 
wi Januarii* 

x Febru 
xi Februarii, D Alexius Metropol. 
S) meon Monat hus 
Cyrillus Ep. Moravorum Apostolus 

Eologius \fonachus 

Cyrillus Martyr 

.lacobiis h)dfCi)/ius 

[s tcius Diai 
Antonlus, .1 1 innes, Eustachius, MM. 

Theodorus Episcopus 
Stephanus Ep, Permiensis 
Theodosius in Petserra 

Nicolaus E 
Isidorus propter Christum stultus 
1 1: loviensii 

Lcontius /:'/' usis 

* Nieetas Stylita 

* Ignal 111- E oi copus 
' 1 > 1 1 > 1 1 \ -ins Monachus 
' Joannes Martyr 
' <\ rillus Monachut 
Antonius Pezerskie Monachus 
Wlodomirus Dux primus Christianut 
B 1} s el ' rlebus Prin 
' FeliX M' riijr 
' Philotheus Archiepiscoput 
Theodorus Mon tchus 
Michael Zernichviensis M, 
Theodorus ejus famulus 
Sergius Radomensis Abbas 
Nicolaua Sbiatopza Monachus 

* Euilivinii- Monachus 
Cleopatra Sunctimontalis 
Hilarion Episcoptu Mehlensis 
Joannes M nachus 
Ath tnasius Metropolita 
Abrahamos Monachus 

* Parascai 1 1 / irgo 
Bai l lara Ep. Novogroden 

* Gregoriu* Episcopus 
' Eop ttius Ephcopus 

* Palladhis Monachus 
Stephanus E/>. Suro ensis 
Petrus Metropolita 

Uque iii siini. iiiiniiiiii annuus cultus ad certos diet 
delerminatus, »obis innotuit ex Ephemeridibus nostris : 
1 , occasione autem innotuerunt sequentes, quibus vellem 

suum quoquc dctcimtiKtic dJffR, ideoque «JC COlUctOi 
pro/wr.o. 

\ M mymu Episc. excoriatus a Permwnsibus paga- 
nti cujus /;' mentio ubi de S. Stephano Ep xxvi 
Aprilis. 

S. Euphrosyna fllia Ducis Poloci», mortua Biero- 
solymis \\m Maji, indicatur ubi de S. Euphrosyna m 
Ephemeride Grseca xxv Septembrifl 

S. Thendosios Presbyter Monachus, cujus n 
ad festum Pokrod 1 < » itobris ct x Julii, ubi de S. in 
tonio. 

S. Praxedis seu Parascavia, filia Ducii /' 
Rum.r mortna et Canoni ata xn Novembri induatm 
occasione S. Parascaviss xxvm Octobrie. 

S. M srcurius Martyr 8 nolenaki, </<■ quo nos ad \\i\ 
Novembris, ubi de S. Mercurio Martyre antiquo. 

S. Alexius Moscuse sepultus : cujui mentio ubi d< 
S. Petro Metropnlita xxi Decembris. 

Metropotita in dextra tabella Triptychi 

,1 ,,;,// i icnsis uohilis RuihiHus ilndem. 

/ osimas ,ui sinislra tubella triptychi, itemque 6 

Sabbatius I diptycho. 

DIVIS xn Februarli ./ w Meii. 
xui Februai ii 
Xiv Febi u 
m\ Februarii. 
xx Martii. 
xxi M irtii 
xxiv Martii 
xi\ Aprilis. 
x\ Aprilis. 
xxvi Aprilis. 
111 M . 1 1 
ix Maji. 
\i\ M i|i 
\\ M iji. 
wiii M qi. 
x\i\ M.i|i 

xwin Maji. 

1 .lnnii. 

11 Junii. 
ix Junii. 

x .lnlii. 

XV .lulil. 
X\l\ .lnlll. 

xxx .lulii. 

xv Septembris. 

xix Septembris. 

\x Septembrls. 

xx Septembrii . 

\xv Septembris. 

xiv ( )< luliris. 

xv 1 h tobris 

xx Octobris. 

xxi Octobris. 

xxu Octobrls. 

xxiv Octobris. 

xx\ ( > lnbris. 

xxviii ( ict bri 
vi Novembris. 
xiv Novembi 1 - 
xvi Novembris. 

xxvii Novcmbris. 

w Decembris. 
xxi Decembri . K F I.XYIIl AD EPHEMERIDES GR/ECO-MOSCAS D B hlVIS SOSPITATOR1BUS EPIMETRON. K \efas tit manum tollere ab Ephemt ridibtis, complexis 
» ucipuon totiusanno Sanctos,quos Ecclesia Qrtscaco- 
i ■ ,i | ,' . atque ex se propagata Ruthenica tra 

diJit;el non metn(m% & beneficiorUm, per eosdem San- 
acceptorum eo quadriennio , quo inter manus fuit 
lucubralio, ipsorum honori deslinala. Equid,em,utprm- 
fari cmperam, posi absolutam dprilu mensis rditionm, 
cum atino uoi iawi, interprimas curamm sumpsUsem 
Moscoviticarum tabularum explicoiionem ; per Junium 
acJulium menses tam gravis correptvs morbofui, ul bis 
de vitd mea actum crederent meriici, nisi scriptori suo 
longiorem vitam a Deo impeirarent Coeiites Horum 
certe tnterce sioni discussum peru ulum retvlerunt amici; 
inter qwos Jacobu* Wallius noster, mexme ergaeos 
obligationis admonuit, hanc Oden pangens. JJivniu beatos credimus ordines 
Regnare coelo, votaque supplicum 
Audire, daranatosque votia 
A medio revocare leto. 
Quis esse curaa te negel bis, Pater? 
Io ! soperstes vivis, et igneus 
Venasque et arentes medullas 
Letifero populatus aestu 
Consedit ardor : vi\ is, et alterom 
Inire pergis, qnod Lachesis tibi 
[nvidit, aevum pensa restant 
Longa, novo peragenda fuso. 
At nil medentum contulit huc raanus, 
Niliil Machaon auxiliantibus 
Hic egit hei bis ; spes salusque 
Una lnii iii.' n i. .i;i — <• tastis 
Tot clara Divum nomina, non prius 
1 ;ui, ;i per orbem didita . tot senes, 
Virosque, stipatisque laetas 
VirginlbuG puerisque matres. 
i vr te i oieritur, dum positis honor 
Feretur aris. Hos tuus liic labor, 
Atque omnis BternSbil setas 
Kmerito celebres triumpho. 
l!i quidquid iraa saava minantium 
S inxere regum, et terrificum fuit 
Spectasse lictnri, tulerunl 
Impavidi indocilesque flecti, 
Scu sci-^a inullo vulnera vulnere, 
Sive alte adactas visceribus sudes, 
Rogosque, candentesve lamnafc, 
Causa dabat pietasque vires. 
Illis sacrortim cultus, et infulae 
i ecere nomen, praedaque Tartaro 
Abacta, victuraeque chartas, 
Digna lini inonumenta cedro. 
Nec in remotis inclita nupibus 
Celata virtua. Hic Gilicum hispidis 
Iiihorruerunt tnla setis 
Corpora : saape oculos madentes 
< oeloque li s.->^ vidit et Hespe,rus, 
E v idil idem Lucifer ; hic prior, 
Magnoque niajar censa regno 
Pauperiea . tolejcata parvo. 
Sunt quas ruber\ti Yirginitas rosa 
Pudorque vinxit, queis pretium fuit 
Mori, verecundumque corpus I.laliis prohibere flamrois. 

Nee si qna trist.es in vidua domo 
Eluxii annos, huic viduum fuit 
Cubile fama. Non vocatus 
Ruraus Hymen; melioretaeda 
1'i.luxit etlier : pulclira pericula, 
mas e1 aurum, diripuit sibi : 
Narraturet noctem precantis 
Sa pe torus madoisse fletu. 
QukI ins vetustas Rroferat ultima 
Par aut secunduro? Sed sine te foret, 
Peresa detormi jacerent 
Acta situ levibusque blattis. 
Qnae, quotque per te posteritas sequi 
Exempla discet.1 Quae memoras, leget: 
Et lecta versantera pudebit 
Non eadem similare factis. 
Ne visa quisquaffl Miltiadis mihi 
Tropbaea jactet. Scilicel uniua 
Rupere somnoa, curojuventam 
[ndecorem storilesque laudum 
Damnaret arteSj ai maque posceret, 
Queis clade Persas attereret nova, 
Novumque jam vietor superbis 
Indueret spoliis trophaaum. g 

Majora preestas ; otia pluribus 
Ignava fasti discutient tui, 

Mentemque couspectae perurent 
Acrius Indigetum coron». 
Tum si quis Austros corporibus graves, 
Horamque culpet pestiferi Canis, 
Aut prensus ^Egaeo tumultu 
Navita stet payitans, manusque 
Cadu treraentes porrigat, Afrjcis 
Victus procellis; protinus audiet 
Ccelum vocantes. et laborum 
Grande feres nretium tuorum. 
Ubique dives muneribus tholus, 
Scplptisque m auro casibus aureus, 
Ubique servatas loquentur 
Exuviaj tabulaeque vitas. 
Probare, quantum conciliet tilu 
II. ic cura Divos, noii poteras valens; 
jEger probasti. Dura morbi, 
Dura ritis mala, dura lecti 
Tulisse tanti est '• victu inopes dies 
Somnoque noctes, oraque torrida, 
Sensimque vicina labantem 

Morte aniroam meminisse dulce est. -p 

Utcumque templis munera sospites 
Votiva solvant, tu tua scriniis 
Excussa priscis Ada sacm 
Fige tholo , Superisque vitam 
Redde obligatam : dum veniat manus 
Suprema ccepto, tantaque res suos 
Digesta per menses legatur, 
Expleat et numerum December. Nx ego humanse conditionis non tatis metnor fuero, 
si vastissimi Operis, pluvium vivetlassanti&et lassaturi, 
metum ultimam scribendo vivendoque aitingere me posse 
spi rem. Quam q decessoribus accepi lampada neque se- 
gniter aliquo tenus prsetuli eam aliis tradam, ac sup- 
plicibvs volu exposcam in eorum recijn societatem, qui- 
bus nunc.devotum sludtum et viU>r\ hubeo occupatam. 
Hqc aninw ad Acta Mai\ - apta' tla me contuli : et 
quoniam seduV* ' am in grandi sua 

ataic, . numeral , opero- 

stssim - fjuttm coufcccrat, intcrim dum 

absolve.n«u , umandu cl nnpi imcmlo Apnli tntcndcdam 
ego; inlra tempus tfon tongupl usqvb eo protnota res est, 
ut antequam annus mdci.xxvii initiutn caperet, potueril 

mensit AD EPHEMERIDES GR.EfO-MOSCAS. LXIX A mejisis Maji impressio ipchoari, modicu progressura F$rnahdus, quam poaiefuJtj,Jam fama fuisse 
passibus, dum alii aliiqu \ tomi paufati n ab qlven ntur. I »i x«r . i • sl passim credita faroa fuit,' 
Ita '// ageremus* suadebat incensum ameorum sludmi% Tristia defuncto jam pa ntium Sed nulliits <•///<</<•///. apud nos 
vel consilium vet imperium f.uit, qvajn Celsissimi ac 
Reverendissimi Principis Ferduundi Ft(rsienbergii , 
tunr Padfirboraen i etiam Mmasleriensis E\>,- 

scopi. Iln , ipso '/n" isliFC moliebar } anno mdolxxvi 
singulari D. Lucise beneficib servatusa morte., quam 
proximum intendebant dysenterix et hiemorr^oidum VlDE APP. 

T Mi MAJI 

14. i; i iltim 
D. Aijulli ' 

Virg et 

Maii . ad 
incolai iini 
rt lig nii em 

ampllfican- 

dam, in itl- 
dt »fl aiiiia 
UDCLXVlll 

Slllir/nm I larmio i. in exequjas ultiroa dona pias 
Viyene cum ae <■ sci ibii mcerentibua ij i 

Vivere ■ ed gcribi! munere, hi\ a tuo 
Stringexe quero oullae potuere M tcba nia ai 

Sii-iiixcnint fluxum \nia petentis opem, 
• i bene, quqd lucia teneas a iioroine nomep , 

Lux oculis per quam i eddityr illa meis vitam, tot populis lajitisquerebus adr Nunc elegos; dum magoa suo i sequar ordine coepta, //;/, necessariqpi , non est dcdignalus eoquoque sibire- 
lictam credere, ut hoc de Actis Sflnctorum Opus muni? 
futi \ihi liberalitate (ulciret. Quare non puulica modo 

]]'rs Jiliali.r rntit, prO PastOre SUO m i i-.siiiin; $ed I ' "'" 

■/ npstra, pro Mxcenale UOeralissimo, valuissega- 
visus sum tanto impensius, quanlq.gravius /"<■ afflixerat 
fmu.i, qudt de acerbo illius obitu vulgatn fuerat riniiia- 
que Accedebat autem s ac{ Isetiliat cumulujn, quodcapitu 
tam inii 'uliitnn, non aliu,squippiom, sed ipsemel »/tw- 
i/titti ///,//■. propriq manuscfiptis, juben^ gratyas red- 
dere Servalrici D vve Virgini et Martgri Syracusanx, A i bi devqto pectore pjura feres,. 
Venerit extremis tandi m manus ultima fastis, 

tpse lua plenus laude December eril , 
Sivc tuo referam queesitas sanguine palmas . 

Sive(quod pl) uumquam qqd erp f Virgo, tuus. 

Nempe (sicuti jam nni, (Iq mi/11 

tingendi Decembrenn, ad cujtus \m diem Sanctx ipsius 
Virginis Jiin perfiflpnt : ><</ desuierium il{uc trans- 
eundi, ubi Sanctqr.um magnfiJiq, »ofl ut i\unc malignq 
sub luce scriptorum velerum formi otoso i zamine inda- 
ganda perpartes : sed simul omnia in i gnitiqnis m nii/i. iiaitit rntii, ,////,/ Mhi reddito hu- specufo mumfesta ofj './/////•, citra confunionepi usi emi 'ii iibus illigare placverat. ! quid, torminibus |.i-;c-,ns incdicina^levaici 

Ferre Laboranti, Virgo, moraris i pem7 
Tu mortalis adhuc, a3gre solatia matri 

Diceris io tanto, Diva, tulisse malo. 
Adilila u ii ii« • ciclo, |intcs oiiinia : pcllc rl,.|, rcs, 

Qui miseris urunt viscera nostra modis. 
(^iicm i ioi i ulla qiic.uil iiieilicamiiia -isiere fluxum 

Sauguinis, ahl votis eiste vocata meis. 
Quodque Agathas potuere preces, sil fas mihi per te 

Ciinninc vot.ivo dicere, po>sc lu.iv 
Concordes animaj, quas ounc pai junxit Olympi 

Gloria, par olim virginitatis amor : 
K.sic inihi facilcs, »•» pi > mo jungite vota : 

In manibus vestris vita salusqne mea est. 
Prosit opemque ferat, siquid (amen illa merentur, 

Muneribus me vos demeruisse meis. 
Utera nunc a me' posit is sibi conspicit aras : 

Altera, si valeam munera vota foret. 
Solvisti meritas dotali munere grates : 

Dos milii, ne munus despice, i armen erit. 
Carmine fit. vivax meritum : neque nesciet astas 

Postera, quod \ ivam, munus id esse tuum. 
Vota etiam, pro me salvo fcibi debita, reddet 

i nanimis Vatam*qua valetarte, chorus. 
',1 niilii pnestiteris r»-lal. tnr ara salutera, 

Et suspensa tuo saci a tabella tholo. 
Inscribam, qua te, virgo, tbidubnte REvixt, 

LUX MIIII NATALIS SEMPER IIABENDA L0C0. 

Equidem, a Poelicis studiis jam pridem abductvm ntiili.s contemplanda Quhi ergof Posteros^ ea in parte 
laboraturof, commonitqs volu\, ut S. Luciao clqrissimis E 
maximisque miraculit annumewe m^mtnerinl tanitp- 
i,in redditam Principij de hoc Qpcri nostro suq hruc- 
ficent'a optime merilo. Addani P. Godefridura Hens- 
i henium , grate ac pie commemorare solitum, vitam 
debeie matris de se gravidss el dysentericm voto S. 
Luciae nuncupato, adeoque patrocinio ejutprius se isr- 
!'"////// fuisse ijitaiii ii/iiiiai. 

//,-/•< porro una cum ipsius Principis Celsissimi vo- 
tivis Ep grammatis alits, Walliiqm nostri bisigni poe- 
mate, Famam accusantis quod optimum quemque acer- 
bissimo nuntio in summum dolorem temere conjecisset, 
misi iii lucem singulari opusculo : atque //« nd prose- 
quendam Maji editionem me retuli . multo certvm fam 
spe fjus cito absolvendi, quod tolvs processurus esset sub 
auspiciis Celsissimi Ferdinandi Furstenbergii. Sedo 
incertas providenUas nostrosl Annus qui sequebatur 
mdi Lxxvm , ab sestate in autumnum dechnans, tam 
gravem Antueifiensi civitali aeris intnlit corruption m; 
i,i vulgatis per omnesvicos ac familias brevitejn, o 
morbis pessimis, vix ulla essenl Unefunere sedes, nullie 
sine ii.finio ni,n aiii plwtbus. [nter qua dimissis stu-- 
diis noctu diuque versantem^me, idem qui Sociorum 
plures morbus corriputt ; neque fuvit mfectum patrii soli 
aerem cum puriori ccelo commutasse, quin mali jam 
penitus concepti vis eliam Lovanii proseqneretur quod p 
cceperal opi rari, meque ad extn ma urgeret. I go nei 
Majum qui 'em spes erat a me posse absolvi . soticitu- 

dnirni VerO rhnin tjravini , /// lajnrial fUUUS iniinalii riim 

P. Daniel 9 1 ard mi, qui si vivi re\ poteral ccepta pro- 
sequi. Placuit tamen Superis etiam hai vice mihi vitam animum habebam tunccum hsrc acciperem , vet maxime servare, sub palrocimo S. Franeieci Xaverii, ferventt- 

n,,itliiitiiiii ahis ri tolo ccslo diversissimis curis, inter bus Lovanienmim ac Mechliniensium votis in mei auxU 

es membranas, tineisque ac blattis subductas San> /,„„, atlvorali Sic discussum tum quidem periculum 

ctorum Viias. Ut tamen suavissima mihiepistolae oscu- rs , Hxrebat nihilominta in visceribut pertinaa ac vio 

impressi venerabundus , resuscitari sensi sopitos /,,„,„ r^ris, nullique gedebal induelrue medicorum; 

itoris spirilus iyniculos; urgerique »"■ , ut etiam „,/,,/ i,,i n ,> spei entium, quam curationem len- 

. ,■ pangerem aliquid, ad gratitudinem tam bene me Ullll< ,., ,. IIYS benigmoris aeris beneficio restaurandae 

i t Sttnctie testan am. fiaque epigramma scripsi, quod ; „ , hiemem, qum tota nestabat, traneactam. Hoc me- 

/ cujus amori et honori factum erat , cum luce publica tuens, atque intelligens quam incommoda ea mora 

■iijiiiiin judicarit, rursum hic velut sat ratjori luco r oret lli:i j, St JIIW pridem Acta Sanctorum Waji re- anathema figo. 

.Lfiva potens, morbos semper miserata fluentes, 

Sanguiue jam ven is destituente - 1 
^ccipe servato meritas pro Principe grates, 

Ulimes Paderae cui famulantur aquae. 
III e sacri fidus Custos et Pastor ovilis, 

IUc decus p itriaa deliciumque suae 

Maj, T. I poscentibus, propi to statui invocare Sanctum, 

,//// /////// tam propiliu.s furrat alirim. Sr/I r,t fuil vrl Ir- 

nuitasfidei,velverecundiapelendi pc\ miraculum \ '"- 
tatem, ul ultra facultatem tacrificandi festo ipsiv San- 

, (,//,/ s„/>s novem i i rat)voti summ 

extenderit. Tlle autem plut quam rogabaim prteei 
et pulsa intra quadriduum fcbre, eas emaciato fli /""- 
guidocorpori viret festinanter rettituit; que et diem 

\ni tertium APPENDIX. 
Zlum Deumbris et omnes post secutos . ab aurora in Post totidemque dies. totidemque ex ordine noctes, D 
m eridiem,,msrn, unplere quotidiano Sacrificio, Horario Sfo fftlni festo, magne Patrone, lUO, 

Nullus ut inde dies lent. quin mystica ad aram 

Hostia Bil verbis pite sacrata meis. 
Interea qiue, parva licet, lentissima febris 

Visa est dimidios velle tenere d:e-. 
Luce re.lux media, media se nocte recondens, 

Et dubios inter ppemque metumque tenens, 
Ver-a novam in formam, binis* latitare diebus 

Incipit, etquarto bella movere palam. 
Quid facerem? Novajam noto fero vota Patrono; 

Sitque precor longi terminus iste raali. 
Nec mora. Devectus Peruanis pulvis ab oris; 

Diluitnr vino, fbrtis Ibere, tuo. 
Illa quidem pugnat. tamquam quae vincere posset 
r raneisci exnvise, Ooa quas, prasdivite in arca Pulvereumque hostem, Xaveriique manum : 

Sed primo nimium certamine lassa, secundum 

Non tulit; etcessit, cederejussa, loco. 
Scilicet unius spatio qui subvenit horae 

Saepius, in subitum promptior auxilium ; 
Is, modica» fidei, qualem me comperit, a?gros 

Sic juvat, ut vires temperet ipse suas. 
Ergoahis velox, mihi lenius, amandus utrisque, 

Et meritus laudis carmen utrimque paris, 
Vivat, ju! et. cunctis pro me qui votatulerunt : 

Perpeluo laHos donet habere dies. LXX penso, colloquto familiari, scriptione utili, aliisque non- 
nullu levioribus curis. //as interetiam carmen fluxit, 
txdia noctium, quandoque propter febriculam insom- 
niumjaltentipoetico isto liuu, donec aiesset hora, matu- 
tino Sacrilicio, unde mihi diem inchoare mot tuncerat, 
destinata.Quodaegricapitissomnium}otius,quamexper~ 
recii ingenii fostum, oculis tuis erubuissem hicsubjicere, 
Leclor, nisi vet inde excitandum te sperassem ad age.n- 
das mecum Divu sospitatoribtu gratias , magno impri- 
mis Tlmi maturgo Indiarum ei Japonim Apostolo. Pro- 
inde Eucharisticon accipe, quod ejus altari affigendum 
sic tciipsi. rancisci exuviae, Goa quas, prsedivite in arca 

Compositas, largo thurishonore colit; 
Vos ego, vos ('"to vivam Iicet orbe remotus) 

Snppluibus veneror stratus huuii genibus. 
Non i iiim-ii hinc optem, per mille pericula vitae, 

1 r.in- maria ut portet me peregrina ratis : 
Sufficit exilis pars corporis, ut st.it in aris 

Sive Malma tuis, Bive Lovaina tuis. 
B Nam media cum vix rapto de morte, valendi 

Non nisi lnnginquam >pem medicina daret; 
Iatic pro me alii, pro me hic prasehtio? ipse 

Xaverio vovi ter tria sacra raeo : VIDE APP. 
TOM. VII UAJI 
NOT. 15. E INDEX INDEX 

NOMINUM HIS EPHEiMERIDlBUS CONTENTORUM. 

IMota I. Sola nomina, in tabulis Moscorum figuratis expressa , scribi litteris Itn- 
manis : scripta vulgaribus vel in Ephemeride Graca vet alicubi in explicatione 
referri. II. ddjeetas postmensem HtterasQr. Grwcorum, Mo. Moscorum Ephe- 
mcridcs, A Appendieem indicarc. Ubi nulla littera additur, signatur uiraque 
Ephemeris. J\bucvic. Propheta 
Abdias Propheta 
Abihus curn sociis M. Edessae 
Abtbus, aliis, Sabinus M. 
Abercius Rp. M. in Phrygia 2 Dccembris. 

19 Novembris. 

1 o Novembr ; s. 

26 Martii. Mo. 

22<Mobris. Abrahamus monachus 25 Octobris Mo. et A 

Abrahamina Anachoreta 29 < iciobi p, Mo. 

Acacius Presbyt. M. in Armen. 20 Novem. Mo. 
Acacius Ep. Melitinst 31 Martii Or. 

Acacius M. in Armcnia 7 Maji. 

Acacius xo t£/.vov IUtov$ 7 Julii M<>. <t A. 

Acacius ev Kh'(xct-/.i 7 Julii M<>. ei I 

Acepsimas cum sociis M. in Perside '.\ Novemb. 
Acindynuscum Pepisio M. 2 Novemb. 

Adrianus cum Naialia M. 2(*> Augusti. 

iEmilianus E[>. Cyzici 8 Augusti. 

iEmilianus M. in Mysia. 1« Julii. 

Agabus Apo.^tolus 8 Aprilis. Mo. 

Agape. idest, Caritas cum sororibus M. 17 Sept. 
Agape cum sororibus Thessalonicaa 10 April. 

Agapius et Theopistus cum Parentibus 20 Sept. 
Agapius cura snciis M. 15 Martii. 

Agathangelus Diac. M. 23 Januar. Gr. 

Agatha V. M. Tatanaa 5 Februarii. Agathonicus M. Romaa 
Agathopu^ euin Theodulo M. 
Agganis Propheia 
Aglaia matrona Romana 
Agrippina M. Romae 
Alexander Episc. CP. 
Alexonder 6 iv fltdvr, M. 22 Vugusti. 
5Apr. Mo. \ Gr. 
4G Decemb. 
19 Decemb. Mo. 
23 Junii. 
30 Augusti. Mo. 
14 Marlii Gr. 
Alexander curn Anionina M. 9 Julii. Mo. \0 Gr. 
Alexander cum Sociabua 20 Mariii Gr. 

Alexius homo Dei 17 Martii et A. 

Alexius Metropol. Kijovien. 12Febr. Mo. et A. 
Ejus Inveniio 20 Maji. Mo. et A. 

Alypius Siylita 26Novembris«*.A. 

Ambrosius Ep. Mediolan. 7 Noverabris. 

Amos Propheta 15 Junii. 

Amphilochius Ep. Cconii 23 Novembris. 

Amplias Apostolus 31 Oclob. Mo. 

Ananias ins,tructor S. Pauli 1 Octobris. 

Ananias, Azarias, Misael 17 Decembris Mo. 

Anastasia M Romana 29 Oct.l. 22 Decemb. 

Anastasius Persa. 22Januar. 6r. 

Anastasiua monachus Sinaita 21 April Mo. 

Analolius M. cum fratribus in Galatta 20 Nov. Gr. 
Andreas Apostolus 30 Noverab. 

Andreas Cretensis Episc. 4 Julii. 

Andreas Tribunus M. 19 ^ugusti 

Andreas in Crisi M. 17 Octob. M». ei A. 

Andronicus cum Junia Apostoli . 17 Maji. 

Inventio Reliquiarum 22 Febr. 

Andronicus cum Proto etTaracho M. 12 Octob. 
Andronicus cum Aihauasia Maji et 9 Octob. Mo. 
Andnmtcus Aposlolus 30 Julii Gr. Anna Malcr Deipara> 
Anicetus M. eum Photio 
Anthimus Ep Nn omadiaa M. 
Anthusa filia Copronymi 
Anfipas M Pergami. 23 Julii el 9 Sept 

12 Augusti. 

'.\ Sepiemb. 

12 Apnl. Mo. 

\ I Aprilis. Antonina cum Alexandro M. 9 Junii M<>. 10 Gr. 
Antonius Magnus Abbas I" Januar, <t A. 

Antonius Cauleas Patr. CP. 12 Februar. Mo. 

Anionius Pezerskie monachus 10 Julii. Mo. et i 
Antoniuscum sociisM. Lithitanua 14Apr, Mo.etA. 
AnysiaM. Theasalonicse 30 DectMiib. 

\|. stoli \ii SOJunii. 

Apostoli 1-x.xii seu Discipuli 4 Januarii. 

Aquila Apostolus I '» .lnlii. 

Aquilina V. M. in Palastina t"f Junii. 

Arcadius cum Xenophonte etc. 26Januarii. 

ArchippUS Apostolus 19 Febr. 22 \nvetnl.. 

Aristarchus Api stolus i 5 Aprilis Mo. I '• Qr. 

Aristiclianus sive Aristoclea 23 Jnnii Mo 

Aretas M in Syria 24 Octobris. 

Artemius Dux M. 20 Octobris n A. 

Artemius seu Artemon 2'i Martii Mo. 

Artemon Episcopus 13 Vpril. 

Arsenius monachus 8 Maji Mo ei A. 

Aiii.ni isia cum Andronico 6 Maji 9 l lotob. Mo. 
Uban isia cum fili ibua M. 31 Januarii Mo. 

nasia Vidua 18 april. Mo. 

Athanasius Ep. Alexand. 18 Jan. 2 Maji. 

Athanasius Ep scopus 24 0ctob. M<>. el ./. 

Athanasiua Anachoreta in monte Atho 5 Julii. 

Athanasius Iv rw Jevtyu B Julii Gr. et I 

Athenogenes Sebaaten. Ep. M. 16 Julii. 

Autonomua Ep. M. in Bithynia 12 Septemb. 

Auxentiua Archimandrita 1'« IV-inuar. 

Auxentius i ura sociis M. in Armenia 13 l.ecemb. B 

Jjabylas Presb. M. 
l; ibylas Ep. Antioch. M. 
Barchus cum Sergio M. 
i: irbaraV. M. 
Berchesut M. in Perside 
Barlaam monachua 
Barlaam Martyr 
Barnabaa Apoatulua 
BartholomaBua Apostolus 

Inventio ejus 
/;,// ulas puei 

Basileus Ep. M in Ponfo 
i; , iliscua M. m Ponto cum aociia 3 Mart. 22 Maji. 
Ba lius Ep. Caaaareaa in Cappad. 1 Januar. elA. 

Idem cum Nazianzeno et Chryaoat. 30 Jan et A. 
Baailiua Bp. Chersonia cum sociis 7 Mart. 

Basihua Presb. M. Ancyr» 22 Mart. 

i; u DecapoliU 28 Febnr.r. Mo. 

B iliui Episc. '? Apr il' 

BasaaM. in Macedonia 21 AuguaO 

Decylus 15 Mart A/.. 

Benedictuf M Jannar. Mo. 

4 Septemb. 

7 Octob. 

4 DcciMiib. c/ A. 

29 Martii Gr. 

6 Nowmli. M<>. et A. 

19 Novemb. 
1 1 Junii Mo. 

1 1 .iniiii. 

20 Augu n 
18 Novemb. Mo. 

w> april. LXXII 

Benedictus Abbas 
Beryllua seu Cyrillus Ep. 
l tesarion Thaumaturgus 
Blasius Ep, M. in Armenia 
Bonifacins M. Roiaanii! 
Borys8U8 seu Romanus cum Glebo 
Bucolus Ep. Siii\ rnffl \^jaecilia I irq, Mart. 

Callirlfcus M in Pa^plilagonia 

Callinicus cum Sociis M. in Armenia 

Calhstratus M. Romaa 27 

Capito Ep. Checsoni cum sociis 

Capitolina cttm famtila M. 

Carpus Apostolus 

( * . 1 1 pus cum Papj lo M. 

I ianus an i itionum 

Calharina V. M. Alexandrjna 

Celsus puer cum Nazatio M. 

Charalampius Presb M. Aniioch. 

Charita8 i um Sqijoribus 

Charitina M. 

i 'harilon Diac. M. 

Cbariton Ab. in Palsstina. 

Chionia guro sororibua Thessalon. 

Cbristophorus M. 

Christophorus Diac. M. 

Christina V. M. 

< 'lir\ - iiilni- cuin Daria M. 
Chrysogonus M. A<piileiae 
Claudius cum Lucilliapp etc. 
( 'laudius cii,!! Diodoro etc. M. 
Clero.ens Papa m. 
Qlemens Ep« M. Anryras 
Clepnicus cum soeiis M. in Ponto INDEX 

14 Mart. Mp. Daria cum Chrysantho M. 
21 Mart. Grl Daivid seu Glebus cum Romano 
(i Junii Mo. Davi<l Thessalonicensis 
11 Februar. Dund Rex 
19 De-emb. Demetrftis Ah. Tlmumaturpus 
_>', Juiii et A. Demetrius M. Thessalonicaa 
GFehruar. Diomedes M. Nica EEj 

Dionysius Areopagita 

DiMnysius Monachus 

Dionysins cuin Lunlliauo etc. M. 

Dius Thaumaturgus 

Dometius M. Persa 

Domnica Abbatissa CP. 

Domitianus Ep. Melitinaa 

Dormientes septem 

Dorotheus Ep. Tvn Mart. 

Dorotheus Pt b intioch. 

Dorotheus m Chiliocomo 

Dorolheus Abf/as scriptor 

Do ] meden oum sociis M. 

Dositheus discip, Dorothei 1 21 Novemb. Gr. 
29 .lulii. 

13 Decemb. 

Septemb. Mo. 

7 M;n tii. 

27 0ctob. Gr. 

26 M.iji. 

13 Octob. 
29 Febrnar. !/■ . 

24Nov. Mo. %>(,,. 

14 
10 Febr. 

17 Septemb. 

5 OctobTAfo. 

23 Januar. Gr. 

28 Septemb. 

10 Api il. 

«iMiji. 

23 Januar. Gr. 

Ih Julii. 

19 Mart. 

22 D.-reuil». Mo. 
3 Juuii Mo. 

21 Ap.il. Or. 

25 Novemb. Mo. 

23 Januar. 

3 Mart. 4 Aug M. 10 Marlii. 

24 Julii Mo. 
26Junii. 

26 Decemb. Mo. 

U Fehr. Mo. etA. 

2G <». tob. etA. 

Ki Augusti. 

3 Octi.h. et .1. 

Junii Mo. el A. 

3 Junii Mo. 

\\) Julii Mo. 

7 Augusti. 

8 Januar, 

10 Januar. Mo. 

22 I >ctuh. Mo. 

5 Junii, 

5 Junii Gr. 

V) .lui.ii Gr. 

5 Junii Gr. 

19 Septomb. 

1) Juuii Gtr. E Cleopatra M. oum filia aut alumna 20 Oct. Mo. etA. Codratus Apostohlfi Ep. Atheniensis 
Codratus M. (porj nthi 
( 'odratus M \ dia 

C i M. iii Isauria 

jtantinus Magous cum Helena 
Coiisiaiiiiniis Philosophufi 
I lornelius Centurio 
Corona cum \ ictore M. 
Co mas i-iiin Damiano M. Romaj 
Cosmas cum Daiunmu Confessor 
Cosmas Poeta tyajumce Ep. 
Cosma- Melodus 

cens i/ in Lycia 
ens Appstolus 
< Irucis ippai iihi supra Calvariam 
Festum Constantinopoli 
Kxallatio 

C\ prianus curq Justina M. 
C\ riacus Ah. in Palasstina 
pyrilluB Ep. Alexamir. 
C\ i illn- Ep ii erosolymit. 
C\ rillus Qiaconus Arethus. M. 
Cyrillue Slavorum Apostolua 
CyriUus M. 
C\ nllns Monachus 
Cyriliuf seu Beryllus Ep, 
Cyrus < iiiu .inaiin.1 M. 21 Sept. 
10 Mart. 

7 Maji Gr. 

V) Marlii. 

21 Maji. 

24 Februar. Mo. 

13 Septemb. 
11 Novemb. Mo. 

I Julii et /J. 

1 Novemb, <■/ A. 

I i Octob. Cn. et A. 

1 '. ( lctob. Gr. 

Ib April. Gr. 

30 Julii Qr. 

7 M 

1 Angusti Mo. 

14 Septemb. 
2 Octob. 

29 Septemb. 
18 Jau. 9 .liinii 
18 Mart. 
29 M.utii Mo. 
14 Fehr. Mo. ,/ \ 
20 Mart. Mo. el A 
9 Junii Mo. et J . 
21 Marl. Gr. 
31 Jan. 28 Junu I) D falmarius Prsases Dalmatarum 

Dainianus <niin Cosma M. KomaQ 

Damianus cum Cosma Confess. 

Daniel Propheta 
Daniel Stvlita 9 luguati. 

I .lulli rt A. 
1 NOV. rt A. 

1" Decemb. 
H Decemb. et A. j^caterina V. M. Alex. 24 Nov. Mo. 25 Gr. et A. 
Eleutherius E"p. Illyrici 18 Decen.b. 

El eaz arus Machahajus 1 Augustiilfo. 

Prophetea raptus 20 Julii et A. 

Elisabetb majtar. S.Joan. Baj»t. 24Junii SSepk-mb. 
Elisrens Prophcti 1 5 Junii 

i l i idesl Spes cum sororibus M. L7Septemb. 
Epichuris Mart. 27 Septemb. Gr. 

Epxnetus Apostolus 30Julii Gr. 

Ephrem Ep. in Chersonecum sociis 7 Martii. 28 Januar <•/ A. 

31 Octob. 

12 Maji. 

5 Novemb. 

10 Novemb. Mo. 

27 Octob. Gr. 

7 Septemb. Mo. et A. 

;J1 Julii. 

1 Marl. 

4 Augusti Mo. Ephrem s_\ rus 
Epimachu M nl. 
Epiphaniiis Ep. in Qyprfl 
eme cum Gala-ctipne M. 

jM'as|ii^ ApOStOlus 

Eroteis cum Domina sua M. 
iMidocimus 
Eudociraufl Dux M. 
Budoi ia M. in S\ pia 
Eudoeia M. in Perside 
I 'ii ln\'a .iiin V itre et sororibus M. 31 Januar. Mo. 
Eugenia M Romana 24 Decemb. 

Eugenius cuto sociisM. in Armenia 13 Decemb. 
Iul inpius et Eulampia MM. 10 ( >* fcob 

Eulogius Monachus 4 Februar. Mo, ei /. 

Eumenius Ep. in Creta 18 Septemb 

Eupathius Episcopus 15 Novcinb, Mo. et ./. 

EuphemiaM. Chajcedone II Julii 10 Sept. 

Euphrosyna Lithjuana Ilierosolymis 2a Sept. n A. 
Euphros^ ni liiia Paphnutii 25 Septemb. 

Euphrosynus monactius A. 

Euplius M Siculus 1 1 Augu&ti. 

Eupra\ia seu Enphrasia V. 2b Julii Mo. 

fSupsychius M inCappadocia 9'Apnl. 

Eusebia M. in Euchailis 8 Eebruar. Gr. 

ebius Ep Sajnosatho^us 22 Junii. 

I ignil M \:i!.nrlna' 5 AugUftti. 

Kuslarliius .•iiin M.rns MLilhuanus I 4 Apnl. Mo 
Eiistiichius cum Iratnbusin Gulatia M. 20 Novemb. 

Gr. 
Eusta.hius M. cum nxore et filiis 20 Sept. ct A. 
Eustratius cum sociis M. in Armenia 13 Dec. el A. 
Euthwnin^ Al). 111 Palaestina i0 Januar. ci A. 

k'uili,,miHsJunior 20 Januar. Gr. 

Euthymius Tltauniaturyus 20 Januar. Gr. 

!■ iitlnimiiis Ep. Madtjtarum 20 Januar. Gr. 

Entl.ymius mopachus 15 Octob. Mo. 

Eutropiuscum sooiis M. in Ponto 3 Martii. 

Kntwliiiis M. Tomis 24 Augusfci. 

Eutychius I.XXIH Eutychius Patriarcha CP. 
Ezechiel Propheta J^ austus PraesesDalmatarum 
Febronia V. M. in Syria 
Felix M. Episcopua 
Fides cum Sordribus 

Flavianus Anachoreta 
Florus M. cum Lauro \yahriel Arehangelus 
Encaania ejusdem CP. 
Galaction cum EpistemeM. 
Gelasius M. 
Qeorgius Ep. Mitilenae AD EPHEMERIDES 0R/ECO MOSCAS. 

6 \|M-il. Isaciu m nachus 30 \i ij 
21 Julii Mo. Isai s Propheta 28Jan. \fo. 9 Maji el i 

Isaias Ep. H ns. I'.' Maji t/ etA, 

Isidorm Hispalem. Episc 4 April, Mp. 

Isidorus Pelusiota I Pobruar. 

Isidorus l>ii\ M 1 i M iji. 

Isidorus Sfflus 1 1 M iji ilfo 

iel M cum sociis 17 Junii, 3 Augusii. 

2SJunii 

31 Augusti Mo. 

17 Septemb 

10 Febru. Mo, 

18 Augusti - 26 Mart. 
13 Julii. 

b' Novcinli. 

27 Februar. Gr 
7 April. fius Megalo-Marlyr 23 April. 20 Novemb. 
Mo. et A. 

Georgius Chozebites in Palsest. 8 Jan. Mo. 

Georgius in Maleo Anachor. 4 April. Ifo. 

isimus Anachor. ad Jordanem l Mart. 

Germanua Patriarcha CP. 12 Maji Mo. 

Germanus Ab in Macedonia i2 Maji Uo, 

Gerva iu ! cum Prothasio M. I I l lctob. 

Glebus seu David cum Borysso 24.1i.Iim' l 

GJycena M. in Thradi i 13 Maji 

Gordius M m Cappadocia ;5 Januar. 

Gregorius Magnus Papa *2 Martii .1/". 

Gregorius Nazianzenus 28 Janu i I 

Cnrn Basilio et Chrysostomo 30 Janu ir. ei .1. 

orius Ep. Nyssenus lOJanuar. 

Gregbrins Thaumaturgus Pp. 17 Novemb. 

pius Magnsa Armenisfl Bp. 30Sept. et I 

Gregorius Ep. Agrigentinus 23 Nov. Mo. 24 Gr. 
Gregorius Episi bpus 14 Novemb. Mo. . I 

, P ius Decapolita Conf. 20 Novemb. 

Gurias cum sociis M. Edessae 13 Novemb. 

H 

[Jel<Mi;i Imper. cum Constantino 21 Maji. 

frelladius Mari. 27 Maj. Gr. 

Hermias Marty* ;il Maji. 

Her.nuia,, Presbyter M. Nicora. 2(5 Jul.i Mo. el A. 

Hermylus cura Stratonico ,:{ Januar. 

Herodion Apostolus y Aprilis. 

Hieron dve Hi srax Armen. M. 27 y<^rur. 

fiierotheus Areopftgite Magister '< Octo». 
ffllarion Bfh fefoscus 21 Octob/ Mo. ei L. 

Hilarion Ab. in Palaestina 21 Octob 

Hilaribo Juntor monachus 6 • ,,,mi - 

H.larion Ab. Pelicetes 28 Martu. 

Hilarius sive Hilarion cum ProcloM. 1- Juln. 

Hippolytus M. Portuensis 30 Januar. 

Hyacinthus M Ama&trenm 3 Julii Gr. 

Hyacinthus M in Gappadocia 3 Julu 

Hypatius M. in Paphlag&nia 31 Martii Mo. 

Hypathius cum Lucilliano etc. 3 Junii \fo. I 

J gna^nis Ep. Antiodt. M. 

U.-l ttio Antiochiam 
Ignatius Eptscopus 
Innocentes sub Herode 
Irenarcttua M. Armenua 
Irene MaTtyr 
Irenecum sbrdnbus 1 M. Thessalon. 10 April. 

Qa Diaconus 2'» Martii MoetA. 

Isacius Prases Dalmatarum 30 Maji 3 Aug. 20 Decemh. 

20 Januarii, 

18 Maii Mo et A. 

29 Decemh. 

28 Novem. Mo. 

5 Maji. tf acobus Apostolus frater Joannia 30 Lpril. 

Jacobus Prater Domini 30 Apr. 23 i cl 20 D 
Jacobus Alphsai sive Minor 8 I tctob. 

Ja ibus Rpiscopus Confessor 21 Martii Mo, et I 
i bu intercisus M. in Perside 27 No^ ' 

Januarius Episc. Martj r 21 April. 

Jason \p stolus 28 Apri. M 

Jeremias Propheta l Maji. 

Je u I !hi Vnnuntiatio et Incarnatio 28 

Nativitas ejusdi m 25 Decemb. 

Circumcisio I Januarii. 

HypapBnte 2 Februar. 

ftaptismus 6 Januarii. 

Tran Bguratto ,; \ 

Imago Bdessena 16 \n nj 

Joachim Pater Deip ir i 9 eptemb. 

mnes D tptist» i pte b 

Nal jusdera J ' ; ]i 

Decol atio 29 Augusti. 

Invi nl o capitis prima 2b" Maji. 

Inventi n tertia T\ Febi uarii. 

Coramemoratio CP ~ Januai . 

Joannis Evangelistee oKtu s M ji. 

i e tum eiusdem 26Sept< mb. 

Joannes Chrj " tomusCPi I ; I emb- 

Rel itioc irporis Januar. 

I,i, -iii cum Basilio el 30 Jan. et L. 

Joannes Eleemosynanus fep. Alex. 12 Novemb. 
Joann s Epi , CP ■>" ^ugu ti 

.1 annes JejunatorCP. Patr. 2. Septemb. Mo 

.i :,,,• pam cenu 4 Decemb. Wo ei I 

Joannes Ciimacus 80 Martii ei A. 

Joai s cum Xenophonteetc. 26 3 i uai i 

nes Calybita l»Jantiar et A. 

Joannes Palasolailrita '•' April Mo, 

Joannes Discip. Gregorii Decaj 18 Ipnl 

Joannes \l - J« nii - • 1/ " ''' ' 

Joannes cum Hyro M. 31 Jan. 28Junii. 

.! e i um M iria el Xenophonte 26 Jai u ir 

.1 nnes M. sub Juliand 30 Julii. \to. 

Joannes Monachus 22 Oi tob 

,i, .,,1 e socius Simeonis Sali 2! Juhi 

Joannes cum sociia M. Lithuanus I i \\ r. Mo. < L. 
Jbannes Robtobienm 18 Maji. l/o. ci / 

.i i. ■ monachu dTNoyemb. •' A. 

job i tti< ,; M 

,i el Propheta v - ] 0ctob 

Jona i p ihjta 21 Septemb. /Iffl 12 

Jonas Metropol. l\ Septem lffl 

, , ,,, 22Septem 

Josaphal A.rchiep. Poloc. M. 12 Novem Mo, ■ 

./ ephem Deip 26 Decemb 0r. 

J^oseph Symnographtfs 4 A P rii ' 17 " 

u Joseph M. SWMartii Mo. 

Judas A.po8toius l9Junii. 

Juliana Marcyr c2i Deoemb. 

Jiilianus Cilix M. -' l,,ml 

Mianm ei 5 kf^. 7Janua 

jnlitta cumQuirico M. ili.li.ln. 

Juniacum Andrd^ico ipb 22 Feb. 1/ ! 

justinacum CJypriano M. -" 

Justimis l>hilosophu8 M. ! •'"""• 

Jtatinui LXXIV 

Jiisiiiuis M . Romx % v aun ntiua M Roinae 
Laurus M. cum Floro 
Lazarus Anachoreta 
Leo Papa 

Leo Ep C itanensis 
Leontius Ep. Rostovien. 

M. in I'liMnicia 
I.i ontius 

Lem ius M. cum Thyrso 
i ini- i ienturio 
! elista 

Lucianus I 'resb. M. 
Luciliianus «-11111 \ pueris M. 
Lupus Ep. M. Sirmii. INDEX 
1 Junii. Qr. 10 Augu n 

l<s Augusti. 

7 Novemb. Mo, 

18 I ebruar, 

20 Febru ir. 

23 Maji. Mo, etA. 

•18 Jnriii. 

l,x Febru r. .1/". 

\h Dec-mib. 

16 Octob. 

18 Oi tob. 

150.1 b. 

3 Julii. 

23 Augusti. M M 1 duo Roman. et i£gyptius 19 Jan. et A. Machabsei septem fratres 
Macrin 1 soror S. Basilii 
Malachias Propheta 
Mamas martyr 

Mnm, lcl Ihr iiinrt. 

M ■ I v I cura 51 ciis 

Marcellus ^co meta 

Marcellm !■ i>. Su '/'•■'■ 

Man Ianus V p S\ racusanus 

Marci inus <'t Martyrius MM. 

Marcianus M. in .V^\ pto 

Marcianus m< nachus in Palaest. 

Marcus Evange.lista 

M.n cus i |» Aretnusiorum 

M irdarius cum iciis M. Armenus 

Maria Deipara 1 Augusti. 

1«.) Julii. 

3 Januar. 

-2 Septemb. 

5 0ctob. Qr. 

17 Juiui. 

29 Decemb. Mo. 

9 Novemb Mo. 

9Februnrii. Mo. 

6 Jiiimi. M >. 
M Jan. Mo. 

25 \|irl 

29 Mart. Mo. 
I 1 Di cemb. 
2() Decemb. Ejusdera Conceptio, dictaS. Annae 9 N..v. A. ativitas 

[ntrnductio io templum 

Annuntiatio 

Puerperium 

Purificatio 

( Ibdnrmitio 

( r natiOj Moscis Pokrof, 
vi 1 Vestis 1:1 Blachernis 

Depositio /• nje CP. 

[mego 
Maria Mstgdalena 
M.ini ^Egyptiaca Pcenitens 
Mari 1 curn Kenophi nte et filiis 
Marina seu Margareta V. M. 8 Septemb. 

21 Novemb. 

.: ; Martii. 

— t» Decemb. 

2 Februar. 

n> Augusti. 

1 Octoli. .)/". ct ./. 

2 Jnlii. 

31 Augusti. 

26 Augusti. Mo. 

^ 22 Jnlii. 

I April. 

26 Januar. 

17 Julii. Martha matei Simeonis Stylitse senioris 5 Julii. Mo. 

Mnrlina I . M. lirmana 12 Jnnnar. Gr. 

Martmianu I i imita 23 Febmar. 

Martinus Papa 14 April. Mo. 13 Qr. 

Martyres teni 9 Martii. 

Martyres xm in Amorio capti C Martii. 

MartyresxLv Nicopolitani inArmenfa lOJulii. Mai tyres Nicomediaa 20000 

Martyres i\ in Cyj 

Marryres x in ("reta 

M li i \ res monasterii S. Sabae 

Mathias Apostolus 

Matrona in Chio 

Matrona Monat ha CP. 

Matrnna M Thessalonicae 

Mat i Ikius Apost, Evangelista 

Maura cum '1 motheo M. 

Maximua n.onacbus Confessor 21 Jan. 13 Augusti. 

Maximus M. cumsociia 18 Februar. Mo. 

Melania Junior 31 Decemb. 28 Decemb. 

29April. Mo. 

23 Decemb. 

20 Mart. Mo. 
9 Augusti 
9 Novemb, Gr. 
ii Novemh. Gr. 

27 Martii. 
9 Aug. 1G Novemb. 
3 Maji. Meletius Ep. Antiochiao ISFebruarii. 

M i,...s M. in Phrygia M Decemb. et A. 

Menas M. Alexandriae cum sociis 10 Decemb. 

Menodora et sorores M. in Bitliynia 10 Septemb. 
Menurius M.in Ponto 24novemb. Mo. 

Mercurius M apud Smolenskum 24 Nov. Mo. et A. Methodius Patriarcha CP. 
Methodius Episc. Patrarura 
Melhodiui /Jpostolus Moravia 
Metrodoi s el sorores MM. 
M-Mrophanrs Kpisc. CP. 
Mii hai I \ n hangelns 

Ejus miraculum in Chonis 
M chael Ep. S\ nnadarum 
Michael Syncellus Patr. CP. 
Michael [)ux martyr 
M chael M ilinus 
Mii heas Prnplieia 
Mncius M. Byzantii 
Moyseus Propheta 
Mnyses raonaciius 
M\ ron Episc. in Cypro N 

] lalalia ( iini Adriano M. 
Naum Propheta 

N zarius cum sociis M. Mediolani 
Nrsf..r Kp. Pergp in Pamphilia 
Nestor M. Thessalnnicae 
A icunor A 'osf. cum Sociis 
Nicephorus Patriarcha CP. 
Ejusdem relatio 
ephnrus in Lafrn monte 
Nicenhorus M. Antiocliiaa 
Nicetas Kp. Chalcedonis 
Nicetas Ab. in Bithynia 
Nicetas Stylita 
Sicetas M in Gotthia 
Nic lans Rp. Myrensis 
\ r.ol ius Episcopus 
Nicolaus Stndita 
Nicolaus Zbiatosa 
Nicon M cum sociis 
Nicon Meravoet^e dictus 
\iius monachus 
Nymphodora et sorores MM. 14 Jumi. .1/". 

20 Junii. 

14 Februar. Mo. 

10 Septemb. 

4 Junii. 

8 Novemh. 

6 spptemb. 

23 Maji. 

18 Decemb. Mo. 

20 Septemb. Mo. et A. 

13 Julii. Mo. 

14 Angusti. II Maji. 

SeptPin. Mo. 
28 AogUSti. 
17 Aoeusti. 26 Augusti. 

1 Novemb. 

14 Octob. 

28 Februar. Mo. 

27 O. tob. Mo. 

28Jnlii Gr. 

2 Julii. 
13 Martii. 

13 Martii Gr. 

9 Februar. 

28 Maji. 

3 April. 
24 Maji Mo. n A. 

Ib Septemb. 

(i Decemb. 

9 Maji Mo. ei ./. 

4 Febrnar. Mo. el A. 

14 Octob. Mo. ct A. 

23 Martii. 

26 Novemb. Gr. 

12 Novemb. Mo. 

lOSeptem. •estes cum sociis M. in Armenia. 13 Decemb. ( '/. SteS M . Tlu.aiuv 

i llympias Virgo. 

( llympius Apostolus 

( luesiraus discipulus Pauli 

Onesiphorus discipulua Pauli 

( iniipiii-ins \nachoreta 
Oseas Propheta 10 Nnvenib. Gr. 

25 Julii Mo. 

10 Novem. M<>. 

15 Februar. 

9 Novem. Mo. 

12 Junii el A. 

1 7 Octob. I achomias Abbas 
Palladins monachus 
Pambo Ab in /Egypto 
Pamphilus Presb. M. in Palsest. 
Pancratius M. in Sicilia 

Panteleen seu Pantaleon M. 

Pappns Marl 
Papylus cum Carpo M. 
Paramonus M. 

Parascevia V.M. 20 Julii Gr. 13et28 Oct. Mo. el A. 
Parmenas dpost. cum Sociis 28 Julii Gr. 

Parthenius Ep. Lampsaci 7 Pebruar. 

Patapius 15 Maji. 
27 Novem. Mo. et 1. 

18 Julii. Mo. 

16 Febr. 
9 Julii. 

27 J.ilii et ./. 
10 Martii Gr. 
13 
29 Novein. AD EPHEMERIDES MU, < i-MOSCAS Patapius Solitarius CP. 
Patres in Thebaide aul Raithu 
Patres sancti ante Chri I 
Patricius Ep. Prus e 
Paula cuin Luoilliano etc. M. 
Paulus Aposi 
Paulus P ttriarcha CP. 
Paulus Junior Patnan ha CP. 
Paului riim Sorot & Mart, 
Paulus primua Eremita 
Paulus Thebasus sive Simplex 8.Novemb 

13 J muar. Mo. 

17 Decemb. .1/''. 

19 \ 

3 .limii flfo 

29 -1.11111. 

6 Novi mb. 

30 Augusti Mo 

4 Mart 

15 Januar. 

A. Paulus ni LairoAiini i.iii cin !3Mart.21Novemb 
Paulus cum Lucilliano etc. 3JuuiiAfo. 

Pegasius cuni Acindyno 2 Novemb. 

Pelagia Pcenitens Hierosolymis 7 Octob. 

Pelagia M. io Cilicia 4 Muji. 

Petrus Apostolus 2!) Junii. 

Ejusdera catena 16 Januar. 

P< j tru.N Abeselamites M. 12 Januar. M«. 

Petrus, Dionysitts, Andrcas etc. MM. 18 Maji Gr. 
Petrus Episc. Alexandrinus M". 25Novem Mo.i 
Peirus in MonteAtho 12Jumi Mo. 

Petrus Metropolita Krjoviensis 21 Decemb <•/ A. 
Phuntinus Thuumaiuryus 30 August. Gr. 

Philemon Apostolus 22Novem. \l<> 

Philetus Senator M. 27 Mart. Mo. 

Philippus Apostolus 14 Novein. et A. 

Philippus Diaeonusex. septem II Octob. Mo. 

Philogunius Ep. Autioch. 20 Decem. Mo. 

Philoiheus Ar< hiepiscopus 15 Septein Mo.etD. 
Plnlothriis Presbyler 15Sepiem. Mo. 

Phocas Ep. M. m Ponlo 22 Septem. 

Photina Samaritana 20 Murt. .1/". 

PhotiusM. cum Aniceto ISAuguati. 

Piatenka seu Parascevia 13 Octob. 2G Nov. et A. 
Pi^iis sive Fides cum sororibusM. 17 Scptem. 

Plato M. Ancyra) 18 Novemb. 

Pcemon An ichoreta in Thebaide 27 AugUst. 

Pdycarpus Episc. Smyrnaj 23 Februar. 

Polyeuitus M. iu Armenia U Januar. 

Porphyrius Episc. Guzaa 20 Februar. 

Probus cuin faracho et Andronico I-' ■>, tob. 

Prochorus monachus 10 Februar. Mo. et A. 

Prochorus Apostolus 28Jnlii. 

Proclus Painarcha CP. 20 Novem. Mo. 

Pioclus cum Hilarione M. 12 Jalii. 

Procopius Decapolita 27 Kebruar. 

Pn copius M. in Palaestina 8 Julii n A. 

Protasius cum Gervasio M. 14 Octob. 

Proterius Episc. M. 18 Februar. Gt. 

Pubtius cum Sociis M. 15 Mart. 

Pudes Apostolus 15 April. Mo. 14 Gr. ijuadruius M. Nicomcd. 
Quartus Apostolus 
QuiricusM. cum Julitta 7 Maj. Gr. 

lONovemb Mo. 

15 Juhi. R J\bodion Apostolus 10 Novem. Mo. 

Romanua M. AntiochiaB 18 Novem. Mo. 

Romanus seu Borysaus cum Davide 24 Jul. Mo.eiA. 
Rufus Apostolus 8 April. Mo. O an as Gotthus M. Romae 
Sahas M. in Gotthia 
Sabas et socii MM. inSinai 
Sabas Ab. in Palaastina 
Sabatius Presbyter 24 April. 

. 18 April. 

14 J.uiuar. 

5 Novem. et A. 

1 April. Mo. etA. tius cum sociis M. in Phrygia l ( ) 

M cu n • • i is J7 ,i um i 

Sab m s M. in /Epypto IGMarl i \fo. 

th M. in Perside 19 Oel b. Mo. 

Sal mona cum vn Machabsais i Vugustl, 

Sam nas cum ciis M Edessa 13 v 

"ii Xenodochus "-27 Junii. 

S " I Propheta 20 kuguati 

haiuis M 1{„iii;,. :,s Di 

S Tgiu monachus 25 Sept< mb Mo. 

Sergius Presbyter 1 Apriliaei I 

|ius cum Baci I o M. 7 Octob 

Severianus M Sebastaa 9Septem. Mo, 

Silaa Apostolus 30 Julii. 

vanus Apostolus 30 Julii. 

Silvester Papa 2 Januar, 

> s " n Ep. Hierosolymitanus 27 April. 

Sin eon Sfylita senior 1 Septem ei t 

Simeon in monte mirabili 24 Maji. 

Simi on Salus 21 Julii. 

Simi "ii Justus 3 Febru u 

s meon Episcopus M. 17 April ei \ 
ii monachua 13 Februar. \fo ■ \ t 

Simon Apostolus l<> Maji. 

Simon < \vm Juda fpostolus 10 Junii 

Sisnes Anachoreta 6 Julii. 

Sophia mater Fide , Spei et Caritatis I" Sopt. 

Sophonias I 'r^pheta 3 Nnvemb 

Sophronius Patriarcha Hierosol. II Martii 

Sosipafer Apostolus 28 April. Mo. 

Sozon M. P"ui|icioj)oli in Cilicia 7 Septemb, 

Spes cum sororibus 17 Seplemb. 

Spirtdion Bpisc. in Cypro 12 Decemb. el i 

Stachys \postolus 31 Octob. Mo. 

Stpphanus Protomartyr 27Decem HA 

Bjusdem translatio 2 \ugusti. 

Stephanus Episc. 26 Aprili. Mo el l 

Stephanus Episc. Moscus 15 Decem. Mo. n A. 

Stephanua Thaumaturgua 28 Marrii Mo. 

Stephanus Sabaita 13 Julii, 

Stephanus monachus M. CP. 28 Novem. el A 

Stratonicus M. 13 Januar. Gi 

Syncletica V. Alexandrina •'» Januar. 

Synodus vn Nica3a.' an. 787 11 Octob. Mo. T arachus cum Probo et Andronico I2 0ctob. 
Tarosius Patriarcha CP. 28 Februar. 

Tatiana V. M. 12 Jonuar. 

T.itiana seu Trajana cum suis M. 20 Septem 

Terentiua cura Neonilla M. 280ctob Mo. 

Terentiua cum aociia M. in AMca lOApr. 28 Ocl 
Tbadajus Apoatolua 21 Auguati. 

Thalalaaua M. Edesssa 20 Maji. 

Thecla V. M. ** Septem 

Theoctiste <ura matre et sororibus M 31 Jan. Mo. 
Theocthtus i Januar. Gr. 

Theoctistus Al). so.-ius S. Euthymii 8 Septem. Mo 
Theodora Imperatrix 12 Februar. Mo 

Theodora Alexandrina pocnitens II Septemb. 

Theodorua seu Theodoaiua 20 April. Mo. 

Tl dorus Studita 11 Novera. Mo. et A. 

Theodorua Trichinaa 24 April. Mo *><;, 

Theodorua Syceota 2 - A l ,nl 

Theodorua Graptus Conf. 1 1 Oct. 27 Decemb. Mo. 
Theodorus Discipulus Pacbomii l (i Maji. 

Theodorua Duz Megalomartyr 8 Febr. 8 Jun. 

Th loruaTiro M. 17 Pebmar 

Th loruaM.famuluaMich.Ducia ^OSp^i. Mo.etA. 

Theodorus M. m Pamphilia 10 April. Mo. 

Theodorua monachua 19 Septem. Mo. et i 

Theodosia M. CP. W Majl. 

Theadosia I.XWl 1NDEX. 

rheodosia cum matre et sororibusM. 31 Jan. Mo. 

tfetropol. B^ovien. 3Maji Mo. eC A. 

Theodosius CflBnobiaPcha in PaWest. II ***'<**• 

, odosm Pmbyter "> Johi ^. 

Tbeodotua Ep. Ancyranua MV&MoJ Jumi 
Theodotua Ep. in Cypro M- 

rheodulua i "in Agathopo M. 
,/..-. w. 

1 1 .■ et Theopemptus MM. 

rheop! GraptusConl 11 Oct. et27 Deo.Mo 

Tl pha ctor Chr graphia? U M art. 

I eophylactps Metrop. Nicome4, «M* 1 ■ 

T pistusetAgapiuscumParenUMM. 20 Sept. 5 April. Mo. '• Gr. 

1'. Janu ir. Or. 

;, Januar. 'i i„ iraj Episc. Sardium 

7 7,, rapon )!• >" Cypro 
Thoraas Vpostolus 

I h ,,,, , | n \i.,|, n monte Anachor. 

■| l P , , d! M cum Leucio 

Timi lau M. 

/ „ Aposlohs cutn Sociis 

Tim itheus riiscip. Pauli 
Timotheus Episc. Pr« b M 
Tiin itheus A.nachoreta 

piniotheus i um Maura M. 

i itua \|'" tolus 
Titua Ai.u.-.s 

rrajana M. cum maritoet filiis 26 M iji ^"- 
20 Maji W'« 
6 Oclob. 
7 Julii. 
14 Decemb. 
[9 Di emb Mo 
28 Julii 0r. 
22Janu u v > •' A. 
10 I inii A/o. 
21 Februar. 
.; \l,ji. 
%\ Angustj. 
2 AprU. 
20 Septem. 


Trophimua M. cum Theophilo 
Tryphon M. Lampsaci 
Tychon Episc. in Cypro Varus M. in iEgypto 
Victor cum Corona M. 
Vincentius Diacon. M. 
VlodomirusPrinceps Russias ^.pne V. inCaria 
JLenophon cum Maria et filiis ^xchariaa Propheta 
Z aJ harias Pater Jo. BaptistaB 

uariasPapa 
/ n bius Ep. et ZenobiaMM. 
Zosimas curator Maria? iEgypt. 
Zqsimas Pre^byter 
Zoticus PresbyterM. CP. %i Julii Mo. 
1 Februar. el A. 
10 Junii ci A. 19 Octob. Mo. 

11 Novemb. Mo. 

1 1 Novemb. Mo. 

13 Julii Mo. et A. 24Januar. 
26 Januar. 8 Februar. Mo. 

24 Junii. 5 Sept. 

24 Martii Mo. 

30 April. 

1 April. Mo. 

1 April. Mo. et A. 

30 Decem. Mo, FIMS. INDEX LXXVU INDEX SANCTORUM 

AD TOMUM PWMOM MAJI. _/\_i-!irolus M irt. Ambiani in Gallia. Ecclesi 
Abbatia illj dicata Corpus a S. Salvio condi- 
turn. Reliquiaj in S. Quintini, el Abbavill 

i Acius Martyr Ambiani in Gallia. ('uliu.ss.tcer. 
Corpus a S. Saturo couditum. Reliquiaa in S. 
Quintinii et Abbavillaa 45 

1 Afi canus Ep. juxta Vabrun inGalliaNarbonen- 

'. Aota exvarfo Collecla. cap 1 Oppidum et 

Ecclesia CollegiataS. Africani 65. c.ap. 2Corpus 

et Reliquias S 06 i "/'■ 3 - El i - et 

Episcopatus 68 Cultus et miracula 69 

1 Agapitus Mart. Interamnaa in 1 mbria ex Mart, 

1 Aldebrandus Episcopus Foro-Semproniensjs in 
Urahria. Tempus Sedis. An Portuensis Cano- 
nicusl Corpuscum Cathedrali transjatum 100. 
Vita ex MSS. edita ab UgheLlo. Praapositura 
Ariminensis. Episcopatus. Miracula 102 

3 Alexanderl Poutif.-x Mart. Romre. § 1 Acta sin- 
cerissima. Cultus sacercura varii plogiis 371. 
§ 2 Terapus Sedis ex Catalogis el Vitis Pontifi- 
cum. Dignitas Comituro utriusque militiaa 373. 
§ 3 Reiiquias invariis ecclesiis 374 Acta mari 
tyrii. Ex variis et opiimx nui.r Codicibus MS. 
cap. 1 A S. ANwamlro cnii\fisus S. Hi-rmes 
cuiu aliis. Hujus cura Quiriho Tribuno disser- 
tatio de fide 375. cap. 2 S. Alexander e 
carcere ductus ad S. Hermetem et redu- 
ctus. Hujus filius a ihorte resusi Itatus el np- 
(rixcajea illuminata 376 cap. 3 SS. Quiriuuset 
Balbtna'filia et aln captivj a S. AJexandro ba- 
ntizati. Martyrium SS. Quirini, Herme^s ot 
aliorum 377. cap. 4 Varia tormenta inllnia 

SS. Alexand.ro, Eventio et Tl dulo. Hornra 

martyrium et sepultura . 378 

3 Alexaraler Conversus Ord Cisterciensis Fuspiaci 
Acta ex Cantipratano. Culius. Stirps regia 138 

3 Alexander Vinciolus Qrd. Minorum Episcopus 
Nuceria- in Umbria, ex fVadivgo Jacobillo et oliis 
24*. BullaJpann.es PapaeXXlI de Epiacopatu 

3 Alexander Martyr fonstantinopolim translatjlfl et 
cultus 383. Actamartyrii <•< Qrpco Vestacom- 
mnt.ita liliorata alt eo e lti|>anari S. Anloiiiua. 
Varia illata pprmenta 385. ActaGraecaw: MS. 
xt.t 

1 Alexamler Martyr in Africa ex Mqrtyrol, 40 

1 Amator Episc. ^utissiodorensip in ,GalUa e ,Cultus, 

basilica, Acta scripta. Tempus vitaa el mortis 
51. Vita auctore Stephano Africano Presby- 
tero. ex pluribus MSS. cap. 1 Ortus, -tralia, 
sponsaobtrusaet relicta. Assuraptio in Clerum. 
53. cap. 2 sanati energumenus et paralytica. 

n, sdepulsi 55. cap 3Episcopatusaditus, 

infamia dissipaja. Ecclesja nova comparata. 
Mortuus suscitatus : incendiura extiflctum 50. 
cap. 4S. Germanuspostea successpr instruitur. 
Iter AugU8todunum. Qaecu? el 3:leproai sanati, 
pecunia recepta a fure 58. cap. 5 Germanus 
petitus succe-sur. Morbus, opitus, sepultui 
Araatoris. Utriusque encomiuxn 00 

2 Ambrosius Martyr in Patalonia, in monasterio 

Rycollensi ex Domen» 189 

Maji T. I 1 Andeolus Snbdiaconua Mart. inTerritorii 

Vivariensr 35 Vita m variis MSS, et editione 
Bosqueti cap. I fter ex revelatione Smyrna in 
,; illi is 36 cap 2 Fides Chri ti annuntiata. 
Comprehensio. \ ulnera toli w Pla 
; '" s "■•/ 8 Martyrium toleratum Corpua a 
submersione liberatum el sepultum I, 2* 

'i tatonia Martyr Nicomediae m Martyrologiis 164, 
An aliis Antonina Nica 83 passa 163 capul S. 
Antoni i Pragaa 165 d ; erperam ii igitur esse 
Aniiina Maximilla 165" e 

3 Antonina MartyrConstantinonolim translata. Pa- 
tri.i vicu Crodamnorum 383 Vcta marl j i ii ex 
\fS. Grseco. E lupanai i liberal i, veste cum S. 
Aiexandro commutata. Ultroneu aci e us ad 
Pra?sidem. Varia illata torn lcta 

Gra?ca. xu 

2 Antonius, sive Antoninus, Archiepiscopus Flo- 

rentinus I h dinis Priedicatorum. Bpist^la dedi- 
caloria Antonio Magliabechio facta :il'» el 18* 
Commentarius prm ius \ arii vitaa el rernm 
gestarum scriptores 318 el 13* d Vita auctore 
Francisi I 'astil onensi Sancti domestico ex 
MSS. et Leandro Alberti 317. Prologus818 
Cap. I Acta vit» usque ad Archiepisoopatum 
susceptum 318. cap. 2 Eximioa virtutes in a l- 
ministratione Archiepiscopali 321. cap. 3 Acla 
in Episcopatu et legationea 323. cap. \ Aliaa 
virtutes : libri conscr pti 323. cap. 5 Pia mi 
Exequiaa. Miracula 327. Epilogus 829 Addi- 
tiones Leonardi de Serubertis I Irdinis Praadi - 
catorum, intra annum \ ab obitu Bcripta 
i/.s' Florentino S. Marci. Prologus 330. cap. 

1 Virginitas illibata, sancta conversatio, alias- 
quc virtutes S. Antonii 331. cap. 2 Tentaiio- 
nea per merita ejus dispulsaa : morienti 

ria revelata 333 cap. 3 \ ai ia beneflcia i u ■ 
invocatione impetrata 3 '■'< cap. \ Sterili I 
cundata, varii infinmi sanati -\'-\\\. Appeniix. 
Varia beneficia praa cita 338 Vnalecta i i 9um- 
mario Processuum imvresso,cap. I Karna sancti- 
tatis, extases et r^velatiohea divinoa 339. cap. 

2 Zelus religionis el justitiae ac publici boni 
in S. Antpnio ]am Episcopo 342. <<>p. 3 
i 'aritas e| |iber ilitag i rga pauperea inir 

lis illustrala '-\\ \ cap, \ Qua dam viventia mira- 
cula "t laus morientis 345 cap, ■'» Miracula ad 
cadaver el sepulcrum patrata 347. cap.Q Nau- 
fragio, lapsu, paralysi, phthisi periclitantea 
VOtO factii .' |ii.i -"1111 Miiii !c lilii rati 3 '»'.» >up. 7 
\iiii moi bi voto facto curati 35i cop, h Mi- 

i cula .ni i ontaQtura vestium fai i I rum 

inathi m i um multitudo 352. I rlop ia postuma 
s^ | Pr .i'i Canoniz itionem pras^ ii Buh 

Leop X :»3.'>. ;, 1 1 ( lanonizatjo ab Idi iano \ I 
celebrata, prorofilgata a I len enta VII 337. $ 
iii ( Mlicium pn prium de S. Ant< uino 858. § iv 
i 'y 35] aratio ad Translationem coi poria in no- 
vuin Salviatorura sai ellura faciendam 359 § v 
Translationia ix Maji pei actaB ordo el majestaa 
300. Keluiio ex antiqua edilione \'-'>' M 
tio 14' 13' 1« 

4 Antoniiis Abbas primua mona terii S. Juliani 
Turonibus. ex Martyrologiis, Simone Martin, 
,i monumentit iruU acceptit tM)8 

4 Antoninus Mart. ex Martyrologi 4Ctf 

xiv 4 Antoninus Lxxvm 

4 Antoninua Mart. Scythopi li i i Synaxario el M< - 
meisMSS. 464 

4 Aphrodisius Mart. Scythopoli « Synaxario el 
MenxisMSS. 464 

1 Apollonius Mart. An Interamna? ex Marjyrol. 
46 

3 Arbonus Martyrea Martyrol. Hieronymiano 386 

1 Aregius sive Aredius Ep Vapincensia in Gallia. 

Tempus vita? etSedis. Laudatus a S. Greg irio 
a ;no eju{ patientia in adver s, zt lu contra 
simoniacos, caritas erga monachosin Angliam 
missos : conceditur usus Dalmaticorum MO 
\ ita auctore cosevo, ex $S. Sirmondi eruta 
1 1 1 i7 seq. 
\ Asaphua Ep. in Wallia Boreali. Cultus, tompus 
\ii;r. Lectiones ex Dreviario Aberdonensi 84 

2 Athan isiu Ep scopusAlexandrinus. Vita ex ipsius 

etahorum veterum scriptis. Prologus nosler 190. 
cap. I Pueritia, collato sod ilibus per ludum 

buplism" iii' i "aliilis 192. cap. 2 Siudia et 

prima cum Ario certaroina? Alexandriaa aique 
Nicseaa in Concilio 193 et T. cap. '■'> Concors 
electio ad Episcopatum el in eo virtutea 195. 
cap. 't Arianorum cura Meletianis conspiratio 
contra Athanasium. [schyrae calumnia et re- 
tractatio 197. cap '■> < alumnia de Arsenio 
Episcopo occis o , et judicium hac de i 
Tyri constitutum 198 cap 6 Publica refutatio 
calumn arum, Ath inasio coram judicibus obje- 
ctarum 200. cap. 7 Resumitur caiumnia de ca- 
lice apud Ischj ram fra< to, eique probandm de- 
legantur in Mareoten advi r ariorura suspectis- 
snni 202. cap. <s Legatorum insolentia apud 
Mareoti os et Alexandrinos. Athana ii di 
sus a Tyro ad Imperatorem 203. cap. 9Arianis 
in Synodo Hierosolymitana receptis damnatur 
absens Athanasius 203 cap 10 Exul in Galliis 
Atlianasius quaedam Latine scribii 207 et4* 
abc. Appendix. S\ mbolum vulgo S. Athan isii 
cum indicio aetatis el auctoris4*. Auctnr vide- 
(iir Vigilius Ep. Tapsensis 7'. cap, II Mjrs 
Arii, Reditus Athanasii ab exilio 208 et 7*. 
(«//'. 12 Nova Eusebinnorum molimina tum 
apud Constantiura Imp fcum Romse apud Julium 
Papam, quem Athanasius ipse adit 209. cap, 

13 CoilC.il al.mli Alltlui linn acta ailversus Alh.i- 

nasiura. Gregorii Alexandrini violentus in ejus 
eccle lani ingressus "21 1. cap. 14 Alia Gregorii 
intrusi conlni Orthodoxos iaciimra 21:! cap, 
13 Julio Pontifice etConstanie Imper. adniten- 
til.us, cogitur Synodus Sard censis : a qu<> se 
lucunl Eusebiani 21 '■>. cap. 16 Sardicensium 
Patrum pro Athanasio rescripta. Eusebianorura 
violenta consilia Constantio data : cui demum 
eorum patescunl ealumniaa 217. cap. 17 Multis 
Constantii litteris ad reditum animatus Atha- 
nasius, iter Alexandriam versuj rapessit 7* et 
220. cap. 18 Gloriosus Athanasii reditus ad 
Buam Ecclesiam eumque secuti multiplices fru- 
ctus 221 et 7 ' cap. 19 Ursacii el Valentis poe- 
nitentia. Novi motus prupter Marcellum An- 
cyrannm. Syllogus ab Athanasio compilatua 
223. cap. 20 Mors Constantis el Julii : secutae 
mauhinationes adversariorum apud Liberium 
et Constantium 225 <np. "21 Mediolanense 
Concihum et persecutio orlhndoxorum, Aiha- 
nasii damnationi subscribere recusantium. Li- 
berii e1 Hosii vexatio 228. cap. 22 Syriani 
contra Athanasium uocturna irruptio. Heraclii 
edicta proponentis impietas et crudelitas 230. 
cap, 23 Georgii Cappadocis crudelia initia, I on- 
stantii litteris approbaiaex odioAthanasii 232 
cap. 2i Athanasii recessus ad eremi monaste- INDEX SANCTORUM 

ria, ejusque latebr» per sexennium 234 et 8* 
a bc.cap. 25 Lucubrationes tempore sexenna- 
lis recessus editoe 235. cap. 26 Aliain sulitu- 
dine scripta 237. cap. 27 Mors Constantii et 
Georgii. Regressus S. Athanasii in Ecclesiain 
239. cop. 28 Alexandrina Synodus : curaAn- 
tiochenis impen i 240. cap. 29 Acceptis S. 
Joannis Baptistaa Eleliquiis exilio damriatur 
Athanasius, el usque ad mortem Juliani Ale- 
xandriaa latet 242. cap. 30 Joviani Imperium. 
Athanasii restitutib. Arianorum vaniconatus 
243 et * def 9* ■ cap. 31 Valentis Ariani 
Imp. conatus contra Athanasium irriti : hujus 
cum S. Basilio amicitia 240. cap. 32 Athanasii 
posirenuc lucubrationes contra hsereticos. Vita 
S. Antonii scripta : an etiam S. Syncleticaj ? 
248. cap. 33 Mors, sepultura, translatio cor- 
poris, successor Petrus 250. cap. 34 Annus et 
dies mortis atque cultus. Vitae scriptores poste- 
riorea 282, cap. 35 De corpore S. Athanasii 
Constantinopoli Venetias translato et ejus ibi- 
dem cultu 255. cap. 30 Qu.-nmdo Constautino- 
poli deportatum sit corpus Venetias ex MS. 
Italico interprete Aloysio Carnolio S. J. 2.'i0. 
cap. 37 Veriias sancti Curporis a Patriarcha 
examinata et probata. Translatio solennis ad 
ecclesiam sancta: Crucis 289. cap 38 Miracula 
pra&ipue post translationem corporis 261. 
cap. 39 L»e cultu sacri capitis *in Hispania et 
G.illia 202 

1 Andardus Archiepiscbpus Narbonensisapag. 143 
vide Theodardus. 

3 Aufridus sive Anfridtts Ep. Ultrajectiuus. Varii 
ejus Comitatus, Monasteria fundata. Cultus sa- 
cer 433 Vitaa pars exMS. 435 

3 Avilus Diaconus Autissioduri. ex Marlyrol. 427 B 

Jjatas Persa Martyr in Mesopotamia. Elogiamar- 
tyrii ex Menol. Basilii Imper. et MSS. Menxu 
47. Acta Gr&ca i 

2 Bellicus Martyr ex Martyrologiis 182 

4 Bellicus Mart. in Africa ex Marlyrol. 46o 

4 Benedictus Ep. /Eserniensis in ltalia. Elogia e.i 
variis 500 

1 Bertha Martyr Abliatissa Avennaci in d'C8 
Remensi. VariaActa. Reaponsoria raetrioa cum 
synopsi vitaa. Cultus ut Martyris ilbActaca; 
veferi Oflicio Avennacensi 110. Kelatio corpo- 
rum SS. Gumberti et Berthae conjugum 120 

1 Bland.nus in territorio Meldensi ex Martyrol, ei 
Breviano Mrldensi. Ecclesia et parochia illi di- 
cata. 50 

1 Briocus Episcopus in Britannia Armerica. Cultus 
Tempus vitas. Sedes Episcopalis. Translatio 
corporis 93. Vita ex Officio propiio Ecclesix 
S. BriucidV. HistoriaTranslationis 95 V^celestinus Mart. Alexandrias ex Martyrol. Etiam 

assertus Ilispanus, etRomas passus : an recte? 

184 

2 Ccelestinus Martyr ex Martyrologiis. Alicujus Coe 

lesti Reliquiaa BononiaB. Alterius Calepti in 

dicacesi Bergomensi 182 

4 Coelesiinus Mart. in Africaex Murtyrol. 405 

4 Catli irina sanctiunmialis Ord. Cisterciensis Parci 

ni Brabantia 537. Vita ex MS. el ex Cantipra- 

tumi el CsesaHo 538 

2 Cetinus Martyr ex Martyrologiis 182 

1 Columba Martyr Turagii in Lusitania ex Legen- 

darw AD TOMUM I MAJI. dario antiquo, <Vasconcellio % Cardoso et aliu 
45 

1 Comminius sive Comitius Martyr Catanaa ra Sici- 

lia. Nomen ex Martyrologiis, tata In Legenda- 
rio MS Lucensi fabulosa '»1 

2 Conradus Martyr, fundator Montis Angelorum 

Ordinis S. Henedicti apud Subsilvanos in Hel- 
vetia 313. Vita <■< Germanico Henrici Murceri 

4 Coreodemus Diac. Autissiodori ex Martyrologiis 
iii Vita S. Peregrini et S. Mamertini 157 

2 Cyriacus Martyr cum parentibus «■( fpatre Ati iliaa 
in Pamphylia EUtgium exSynaxaria 180. Pa 

sio ex MS. Vatirano GraeCO \Si. Vita ' • > 
MSS. i LXXIX 

c/us-27!). Vita auctor Titiano Episcopo Tarvi- 
sino /.'.» MS. R gina Suecise 276 

I Plorianus Martyr, Laureari in Norico Ripensi 
166 Vcta maptyrii ea MSS 'i<>7 UiaexMS. 
Carthusiano 168 corpus in Poloniam transla- 
tnni ',7| 

•4 Florianus Mart. in Africa F.> Martyrologiis 'iU5 
I Florina Virgo , Marryr in ^rvemia. Meraoria a 
Jac bo Bran he Gallic i colli cta . hic Latine 
data 18. C ipnl Viverii -i ' «i e 

3 Foptunatus Martyr ra Africa. Ex Martyrol, 387 
3 Fortunatus alius Mart. in Africa Ei Martyrol 

itnd. 
3 Fortunio Mart. in Vfrica / i Martyrologiis ibid. D D iodoi-us Maptyr, lapidibns obrutus Aphroilisiae 
in Caria ex Menaeis 386 E E lenara Virgo Martyr in Gallia, sub Rictiovaro. 
Inventio corporis ex Chronicis Centulensibus 
184 
1 Bleutherius Mart. in Africa ex Marlyrologiis 46 
3 Eventius Presbyter , Martyr cum S. Alexandro 
Papa Romae, ex hujus Actis sinceiissimis. Cul- 
tus sacer 372 ab373 li Reliquise in variis Ecr 
clesiis 374. Pia exercitia 378 a l>. Constantia 
in fide. Tormenta. martyriura 379 b c <\ 

1 Evermarus in agro Tungrensi occisus. Acta du- 
plicia ex MS. Cultus. Eloui i ex \!<<l<i>i« ,i MS. 
Florario 123 et 3 * a. ActaVitaa et martyr 
MS. Ultrojeciino 224. Historia tripartita ea 
MS. Rubeae-vallis. Pars i Vita et passio 123. 
cap. I OrfUS, t«»ntaf iom— siiijcrain- il.-snltM-iuni 
martyrii.PeregrinatioCorop istell ira I25ra/j. 2 
Illustria sanctitate et rairaculis loca in Relqio 
visitata. Hacconis tyranni feri mores 126 eap. 
3 Caades ejus et sociorum Martyriura illi ad- 
scribitur 128. Pars n Inventio el Transla- 
tio i, 129 cap. 1 Triplex i prasmonitio. 

Inventio corporis. 130 caf. 2 Translatin cor- 
poris. Pcena dentem furato inflicta < j i remissa 
132 Pars ni Translatio 2 e< miracula 133 
cav. 1 Miraculaad antiquura sepulcrum. ECcle* ia 
erecta. Contracti et cteci sanati 133 cap. 2 
Corpus translatum . Ecclesia nova constructa, 
et post paralyticum sanatura dedicata 135 
cap. 3 Fures injnriosi puniuntur. Corpus cir- 
cumlatum. Pluvia obtenta : alia miracula 136 
cap. \ morbi insanalibes sanati. Dies natalitius 
divinitus indicatur 139 

1 Eupbemius Martyr. An Interamna?? Ex Marty- 
rologiis '•<» 

1 Euphrosynus Episc. Panzani in Hetruria. Cultus, 

Reliquiaa, stols : ExDiaceto et Ferrario I i2 

2 Eupolyfes Martyr Melitenm in Arraenia. Ex Mar- 

tyrologiit 184 

3 Eusebius Presb. Autissiodori Ex Martyrol. \11 i elix Diaconus Martyr Hispali in Hispania. 

Breviat io Gothico 188 

2 Felix Martyp. Ex Martyrologiis 182 

4 Felix Mart. in Africa. Ex Martyrologiis 460 

2 Flamina Virgo Martyr Davaiaci in Arvernia ?ub 

Diocletiano. Translatio ex Occitania. Ambrce 

primus sepulcn locus. Miracula 185 

2 Florentius Confessor ex Corsica Tarvisium adve- \j|a^as give Oaius Martyr in Vfrica Ex Marty- 

giis 16 

1 Oajanus Marl Ex Menseit Grsecii Cultu CP. 

476 
4 GaiusMari /.'.' Wenxis Grmcis. Cultus CP, 476 

3 Genius Confessor Lactore in Va coni i Aquitanica 

387. Vita auctore antiquo Ex& Uectiom Bi > - 
nardi Guidonh 388 

1 Geralduj Ordinis Canonicorura Regularium \n- 

sedse in Lnsitania. Caput rairaculis clar im se- 
pulcrum in monte cum ficu mir iculosa '.\ 

2 Germanus BSpiscopu Martyr apud Vmbianos in 

Gallia Commentarios R P Joannis Bollandi 
263. Vii.i rr vaiiis MSS- 266 cap. I i 
baptismus 266. cap. 2 Religiosa adolescentia 

268 cap. 3 Sacerdotium, praadicatio in Gallia 

269 cap. \ Varia miracul i Epis copatus 269. 
cap 5 Ge Ca Roms in Hispania, in patria "271. 
cap. 6 Miracula in raari et Normunnia i7i. 
cap 7 Martyriura 273 Historia Translationura 
anctore Joanne Caucbio 274 

2 Germanns Martyr. I > \fartyroi 182 

2 Germanus Martyr Alexandria /'- WarlyrolAbl 

4 Godehardus Episc. Hildesheimonsis in Saxonia 

iuferiore 506 Vita auctore Wulfhero di cipulo 
l i WSS. 507 cap \ l Irtus, studi i, vil i Cleri- 
a 508. cap 2 Vita in 
\l' ihensi . Herstfelden i el iliis Vil i 
ejus privata, et sub eo Gnntheri ereraitaa !>I0. 
cii/> :{ Episcopatus Hilde lieimensi diu pe« 
tui i i ll ' pra?emi- 

nentiain mon u terio G inder hemonsibl3.crt/>.4 
[Utistres :ii 15] Ba ili Q :onstru- 

,.,., bi -.r<\ ficata. Jurisdictio circ i Gandersheim 

515 cap. 6 Miracula 01 Tadiloni i 

et suus pri dictus 8i8. cap •'» Morbns, obitus, 
epultura 520. cap. 7 Miracula posl mortem 
edita 522 i\ pendix De miraculis in vita pa- 
tratis, el in Vcti prioribus non indic i 
ii noniz itionis el rairacuiorum cap. I 

C :/ ii o ab rnnocentio II facl i Corpus ele- 

tura 526 cap. "2 Caaci, muti, claudi aliique 

tn tti Sul rsi, suspen i, captivi liberati 528 

cap, 3 Mortui bu u itati . casci illu ninati . nau- 
fragi al ique adjuti. 531. /fppendix 
4 Gregorius Ordinis Eremitarum S Augu tini Ve- 
ruculi 540. Bpitome Vitaa < > VS 

l ^ppendis E I Cttsaru RanwciiMi. 
Syntagma Gratiarum En instrumentis Votaria- 
Ubus , p t Gratiaa ab anno 1642 facl b 543. 
cap. 2'Gratiieanno l <i;i " nseJuliode 

,. m en e Decembi 
cap. 5 Gratiaa men e Octo iri le i ript» 55)2 II I.XXX H Helena Virgo Trecis , ubi GorpUB et altare cum 

lellamapropria, Bed A< - i febulosa Bd5 Mi- 

p U la ,, Qailim A ie Ovegrou M) .-Vr'"'" 

de S. Heleno Anachoreta : hujus aliqua gesta 

836 ;. ... 

1 HeleothePUsMartyrinAfoioB Ea Mmtyroll. ;«J 

2 llrinM.us Martyr Meliienae in Armema. tfa: flfar- 

. 184 

turologm .. 

4 Heraoliua Mart. FalginiL ExJacebillo * WjJ» 
Eci lesia eiv * 57 . %. 

2 Henm.g.-nes Martyr Meliteme in Armenia #* 

Martyrologiu * 

li,., genes Martyr in Asia de anliquis. Ex Mar- 

. <> / 1 

tyrologiu 

Hesperue Martyr eum uxore et 2 filns Attalia m 
pamphylia. Elogium ea Synaxano 180. Passib 
«cAfS. ' oifcaiw ''''■"" ,lSl VitaGra « 

Hypolistua Presbyter, Martyr Atripald» '«. regno 
Neapolitano 41. Aota Martyrii m wW«toM.y. 
ca5;w M flf „tM / irginu 42. Acta Translationis INDEX SANCTORUM 

er.itome. Cultus apud Orientales. Grscos La- 

n , K .s.(VI,! ) r..as,nl.K, ) n ; it,vitati>..n«pelunCa 

e | luvea. Enilaphmm 
i.lnan.v, K.tIu^. U.|-t» r.i in <li -' ^enSl. 

Corpus translatum. Campan* quotannis pul- 

santur . , 

4 j„das guimu-ux E P . Mart: Hiferosolyrais. M p.l 

OultusitfEcclesia ol-n. et nunc vanus 443. 

,. g i;,|„n„;- S. r.yriaci Ancon»B , ubi 

PatrdnuB eolitur 44» , «"/'• 3 V ? teres * e 

Episc0 patu f estate et martyrio P l QM I '<'• 

, i Verisimilior de Episcopatu, aetate et 

martyr ojectura 448. Aeta apogrypl 

MS8 et Mmbritiox Part I in qua flngitur 
,-,,„.,,„ l.uminiindicasse, et Episcopus Hiero- 
Solymis a S. Eusol.io P:.pa onlmatu- ..-<'. 
p fl r«2 inqua Sngitur passus sub Juhano apo- 

1 jMtimifl aeu Justus in Novem-populania. Ex ua- 
riit MSS. Martyrologiis. Vita fabulosa rejicitur 

4 Justus Mart. Pnlginii. Bx Jacobitlo et Ughelh. ex MS. Abellinensi 43 I Invent.o san.i , Crucis per SS. Ilelenam et Ma- 

lim Hierosolymi*. cop.2 Helena loca sacra 

. inventaque Cruce exornat aedificiis 365. 

(ll/ , -> Fabulosainventaa C«ucis Acta . alia quae- 

dara di lem argumento scripta 366. cap. 3 

Quibus diebus Crux Hjer lym^s ostendatur : 

fevtui.i Inventionis apud Lal - quando ccep- 

, lnil i Oratio Alexandrj monachi deCrucequa- 

1 Isicius in Novempopulania ex Martyrologm 4J 

1 (sidoraapudGraa osexMSS. Menxis. An b&3C in 

Vitia Patrum laudata, quaa apud Tabennesiqtea 

Btultam se simulans in magnaausteritatevixit? 

50 

J 

Jacobua Apostolus, filius Alphaei, Martyr Ostra- 
cinaa. § I Natalis, electip, labores, martyrium, 
eultuss icer 18... § '» Rationes collafco -i. quas 
diversu statuitur a Jacobo fratre Domiui, et 
Ej iscopo prirao Hierosolymitano 24, el I § •> 
Reliquiaa » iriis in Ipci ■' -•' - § (> 

Eielj [uiie c ipitis Utuerpi» in Eccle&ia So 
tatis Jesu 29. Cultus Funchali in insula Mate- 
ria etinsula Capitis n"">'- ' ' Acta martyrii 
b1 miraculorum mevta ea encoiaio Niceta Pa- 
phlagojm . ° 

^> Jacobua frater Domini primus Episcopus, Hiero- 
Bolymisi8... § 2.0enus, prdinatio, vitasan- 
cte peracta. Epvstola Canonica W § 3 Marty- 
rjiiiu. tempua Sedis, cultus Bacer 23 et 1 ' §h 
rationes collataa ob quaa diversus statuituraS. 
Jacobo Apostolo ex duo^anario numero, filio 
Alphasi 25. § 8 ReUqniaa variis in locis servat;e 
27, § c, Reliquiaa Qapitls S. Jacqbi ^postoli 
Antuerpiaa apud Patres Soc lesnfl 2^. 

Acta Martyrii el Miraoulorpm S. .la.-obi Apo- 
stoli 30 S ita auctoije Simeone Me^aphraste 
, m MS. Qrxca collectq 3.1 caj>- ' Patria. 
epistola BCripta pt elucidata. Alia- virtutes 3"2. 
c„i>. 1 Synodu8 HiBEOlolymJis in.iuta. iBstimatio 
Bingularia apud Apoatoloa aj Judaaos;. Marty- 
rium 33 el 733 b Acta (Sraaca <■, Mss. xm 
4 Jacobua Diaconus Mari. Bargmnjb, ex Brwiario, 
Epitaphio 01 aliit 4/' 

1 Jeremias Propheta in jfigypto occisus. Actorum Ecclesia erecta T1 S W' C 

1 JuvenaMs Ep. Narniensis in Umbna. Ut Cntes- 
sorin pace quievit, ab aliis Martyr habitus 
390 Vita ex pluribus MSS. Acia in Episcop^atu 
Miracula >n Wia el posl obitum 391. Epita- 
pnium 593, Sequentia 394. Corpus ab AOal- 
berto MarehioneTusciaa « ahlatum 398. Luc* 
depositum-396. deinde Romam translatum 397 
,, 1IM ,,. Luoamrelatum-Wc. HomiUaindedi- 
catione ecclesiaa ex MS. NarntainWl. Bullae 
[ndulgentiarum anno 1287 et 1323 concessa- 
rum 398. Excerpta ex statutis Narniensibus 
sub Gregorio XI lactis 400. Elevatio ultima 
instmmentisPaub BueeiarelH Ep. Narnien. 
Cil/I | [nventio corporis intraarcam lapideam, 
o 1646 facta 402. cap. 2 Translatio in 

novam lipsanathecam i03. eap, 3Translal 

alium locum. Expositio arcae lapideae el mira 
culumeffigiei in ea apparentis m.cap.k Trans- 
latio ad majua altare anno 1649 Eacta 407. 
cup. 5 Descriptip yeteris sacelli et novaa Con- 
fessionis 409 K K cjlacua Bpiscopus in Hibernia. Regia propago 
i . ro pus vitae . locus Sedis et mortis 106. Vita 
, . \/s. Hibernico I,atw versa 107 et seqq. Ladislaus Gielnovius Ord. Minorum de Obser- 
vantia Warzaviae in Polonia :>('.:>. Vita auctore 
VincfiuioMor;iwvkit»i'il ftiinorum Polono 866. 
Lfi, i Ke gestae : virtutes. cap. 1 Nativitas, 
puerjtia, institutio •>'-"• '"/'• w ^ Ordiuis Mjno- 

,,,,,, de I ijbservautia a.lvcnlus in Pulnniam 508 
cob 3 < >i-.l.. Cracoviam introductus, Warsaviam 
deducta colonia 870. cap. 4 B. Ladislai peceptio 
in Cqnventu Varsaviensi : futurasanctitatis in- 
dicia 581 cap. 5 Sacerdotium. Variaa Praefe- 
cturaa administrat». Constitutiones conditae 
b72. cap. 6 Missi Fratres in Lithuaniam '17 i 
co» 7 Humilitas prqfunda et castitas ^ngelica 
•.,7(i. cap. 8 Paupertatis et obedientiaj studium 
577. can. 9 ?elus in qua^renda salute proximi 
b70. cup. 10 Iu extremis Poloniie p.-riculis ho- 
stes profligati 580. Lib. 2 JLahqres ultimi. Ex- 
tases. Obitu^. porporis elevalio. cnp. 1 Devotio 
ainguiaris, potissimum iuCorona Deiparaa Vir- 
ginis recitanda 582 cap. 2 Locus, apparitione 

S. Marias AD TOMIM 

S. Marise et miraculis clarus , datus Fratribus 
Minoribus B8A, cop. 3 Laborea religiosi. Ordi- 
nis bonum nomen propugnatum ;>*»*> ca I 
Prsedicationes et extases 587. cap. *> Extasis 
in concione de passione Christi, aegritudo, obi- 
tus 581). cap. 6 Sensus sanctitatis a morte re- 
Lictus 591 "'/'• " Sepultura st deen a i OTporia 
elevatio $92. cap, 8 Bolennis elevatio594. cap.9 
Testimonia Sixti V, Cardinalium et Archiepi- 
scoporum l tnesnen sium 595. cap. lOTestimoni i 
Canonicorum et Senatorum Warsaviensium , 
Gelnoviensium etaliorum B97. Idb. 3 Miracula 
octoginta- per capita u< vem deducta a pag. 598 
ad pag. OIG. cap, 10 Gonclusio operis 617. 
Oratio ad B. Ladislaum 018, Appendix. Mira- 
culuin anthenticum auiii 1003. 018 

4 Leontms Mart. Seythopoli ex Synaxario et Menaeis 
MSS. '<•'''< 

4 Lupinus Caroaasone corpusi oultus feria 2 Roga- 
tionum °37 

2 Lupus Martyr Melitena? in Armenia <" Martyro- 
loijtis 184 M M acarins Episc. et forte Lugduni Convenarum, 
mortuus Ligeni ad Garumnam . aunc oppidum 
esi S. Macarii. Cultus in urbe et dioecesi Bur- 
de^alensi e.v Breviario et monumeuiis transm 
497 4 Macarius Mart. Ex Menxis Gr&cii, Cultus Con- 

stantinopoli *'8 

4 Maerobius Mart. ScytJiopoli az Synaxarioel Me- 

nms MSS. W* 

2 Mafalda fclegina, Sancii Lusitanjaa Regis filia, 

Ordinis Cisterciensis Aroquae 10 ' \ Lta ex l a~ 

sconcello, tfewiquet et Cardoso II 

1 Magnus in Novempopulania ex Martyrologiis 19 

4 Marceljianus Martyr ea Martyrol, Caeinenst 166 

4 Marcius Mart. ea MeiiaJH (irwns. Cultus CP. 

470 
4 Marculphus Abbas in Constantiensi G JUae dioa- 
Acta luplicia. Corpus, confraternitas, fe- 
Corboniaci. Ecclesi i al Reliquiae Melduni 
et Trecis. Tempu6 vitae, Sacerdotii i 
71. Vita 1 ex MSS. 11. Cap. I Ortus, Sacer- 
dotium, accessus ad Ghildebertum Regem, Mi- 
racula73. cap. 2 Monas eria Nantum et alia 
constructa. Vita in insulis peraota. Drnmon 
apactus. Saxanesinterenipti74- cap. BMiraoute. 
Alter acce sus ad Regem. Obitus 7.". "ilia Vita 
, , MSS. cap. I Ortusi studia, S icerdotium, 
conciones ll.cap. 2 Acces us ad Regem Chii- 
debertuiu. N tntum mouasterium constructum. 
Energumeni liberati 77. lap 3 Vita solitaria in 
insuli pera ta. Daamon abactus Prmdones 
puniti. M nastei ia constructa 79. cap. 4 Mira- 
cula. Alter accessus a.l Regem. Feli 
Translatio corporis 78. Translatio Corpoi 
fundatio monasterii Corbiniacensis 80 Trans- 
latio Reliquiaa ad AbbatiamS. Salvatoris 81 

3 Marianus Martyr in Africa w Martyrolpgiis 387 

4 Martialis seu Marcianus Martyr in Africa ex 

Marlyrologiu ' il '■' 

4 Martyr soror S. Columbaa Tugurii inLusitania 
ex Legendario antiquo, I 

4 Martyres dJscipuli S. Olbiani Ep. Aneorum io 

Asiaez Menai. Basilii Imp, ' iU \ 

4 Martyres xl Laureaci in Norico Ripensi 166 

4 MartyresLX Scythopoli. ex Synaxario et Mtu*U 

MSS. * 64 

4 Martyres xxxix. aut xl cum S. Silvano Ep. Ga- I MA.If. i.xxxi 

zensi e.r Eusebio, Mhrtyr 

cis \1~ 

3 Manra uxorTimothei Martyr cum ipso m The- 
baide, Constantftiopoli colitur 880. \>t.i mar- 
tj i n ex \AS «'- l Ad martyrium ini- 

mata 380. <",". 2 l onstantia in tormentis admi- 
randa 381. cap. 3 Pid in cruce mors cum ma- 
rito 8S& Aota I fefS. I affcano xvni 

1 Manrus Libycus, Martyr ftomanus, Oallipoli 
depo.^itus Ecclesi i el Vbb itia S. Maufi. Vita 
,., i/\. & r. ! . v VII P tp i submis- 

', m mrus M irt, Fulginli B'a /a bUlo ei Ughello. 
Eccle iia i recta ■ 39 

4 Meldas M irtyr ScythofioH i l/ ' 1 1 « 

.U.SN. W} 

/,. Mich iel i ledrocius « Irdinis Canonicorum Regula- 
rinm S. M ivixiU: M«'lr») Cra.-nvi:i- tiliS \ ita B 

Joanne Trzu ma scrip I po tea eultiori 

edita 588. cap. I Ortos, pia edu atio, virtutes 
i,i seculari et mon a ica vi ' ; b U89 

91 Viventis e1 moi tui miracula : piUi i bitu • 
:iiil . Appendia P ula 563. W- 

strumentum [nventionis e! Translationis 564 

5 Michael Gislenius viit Piu V 

'i Miconius Martyr m Ifarijfrolo^ib 166 

g MHitea trig nl i M irtyret L u toraa in \ B 

tanica 387. Vita » coUectione Bernardi 
, . i - , baptismus,martyrium 388 

l Milites Jtxxin aut iv [nteramn i 

Martyrol *6 

4 Mittunus Presbyter Martyr in Africa ea Marty 

rologiis 
4 Mon i a vidu i, mater S. Augustini 178 Vita 
Hbri I ( lionum S. \" m tini a Waltero 
Canonico Regulari coll icl 1 1 i ] ' s 178. cap. I 
Pia eduoatio, conjugium, viduil i udo 

iil,,, Aagustino &7€ -v - : ! "' « 
^gustini in s - Ambrosiura : 

^lonica.hujus gaudia ineju conver ione 
481 . ea/). 3 I Itimum utriusque colloquium 
Morbna el obitus S. Monicaa : pre e 
ftcia mortu o, u! petiei Lt, impensa 183 EpJ- 

il mine S. ^.u u tini, ad sori ptfm 

de vita '■! virtutibu • S Moni 
ca' ea MSS. 185. Bistoria Ti in ' Reli- 

quiarum ir< a am ^uctore Waltero dict< 
MSS 186 <<',"• l i '' ca io proi ictionis id Ale 
:,,,,,, iii. i ■. i pduum d que Pi ara 

w ,, U)bati oi ii i ap ivita •<■ - 

Acces n id Pontificem, el inde ad Tibe- 

riua. Notitia accepto corp >ris S Monicaa 488. 
| quioa S. Monicaa ablataa el po I ■• i 
cula mar Genuam delataa 190 

ca p ', Reli tuiae Aro isiam delatm, mira 
el , oale tibu probata i92 Pran latio 

mam sub Martino Papa fa i 
MiracUlum R ivennaal ictum ; ' ! N 

]^| ( . i MensBitOrxcis. Cultu I 

atinopoli " ' 

2 Neopolus Martyr Alexandriaa in uar- 

tyral 

4 Nestoriu Martyrea Martyroty "''' (JiIh.umi Bpi o Aneoram in Asia Martyri i 

\Ui Tmperai Synaxario ei aliit Me- 

,,,,. 'iC,:{ . A.-taHraeca 
1 Orlentiua^Bpiscopna Ausciornni in NoVem popu 

lania LXXXII INDEX SANCTORUM VIDB APP- 
TOM. VII MAJI 
NOT. 16 lania. Cultua Ausei et Tolosee. U-ta varia : ali- 

,|n i fabul jai ttuntur6i. AliaVita ex MSS. 

Utione Labbeana •'»-'. Alia Vita ex MS. To- 
hsaii" >i Breviario Ubigi ,( '* 

i'. 

"aulinus Diaconus Martyr Coloniam translatus 

, , \fartyrologii» el monumentit Coloniensibus hic 

dm ussu -> ' 

\ Paulinus Ep. Senogalli» in Italia m Ferrario et 

Brautio :, °'' 

\ Pelagia Vir<_'<» Marfvr Tarsi in Cil:<-ia '»3K. Ada 

Qraco collata cum editione Lipo- 

i„ ,ii ,i alio WS. 159. ^cta Greeca ea WSS. 

xliii. Proprium de ea ei Men&tis GrscU xlvii 

\ Pelestus Martyr Interamnae in Umbria ex Marty- 

ogiis 
\ Peregrinus Confessor in Nucerina Umbriae dioe- 
i Jacobillo, A peregrinatione Roma- 
,,.., reverteni frigore mortuus. Ecclesiailli con- 

structa l » 9 

\ Philippus Apostolus, Martyr Hierapoli in Phry- 
gia, $ I Acta varia el cultus sacer apud Lati- 
, 1( . i, r , ci s ••! Orientali s7. § 2 Tres filiae S. 
Philippi Tempus vitu» el mortis 9. § 3 Sacrae 

iui e in variis Ecclesi s i\ et i * d. Vita 
ea pluribus ,1/v.v. / uinis ei Breviariis h'»ni<>- 
nts 12 Alia Acta ex MSS. Grxcis a Metaphra- 
steexcepta.de novotranslataiZ. MiraeulaS Plii- 
lippi ex Maynis Qrtwofum Mcnseis 15. Trans- 
latio brachii Hierosolymis Florentiam ex MS. 

esia Calhedralis Florentinx IS, UtaGraeca 
ea M8S. Va(icanise\ Penetis xi 

3 Philippus Presbyter Cellse in Palatinatu Rbeni. 

Cellae situs, memoria in Fastis 127, 18. Vita 

auctore coaevo i u \iSS Ortua, peregrinatio- 

Miracula 128. fppendix de Bcclesia et 

fraternitate 18 . Indulgentiae dat s 19 ' 

4 Philippus Aquilanus Ord. Observantice S. Fran- 

1 1 , , :.i 'i Vitaa Epitome ex Italico B Bernardu 

iii 854 Miracula&E MS. Notariali Italico 556 

1 Phocas in Noveoi-populania ex Martyrol 49 

3 Petrus Thaumaturgus Ep Argivorum inPelopon- 

oeso. Res gest83 el n iracula ex MS. Synaxario 
et Mss. Menasis 132. MS. Graecura xuu 

4 Petrus Mart. inAfricaea Martyrol. 163 

5 Pius V Summus Pontifex 620. Vita auctoreJoan- 

ue Antonio Gabutio. Epist< la rledicatoria fa- 

, i ., Paulo V 621. Pra fatio 622. lib. i. Res 

usquead Pontificatumetin eocirca Ur- 

be i dltiones subjecta cap. l < Irtus et mo- 

na tica disciplina 623. cap 2 Munus Inquisi- 
toris, etiam generalis, impositum 628 cap. 3. 
Dignitas Episcop I el I 'ardinalitiaet summi In- 
,|in i Uata. Libertas in sententia dicenda 

627. cop. \ SummaPontifleiscollatadignitas 030 
cap. 5. Resgestae Pont ficatus initio. Ecc) 
stica disciplina restitiita 632. cap. 6 Tridenti- 
miiii Concilium indui tum, ac primo circa res 
Ecclesiasticas 635. cap. 7 Edicta de Regulari- 
bus, Bcclesias juribus, el aliis rebus 637. Lib. 
ii cap 1 Pro Bdei Catholicae in Germania re- 
stitutione et conservatione varia praescripta 
639. '"/'. 2, Suppetise contra Turcas da1 b 
succursum insulee MelitaB et Pannoniae. < - >il 
cap. 3 * lurata disciplina l Idclesiastica in < I 
restitui, ethaeresis subrui 643. cap. \ Avenio- 
nensis ditio contra haereses protecta et Gallia 
adjuta 645. cap. !> Horrenda h ereticoruin sce- 
lera in < iallia, a«l ea comprimend i auxilia pr e- 
siita 647. eap. 6 Auxilia Italiae praestita. 
Victoriae ile Hugonotisobtent»649. cap. 7Con- Ira haereses in Belgio monita <•' anxilia data 
r,:,! i,i„ iii cap. \ Res ecclesiastica in regno 
Neapolitano restituta. Bullacoenaa Domini ubi- 
que promulgata 654. cap. -2 Varia in Hispania 
e f indiia constituta 656. cap. 3 Acta contra 
^ugustanam confessionem, pro jure Ecclesifle 
Tridentinae, et pro fide Catholica in Scotia 659, 
cap S Acta pro conservanda fide Catholicain An- 
i Vnathema in Elisabetham Reginam 661. 
ca p :, FVJes C itholica in Polonia el Prussiasta- 
bilita. Alibi haereses infirmata et Clerus refor- 
m ,,,,. 663 cap 6 E« clesiaeMediolanensisjura 
prote ta. Ordo Humiliatorum deletus. Duci 
Florentiaa ho lores aucti 666 Lib. iv cap. i Cy- 
prus a Turcis coepta occupari : Pii V cura, ut 
suppetias a Regibus Hispaniae et Lusitaniae ac- 
quiral 668. cap. 2Christiana classisconjnncta : 
fndn- tractatum 671. cap.% Joannes Austria- 
electus Dux totius exercitus. Foederiscon- 
ditiones : pecunias snbsidia comparata 673 
cap \ Lpgatio Cardinalis Alexandrini ad Phi- 
lippura Regem Catholicum 675. cap. 5 Legatio 
ejusdem ad Reges Lusitaniaa el Gallim 674. 
cap. ('» LegationesadCaesarem, Regera Poloniae 
et Principes Iialiaj pro suppetiis ('»><(>. Lib. v. 
cap. I Cladeshoi bello Turcis illata. Christiana 
classis Messana n ci i veniens 683. cap. 2 Post 
longam disceptati i ■ ,: ' pugnad creta.instructa 
acies. 684 cap 3 N ivale pra3liumetvictoria de 
Turcis reporl ita 687. cap. \ Victoria divinitus 
Pio V indicata, qua gratulatione celebrata 691 . 
cap. 8 Mnrbus et pius obitus 693. cap. 6 Sepul- 
tura et transla o695 Appendix Ordo transla- 
tionis /:.'' Annnltbiu posthumis Bsovtf697. LlB. 
vi. cap. I Pietas et religio. Conversio Judaeo- 
nim el hasreticorum 699. cap. 2 Beneficentia in 
egenos : magnificentia in extruendis sedificiis 
701 cap, 3 Liberalitas erga benedese meritos : 
lenitas et clementia erga omnes 703 cap. 4 
i nstantiajustitiae servandae, etiam in honori- 
bus deferendis 706. cap 5 Fortitudo, pruden- 
tia, modestia animi, castimonia, (rugalitas708. 
cap. 6 Moderatus erga propinquos et domesti- 
cos affectus TiO. cap. 7 Sanctitas vitae etiam 
miraculis confirmata 713 Analecta Ex Rela- 
tione Auditorum Rotae facta Urbano VIII Pa- 
pae anno 1629,715 Notula miraculorum post 
em m Processibus 719. Carmen in statuam 
et tumulum 72\ 

4 Porphyrius Presb, Martyr Camerini exJacobillo 
ei Ughello \'M\ 

2 Privata Martyrea Martyrologiis 182 

\ Proculus Martyr Interamnaein Umbria a ■ Mar- 
tyrologiis 46 

Q. 

VJuintinnu:* Martyr in Africara Martyrologiis 46 
1 Quintinus seu Quintianus Martyr in Orientr i i 

Martyrologiis 47 

4 Quiriacus Ep. Mart. Hierosolymis vide Judas- 

Quiriacus 

R. 

l\achilda Virgo inclusa apud S. Gallura in Hel- 

;i, discipula S. Wlboradae, ex Eggehardo 

juniore 287. iEgra saepius a S. Wiborada sana- 

ta ft inclnsa ex Hepidanno 307. Corpus <'ivina 

revelatione transl itum 313 

3 Rhi'«I< jnanns I)',icmiiiis Mart. lapidihus cbrutus 

Aphrodisiae in Caria ex Menssis 386 

4 Romanus Martyr in Africa ex Martyrologiis 465 

3 Rurina AD TOMUM I MA.II. 
3 Rufina Martyr in Afrioa ea Marlyrologiu 387 s. »3aba.s Episcopus DaphnusieiiM.- in Arcliij>Ha£o 
ea MS. Synaxario GP. 287 

1 Sabas M.n-tvr ajnid Graxos e ficu suspensus &i 
Mss. Menxis 47 

1 Saturnina seu Saturninus Mart. Emeritaa in Hi- 
spania i a MarlyrologiU 47 

3 Saturninus Marlj r in Africa i z .1/-/' ly rologiu 387 

1 Saturninus Martyr in ACrica ex Martyrologiis 16 

2 Saturninus Martyr Alexandriaain carcerei cMar- 

lyrologtu 183 

4 Secundianus Martyr ea Martyrologio Casinensi 

406 

2 Secundus Episcopus Abulaa. Cultus. Trans 
172. Historia inventionis et translationis &r 
IJ ispanico yJnlomi dt Ctanca. cap. I Inventio 
corporisin terapIoS. Lucia? anno mdxix 17;; 
cap. 2 Miraeulaab anno 1543 ad 15S0 proces- 
su publico examinata i I probata 174. cap. 3 
Tentata frustra Translal ione ornatur sepulcrum 
etstatua erigitur I7.">. cap. 4 Resumitur et ab- 
solviturTranslationis desiderataa negotium I7(>. 
cap 5 Corporis inspectioet translatio solennis 
sima. Os iiiiuiii Philippo II datum 177. cap. 6 
Ossis unius translatio ad Escuriale. Officii 
proprii approbatio et promulgatio 179 

2 Sicharius MartyrBrantolmaein Petrog rico Cor 
pus infantile a Judceis occisi pueri, uon ab BTe 
rode. 187 

i Sigismundus Rex Burgundionum, Sedes liorum 
el primi R> mnense monasterium fun- 

datum seu restauratum. Regula praescripta 
Epa Concilium celebratum Miracula.Eo- 

clesia. Translatio corporis \ iimum 85. Vita» 
compendium auciore S. Gregorio Turon. 87. 
Alia Vita «i vu MSS 88 Translatio corporis 
controversa inter Pragenses et Imolenses 90 
et tribus seqq, 

4 Silvanus Ep. Gazensis Mart. KxEusebio, Menot. 
Basilii Imperatorky Marlyrdll Latinis e\ Grsecis 
47-2. An ortu Lusitanus 38 * 

2 Simplicius Martyr in Catalania, iu monasterio 
Ripollensi ea Dnmenecco 189 

2 Sponsaria Virgo Marfyr in Gallia sub Rictio- 

varo. Inventio corporis ea Clironicis Cenlulen- 
sibus 184 

3 Stanislaus Polonus Canonicus Regularis Latera- 

nensis Casimii iaa ad I !ra< <>\ iam 26 Vita au- 
ctore Martino Baronio, recognita a Friderico 
Szembelc 20.* Miracula Cixxm primo anno 
postobitum patrata : ea MSS. ipsiusmonasterii 
28 Appendices tlua 38 '. 

4 Synesius Marl depositusLucaein Hetruria, ejus- 

que elevatio et varne ir.uis|;iiiones. <•,<• inuiut- 
■mentis Lucensibus 474 heodardus Archiepiscopus Narbonensis. Cultus. 
Tempus Sedis. Vita in aliquibus el quare su- 
specta 143. Vita mj MS. Tolosxmo et Catello. 
cap. 1 Ortus, studia : causa Judaaorum expo« 
sita 145. cop. '2 Disputatiocum Judaeissuspectae 
fidei 147. cap. 3 Ordinatio in Archidiaconum, 
Sac..'riloicin >■{. Arc|iicj)isc(i|ium Narbonen- 
sem 149. cap. 4 lter Rcmanum. Bcclosia 
Narbonensis restaurata. Egenis el eaptivia 
subventum. Selva Pseudo-Episcopus oppugnu- LXXMl! 

'ii- 182 lynodi provim i di \. ta apo- 

184 cap, ti Friennalis febns : iter in 
patriam. Obitus, sepultura \$$ 

1 Tl dulphus Abbas S. Theoderii i in Or Remorum 

monte \> ta duplii ia : antiqui >i a dantur, i em 
pns \ ii.c. Coi pu iu monastei io pi oprio, et 
posl translatiom - Remos el Pai is >>■. ad iUud 

iuiii '.i7. \ ita > i )/.s. 98. cap. I Pi 
vitae VJ inte dignii p< im patrata 

99 cap. 1 v b •Vbbate faol i piua 

excessus e \ |no 

{ Theodulphus Presb. rreviris ad Mosellam. rnven- 
■ orporis el translal io i i i 'an ipratano 102. 
I reditus fllius Regia 103 et 2 ' e Caltna a ici e 
Mamis Antuerpiaa [03. Bistoria miraculorura 
i i MS. 103 

2 Theodulus Mart. ciun |i;uciiiibiis eHratrc Ulaliaj 

in Pamphilia El g um exSynaxario 187, Pas 
sio f.i Ms. Vaticanc Qrmco 181 Vita I 
ca i 

3 Theodulus Presb. Mart. cum S. Al candro Papa 

Roma : >■/ huj i ictis sinct 
a cr:i7l ef372 bReliquito in \ iriis Ecclesiia 
374. Pia exeroitia 379 c d. Consl mti i in Bde. 
Torm m( , mai tj rium :i7N e i 379 a b 

3 Timotheus l >e itor Marl . in i bebaid >, l Jonstanti 

nopolicolitur370 \> tamartyriifti MS. Grssco, 
<>//.. 1 et 2Torment& tolerata 380 el 381 cap. 
'■i i 'nic uxore crucifigitur 388 Acta Gra 
MS xviii 

4 Titiauiis E|». Laudensis in Italia ex Ftrrario t 

stOj Ughelio B03 

U 

IJltanus Abbas Possis et Peronae. Elogia m i/.v 
itcm .•/• Beda, ex Actis S. Fursaei, $. Foillani et 
S. Gerlrudis. Corpus Possi 1'il 

2 [Jrbanns Martj r ea MartyroL 182 
4 Urbauus Mart. in Africaw Martyrologiis ii'.''» 

3 Ursius in agro Viccni.ii>». Ciilius, a.ljunct;i deS. 

Juhajio Hospitatore i30 Vita mspecta edita ab 
Aniijtuu I erlo I 4.11 V. 

jf alenlinus Episcopus ficnuen.si.s ./ o/ftcu* />ro- 
/niis ci Ugliello 278 

4 Valerianus Martyr Forolivii ab Ariania occisus 
501 . ^cta martyrii ex Oratione MS. 801 

4 Valeri mua Mart, Scythopob" ea Synaxario etMd- 
nmisMSS, MM 

4 Veneriu l'i|»i •> ■.»|»ns Mc.liolancnsi Culta . ftmi 
citiacumSS. Anasta a, Ambrosio, Hie 

ronymo, Chrj lostomo el alii i 499 

3 Ventura OrdinU Crucigerorum Hispelli in I 
ln'i.1. Acl ■ ■ ' Jacobili 437 

2 Vindemialis I onfessor ex Corsica Tarvi ium ad- 
vectus t 27!i. \ ua auctore TitianoEpiscopo Tar- 
visino </ Ms. R< jinst Suecist — ~«» 

2 Vindemialia Episcopua Martyi inAfricaw Greg 

Turonensi et altis 275 

3 Viola Virgo Moivr Veronaa ■ i \fartyrol. ■'>xl 
i Vivalduaeremita 3 0rdinis S Fi asci Montaio- 

ne in Retruria. Patronua loci. Tempua mortia 
Vita ul.i inveiita l(i:i. V D ODJ io 

Polinaride Fiorentia ex M8. Ualko, Solitariua 
in </a\.i casianca dccii, rniraeulis i laru 164. 
Appendix de Eccleaia «.-t Conventu B. Vivaldi 
\(\:> W LXXXIV \v \\f aldeberhu Abbaa Luxoviensis in Comitatu 
Burgundi» 279. Cultue* tempu* vit». Acta 
ipta. Diversiab bocWalbertos Cmes Ar- 
quensiset alius Ep. MeldensiB 279. §2Anale- 
:inl s diversoram Sanetorum Actis de- 
pta280 Viteauotore Adsone Abbate Luxo- 
nsiexMS. etActu Befiedicliniem.cap.i 
,1,- <rita el obitu. Miracula viventis 283, eap.t 
Abbatesa temporibns Ludovici Ph\ Reliquue 
S. Waldeberti ad varia loca delat». Miracula 
1'" trala • u i 

2 Wiborada Virgo Marfcyr apud S. Gallurom Hei- 

vetia 287. Vita auctore Bartmanno. cap 1 pue- 

ritja S ancta el vita in Beculo 289. cap. 2 Vita 

l( l s Gallmfl; miracula, absentia et futura 

;l|l , -»-)i cap 3 Caedes Burchardi Ducis, 

, ur8 io Hungarorum, el abhisillatum mar- 

tyrium 293 cap. % Varia posl martyrtum pa- 

, miraoula. OccasioViti» conscripta 296. INDEX SANCTOKUM. 

Epitaphium 298. Alia Vita auctore Hepidano. 
Prologus 298. cap. 1 Ortus : pia educaho . 

.nuuast.cam proraotio curata. 300. Cfl». * r« 
fectiovitiBelecta:dteraoniacusliberatus:caum- 

ola illata Vita Constanti» peracU. et ab 
illusione Ciliaa induss liberata 302. cap. 3 
Vita peracta ad Basilicaro S. Georgu, dem ro- 

cYusaadS.Mag a303.aro ; 4 *™J**Z 

a S dallo apparente celebrata. Vana Ldalnco 
dicta> pVis sublata: D»roon fugatus: 
LnitensadjutaSOB «ro.oB.Rach.lda sanata 
et-inclusa : . Burchardi Ducia perjuri oadei 
prascita 307. cap. Hungarorum adventu* 
Martyrium toleratum. Cacus illuminatus 303. 
Historia miraculorum 311 Zacharias OrdinSa Minorum in Lusitania ex Fran- 
cisco Macedo, Waddingo, Tmigntacem, Cardoso 
22 * 1NDEX INDEX 

CHRONOLOGICUS. _\_vtr Ohristum Jeremias Propheta Lapidibus obru- 
tus apud Taphnas in dSgypto 7 

SECULUM I. 

An. 29 S. Jacohus frater Domini ab Apostolis ordi- 

natus,27 Decerabris Episcnpus Hierosohmi- 

tanus -' I 

An. 33 S. Paulns Hierosolymis agil cum SS. Pe 

el Jacobo fratre Domini -- b 

An. 47 Synodus Hierosolymis habita ab Apostolis 

22^c 
An. 60 S. Jacobus fratcr Domini Episcopus Hiero- 

solymitanus obit Martyr 25 Martii 24 a 
Cir. sec. 1 S. Philippus Apostolus MartyrHierapoli 

in Phrygia 7,10 e 

Sec. i S. Secundus Episcopus Abute in Hispania 

172 
S. Hermogenes Martyr in Asia B7i 

SECULUM II. 

An . 1 1 7 S. Alexander I Papa SS. Eventius et Theo- 
.lulus Presb. Martyres Romas 3 Maji 371 

373 f 
Trajanus Imp. 10 Augusti in Cilicia e vita 

discessit ^73 ' 

Sub Hadriano HesperusetZoeconjuges, Cyria- 

cus et Theodulus filii Martyres Attaliaj 180 

Cir. 133 S. Judas QuiriacusEpisc. Hierosolymorum 

passus 443 449 b 

SECULUMIII. 

An. 207 S. Andeolus Subdiaconus Martyr in terri- 

torio Vivariensi 35 

Sub Decio S. Porphyrius Presb. MartyrCame- 

rini traditur obiisse 4-56 

SS. Heraclius, Justus, Maurus Martyres Ful- 

ginii 457 

Cir. 270 S. Cominiusseu Comitius Martyr Catanse 

inSicilia 4I 

S. Corcndemus Diaconus Autissiodori 457 
Sub Numeriano S. Maurus Libycus Mart. 

Romae * * 

Cir. 280 SS. Timotheus Lector et Maura uxor 

Martyres in Thebaide 380 

SECULUM IV. Sub Diocleliano S. Florianus Princeps Officii et 
socii Martyres Laureaci 466 

S. Pelagia Virgo Martyr Tarsi coronata 458 
SS. Elenara et Sponsaria Mart. in Gallia. 184 
S. Flamina Virgo Mart. in Arvemia 185 

S. Olbianus Episc. Aneorum et discipuli Mart. 

463 
An. 303Petrus Ep AlexandrinusMartyr obit 189 a 
S. Hypolistus Martyr Atripaldae in regno Nea- 

politano ** 

S. Columba ejusque soror Martyres Turagii in 

Lusitania *^ 

An. 311 S. Silvanus Episc. Gazensis et alii 39 aut 

40 martyrio coronantur ^72 

An. 313 SS. Alexander et Antonina MartyresCon- 

Maji T. 1 stantinopolim translati 383 384 a 

An. 320 S. Athanasius Diac subscribil damnationi 

\i-ii in Concil. Alexandrino r.ticd 

An. 325 Nniiiium Concil. incausa Arii 194 f 195 

An. 326 Inventio Banctae Crucis pn S*. H.-l.-u uu 

<•( Macariura ESpisc. Hierosolymis 305 

S. Athanasius ordinatus Episcopua Mexand. 

196 od 

An. 335 Concilium Tyricoactum in causa S Atha- 

nasii aOOab 

Dedicatio Ecclesia? Hierbsolymitanas 300 c d 

208 b 

An. 336 S. Athanasius exul comm.-ratur Treviris 

-207 
An. 341 Alexandri», Bcclesiaecontaminats, Virgi- 
nes et monachi abducti 218 

jn. Vu ConciliumSardicenseincausaS. Athana- 
sii habitum 216 t 

An 356 S. Athanasius eflugit manua armatas <-t6 
annis in eremo latet 280 8 t 234 c 

An. 357 S. Athanasius scribit apologiam ad Con- 
stantium Irap. 190 ef 

An. 360 Sophi smatis h<ereticorum respon.let S. 
Athanasius 237 f 

An. 361 Constantio Imp. mortuo et Juliano impe- 
pante revertitur Alexandriam S. Athanasius 
237 239 f 
An. 366 S. Juvenalis Episc. Narniensis obit 390 
An. 371 S. Athanasius Ep. decessit 1902531 

An 380 S. Jacobus Diaconus Martyr Bergomi in 
Italia i77 

An. 388 S. Amator consecratur Episcopus Autisslo- 
dorensis S3a 

S. Munica vidua, mater S. Augustini raontur 

478 
S. Genius Confessor ettriginta militea Marty- 

res Lactorae in Vasconia Aquitanica ' 387 
S. Africanus hoc aut 6 seculofloruit Episcopus 

65 68 f 69 c 

SECULUM V. 

An. 408 S. Venerius creatur Episc. Mediolanensis 

499 b 

An. 409 S. Venerius Episc. Mediolanensis montur 

An 418 S. Amator Episcopus Autissiodon- 

1 Maji feria 4 ™ 52 f 60 e 

An. 444 Gelasius Papa reprobat scnpta de [nven - 
tmnesanctfeCrucis MA,[ 

An. 477 S. Titianus Ep. Laudensis traditur obnsse 

S Orientius Episc. Ausciorum m Novempopu- 

, 02 c. 

lama 
S. Germanus Scotus Ep. Martyr apud Ambia- 

3(J«J S. Benedictus Bp. ^serniensis videtur florufo- 

se , . . . 

S. Valerianus Mart. Forolivii ab Ar.an.s occi- 
sus»0lcirca500Vi«.liusE P . Tapser. ...... 

Africa videtur scripsisse Symbolura sub no- 
mine S. Athanasii 

SECULUM VI. 

An 515 Agaunum monasterium a S. Sigismundo 

XY fundatum lxxxvi AD TOMUM I 

fuwlatum aut instauralum 8 ^ e An - 

An. 524 S. Sigismundus Rex Burgumlionum occi- 

ditur 8:3 

An. 558 S. Cassius Ep. Namiensis ad Dominum An. 

migral 4l ° a 

Cir. 5b8 S. Marculphua Al>. obit 71 72e 

Cir. 568 S. Aregius creatus Episcopus Vapincensis dn. 

HOe 
Sec &atii6S.Briocu8Episc. in Britannia Armorica An, 

93 
8ub finem sec 6 S, Theodulphus Abbas in Hor Re- Sec. 

morum monte 97 

Cir. 600 S. Kellacus Episc. in Hibernia obiit 106 

SECULUM VII. 

An. 
S. Asaphus Episcopus in Wallia Boreali 84 
Post un. 601 S. Are.lius -ivi Aregius Episc. Va- An. 

pincensis obit HO 

An. 625 S. Walflebertus Ab. Luxovii moritur 279 An. 
An. 663 s. WaldebertusAbbas Lux< ri moritur274 
in. 680S Dltanus Abbas Fossis, moritur 121 
8ubfinem seculi S. Bertha Martyr Abbatissa Aven- Am. 
naci, obit 115 

An. 
SECULUM VIII. 

An. 
Cir. 701 S. Evermarus in agro Tungrensiocciditur 

123 An. 

S.Philippus Presb. Cellas in Palatinatu Rheni 

127 An. SECULUM IX. SECULUM X. SECULUM XI. 

Ju. 1005 S. Godehardus fit Abbas Hersfeldensis 

»06 c 
An. 1008 B. Aufridus Bp. Ultrajectinus obit. 433 
An. 1022 S. Godehardus ordinatur Episcopus Hil- 

desheimensis Dominica i Adventus 506 c Sec. An. 81 4 Nicephorus Confessor Ilegumenus Medi- 

oiensia iu Bitirj oia obit 505 

Cir. 850 Curpus S. i ienuani Ep. M. delertur Ribo- 

montem 274bc 

An. 862 Abbatia Vabrensis in Gallia instituta 65 c 
An. 882 CorpusS. Theodulphi Ab. Remis deponi- 

tur 97 f An. 

An. 885 S. Theodardus consecratur Archiep. Nar- 

bonensis 151 c An. 

Cir. 893 S. Theodardus Archiep Narbonensis de- 

cessit 143 An. An. An. 920 B. Rachilda inclnditurad S. Gallum 288 e 

307.1. 
An. 925 S. Wiborada Virgo inclusa apud S. Gal- 

lum Martyr obil 287 c 310 d 

An. 946 B. Ra.-hilda im-.lusa moritur 288 f An. 

An. 960 S. Gu.lebar.lus nascitur in Bavaria supe- 

riore 506 c 509 a An. 

Cir. 968 S Evermari corpus inventum elevatur 

apud Tungros 130 131 e An. 

An. 970 Cnrpus S. Theuduljihi Ab. refertur ad mo- 

nastcriuiu S. Tlic.uioriri 98 b An. 

An. 990 S. Godehardus lit monachus Benedictinus 

in monasterio Altahensi 506 c An. 

An. 996 S. Godehardus creatur Abbas Altahensis 

ibid. c An. 

Sec. 10 S. Petrus Thaumaturgus, Episc. Argivo- 

rum in Peloponneso 432 An. An Sec MAJI 

1024 Franoofurti Synodus habita coram Con- 

radu Imp. Episcopis et Abbatibus hic indica- 

tis 515ef516a 

1038 S. Godehardus Episc. Hildesheimensis 

moritur postridie Ascensionis die 5 Maji 

506 f 
1047 S. Wiborada Virgo Mart. a Clementr II 

Sanctis adscribitur 288 a 

1097 Corpora SS. Elenarie et Sponsaria Virg. 

Mart. inveniuntur Centula3 184 c 

xi Corpus S. Synesii Mart. depositum Luca? 

475 a 

SECULUM XII. 

1124 Corpus S. Synesii Mart. elevatur Luca? 

475 cd 
1 125 B. Conradus fundator Montis Angelorurn 

in Helvetia &13 

1 1 : ; 1 Innocentius II Papa degit Leodii, dein 

Elemis, ubi Sanctis adscribitS. Godeliardum 

29 Octobris 528 abc 

1132 Corpus S. Godehardi elevatum transfer- 

tur 4 Maji 528 c d e 

1160 S. Brioci corpus Andegavi solonniter 

transfertur 95 a 

1 162 Corpus S. Monicae defertur Aroasiam 20 

Aprilis 4921. 

1183 Corpus S. Flpriani Roma translatum Cra- 

coviam m Pohuna 472 d e 

1196 Prima ostensio Tunicae Domini Treviris 

facta est Kalendis Maji 2o 

12 S. Peregrinus in dicecesi Nucerina moritur 
159 

S. Aldebrandus Ep. Foro-Sempronii floret 160 
B. Geraldus Ordinis Canonicorum Regularium 
3*f 

SECULUM XIII. 

1204 Brachium S. Philippi Apost. Hierosoly- 

mis Floientiam defertur 18 a 

1210 S. Brioci variaa Reliquise Andegavo Brio- 

cum deferuntur 96 

1225 B. Gregorius dein Ordinis Eremitarum 

S. Auguslini nascitur 541 a 

1240 B. Gregorius cum matre Anna suscipit 

habitum Eremit. S. Augustini 541 c 

Corpus S. Theodulphi Presb. invenitur Trevi- 

ris 102« 

S. Valentini Ep. Genuen. pars corporis trans- 

fertur ad asdetn Catliedralem 279 a 

1246 Curpus B. Joannse Reclusae Ripatorium 

transfertur 539 

1252 B. Mafalda Regina Ordinis Cisterc. mo- 

ritur iOM2-c 

1462 B. Michael Gedrocius ingreditur Ordi- 

nem Regularem S. Mariae de Metro 558 a 
1267 Aitare S. Valeriani Mart. consecrutur 

Furolivii 501 c 

1283 Indulgentice Ecclesiae Narniensi ab Ar- 

chiepiscopis 3 et Episc. 12 concessae 398 e f 
1287 S. Juvenalis Conf. Fossani in Patronum 

erat assumptus 4 1 9 b c 

1289 Nicolaus Papa IV concedit Indulgentias 
Eoclesiae Narniensi 399 a 1> 

1290 Corpus S. Jacobi Diaconi Mart. eleva- 
tum Bergumi 477 e 

13 B. Alexander Conversus Ordinis Cister- 
ciensis 438 

B. Zacharias Ordinis Minorum in Lusitania 

22* 
Ven. Catharina sanctimonialis Ordinis Cister- ciensis Cir INDEX CIIRONOLOGICUS. 
ciensijs Parci in Brabantia 537 

1300 B. Vivaldua Eremita 3 Ordinis S. Fran- 
cisci moritur 163 e i ww u 

I75d An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 

An, 
An. 
An. 
An. 
An. 
An, An. 
An. 

An. 
Cir 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An 
An. 
An. An. 
An. 

An. 

An. SECULUM XIV. 

1314 Caput argenteum S. Juvenali Conf. do- 

natum ;i Pliilipno Principe Achaiae 'i 10 (1 e 
1817 Episcopatus Vabrensis in Oallia institu- 

tus 65 c 

1323 Joannes Papa dat Indulgentias Ecclesise 

Narniensi 399 c 

1333 Corpus S. Theodulphi Presb. defertur 

Treviris ad sacellum S. Gregorii 103 f 

1338 B. Alexander Vinciolus Ord. Minorum 

ordinatur Episcopus Nucerise -25 * c 

1343 B. Gregorius Ord. Eremitarum S. Augu- 

stini Veruculi vita. fungitur 51i> 

B. Angeli de Gualdo corpus transfertur 23 * e 
1357 Innocentius VI Papa Beatis adscriMt 

Gregorium Augustinianum 54 I l 

1363 H. Alexamler Vinciolus Episcopus Nuce- 

rias moritur. 24 * 25 * f 

1305 Carolus IV Imp. Agauno Pragam trans- 

tulii corpus s. Sigismundi Regis 00 ef 

1377 lteln|iii;i.' S. Cvriaci traduntur Ancoilffl 

ad novam Cathedralem translatse 445 c 
1383 B. Panacaea Virgo Agamii in Novarii 

dicecesi obit 107 

1392 Transfertur Cathedra Episcopalis Foro- 

Semproniensis cum corpore S. Aldebrandi 

Episcopi 162 ab 

SECULUM XV. 

1430 S. Monica traditur translata ab Ostia 

Romara 198 c d 

1440 B. Ladislaus Gielnovius nascitur 565 f 

567 
B. Michael Gedrocius in Polonia uascitur 558 
1444 Collegium Canonicorum constitutum ad 

Corpus s. Africani 66 c 

1477 Corpn- S. Africani post. altare majus po- 

situm 66 c 

1456 B. Philippus Aquilanus Ord. S. Franci- 

sci de Observantia obit 556 a 

1459 S. Antoninus ex Ordine Praedicatorum 

Archiep. Florentinus montur 314 

1462 1!. Ladislaus Gielnovius vitara monasti- 

cam S. Francisci protitetur 565 c 572 b 

1464 In Crucigerorum unam religionem i iadu- 

nantur plurium Hospitalium Fratres 438 b d 
1480 s. Monica Translatio in novam Eccle- 

siam Roma; 195 C 

1485 B. Michael Gedrocius Canon-icus Regula- 

pis S. Mariae de Met.ro obit Cracovire 558 
1487 B. Ladislaus Gielnovius eligitur Vicarius 

Provincialis 573 c 

1489 B. Stanislaus Polonus Canonicus RegU- 

laris Casimiriae moritur 26 ' 

1494 B. Lidislai Gielnovii Constitutiones ap- 

probantur 574 bcd 

1499 B. Vivaldi conventus ab Observantibus 

Franciscanib. erigitur 166 de 

SECULUM XVI. 

1504 B. Pius V nascitur 17 Januarii 623 d 

1505 B. Ladislaus Gielnovius Ordinis Mino- 
rum de Observantia moritur 565 

1516 Processus informativus de S. Antonino 

Florentia? confectus mittitur Romam 356 e 

1513 Corpus S. Synesii Mart. transfertur Lu- <•:<■ ad ffld im Cathedralem 
An. 1519 Tres Cardinales referunt in i r - 

de Processu informativo S. antonini B56 e 
S ; Secundi Episcopi oOrp lur Ibuta \n 

templo s. i.ii ;.r |73 

An. 1521 Pro decernend i Canonizatione S. Anto- 

nini Consistorium indicitur, sed doii ' 

tur ob morbum el dein mortera i eonis \ 

An. 1522 Adrianus VI Sanctis adscribit Antoninum 

31 Vlaji 
An. 1523 ClenK-ns VII edit Bullam Canonizationis 

s. Antonini 358 e 

An. 1526 s. Germani Ep, Mart. eccli tare 

dedicatur Ambiani 265 c 

An. 1528 B. Pius V ordinatur Sacerdos 628 i 
A». 1555 B. Pius V creatur Episcopua Nepesinus 

<•! Surianus 627 <l e 

An. 1557 B. Pius V oreatur Cardinalis el Summus 

i quisitor 627 i 

An. 1561 Corpora s Jacobi el alioi iim Bergomi 

transferuntur i 7 7 r 

.///. 1563 Tridentinum Concilium conclusum 629 b 

Erigitur statua s. Secundi Abul g 176 a 

An. 156'j I>< S. Soruudi niiraculis | \' l.n 

iii tituitur I7i c <l 

An. 1566 Pius V eligitur summus Pontifes i J i 

nuarii 631 t'. coronatur I" Janu irii 6 1 1 - 
An. 1568 Crucigerorum Ordinem reformal Piu V 

I 18 d 
An. 1569 S. Carolus Borromaeus ictu sclopi illaa- 

sus 666 e 

.///. 1570 Ordo Humiliatorum a Pio V extinctui 

667 <• 'I 
An. 1571 Navale praeliura 7 Octobris et victoria 

apud Echinadas insula* obtenta <!<• Turois 

sub Joanne \u triaco 687 <•/ seqq 

An. 1572 B. Pius V Pontifei moritur 620 <<'.>}, 

astatis 68 anno 695 a 

An. 1572 Corpu B Michaelis Qedrocii transfertur 

Cracovias 558 

An. 1577 Gregorius XIII facit altare s. Juvenalis 

pri\ ilegiatum 400 a b 

.//(. 1883 Corpus S Juvenalis Conf. Fossani visi- 

tatum i t '« <• 

An. 1586 Ererta cunfraternita S. Anii;r \\'ar-a- 

vise 896 a o 

An. 1588 Corpus B. Pii V transfertur ad S. Ma- 

ri.im Majorem, el in sacello ad praei epe con • 

ditur 696ab697a 

An. 1580 CorpusS. Antonini solenni pompa trans- 

fertur 359 e 13 * 14* 15* 

An 1592 Ecclesia Colleg laniin Pedemon- 

tio in Cathedralem erigiti.r 41 1 b 

./;,. 1594 Corpus s. Secundi transfertur Abulse ad 

:,i Cathedralem I7«i •■/ .s. ■</./. Os aliquod 

■■t.l l^.uii.ilr defertur 171) 

An. 1598 Irruptiones Turcarum et Tartarorum 

plures in Poloniara 581 

SECULUM XVII. 

An. 1603 Canonici Varsaviensea testantur Bancti- 

tatern B. Ladislai Gieluovii publico JCripto 
597 598 
An. 160X Miracula ab hoc anno ad aepulcrum B. 

Ladislai Giolnovii usque ad anuum 1629 pa- 
tr.u.i 601 rl scqq. 

An. 1611 B. /, ichariae Ord. Minorum in Lu i 1 

corpus trani fertur 28 ' e 

An. 1616 Corpiis B. Malal.l.c R^ime rcjM-rfiiiu in- 

corruptum 1« a 

An. 1620 Corpus S. Juvenalis Conf. Fossani e T.XXXVIJI AD TOMUM 

capsa extracfum et inspectum M « 

yiw. 1021 Corpus idem in capellam restauratam in- 

fertur 416 

An. 10-24 Corpus B. Michaelis Gedroeh elevatur 

$64 568 

An. 1020 S. Hypolisti corpus invenitur Abellini 

44 c d 

Relatio Auditorum Rotic facta Urbano VIII de 

nctitate Pii V 7,S 

An. 1033 S. Hypolisti eaput et 12 corpora Sancto- 

nmi inveniuntur Ahellini W d e f 

B. Ladislai Gielnovii Vita scripta a Vincentio 

Morawski *' 66 

An. 1040 Corpus S. Titiani Bp. Laudensis inven- 

imn transfertur ^03 e 

An. 1042 Gratia miraculorum facta invocato B. 

Gregorio Augustiniano 543 

An. 1042 Corpus S. Juvenalis Episc in crypta la- 

pidea Narnia? reperitur 402 407 a I MAJI. 

An. 1644 Corpora S. Synesii Mart. et BB. Romsei 

et Avertani etCathedrali Lucensi referuntur 

ad ecclesiam S. Petri 470 a b d 

An. 1649 Corpus S. Juvepalis Ep. ad Majus altare 

Narniae transfertur /f07 

An. 1650 Reliquia* S. Germani Ep. M. cum arca 

in hostili irruptione mire servantur 274 e 
Gratiaa plurimffi miracultfrum factae interces- 

sione B. Gregorii Augustiniani »44 

An. 1GG0 Reliquiaa aliquae S. Germani Ep. M. de- 

feruntur Ambianum 27ie 

1603 Deipara? Virginis patrocinio, per B. La- 

dislaum Gielnovium implorato, surdus sana- 

tur 619a 

1072 B. Ladislai Gielnovii corpus elevatur 

Warzavia? b00a594 595 

1070 Reliqui* SS. Gregorii Magni, Luci» 
Virg. et Mart. et Marculphi deposita? in ec- 
clesia Antuerpiensi S. Salvatoris 82 An An. 

An. FINIS. ACTA ACTA SANCTORUM 

MAJI. 

TOMUS PRIMUS. 

Acta Sahctorum Mdji complectitur pars lia-v operisquinta. Mcnsem eumvulg 
Floridum dicunt, quia florum proventu abundat pra* aliis ; sed si fructuum 
ccelis illatorum potior habenda est ratio, quam florum ornantium terras, 
Frugiferum jwe meliori dixeris. Etvnim <•<>//<< /« hic monutnenta </<• Sanctis, ////- 
mero et magnitudine //////•</, quam antenac uno m mense prodiennt, aut posthac 
proditura vidcantur, pluribus digesta tomis, /// horreis ////</<•>, in spiritualem /////- 
fnorum escam proponuntur, adpublicam utilitatem. Quod si mensium eorum ////- 
fl/z/.s, qui hactenus minorem dese spem faciunt, /<<><• ipso Majo <•/•////<// locuplenox ; 
,'//0111111 /</ diligentim lihenter referemus acceptum 9 qui uberiorem materiam, velui 
svmv>iti-m, in spem messis amplioris, nobis committere dignati fuerint $ autsuis 
sallem adjuverini precibus ad majora, quam posse nos putemus, prasstanda. Intc- 
rim optamus, ut memoria RR. PP. Heriberti Rosweidi atque Joannis Bollandi 
nuniquam excidat /<•<•/<//•///// animis. Licei enim <•<>/•///// nomina non prwferant 
horum lihrprum lituli, eo quod morte prwrepti, aut nullam <//// exiguam partem 
habere potuerint in Cpmmentariis Obscrvationibusque, quas saat <•<•//// anima 

qaaitam pia-svntis opvris </<• fitrma pravijiaa : agnosvimus //////<•//, svmpvi ////<• «////</- 

scemus, //</// modieam </ priore praiparatam fuisse materiam, etiam /////<• mensi ; a 
posteriore «///<•/// //</// nihil perfectum <•/ ////<• relatum, <///</</ meruerii ipsi /// aucto- 
ri adscribi, prout suo loco apparebit. 

PRIMA DIESMAJI. 

SANCTIQUl KALENDIS IfAJI COLUNTUR. 

Sanctus Jeremias Propheta, in /Egypto S. Apollomus, JMartyres 

occisus. S. Euphemius, I J 

s. Pmi.ippus Apostolus, Mart. Hierapoli s - Proculus, 

in Phrygia. s Peiestus, |MartyresInteram 

S. Jacobus Apostolus, films Alphsei, Martyr S. Vgapitus, nse in Umbria. 

Ostracinae. ss - Milites sxxm aul \ 
S. JacOBOS Frater Domini, primus Episcopus wxiv. 

et Martyrllicrosolviiiis. s - Quintinus seuQuintianus^Mart 10 Oriente. 

S Andeolus Suddiaconus, Martyr, in terri- s - Saturnina seu Saturninus, Martyr Eme- 

torio 6alli83 Vivarieosi ,ll:r '" Hispania. 

S. Cominius Martyr, Catanae in Sicilia. s Sabas Martyr, apud Grffieoa 

S. Maurus Libvcus, Ma.tv. rlomanus, Gal- S. Batas Persa, Martyr In Mesopotamia. 

lipoli dcpositus. s - Plorina Virgo, Martyrin Vrvernia. 

s. llvpnlisius Martvr. Atripaldae m regno s Justinus seu Justus, 

Neapolitano. S. Magnus, In Novempopuja 

SS. Columba ejusqu0 Sbrof, 'Martyres Tu- S. Isicius, ( nia. 

eurii in Lusitania. s ' hocas, 

S. Acius, IMartyresAmbianiinGal- S. Blandinus, m terntorio Galliarum Mei- 

s. Acheolus, | lia. densi 

S Ouintianus S. Isidora apud Graecoft 

s' Eleutherius s - Ajnator, Episc. Autissiodorensis InGaliia. 

"siveHeliotnemis, ' M krtvres InAfrJca S. Orienlius.EpiscopusAusciorurainNovem 

s Qagug Jiaityres inAinca p0 puloiiia 

S. Alexander, \ S. Afrlcanus 1 piscopus, juxla Vabrum ln 

S Sniurmnus Gallia NarbonenH. 

MaiT.1 ' { S - Marcul P hU8 VID. APP. 
T. VII MAJI 
NOT. 17 2 ACTA S 

S. Marculphus Ai.i.as, in Constanliensi Gal- 

li;i' Dicecesi. 
S. Asaplius Epiv-copiis. in Wallin liorcali. 
s. Sigismundus Martyr, Rex Burgundionum. 
s. Briocus Episcopus, in Britannia ^rmorica. 
s. Theodulphus, AbbasS. Theoderici, in Or 

Remorum monle. 
s. Theoduiphus Presbyter Treviris ad Mo- 

scllam 
S. Kellacus Episcopus, in Hibernia. 
S. Arigius sive u-cdius. Kpiscnpus Vapin- 

ccnsis, in Gailia 
S. Berta Martyr, Abbatissa Avennaci, in tlice- 

ccsi licincnsi. ANCTORUM. 
S. Ulfamis Ai.l.as, Fossis H Pcronae. 
S. Evermarus, in agro Tungrensi occisus. 
s. Euphrosinus Episcopus, Panzani in lic- 

truria 
S. Theodardus, si\ <• Audardus, Archiepisco- 

(|i^ Narbonensis in Gallia. 
S. Pcrc^ r rinus, in dicecesi Umbriae Nuccrina. 
s. Aldebrandus, Episcopus Forosempronicn- 

si< iu Kalia. 
B. Vivaldos, tertii Ordinis S. Francisci, Mon- 

lajoncc in Hetruria. 
B. Panacaea Virgo, Agamii in dioecesi Itaiiae 

Novariensi. ISOT. 1 PRjETERMISSI ET IN ALIOS DIES REJECTl. not. 2 SanctusPaterMacariusPresbyterwfimorfltorw 
Kalendorio JEgypliaco seu Coptitarum Christiar 
„„, ii Seldeno de Synedriis veterum Bebrseorum 
hh :>, cap. 18 adjuncto. Fidetur is cssc Abbas 
seu Pater et Presbyter Macarius, in Vitis Patrum 
laudatus, cujus, Acta dedimus n Januarii. 

S. SoM-ninr-, KpiM'..jms Scj.i. miijm ■dniui.s, hoc die 
consecratus traditur in Actis, quse dedimus 

vin Januarii. 

Dedicatio Eccle iae Trevirensis, et depositio Tunicae 

Domini in altari S. Petri, facta est hoc die, et re- 

colitur quotannis. Habemus quemdam semonem 

MS. in hac solennitate recilari solitum, sedquem 

nonjudicamus huicoperi inserendum EjusdemTu- 

nieaa post inventionem prima hoc <Iie publica os- 

tensiofacta esl anno4196. ConsulendiChristophori 

Broweri Annales Vrex renses, et auctores ibtdem ci- 

inii. lu ea nonnulla dicta sunt ad Vitam S. Agri- 

,n Episcopi Trevirensis <"/'• '» lln ' xmJanuarii. 

l;. iii|,,n ii- M : 1 1 1 \ i ■ , Ordinis Mnn.rum. indicatur m 

scriplis Additionibus Carthusiss Bruxellensis ad 

Grevenum. Vitam ejus dedimus xi\ Januarii. 

S. Joannae, Ordinis Camaldulensis, Translatio Bal- 

n. e indicatur a H ione. Deea egimus xvi Januarii. 

S. Bassus Martyr, indicatur in MSS. Menstis Tau- 

rinensibus Ducis Sabaudix. fidetur esse, qui cum 

aliis reldtus est Januarii. 

Consecratio ecclesiae Blandiniensis, a S. Amando 

facta uoc die, uti diximus ad hujus Vitam 

VI Februarii. 
S. Sabinus Kpiscopus et Romulus Diaconus, Atri- 
palil;i- ni li ilia, occasione S. Hypolisti Presbyteri 
et Martyris, qui hodie ibidem colilur, referuntur 
iHiu illoin Catalogo Sanctorum Italix a Ferrario. 
Nos illorum tcla clucidavimus ad diem 

ix Februarii. 
S. Soteri>, Virtrinis et Martvns limnana', nliquaa 
rrlnjnue mUervautnr m rn> sauctunonia- 

liiim s. Mariaa Silvaa-Sezanee apud Tricassinos : 
ejusque festum celebralur hoc die, teste Nicolao Des- 
Ouerrois m ffistoria Trecensi fol. 56. Acta S. So- 
teris illustravimus x Februarii. 

S. Guilielmi eremitse soiennitas celebratur in Sta- 
bulo Rodis, uti iliiiiiuis ml ejiis Vitam 

x Februarii. 
Waldegundis Virgo inserta est sub fmem Martyrolo- 
<ju Pragensis MS. nobis hactenus incognita. Estno- 
mcii S. r.nlileiMiiidis Abbatissae [si forsan esset ea- 
dem) ex variii Martyrologiis, sed absque ullis Actis, 
relatum x Februarli. 

S. Walburgis, Virginis et Abbatissse, elevatio et 
translatio corporis Eystadinm celebratur magna 
veneratione in pluribus ecclesiis, ei refertur in plu- ribus Martyrologiis manu exaralis ct excusis, ut% 

late diximus ad diem rjus natalem xxv Februarii. 

Comitissa Valentinensis vidua, a B. Coleta admissa 

uii rehgionem, sancte traditur obiisse in illius Vita 

a Sorore Perinna scripta; sed dies obitus non ex~ 

primitur. Ab Ariuro ilu Monstier, in Marlyrol. 

Francisc. et Oynecsso Sacro, referturad huncdiem. 

Qux in dicta Vita habentur dedimus pag. 610 

num. 54 vi Martii. 

S. Francisci de Paula, Ordinis Minimorum Funda- 

toris, Canonizatio refertur a Balinghemio. Vitam 

illustravimus " Aprilis. 

Nicolaus do Pepulis|0rfl*mt*£. Francisci, Beaticen- 

Guido de Bononia |sen/ftr Bononise, ubi eorum cor- 

pora asservantur in ecclesia Sanctimonialium S. 

Bemardini. Arlwusa Monasterio, in suo Martyro- 

logio Franciscano, Nicolaum hoc die mortuum ait, 

csecumque illuminasse ac mortuum susritosse : Gui- 

donem prsetermittit. Ast Masinus in sua Bononia 

pcrlustrata, utnmque ait 23 Aprilis mortuum; et 

huic magis credimus quam Arluro, jam sxpius de- 

prehenso mortuales diespro sua commoditate definir 

,, . expectdbimus ergo num quid inde de Vila, mi- 

raculis, cultu utriusque adferatur ; acturx de ipsis 

plenius in Supplemento \\\u Apriiis. 

B. Philippus seu Philipinus , Ordinis Minorum, 

Columbarii defunctus, tndicatur in Martyrologio 

Franciscano Arturi. Verum in Monte-Ilcino, quo >0T ' ' 

corpus translatum est, colitur die, quando ejus res ge- 

stasdedimus, xxvAprilis. 

S. Gualfardus Confessor, in aliquibus Veronensibus 

Kalendariis vetustis notatur hoc die: nunc fere 

festum /ii proprio ejus die, quando vitam dedimus, 

xxx Aprilis. 
B. Peregrinus, Ordinis Servorum B. Marias, hoc dic, 
quo obut, coliiur Forolivii : ast in toto Ordinc, ob 
feslum Apostolorum, colitur pridie, quando ejus Acta 
Ulustravimus, >^x Aprilis. 

Initium praedicationis Domini nostri Jesu Christi 
memoratur ad hunc primum Maji primo loco in 
apographis Marlyrologii Hierunymiani, Corbeiensi 
r.msiis excuso , Lucensi et Blumiano: item in 
Mss. Tamlactensi, Barberino, Augustano, aliisque 
monasterii S. Cyriaci, et Reginsc Suecix ; quibus 
adstipulantur Notkerus et Wandelbertus. Curiose 
hanc qusestionem deducit Florentinius in suis Notis 
ad Martyrologium S. Hieronymi, adquem lectorem 
remittimus. 1 
Mariamne etPhilippa, sanctae Virgiues et filiae S. 
Philippi Apostoli, Hierapoli mortme, referunlura 
Francisco Laherioin Menologio Virginum. De his 

nifra ni Aclis S. Plulippi §. 2 

MarJyres plurimi, Cantuarias passi, recoluntur a 

Ghinio DIE PRIMA MAJI. Ghinio in Natalibus Sanctorum fanon qui 

multadeiis examnial. Colijubentur hot die Offifiio 
semiduplici a Canonicis RegularUms 8. Juguslini, 
m Officiis propriis Romse anno 1613 excusis. Sed 
rnniiin m eorumdem editionibus posterioribus, 
■ Gabrielem Pennotlum Ordinis historiographum 
curatisetiUustratis: siteni etiam Martyrohgia An- 
glicana. 
Arthuagus Gothus, Abbas Prior mo a terii Sislea 
Toletanse, mortus 1 Maji anno 893, cum tilulo 
Sam n indicaturab Herrera in A(j ■"- 

niano /""/• 3 sed nititur hic auctoritatibus Juliani 
Petri, Eutrandi seu Luitprandi, el Maximijquss 
apud eruditos Hisp Utant, tamquam nuper 

confut.i . 
Viennae dedicatio solennh basilicae Salvatorisj sub 
nomine et invocatione S. Petri omniumque kpo- 
stolorum , in qua pro reverentia innumerorum 
Christi Martyrum et Confessorura ibi qi 
tiinu, locus ipse sanctitate et veneratione pluri- 
mum commendatur. /'" Martyrologium Viennen- 
, r , Ecclesix, studio Joannis le Lievre restauralum, 
e t aliud antiquius a Petro Francisco Chifletio 

ptum. 
Isaaru>, iii Kalendario JEgyptiaco seu Captico edito a 
Seldeno, indicatur ante S. Macarium, dequosupra 
eaimus- et S Jeremiam, 7'"'"' "'/"' /"""" locoda " 
mns: sed cum plurcs sint Sancti [saaci, i 
nomine difficiU est statuere, quis ille fueril maxime 
cum fieri possit ut ibiponatur aliquis, abomnibus 
aliunde notis diversus. 
Uollmaris, Abbatis vm Divionensis ad S. Bem- 
gnum, depositio Kalendis Maji celebratur, 
Sammartham in Catalogo hujus Abbatise, non pra$- 
posiw titulo Sancti, quo eum honoral ad xxxi Martii 
Ferrarius m Catalogo generali, citato Kalendario 
Eeclesiaa Divionensis. Nos varia Kalendaria ibi- 
( l em descripsimus, sed absque mentione hujus Hba- 

tis. 

S. Amator Episcopus memoratur ad hunc dtem m 

' Breviario Trecensi, et creditur ab altquibus hujus 

urbis Episcopus: quod non satis constat, <" '"/'" 

Mcetur ad Vitam S. ^matoris Episcopi Autissiodo- 

rensis 

B. Martinus, Confessor Tolentini, memoratur m 
scriptu Addilionibus Carthusiae Bruxellensis ad 
Grevennm i sed is hactenus nobis ignotus 

Reliquia Capitis sancti esl in magna veneral 
Ansedm, in dioeeesi Portuen i in Lusitania. tta 
pluribus GeorgiusCardosusin Hagiologio Lusitaniss : 
addens per traditionem haberi, quod '/' s '"" •'' '" 
cujusdamH.G\ra\diCanoniciRegularis,cum magna 

sanctitate mortuiin propinquo ejus Qrdinis monaste- 

no. 
Magnus. Norwegite Rex, ut Sanctus nlniur m 
Martyrologi \ Eichardi \Vitl<>nh L»wh„, ,„nw\\m 
,.,,„.„, Omittitur a Joanne I astovio in Vita /</"'- 
/„„,„ ,./ „ MUsali iquilonari ante ducentos circiter 
fere annos excuso: neque alibi de ejus cultu aliquU 
reperimus. 
Banbanus Episcopus refertur in MS Tamlachtensi. 
Colganus, in Notis ad Vitam S. Patricii triparlitam 
,,,.,• septimam num. 67, plures Sanctos nomine 
Bambani indicat t ei inter illos asserit Banbanum 
Presbyterum coli primo Maji. tgii di eodem u 
Februariiad Vitam S Melis annotatione 8. I 
certiorade eo ■ cpectamw 
Dichullus de Cluain-Blain proponitur in eodem MS. 
Tamlachtensi. De eo ea Annalibus Cluaneneiinui 
Vltoniensibus et Senatemibus tradtt Colganus wi 
Januarii, ad tertiam Vitam S.Furseeinum. 6, hrnc 
legi: Anno do Dichullus Abbas de Cluain-Eoias 
obiit. IdemadS VitamS. Patricii, auetor»Jocelmo uinii. 148, ait, s. Dichullum coli i Maji in ei clesia 
<je i i:;;nii Braoin, quaa es1 propo Ecclesiam Lu- 
thensem in I Itonia, el forte e i iera cum ea quam 
Vita tripartita < 'natiensei dicatur 

esse iu eadi '" qoa 

sunt Luthensis el I irnatiensis e Dealiquo 

Oichulloagilurin VitaS. Patricii anobisedita num. 
122, qum ibidem legi wssunt. Si Annales prsecitati 
aliquando in lucem prodeant, de eorum lerit 

niinn judicari, 
Aidgenus Fovariensis indiratur i« MS Vamtaehtensi, 
/,, | | ieu Fourrio in Me lia pro- 

vincia egimus \ Januarii, atl Vitam S. Fechini 
ibidem m Seculo dbbatis. Colganus, in Appendice 
ad Vilam dicti Fechini cap. Z t ennmerai Prsesutes 
dicli monasterii, intt rquos S \ Episco- 

p US Fovarensis el Vbbas ibidem, obiil anno 
i, i k | \.r /ilitni de eo ejusque cultu reperimus. 

limu , Germanus, Petrus, Reno\ itus . Joann 
l-v .,. Zi fenus, forte Stephanus, indicantur in 
MS, Tamlactensi apud Hibernos, de quibus prxter 
„„ a nihUscimus. Forsan eril qui plus lu- 

minis affundel Frigia forsan pro regione sumpta, ob 
S. Philippum Apostolum, Hierapoli in PhrygiacQ- 
ronatum, 
Colmanua, id est, Gobnenus; et Ossenus, fllius 
Moelsneachte . Monohenu el R manu indieantur 
,„ ms. Tamlachtensi: de quibtu nihit alibi legimus. 
( elganti8 t m Xndice Sanctorum od Triadem Thau- 
maturgam, indical Sanctos dtclos Colmanos uiginti 
octo ad Acta Sanctorum Hibernise, quinquagin 
i; feruntur ulrobiqut etiam ua\ 1 1 i nii ""'''' '''//'• 
eilfl \uid de hisce statuere. Tta etiam Mancha- 

ni, Mancheni aut Manchini viginti numerantur, ei 
se ., Ronani. Cum ergo hic nuda ponantur nomin 
nonpossumusaliudfacen quamea simplicitei lectori 

indicare. 
Bernardus, e monacho Clara-vallensi, titulo SS. 
Cosmsa el Damiani Diaconu Cardinalis, refertur 
ab Henrique ei Bucelino, cum titui Bi iti, omittir 
d,r a Chalemoto ei aliis. 
Lupus, Marochiorum Episcopus, Ordinis Minorum, sot 4 
Q ffl ai .,, , ;,, Hispania mortuus, nescilur quo 
,/„.. Cum relicto conventu priore Minores ad no- 
Vllm cwnobium migrarenl ; corpora Lupi el Ber- 
n:u ,li Q Viridante solenniter fcranslata sunt, el a 
Deomii omprobal Ha Iranslatio facta . 

, Maji anno 1289, «< propterea in \fartyrologio 
l , [rturi ad hunc diem refertw Lupus, 

cum titulo Beati: at Bernardn a Viridante, 

.l m ni rclatus, dicilnrat lem /< ^ I " 

pu ltua el res confusione plena indicatur Wadn 

ilnl . us anm L278 num. '■'•7. "'" de translatione 

Beatos appellat, H """' H beatos 

i ratres vocat. 

Martha Virgo, in Ariaco monasterio dimce is Lin- 

.111,, cum titulo Sanctue memoraturab 

(rturo prstcitato in Gynecoro mcro. Fuil hssc de- 

sponsataS. Amatori.pasteaFpiscopo i.ut\ 

cujus Vita infra datur, in qua deea agiturnum. 3 

et | ,, ,/, ,/„.. pio obitu el lepultura, a S. /'»"- 

tore curata, num !•'• _ 

i,,,,!,,,. Sohuermana, ab bsereticis in Bi 

1579 occisusi et Felimeus,cum jocio ab tu reticis 

in Hibernia interemptu indicantui cum titulo 

Beati in )iartyroi Franciscano Arturi 
s. Sabas, Bpiscopu Dapbnu i», celebratur m Ue- 

neneibutetT - Deeoagunm > 

ii Maji. 
aralbertu Abbaa, discipulusS < olumbani, m 
plul est Florario Sanctorum VUam ejxu damus 

MaWda^Regma, monialis in Arouca, indicatw in not. 6 

Kalcndaruj Kalendario Cisterciensi, Divioneanno 16(7 excaso. 
De ea latiut agimus inter Prsstermissot n Maji. 

S. Judas Beu Quiriacus Martyr, Episcopus Bieroso- 
luiu'.. ftoi die mortuus, est inscriptut varut Mofrty 
rolog&X, ast iotHaf ,v >1;i|L 

S. Titianus. EJpiscopua Laudensiflj hoc Bie mortuus 
traditur s'ed,ob feslum Apostolorum, ejus solennitas 
trdnsferlur in diem IV Ma J L PR.ETERMISSI. 

JVione, Menardo et aliis. Bonm etiam Acta ad 
hunc diemUidll Sunus. Fevum mfumcotomeos 
Poloni, n sedriirm Hunqan, cwn quibus referemus 
Am ™..iul.i. 

S. Lihorii, Episcopi Cenoraanensis, reliquiae hoc die 
avect», et xxvm hu.jus mensis Paderbornam alla« 
,,„ ,,,„.„„ nostet Bollandus, traetalupeculiande 
isto S:n,cto, ci plenius dicetur die natali xxm Julii. S 'm™ m ■:;,, U, B„rd lamrania. B. M 1 Episcopi. jMartyratn, VigUiis ta Apulia 

a.-Macarius i.pv p . / T>„, 1 «. 1 i^™„nk nvpntio celebratur hoc die ifl tes, i/6i w eecferia £• Ana>«B Metropolitana pari 
IUIII ip 8D Apostolo honore colttur, hodie refertur a 
Saussayo : el seculo 13 «Mbc diem hunc occupabat 
simul cum SS. Apostolis Philippoet Jaeobo' deinde 
convenientius fudicdtum est, proprie de eo soloagi, 
tfuod n iids faciemus, Iv «JjJ 1, 

SS. Calepodius, Palmathis et socii, Martyres Ro- 
mani memoranlurin MS. Strosztano: item a Ore- 
veno et Canisio i ab aliit imm Martyrol. Romano 
\ Miiji. 

S. Torquatns et socii, missi a SS. Petro et Pnulo in 
Hispaniam, celebrantur in Missali et Breviario 
Mozarabet dkto, ei anliquo Breoiario Burgensi; 
itrm S Torquatus solus in Bagiologio T/usitano 
Oeorgii Cardoso. Gonsule qum de iis dicimus xv 

Maji. 

s Restitut», Virginis etMartvris Soranae, solenni- 
taa celi bratur Sueasione in Arvensl Ecclesia, ob 
corpuseo translatum, attestUnte Saussayo in Mar 
/,,,„' GaUicano. Diet illiui natalisest xxvn Maji. 

S. AleXander mscriplns est MS. Kalendario Lugdu- 
nensi Duo hujus nominis Martyres sunt^ in Antonini 
perstcutibne Lugdniti pdssi. Horum alter colttur 
xxi\ J/iniis; sedquiaActa martyrii sunt juncta 
runi Actis S. Epipodii, ea damus \xn dprilis: 
alter, cum S. Photino, colilur u Junii. 

S. P]iili|i|»ns, c\ septem Diaconis, tndicatnr in UN 
Orseco Taurinensi: in Martyrologio Romano propo- 

nilnr V] .T.inii- 

S. Benignus Diaconus refertur a Ferrario, fortequia 
corput ejus, n"» mtlto anteoccisi, Mevaniam trans- 
latum rsi hodie a fidelibus, m scribit Jacobillus in 
Snmtis Umbtite. Colitur Umm,cum S. Vincmtio 

EpiSCOpO Mrniniriisi jrntrr SUO, LuCB rl Mrrani.r 

VI .lllllll. 

Matliildis. Regina Anglia^, pietate, hiiinilifate et 
caritate in pauperes celebris. ut Beata memoratur 
nh Eduardo MaiHMvin Xddsndisad Trophm An- 

niirnna.Silml nln .Ircit/tii. Fuil /iliaS. Maniair!:, 

Rcginx Scotiss \ Ud cujas Vitam de ea erit agendum 

X Jllllll. 

B. Guidonis, Pre^sbyteri Cortonensis, Ordinis Mino- 

,,,,.. N. riunrisn. inrenti» Ctopflt*, m iriirutnsn /nris 
indidO <r putBO rrlrarli, frsto ptfbHCO llOC ihr rrlr- 

bmtafuit. Verum eunifestuni diem, ex conCessione 
QregoriiXlll, celebrant Cortonenset in tota rfi 
ifuando de illo agendum erit xnJunii. 

Xru. Jacobus de VHriaco.ea Canonico Regulariprir 
murri Wpikopus Acconemis) '""' TusGulnnus et S. 
R. E. Caniinnhs, cum titulo Beati hot die ponitur 
a i: issioin Atictario ad Natales SmctArum Belgii. 
QuaUtumquede eo fere didpossunt^petenda iuntex 
UbioSdeVita B. Maria (M^Hiacensis,adduosprio- 

rrs " Jucobn rompositns per ('anlipratainim adjjtCtO, 

dando ad iltius Natalem xxm Junii. 

leaias Prophetai sufa Manasse EUge interiedtus 

ferlm in MS. Florarw. Jhalns Latnns, etMl Mar- 

iyrologio Romana v - Julii. 

S. Amalberga Virginis tranfllatio corpftriv . in 

[31andinio monasteriOj memoratura Molano, Ca- 
, Saussayo, Wionei Menardoet aliis. Dies dif- 

talisett x J,,lii - 

Zoerardus, dictus Andreas, et Benedictus, Eremitaa 

in Hungaria, memorantur a Molano, Canisio 1 , S. Pantaleeihonis, ' inventio celebratur hoc die in 
s. Sergii, ' QfficiispropiHis.JtUiesnatalu 

. . r xxvn Julii. 

S. Philosophi Martyris Alexnndrini elogium hoc die 
habct Synaaarium Chiffletimum ipse est, quem 
sinr nomine laudai Hieronymus in Vita Paulv, a 
nobis ad x Jannarii data num. 5. quod molli in cul- 

Cllm rrluiiitus provocanti od lihidinrm merilririihe 

prxmorsam dentibus linguam in vultum expuerit. 
Nomen a facto sumptum arbilramur, quia pro- 
prium tgnorabattir : quomodo eumdem alii Neceiam 
seu \ Ktorem appellaverc. Jgnut-le eo Martijrolo- 
il/a xxvin Julii. 

SS. Orientius etPatientiaMnrtyres, Osca3 in Hispa- 
nia. referuntur in Martyrologio hodierno Romano, 
nun har llai ,>,,ii annutatione : In Flore Snnctormn 
Hi-pnnia?. ex veteril.us monumenti^ Ecclesia 
Oscensis, legufftur hi parentes fuisse S. Lauren- 
tii Martyiis. Sed non liabentur Martyres, qudles 
tam.ii fecit, qui Ghronicon snb hdrtiine Fi Deictri 
nuper COnflavit. Cum plures hic sint difficultatet 
enodandee, commodius id /in ad Fitam S. Lauren- 
,/! x Augusti. 

S. Arnulphi, Episcopi Sue?sionensis, translatio cor- 
poris, Aldenburgum oppidum Flandriss, celebraiur 
in MSS. Ceiiirlens, et Florario Sanctorum : item 
apud Wioncm. Dorgantum, Mertardum, Bncelinnm. 
Dics e,ns natalis est xv Augusti. 

S. Grata, vidua Bergomensis, aliquibus Virgn di- 
cta, licet maritum habuerit, referlur a Bellino, 
Maurofyco, Molano, Galesinio et in Martyrologio 
Romano. At colitur, ut vidua, in Ecclesia Bergo- 
mens, XXV AugUSti. 

B. Jacobus Tifernas, Laicus Ordinis Minorum. scul- 
pendi peritia insignis, virtute et miraculis clarus. 
Tiferni sub majori ara conditus : cujus corpus 
solitum fuisse ostendi hisce Kalendis Maji scri- 
bit Angelus Contide SanoUs et Bcaiis JHfernensi- 
bus. Verum Arturus du Monstier m Mmtijrol. 
Francisea.no, et Jaeoiniius de Sanctis Umbtix refe- 
mnt nntalem xvn Septemb. 

S. Januarii Episcopi Translatio Neapoli indicatur n, 
Catalaan aenerali J'rrvar,i. Dtes ejus natalis cele- 
bramr x > x Septembris. 

S. Matthsei Apostoli natalis mrmomtur u, qualuor 
apographis Marlyrologii HieronymUini, item MSS. 
RiclienaiiijiensL, Awjuslano et Labbeano, sed omisso 
nomuie natalis. Colitur xxi Septembris. 

S. Benignus, | . . j occasione S . Jndeoliso- 

S. Anilocl.ius.j l resb y teri ^ c„,n„,hocd,ecol,tnv, 

S. Thyrsus Diaconus, referuntur a Mauro- 

lijco, Grevcnn, Cauisio, Ferrario ; at sibrsim colun- 

i Novembris. 
SS. Andochiuv et Tliyrsus 

B. Vitalis, J 

B. Gaufridi, I. 

B. Gmllelmi. I 

S-„ etri ' - 'Monachorum, 
B. Haymoms, \ 

Abrineansi, etRedonensi, mcmomtur a Mettardo, 

ab Efeftriqua inter Omissa et " Sauesayo, Ex his 

B. Vitalis Acta dedimus vnJanunrii. 

Guilielmus, cui potertl tiaufridus adjungi, refertur ab 

Hcuvigue: xx Octobris. 

Petrus Abbatum, xxiv Septembris. 

Saviniacensium.ele- 
vatio corporum, 
facta ab Epiv.-,.- 
pisCanomanensi, DIE PRIMA MA.1I. Petrus, cujm AcUk MSS. habunu8 t ab ebdem memo- 
ratur xxiv Deoembris, 

Haymo, ut dvntnut ititw PrsetBfnttseos 30 dprilis, 
indicatur m Kalendario /•»" '«»<' r.nnso xwi Septem- 
bris. 

Baruch Propheta, oeensione S. Jeremise, '/'" '""' die 
colitnr, mbjungitnr aPetro '/<■ ^htalibus, et refeftur 
a Witfordo in Martijrologio Anglice olim edito. 
Verinn is a Or.vcis in Men.i is cclcbrutnr xwni Se-p- 
tembriff, 

S. Plaridi et Soeioriim exeeptio reliquiarum, in mo- 
nasterio S. Benedicti de Padolvrone, indicatur a 
Wione, Colvntur iu Martyres vOctobris, 

S. Gereonis Martyris Coloniensis et Sooiorum me- 
moria celebratur in Conventu S. Hieronymi Val- 
lis-belle-factae, territorii Penichii in Lusitania, 
ob sacrum caput et alios pretiosas reliquias Ibi- 
dem asserv.iius. de quarum translatione agit Car- 
iloso hoc die m Hagiologio Lusitano, Goluntut lu 
mncli Martyres x Ootobris. 

S. Joaunis Boni, Ordinis Eremitarum S. Augustini, 
Translatio Mantua?, mscripta est Auctario Gi'eveni 
inl Usuardum, et Marlyrologic Oermanico Canisii. 
Dics ejus natalis censetur \\m au.1 kxiv Ootobris. 

S. Elisabethae viduee elevatio capitis, faota anno 
L236, tvaditur in MS. Flordrio Diesejus natalis 
est xi\ Novembris 

S. riementis, Mediomatricee urbis Episcopi Transla- 
tio, anno 1090 facta, memoratur m Kalendario 
Ecclesia Luxoviensis, ah aliis die sequi "/' : "' dies 
ejusnatalis colitur wni Novembris. 

B. Galganus eremita, in Italia, memoratur m scnptit 
Jdditiombus Carllmsur Bru.rcHcnsis ad (.rrcrnuin, 
in Murtijrol. Romano m Decembris, 

S. Tebredia Abbatissa indicalur m Kalendario MS. 
Onlinis Bcncilictiui. Endem, in solo indice Bucclnu 
repeitn, imlicatur coli XI Decembri-. Sapientia, Banotimonialia monasterii de Remeia Or- 
dinis Cisterciensis in Belgio, divino alloquio et 
ccelestibus visitationibus facta; /'" Chry- 

sostnmus Hrnrujuc in Kalendaiio Sanctnrum ac 
Beatarvm Ordinis antB Litin I eium m 

Menologio, ac Bea1 im appi Uat. S tnctam vocat < ,: 
malot: Saussayus Tm uumnnrr.it: Manrique adan. 
L218n«m. 8, "/' """" titulo abstinei Qumd 
referuntut, in Vita B. TdsedeNivellislcgipoterunt, 
quando de ea agemus, xi Decembris. 

s C"mi'iui. l'|>i>'-"i'i ("""riNopitensis in Britannia 
Armorioa, Translatio celebratur hoc die '" Ecclesia 
Corisopitensi ', de Apostolis uero proxima die non 
impedita. At per diocesim f\t de 8, Corentino proxi- 
ienon impedita, Memoraturetinm hocdie m \fS 
Barberiniano, Carmelilano CfflontiE adswvato; nec 
non apud Bellinum Parisiis auctum, Grevenum, 
Mol num, Canisium, Saussayum <t aHos, Dies nata- 

hs rst XII IWomhris. 

Moohcemius <ie Tyrdaglass memoratur inter Sanctos 

Ililcrin.r prnuo loCO m MS, Tainlarhirn^ ' rlihri- 

iin ,i Colgano is esse, qui in Vita S. FHntani, a no- 
his edita ad diem wn Februarii num. '*. dicit 
Mocumim, qni est «'11111 S. Columba Magistro suo 
111 civitate Tyrdaglass, in terra Momonice, juxta 
flumen Sionna, Qum fereeadem narranturin Vita 
S. Columba /'/" Crimthandi, danda xm Dacera- 
bris 
SS. Willibaldus, Episcopus Eystadiensis e1 Wuni- 
baldus Abb is ejus frater bccasion i S Wall 
sororis, qtta <>b reliquias Eystadium translatas, m 
mullis Ecclesiis liabct solenncm reneration m , ut 
jum supra diximus in variis Wartyrologiis referun- 

lur. /:'.r bis 

S. Willibaldus colitur vu Julii. 

ct S. Wunibaldus xvm Deoembris. Actortui) 
epitome DE S. JEREMIA PROPHETA, 

IN ^GYPTO OCCISO. 11 

VIDB.APP 
1. \ 11 UAJl 

18 I •ncipimus hunc mcnscni Majum a summis sanctlS- 
simisque virts, Jeremia antiqnx legis, Philippo 

Bt JaCObO rr ilutnlcuario numcro Ap"stohs, ct al- 

.teroJacobo Fratre Domini, Episcopo primo Hie- 

fosolymitano, ftovi Testamenti Piincipibus , ei subsc- 

ijucntnr, quasimesse perorbem universum accreScente, 

C quam piurmu Sancti, Prminir, uc mofes hujus operit 

ni uiimensum c.ccrescat, qux de S. Jeremia prseclaris- 

simu ..rnbiiiilar. <'" pilrnmt Inji "/'"(/ 'jnainpluinims 

ejut prophch.T Tnterpretes. Fuit autem Jeremia? ut 

pnucis c/iis ijcstacumplcctamui .fuit, /"'/"'"", Sacerdos, 
Doctor, Propheta et Apostolus ; jam btde ab utero ma- 

tris, 11 1 pluruni criiscnt, SOnCtificatUS, rl ad i'l miiiiiis 

cousccrntus. Decimo quinto circiter vitse anno, lesU S, 

Uirroniimo, propbrlmr ro/iil, innncdiutc (l Deo »r 

u,i prtedicandum Judseis ceierisque nationibus adventum 
jRegis Nnbuchodonosotis, excidium Hierosolymitam 

b\s,et cirninriini proenirririnii ur vcnnnnnn c.rlci nunniin . 
Iutcr commiiiatimies, uicrcputiones aC Imncnhi, n 

iimc nnic i.cia promissa de reducendis elt Ch 

,l;ns, ilc rcihmcndii per Christuni miuuln, ilr (irnhbiu 
in Ecclcsiam redueendis, de mu/tiphri graliA ct felici- 

lulr uon Trsluinrnh. Ycruin, pTO "uuu labmr siin, ,n- 

lul ab mgrntU civibus iuis retuUt, •prtetet probra, vin- 

cnin, i.nccicoi ct mbrtent, lapidibus obrutas. Quo no- 

mnic ut Martijr cclrbratur a Trrtulhano, Epipbnnm. 

Hieronytno, Isidovo, aliufQue. 
2 Sacra ejus memoria ad hasce Kalendas Maji recth liturapud Orientales, Greecos, Lalinos. Nam quodha 

hrmiis Martyrologium /irabico-AZgyptiacum, a Gralia 

Simonio Maronita pro nobis Latine reddilum, ista ha- 

hct : Primo die Maji memoria Jeremi» Prop 1 itae 

sanctiflcati, ln TyaicoS. Saba ibbatis, quod Syria- F 

cuiii bubcr, pnirsi, indicatur Jeremia Propheta. Gratci ;,"''',';„"/','"' 

,„ urbe Constantinopolitana bur.hr solenne f >tum S. 

Jercmic crlrbnuit lfi veii'M'abi!i A.pOStoliO SHncti et 

Principis A.p istoli Petri, quod 

imam el magnam eccle iam. Uti indicalui in 
]/s Snnaxario Graeeo Collegii Claromontani Societa- 

w I . / 1 ' I. 

tisJesu Pansits et m Menseu excusts, ubi et laus ■ 
dem Proplielte hymnis, bdis el canticis promulgatur, 
Nobis sufficiat elogium, quod in pervetusto \fenologio 
Ba UH Porphyrogehiti [mperatoris Constantino- 
pglita Christi decimo conscripto profertnr, et 

est Latine red litum hujusmodi. 
3 Jeremiafr, electus Uei Propheta, fuit ei Judaja 
el multa quidem vaticinatu 
^ero HieroSbl 1 »m. Quapropter \r- 

cam legis acci lire in ea ei '"'■ ''' 

j n pe rondit, illos qui tunc aderan! 

11 , allodtitus': Muravn Dominusex Sina in co»lum, 
ac rui-ii m Sina cum pote I ite i Bignqm 

erit vobis adventus ipsiuS, quandogentea omnes li- 
gnum b 1 iraverint. Qwe cUm dixissfct, illico Buper 
eam caveam, in qua Arcam abstcotiderat, nnbes ap- 
paruit, locum illum pcr <liem integrum "bunibraii>. 

Plui A 

i i. n i /,,..111111 
i/, ,,,„,/ — , g DE S. .IEREMU PROPHETA. 

PIuresdeU.de »ru, ■ ■ ostulit, I «« '"■; « '" ' J %£*£ " 

rumsceIeraredargui S set.Cumvero, te «Egy- fi »* « ' ,- ,. „ 

pt abii et, pr*dixitf ™. ui «■ " J;»* ,. „,', „ ,,„nt 

.1 onc renl I , n , ? ' « ':' c ' i„ 

Salval orempue, , ■ ■ carcerem quier *£*(£ '?°»f «™ ,„, .,.. 

rum. Acde mmTaplrou , *»m«i ac, et u ergastc < 

Ubg ■ populo i br vlta ■!■'■ pr, I , toM cbttM ta ■;';," ""' ■ 'V ,,,,,,. ' ■ '" , 

I / «MMi C/ ,We- -/ ■■■-/• 88».6. uloruntJe, ',„ ,„ m 

.,..,, //!■■/ /.' ,,,/,. ,,,'■- ...-',.»'- «J , buefil melech ,/ 

sed lutum. £•■ fioc auletw /"•■" niftu floaiwi </'/"" »w 
.:, parte Aquilonari, ant etiam extra mu- 
m civita(is cum i„tra ,: exlra potuerinl esse carceres 
wri} el hoc loco ultimus iste fuisse, in cujus lacum hit vcrbis : Jeremia ^nathol , ud Taphnas 

pti i pidibu a populo obi utus, occubuit I 
. loco, ubi Pharao babitarat. <£gypti enim ma- 

j_.ii,., iihini veneratione prosecuti sunt, quod ab eo oma i nin veneratione prosecuw buiu, quuu «uw .,,,.,,/,,,,- /,,,,//,■ /,/,- 

essent be D umulati, dum e ''' rlrn '^ ' 'i ^ u „ 

ocodilos Gr*ci, .!■:,,,..! ^^«~ '"" '""' , '! 

menephotl ant, ab eis avertit. Porroquic - fuerit dimtssut Sanctus, ^^^»™ - 

queeiiam hodie, Chrisl professi, i loco pre- phet* paratus mgmsns sit P^"«J™**£ m 

Ltur el de loco illo pulverem colligunt, mor- r Aodfa «.«««m "•'"/«"■- "'«' "7" -— <"/ i: , / /'/,/',, /oon- 
„,•> tfbscftl. o ab illxs hominea < urant, multique crocodilos ex 

aquis illi fug mt. Aci ep nos ab Vntigoni et 

ptolon aei i osteris, viris m gno uatu, Alexandrum 
Macedonum Re\ em, cum Vatis &epul< rura 
eteaquaa da se praedixerat cognovisset, ejus cine- ,.,• loca, similem carceris modum apud Judseos usita- 
,,,,„ indicantia, Psalmo 87 v. 7 Posuerunt me in lacu 
inferiori, in tenebrosis et in ombra mortis. Psalmo 
30 v. 3 Eduxil me de lacu miseriae et <le luto faecte. E 
Zacharim 9 v. II Emisisti vinctos tuos de lacu in ,. illisque illustre ■ u- quo uon esl aqua. ' trm autem ****» ""^ Celebritaa 

iii loi '/'" 

putatw ""- 

'/,,/,///s 

//(/'■■., ;ui,i undequaque ornatum excitas e unde fa- 
, 'niiit ul aspides inde arcerentur, uti el ex flumine. 
/f,., in dicto Chromco, Joanne Ifi cftM in Prato 

ituali lib. 10 de Vith Patrum cap. 77 h*c inter- 
im'1 Tunc aio, mtfoif, Domino meo Sophronio : 
Eamus ad Tetrapylum, et illic maneamus. Est autem 

is ille Alexandrinis venerabiiis . dii unl enim Je- 
remijB Pn phetaa ossa es ZEgypto sumpta, ab Al - 
xandro conditore urbis illic fuisse reposita. 

;, l a ejusdem Prophetee memoria adhucmper- 

,.,./ ,„ Terra ' a Peregrinis religiose visitur. 

\, /// primo inter Ratna el Jerusalem, decem circiter 
inilhai ibus ab urbe, occurrit in amamissima valle am- 
plum templum (ut Quaresmius lib. i cap. 7 et nuper 
inde advectus Fr. Ani i nzales Hb. -1 cap <'. /, - ,/-/// c/ ejus 
spelunoa alio ////■/"" intra urbem loco intelligendum quod ail Ni- 

cephorus lib. 8 cap. ( -» de Helena Constantini matre, 

Q fovea Jeremi e mirifica construxil opera, dif- 

ficulter definieris. 

7 hatini etiam hisce Kalendis Mnji celebrant nata- 
lem S. Jeremise Prophetse ifi antiquioribus tfarturo- Vlll/lls 0lllld 
logiis, seepius a nobis allegari solitis, Casinensi, Bar- tatinos. 
rino, Jltempsiano, S. Cyriaci, Reginm Sueciae, aliis- 
qne, tum qum ediderunt Beda, Rabanus, Ado, Notke- 
nis, Wandelberlus. At majus hoc elogium habet Usu ir- 
dusi Kalendis Maji. In Egypto Jeremiaa Prophetas, 
,|in a populo lapidibus obrutus apud Taphnas occu- 
bnit : additurque in hodierno Marlyrologio Romano, 
ibique- sepultus est : ad cujus sepulcrum fideles (ut 
re ferl S. Epij hanius)supplicareconsueverunt, inde- 
'. ni , lt ,.,//,„, ,,. rr \n7egrum, sed tecto el ornamenlU que sumpto pulvere aspidum morsibus medentur. 
noliatum, juxtaque Convenlus olim Franciscaniparie- Citatur in Notis a Baronio liber, qui vulgo tnbuitur 
time ,„• rudera, sub titulo S. Jeremim, quem istic na- S. Epiphanio de I itis Prophetarum: m hoc aulem 
•„„,. credunl incolm. Neque valdeobstat quod vocetur, fereeadem continentur de S. Jeremia, qum maluimus 

\,,:i„ -,;,• -, Anathot autem non fuerit Iwc t , citra, dare « Uenologio Grmco Basilii Imperatons el Chvo- 

sed terlio supra urbem sanctam mUliano, secundum nico Alexandrino. Colilur quoque prtma dtenon impe- * 
Hieromjmum: nec enim uspiam dicitur Jeremias in dita,in Ecclesia Patriarchali et dicecesi Venetwnm, 
Scriptura sacra Uathotites vel uatus ex Anathot, S. Jeremias Propheta Martyr ritu semiduphci. Ihuc 
sedsolum dicitur fuisse de Sacerdotibus qui fuerunt aliqum Reliquiaa Pragam allatrn notantur iti Diario 
in \,,:,ii,.,i ; vel, "/ Chaldmus habet, qui wcepit hse- Metropolitanm ecclesim, tamquam repositm intra crys- 
reditatem suam in Anathot, quia sciticet ibi prmdium tallum ejusdem theculaa argenteas inauratas, inqua 
emplum habuerit : quo non obstante alibi el nalusfuisse continentur Relujuim S Jacobi Apostoli. 

8 Placel addere Epitaphium a Saliano nostro con- 

cinnatus. Claudit hoc mausolaeum, Viator, non lip- 

sana, sed balsamum Lilio virginitatie odoratum; non 

uncm immmcmem aieiuomymi* ossa arentia, sed theriacam yenenis, sed amuletum 

et Threnos dictasse. Esl autem antrum, uti ait Quares- fugandia serpentibus, lacertis, aspidibus, crocodi- Epita pMun 

quadratae formae, araplum ac spatiosum, uni- lisque salutare. Hanc illivim dedit, qui dudumcon- ex saiiano. 

cacolumna ejusdem rupis suffultum, triginta circi- tra cacodaemones, tartareos serpentes et eorum 

ter passii per quadrum continens: supra quod, cultum, illisque addictas Israelitarum faaces Vatem 

inquit Gonzales, ad decem aut duodecim pedum al- invictum reddidit. Dederat quippe eum a puero in 

titudinem ostratur locus instar lecti, qui Pro- civitatem munitam, et in columnam ferream, et in 

phetaB pro cubili fuerit, murum aereum super omnem terram, adversus Re- 

6 ffaud procul vero est alius locus, instat cavem ges et Pincipes et Sacerdotes et populum terraB. Nil 

i ternm, uliginosus et canosusi qu\ putatm fuisse mirum autem potentem fuisse Jeremiam adversus 

tn quem conjectus esi Sanctus. Quod ne contrarium aspidem et basiliscum, et conculoasse leonem et dra- 

Scripturm videatur, observat Quaresmius quatuor om- conem; qui ex ipso sanctifieatus utero, nihil illis-in 

mno vicibus conclusum fuisse Prophetam; ac primo se juris in animo, nihil in oorpora inquinatum toto 

cap. 10 v 2 quando Phassur misil eum in nervum, vitae decursu admisit : illi tota yita simillimus, qui 

quod erat in porta Benjamin superiori, in domo mortalem neminem, aut etiam immortelinm nerai- 

,,,,, intra civitatem in ejus meridionali plaga, nem, habuit parem. Pro quo et in oujus typum Oftr 

pseudoprophetii ei templi ministris cum quid deliquis- Lumniis appetitus, irriosinibus vexatus, circumven- 

tus • / ' ' 

pofutl el habii tera ejusdem Prophetm memoria 

est admuros urbis sanctse, extra portam Damascenam. 
Syecus scilicel quam Jeremim vocant, quod in ea cre- 
datur flevisse destructionem imminentem Hierosolymis m DIE PlilMA MAJI. Temptu ea 
dis. A tus insidiis, jugum sul enas; ilapas item et 

flagella, tenebras et ccenosum barathrum expertus 
est: et posl deploratam multis assiduisque lacrj 
civitatem ac pempublii am Judaeorum, gemina i lade 
pereuntem ; saxorum denique grandine ab impia 
fugitivorum turba obrutus, in Sancti Abra 
porumque Patri ircharum sinum evolavit Maji pri- 
mo, mi nse i descensu in /Egyptum - , Pro- 

,,!„ tici munerh ann i u n i v. Phi 

Labbe in Epitome Chroi } ogica ffUtorut s \cm el pro- 
i par, "2. collocat neccm - s '- Jeremi nnum 

Munditer millesimum quadringentesimum quadragesi- 
vnun septimum, Romx conditw centesimum quadrage- simum septimum, anh I C/n - D 

centesimum septimum. 

9 Concludat rem totam visio noeturnn, JudeeMa- 
chabseo facta, qui eam libro secundo Machabirorum ca- 
pite w desi i ibens, dixit, apparuisse i umOnia el alium 
\ innn ,, gloria mirabilera el i 

habitudine circa illum. R ispondentem iam s ■'"<"'" 

dixisse . Hic e I Frati or et populi [srael 

l«i multum or el univera i 

cta civitate, Jererai ls Propheta Dei. Extendi ise au- 
tem Jeremi tm des eram, ei de li se Ju laa gl idiura 
aureum dicentem, v c pe sanctura gl tdiura, munus 
;| ii rios populi mei Israel. DE S. PHILIPPO APOSTOLO, B 51 li DO- 
UlTiVNO 
1MPEIUT. 

Culhu S 
PMttppl 
apud lat\* 
no i l Maj\ : in Fastls 

S Ihnumj- Bedse, MARTYRE IIIERAPOLI 1N PHRYGIA. 

Gonimentarius pracvius. 

§ i Acta varia, ct cultus sacer apud Latinos, Grfiecos, et alios Orientales. \in Mi 

; Ml M\ll 

I Flori, 1 Usuardi, ,\'i mli .~si.ii., /-., ■'■ Wartyrol, 

■10, Cdebris esi ad Kalendas Maji memorio S. Phi- 
lippi Apostoli m antfyutMimM Faslis Latinis. 
Pervelustum Mariyrologii ffieronymiani apo- 
graphum, a mille prope i nnis exaratum, quo 
ub initiooperu utnoslro usi sumus, quodque Epterna- 
censibus ut suum exigentibus reddidimus, habel prxfi.- 
.,„,„ Indiculum de festis Apostolorum diebus: et refe- 
ren da ad Kalendas Maji ista suggerit : Natalis S. 
Philippi Apostoli, incivitate Hierapoli provincia: 
Asia?. Verumin contextu Martyrologii ad Kalendas 
MajihKC solum hguntur : Natalis sanctorum Apo- 
stolorum Philippi et Jacobi. Inapographo Corbex 
Parisiis excuso ejusdem Martyrologii ffieronym 
Ualiabetur: in Asia Hierapoli SS. Philippi Apo 
et Jacobi. Dc S. Jacobo, qui non spectat ad Hier 
/,,„, , rsim agemus. Similia de utroque Itabentur 

i„ antiquioribus Fastu MSS. quos non estopcr&pre- 
Uum indicare. I enerabilis Beda in genuinosuo Mar- 
tyrologio, quod ante tomum secundum Actonim MarlU 
B x.ocio antiquis codicibus edidmus, ista scribit . En Hie- 
li Philippi Apostoli,et Jacobi Apostoli Fratris 
Domini. Addii Florus : Quorum primus in ^sia in 
civiteteHierapoliprovinoiaaPhrygiaepassuse I tbi- 

: que cum flliabus suis k iescit. Rabanus, setali 

,„„„,, sic scribit: In Hierapoli Philippi Apo 
qui Ebionitarum haeresim extinxit, et quievit in 
pace. Usuardus scripto mandavil hxi verba : Natale 
Apostolorum Philippi et Jacobi, exquibus Philippus 
po t q U am Scythiam ad ftdem Christi converti 
apud Hierapolim, Asiaa civitatem, glorioso Bnequie- 

vit. 

2 Ado Jn hiepiscopus Viennensis, in libello de festi- 
vilatibus Sanctorum Apostolorum, Iwcelogium edidit: 
Natalis beatorum Apostolorum Philippi el Jacobi . 
exquibus Philippus, cum pene Scythiam con^ 
set, Diaconibus, Presbyteris et Bpiscopis ibi consti- 
tutis, reversus estad Asiam, ubi contini a praadica- 
tioneperaliquotannos insistens. muUit u.lin.-m p..- 
pulorum Christo, laboribus piis semper ii 
lucratus est : quique apud Hierapolim Asise civita- 
tem dormivit cum patribus suis, beato flne sepultua. 
Hxc Adu : qmbus addit Notkerus, Extincta ua 
Ebionitarum, qui Christum Jesumante [ncarna 
tempus fuisse negabant. ln hoiierno Martyrologio 
Romano addunturnonnuUa de ejus martyrio hii verbu 
Natalis beatorum Apostolorum Philippi et Jacobi, 
exquibusPhilippus, postquamomnem fereScythiam ad fidem Christi convi ipud Hierapolim \ i 

civitatem, i nuciaffixuset lapidibus obrutus, glorioso 
fine quievit. //■<< ' / ". qaibus similia in suo \[artyro 
logio tradit Galesinius. dt Maurolycus aliquanto plura 
lnll . ■ )uit, beatorum Philippi e1 

cobi, ex quibus Philippus, postquam Scythiam ad 
Qdem Christi convertit, ubi dejecto M irtis imul i 
croerexerai Crucem, e1 venenosum draconem exter- 
minaral ; apud Hierapolira civitatem ' i ioso 

finequievil : iive ab Ebionitis cruci afflxus el lapi 
datus occubuil : juxta quera duaa filiaa ejus Virginea 
.„,,,. nf.tertiaEpl "' \fauroly 

. v , qute Constantinus Felicius nonnulla m 
ex ictis Orsecis, de quibus moi agemus. 

:; i wti Pgilippi ad Apostolalum nonnullis etiam 
f u ., ,,,i Februarii adscribilw ned ista n I 

lh , 2da) enda fuere, ul via slernerei > \d 

, Latina, primo Itm <'<"" / ". "' '/'"''"'■ """" ' conti " 
nentur, qum in citatis Martyrologiis attinguntui 
,/,■„, ./,/., habemus in tribus illustribus codicibus >■ 
quorum aliquis ante octingentos ' " s 

Pmterea accepimuseademdescriptaexvetu tiscodicibus 
Trevirensi S. Martini, duplid Atidomarensi l c. 
Cathedralis, Ultrajectino i N '- Salvatoris, /.' 

mano Cardinalis Baronii. Invenimus ipsa ttiam in 
/,„, 1,'r.imr Suecis signatis numeroM, "^ el I60fl 
Parisiensi Cardinalis MamrinU Duaceim monasteni 

icinctini, Bodecensi in PFeslphalia, el m C 
MS HospitalisS Sicolaiprope Cusam nequeablm 
diversa&unt, qutehabuil luctoi historiw ti Vrm \latw- 

/,„„/,„ s. Phihppi Florentiam, infra ia 
gendaria silibuissel excutere, plw > i en u 

,„„/„. Sed imprimis memorabilis est m 
,„„,„, Codexpervetustus, quadratu littei 

duclwus •■( discrimine dipltthongorum atque 

. rlinuitad 
,,„,„ ,v\ Petri ei Panli in Wmenburg ditecesu Spi- 

,.._ „„„, ,./ Amplissimi Baronu Blumii i 
nobis memorati.ob veluslum )iarlyrologU Uierony 
mianiapographum, quodii 
uptum pro tua humanitate commumcavil l < twc ve- 

tust (ice teta virtutun ' '""" 

Chri •> Apostolorum, Reinoldus Dehnius, Societatu 
nostrse vir erudilus, descripta nobu transmisit. 

i Prseflgitm hui Codici epi tola Mel ti oi alu 
Melliti,Episcopi Laodicen is, ad univei « i | 
,„, B tEccl. iaa CathoUcorum, de quodam Leucio 

* qui GalesinW, 
Uaurotycl, I li ,„ .' 

ustU 
,1/ss Lai !• Ubi 
Apostoto 

i p| DE S. PHILIPPO APOSTOLO. ACCTORE 
O, D. , i„« A^^mm.f.riDserat AV Apostolis unus, Bethsaid» Galila» natus, post Jesu- D 

A quiquorumdara Actus Apostolorum scnpserat. at p . miracilloruin f req uentia i.w- 

tathunc MeUto falsitatis titulo, poiiuimum quta di- L ^%^^^^ ect ^ es t Hierapolim, mMenotogia 

xit eos docuisse ^^^^ cum' ^S^EEi Sorore sua, et — * 

a bonoet mala a malo su8btilis8< rrmcipe. r u „*»i«.«w T Mn Ahi>hf.; mphnmnn»- " ''■•";' '"7 I: ; jJJ^ZSTiKS; BirtholomaioApostoloiubiJesaChristiverbumaua 

SK*WMM ■ ,"■ lisscminando.deducebatabidoioramva- 

Meutt»,,,:,;!,,!! Leiicii, «/»•< I.-"tll, /•/./,'/«/■ /"'''"' 

Snveiam & FW« iiw * 17«**» Trinitatit contra Ma- 
nichxos, quitomobOperumS. Augustini contmetur-. 
,,,„,„ „„„ habelur in Retraclationibus ejus y neque m 
ln liculo Possidii; asserilquePhUippusLabbe de Scnp- 
toribus Ecclesiasticis, evicisse Sirmondum in Histona 
Prajdestinatiana ex fide MSS. codicum, prmcipue nilate multitudinem Gentilium, qui eodem in loco, 
Minul cum Nicanora uxore Proconsulis, homuns 
inter suos primarli, serpentem dignnbantur cultu et 
honore divino. Quare cum Proconsulis jussu Bar- 
tholommus et Philippus sublimibuse muro pedibus 
penderent; orante Philippo Gentiles. omnes cum 
Proconsule, cum vipera, cum sacerdotibus ejus, re- ,1 ntb »«><"- 

,,, ibdia 
txcusa: i,i<i, iii edlla 

n ffautea, 

,/ \fombrl- 

llo ^P Plips B in Brei >••- 
i |ii Roma 

/,,-. • />. lcta >il>a c> 
oelustis 

vss. 

cis, a Nlceta 
Paphlagom 

rnlastlce 
deducta: cuitiis apud 
GrXCOS I I 

Novei»! > \i Apostolis ordinati, sxpius recusa i quasi ea ex ffebrai- 
ca i n Grxcam linguam transtulissel discipulus Abdix 
e/ ,„. in Latinam vertisse se dicat Julius 
mu/tx qu i t er tio seculo floruit su6 Tmperatoribus 
ffeliogabalo et /Jlexandro Mammxse fllio. Baronius 
sjotis ad hunc diem, Licet, inquit apocrypha cen- 
seantur hsec aub aomine U>di», vera tamen non- 
nu lla ibiesse mihi facile persuadeo : maxime quando 
aliundeea Acta, (ut hicdeS. Phihppo) satis proban- 
tur Extant eadem excusa anno mdxxxi, inler Rhap- 
sodias Anonymi Philalethi Euscbiani. in I itas,mira- 
,„/„, passionesque ipostolorum . a Frederico Nausea 
collectas el in plerisque horum non legitur quod Phi- 
Hppus cruci affixusel lapidibus obrutus fuerit. Fe- 
,-„,,, inserta suntilla verbn apudJoninum MombHtium, 
,„ Legendario ante ducentos annos excuso ; item in Bre- 
viario Romano anni [JSN&atque eoquod jussu Panli 
Papee llt» Cardinale Quignomo ordinatnm el Pii l 
jussu postea edilum haclenus asservatur, licet in hisce 
Actainteqranon denlur, utin antiquiori Breviario. 
priorpars Actorum integra habetur in Breviario anni 
1479, 1490 el sequentium rtti eaqueparte continentur 

illa, qux inde Maurolycus supra tradidii de \ uoso 

dvaconeexterminato,oMi/br«anrffa6otos«6lelnmo7ioiri 
figura. Similia habent PetrusdeNatalibuslib. \ Ca- 
talogicap. 107, PhilipppusFerrariusdeSanclu Ttalix, 

, i plwes alii 

C, Actis I atinis snbjungimus Acta ex Orseco transla- 
in : ijux nobis valde antiqua videnlur,eta Symeone 
Metaphraste inter Vitas Sanctorum polins transcripta 
quam de novo composita : cui vet ideo magis adscribun- 
C tnr, quia primusei antiquus auctornonest suo nomine 
notus Exlantea, interprete Gentiano fferveto, tomo 
quinto Vitarum Sanctorum Patrum ab Aloysio Lipo- 
„,„„„ vulgatarum et ad has Kalendas MajiaLau- 
rentio Surio tronslata sunt, unde cum Grxco collataet 
nolis nostris illuslrala damus) lpsum autem Grxcum 
,„ \/.s'N Paticanis Venetisqueinvenimwi.Vixiteodem 
cum Metaphraste seculo Nicelas Paphlago, qui et Da~ 
vi, i, Rhetor disertissimus acvir sapientissimus '.cujus 
orationes plures transtulit Franciscus CombefU, el in 
sua Bibliotheca Patrum concionatoria edidit. Earum 
dux refefuntur ad hasce Kalendas Maji, altera de S. 
Jacobo Alphxie duodenario Apostolorum numero, qux 
infra editw ; de S. Philippo Apostolo, quam vel ideo 
omitlimus, quia solum esi metaphrasis janx dictorum 
Actorum, el satis habemus aliqua exin&i in Annotatu 

obst i vare. 

7 Dicuntporro Acta hxc Grxca, Sacrum S. Phi- 
Uppi corpu* deposilum esse dietn Novembris, quoejus 
fe+tum apudGrxmet alios Orientales solenni venera- 
tione peragitur. ln Menologio, Basilu Porphyrogeniti 
auctorite ante septem srcuiu edito, ad dictum ki\ No- 
uembris hocelogium habetur, Philippus, ex duodecim MS. S>i- 

na tarlo CP. tantinopolttanx, quod spectat ad collegium Claromon- 
lanum Societalis Jesu Parisiis, epitome vitse extat ad 
dictum xiv Novembris. Memoria sanctiet inclyti glo- 
piosique Apostoli Philippi, ex choro duodecim Apo- 
tolorum. Hicerai ex Bethsaida urbe, conciyis An- 
,1,,.;,. B | petri : qui multus erat in eVoIvendis libris 
Prophetarum, et Virgo permansisse totasuavita g 
traditur. Hunc Christusposl baptismasuum in Ga- 
Lileea repertum, ut se sequeretur c.dhortatus est. 
Illepostea cum incidissetin Nathanaelem, Inveni- 
mus, inquit, Jesum, filium Josepha Nazaretlh alia- 
q Ue mU ita scire volentibus de illo traduntur in di- 
vinis Scripturis. Hic post Adscensionem Domini sor- 
titus Asiaticam terram, sub Trajano Imperatore 
Hierapolim (qu83 tunc Ophioryme, quasi Serpenti- 
lin . impetus dicebatur) accessil cum Mariamne so- 
rore sua, et Bartholomaso Apostolo. Docebat autem 
Evringelium Christi, persuadens infidelibus ut ab 
error- idolorum discederent : viperam namque ins- 
tar l»ei habebant. Multi autem fldem Christi susci- 
piebant, interquos eratNicanora uxur Proconsulis, 
qui eos magna i^nominia prosequebatur, volens 
plurimum ulcisci. Quare captam, calcaneis pedum 
perforatis, mandavit inverso capit.e .le ligno su.s- 
pendi, una cum Apostolo Bartholommo, cui idem 
supplicium inflictum. Cum Philippus ita suspensus 
preces tunderet, subito terraaperta absorpsit omues 
infideles Hierapoli existentes, una cum Proconsule 
et vipera, hujusque Sacerdotibus. Verum miserante 
Christo omnes, excepto Proconsule et vipera, libe- 
rati sunt, et mox Liai-tholomaeum dissolveiuut. 1'lii- 
lippus autem eorum repres^it conatura, atque ita in 
ligno vii. ,ui linivit. Hujuscorpus cum Bartholom., U8 
et Mariamne sepultura^ tradidissent, in Lycaoniam 
discesserunt. Festiva S. Philippi solennitas celebra- 
tur m sacra Apostolorum xde, in Miltiadis re-i.>ne. 
II., r ibi. Forsan illud Apostolorum templum fuit, qnod 
antinopoti aS ffelena ejusque filio Constanlino 
Magno extructnm fuisse, forma obUmga et tecto ligneo 
opertum, tradit Gtorgius Codinusde Onginibus Cons- 
tantinopolitanis pag. 38. De tempore martyrii infra 

agemus. 

9 In Menxis excusis et manuscripUs Ulustre S. 
Philippi elogiumest, i" </»" perpetua ejus virginitaa Qrxcisauu- 
faudalw, diciturque, cum Ap-.st.d.. liarih«.lomjeo et quc wmuous. 
Sorore Mariamne, Myaiaa et Lydiaa civitates pradi- 
cando Bvangelium obiisse, et multa pericula et af- 
flictiones ab infidelibus pertulisse; flagellis et virgis 
csesus, carceribus inclusus, lapidibus appetitus, etiam 
cum S. Joanne Evangelista, qui id temporis Ohris- 
tum in Asia pwedicabat, egisse. Ibidem Nicartor ap- 
pellatut ipse Proconsul, cujus uxor Christi Sdem 
amplexaerat, eMditur mentio de Stachy, cujus do- 
mus a Proconsule et populo incensa erat : diciturque Mi ii.i is Arabi U, ' 
gyptiOS,RU- 

Ihenos DIE PRIMA MA.1I. '.) 

idem Stachys Episcopus Byzantinus creatus. Colitur Epheso conditus jacet. Et hax quidem de illoruxn 

hic xxxi ( ktobris, quand^ Ula poteruntdist uti . inteiim obitu. 

noto.eadem haberi in I itis l$ant\tor.um n ftlaximo Cy- 

therorum Eptscopo colleclis, et in Anthol ■ <m- 

cloritate Clementis Papse VHIper Arcudium ordinato, 

Notatur etiam S. Philippi Apostolimemoria ad dictum 

xiv Novembrisin Menologio ^/i.nn, Kalendario Grse- 

corum apud Genebrardum, figurnto Moscorum Kalen- 

dario (//""/ V. CL. Lmnenlnim Vamler llem Amsie- 

lodami, Kalendario Ruthenico apud Possevinum , MS. 
Martyrologio Arabko-JEgyptio in Lotinum per (•>•<- 
tunn Simonium Laline pro nobis translato, et alio A/.s\ 
Cophtorum per Athanasium Kircherum nobis irans- 
o; item ni secundo Kalendario Arabicoapud Joan- 
iievi Seldenum cum libro de Synedriis veterum H<- 
brseorum excuso : in cujus priore Kalendario refertur, 
t>ed forsan amanuensium eirore, pridii nve u\ Sovem 
bris. Prxterea in A>'abo-/Egyptiac> Simonii alter dies 
festus ejus assignatur xxvi Maji, et appellalur Certa- 
iii.ii S. Philippi Apostoli. D 

m i ro&B <• u- 


12 lia dicto loco Eusebius, qui iterum lib. ."> cap. 24 
dictx Polycr&tis »■/■ ' l ctQfeinmentionemfacU, 
iii ijim dicitur : Philippus unua ex duodecim Aposto* 
lis mortuus Hierapoli el dua ejus filise, quse \ irgi- 
nes consenuerunt, alia quoqueejusdem, qusa Spiritu 
cto atiata vixit et Ephesi requiescit, ubi Gratca 
ni omnibus codicibus i iptis hab< 

^'i/ctttov tov rwv Siiioaut AtootoAgjv, sed Christophor- 
sonus ikiii estboni interpretis officio functus, lumpro 
Philippo ex duodenario numero Apostolo, Phiiippura 

iiiliiin e\ srjiNMii 1 >i;u'i'iii- snhxlilitil , .7 //; aliquem <r- 

3 ironium , ut pc tnnalibus <ul 

annum «$8 num. 114 Verum Ruffinus lib. 3 Histor. 
i,. , cap 31 Eusebii lectionem confirmat, ubi Poly- 
cratis verba profert hac phrasi . Dico autem de Phi- 
lippoj inquit, qui fuil unus ex Apoi tolis , qui dormi 
vir apud Hierapolim. Sed e< duas ejus filian inibi 
Virgines consenuere : el alia ejus filia , Spiritu ■ 


Acta Graca 
ulia omissa. B 10 AliaAcla Grseca descripsimus Romse ea codice sancto repleta, permansil apud Ephesum. Tta ibi ex 

Vaticano, signato 808, sed imperfecta; qux non lione, a Joanne Schalh anno mcccclxxis adornata, 

opem pretium edere : solum notoquod hic dicatur inter in posterioribus vero cditionibus eadem leguntur. Prm- 

miracula, prsefalus Stachys a cascilate liberatus, quam terea Nicephorus Callistus lib. % Hist. Eccl. cap 16 

tulerat annis quadraginta .• leopardus etiam et hcedus eamdem Polycratis eptstolam transcribit , in qua ista 

caprammhumanavoce locuti. Minus edcnda hoc loco legunlur : Philippus ex <\ lecim Apostolis unu . 

videntur miracula, qwe sub nomine Philippi Apostoli qui Hierapoli obdormivit, duaaque fllise ejus ad de- 

habenturin Grsecorum Mena is, mdeque apud Maxir crepitam usqi ie sel item \ irgine e alia prmterea 

mumCytherxum. Decipit enim Apostoli nomen, etiam filia ejus, in Spiritu sancto cursu vitaa absoluto , E Ephesi quiescit. S. Hieronymus de Scriptoribus i ■ 
clesiasticis cap. Ib" de P agens, el partemejus 

epistolse proferens, hsec ita e l interpretatus : Phiiip- 
P ii i ii loquor de duodecim Apoi tolis . qui dormivit 
Hierapoli ; el duas filias ejus, quaa \ irgine! enue- 
runt ; et aliam ejus filiam , quai Spiritu sancto 
plena, in Epheso quiescit. Atque harc dicta su/ficiant 
de vei'o sensu Poly^ rati Episcopi seculo secundo 
e II Tres fiiiae S. Philippi. Tempus Vitffi el BphesiniJnepistolaadS. Victorem Poniificem; cui Apostolorum discipulis commune, et { si finem Pxcipias, 
in quo continentur aliqua Hierapoli gesta)omnia spe- 
ctantad Philippum,e.seplemprimis Diaconis unum,de 
quo infra, utiad viJunii apparebit. Idcm intelligq de 
Actis Philippi Apostoli in MS, Gv&co Vaticanore- 
periendis, velut continentibus gesta Athenis in Grae 
(/(//; Adenea in Arabiapo/ttM conventant. et s n, f ,o- 
,r mius, .\„in s rln- 
Uppus cnlciis 
'iii i 'U ? martyrii. 

j^ onnulla in variisjam indicatis S. Philippi obscura 
occurrunt, sibique invicem opposita quodammodoetcon» 
tradictoria ; Ac primo circa vitam ante Apostolatum 
inslilutam occurrii dubium, num ccelebsvixerit, an 
matrimonio illigatus filias genuerit. Cwlibatm ejus i»- 
dicatw ni MS. Synaxaiio Grseco Claromontano i ! in 

\i | ( , ecis, in quUms eadem verba luec leguntur : 

n«p9e'vos dix p«w TOtvw« iyvupiaexn. Virginem tota dem Apostolum una cum filiabu Hierapoli degere 

wl ;, fuissepro certo liabetur. dtcontra in Meno\a- solitum, [am supra demonstpatum e I qm ipsiu* 

aio Basilii Imperatoris dicitur liabuisse filias septem, Eu ebii sententia ita G i rofertur I 

qux aliis tres sunt : etita habent Acta Latina ex tot riv luamlut OtXimwv xw 'A7t 

pervetuslis codicibus MSS. ei Breviariis Romanis xoaiai owttptvj/«i ^ fl 

num . 4. Eranl autem ibi, Hierapoli, duae filia ejus tentia firmata, istaaddil Eu ebiu . Nu^cvero, quem- qux de Paschate observato in Asia scribit non po- 
tuisset probare , si a veritate aliena < < litis- 

set quse dicil de Philippi filiabus , et porro ab aliis 
confirmantur, 

13 Postquam Hierapohs eral a S. Philippo Ipos- 
tolo fidei Christiana initiis erudita, fuit etiam callus- 
trata « S. Papia ■■"" Episcopo . cujus I imus 

\xu Februarii. Hujus scripta commemorans > 
lih, '.\ cap. .'1'.». inter atia wi Philippum qui- S /'", Uu 
noi i' flllat 
cttoJui ab 
Busi • V \u poliw 
(iUas genuerilf De flliabus 
Poly- 
• rates apud 
Euscbium, sanctisim» Virgines, perquas Deus multitudinem 
Virginum lucratus est. Et relata sepulluraS. Phi- 
Uppi, additur . El posl aliquantos annos duse sa- 
cratae filise ejus dextra laevaque sepultaa sunt. Etiam 
Florus tupra dicit Hierapoli quiescere cum filiabus 
suis. His plane consona scripsit Potycrate antiquus 
Ephesinorum Ecclesiaa Episcopus, qui inepistolaab 
Eusebio lib. 3 Histor. Eccles. cap. ; '>l relata, ad Vic- 
torem Romanae Urbis Episcopum {prxfuii hic ab 
iiiiiiu clxxxvj usque ad annum cxcvmj .loaiiiiis simul 
.,. Philippi Apostoli ejusdemque filiarum ment i admodum Papias | qui i i dera temporibus . uj m< 
cum Aposlolorum discipulis, aut forte cum - s '. Joanne 
Evangelista vixit) mirabilem quamdam narral 

a Philippi filiabus i pisse se referal e p namu , 

Scribit is mortuum sub eo esse revocatum advitaiu 
Videtur in< re uscitalus Hierapoli q 5. Philipp\ 
Tii,-"|,h,lus, ,de quo inter miracula << M nseit infra 
agttur. Sed huc spectat, quodsecundum l usebiumege* 
i ,i s . Papias cum hisce filiabus , 
dexlra lavaque S. Philippi sepelierit , ui impc 
videatur ipsum circa i a\ um patrt m falli \ bia verbis ; Nam et in Asia, inquit, magna phorus eliam hb, 3 cap. 20 jam relata Ua expon^ , 

„,.,,,„„ [umina extincta sunt . quaj suscitabuntur Quandoquidem Papi is admiranda quaadam in libns 

in oovissii lie advontus Domini, tunc cura .le suis refert, a decessoribus iui permanu ib 

ccelo veniet cum gloria, etuniversosSanctoi requi- di ura de ns pauca dicamu Statim enim 

ret • Philippum inteUigo, quifuitunus exduodecim Philippum (euroqui Hierapoli fuit, el ni u Prpphe- 

Vpostol 3 mortuusque est Hierapoli i um binis filia- tissas, ut ante dictum est, babuil anum ex duode- 

i,„ q US , invii e consenuerunt. Aitera quoque cim Aj lis, non ex septem lllis Di quos 

ejusfilia oua > spiritualem quamdam yitam duxit, in Actis recenset Lucas, fuisse memoi 

Ephesi septlta est. Sed et Joanne* in urbe fihabus ejus coUocutum esse ait, • - quibua intel- 

Maji T. I 10 DE S. PHILIPPO APUSTOLO. ^i^-jsswrtrr; «SSESS D /»>',"». ' Il.lt IIU i Y fl rj.nui ll.-, '/'•• ■■• / — ." 

ri Nicephoro: p rophetissaS| ,„ ,,,<,„, islvdhic aut ab ipso minus 

considerate appositum, aut ab aliis intrusum possit vu 

dcri. 

14 i , duorum tam antiquorum Epuwpo- 

, „,„. Hierapolitani Papise, qui ipsas Philippi (Mas 

novissedicitur,et Eph< Polycratis , omnino persua- 

deni virginitatem, ipsi Apo tolo adscriptam m Meimis mus xvn Februarii. Porro de Philippo Diaconosagi- 
tur Esthiccum S. Stephano inter Diaconos assum- 
ptus etSimonem Magum Christianse fidei prseceptis 
matum baptizavit, imo el Mlhiopem Ennuchum 
Candacis Reyina baptismo donavit : uli prseclare 
plicat S. hidorus Pelusiota lib. 1 epistola 447 el tribus 
sequenlibus, Tnscriptus esl autem Philippus Diaconus Conjugat iini 

S phUUppum 

rt iiiiii 03*6' 

runt Cii ment <<•■»' vivginUaum, „■■■ Apo Ml mq* <■■• '- ; , ,,,,,„ v ,., ,, Fttstis Grx . 

,, SynaxarU>Or«co,a4 ipsum a filialiui sau, qua) i- Martyiwm " 

••■ """■ <"'""'' """;,'"' / " ' ^" ,7<3uo« ai AposMum PhUippi auinet, Soytluam 

(f«< nioetiamutMrEutebwltl,. p. 80. a ,,,,„„,,,,. « Scythiam intelligas Asiati- 

'.■•• s ar ' - o. "•■ '•»?«". « «" A i" js : ; '' , „ i ,,;, „ ,>„„„/,, ,,„■■,*.- 

■ «• W ranl . propter al.quos om, < C()fc/(j( , ,„, 

nuntias da al , An forte, inqmt, Apostolos .m- "■ ' ";',',, _., ,, ,,„,.„, „,„„,, ,,,„„„,.,„ , Fidem ptxdi- 
cai Phillppw 
iii Scythla Aiexandrtnut probabuntl Petrus enim el Phihppus iiberos ex le- 
gitimis nuptiis procrearunt. Philippus etiam filias 
nuptiis collocavit. / erumquia Clemens non xstima- 
mradeoaccuratusscriptor, et ideo ejus opera a Qela- 
sio Papa aliqua censura notata sunt, de nuptm filia. um, 
quarum alii non meminerunt, illi soli nan acqumcx- 
mus Uem Eusebiuslib. 3 cap. 84 quartum testimo- 

rt rrorutus in »»<»> hnhrl Prucuh a,*ud Cnium, </«-< Ub. 2 Cap. 25 

DialogoCaii appellat virum Catholicum, qui Zephmni Episcopi 
B RomanfiB urbiB temporibus (ergo circa annum ducente- 
sUnum aoruit,etDialogumadversusProculurasect83 
, ftphrygarum patronum scripsii : in quo Dmlogo 
Proculusistaduxil : Quatuor posthsec Philippi aiite 
Prophetides fuerunt Eierapoli, ksm civitate, ubi 
etiam earum el patria Philippi sepulcrum visitur. 
Verum duas solum filias Hterapoli consenutsse, et 
a pudpatrem sepultasfuisscettertiam Ephesi quiex 

Bupra i ' d ctum. 

1;, Videtur igitw Proculus filias Philippi Apostolt a 
fUiabus Phttippi Diaconi non satis dislinxisse : de qui- 
but Lucasin Actis Apostolorum capite xxi isla refert . 
Noa inquit, navigatione expleta . a Tyro descendi- ', flUa lin- 
Uppi Dlaconi das Mcolicz paludi et Tanai fluvio gentes lustraverit , 
tum hill t rajecto Scyihas adieril Europ.vos : cum autem 
slc ann is circiter viginU laborasset, ut habont La- 
tiha; per Bosphorum Thraciwm redierit in Asiampro- 
priedictam seu Minorem, in eaque Mysiis ac Lydiis 
prsedicaverit, uti Qrszca qusedam aiunt ; ac denique 
venerit Hierapolim in Phrygia, ad Meandrum flu- 
V ium t vicinas habentem alias eodem tractu celebres ur- 
les Laodiceam et Antiockiam, ubi ea gessisse potuit, 
,/„,, ,, Menseis infra referemus; cumque eCclesiam 
Hierapolitanam ordinasset, etiam istic excepisse Ma- 
riamnem sororem, una cum tribus neptibus Philippi /<- 
Uabus Joannem Evangelistam secutam, et prsedicantis 
«gj eas regiones fratris cupidine ablectam, ut Hiera- 
polim adillum accederet; tum in Lycaoniam usque 
circumtulerit Evangelii facem; ac denique regressus 
Hierapolim ad compescendam , qvse istic invalescere 
catperat, Ebionilarum h&resim, ibidem gloriosam mar 
tyrii palmam tandem fuerit assecutus , tumula- 
tusque : quando etiam illuc venerinl ab Epheso 
,■., (Uiabus ejus prsedictis duce, apud patrem postea 
tumulatse. 

[8 Detempore obitus ^i'^ martyrii variant auclores. ct minon Asia 
E i ., sarea <n 
/',,/., ttina 
domicllium 
nai ' a ! r VU "'T\r B^usada Christiw, itClaudiiIm } toris 

dieunaapud illo U tautem du pro u venimu n/ |ln „ eo dem anno, Olympiade 

Casaream, E1 intrantea do, i Phihpp, Evange- '". " ano m Eusebius |n ch J nC0: 

[iatflB, quieral unusdeseptem,mansimus apudeum. « 
Huic autemeranl quatuor filiasVirgines prophetan- 

// ,, ibi Prophetare autem in illa primitiva Ec- 
clesia erat, non, futura prsedicere, sed revelatam do- 
ctrinam alios docere, et in audientium prxsentia de di- 
vinismysteriis loqui : atque ita potest utriusque Phi- 
Uppi filiabus intelligi communem fuisse prophetix gra- 
tiam : quia per S. Philippi Apostoli filias Deus mul- 
,dinen \ irginum lucratus dici lur in ictis antiquis. 
S. Hieronymus in VitaS Paulss vidus, a nobis ad 
,/,,,„ , x m Januarii illuslrata, num 8 describens loca 
C Palscslina maritima pe\ illam visitata , dieil i/uod sit 
,,,,,;,,,, minaa Dor, urbisquondam potentissimas ; et 
versa vice Stratonis turrim, ab BerodeRegi Ii 
:.. i l(lll0n i usti Caesaream nuncupa- 
,, ,, lii d IhrU •:•■- f Ijecta^cum qnd l Hippolytnm de septua. 

,■ ,., !•,„,.,,„ adicnlas. et cubicula quatuorVir- ginta dicatur ,• M nb Dom,tiano. et apud Meta- Passus cst non 
sub Claudlo 
Tmperat. Philippus Apostolus Christi, apud HierapolimA 

civitatem, dum Evangelium populo annuntian . 

erucUffixlis, lapidibus opprimitur.S«ctfti. Habemus 

nos duo magnsB antiquilatis Chronica Eusebii in perga- 

meno, quorum unum ante annos mille constat esse 

riplum ; tertium item incharta diligenter exara- 

tum, absqueulla menlioneS. Philippi. Desunl eadem 

apud Scaligerum inChronico tam Grseco quam Latino, 

etapud Mirseum in eodem Chronico cum variisantiquis 

codicibus collato. Arnaldus quoque Pontacus Episcopus 

\ uensis edidit Chroniconcollalum cum octo el viginti 

MSS. codicibus, et alio charactere citata verba inter- 

serens addil in \otis, deesse illa in octodecim MSS, 

qua exprimii : unde , inquit, valde est probabile dtvn u " ginum Prophetarum 

n; Sicut ergo Phiiippus Apostolusa Diacono Phi- 

Uppo di\ 'i" videntur tres prioiis Philippi 

MbuTflliahu filise distinguendse a quatuor fiUabus Philippi Diaconi; 

[postoti. cumhfE quieverini Ctesaress in Palsestina, istarum 

dute ffierapoli >» Phrygia, ac tertia in urbe Asix 

kesina ln Menologio Grsecorum Basilii Xmperato- 

refertur Hermione, BliaPhilippi Apostoli.sub Ha- 

drianc [mperatore capite amputato Martyr occisa, 

die iv Septembris ; ejusque Soror appellatur Euty- 

quod suotempore latius examinabitur, <■/, si hic 

erratum,emmdabitur. Fi'anciscus Laherius in Menolo- 

gio | iiyfttttin dttaj Phitippi Apostoli fllias, Hierapoli 

mortuas, Mariamnam et Philippam appeltat t earum- 

quemmoriam hoc iie refertj erum vidmtm* hxc no- j.lira-tfii aniio aetatis lxxxvii. 

1«) Alteraergo sentmtia estS. Hippolyti Martyris 
</(■ Mi Apostolis et aliU discipulis : ubi ita scribit : 

--',; SV Q>p\iy(lt /.r.puca;, v.y.i lv 'UoaTTo/.ei sorau- 
sy-y yi^y-lijc, iT.i AofXlTiavOU , Mti 9aitT6Tfl« E 

Philippuscum in Phrygia prajdicasset, Hierapoli 
eapite inverso crucifixus est sub Domitiano, etibi- 
dem sepultus. Regnavit Domitianus ab anno lxxxi 
usque xcvi. At S. Hippolytus floruit sub Alexandro 
Imperatore circa annum ccxx etsequentes, inscriptus ta- 
bulis sacrisaddiem xxn AugusH. Dicatur ergonalus 
Philippus Aposlolus circa initium JErstvulguris, et 
martyrio coronatus circa annum ejusdem Mrmsuseque 
setatis lxxxvii, itasalva manebunt omnia* et solum 
corrigmdum erit MS. Synaxarium Qrsecum, in quo 

Iolo sril $ub 

Domltlano DIB PRIMA MA.ll. II An PhiUfpUS 

BispanU 

./, rum osten- 
derti Corpus dlU 

ffierapoli 

asservatum, dein Romam 
translatum , i rachium 

Floren'i > , vertex capi- 
/is Trccis in 

Oatlia, A loco Domitiani scriptum perp tib Tra- 

jano. ad cujui tempora aul ■ 

20 Nescim • •' prelium sil indii lenta 

aliquol hodieniontm Hispanorum, fabulanlinm l 
sms ffispaniee celebre festum ngere S. Philippi, prop- 
ter favorem, quem >■« mediante F/ispani apud II ie 
\ um -n smi : quia credi volunl flispanos fuisse 

Qcntiles illos qui memorantur in Evangelio S. 

ui, ubi ista leguntur: Eranl autem quidam Gen- 
tl l .,, ,... his qui ascenderanl ut a it in >lie 

f es to. lli ergo accesseruni ad Philippum, el ro - 
verunl eum dioenl is : Domine, volumus .1 isum vi- 
dere. Venit Philippus et dicit Andre», \n 
rursus et Philippus dixerunl Je i ' ms autem re- 
spondil dicens Venit hora ul clarificetur filiu 
minisetc Quodautem Gentiles hi fuerinl Hispani, 
probari certo putant ex Pseu lo-Dextri Chronico nuper 

;ii,iid : pro cujus inutili defensione Franci 
Bivarius, Rodericus Caru, Tamayus St \a arel iimiles 
multum boni temporis, studii, et olei nequidquam con- 
mmpserunt, neque adhuc comumere cessanl ?orun 
sequaces, post tot tamque evidentes <i nobis aliisque 
sapientioribus m ipsamet iris V «:n« prolatas convic- 
R tiones, necdum persvasi de istarum quisquiliarum (u- 
tilitate. 

§111. SacrcoBcliijiii^ s. Philippi in variis 
Ecclesiis asservatse. I^""^"''' Pltilippi ''"]"" Hierapoli, ubi passus est, 
positumfuisse; eique postea adjuncta corpora duarum [<- 
Uarum, habent Acta Latina. Imo illiu a S. 

Barlholomxo dpostolo et soroi'esua Mariamne sepul- 
turxibidem traditumfuisse, habent Acta Gneca, etalia 
ni MS. Synaxario el Menseis elogia. I idetur a 
e jus Sepultura ibidem in honorefuisse, non solumcum 
Polgcrates aut S ffippolytus viverent, sedetiamtem- 
poreS. Joannis Chrysostomi, sub cujus Patriarchatu 
erat Hierapolis. Hicenim, «<l sepulcrum ejus alludens 
n , ffomilia de duodecim Apostolis, ait : Pilippui i : 
Papolim conserval miraculis. Postmodum videtur 
y,».s ejus inde ablatum, et detentis aliquibus reliquiis 
ConstantinopoliyUt moxconstabit,transmissum Romam, 
idqueforsan cum corpore S. ■!"<»'" /ilphxi, *x duode- 
nario numero /Jpostoli. Fuerunl enim heec duorum 
Apostohnim corpora simuldepontain Eccfesin I 
lorum, nunc Palrum Conventualium S. Francisa; ubi 
etiamnum asservantur in altari majore inclusa; etin 
arcula seu tabernaculo, ut vocant, seposita sunt S. Phi 
Uppialiqua ossa, potissimum pes mmcarne, quem Chri- 
stusin <«<<« novissima ante passionem suam lavit, l 
ei osculatus est. Reliqua infra ad Acta S. Jacobi § v 
reluta Lector inveniet, ibi necessario dicenda, neque hic 
repetenda. Asi bracldi Constantinopoli in Palxstinam, 
rt hinc Florentiam »""" mcciv translati Historiam infra 
damus, ab auctore, qui islis temponbus vivebat, de- 

scriptam. 

"l-l Adfuit eodem tempore Constanlinopoli Garnerus 

Episcopus Trecensis, cum Balduinus Comes Flandrix 
Orientis Imperatorem assumerelur, ibidem mortuus 

amo BC cv. Uujus beneficio ad Ecclesiam Trecensem 

traditur « Camuzato, in Promptuario Trkassino fol. 
116, delatus vertex seu corona capitis S. Philippi 
Apostoli. argentea? thecs, auri bracteis exterius in- 
ductaj, iraagunculis sigillariis subtiliore artificio 
elaboratis insignitsa, inciusus. Adestin eadem 1 
densS. Peiri Apostoli, donum Henrici Comitis Cam- 
pantx : et versus in circuitu thecse iBcisi id ipsum te- 

stantur. 

Si raihi pro pretio rubet aurum, ^emma diescit; 
Intus quod capio, pretii commercia nescit. Philippe, dicotum D 
^ i ego; '!''ii- !, ""i M ' " ,,u '' " 

il i i es, huc, Henrice, tulisti ; 

sci raptum, Prsssul ( ! trn ire, de li 

23 s 
Kah 

rmn b< atissimorum A.postolon ra Ph lippi ac J ic bi, rolosm, 
ii] i, isilica S. Saturnini quiescei Philippi c» ■ /v 

put q corpore divulsum, i> uc I ntetiam P irisioi um 

iil ad summum beal i simaa Virginis l 
plum, ul>i i eli itur, pi icedendumque bo 

die exhibetur in lipsanothi i tea auro illita VI 

turea pridem id i btulil votivo munere Jo innes 
liuv Bituricensis Prores \ olc n ara iu L indgothis 
//,,, //./ ffasconcelus in descriptione Lusitanisa fol. 
i i ,, ista tradit \ Oppidum Mons major appellatum i 
Divi Philipni Apostoli cran u ^ 1 D. I er '"" '" '" si " 

oandus M irtinius Masca lum a s I 

I,,, | mi i: ige adSynodum Tridentinai tur, 

habita Pontificis l mi bona li ia cum im- 

portavit, et in templo Divi Prancisci collocavit. 
// , ■ ,/,/, ,s. Hquix ->•< ' " Philippi 

Sancti, continuo xstimart polue\ nt esst S Philippi 
(po8tolii '" i lamus plures enim Sonctos PhU 

Uppos novtffltu '" "" "'•. imprimis aconum. ' 

-2 Carolus II , RofflatiortoM Imperator .' 
et Bohe in diversis mundi pa\ N ' m- 

ctorum Reliquias magnis obtinuit precibus, easquc prae JJJJ*, 1 * 
clare omatas donavit l • Pragensi, ei ad dicti 

Jmperaloris instantiam constituit Papa Tnnocentius VI 
festum AUationis Reliquiarum in dian I gensiso- 
lenniter celebrari die secunda Jannarii, ut\ dixim\ 
\ mdis ad tomum p\ i\ ' nttoni pag. 1084 ln~ 
tei has !>' liqv '<- dicitw i i S. Philippi 

^postoli, [ento ornatum, uti memoratur 

m \IS Martyrologio Pragensi ad hasce Kalendas 
\i ; n i Reliquiamm dicitur, capul el bra- 
chium allata ex [tali i ann i mcccu el dein frustula 
liU allata de Treveri anno praacedenti Caput 
,,,.,,, IU argento deaurato i peril anno mdx\ Joannea 
Stradomirius, D si Carlsteinensis, Carlsteinensitmi 
reliquiarum Tnventarium texens jussu Wenceslai R 
gis quod Phosphoro P Hi inseniil i/«- 

tropolitanse ecclesia Vecanus J : '"". idem m (1 

q U i Diarii auctor ' pitia meminit 

pag. i<)"2. 

*■}:> Tnterim Bucelinus, in Sanctua Uctino indecitin 

posi Menologium, ad Kalendas Maji dicit quod S. Phi- Bavarla t 
lippi j i ipul reli rae a i rvatur in i 

no bio ■ ndecensi, cura brai h ju d el duobus 

partibus brachii alterius ; cum iligil 
quatuor insignibu • de reliqu 
portionibus. t Li " • monastertuffl ea celei 
ribus Bavarix unum abingenti sacrarum Reliquiarum 
copianomen Sancli montis adeptum dequibuseju jue 
fundatione singularem librum prodimc typu terihii idem 
Bucelinus parte ^2 Germania sac\ < quem libmmnanr 
optaremus. De jam dictis autem tum ibitumalibi 
s philippi reliq\ iis sintne Apostoli ea duodecim unius, 
an allerius, non deftnimus; solum ad ulteriorem inqui* 
sitionem, vel ad notitiam ambigui inter plum jurii 
ista indicamus. Eodem fine additum volumus, quod 
„„,„, \i, ,,Mii dedicatum est templum Trevirerue mo- 
nasterii S. )iati ■>' " h Eugenio Papa III 

istic pnesente Idibus Januarii, etconsecratumealmajus I: iuistn 
altare <« honorem S. Joam gelistm et S. Eu~ ,,,,„„„„„, 

f, ipostolorum Philippi elJacobiet Stephani P 
irtyru, quorum etiam reliquia ibi continentur 
uti legitur ixiv Februarii >« tractatu de Reliquiu 8 
MathiaApostolicap. iv. ApudScheckmannumpag 56 

Philippi Apostoli thesauro ulti i medie 
,,.,,, conservari. Qelenius in / i li (grippii h i Colonimt t 
.,ii festum S. Philippi ob varias particutat Reli- oKM. 

quiarum, ~\ II S. 12 

quiarum, quas in decem aut plur&m Ecclesiit notantw 
a ,,,,„,,. qucd idem alibi de Ecclenit variia dm ob- 
:.,•/ vamus 

VITX 

ExpluribusvetusiisMSS. Lalinis, ct Brc- 
viariis Homanis. Piulorjiis. 

Psalm. 18, 5 H VITA S. PHILIPPI APOSTOLI. 

sahctum, quem promisit, quiveniens super Aposto- 
loa duodecim, omnium linguas et sermocmationes 
mentibusApostolorttmsuorum inseruit : Ex quorum, 
rnquit, ipse numerO huc missus, scire vos feci, 
idola ista \ ina esse, et cultoribus suis inimica. Hsec 
et his simili.i docente Philippo Apostol... credide- 
runt ei multa millia hominum, et baptfzata sunt 

4 Ordinatis autem Clericis, h Episcopis, Pres- 
byteris el Diaconibus, atque Ecclesiis multis instru- 

C. ■ ■♦•; K»n«a nllft nWaculo Bvan- cti-, S. PhilippusperrevelationemadAsiamrever 

um P ■''"-'""• n!1 ,,, Mls m civitatem Hierapolim, illic bcresim mali- 

-'— ' |l, ''r ,, ,i; i ': - -- Kh.n„it :i rum,x,Lt A M .u. lo,..ha„,., 1 ,..l 

" 1 ,1 " : ' : "'' , , .;-t'.. superni non vere natus ex Maria Virgine Dei fllius carnem 

." ,,llll,, " n ; ,,,,,;,.-. l .h..t l , assumpsisset.ErantautemibWdu^filteeju. 

,,,M!,, | ,S ' , ; ,,n, i: n : ■„ , 7 ZLl~ ofli divWi^pfcpqi«D«.»nltltn«n ? Vir. 

Z££^Z££ ' > A tolorum, ct in fi- ginum Lucratus est. Beatissimus autem PhUippus 

,,. ti; • ,'Ex,,nc 1 vromnes ante septem dies migrationis su* vocavit ad se 

:■,:,, Z sa multitudines. velut mes- omnes Presbyteros et Diac s, sed et vicmarum 

1 uUI , ml 1|lM ,,, ,,,,,. itaad Ecclesias urbium Episcopos, ot dixlt eis : Hos septem dies 

BiUm , emp ° rfl ' etnuLmaueillic aparen- mihi Dominusin ista vita concessit. Memores es.ote 

Z ;::."::;.:..■ £2*^^%««- ■» ^^^^ MlM ^^ 

:: ' I, tenebantur; per doctrinam Christi minusautem complebitpromissumsuum etcorrobo- 

1 QO titia, tamquam a tyrannicis do- Apostolus Domini, annorum octoginta sep em m 

,,. ,„ ad im verum Deum et Dominum tentus ab infidelibus, crucifixus, lapidatusque per- 

'— ; -s erroribus, fideli- ^^^^^^£ 

va^ris noSr^clterique Discipul* ad prtedicandum sunt. Ubi pr*stantur benefic.a Dei, orante JLportoto D s{ muitu 
mliiia 6n/^i- 

EO/ : imit 

Ebionltas : 

i 

I. 

I m 
,i nafixus 
inorilui . 

E .v PhlHppui 
prudleat ln 
ScytMa, 
d ,, rbura Dei per ingulas quascumque orbis terrae 
o dividerentur provincias; Philippus Apostolus Do- 
m ini Jesu Christi, posl \ censionem Salvatons, 

!„.,- ;,, s m.miiii msi mter prodicavil Gentibus per 

d Scythiam Evangelium. Ubi cum tentus esset a 
,Ium„-, „1 statuam Martis compellere- 
t„r ad sacrificandum ; exiit e de sub base, in qua 
stati» Martis stabat, drago ingens, e< percussit fi- 
l lllm pontificis, qui ministrabat ignem sacrificii. 
Percussit etiam duos Tribunos, qui praerant pro- 
vinciBB . qubrura oflSciales tenebant in vineulis S. 
Philippum ipostolum. De flatu autem draconis om- 
n es morbidiredditi vehementeragrotarecceperunt. 
Tunc s Philippus dixit omnibus : Andite consilium 
ll|( , UM ,_ ,, P ecuperabitis sanitatem ; sed et isti qui 
,, m , ,,,,.,-< i,i suscitabuntur : dfaco quoque, qui \ 
es i Qoxius, m Dei mei nomine fugabitur. Dfeunt ei 
omnes Dic nobis, quid faciemus. Dixit eis Philip- 
Vi.ostnius . D.-iiciie huncMartem, et confringi- 
I,,, „, i D e jus locum, in qno fixus stat Crucem Do- jue ad verba, crediderunt raulta m.lha hommum et 
mini nostri Jesu Christi flgite, et huhc adorate. baptizati sunt. Philippo nomnibusquicreduntregnum Patris.etFi- 
lii, et Spiritus sancti, in -ecula seculorum. Amen. 

ANNOTATA. 

a Hic Prologus erat in solo MS. Legendario Car- 
dtnalis Baronii. 

b Hinc incipiunt Acta in antiquis Breviariis Eccle- 
six Romanse t omissa particula igitur. 

c MS. Bnronii, dirimerentur. 

d Antiqua Breviaria, Syriam. Sed alia MSS. 
Scythiam, etcorrupte Sychiam, Setchiam, Setthiam. 
Tn Iwdierrio BrewartoScythiam. 

e Aliqua MSS. de sub vrase, et de subtus ara. 

f Hic finiunt aliqua anliqua Breviaria Eomana, ei 
incipiunt Acla S. Jacobi Apostoli. Tn Breviario anni 
1*0*22 fere reliqua habentur, conlracta autem in MS. 
Brcvinrio. 

ct hi dicto Breviano anni 1522 sequentia desunt us- drat "." '" 
vttncnosum 
f in i minat; , iuot 
i, nucllal . Tuiir IU1 qui eruciabantur, cceperunt clamare . Re- 
feU peretur in nobis virtus, et dejiciemus Martem. 
p ac to itaquesilehtio ^postolus dixil Praecipio tibi, 
draco, hvnomine Domini nostri Jesu Christi, exi de 
toooisto, -.' vadens morare in locodeserto, ubinon 
accessus hominum,et nullautilitashumanis usi- 
bus ministratur, ita ut vaflens nemini noceas. Tunc 
,!,•;„■,,, ■-, ©vissimus exiens, ccepit ire festinus, et 
nltra nusquam cOraparuit. Philippus autem fllium h AliqUa MSS. Sed et levato eis Episcopo. Anti- 
duissima MSS. cum Breviario censentiunt. 

i Bbion post excidium Hierosolyma suam hseresim 
svarsit. Consule Baronium adan. 7 1 

/, Atiqua MSS. Qui dicebant non verum homi- 
ii. iii natum ex Virgine Dei filium assumpsisse. 

1 Dc fus Firginibus suprdactum esl. 

m Hsec veTb'a t tentus ab infidelibus, crucifixus, la- 
pidatusque, sunl in l/- s '. Breviarioprxdictoanni ib c 22. Pontifiels, toistrabal ignem ,acrificii, ,, duos M — •» MS8. plensque U ,Am»,)m 

1 ' > .. .. 7>.. 1/ ./..., .i;~i.... nt.r. P »>ic i nnrniiiP cniH flrtlVIIS. v/, i ,ii hih i . Tribunos qui mortui fuerant suscitavit ; omnemque 
turbam, qha mOrbata fuerat b draconis flatu, sani- 

tati restituit. f 

3 Unde factum est ut universi Philippum Apo- 
stolorum quem persequebantur, pcenitentiam ageA- 
tes, Deum huhc EStimantes, adorarent. Ipse autem 
per ai.nuiu iiiniiu jugiter docebat eos, g quomodo 
mundo periclit inti adventiis Domini subVeni 
quomodo natus $* Virgine; qUomodo passus, qiiO- 
modo sepultus di- tertia pesurrexissei quomodo 
postresurwctionen^eademquaanteilassionemsuam sislongwr tnum Personamm dmnarum. 

docoerat, ifieras^et! quomddd videntibus Apostolis 
asfeendissei in cobIob . quoniodb mislsset Spiritum Pii V aiito, dicitur pro Christi nomine cruci affixus, 
lapidibusque obrutus Kalendis Maji : qUod factum 
fuisse abEbiOnitis, kgiturin Breviariojussu Pdulilll 
iiinw 1535 per Cdrdinalem Quignonium ordinato. 
Mombnniis ita habet : Infideles ipsum tenuerunf, et 
Cruci instar Mai;i>tn ejus, «piem piwdicabat. afti- 

xeruni. 

n In citatn Llrcviano <nvu 1522 ita conchulitur, 
bmrtibus credentibus in Patrem et. Filium et Spiri- 
tum sanctum Amen. Tn aliquibusMSS.est paraphra- ALIA DIE PRIMA MA.TI. 13 VIDB M i l 

Cll 1.' v cmn incarna- 

i„ih Dei i"- 
ii/iiu ALIA ACTA 

Ex MSS. GraecisaMeUiphrasteexcepta. 

Inwrprcte D. P. D vriussc' in B 

u6J Phlllppus 
irai sacris 
litterls in- 
structus, < ii iu (1(1 sc 

vocat. Jlir \d/'in- 

inn 'i indlcat 

ini i ntuin 
l/, ■••■"/ /»t ; i//^ n n,i/ iii 
ducli ad 

Clni-linii carus _leus Dei Verbuin, semper coexistens Patri et 
nullo tempore circumscriptus, propter oaturse qo- 
strfle lapsuin voTuil nbois assimilari et tempori sub- 
jici . itaque et Virginis ventre conclusus est, e1 sui 
communione deificavil quod assumpserat. Quoniam 
vero hic ejus in carne adventus salutem erat ope- 
ratunis omnibus, oportuit etiam ut haberet divinaa 
istius et ineffabilis dispensationis spectatores atqUe 
participes mysteriorum, per quos supernam voca- 
tionem generi nostro copiose ministraret. Postquam 

igituromnem Jordani finitimam regi m pervasis- 

sel Joanhia praedicatio, et gratia spiritus operante 
multiper illum baptizarentur (quando etiam Chri- 
stus meus baptismum suscepit) ipsum incorapre- 
hensibile Dei Verbum urbanam frequentiam dimit- 
tens (eatenus enim \ idebatur Hierosolymis habitas- 
se) venit inGalilaeam, in qua etiam tum commora- 
batur admirabilis Philippus. 

2 Erat hic ex Bethsaida, civitate Andreaa el Pe- 
tri, tunc vero in Galilaea praesens : qui statim ab 
iheunte aetate aparentibus traditus liberalibus disci- 
plinis, cum essel borias indblis, e1 ad qu imvis lauda- 
bilem scientkm aptae, statim Mosaicos libros per- 
currit, et quaecumque de Christo era edicta 
imbibit, quomodo scilicet venturus essel diebus no- 
vrissimis, et salutem omnibus impertiturus nec 
enim iis qui juventutem docebant, fas erat doctri- 
namaliam discipulis tra.lere, nisi prius Moysen edi- 

dicissent. 

3 Veniens igitur in Galilseam Jesus, et magnum 
hunc Philippum reperiens, sequi sejubet, Hic vero 
utvocantem audiit, statim venil in memori im eorum 
quae a puero perceperat collegeratque de Christo; 
ipsumque - aovit, quem libri Mosaici ventu- 
rum demonstrabant. Exinde vocanti se mag 
adhaesit, el paulatim proficiens in virtute, discipulo- 
rum praecipuis fuii a'lmun<-ratus. Quodautein a<li>p- 
tus erat bonum etiam aliis communicare voluit ; 
iftudque haud abscondens, primo cui occurrit Natha- 
naeli (erat hic ei amicus et familiaris a longo tem- 
pore) prassehtiara venientis, non ut futuram, ed ut 
jam existentem annuntiavit, dicens, Non jam am- 
pliusin sjie cohsistil Israelis salus: sedquemprophe- 
ticae linguaa in spiritu praedixerunt Salvatorem, ex- 
tremo in tempore suscitandum, ipse nunc adest. 
Huncergocum invenerimus Jesum a Nazareth, ne- 
que possirous esse in reduli excellentiae »rura 
ejns, aliis omnibus longum valerejussis, conve 
tionero illius suscipiaraus. 

4 Hisdictis post se Nathan idein tr.ili.-ns, licet 
aegre persuasum, et nuro ex Nazareth bohi aliquid 

epossel percunctantem, acora Israelis ibducit, 
Clui^toijue ol.M-rutiiriiin .stir.it, af-jiK- hoc primum 
,, tnentis argumeritum praebuit. Natha- 
nael vero integra cum fide assistens, liberrime ex- 
clamavit, Rabbi, tu es Res fsrael. Quem ut se 
Cnristiis ex animi ihcommutabilis serifentia sic loqui, 
manifestsjt ei quod magnofum conscius esstet futufus 
sedfetorum et regni Dei speculator. Quid enim ail 1 
Araen, iriquit, di • videbitis ccelum apertum, 

e*1 An-elus Dei ascen I mtes et tiescen raper 

filium homfnis. Ex illo ergo tempofe sanctissimus 
Philippu-, -i ris inj jteriisaufem acc mmodans*. toto 
in illis erat animo; nulliqus alteri curae eum idver- 
1,-n-. Inmirie tlivirfioris cognitionfs in mehte pui 

tur; ac priraam exuen.s ignorantiam, renoyabatur 
quoail nominem intrriorem. Pr ^re.liente vero aefote perfectioivm erga Christum caritatem assumens, D 

ejus vicissim aequalem erga se recipiebal amorero, lv M " 

nr tamquam filius repul tretur, «'t loco heredi 

atque in adventu S|iinius gani fi Princeps super om- 

i, •II, terram constitueretur 

3 Cum autem instarel teropus salutiferao pa sio- 

nis, qua n i--ii>iii naturae comnarand i impassibili 

aderal i Chi I flnl . 

tunc Gentilium legatos aliquos mitti n i ifum cupien- 

ad diei festi spectaculum : qui animo stupefaci . pro- rw ' 

pter mira sibi deChristo nuntiata (ma na enim qua? 

dam tunc de eo e1 fldem omnero ban- 

tur, quia Lazaruro suscitaral a mortuis, el omnis 

turba curo laudibus extollebat, el millen i alia opera 

I, iiur mir icula) cupiebanl in ipsius venire alloquium. 

Huicporro tam honestae obsequentes cnpidini Jesuro 

meura sequuntur; el ac lentesad Philippura, cau- admesigni' 

s nii - iii adventui exponunl Philippus ver i nuntia- 

\ ir primum voca \ ndre o, el simuj ambo indica- 

runl Jesu : qui ipsis | m I m am 

gloriam explicuil dicei lum frumenti ca 

dens in terraro mortuum fuerit, solum m in 

vi autem mortuum fuerit, multum fructum 

ferl 

r, i H hosc quidem ipsis tnnc dixil Chri ttua . ''11111 E 

, fnat niiii /1 111 

<fQr 1 pa bus e1 suscitatus morte, seipsum plui te 

manifestarel discipulis, eosque facerel spectatorea 

rerum huroanum captum exced mflum . efiam hic 

magnus Philippus, tamquam soi tus el particeps 

ineffabilium mysteriorum, aderal iis quae fiebant, 

,.,,! umque inus cen eb itur Qu ind 1 aute n 1 1 

et Salvaior nnsi.M' Jfsus ( 'hi-i s iiis •»tiin*'iii 

pro nobis in carne 'i!-! 1 m tl ionis ordinero iropleve 

,.;ir, e ' ob ibus terrena mirabiliter univerat, atque 

m coBlum susceptu '-11111 gloria ad dexteram Patr 

consederat, Spiritum quoque consolatorem, prout 

pollicitus fuerat, in specie linguarum ignearura mi JJJJ 

serat iis qtros h il ral vil e mortalis socios el con- 

ssecretorum; lem Spiritu etiara plenus Phi- 

lippus, a cinxil e h ad Evangelicura cursum. 

' 7 Tum vero quibusd im ex ii ( Iriental» p irte 
:l !jjs- 1 ),_.,-i, iii lientibns, nnnnullifl etiam l lo 

realia e1 \.\i tralia clim ita p irvadentibus, e1 praadi 

,,,,,.,,, sibi den i implentibus, admirabilis 

hic Apo P lemqu • cin 11 a 

iens, b el omnes in ea urbes oppidaque pervaden , 
innUmerabilem multitudinera adduxil ad pietatem , 
quos nniversds lumine n iti mis con ignan , V 

Pa1 Q tibu i 

queafflictos, e1 a d emone ra il , 10I0 ^erbo 

sianctajque manu impositione i lem J" tfw, « 

adversarios invisibiliter pelle er autem '/'"' 

ins eos qui vexabantur dum i cationi 

magniflcentia ei operatione miraculornm stupend i . 

i1 ,vn,. quibusdam, ad ver nitionera bre- 

i per 

omni.i ibidem l >ca ordin ms el construens pro ci 
T|s vviain- docuil incruenl iro offerro ho tian 

,gelii horm im etiam in 1 e : atque 

ita maximum credentium per se numerura add 

Cura denique in • 
nes quidem deheren! ad fidem, 1] 

tfansfre ad Dominum, t ile quid ei circa tlnem d d 

tigil 

8 Civitas qiiaedam P ilustns, quaB san 

,. noroinalur, e< incolarurii frequenti 1 praoellil 
ras atque aliariim matef dicitur, Bancti! imum P • m m 
Iippum, i" I ihiiumefos pro flde laboi 
. ^postolu 
.. 1.., lij ,.1 ium', earaqu 
ri er pesti! cuidara 1 

sas cultum d livin 1 accen ' 

orationibus assitiufs enixius incumbens, Christique 

nomen \ i\ U8. 

I | i i ,1 i'n l"l<ui 
jn .nlii ii/ |4 \CTA S. PIIILIPri APOSTOLI. 

ffiSTS n AtqueeaPes 

*^' ul "' infidelibusfactaviafideiad naqmdem B pro jufl cfl|»' 
ftu n/*p< nofl 
f«r taiis, 

h • i in iflgitw 
ttiam /''"• 
tholomaw < .\ 1 1 1 > 1 ■ .- 1 • • • • . ■ • { ....... . 

derent, neque erpentibu per terrara animantibus 

adhiererenl : quando re^ Di »»P« 

u e1 incomprehensibihs, post- 

i yisibilem hunc raundum et invisibilem produ- 

I e tiam liominera forraavil ad ima ;inem m 
ficentias mque volun itis suaa liber nans 

voluit, solum jubens 
,,, , jcientiaa eret. Mandata vero prae- 

, privatum gratia cum despn 
nollet, primum quidera pi r Legem atque Prophi 
,.„:„ erudiit, deinde el cor ^ 1 ll,um 

. \ si voluit, itaque in hui 

na B pparen similitudinee nostrisque communi 
pa ii . i ibili ipse, acdi. 

,,,1,, u „de de enderal : ipsura vero rursus 

.,;,,,, red mus, ul figmentum suum pesuscitet, 

,., PQ dda1 unicuique secundum opera u i idipsum 

quoque scietis etiam vos, divino pegentrationii 

mnil . dignati ; purgabitur enim mens vestra ab omni 

iirpi, ejusquedonisimplebimini ad satieta- 

i taraen eorum l1 ' r ' et ljono " 

,.,,,,, ,,,,,;; im hereditatem obtinebitis. 

10 Haac e1 bis plura divinus Apostolu disserebat 
p U blii eac pri\ Lim. Si quos veroprae ceteris videbat 

ipereverbum fidei eoi ad ve meratio- 

nl luraini </. e1 in ordin >m pecipiebal Sacerdotalem, 

faciebal [ue animatal liristi templa Ita felii 

gredientem vei itatem inimicu* ejus videus, cohibere 

,,. n0 n potuil quin ei insidiaretur atque offendiculum 

. itaque qui tunc in civitate primas te- 

,,■ e e ins nuans, ips Tumque indign itionem 

V( .| u , jgnem i • primum compreh indi ab eis 

l>ini | cit, multitudinem in eum subito commo- 

vens, tum eiquidquid potuil m .lestum atque i sdtiale 

ntulit. Nam qui eum comprehenderanl duro inclu- 

serunl car ieri, duriu que ceciderunt ac flagellarunl ; 

deinde funibus per talos h trajectis suspenderunt in 

altura. 

I I El hoc qu niflcare poteral statum ani- 
m i, rec! im ad su] erna viam tem ntis non ita taraen 
,.(iiii dimi lil Dommus . sed quoniam tunc temporis 

... . i ,i i i! 1 1 ___i: itPhilippum,majoreraveroeuraquem 

ipse praedicaveral Dominum. 

13 Qui autem salvati erant festinabant quidem lll/rr cx/llir . 
Discipuloseximereevinc- [W e ligno quan tationes^ 

tociusdepon pe; d um 1 

■ iHppus ue idera sibi lacerent, sciebal 
enim sese jam jam emigraturura ad illura quem de- 

siderabal ideoq sligno pendens, die tota lo 

baturcumcivibusde salute ipsorum, confirmansque • 
eorurn animos exhortando et preces pro iis fundens, 

sancte inter icti se sil eloquia ; atque ad Do- 

minura quera amaveral transiit, animam suara m 
manus illius i ommendans. 

II Venerandum porro illius corpus a Bartholo- corpw 

,„, Mariarane, cum ea splendide persolvissenl gJJjrM 

quaa fieri in sepulturis consueverunt, flepositum est 

hymnis atque obsequiis sacris in loco sancto 

ac decenti, decima quarta die Novembris Bartholo- E 

maeus autem etMariamne modico ibidem commo- 

rati tempore, cum iterum venerand i illi corpon 

hymnorum atque exequiarnm justa splendidius per- 

i S ent, el prsesentes amplius confirmassent in 

ftde, ad propria reversi sunt, prasdicando ubique 

Evangelium Christi : quia ipsi convenit omnis glo- 

n;lj nonor el adoratio, uunc et semper et in secula 

julorum. Araen 

ANNOTATA 

a In aliquo MS. Grxco, prxter Asiam, indicaiw 
Lydia, in Menais Grsecis Mysia et Lydia, sed hsec 
provinciee sunt in ipsa Asia minore. 

b Nicetas hsec ita exponit • ^siaa plagas perlus- 
i,.;,,,-, ac cunctis provinciis el urbibus vita; doctri- 
nani annuntians, eosque qui ad vitam erant ordinati, 
veraa per fidem vitae reconcilians, captos omnes a 
diabolo, innumerisque erroribus ac seductionibus 
perditos, sapientiaa divinsa sermonibus ac exhorta- 
tionibus captivans, ac regenerationis aqua emun- 
patiaaque spiritu illuminans atque consum- 
mans, in eum modum Patri qui in ccelis est filios cuin ilimisit lionni ! "inoniam iniic cempons roaue, iueuw «<««"« * **"■ i— •- 

divinus ^postolus Bartholomaaus etiam Hierapoli asciscebat. Cunctos vero qui varns languoriDus ac 

i... , ......i.m,,? iii- Mnt ohscs-i a (Ueinonio erant, i /, erat, una cumip o Evangelium annuntians, passio- 
ni eura consortem esse voluit ut fueral praedic ■ 
nis. Illo ergo, u1 diximus uspenso e ta.li cruci addi- 
citur i Bartholomaaus. Soror etiam '. Mariamne, 

corpore el animo virgo, iue magis natura fratri 

conjuncta quam animo, aderal patienti Philippo, 
.-iiiii eoque patiebatur ac sustinebal cruciatum. 
Hiiin autem hasc fierenl contigil pes omnino nova 
concussaenim tei pa el treinorem insolitum patiente, i -bis tenebantur, aut obsessi a dasmonio erant, 

aut quovis alio sinistro casu afflictabantur, soloser- 
mone ac saerae contactu manus sanabat. 

c Tdem Niceia* ; Sacordotes Pr b ules fidelibus 
praafecit, altaria per loca Domino pp»flxit, ac sa- 
,.,,.,,,, rum Sacramentorum tradi lil forraulam. 

,1 Cum per viginli annos in Scythia laborasset, ut 
Acta Latitia habent. 

e Idem Nicetas Hierapolis urbs Phrj tgna F faeto <'• \ndt 

i,i i.i motv concussa enim terra et weinorem msontum pauente, e juwm xT«tci«o ui »^v.« ■•.— ...■-• 

cunctorum animis incubuit formido, qui oblectatio- atque illustris, opum abundantia, gloriaa [ue fastigio 

taculum convenerant. Subvertitur superba, civium robore ac multitudine nulli torte 

funditi omnis, atque in profundum inconspi- tunc magnarum perOrientem metropoleon pnmas 

ciiiiin dehiscit : simulautem absorbebatur populus, concedens. 

iue in periculo miserrimaa perditionis. f Iterum Nicetas ait, Hierapolim portentosas cm- 

12 Cum igituromnes obstupescerent nequecon- dam infanda?que viperaa tamquam Deo addictam, 

siiinni iilliim utile expedirenl ; tandem, licet sero, eamque bostiis non absque dementia placai-e. i antur 

, , iii iii, iii , i 
convertuntw agnoverunt vindictam se sustinen suppliciiel inju- 
n. e Philippo illal e, eumque circumstantes suum ap- 
pellabanl salvatorem, atque pogabant dexteram eis 
suam porrigeret, neque despiceret animas ipsius so- 
lius '•.Mi- 1 periclitantes Narratur autem quod cum 
iia iuMsiciviit precibus, muli;u|iic uiiserationi com- 
movendas idonea dicerent, neque ab orando cessa- 
rcm ; misertus eorum quea fiebant Jesus, benignam 
ipsis aurem commodarit, subitoque apparuerit : ; In Menans Graecis dicitur conversa Nicanoris 
Proconsulis uxor, el Stachys domus a Proconsule 
et populo incensa. In aliis Greecti MSS. dicitur Sta- 
chys vadde dives et urbis primarius, qui fuerat an- 
nis 40 ceeeus, et a S. Philippo illuminatus, tn idem 
Stachys factus fuerii postea Episcopus Byzantinus, ut 
Mentea addunt, examinabitur ad 3i Octobris, quo coli- 

litr. 

h Ciiatus Nicetas, Funiculis e calcaneis vinctum, 

in in sublimi verso in t< rram capite suspendunt. 

i Eadem • '•• ■ S. Bartholomceo habei Nicetas; <i in 
VitaS. Bartholomxi Josephus forsan ffymnographus, 
Ulustranda ad - i Augusti. 

k ColiturS. Mariamna, Nicetss Maria, 17 Februa- 
rti, ad quem diem ejus Actae variis collecla DIE PRIMA MA.1I. 15 

dientibns cunctis hunc in modnm exclamavil D 
Domine, qui corda nostra singill itim efiormasti, el ' " Ul N ' '"' a 
quocumque visaffectus eorum impellis; verba cordis 
mei.omnis ir e expertia, fa< to ipsocomple, ul omi inde emendentur; el proten o sup ir comam capi- '"'"'" MIRACULA. S. PHILIPPl. 

E\ Magnis Graecorum Mcnaeis. 

ijuamvis prolixa illa miraculorum S. Philippinarra» 
tio, qux '" Orstcorum MenstU ad \i\ Novembris $ub- 
jungitur ejus elogio, tota fere, judicio nostro, pertineat 
ad Philippum Diaconum, uli supra insinuavimus : ca 
tamen */»»• proprie Hierapoli contigisse dicuntur, vi- 
dentur ad hunc e duodecim Apostolis unum spectare ; 
ftilci quidem ipsa non maximaz, utpote accepta ab eis 
qui duos Philippos in unum conflarint ; non tamen pror- 
sus rejicienda, cum <•.<• antiqua ffierapolitanm Ecclesim B 
Hierapolltants 
Insancti necem 
consplranllbus Heros ut 
Ipsum <<■'- 
,/, m< suadet 
eumque dono 
, tciplt i/ uxore 

I baplisatur 
iiiui famlHa 

sua. tis, quodtucon , manus debilitetur. Dixerat, ,,„,,/„, 

cura secuta est illi importuno membrorum distortio; allorwn, 

manus autem subito exaruit, oculus prmterea exi e- 

catus est, ambasque aures obsurdui runl Hoc mira- 

culo Senatus collectus obstupun. ror.-iruntquo Phi- 

lippum, ut peccanti i t. Quibui \ p atolus, 

juamvis nrolixa illa miraculorum S. PhUiovi narra- Membrorum depravationes humana ope curari uon 

possunt : qui enim orrigat, unus esi , qui ex 

pulvere in principio forraavil hominem ; ad quera 

iii- 1 accedatis etiam ipsi, ille distortus Aristarchus 

sanitatem non recuperabit. 

o Inter hmc funu efferebatur ad sepulcrum ; el 

Senatoresqui cum Aristarcho erant, retento ferefro, 

1 <■/ nonUne 

per ludibrium dixerunt Apostolo Si hunc ln vitam cnristi 

revocas, omnes cum Aristarcho Deum tuura adora- nwii 

traditione aut etiam uetustioribus scriplis haberi potue- bimus. Tunc Sanctus, sublatis in coalum oculis, ' 

, . . balur resvscl 

iiut : /ni" quod hic potusimnm conimetur miracnlum aliquandiu compreoatur : dem jacentem in sanda- tll/ . 

suscitatimortui, ipsum essevidetur quod supra diximus pila placida voce allocutus, Theophile, inquit. El 

ex Eusebio narratum Papiai Episcopo a flliabus Philip statim mortuus resedit, oi aperuit. Cui r 

pi. Sunt aulem Imx. Apostoius iterum ; Christus, inquit, jubel . surgeet 

2 Cura Apostolus Philippii^ Hierapolim venisset, liberabi. llle, cumefunebri lectica descendisset, ad 
monuit eos quiipsum sequebantur, ne tentationibus pedes Apostoli illico procubuil et, Gratias, inquit, 
i iccumberent. Deinde incolee decreverunt ipsura tibi Sancte Dei, qu id me ex tristibus inferorum 

per doluin, ui priesii^i.-iinnMn, d<- m<'<iii> t..|ien», eo faucibus hac horaeri] ris ; duobus enim atr 

prsetextu, ne et ipsorum uxores fascinaret, quemad- monstrosis el crudelibus cyclopibus rapiebar vio- 

modum aliorum multas deceperat. E civibus tamen lente quod si paullummoratus mihinon adfuisses in 

quidam, Heros nomine, ceteris conditione honora- tempore, in tetrum et exitialem tartarum fuissem 

tior, voluit Apostolum a Lapidatione exiraere. [taque abreptus 

idoneam persuasioni orationem ad suos habens, ita 6 Puno inexpectatum hoc prodigium omne in 

disseruit : Accipite consilium, inquit, cives mei, stuporera dedit, et, quomodo, inquiebant, hunc, ArMarchvm 

quod neque nobis neque hospiti noceat. Si videtur quera numquam noverat, nominatim compellando tanari 

vobis probemus ejus doctrinara, utrum ad salutem excitavitl Revera quera ^ 1 "' fortera dicit,el praadi- abj/ei 

animsa profutura sit. Curaque Heroi viro illustri cat, et Deum annuntiat, poten el veraxesl el d 

nemo auderel refragari, ipse primus omnium pedes sine ulla dubitatione ad hunc currimus el credimus. 

Apostolicomplexus, invitavitSanctumdomumsuam. Tunc ^postolus manu silentium multu, 

tm cum ambo ingressi essenl ; Marcella uxor He- indicens, imperal Heroi, Super \r\ starcho, inquit, 

rois, irata viro suo, qumrebat occasionem ejiciendi manu tua signum Crucis exprime, el in nomine 

domo hospitem, negavitque dotem nisi Philippum sanctissimm Trinitatis membra illius, ei ip ius sim- 

elirainaret. plicitate kesa, corrige. Quod cum fec et Hi 

3 Philippus, nostquam aniiiKi.lverri' Hi-roem in Aristarchum articolu restaurati integrum effi 

ancipiti versantem . hortal i1 illura . ut in fide Super quo miraculo ad pedes ^postoli acci- convertu, 

permaneret. Ipse vero positis genibus deprecari derunt, in quibus et Prasfectus fuit, a mortois susci- 

Deum ccepit : et illam quae paullo ante ferociebat, tati pater, qui Princep Senatc una cum 

viro tractabilem e< mansoetam exhibuit. Quroallo- uxore sua : qui acce itad Apostolum, el avideca- 

cutavirum, dulcissime vir, inquit, Unde admi techeseos institutionem excepit.eti aentum 

randus hic vir est? quam dulcis ejus es! sermo, et constantis fidei, duodecim Deosaureo quoscolebat, 

quamgr&ta morum conversatio? Et Heros M igni pra^cepi! Apostolo tradi, ul illoa in u uperum 

inquit,Dei praeco est iste, conjux mea, el sempiterni erogaret. Quin e1 reliquaomnia Buabonaita bene 

regni procurator : quare si placet, sine ulla dubita- dispensavit, u1 ab recta flde suscepta numquam (Junrc iii 

fudiclum 
vocatvi Ai>u- 
stoltu, tione ad colendum hujus Deum accedamus. Simul- 
que ambo ad pedes Apostoli provoluti, oum tota 
domo, ex aqua et Spiritu sancto regenerati sunt. 

4 Eo ex tempore multi ex vicinia ad Dominum 
traducti sunt. Sed malitiai repertor, quando se vi- 
ctum et suos, atque ab Apost.l.< < aptos vidit ; exci- 
tavitquosdam 'i 1 " Heroisasdesincendiopopularentur avelli posse \ ideretur. 

7 Apostolus autem, cum omne illic ad orthodo- . 
xam Bdem adjunctos in commodum ord le- ,cclt ■ 

gisset; Heroem illii Bpi copum praefi cil . es ipsis 
veri i',,. : | Diacon ^ 1 : curavii etiam 

templa excitari, eademque fund iri Deinde omnibu 
i,i fidc ni.< institutis, pacem illis mip.-i-ii.'ii , Deura B Quod cum Apostolus in spiritu cognovisset, intre- que pro illis deprecatus, in Phrygiam, 1 

pide ab illo exiit. Quera inhumaniter comprehensum e1 Asiam profectue, illio praadicavit, el Chri fcum an- 

ad tribunal Senatu> pertrahunt. Cui minaciter Ari - nuntiavit, cui gloria in secula, An ArUtan hwn 

rf. ni, iii- 
lurloslus <••)< n- 

tim. starchus, idemque Exarchus consilii Praases, Scio 
inquit, te magicis artibua imbutum; quare nisi eas 
abdices, egoacerba te lapidatione in mortem dabo 
quaa vero ad crucifixum tuum Deum pertinent, op- 
portuno tempore disquiremus. Tunc apprehensa 
Apostoli coma ipi um per lutum impulit. Beatusau- 
temPhilippus, Aristarchi importunumfacinus volena 
emendare, fortasse propter alios «jui aderant, ut in- 
telligerent ipsum esse potentis Dei famulum; au- TRANSLVTIO BRACHII 

Hierosolymis Florentiam. 
Ex MS Ecdeiix Cathedrali8 Ftorentim. 

X ustquam Dei et hominum med 
carnis mortalifcatem induit, e! Deitatem anam pro 

redemp! 10 A 

FLORI 

Iu/r, P Apot- 

tolo» " ' Mslo 

( li rl0S, n 
/,/,' s Phillp- 
pus, i ujusbra 
c/il , p/oren- 

/,«,;„ /iuiisluli 

hlsloria nidi- 
calur, 

B 
( c 
l/onai '"> 

F7on "'"'", , anceHarJo 
//,, ro<o2yml 
/(iii", 

rf C 
i M Aleplscopo 
i ., jarji n*l , redemptione humani generis humanavit; verita* de 
terra orta est, el justitia de cobIo prospexit. I nde 
quiveritatis el justitiaa filii esse eupiunt, apertas m- 

veniunl januaa Paradisi, qua! 8 n ""^" 

bene operantibus clausai manebant Ventatis natn- 
quefiliiet prineipalea coheredes fuerunl Apostoli : 
quipropter infusionem sanoti Spiritus or))em berr* 
n,mundiqueperagran1 . arnationis mysterium, 
,„,,,,, pesurrectionemfiliiDeiexcelsi populu 
fnfidelibusetcolentibusidola nuntiarunt, mi.t-i.iIo- 
Pumcordaverbis.operibusel miraculis converten- 
ei Lta supernaj civitatis Jeru alem cives, et 
dorae HciDei.portebantpacem iUuminabantpati 
e) repulsa incredulitatis caligine veraa fidei lumraa 
credentibus conferebanl I ta sunl duodeom Apo- 

stoli, qui missi dicuntur, quorum sonus in on m 

terram exivitel in fines orbis terr» verbi 'ura i 

QuibusexoreAltissimicollatafuitligandiel olvendi 
potestas : hi suntduodeoim candelabrtf, igne sancti 
Spiritusradiantia;duodecim i olumn asauli •■ cmle 
quibus fides Catholica sustentatur; el duodecim 

portffl, perquae ingredi r ad regna cielorum. De 

quorum nuraero fuit B. Philippus Apostolus : de 
cujus brachii translati me scribere aggredior], de 

licentia e1 mandi loannis u Episcopi Florentmi, 

q U i p r op er sapientii >1 discretionem omnimodam 

quasiaureura candelabrum in domo Domini relucet, 
sicui aDominoVenerabili Rainero, Priore Eccl 

l;i . Resurrectionis Hierusalem, qui de Floren- 
tina dioecesi fueral ortus, et Capellanus jam stete- 
, ,, i n Ecclesia de b Puluento, audivi, cujusasser- 
tioni testimonium veritas perhibel : quoniam ipse 
tissimum Apostoli brachium transtuW proutm 
subsequentibus enarrabo 

I i giquidem tempore.quoc Emmanuei, glorio- 
s i ss i mi] omnium Imperator quos posi adventum 
l bristi terra sustinuit, in urbe Constantinopolitana 
permittente Domino imperabat, quidam Clericus, 
nomine Monachus, de civitate Florentia oriundus, 
sacrosanctum Sepulcrum Domini visitavil : qui licet 
vocaliterMonachusdiceretur, propter morura h ne 
s , ,,,.,,, e1 laudabilem conversationem realiter mo- 
nac hus cernebatur. Hic nempe a primo juventutis 
„, n . ,-„■„ liberalibus artibus eruditus, et postmodum 
m ..,,.,,,. Scriptur® mysterio, Jure Canonico el Phy- 
gicali scientia praapollebat. Quare Patriaroha d 
Hierosolymitanus illum in suum elegitCancellarium, 
u , e ju 8 providentia Sedes Patriarchalis honestius re- 
geretur. Procedente vero tempore Caesariensis Ec- 
desia, quaa secunda est a Hierosolymitana, orbata 
p as tore vacabal Tunc universi Suffraganei e1 Capi- 
t ui U m, invocata Bancti Spiritu gratia, praadiotum 
Cancellarium in Archiepiscopum elegernnl : qui 
p 0S tea tam \.rohiepiscopatum quam CanceUarii offi* 
riiun IVVu-iter jiulienuivit. 

v,„ posl multum vero temporis venil e Sala- 
,i,,, M . taraquam alter Sabuehodonosor, de Babylo- 
in;i • ,.,,! tradidit Dominus terram promissionis 
propter peccata cohabitantium. Qui oapto cegno 
,,,,.,, manum ad omnia desiderabilia Christianorum, 
et posuil iterum terram Jerusalem io pdmorum 
CU stodiam, occidil inflnitos, ei projecit corporain- 
terfectorum in e.s«;«s volatibus ccali, et carnes popu- 
lornm bestiia tejrm; eflfundi sanguinem feoit ipso- 
,■„,,, tamquam aquam in circuitu Jerusalem, et non 
erat qui sepeliret. Illi vero qui non perierunt 
dio, ducti suntin captiuutein : e1 supeV fiuraina 
Babylonis sedenl el plangunt, tenentes in manibus 
oarmendamnandorum : quoniam ifliqiiieoscaptivos 

auxerunt, SUper ipSOS iu verba cantionum prorum- 
punt, nec audent cantare canticum Domini inter 
barbaras nationes. Subiugato quippe toto Hieroso- 

rr, __. .•_„-.... \_ ACTA S. PHILIPPI APOSTOLI. 

chiepiscopus, tamquam exul et patrimonio ecele- 
siasticospoliatusadpropriarediit,etFlorentia3fui1 

quasi per biennium commoratus. Sed postquam au- 
| ivi , q U od Christiani civitatem/ Accon recup 
V( ,,,, nl , babuil propositum revertendi. rranstretavit 
domumi ,., lvllll , - ccon: ubi posi papyum suae 
morm spatium ab ArcWepiscopis, Epi.copis ei 
pitulo,expermissioneR«gis, fuitin Patnarchamp 

electus. 

4 Hic siquidem sciebat quodpraenommatus Impe- 
rator Emmanuel largitus fuerat sancti Apostoli 
PhilinpibrachiufiineptiMUL-Curia // Marue, lempore 
quo eam trad.dit Regi i Alraarico inuxorem. Unde 
tamipsamquam filiam ejusdem Cunae Man» Re- 
.,,„,,■„ Isabellam, uxorem Ermerici k Regis. qui de 

<? i .. _ 1.,... f,..t t, itor E Uiliaiu isauciiii"», «-—- -5 

Cyproin Accon veneratad regnandum, mittaliter 
aflocutus: Fili» Jerusalem, regali diademate c« 
n , I;i . vo bisterrenusImperator,examore praacipuo 
lt i as pirituaU,dotescontulitspii'itales,Apostoh 
sciUcet philippi brachium : quod etsivobis liceat, 
nontamen expedil custodire : quia ccelum eceli Do- 
mino terram autem dedit filiis hominum. Legitur 
enim quod Josias, exeo quod divina tractareprm^ 
S umpsit,insanabUifuitplaga percussus:ergosiviris 
et terrenis Prin ipibus contradicitur sacra tractare, 
multo fortius mulieribus propter sexum fragilem 
inhibetur : undequmsunl Dei Deo reddere non tar- 
detis, resignando in quaUcumque ministen i suo 
Uostoli Philippi brachium, quod ex [mpenali 
iargitione in regali. Palatio retinuistis. Tunc illae de 
excessu veniam implorantes, ei sanctum Brachium 
contulerunt : quod ipse cum summa reverentia re- 
posuil iii locum Sanctum. 
SPostmodum piee memoria: Petrus l i?lorentinus 

1. ,„„,.,... , l.-M-a qi.il.UMl.-.m iut.-lligens, eidem l'a- 

,,,.„,. h;i . [itteras direxit, suppliciter supplicando, 

„, Ecclesiam Florentinam dotare Apostoli Philippi 

brachiodignaretur.Ipseautem petitionibus Episcopi 

im annuere voluit, Qisi quod ad quorumdam 

aasionem hoc facere differebat. Denique cum 

s ibi viderei diem mortis superveniente funere immi- 

nere, Rainerio, quem in Prol go nominavi, qui tunc 

erat^Decanus Joppensis, in virtute sancti Spiritus 

et obedientias verae praacepit, ut beati Apostoli 

Philippi brachium, juxta suum votum, Floren 

destinaret, e1 in famoso Joannis Baptistas templo 

faceret magnifice collocari. Postmodum autem re- 

V erenda3memoria3Patriarcha,Dominovocante,wde- 

bitum bumanitatis exsolvit; et ex hacvita fluxibili et 
fugitivaad immortalitatistransivitpatriam,coronam 
gloriaa immarcessibilis recepturus. Tumulato quidem 
corpore tanti Patris, Venerabilis Cardinalis n Sof- 
Eredus, qui tunc in ultramarinis partibus legationis 
officio fungebatur, fuit in Patriarcham electus : sed 
ille postea electioni renuntiavit. Verum universi ad 
quos speotabatelectio, de oonsensu Regis elegerunt 
Episcopum o Vercallensem, ad quem ceducendum 
jam dictus Prior fuit Legatus principaliter consti- 

tutus. 

3 Ille nempe, ultimae testatoris voluntati satis- 
facere cupiens, sancti Apostoli Philippi brachium 
secum deferre volebat. Tunc Rex et Capitulum suo 
proposito coeperuntpenitus contranv, dicentes, quod 
t^llApMtoUmembrainalienam cegionem qoh per- 
mitterenttransportari. Sed Magister Cualterottus 
p, olira Canonicus Florentinus et in Florentino 
Episcopatu de nobUi prosapia ortus, viv -a.mmae 
probiiatis et discretmuis, qui tunc temporis iveral 
cum Cardinali et fuerat in Acconensem Episeopum 
electus, ubi hodie honore PontificaU refulgat,jam 
dicto Priori saucti Sepulcri opem in omnibus COUtu- 
lit sooialem : unde ambo pariter et Regis aoimum el D f 
ii, in Patriar- 

cha lln i'<- 

solymitano, 

9 h 

i 

k 
neptis /•"'- 

niiiiuiclis 

Imperatorls ,jh Uoc nrce- 

ll/lllll hlll- 
, Iniinl S 

r/ni ppl do- 

iiiinl ■ l 

illiirl vii iii pe- 

tilsset, Petro 

Fhuril/lllii 

Eplscopo, n iiu 1 1' undo 
Patriarcha 

• iimiiiill il ur 

Rainerlo, iii F fntstra att- 

qitamdtn ob' 

tisti "' 

et Capitulo, r harharas natiom- Subiimato quippe toto rlieroso- msociaiem. unu C a... uur ..^ P ~ 

!;;;„';;:,:, ;;,„; £2&£ ^—t„ Ar . t™«» o^ ****** *** mtisarunt, e £ DIE PBIMA MAJI. 17 

A eidem Priori transferendi S. Philippi brachium con- bi* Patrem et suffioil uobis . et ne crederetur quod D 

cesserunt plenariam potestatem. Profecto idem ipse in aliquo dubitaret, dixit, Ostende nobis, non, «"J^ 

Episcopus ante suam promotionem et postea, plu- Mihi ; quia sciebat aliquos iu Tr irticulif du- , oan> ' 

r imuinlaboravit,quodFlorentinaecclesiatanUApo- bitare. Solet anim contiB id qui in mei 

stoli meritis dotaretur. divitis resederil satiatus, aon pro se, sed profame- 

7 Prior autem, habito S. Philippi brachio, ipsum li< is qui circumstant, sibi panem quandi tulat 

cumsummareverentialocavitinnavi.etcoBpil oum elargiri, ut omnes etsinguli satientur. Filialis fuit 

"""""'""' navieantibus navigare. Ceterum quot pericula susti- intei , um dixil 1 1 bis 

uuerit navigando, longum esset per singula enar- Patrem el sufficil nobi suffldentiam de Tn- 

rare- sed ab omnibus periculis meruir : e haben in aliquo ultenus dubitami 

Apostoli Philippimeritaliberari. Quid plura. Venit Et Dominus ei benigne r adet el qus sa- 

demum Florentiam, secum deferens brachium reve- tisfecit, ei qumrenti connumerando quo 

rendum- et in introitu civitatis occurrerunt ei r< m ejus noverat dubitare, cum dixit, fanto 

Joannes' quondam Bcclesi® S. Fridiani Lucensis tempore vobiscum sum e 

Prior tunc Florentinus Electus cum toto Clero, et c is ad inten ilvitdi- 

q illustris Comeso Rodulfus eo tempore Florentino- cens, Philippe,quivid tme,i imenm. 

rum Potestas cum multitudine virorum ac muUe- Qualiter autem vocatus fueril a Dominoin 
ruin clamantium et dicentium, Benedictus Dominus lum, Joannes Evangeli 
Deu r, qui civitatem nostram voluit Apostoli Nathanael dux« ril u.i Jesum dicitur el m 

Philinpi meritis decorare. Occurrebant etiam juve- Evangelio quomodoJe n lUum, cumvems- 

nes et vireines senes cum junioribus, votivas et set ad eum turba maxima, aec uaberel q I man- 

celebres laudes Altissimo referentes, qui civitatem ducarenJ : sed tentatio divma? majestatis, virtuti , ,„„ 

, , P - Florentinam fecit tanti Patroni meritis reflorere. esl incrementum et ^Kof&t* , ta - * 

varatunorm. Electus namque| venerabile Brachium in ulnas re- m Abraham [ umu ms intueri. Bi< esl 

k«* ' ;!.,:. psum/abingressucivitatisusqueadtem- Philippus Apostolus ,qu Scythiam in sortem pr*ui- 

" d r;"""\ Zm BantistaJoannis acPrmcursoris Domini, cum cationis uu Doxmm prtMapri dr .- 

;" ia' :duxit,etibiingenticelebritaTe coniutadlo. 

W' x loc it unde eaudet Ecclesia, exultat Clerus, fero ultenus perderet hoi h aam 

B ;;„;,,, rdo l*tatur, Deo dicata Virgines tuos legitui 01 tliafecisse mvracukj qu» E 

,'sponsi ccelestis prasentiam gratulautur, tri- bi Kp M «1 - ' !»■ . 

ante aponbi iai » * o veroprimum miraculum, quod per beati 

r conflrmatio Joanni tanc £te^"££™£ ™ e , 'i temporis :■ - ncopen, 

runt. Undo, tamquam alter Simeon, _potesti 1D0 H ^ (jrm 

S^uilfestofl^^ombuaipsumdeoscn- ««^ JfCZ' dioiturAr- 

lan S adoravit : nam h*c estmiraculosasncoess.o ,, ' ' '" . .,„„ v ,,. %1 ,,,. , II 

q u»dumperhereditari.apirituahsjuris.t.neragra, „ •. \m . « ., ,,,„,!,„, 

/diturimirabilemmducitadventoeSuccessorem J ' «J» , ,„. gjw 

C uoyumfacitAntecessorisvotaflrmare, g ' ,„,„ ., ,„,„,„,.„ ,:„- F 

,„„,,*„,«. 9SedoFlorentia,<iu.bustu ai fortun»m^e™Uu ; ,, ,,„,„,„„. 

m dibus efferam, qn.busve pmcon... extollam .gnoro . " ■ , , 

«^ quia tadl» facultetem sermoms mate r.a _..n ^ lar... ■• ■ phi ,,,. , 

Eoce braohium coeleshs c.v.s, de Impeno ad Re- ,.„„,„,,„,„ ,„ M* 

g„um.etdeRegnoadtedevemt un oFlo- .,„,!,,,„,,„,„,,,, 

rentiadiceris, quia sicnt l.l.u.n reflorasc». etex hoc * ^ ,, , 

esfecta florida,et exmembru Apostoh ti [uan. raculo „■, n „ 

£:.:: ii»?= '":,::::::: sss 

Mt u. >l- '•"' ''"""■" u '"' *.*"JS. T a. , " T ' , „ ,.,,„„ '.„■„■, .1, „ Chri n. i dl 

Apostolus .^^~^: r ^rtt '^Homoquida», - • . 

utduphc. Patronoetpatroumosusten.ms. in. m ,„.,,„,,,,,:, 

PhHippus Apostolus, qu. tamquam pra.se., .u„, 1.- • ■ " ■ - •■ ,„ 

spositoretfuturor prss^gus.adconfota, - ^^,* 

s ratioorumomniumpraTitatemClmatum.ntorros.v.t, ct d .. , "- ^ ■ ., „„.,,„„„„.. ; ,,„are 

M .', """ nedeTrinitatisunitatain al.quorum men t.bus du- qu. . bp.olue «ttan ---fc . 

bietas re.naneret ; Iuquit enun. Domine, ostende no- 13. i lulippi Aposio.. pa. ^ Maji T. I Trarulatum 
tit brat hium 

annu 1204. 
t 18 
A stim visum recepit optatum. Videat ergo Florentia, 

i1 „„imm.I.. I i.t Apwstoli Philippi merita reflorescit : 
,11,,,,! Patronum summopere vi - | ■• ; ' 'i 11 ''" 1 a 

Ohristi ftdelibus as idue veneratur, cujus p 
et pi i decorata consistit, et coronara recepit 

de lapide |iretioso. 

13 Translatum e I autem B. Philippi Apostoh 
brachium anno Dominii aa Incarnationis «a i 
Nona- M.i.iii. Pontiii.-aius Innocentii Papae s ■ 
vin, nullo exi tente [mperatore, quia pro adipi- 
scendo [mperio inter Philippum e< Othonem orta 
,„,,,. / ,.,■.,( contentio dignitatis. Eodem etiam tem- 
pore u tradidil Dominus excellentissimam Urbem 
Constantinopolitanam in manibus Latinorum. 

ANNOTATA. i: a Joannes Episcopi \ue ad annum 1230. 

b Pulventum videtur contractum, et a Geographis 
dwi Bon convento. 

, Emmanuel seu Manuel Comnenus, Joanni Com- 
neno patrisuo successii anno 1143 : ac moriensin habitu 
monachi anno 1180, h<t'->tit saccessorem filium Ale- 
xium Comnenum. 

i\ Heraclius Patriarcha, creaius anno 1 180. 

e Saladinui RexJEgyptianno MMintercepitJlep- 
pum, et paulattm plures urbes ac tandem an. 1187 
Hierosolymam. 

f Accon oh//i/m/.s rinl.m cepta est aChri- 

stianis anno 1191. 

g Anno 1194, inlocum Michaelis Decani Pari- 
siensis, el facti trchiepiscopi Senonensis, creatus Pa- 
triarcha Monachus. 

h Curia Qraa x )pfa, Doraina. 

i Amalricus, frater Balduini III, filius Fulconis, 
ea Comitibus Andegavensibus Rex coronatus anno I1C3, 
rursumque cum Maria conjuge junctus anno 1167. 

k i ! Lusignanus , aliis /< re Almaricus, 

fratei Quidonis primi RegisCypri ex ista familia, cui 
essit anno 1 198, et anno 1201 ducit Accone I i- 
bellam uxorem, et coronatur Rex Hierosolymitanus, 
uii pluribus explicatur lib. 1 Historias Regum Lusi- 
gnanorum, ab Henrict G Bononiss 1647. 

I ivu-m ir.rii Lcclcsiam Florentinam ab anno 1189 
usque ad annum 1203. Hujus temporibus, inquit 
Ughi llus, brachium S. Philippi Apostoli delatum est TRANSLATIO BRACHII S. PHILIPPI. 

cum pluribus aliis reliquiis, quae in Cathedrali Ec- D 

, hononfice asserantur, verum id factum post 
ejus obitum fuisse infra dicitur. 

„, Morluusesl Patriarcha Monachus anno 1-203. 
„ Soffredus, in MS. Offerens, creatus Cardim 
an 1 182, morluus an. 1211. 

o Hieest B. Albertus, qui ex Episcopo Vercell 
n . ulu p .. . ■ , ! lymitanus in urbe J< 

resedit. Acla ejus late examinata dedimus 8 Aprilis. 

p Gualterum Acconensem Episcopum simplicitei 
vocat Ughellus in Epp. Vercell. col. 1099 ubi ejus et 
ilberti jam dicti sigillum penes se esse ait t subjectum 
instrum ento anni 1212: fortasse ob staturse proceri- 
tatem augmentativo nomine dictus vulgo Gualterottus. 
q Joannes I illanus, Chron. Florent. lib. 5 cap. 31 
l t quomodo Florentina civitas t qua antea aCon- 
sulibus indigenisqer populum lectis Romano more re- 
ii fj domestico regimini, multis incommodis obnoxio 
ilerit externum, coeperitque ex aliqua vicin c vi- 
tate quotannis nobilem aliquem accersere, cum tilulo 
Potestatis, Latine Praetorem sive Urbis Praefectum 
diceremus, quicum assessoribus suis causas capital 
dviles dijudicaret; exindequc ccepisse tempora Floren- 
tim, non per Consules, sed per Potestates notari: pri- 
niuni autem tunclectum fuisse anno 1207 Gualterorum 
de Me liolano. Sed ex hoc scripto apparet primum rc- 
fuisse Rudolfum anno 1204 ultimos autem Con- 
sules fuisse, quos Villanus pro anno 1203 nominat Ca- 
pite prxcedenti. 

v Dubites an legi non debeat duplex, Sed neque sic 
meger wnsus : forte sic legendum, Profecto coeli- 
cum donum, cum quo duplex bonum, electioet con- 
finnatio. 

S Fuit IiwoimtutsZ Electus Papaan. 1198 mense 
Januario, adeo utannusejusS cum anno 1205 ince- 
'. quia tamen Florentini incipiebant civiles annos 
cumsequenti PascJiaie, hincadhucnotalurannus L204. 
t Anno 1 198 mense Martio electi per Schisma fue- 
niiii Philippus Suevia Dux frater defunctiHenrkiVI, 
et Ollho /ilius Henrici Ducis S 

u Scilicet inPaschate, inchoante annum 1204, prout 
hicanni numerantur. Villanus prxcitatus lib.Scap. 27 
rem gestam tcribit an. 1200, ex qua apparet eum non 
esse valde accuratum circa hxc tempora, ui mirum non 
sit si erraverii in notando initio Potestatum. C. H. 

I 

yihk \rp. t. 
\n UAJl 
NOT. 50 51 > < I >' l Inter xu 
Apostolos 
mi morantui 
Jacobut /'• 

ln:l ii it 

Jacobus l'- 
jih.i i apud 
Matthmtn, 

Marcutn, DE S. JACOBO APOSTOLO, 

FILIO ALPH£1,MARTYRE OSTRAC1N.E; 

ET S. JACOBO FRATRE DOMINI, 

PRIMO EPISCOPO ET MARTYRE HIEROSOLYMIS. 

COMMENTARIUS PR/EVIUS. 
g 1 S. Jacobi Alphaei, natalis, elcciio, laborcs, martyrium, cultus saccr. Inicr duodecim Apostolos duo nomine Jacobi de- 
signantur: Eos describit S. Matthaus, unus ex 
iiiis, Capite x Evangelii sui his verbisi Duode- 
, ..,„ autem Apostolorum nomina sunt hasc: 
Primus Simon, qui dicitur Petrus et Andreas frater 
r]n <. Jacobua Zebedeei et Joannea frater ejus, Phi- 
lippus et Bartholomaaus, Thomas et Matthaaus pu- 
blicanus, Jacobua Alphssi e1 Thaddsaus, Simon 
Chananasusel Judaa qui et tradidit eum. At Mar- 
i vangelista Capite m m hoc ordine enumerat: 
Fecit Jesus ut essent duodecim cum illo ; et ut mit- teret eos prcedicare : et dedit illis potestatem cu- 
randi infirmitates et ejiciendi dasmonia. Et impo- 
suit Simoni nomen Petri : et Jacobum Zebedn-i . 
et Joannem fratrem Jacobi, et imposuit eis nomina 
Boanerges, quod est filii tonitrui: et Andream, 
et Philippum, et Bartholomceum, et Matthaeum, et 
Thoraam, et Jacobum Alphaei, et Thiukhuum, et Si- 
monem Cananaeum, et Judam Iscariotera, qui et tra- 
didit illum. Lucas Evangelista nomina ei electionem 
Capite vi ita proponii .• Cum dies factus esset, voca\ a 
discipulos suos, et elegit duodecim ex ipsis, quos et 

Apostolos Lucair.. DIE PRIMA MAJI. 19 et inActls 
Ipostolorum. jaeobus Zebe 
,i , \ a patre 
Zebedwo 
dlctus, Apostolos vocavit, Simonem, quem pognominavit 
Petn ' odream fratrem ejus, Jacobura el Ji 

nem i , U m et Bartholomseum, Matthaeum et 

Tliomam, Jai obum Alphsei el Simonem qui 
Zelotes, etJudai iJ i obi,etJudam [scariotemquifuit 
ppodi ' o uHwno mwerfl «•■/ ! >rum 

p M - mo p | . iwionew C«ri 

,,;,m :e1 ''iiin introissent in ccenaculum, ascende- 

runt ubi manebantPetruset Joannes, lac bus el An- 

Philippus el Thomas, B Mat- 

el Simon Zelol 
Hiomnes eranl per i veranies unanimit. 
tione, cum mulieribus el Maria matre ejus el fra- 
,.)!. En numerus Apostolorum cum suis nq^- 

minibus quater indkatus : inter quos prior Jacobus, 
d Matthseum ei Marcum, Zebedsei cagnominatur : 
ai posterior Jacobus, rem distinctionem, Al- 

ph ffi i cognomine ubique indicatur. Prior Jacobus 
cognomen a patre suo traxit, ut\ patet ex Matthm Cap. 
ubi Jesus, post vocatos et Andream, procedens 
inde vidit alios fratn bum Zebedaei el J 

nem fratrcm ejus in navi, cum Zebedaeo patre eo- 
rum, reficientes retia sua, et vocaviteos. Illi autem, 
relictisretibus et patre, secuti sunl eum. I scilicei el public i Quatuor anim er mt ^ 
\trus, tndreas, Ja\ obut ei I 
duo publicani MajtthaBus el 3 unus etiam 

proditor ' l < ■ S. ( i bum una cum 

Mati \iens publicanum, eo tjuod t 

publii I "■' /'""'- 

i j / heodoretus eumdem Jacobu ■ nao 

r bit, quod ; fratrem i 

,',/• tclonio 

3 C ' ' 

I ■ 

,/ obum, fuisse frati I '/' im; 

quibus S. Ma 

xvi Novembrts, et S. ■ is toit, 

Itimus '/"•'• a I S. W iM/iasum spectanl ■«■»- 

/■■m eirca /" ' '" 

elogiis S. ■ ' ' ttoli, unde etiam coltigimus, in 

quibus regionibus Christum hic\ t. Inantiquo 

M ei ' rphygeniti Tmperato- 

ris s< i ulgatum | 

Octobris, sub hoc fim/o , Certamen S. Jacobi Mphsei 

toli, ista leguntur : Jacobus Christi Ipostolui, Koj|||ffl M 
filius Mphsei, et Matthaei publicani el I 

,".'■ ad seter^ Jmmm "">'• B «6 Herodr 

Agrlppa glar 

dio oc Aipfeti flNI 

Jacobus 

et Matthseus, relictisretibuset paire, secuu muil euiu. ./.«.« «/»«««■ "^"-»"- -■ ' , ,- 

Marcum Capite primo eodem modo indicantur, el Ja- num .lliu regnumspectant, omnibus promi ■ ue Ju- 
cobusZebeLi appellatur, et pater Zebei Gra tmqueho- 

«IjacobusetJoannesfll "- minum turbam in nom.ne Patns et Filu et Spintus 

2 Hunc Jacobum, fratrem Joannis, gl idit sanctibapti i iodJud*undigne1 , ejus 

Eerot* Agnppa,uttraditurActorumCa P .™. fn- interficiendi consilium cepere Qoin »»kh 

" um L furneA* vulgaris circiter q fefntam cum coacti, comprehensum e1 varie crudehterqua 

„„„ ,,,„ ostendimus. Reliqua de dicto S Jacobo cruciatura, demum scpiombus cfflcum interemere 

/ (/ ,/ ,, «runi ./,■ x.v j„,n. , ,/tmr. cum interim Sanctus ad ex tremum i 

j^jMoboAlpW^-rdw^^i-ittte*»* aostroJesuChnstotribuerel 

,,.M„ „,,„„,„„, !c-«, subist i •-" ob- nomini Ulhusope rto 

JS ^Jnc^^^Bfl^o/om^^mone^ bolu jusquevo brtn mimstros v»cisse etred- 

Zzelote,etfonanam,utvideUceteorummen- ditail te, 

ZZnfiati :risLitteri S ,nisiquatu< praallegatis ik B M r*.Aj«^*j« 

D^urau/mJacobusAlph^trfe^un « ' ^n/tnopo to, , r^< <■ > 

■ imlllllllt Alnl, y .ifili.us: «-/«//, r.la.-ol, u >Z..| 1 ...l,... f ,iufi (7/«f if« Soaetai ^ 1 ' " 

^MaWflUiii. ^udAfarc M r «NMai ^ ff i profertur : Certame bdb Jacob Al- 

i ,1 Li / /,//!.- ,« nfl /«m,cum ph ffi i.ErathicfraterMa1 .ubb 

„ e t vidit L vi fil.n„ Alph*i, sedentem ad lii divi, o infl i. egre Htdpf» 

J,,,:,/,,/,/,./^, viditLevifiliumAlpha.i, dic I I ' - *** *W 

q~ba1 m .1 vectigalis. Apurf Malth* succendit, morbos curavit, d»m iuboi ws. S 
xario ambo a 
Theodoreto 
Caphamao 
adsriptl, Capite ix, vidit hominem •-'■' , '' m in telonio, Mat- 

thssum nomine : qui alio nomine Levi rffcftu, filius 
Alphsei erat. «Alphsaus ergo nominabatur tam pater 
S. MatthaBi Apostoli, eognomento Levi, '/'■""' /""-''• 
ftujui S.Jacobi. Quidergo, anidem Vlphssus w//"..-/".' 
^ostofl /,//,•/■ MWsenrfusFAnSS. Matthssus et J 
bus fratres, ambo Capharnai habitarint, ambo publL 
fuerini ' Theodoretus 1 ' "' /'"- 

i B „/,■»„„/,„■ adscribit, illud Psalmi lxvii, Prii 
JudaDuceseoruin, principes Zabulon, e1 prin 

Nephthalim ita exponens : Ex his namque tribubus 
ceteri Apostoli originem duxerunt. E1 ilii quidem, 

qui vo,cabantur fratres Domini, ex tribu Judaa plane F ejecit, el alia infinita miracula pati ivit. Qua de 
a multitud ipa| anorumipsumappellavitdivin 
i en. [taque percurren orbem, ul roru I in ti 

onis "■ Ptis aeraulator, Indo- 

Judaaorum populos arguebal fl qui 
insidiaspassu . tandem captus, 1 1 in cruce uffl 
Mnun Deospiritumreddidit. Hsec ibi, quibus simi 

rum mentioneconi habentur ^^ 

rum magnU Menais excusis el in antiquis m 

\JSS aulinhus bihlmt.heca 

v li.:;,/ 176, T m ei I 893 item 
mona8terii S Marci, Vaurim 
,, is Sabaudta etaliie;nei nm , ■ ]/l " cobus, et Joannes, et Philippus ex vi«o Bethsaida UmiiArcudH, *rft*<&-trt 1 ""/'»". a S. Chnjso- 
stomo publi- 
coni dicti, fuerunt. Matthaeus et Jacobus dicti sunt habita 
Capharnaum. Sunon Zelotes, Cananseus appellatus 
est.Omnia autera h83C loca Galileeae Bunt. Znl.ulon 
autem et Nephthalim ibi suam hahuerunt sortem. 
HaxTheodoretus, in cujusrelatu n*J /Joannes 

flliiZebedsei tnbuuntur vico Bethsaidx, Matthaeus et 
Jacohus, ut filii Alplnei, Capharnaum dwuntur habi- 
tasse : Fralresautem Domini, interquos ertJacobua, 
de quo infra agemus, ex tribu "'"'■ 

S. Joannes Chrysostomus homilia 33 in CaputQ Mat- 
thazi, cum ordinem Apostolorum CX Evangeli 
nobis relalum conciliasset, dein addidit ista : Aniraad- 
vertamus, quo et quos misit. Istos, inquit Evange- 
lista, duodecim misit Jesus. Quosistos dicit? Pisca- Vaticanis excuso. Habentur etiam in dicli \denmis 
plurim&s Odss, quibus explicantw 
tesei /" "'"/' " '''"' "'I''""' 

S.Ja I addiemn Voveml 

i i ' !i nono \ ■ / '"" / Paphla- 

go,Photu ad\ tjuim- 

"■■■ ...nn.^ticaa 

y/,, piuret illustn Vitas Sanetorum conscripsit, t Ntceti 

quibn ! ' '"'" ' 

Con iantinopolUani. Ejusdem la '- 

mi ac celebratissimi ApostoL" Jacobi Alphaei, ea bir 
Woiheca Cardinah M \rini $ruta,ei Latine reddita 
Q i Combefis, extatin hujus BMotheca Po- 

trum conci ad has KaUndu Maji : una\ , 

cipuam 20 AlCTOnE C. II. 

Compendium 

llUu» i" 1 

_\,c<i>horum. u.nmmvartem acceptam infra subjungimus, cum muU 
„!,„, adtotw rei propositam contr 

Sicep] Callistus Hb. IHUt. Eccles. cap. Wex 
dictoNwetacontraxitlaborumejuscompendmmhujns- 

Porro Jacobus etiam Alphaei flhus, et 
h luodecim iUiusutros, juxtaejus qui eum re- 

ibatSpiritMian.-tiv..luntatemet.l.M-nmi.abApos- 
sejunctus, Gaz» primum, deinde DE S. JACOBO ALPILEI, APOSTOLO. 

dum SS. Petri et Pauli xxix Junii, et SS.Simoms 
11 JudsB Thada^i ixvm 0*«;el^Jl 
jpostolorum conjunctimin Utanm Ecclesias » 

^taikMn te/h-M SS.PhihppietJacob^l- 

Lrto UagnoetantiquisMartyrolognsetMissaltbusac- 
\ ura tim ostendetur : nM <•"<"" explicabilur, quaocca- D tolopu,,, corpore sejunctus, Gaza primum, deu , ^ fl "^ S. Jacobo Alphaai «rf S. Jacobum Fra- 

Eleutheropoli.^n^,..,,- ,..,.,■.„„!.,„ ^i.ul. ,, </ « ^ 

c ivitatibusversans,ma X imaqufflquemiracula edit, )■ Cullui sacer 
apud latinoi 
1-2 Junli Utw 
atrlbu» tfdi Vtojt, et cmlestibus Spiritui ermombus- ab eo pa- 

cata miviadGentesdelatis.testi- 

„„„,„„„ r egni Christi maxima incrementa capit. 
Egyptios extremaraqueeorumregio- 
nern ,,.,,„ ... e t Christum Servatorem et Deum 
mnuntians, ad urbem tandem, cui Ostracin* 
nomenest, adit. Atque ibi, cum satis longotempo- 
revixisset, periculisque et certaminibus plunmis 
conflictatus esset, tandem ad confirmandam eorum 
auo docueratsalutem, cruci ipsequoque a quibus- 
,i ,„, q U j V erbo fldei adversabantur, afligitur : ut et 
,„ ipso uon ita multum imitatio mortis Magistn sui 

; ,i ., i ffasc Nicephorus. Est Ostracina urbt Epi- 

Palriarcha Mexandrino, et metropoli A«- 
gustamnicse primte Pelusio, sitaadmare, inconflnio 
ipt i t Arabix Petrex, et Palsestinx. Inhac nec 
proculab Ostracina sunt Gaza et EleutheropolU, urbes 
Episcopales etiam ipsx, sub Patriarcha Hierosolymi* 
tanoet metropoli Palmstinteprima Csesarea. 

g Occidentalis Ecdesix Lalinorum Martyrologia 
peculiarem venerationemtrUmunt huic Apostolo ad 
x\n Junii : acprimo antiqua Martyrologii Hierony- 
'„,,„„, apographa tria, scilicet Epternacense ante milte 
ex antiquiori apud Anglos exarato tran- 
scriptum, Corbeiense in Gallia scriptum et ParisiU 
encustm, atque Lucense in Ttalia a Florentinio illu- 
strat; m . hsecjnquam, tria sic habenl : In Persida na- 
ta l,, s. Jacobi AlphsBi Apostoli. Eadem leguntur in 
stis MSS. Martyrologiis AquUgranensi Ecclesise 
,ris, Trevirensi monasterii S.Maximini, Constan- 
liensi in Suevia monasterii Richena ■ . ^ugUe 

divitis, el alio Corbeiensi in Gallia ante annos octin- 
,,,.„,. in l/.v, Romano Ducis Altempsii, loco 

,,!,,., scribitur in Gallia, reliqua consentiunt. Ast 
omni designatione loci omissa, celebratur adeumdem 
xmi Jimtj memoria S. Jacobi Alphsei Apostoli, in 
R mi MauriArchiepiscopiMogun- 
tini, item inMSS. Augustano monasterii S. Udalri- 
,,, Parisiensi Labbaei, Lucensi bibliothecse Canonico- 
rum. Neapolitano sub nomine Usuardi, et alio mona- 
r sterii S. Cyriaci a Cardinale Baronio plurimum sesti- 
mato, et ad Martyrologii Romaniinnovationemssepius 
adhibito atque ritato . item in Martyrologio Bellinide 
ecundum morem curiss Romanse,sed plurimum 
aucto.n Parisiii anno udxxi excuso. Denique natalis 
S. Jacobi Apostoli, ad eumdem diem xxnJunii, no- 
tatur in illustri MS. Martyrologio Cardinalis B 
,,„,, et alio Serenissimx Christinx Regin 
num. 180 signato, item in MS. Kalendario adjuncto 
subfinem Martyrologii Hieronymiani in a\ 
Eptemacensi. C ; '"" autem v ' rtbitur 

l,,c Jacobus, credi potest etiam illam regionem 
Evangelica illustrasst postmodum Ostraci 

reversus, ibidem mari nam obtinuisse. Quod in 

„/,,, \is. Galliae tribuatur, factum credimus ob reveren- 
lhlr /.. translato exhibitam : dequa re 

i„ additionibus Carthusianorum Bruxellensium adGre- 
venum ista leguntur, ad dictum diem xxn Junii : Eo- 
li( . nl ,|„. translatio B. Jacobi Minoris in civitate 
Tolosana, per Carolum [mperatorem De / 
latione irifra agemus. Solennissimus cul- III.IIMUI O»» « ,, . 

<; Cum Latinis etGrsBCVsconvenxuntMgyptn, Ara- 
. Syri, Maronitm et alii regionem Orientalium po- 

,,; Ithanasius Kircherus, nostris sludiis addici 
mus descripsit nobU pariem Martyrologn Copttct, m 
guoad diem x mensis Mechir, id estn nostriFebrua- 
nl | uur : S. JacobusApostolus, fihusAl- 

phaei, hodie patitur. A>l eumdem diem in pnmo Ka- 
UndarioJEgyptiaco, per Joannem Seldenumxn hbro 
de SynedriU veterum Hebrsorum excuso, refertur 
martyrium Jacobi, etdiesi Februarii festum Jaeobi 
Apostoli. In secundo Kalendario idem Jacobus Apo- 
stolus memoratur addiem xvm mensis Anschir, quem 
mUessemFebruarii.EodemAthanasioKv-chero 

urante, aliquod antiquum Martyrologtum Arabo- 

ptium ex lingua ArabUa in Latinam transtuht 

GratiaSimonius,coUegiiMaronUarumRomsta\umnus: 

,„ „,/ diem ix Octobris, quem huic Jacobosacrum a 
Grsecis habitum supra diximus, celebratur certamen 
*S. Jacobi Apostoli minoris : qui in Kalendario Syro- 
Chaldaico Romm anno mdcxxiv excuso refertur ad eum- 
dem is, etdicitur Jacobus A;-os(olus ex duo- 

decim. In Kalendario tamSyrorum quamQrsecor 
Gencbrardo antc Psalterium excuso, appellatx 
Alpheei ^postolus : utque cum prxcipuis festU emine- 
ret, rubrominio dicto uerba exprimuntur, etdein Ja- 
cobus frater Domini, de quo moa •. ad diem 

xxin Octobris communi nigra tinctura excuditur. In 
Kalendario Ruthenorumapud Antonium Possevinum in 
Apparatu sacro, etiam ad ix Octobris cel bratur festum 
Sancti Jacobi Apostoli, absque dubio Alph»i, uti 
iterum addiem xxm Octobris, quando alias celel 
fcstum S. Jacobi fratris Domini et Episcopi Hieroso- 
lymerum. Utriusque Jacobi mentiofit ad dictos dies in 
MS. KaUndarie Moscovitico, q od 1 lamiapud 

V. C. L. Laurentium Vander Hem asservatur. apud Syrot, 

ptios, 

Maronitns, 

4, 11 et \1 
FebruarH, E 

et Oi ' rtiiiin apUd 
Moscovitas. § II S. Jacobi fratris Domini genus. ordinatio, 
vita sancteperacta, Epistola Canonica. 

Jji^tmtw hactenus de duobus Jacobis Apostolis inter 
duodecim,scilicetde Jacobo filio Zebedzi et fratre S '. 
JoannU ipostoli etEvangelistar: et r tissimnmdeS. Ja- 
cobofilioAlphxi, et fratre S. Matthai etiam Apostoli 
, / | ■.,.. Hu jam quserimus in Acta ei marty- 

S. Jacobi fratris Domini, ac dein controver 
clarius proponemus ; num scilicei hic merito avariU 
iturunus idi mque cum Apostolo filio Alphsei Pri- 
,„„ /,;.;„,. etaliorum fratrum Dominimentio fit apud 
Matthseum capite xm, ubicum Ch\ uUset 

parabolas seminU, tizaniorum, fermenti, the- 

... margaritse, >niens in patriamsu 

docebat eos eorum, tta ut mirarentur 

■■•nt : Unde hui<- sapieniia l.r.-c et virtu 
QQ hic est febri flliusl Nonne mater ejus dicitur 
patres ejus Jacobus et Joseph et Simon 
et Judas, et sorores ejus, nonne omne apudnos 
sunt? UUimaveri G\ ita sonant : Kre, x\ :- 

notaeti npbt x^ «« ; qutt ita trans- 
ferri possent. iftnonne omnessorores ejus apud nos 
B unt? Marcus cap. njamdicla ita exponit : Nonne F S, Jacobi 
FratrU Do- 

innii rt oHO- 

rum ftatrum 
tnentlo i ilat hic est faber flbn Man», Mrlwb i* Joeeph 

M , (L pMicc I PUffippi et Judaet Simon.e Nonne etsoro,.e. ejus lacno- 

et Jacob . i Hw Katodi, Mafl ; {•» Imo- bisoom sunt? T,m„s loau, de fratrtm ft«ee, mi Marati» noml DIE PRiM.V MAJI. 21 apud Joan 
nem, et ali<>s 3 
Svangelistai A nulliwnomiMexpretso, estapudJoann m, 

„,„ jstfl b^mtnir : Posthac ambulabatJesus m I 
lceam non enim volebat in Judfflam ambula 
qufcrebant eura Jud»i interficere. Erat autem m 
proximodiesfestusJudaBorumScenopei runt 

autem ad eum fratn I -> lllMl ' ''< ,;; 

Judaeam, ut et discipuli tuivideanl i pera bua qua 
facis. Nemo quippe in occulto guid fecit, i 
ipse in palam esse : 
mundo.Neque enim fratres i 
Dicit ergo eis Jesus : Tempus meum nondi 
nit, tempus autemvestrum semper esl paratum. 
Nonpotestmundusi ' .meautemodit : quia 

ego testimonium pcrhibeo de illo, qu 
malasunt. Vos ascendite ad diem festum hunc, 
e K o autcm non ascendo ad diem festumistum : 
quiameumtempusnondum impletum est. Haec cum 
dixisset, ipsemansitin Galilaaa.Ut autem a cende- 
runt. fratres ejus, tunc et ipse ascendit ad diem le- 
stum,nonmanifeste, sed quasi inocculto. Hse< 
lmocum Christus mutum el csecum antea a dmmonio 
Uberassei el sanasset, etPharisaorum calummas confu- 
tasset t ac signum requirentes arguisset ; adhuc eo lo- 
quentead turbas, inqu* Mattlunus capite ui, ecce 
mater eius et fratres stabant foris, quserentes lo- 
qui ei. Dixit autem ei quidam : Ecce mater bu 
fratres tui foris stant, quaarentes te. Atipse 
,!,.„, ,!,,,„., *il.iait:Qns est mater mea, et qui 
sunt fratres mei? Et extendens manus in disci] 
suosdixit -.Ecce matermea et, fratres mei. Quicum- 
que enim fecerit voluntatem patris mei, qui mcce- 
lis est, ipse meus frater et soror et mater est. H*c 
ibi quse aliquantum contractiora leguntur apud : 
cumcapite ffl, et Lucam capile vm. Apud Joannetn, 
U elebratasnuptiasinCanaGalil**capuesecundo, 

descendit Capharnaum ipse, etmatereju 
tresejus, et discipuli ejus ; et ibi manserunt non 
mullis diebus. Prxterea apud Ma ^ctos 

duodeam Apostolos capite iv, convenil i arba, 

ita ut non possent neque panem manducar. 

audissent sui, exierunt tenei nrn, dicebant enim : 

Quoniam in furorent versus est, scilicct fei i 
ejusmpmdicandointerpretati furorem et m 

cessum. _ ., ~ 

8 Atque hm sunt qux leguntur de FratrtJms Bomvu, 
partim nommatim t partim communiter desig* 
museorumesi Jacobus, de quo hic agimus , secundus 
C Joseph^Qrxce^cnnet M i ■''"'; 

Mariaconnn, mm duorum mater creditur notynariUwia i ' 

i- i. /';..,.ii m iiimiti' l,al~ B E mater, an Cl> 
pati i thmu amorteChmtx u Calr 

MTte erant mulieres multffl alonge,qu 
erantJesumaGalilffla,ministrante8ei:in 
eratMariaMaedalene;etMaria.Jwo eph 

materjetmateffiliorum l AtMan 

xvite Ulas describit: Brant autem et mul 
longeaspicientes.interquaseratMariaMa^ 

etMaria, Jacobi minoris (Qrmet to« p*| f) et 

Joseph mater; et Salome et cum esset in Galihea, 
sequebantureum. antei:et aliamu 

quasimulcumeoi erant Jerosolyi 

Joannes capite m aliquol solum muli* 
hisverbis: Stabantjm ®mJesu ps; 

etsorormatrisejus,MariaCieopb bpfc 

,ORW;etMariaMagdalen< '■■ "«" 

imi, tfariasorormatrisJBSu,^ le0 ; 

phffluxorinl 

EuthymiietTheophyi f™ 

Joseph Mater,fl 

Jacobus et Joseph «fll ■! *»^J™ 

ChristiSal I,om ""; 

„ M , • .,,, fl /Miw accepisseta 
Marcum . ' ' gdaleneetMej 

aspiciebant ubi poneretur, *ct7i"cdi Jm lcr0 ■ l \' LP ia M i I ( ' Ja.-ol.i. et 

mui aromata, ut ve Je- 

dalenB, e1 Joann , -- et ceteres quse 

cum eis erant. I ' 

Syriacodi ph, 

. i 
. mater Jose, M iria 

1 I Jo <•'"'< 

qui co- 

Justu . tfaithia ad 

I ,/.■ 0„ o prawflricfltw fiierai 

./„ fl . i si gtiu »f eod( 

minfl appellatum, sic el » """ 

volueritopinari.Sob&patre ""'" 

at) et hxc conjectura 
alius /'< D "" • de quo agend 
norum Martyrologiis \\ Julii. 
9 j i /,.r, hactenus i i ■ <"' 

ft« 5 ;/-h ; »»//,.- Li ; "'" 

rtrnc», «tffl Aj ' : ""> 

solymam, 

,, ,' Q ran1 | ananimit. 

tione cum muUeribu a matre 

>ntur dii i' 

Ltomnea p ' 1V - 

pleti sunt omnes Spiritu sancto, el cmperuni I 
variis Lingui , prout Spii inctus dal 

m, latius Capite secundo enar\ 

; lCO bus, primarius ' Domini I 

ror Deipara VI ia 
,. //.r, autem . ' ' mantus ejus 

Cleophas, qui Eusebio lib. 3cflj M 

Xupi' y patru avunculu D ini 

tafer, sa/lem u/ennws, quem 

ffcfl. "' M 

iVbn wi //^-- </""' tttwcMaria, ' 
phc wcor, i '«»< loquendi 

nai ;, (ratreautsororeS.Anna.avM 

\atqueita 
hant etiam fratres dicebantur fih 

mihividetur congruenHus, suamtamem 

" 
[cujuspriti racipuor Salomone 

ductui, in J 

mhanii umque extincta qm w Zoro- 

D d.etiamq 
R adHeliductum t crcdi 

1 '!" t "'"t. 

""f;' 1 ' 1 "' 

U quidi Q I . H W" 

I ! I ' 

1 

■ D " 

,,, ,,,,„, 

7 "" m 
D 

ftl D 

M . IMlil .. B ../,'■ q pafra, F 

/nl 

h at fa* 
■i> dica 
fraterp Iphlea ' 22 DE B. JACOBO A 

AUCTORE •• H ,„ quam prl 

ordlnatiu Epl- 
tcopus, ln.-||| 19, 35 gul ab utt ro 
matrls sau- 
ctus. 11,1/ ,,, 

abstlnentia, n i ' nno ab A 

i calur Thronus Theadelphit us, a 

fratre; sici ! /.' mana 5< di di I - / '""- 

to/orum /'.■■<». Etenwi Ea li sise Hiero 
morum primus Episcopus ab Api 
Jaci I r Domini; uti scrii \ sebii Chroi 

S. Hiei'onymus, gui in libro de Scri^ 
•// de si fi 

i appellatur frater Domini, cognom 
Justu filius, ul uonni timanl Josepb 

utem mihi vi ' tur, Marise sororis Ma- 

in libro su eminit; 

p 0S j D i ab Vpo tolis Biero- 

, m i pj i opu i i lii : autem dicta 

\ It: Deiparm ) irginis, u d i i 'leophm, 

!■, . i,i nj-ia deduximus, S. He- 

gesippus , qui A ■ lemporibus vicinus fuit, et 

btinet, in libro 
.juni I riorum, fi 

Hist. Eccles. cap. 23, accuratissime scripsil de S.Ja- 
., his verbis : Suscipil ab ^postolis Ecclesiam Ilie- 
rosolymitanam Jai obus frater Domini , usque ab 
ii temporibus Justi oomine appel- 

latus, quoniam multi nominabantur Jacobi. D 
Sancla ejus vita, a juvenlute acta, ita desmbitur. 
11 Hii autem ab utero matris suce sanctus fuit. 
eram aon bibit, nec animatum comedit, 
aec novacula caput totondit, nec oleo est unctus, 
ii,., • balneo est usus. Huic soli in Sancta licebat in- 
i utebatur indumento, sed sin- 
done. El solus ingrediebatur in templum; el genibus 
Iiiimii flexis pro peccatis populi veniam efflagital 
ii.i nt illi continua geniculatio, in Dei adoratione et 
pro populo di | ue, callum genibus cameli in- 

star obduxerit. Propter suam porro praacellentem 
itiam Saddik et Oz-liam appellitabatur, quod 
pi dium populi e1 justitiam denotat, quem- 
admodum de illo Prophetae significant. Hsc ubi,ex 
interpretatione Petn Hallouc ad Vitam S. Hegesippi, 
cum salis longa apologia contra quasdam Josephi Scalir 
geri ineptiai , qua ibi i sunt, 

1*2 Erai S. Jacobus, Justus et Frater Domini, 

nw ,, /; . a Episcopus Hierosolymilanus ab Apostolis ordinatus, 

5 Paulo, .•>. Paulus ad Chrislum converterctur : qui post annos 

tres, ui inquit in epistola ad Galatas, venil Hieroso- 

Gal. 1, 18 ]\ uiain videre IVtrum, et n.aiiMl apud eum diebus 

quindecim : alium autem Apostolorum vidit nemi- 

nem, nisi Jacobum fratrem Domini. Annus is erat 

trigesimus tertius. Deinde posl annos 

quatuordecim iterum ascendit Hierosolymam.... 

el contulit Evangelium cum iis qui videbantur ali- 

quid esse Annus is erat klvii, quando Synodtis Hie- 

rosolymitana fuit habita , in Aclis Apostolorum capite 

w descripta, in qua S. Jacobus ita locutus est : \ iri 

fratre.s, audite me. Simon narravit, quemadmodum 

primum Deus visitaverit sumere ex Gentibus popu- 

imii nomini suo. Et huic concordanl verba Prophe- 

tarum sicul scriptumestjPosthascrevertar, el reaa- 

difii abo tabernaculum David quod decidit, etdiruta 

ejua reaadificabo, et erigara illud, ut requirant ceteri 

nominum Dominum, et omnes gentes super quas in- 

vocatum esl nomen meum, dicit Domimis faciens 

c. Notum a seculo est Dominoopus suum. Pro- 

o judii o, non inquietari eos qui ex Gen- 

tibus convertuntur ad Deum , sed scribere ad eos, 

iii abstineant se a contaminationibus simulacrorum, 

et fornicatione, et suffocatis, et sanguine. Moyses 

• iiuii a temporibus antiquis habet in singulis civi- 

tatibus qui eum pra?dicent in ^vnagogis, ubi per 

omne sabbatum legitur. Hac S. Jacobus, cujuscon- 

silium placuit : et eo ejus sententia epistola confecta ei 

missa est. Tunc, inquit Paulus, in dtata ad Galatas 

Gal. 2, 9 epistola t cum cognovissent gratiam quai data est NOT. " 

Gttl r . 1 
(01 ln sinwdo 
iin roi 

fmiu s, ,,/< ii 

profert FRATRE DOMIN'1. 
rnill i i Joannes, qui videbantur 

columna dextras dederunl mihi el Barnab» 

tis. E< emmodo S. Petrus, cum ab Herode in 
I eiico educlus essei av ilio, et 
,,,,,.,.,, dixit: Nuntiate bsec Jacobo el fra- 
tribus. Ita omnis illorum solicitudo ac / S. Ja- 

cobum reverentia erat, 

13 g. Hier* nymus, in citato ejus elogio de S 

,,,,., is, ista addit : Evangelium qui que, 

quod appi llatur secundum Hebra* . el a me nuper 

,,, Grascum Latinumque ermo lem tr n la um est, 

q Uoe | Origenes ssepe utitur, post resurrectionem 

Salvatoris refert : Dominus autem cumded 

„,, ,„ servo Saci I ad Jacobum et 

lim Jacobus non se con e- 

am panem ab illa hora, qua biberal calicem 

Domini, donecvideret eum pesurgentem a mortuis. 

I paululum, Afferte, ait 1 h 

mensam e1 panem. Statimque additur : Tulit panem 
et benedixit ac 1'regit, et posl dedit Jacobo Justo, et 
. ,., • | ra ter mi, come le panem tuum , quia re- 
surrexit Filius hominis a dormientibus; fltei - s '- Hie- 
n ( /,.,,- apparilione Christ\ I veritate 

merito nlurimi dubitant) possenl forsan accipi qua Apo- 
stolus Paulus in prima ad Corinthios eputola de vo 
Chrisli apparitionilms recensel capite xv his verbis: 
i: urrexit tertia die secundum Scripturas, et quia 
m usestCephae, et post hoc undecim; deinde visus 
plusquam quingentis fratribus i imul , ex quibus 
multi manent usi^ue adhuc, quidam autem dormie- 
runt. Deinde visus est Jacobo, deinde Apostolis om- 
nibus. Novissime autem omnium, tanniuara abor- 
m us est et milii. Hmc ibi. Porro Doctornm ct 
interpretum communis sententia est, hic intelligi Jaco- 
bum fratrem Domini, primum Hierosolymorum 
Episcopum, cujus magna erat, etiam apud Judmos 
aucloritas, ul vel ideo apparitionem illi factam censuerit 
lus indicandam : sed quia ibi nuntiatur post eam 
,j,rr facta est plus quam quingentis fratribus, utique in 
monle Galilem pluribusposi resurreclionem diebus, ideo 
dixi merito dubitari saltem de circumstantia temporis et 
jejunii, usquead apparitionem istam protracti, expressa 
apud Hieronymum. Idem .lacobus, scripsii epistolam 
Catholicam eamque inscripsit duodecim tribubus quee 
sunt iu dispersione, sui ipsius calamo dictus Servus 
el Domini nostri Jesu Christi. Qui auclorem fa- 
ceret alium quam Jacobum minorem Hierosolymorum 
Episcopum, nemo veterum aut recentium fuit, quod 
m : solum apud Gonftlvum Davila in Thesauro ! ■ 
ist. Murciensis 7 .< i . invenio sub nomine 

Liciniani Carthaginen i& Episcopi ad Gregorium Ma- 
ijmnii confktam epistolam, qua, veluti res toti Hispanim 
ima, affirmatwf, scriptam a Sancto ^postolo 
mox ubi ex Hispania reversus est flierosolymam : 
atque adeo a Jacobo majore filio Zebedmi, qui credilur 
in Hispam im • c< urrisse. Sed nihii moramur commenta 
istiusmodi : polius noto quoiea ipsa Canonica plura 
inserantur Actis hujus S. Jacobi Minoris, qum damus 
cum MS. Grmco collata , qumque geminum Simeonis 
Metaphraslis fmtum esse agnoscit Leo Allatius, in sua 
de Simeonum smptis diatriba pag, 128. Edidit illa 
Latine translata Aloysius lApomanus, lomo 6 I itarum 
sanctorum priscorum Patrum^ et retulit adxxm Octo- 
bris, quoGrmci(ut infra dicetur) solenni cultu ipsum 
venerantur. At Surius transtulit ad hasce Kalendas 
Maji, quas nwnc ejus honori consecratas habel Ecclesia 
Latina. Titulus horum Actorum esi hujusmodi . 
uvr>p.<x tic, tov ayiov lay.wcov, tov 'Aitootoaov x&i AOeA- 
c^oGeov. Commentarius de S. Jacobo Apostolo et 
Fratre-Domiui. D 

matur a ss. 
PauloetPetro: 

Kc\ i ', n iiuitn, usque 
ad apparltlo- 
ii, ,„ i hristi E Epistolam 

Canonicam 

scrlpsit, a Mctaphraste 
i„ \ Ua ejus 
laudatam. §HI DIE PRIMA MA.II. 23 § III MartyriumS. Jacobi Fralris Domini, tem- 
pusSedis, cultus sacer. plurimos 
ju<Ueorum 
convt • rogatur ut ad 
populum eon- 
tra Jcsuin lo- 

matut 

B 6 puuinculo 

templl proflte- 

tui /ulcm 
Chrisll C Isa. 5, 10. 
juxta 70. ,i, jectm /"• 
pldatur, Jcr. 25, 5 tt fustc ful- 
loms occidi- 
lur. j^rxdicto circa S. Jacobum Fralrem Domini (' 
mentario, inseruntur multa ex S. Uegesippi scriptis, 
maxitne qum ad obitum malumv 

siusauctoris jam dicti verbisreferre,cum aliqua Judeo- 
rum «V Jesu ( hristo disceptatione, exqua fuit assumpta 
io martyrii : et sunt ejusmodi. Quidam iL-itnr e 
septem ha?reseon populi Judaici sectatoribus <■ 
sciscitabantur , Quodnam esset ostium Jesu? Ille 
autem respondebai esse SMvatorem. 11 irom i 
nonnulli crediderunt Jesum esse Chriatum. Bser 
porro, de quibus ante scripsi, non credebant neque 
resurrectionem , neque eum qui venit redditurum 
unicuique secundum opera sua : quotquot au 
crediderunt, Jacobi opera crediderunt. Cum 
plerique etiam ex Principibus crederent; tumuitus 
concitatus est Judajorum el Scribarum et Phari 

rum, dicentium perparum al e quin omnis popu- 

lus Jesum credal e se Christiim. [taque Jacobum 
convenieufes dicebant : Rogamus te, inhibe popu- 
luin : sumidem ad Jesum, quasi is vere <>sset Chri- 
stus, aberravit. Rogamus te, ut omnilms qui ad 
diem Paschce convenerunt , de Jesu persuadi 
nam tibi onines fidern habemus. Nos enim protesfa- 
mur et omnis populus nobiscum una, te justum esse 
nec personam accipere. Persuade igitur multitudini 
de Jesu, ut ne erret : quandoquidem omnis populus 
et universi credimu* tibi. Siste proinde te supra 
templi pinnaculum , ut ex alto sis conspicuus, et 
exaudiri possint a toto populo verba tua : nam pro- 
pterPascha tribus omnes una cum Gentilibus i 
venere. 

1!3 Statuerunt ergo nominati Scribse et Pharisaei 
Jacobum super templi pinnaculum, atque ad e 
clamaverunt <'t dixerunt : Juste, cui orane credere 
debemus; quandoquidem populus hic errat, Jesum 
quifuitcrucifixussequens; annuntianobis, quod 
ostium Je^u. qui erucifixus fuit? Etrespondit voce 
!ia : Qui<l me inten de Jesu filio hominis? 

Ipse enim sedet in ccelo a dextris magnaa Virtul 
et venturus est tn nubibus cceli. Multis porro id 
persiiasum habentibus, et Deum propter Jacobi te- 
stimonium glorificantibus et dicentibus, Osanna fllio 
David; tum ex adverso lidem Scribae et Phan 
inter sese dicebant : Male fecimus, qui tale Jesu 
testimonium tribuerimus : verum ascendamus, <'t 
illum praseipitemus, ut homines perterrefacti > ; 
illinon habeant. Tum exclamaverunl dicentes: Beu, 
lieu, etiamJustus erravit. EtScripturam illam im- 
pleverunt in Isaia descriptam : Tollamus justum, 
quoniam inutilis est nobis. Igitur fructus manuum 
suarum comedent. Ascenderunt igitur etdejecerunt 
Justum, et dixerunt invicem : Lapidemus Jucubum 
Justum : et inceperunt eum lapidare : praecipitatus 
enim non perierat, sed cunversus etgeniculatus di- 
cebat : Precor te, Domine Deus noster, dimitte illis, 
non enim sciunt quid faciunt. Sic ergo lapidibus cum 
impeteretur, unu- Sacerdotum ex filiis Rechab, filii 
eorum Rechabitarum qui Jeremiie testimonio com- 
mendantur, acclamavit dicens : Cessate, quid 
tis?Justo pro vobis precatur. Et quidam ex illis 
arte fullo, arreptum lignum , quo vestes premebat, 
in caput Justi impegit : atque ita martyrium obiit. 
Quem et eodem loco sepeliverunt, manetque etiam- 
num ejus columna prope templum. Testis hic verus 
tam Judaeis quam Gentilibus fuit, Jesum esse Chri- 
stum. Statim exinde Vespasianus Judaram cingit, 
et Judceos in servitutem redigit. 

1G Hxc S. Hegesippus, c% 1, "' eupra insi- 

nuavi, noster Petrus Halloixsalis defendit » cavillatio- Scaligeri ,• et quod <» Us videri pot 

Q i Vl ' roM '• M 

tanun intc! I Uictim, ^ neau i ttn 

sumpta 11 Sca >. vehemente\ rein \nteWgendumt 

pinnaculo templi, supe quidem consiste- 

Fuei int; etquo 1 idiculum 1 rat »<l- 
Jacobum, ludine loi ■» a /><>- 

pulo, nedum audiendum ; lubet qusrereeo, homineillo, 
1 iiam /•>" de\ idiculo habeat i '<>>» Lucam, 

cap. iv dicentem, q 1 tum staluit super 

pinnam tampli, >U<cus mittete deor ' <, 
•0 rcrepuyiov co iw voce ffe \Ui~ 

tur. An ii"» et hic el ibi commode intelligitur cystus, 

leambtilatio spatiosa, <» exlima templipartepla 
ad templum ducenti imminens, unde et populum 
facile fuerit, et non factle citra vitte periculum desili\ 
pinna seu pinnaculum dictus, quia pinnali . 

ertendum inambulanti\ -pi- 

cientium lapsum? < ! |! f '" s 

trrentis ex latere ai ificii, quam supremum 1 »' 
aptum sit ex sua origine el prima notione signiflcan 

17 Sed hac omittens, notoquod, eadem q 1 i'< ,e~ 
sippus, de JacobiJusti martyriotradat Clemens ilexan 
drinus, <■' hunc allegans Eusebius i>i>. L 2 cap, I etcap. g 
23, quo loco ista addit . Porro Jacobus ob singula- obhancnecm 
rem justitiam adeo celebris apud omnes el credUaBie- 

bilis fuit, ut Judaeorum prudentissimi hanc foisse rosotymaob- 
causam existnnaverint secutaa mox ob Hie 

rosolyinorum : quam quidem non ab aliud sibi con- 
9j ,[„;,„, ci lus 111 Jacobum admi un , 

:il Josephua scripl minime dubita- 

vit, cum ait : Btec omnia contigerunl Judajia pro- 
Jacobum Justum fratrem Jesu, qui 1 hri- 

: ,|ui «1 1 111 essei omnium 1 u • 

nihilominus aJuda is ruerat. [dem in vicesi- 

mo Antiquitatum libro no illius commemorat 

ln.s yerbia : Comperta mi 1 ! 

r . , ., in Judaam mittit. 1 
junior, quem Ponl ficatum acc " • 

: imprimis ac temerariu . et qui 
Sadduca3orum quidem 1 I Judaais in jud ircendis im ie se uprare 

tulimus) opportunum 1 ibi tempua adi e ratu 
q UO d uidem obiisset, Albinu dhuciter 

facerel ; concilium Judicun inductoque inju- 

dicium Jacobo fratre Jesu, ejus qui dicitur Christm , 
etcum eo quibusdam aliis, crimen illi violataa le 
i m p timque lapidandos tradidit. Sed quii um- 

,,,„. inter cives modestissimi legisque observandaa ^ 
studiosissimi habel anl nter id factum tuli n , . ,,„,„ 

[taque clam legat< ti gem mittunt, hortantes, nt accusatut 
Ali:i: ellet,ne ta- 

lia gereret : neque enim priua illud recte atque 
jureabeo factum fui e Quin etiam aonnulli eorum 

,„,, a b urbe Alexandria nti, occurre- 

ruiit; eumque monuerunt, non licuisse Anano, abs- 
q Ue concilium Judicum convoi 

Quibus auditis, Albinus litteras p faroris et 

iracundiaa ad Ananum scribit, minatua ■• 
poenas sumpturum. Proinde Rex ^grippa, adempto ,.„„,,/„„>„ 
* ,.,!,,,, iiinii |M .,.|| ( d I um, prtvatur. 

rilium, Pontilicera constituit. I unt 

uufini Eusebius, quaa de .lacobo narrantur n 

ant cum anie diclit ea Begi '""' s "/'- 

plent quod >'> omissum fuerat narrando, quomodo ad~ 
factm >» judicium sit, priusquam adduceretur >» pin- 

,/, Christo, >»<■>» n 

18 Temput martyrii assignat in Eusebii Chronico p ra f U it annot 
Bieronymut annum [mperii Neroi imum et 9 ^>»' 

idem il / 1 * Scnpto\ I I 

m ,/,• eo elogium concludit Triginta annos Bieri 

mis rexit [ficclesiam, id est osquead Beptimuni pun 

Neronis A 

AUCTORE 0. II. occisus anno 
co. 24 

Neronis annum. Annus U erai ./■'<.<■ Cfo 
\ ji: . llllir , ei a Chronologis staluitur seplimw 
absolvendo primum annum, licet non integro reg\ 

cum annoChristiuv. R lemratione ffv 

tanam ecctesiam rexitJacobui annu iriginta ei mensv- 

tribu t0rd inatia scilicetxvm Decembri 

nem Domin ,i onsulibus adhuc d 
:xrx, etoi 
lx e I ' ' ordinalionU 6. 

Jacobi i i ! /; "'-' '"' ' 

diem m Kntendafi Jflnufl)t'i rfw xxvn Decembrts, de DE B. JACOBO FRATRE DOMINI. 

b ms. codice monasterii S. Cyriaci breviussic legun- 
tur : Hierosolymaa passio S. Jacobi,filii Man®, quas 
or or Mari» matris Domini, undeet frater Do- 
mmi tictusestEademetiamapudAdonemhabentur. 
],..„,„ i s inprxviolibellodefestivitatibusApostolorum 
longius encomium habet, ex SS. H< I rt "«'"'- 

nm o supra relatis descriptum : quod dem m suum 
MartyrologiumtranstulitNoikerus. Pauciora leguntur 
apudRabanum et Usuardum. In liodierno Martyrolo- 
L Romanodtci^rJacobusfraterDomiiiiel pnmus 
Hierosoh rum Episcopus, qui e pinna templi praa- I» Colitur 
ordtnati 

, , mbi SmartjSeoronatus. U MS Corl 1 '2lLlc « « «fed ,«*> «<*. 

p '". n: — 'T r,:;:,,l:;;;;' 11 :nn : , ;i ,,na,n,^tA P ostouj.KoM 

/ ; tmduninv: Jacobus - pn- H rt 1$ Dccem- 
brlt natus : pro quo in ' f«" 

0tter, et i). m i Pa rtyrio c r Hie- 

Ivmis, cujus passiovmKalendas fcpnhs. Simi- 
Ua,aut integra aul abbrcviata, habenlurin aliis melio- 

otx MSS. Marlyrologii . scilicei Romanis eccle- 

Vathan* S. Pelri, tun B ihecarum Car 

Barberini, et Ducis Altempsi, et eo quodolim 

ri; Constantiensi monastei-ii Riche- 

naugien . Ti virensi S. Maximini, Tornacensi S. 

liensi, Corbeiensi etaliis.lt mapud Ttabar 

i a ique Adonem in variis MSS. et in Appe\ 
apu d auctorem Beda supposilitii aliosque reccntiore*. 

iZuit TugWi ad ton ■ a *m Itali* sacrx. Est autem 

;'::;:;,„:;:; L mus Hierosolymorum Episcopusab ipso Christo re- 

nuntiatus, et primus ab eodem edoctus, divini sa- 

crificii rationem composuit : quam latius fusam pos- 

i] u Magnus, et post hunc Chrysostomus, 

nlll infirmitati consulentes, compendianam E 

i autem, cum non contemnondam 

o quam Graecorum manum secum ad 

Christi cultum traheret, praesenti Judaaos iracundia 

lescentes in se adeo concftavit, ut coacti m 

uuum e templi fastigio deturbatura necaverint. Hsec 

ibi, ex translatione Petri Arcudti, et editione Ferdinan- „ prascribitur in Missalibus cjusdem Ecclesim, anno 
>_> et anno 1860 excusis; et in Bn vi anno 

19, el alii ' ' r < Borromxi anno 

1582 impressa sunt. 
19 Al memoria passionis S.Jacobisuprc 
ncta cst, ad diem ra Marlii, illustri record 
passionis Christi Redcmptoris nostri f ei quidem in apo- 
chrlst0 grapho Martyrologii Hieronymiani Eptemacensi his 
uto dieposso, ,,,.,/,,,. mm K lend Aprilis, Hierosolymis Dominua 
[cifixus est; Pas io Jacobi Justi fratris Domini. ostendimus ad finem lomiijam dicti Aprilis, ubi ipsum 
mensem Grsece totum dedimus. 

21 Eadem leguniur in Menseis excusis, et in anti- 
quis MSS codicibus quatuor bibliothecse Ambrosianse 
Medwlanenses, supra allegatis : item in MS. 
Florentino conventus S. Marci, Parisiensi Cardinalis 
irini ei aliis . denique h (3^oi? «y(w Maximi Cy- 
therorum Episcopi, et Anthologio novo Antonii Arcu- 
du auctoritate ClementU Papse VIII typis Faticanis 
o. Ceterum in hisce ista adduntur: Quod autera aliq to latius in apographis Lucensi ei Cor- sii : ar Dommi, sive **%**£^ 

mmtU r his verbis In Hierosolyma Domi- ti H i acceptum est. Josepho sponso Beatas Vir- 

crucifix t, el passio ginis, agros suos seu terram filns quos ex pnore p 

S iacobi \ r toli, qui ei Frater Dqmini, sicut in conjuge susceperat, partiente, volenteque fiho Yv- 

VHis Vpostolorum continetur. Eadem A S. Apostolo ginis et Deo suam portionera ass.gnar sed a hrs 

? uarfyrologiis Ral 4 Votkcriitah Et nonadmittentibusillummsortemhereditatis; Jaco- 

,; ris D ini, qui in Pa ■ <■ so- hus in parte m illum adlegit : eamque oh cau- 

ficans, de templi est samnonsolum vocatusestfrater Domtni, sed etiam culmine praacipitatu . ac fullonis vecte percussus. 
lem S. Jacobi fratris Domini ad dictum \w Mar- 
/,/ celebratur mninnni in pervelustis MSS. Constan- 
ingise-divitis, Auguslano S. Udalrici, Trevi- 
rensi S. Maximini, C S. Maria ad Oradus, 

/_,,„/,, asi S ' • CentulensiS. Richarii ei aliis. 

im ad diem w Murtn nomen S. Jacobi Apostoli 
, Domini legitur in prssdictis apographts Marty- 
rologii Bieronymiani, et alio MS. monasterii S. Cy- 
riaci, sed fere immistum Martyribus Carthaginensibus, 
uti ad dictum diem diximus, At prsedpua solennitas 
sanciorum Apostolorum Philippi et Jacobi notalur ad 
hasce Kalendas Maji, etiam relata in prsedictis apogra- 
phu Martyrologii Hieronymiani, el aliis MSS. Sed 
otiKSimum nullo addito indicio quo significetur, de quali Jacobo 
ista sint intelligenda, quod infra disi In MSS. 

nensi et Altempsiano appellatur exprt rDo- 

, lU iii. Tdem legitur in gen\ i M artyr ologio, ad ,/rin 15 ""' 

rtl, 1 Maji. Justus. Hsecibi. Ferum cum sacris Evangeliis et S. 
11 „ ronymo assenmus eum filium fuisse Mariae, Sororis 
MatrisDomini appellatse. S. Epiphanius conlra haere- 
sin 78, Jacobus, ait, Brater Domini appellatur, pro- 
pter morum similitudinem non secundum naturam, 
sed per gratiam, Ch'sece$idt xh hpi6xDonov t proquo alii 
rpofflov legentes, coeducationem sive communem 
educationem verterunt. 

22 In pervetusto Synaxario Grseco Ecclesise Con- templum il- 
stantinopolilanx, quod spectat ad collegium CUromon- "^JJ 5 ' "" 

m Societatis Jesv. Parisiis,multoplura demarty- 
rio s. Jacobi leguntur, ea S. Hegesippo transcripta, 
ct sub finem ista adduntur : Solennitas hujus Sancti 
celebratur in templo ipsi dicato, quod situm est in 
vicinia templi SaeratisBimse Deipara* in Chalcopra- 
tiis. Dc utroque agitur apud Geofgium Codinum in 
Originibus Constantinopolitanis pag. SG. Templum, in- n 

quit, sacri conditorii in Chalcopratiis Justinus et J^JJJJ^ mini. Idem legttur w genutno Jtfcase nanyrotogw, aa </»" , »"i W u«t W *» — — r - - reiiq^- 

quod a pioro & adduntur : aliqua autcm Sophia a3dificarunt...Ibi deposita est veneranda zona 

et DIE PRIMA MAJI. 

A et vestis sanel Di ipara Prope supradictum 

templum idem Imperator ecclesiam S. Jacobi «'x- 
truxit, ubi suis in conditoriis asservantui 
sanctonim Innocentium, e1 Simeonis Theodochi, et 
Prophetaa Zachariae, et Jacobi rou Ao Fra- 

tris Domini. Ceterum in dextram parte sacri con- 
ditorii posita sunt corpora sanctarummulier 
unguenta ad Christi sepulcrum tulerunt; in sini- 
.,„ V ero coma 1'.. Joannis Praecursoris, Tnter di- 
mulieres fuit Maria, Jacobi mater. At horum tem- 
plorum conditores fuerunt Justinus junior, Justii 
/,„,, i Uantia nepos, coronatus u\ 

Novembris lndictione sivanni dlk ; ejusque im 
phia, cui ille cum Augustx dignitate coronam imp 
uti apud Theoplianem legitur. 

23 In vetusto Martyrologio Arabo-JEgyptio, quod 
cultusapud nob j s ,.,. ii n g U a Arabica in Latinam transtulil Gratia 
'■>'/'"-• Simonius Maronita, cetebratur, ad ante dictum xkiii 
Sym > Octobris certamen sancti Apostoli Jacobi fratris Do- 

, ,t additur ftauc oratio : AccejM i i ran el um 
utdiscipulus Domini, o Juste, et eras ut testis irre- 
fragabilis. Te decel laua ul fratrem Domini, el pre- 
„, ca pu1 Sacerdotum- Deprecare Dominum 
Christum, ut liberare dignetur animas uostras. Sir 
miles preces et odx quam plurimai recitantur in I 
B „., ,, Gmcorum exrusisdn Kalendario Syro-Chaldaico, 
,,, i,;2' ( \d diclum sxui Octobris me 

itur S. Jacobus frater Domini. Addilnr in B 
lendario Syrorum apud Genebrardum Hierosolymo- 
rum Episcopus. 1» Kalendario secundo Mg-ypi 
per Joannem Seldenum in libro de Synedriis veterum 
Hebrxorum excuso, refertur ad eumdem xxid Qcl 
bus fraterDomini; et ad xxvi Decembris, ■ 
bus Episoopus Hierosolymorum ; ei in utroqueKa- 
lendario,addiem II Octooris, Jacobus filius Gleopha: 
qux arbitramur de uno eodemque Jacobo sumenda. In 
mscovltas Kalendario Ruthenico apud Possevinnm, el in MS. 
Moscovitico etiam ad xxm Oclobns celebrari memoriam 
not.o S. Jacobi Apostoli, supra diximus. 

§ IV Rationes collatse, ob quas diversi sta- 
tuuntur, S. Jacobus Mph«i,ex duodenario 
numero Apostolus; et s. Jacobus, Episco- 
pus primus Hierosolymitanus, et Frater 
Domini dictus. 25 A: m ggressuri indicatam supra controversiam, numpres- 
D,vc !' sos , dictus Jacobus Alphsei a Christo inter duodecim Apo- 
12JT* stolos electus,ct relatus dein Jacobus frater Domini, 

copU s Bierosolymorum, debeantaui saltem possint 
p ro uno eodemque viro censeri; nolumus nobis objici, 
C quodcommuniorem nunc opinionem secuti, addiem kviii 
ruariuquo colitur S. Simeon dicti Jacobi Su 
Commentarium de eodem simus per hmc verba au- 
spicati : Secundus Hierosolymorum Episcopus 
S .lacobum ApoMolm... Alplia-i filium, vulyn M 
, dicturo, S. Simeon fuit, multis Simon e 
appellatus. Non enim omni loco quxlibet co\ 
tangenda sunt, imo nec difficultates occurrunt, m 
curatiuset ex professo argumenlum aliquod tractandum 
suscipiatur t adhibitoad singula maturi judicii examine: 
quod ad hasce Kalendas Maji nunc primum debuimus 
facere, quo S. Jacobi festum solenni cultu peragiU 
2$Acla damusduplicia,aliaa Niceta Paphlagone, 
, a Simeone Metaphraste \cripla, sedinterse plane 
tttversa nn- ,,„,,.,,„• pr iora mntde S. Jacobo Mphei, quem au- (julortui, I asse rit alium esse a Jacobo Zebedaei et etmm ab 
nltero .la.-obo Irahv Domini, Metaph ' '""" 

hujus Jacobi Fratris Domini Acta illustrat, nulla Ja- 
Mphaei facta mentione: et S. ffegesip) 
ageru monet lectorem, ipsum fuisse ab aliis distm- 
ctum. cognomine Justum, quoniam multiJa 
pellabantur. Apparet autem maxima inter utrm 
Moj, T. I distantia, ab ipso vitx utriusqw exordio usquead mor- I' 

tyrii diversum genus Est namque, prior Jacobus natus 

patre Mphseo ">■ h ater S. Matlhsti Ai><»i<'Ii, , t cum <■" patrla fratres: 

dicitw habitasse Capharnaw rbs in finibusZa- 

bulon el Nephthalim esi imo •■' talonium admini- 

s t ras os qui vocabantur Fratres Domini ex tribu 

Juilii genus iraxisse omnin ii Theodoretus, 

saltem de utj rum Juda clamm esl Hegesippo prss- 

cUato. Depatre autem Jacobi Minoris idem Theodore- 
tus itn scribit in epistolam S. Pauli ad Qalatas Jaco- 
bus vocabatur frater Domini, sed uon eral oatui 
ne c fuil Josephi filius, ul quidam existimarunf;, 
■ matrimonio oatus : sed er il Cleoph83 B 
li„s, Domini autem consobrinus . habuil ma i 
Sdatri Domin rorem. Chrysostomus etiam in caput 

Galatas, Jacobum fi 
appellat Jacobum CleophaB, addens ho 
m di, listam, icilicetdum dicuntm 

juxta ■ : ""''"' "' : ' 

Maria Cleoph», qute ab ai \ lelistis M 

ppellatur. De qua pluribus actum esi ad 

diem ix Aprilis. 

, n, indi s. Jacobus tlphmi cum n \iq\ 
,„ novissima ante passionem cama, So 

n ejus aliorumque A/ji ito/orum lo , hristo 
cumM ! i deo/arat Tndontmum 

23 ,„,, •,, .w t«tle S. Hieronymo de Scriptoribus l ■ 
clesiasticis, Jacobu , qui frater Domini appellatur, ft 

i iue m Domini ab Apo tohj ordinatus ,,,,„. 

,solymorum Episcopus. Uujus ordinatioms diem 
xxvii Deccmoris celebratum in antiquioribus Fastis 
, !lls supra indicavimus. If«mtfl«ranl ejutdom 

m aliiScripto , 1 ^««* /tfr. 2 i I ; d«« 
fln ^ HUsauC iora/>udiV/c^/iorumao.2cap.3 ^nora 

/„7/.s /;<•</.; </<• sea setatibus ad annum Tiberii xvin, I 
^,,,,, Btt | fl «itf«iio eo m^////"', '" AToIm '"' 
ppfmfl», Swnodi vni Oecumenica ContlantinopoU contra 
Photium habitx; ei ai Prwfuil ergo hui 
Si Jacobus frater Domini ««oud ad annum 

m a , m is omnino triginta et tribus circiter mmsibus, 
actandeme pinnacuto templi in solennitate PaschaU tocodiver- 
Mectus, lapidatus et fuste fullonis percussus occubuit 
gioriosus Christi Martyr. M S Jacobus Mphtei m 
I lto iorum, dimissus ad longa itinera, ut 
infra apud Nicetam legitur, dubiosca u el | 
multiplicea Gentilium insultus e1 

usest, maxime Eleu n. eropoli , Gazaj, Tyn, atque 
ln vicinia alienigenarum oppidis atque urbibus, ubi 
Christum prasdicavil imoin Persiam usque j 
m ,/ tandem Ostracinaa in cruccm actus, glon 

,, tfartyr in cozlos evolavit, Denique uterque a p 
rflorloce/eoor cultum ubique terjarum obtinmteti 

. S Mm , Mgyptiosadn Octobm, et alu- 

gUOtdiei ! UJ '" , "' E P' '"' !,,: " '" 

mitanu flpud ! w " ' ' 

rl -fl m flrdiflalion«a6A^to/M fbeta rfu avii 

D ffj q I Gr«w ' v '"- '^"'""^ •""" 

ai Oclobriscolilurmemoriamarl 

UUu radeduxi l '"""" ^'"^ 

riarum / ,; 
26iVu»pr a UjtaiJ. 

„/„„ oWinuijse veneralionem iptu Kflentu uqt, „ ,, 

,,,, Lnl , 

| PhiUppi iposl 

S >«l -opographe litrt I»J« "- 

, UemMSS.Ca*ineMe,Riche* fSuem, 

w aeluth, ■ s. u ., 

Auguet S Vdat ' 

4 imiidus DE SS. JACOBH ALPH.EI, ET CLEOPB 
2G " . ... _ ( proinde w 

A pondus Maju ferre S. On *agtw ■ »£ * STSSi iuisumn fOm * ^ingul Ihi- 

xocxonEo. b. P 8a cramentorum, mjus ^"T^mZ '""' *** m ^ ' "^ ^ r° Tv/ 

spex i m NNMK i tert 8.J ; ' ., ; ^ ln die llta inclinabitur homo ad 

Art U *» «I ** //; r ^;-' Q ;etoculiejusadsanctumIsraelrespi- 

,, A-/,, ,//-.^/ /„/ iKalcndasMajicele M» . ,-,„. 

yfefi. « - Aj«»tor '''''^v^" "■; ; :'; . ,„ ,,. p**m a P o- 

FN#i Mto. */***■' QB' Eccl " ', „. erpretantur, id est duodecim, qui electi 

Ap litatenrmasti:dequorumconso^o tolos m terpr . ^ g] 

sunl i iilippus et Jacobus, quoru D - ^Vomini, Paulum quoque Apostolum v &! 

,,,;,,, ;/,,- W. Qium uero anftauos / D Bum "i matu- 
rn aetate 
abillk ji cltt- 
rfff, postea Jacobo 
frutri Domini: r. et jacoDus, quoi 

i/.»i"i.-"f.- • nt sicut eorum 

doetrinii instruimur, ita exemplis muniamur et 

precibus adj mur, Per Christum Dominum no- 

Btmm. Hiecibi:qua>potius Apostolo Jacobo, mcolle- 
g iumduodecimApostolorumadsctto t videnlurapphcanda. 

Rehqua Missalia quarumcumque Ecclesiarum, etiam 
EcclesixToletan*,AmtoosianumEccle- 

,,,,. Mediolanensisetreliqua, unacum Mtssali /, 

no ita deSS. Philippo etJacobo Afostolts agunt, ut 

nihilobessevideatur.quominusquaiibidicunturomnia 

. _ . . i • 1 , /■• riin ,■•: ununti* *w Bkromj s prxfi^nl, ,« 

le nerali ' * Vwtorniom. • 

ieB ,Euseb.um,DidymumeUpolhna. 

';;,;;, :i , «**.*, ***»»*» 

m HUronymvt c«m Mariam Cleopha. 

«*««. * Mpba.i, Kmta magm ,c«m « 

.,■„,«..'...'. WM ( M« ««rt». Verum rn hac -„/„/, >».i ««■?**■ '" " .„„,,„„,. n - AlUfuent 

, - S. Mobo Alph*i apphcm •!** •■■ ,,,..,,,,,„, „i. : , Maria Jacobi ei Josetis, 

„„„„„.,,„,,.,.,,„«"»"//-<"'''"" ■ ■ ?■ ""• "' " ro , im demMar Jacobi et Josetis 

r™",,,,'u'',l' ini:, IpUnoccna, m« #ic honoris 

eausa a s 

/',,„/„ ///,//,' 

,i / /„s'.,/i in> 
iJgnWttr. S, //-./•""/ 

WH5, V'" 

atfoli >' i '"'"" 
duodei ii" 
jLpostolla 
flcct rwui /"' 

Ja.nhmil //'</• 

/rem Domlni, ronyrnoinlibrodeScnptoribusRcclmasticts^ncinnalum 

,/, g ./„,„/'" //,///v ^,//"//// </ A/"^'"/'" Hierosolymo- 
rum quod magna exparte in Breviariis relalum est % 
etexeodemencomia in Martyrologiis sunttramcrtpta 
27 S Hieronymus dictum Jacobum fratrem uo- 
miniwoH aracUal Apostolum: de quo tamen, inquit, 
. |)( , sto i, 1: ranius scril.it a.lOatatas-.Aliumw 

ruu, N,rni"M« uMiisiJacobumfratremDo- 

,;. ,/,„. l4n.37arWfrafttr, plus 

,, /„, i monstrari, Ja« bum fratrem Domim 

unum "x duodecim fuisse / erum non ita censueruni 
ol im s Chrysostomns et Theodorelus, qui m suts ad 
dictum S. Pauli locum, Jacobum fratrem 
non Jacobum A.lphsai, sed Jacobum Cle ph», - Ja- 

n,l,.....('K-. T !.-.-lilium'»/7Wto rfll OftfTf- 

mws, quoniam Paulus existimabat titiilo Apo- 
honoris, veluti seipsum 
llum veneratur. Sane xpse S. J 
iuSt nuamvu non fuerit ex duodenario .1/ 

osum tamen Apostoli titulo konorat, dum 
i lS (olassuas auspicalur: Paulus A, 
Christi; Paulus, vocatus Apostolus ; Paul 
Dei, apostolus Jesul uri ti PaulusA] - non 

ab b inibus, neque per bominem sed per J. 

,•!,,, ,„,„ En t sicut Paulus seipsum, teste < 

I stolititulo honorat t itaetJacobum fratrem Do- 

3 mini, quamvis et hic ea duodenario Apostolorum nu- 

., non fuerit. Verum i i /acoftiw valde m 

nolamsuam Oanonican his verbts: Ja- 

cobus, Dei et Domini nostri Je u Christi servus, 

duodecim tribubus, quae sunt in dispersione, sa- 

lutera. 

28 Mnni a Baronio loco citato propomtur argum 
tum gttoomnem asserii dubitationis tollendum scru- 
pulum. Nam, inquit t S. Hieronymu am, cum 

,,,,„.„,„ Pe cita1 sententiam,quiquatuordecimm 
ra bant Vpostolos, et post duodenarium numerum 
Jacobum fratremDominiel Paulumaddi 

Helvidium, duos tantum J i bo . al1 
/,,.i u ,i;,.,. Alphsei alterum, eosdemque Maj 
Minorero dictos, aliisque differentiis interse di 

. Verum distingm 
;. quibus ista scripsii S. ffieronyn 
i fitetur ipsemet in Proamio libri decimi in l aiam 
a u Eustochium Virginem,Si teri creatateel cor] 
[mbecillitate confectum : Bt dein, Bnitis ... tsaiam 
decemet octo explanationum voluminibus, aggres- 
aielem Prophetam, uti in Proami 
. tochium prsefatur,- ac postea in Ezechielis 
Prophetx Commentariis t 1: - 

Helvidium, illius temporis haareticum, in adolescen- Vi' 11 uu.» 1 '" 1 ' 1 /"»■• — II ' 

nens epistolam S. Pauli ad Galatas, ad illa verba 
AliumApostolorumvidineminemn» Sl Jacobumfra^ 

trem Doroini, ista scribit: i me duro Rora^ 

essem.impulsufratrumlibrum de S. Mana. virgi- 

nita lidisse , in quo mihi necesse lu;t, 

dehis nui fratres Domini dicti sunt, diutius dispu- 

1 Q de qualiacumque sunt illa qum scnpsi . 

debemu . Nunc hoc sufBciat, ut pro- 
incomparabilem fidem sapien- 

tiamque non modicam Frater dictus sit Doroim, et 
nuodprimusei E , fnerit, qua. pnmai 

Chri jregata.ifa 

ibi S //" tertioCom 

ad Paulam et Eusi ' , ° - 
et totius corpusculi inflrm i isto manv a 

scribere el stemit vi m adea quss \ m Paulx 

t: Tsaiamsuprarelata, ut oppo 
ncrentur citalis ex Iractatu contra Hehidium : e 
illudadhuc placea '"" -y^: Qu,,l auteu. 

: quidam vo 
incausaest,omnesquivideranteuraeteumpostea 

praadicabant, fuii ppellatos : tnter qtios 

prxcipuus fufcJacobus frater D mi. 

30 Quod praterea assumebai uol is Jacobt, , 

scilicetalterum Ja obum Zebedxi, Majorem; alu 
^mAlphxi, Minorem appellari; non Ua, ■ 
ta verbis Evangelistx. est accipiendum. Aam 
Marci x.v, erant, Christo in cruce mortuo, mulieres 
de longe aspicientes, inter quas eral Maria Ma 

Maria, Jacobi minoris toseph . 
Salome, qua Grsece ita efferuntur : M«pt'« - 
•fcoriSou xov u mp, quasi diceretur, Mana quaj 

mater Jacobi cognomine Parvi: et hicestO 
busfrater Domini, de quo hunc Marci locum ita explana< 
Gregorius Nyssenus, Hieronymo aliquanto senior, ora- 
, , yrecl onem versus finem: Mar- 

lU temJacobiParvietJosematremeam vocavil 
altereratJacobusAlplia3i,Magnus idcirco, 
lecim Apostolis connumeratus erat. x - 
Parvus non erat. de numero eorum. <Ju;c ultima si 

(ZtOC, 

Milto iwxrcoXoic toic JwJe^wt. Hti obu 

,s/,' Parvus dictus, quia m duodecim Api 

5to ;o S qi Magnua dictus Jacobus Alphaai (gutdni pi 
lius gebe "' numero Apostolorum 

duodenat 

;i /;,,,/,,// n/rn Gregorio Nysseno tempore vi 
Cyrillus, Episcopus Uierosolymitamis : </"/ Ca«i 

l i mgenue cor- 

s , / 
retractans 
prJtu a *6 
scrlpta. 
E jacobus fra- 
i,i Domini 

;,«, UIM flM? 

,„,„,,/ ./.'.//'•. 

guia ""» 

I XII NOT 1U DIE PRIMA MA.ll. 


(i quortim 
nutnero se- 
cluditur 
etiatn a Cy- 
rillo ii" ro 

■ntaiio et Eusebio \\ late de Ohristi Ret nuncav nentu utrtmque n D 

/ ci m< "' ' '''""' ' 

: , i 'iterponit -. Nun 

resurre: , primitia» dor - ' ' ' ' "'""" " '' < «"«■•< ""» /'"'""*• 

mientium.etappar "> M" '' ; ''" ; ' T " '' ' Bflwnu el tam nw.ram 

s olis: -i enim uni testi no . habes duodecim sententi 

paruit plus quam qui > ' ";• 

imul Si illis du. ' [wn- enumerai ><- 

3 recipiant. P i P"*»- 

Episcopo. 1 ■ ur " ii,*J J Ihm frat ^X^Z' 

.JacobusetJo! s, Ph.hppus et Ba, 

tu P cum sis discipulu i I ' mas ' Matth*us,etJa lAlphm, 

obu fraterad ' - e1 Simon UnM 

eaetPauloin ™* ***# 

: obum fratrem Domim eleoti sunl Vpi ram Evangehi mnctio- pflfln|0 

p I ' nemper. u , "'« cum P 

1; . n ,. demque i rum auctores Barnafto: 

1»«£j *« P faw* /*■"« ""•"•""' '" 

m ' {%inura [ndeChri- Hierosolymorum ^lftZ 

uaginta discipiloi S '""" ' <»«™?/* d " ^ \' 

SusD inifuisseperhibetur.P^ Dominii m r-^^r^ ^~ 

■ 9 taimartyriumJacobiApostoli, ifituuti Socr mta 

,,,/,/J ' ini,au»o^ rdi»m« aftjol^la 

; obus quifr .marty- / ?""" 

B , /, ■ ^postolumop^/oM,dei ficio Miss*. Extat ea Missa u 2 i ^ 

^ , ,,,, Exiis autem,quiperhibentS. Jacobum sub hoc titulo, H 

g-ff-. ,,,, „»« ;/L,! m m discipulo, ,fuii SanctiJacob, Apostol e 

70 **""" ;/ „ 2Vta Presbyier i Martyr, aut quUquis fra m divinaM, sa. *•»*'?« "J"**" 

(| , ii« 4m/«r: Jacobus frater al ""' " *M " ■'"• " ; 

'mnisecundumcarneE ■' facile dijudicare, qu* pars . v .W/„m 

S" i irL.lvH,.,n:;,i-. ■.-,.,,,,, constitutus est, /mfo/eri/ iorm. De eodero, /w/ fft» j*r ..«- 

!.;:,,;;, ;;,;, -.- ..,,„1,,.,. :,,,...- ... Mjmn «Mbr ... «•«****«•« 

famnin nm ie .1 ''''■"' "' Menologi ■ i nasticis. 

;.; ' - 3« /,,.-. n r, ■ \7" ;'"" r 

/; ■ ■. tam Synopsin extollunt, 

quam tamen aliqua nepsisse subinde ob 

servamus. I» Vita S. Euthymii, M gni Hegumei 
cremo sanclas civitatis, a i '■' " (/ ''"'"' XK 

Jam n; iac bus Episcopus Hieros .lymorum 

itur clarufi in ch. ulorum, cujus suca 

ribus adnumerandi prxdicuntur Martyrius ei I Uom celebrantium pelitwr, ui ministrantes absolvantur, 
, duodecim ' , -rum, etSancti Jacobi Hie- 

lymitani.el SanctiPauli,etomnium 

duorum discipulorum. Etenim etsi diclusJa 

luodenari ab Apostolts 
seclusus a rf a S ii" 
tychlo '""- 
ipsis tamen i f^/ee ftflWfi s/ml el l uuur. 

minmnfp. Placet ctiam audire verba S '. Eesychii P 
u adnumerandi prseawumur munyriua m «»«•■ eoinmtuB.jrun.ei 

* "7" u ;"" * ■ 'zT:z%r<$2 .oT-aS 

Hi/pr. ■ quod U Vpo- I tfrrtre _ 

toUthr, ,„,„,„,„/,„/,/ Princpem, Sacordot m . . _ 

"'- / ;', ' " ,. .,'/„„„ 

", ..„..■... ■ " , ■ ' „,„., ,,„ , 

"'.-'.-'■■' .■' " ";"• " " 

,.„„„,„,. „ , I '" •■''"'". .-'".■'■'■'" 

.uiosiUo im i - onmitaHquementum Wptoipatn ,",'''■ 

majorodigna- m 

tusest.quara illos supra duode- lonnhi varik in io. 

.scolloci w,ntd - SVReIiqm©utnusqueS.Jacobivariisin 

faturum tamen eraf ui quidam Cisasservaw - 

«empl« ' ' ,,ljus ' Dom | ni . fratri . s ; cer : 1) /S , //M7m(/ , abinvicemS. Jacobum, Alphai fllium, 
inibus suis peractis, ejua participes honons U "" ffl ,„ , ,, (C , auctoritatc 

S.Chrysostoml. cas, futtus aunoruai* o wiry«™»w. «... r /,„/,,/,,,,/ w I-imHvih li.unim 

;„,„,,,,.„. ','..-.■ /.„,/,,"..,'...'"" '- ■ ■ ,,,. , ,,„, 

, ,/,„,,/ r "' "'"•■ »<» ,',',„. 

■„,,,,..,,,„,„,■„/.•„-■ "-/"'" 

■»* ;';:;,": ,:::..■ t- 

.v„s „,„,,„,„„/„ /;„,.■„, ,. '»'• L ioco martrril epnltumibi- BWMW »"" k .S. Jncnbus AI LTORF. 
... II. Ciim SS. Si- 
meonr ( t 
/„. harla: 28 DE SS. JACOBIS ALPH.EI ET CLEOPH^. 

demque erectamcolumnam suoadhuc tempore man- citatc Latinis «rM refert Tam^ %£**& 

.., , ,, M ,„,,„„.„.., etiam lrad n, prope templum Do- Nam cumD. Joannes a S Aodi ■ • ' ;; _ 

e P ultum.J»Mflr^to^ ttttar.iioii Bcopus, fo™ d « 

-templo sepultu. *. «jr «b "s^ 

i '' ,,m, V' , 1 ', 1 ''; SaS 

01 vet , in memoria, quam ipse sibi pnus fabncave- virguia oapui &. ja , nWfAvi1 . , .,., (lll0(1 s ; 

rat, et in qua Zachariam ac Simeonem erat, deejus ventate ^tw^dubitetit.Jicmqnod^ii D JldSttl 11(111, , priori loco sepullurx tran tulerat jam 
pridem ante mortuos, quod idem deS. Jacobo videtur 
dicendum. Solennitai auU m translationii Corporum 
S. Jacobi Pratris Dominiel SS. Simeonis el Zacharise 

id Kalendas Decembris Martyrologio MS. 
irabo Egyptio, a Gratia Simonio Maronita Latine illtxd fuisset S. Jacobis Minoris caput, uecessario 
ictus lustis fullonis in cerebro deberel ha- 
bere. Tunc minister cistam ex altari de cend 
.,1, ,, 1(|l „. oaput extrahens, Episcopo dubitanti eere- 
brum totum contusum e1 quassatum ictu fustis indi- 
K itavit. Qua evidentia Prasul compunctus, efl irabo Egypno, n irrana onauma juurvnm „....-■ B .v -, nhhsrr I, 

translato Inter Iv^x^ Leonis Allatu a ™m «Vfin depi r. oil < 

«*!■*« ^r" '"'■'■"'" '"■■■'■'■ , ■';"";" ;/ " ; ; 

nionm„ltumaVall,..o- Inmc S.J / ^^^^^^ 

saphatdistaremonasteriumS.Jacobi Adelphothei, R «vftfe» fccd ayi 1 «imd«n ^'"""''"'' ««9 

all ' v , ,, Dfl ,y Theotonio Canonico longe justior ejus sic venerandi titulus quamquem in- 

Regulari t in ictis adxymFebruariiillusti i itur ter Pseudo-Juliani Aduersana uupen fa ulatores 

pJteinum. 14. quod dum peregrinaretur per Terram- gitavunt, quasi ffispamarum ecclesiam, tamquam m 

Wmetom mo brtii& occupatam, n monte Sion Occidente primogenitam, excommmioneS. Petn et et iej>i< B Corpom 

ss. Jacobl, 

/tltlniii.i ,.' 

Slmeonli 

t r Cathedra 
//„ osolymis: C eaput Com- 
postetla \n 
QallCi I . , , , Dei Oenitricis corpus Apostoli 

detulere, intravil ecclesiam B. ['■■■n de gallicantu, 

ilcrum Jacobi fratris Domini, descendi 
in vallem Jo aphat, oravil ad sepulcrum beatsa Vir- 
gi n j Mari83,dequoascendens transivitad oratorium 

i rethsomani. 

37 Quam diu ibidem tria corpora SS. Jacobi, Za- 
charia etSimeonis permanserint, non constat. Delata 
postmodum fui ■ C istanttnopolim, etin templo, 
honorem S. Jacobi fratris Domini a Justino juniore 
Imperatore ejusque \ixore Sophia constructo,, deposita, 

supra retulimus ; ubi S aonTheodocus, qui Chri 

in ulnis tulerat, colitur dievm Octobrts, <i Zachari 
qui hit Propheta vocatur, videturesse /"^<-r S, Joannis 
BaptistB, nijns ctitnn ibnUiu cointt n.sscrratiir ; nam 
Zacharia \ Vovembris quo col tur, eli \m 

,.i Pi-opheta compellatur, Fuerunt ad idem 
templum translata corpora SS. Maria Cleophse, ma- 
tris thrii s. Jacobi ; et Salomse, matris SS. Apostolo- 
riim Jacobi •■: Joann elistse, uli diximus ad 

istius Vitam a.Aprilis. Porro quemadmodum ablato 
corporeS. Jacobi sepulcrum tamen ejus in honore est 
habUum;itat l uedra illius, uti ait Eusebius lib. 
7 i \p, 19, ad su ■ fcempi r i i onservata fuit, quam 
fratres illiusEcclesia>,jam indea majoribus, m 
pro iequuntur hom pe; satis perspicne declarantes, 
qualiter tum antiquiores, tum sui temporis Chri- 
ob ipsorum erga Deum amorem, 
debito semper honore venerati sunt, et adhuc vene- 
ur. 
38 Mavirus Castella Ferrer, i» Historia 8 Jt 
Hispaniarum Patronipag. 229, allegata veteriHi* 
storia < postellana MS. narrat, quod tempore Al- 
phonsi [mperatoria, ab Bjier in Hi «panias commendatione Beate I irginisspecialius curavisset. 
39 ObiitRegina JJrraba,secundumMarianam, anno 
u: cvjus /'/,;-, Alphonsus, ex avito testan 

i /;,,. . m matris quidem mortem a Statibus 
mptusest nt Regnum Castellae, titvlum tamen Im- 
Hispania usurpabal, non 
Alfonsus, Rex Aragonia, exemplo Alfonsi soceri, ex 
cujus testamento Castellss n tenere aiebat, do- 

nec suffectum ribiprpignum vidit et doluit. Gum igitur 
dicitur Alfonsi Imperatoris temporibus advectum in 
Hispaniam caput S. Jacobi minoris, existimo Urracat 
patrem potius aut maritum quam filium intelligi; sub 
/ilm taincnatlliuc pucro, jam Galccrc Rege, in gratiam 
instructoris regii Compostellani Archiepiscopi, transla- 
tionem a dicto Benediclinorum co se factam ad 

regiam urbem. Venerat aulem ante fincm seculipn 
dentis Hieroiolyma in manus C nim Princi- 

; per quos, undequaque Huxilia demereri ad bellum 
sacrum desiderantes,facile • tuit ul in ffispa- 

niam ferrelur sacra ista Reliquia, qux sola ex Fratre 
Domini Hierosolymis remanserat, post corpus sub 
Justino juniore translatum Constantinopolim adeccle- 
siam propriam, sicuti suprt 

40 Honoralus Bouche, in Vindiciis fidei et pietatis 
Provincim, Aquk Sextiis anno 1644 et 1663 excusis, 
conatw /< \bare, cum Maria Ma.jdalena, Martha, La- 
zaro et aliisetiam in Provinciam appnlimS. Mariam 
Jacobi ct Salomam cum Sara pedissequa, et allulisse 
capulS. Jacobi Episcopi Hierosolymitani, illudque in 
S. MarisB de mari in Camaria vulgo Ca- 
margo deposuisse ibidemque dictas matronas ■ 
obiisse. Idem ffonoratits, lib. 9 Historise Provincix 
i § 2 asserit, anno siccccxLvni fadtam dictain ec- 
clesia inqumtionem saorarum Reliqniarum, etinvcntum E aiitittiiii 

,, i/- 

////'>, s/ Im- 
i < i atoris: 

1/lliS ///( A ii etlam i» 

oi>i>i(lo Tri- 
mnriano ca- 
jiiit ? 

F i ■ 
probatum allatum e I i apul S Js ibi . quod illud, post ejus fuiese oaputgrande, etoreditum esse s. Jacobi Mi- 

,,.i,i ccelesti cevelatione comprobatam, colloca- m pis, item sacra eorpora SS, Mari& Jacobi, Salomes, 

tum m Carreonensi S, 2oylieccle i ■, Regina Urraca et Sarse pedissequse, uti illa latius deduximus ix Aprilis 

Alphonsi mater impetravil mittendum Compostel- adActaS.Ma, i hm, matris S: Jacobi fralris 

lamjeamque translationem magna cum pompa eu- Domini : ad quat lectorem remittimus. At sx Marlii, 

ravil Didacus Gelmire2 primus Archicpiscopus Com- SS. Grati Diaconi et MarcelU Subdiacon 

postellanus, ab anno mcxx usque ad i.u ejusdem seculf.. Foro-IAvii in Itolia, <ic<iimus inscriptionem in templo 

Ipsumpwro ^rchiepi c p.u Be i ,quiSedem S. StepkaninuncS. Merourialts appensam;in qua 

■//• anno mcccxvui < n-genteo dicitur ibidem esse mandibula B. Jacobi fratris Do- 

capiti curavil inclUdendum, el multis gemmis aola- mihi, eum quadam parte oapitis Hieremiae Prophe- 

pidibua pretios idum, quo decentius ad ilovo- tte, quas de partibus Orientis seoum detulit S. Mer- 

tionem peregrinorum augendam monstrari possit, ourialis Episcopus. Jlujus Fiiam itlustravimus ad 

l\ , D vila ni suo Theatw eccle- diem XKxJtprilis, inqua dicitur dictas Reliquias Jlic- Mandlb tla 
Foro /"" siastico. Hoc r< putaretut esse m<t<ini Hispaniarum 
Patroni (cvjus eaput \iria cum cdrpore pridem illuc afc 
r ,//■ iji-.i<ismct th dieebatur 

quidem esseS. Jacobi minoris, sed numquam itaclare 
id probatum est, quam anno mul, prout c.c Mauro \ lyma attulisse. Habet etiam eivitas Ariconitana in 
Piceno instrumentumi ConstantinopoKlegitime scriptum 
anno mccclnw dte IV Mariit, quo Paulus Paleeblogus, 
Patriarcha ibidem, Anconitanis magistratibus, m /•//- 

triam suum aufcrcmlum donat Caput S. Jacobi Mino- 

ris 


Pnrs r ////' <s 
iiirmn An- 
1:011x1" Braehlum 

Gemblaci. ReUqula 
s Jacobi 

Mph.n propi 
i . ronam B qjusdem ci s. 
PMUppl cor- 
pora Ronus DIE PRIMA MAJI. 

ris, fratris Domini e1 prhni Patriarchaa 11 

mitani, quod uflfl 

ment0i brachioS. AntoniiMagni, Oi 

S Aun.c mntris, /;<r nltcriM Simile ,nslrumcn'nm Klil 

Aprilis donatis, Anconse sei-vatw melius fortasse 

credetur esse pars de capite S. Jacobi Alphtei, unius 
duodecim, uti mox dit 1 '" ' 

| 1 nos habemus. 

\\ Brachiuni 01/00«* S. .1 icobi primi B 
morum Episcopi I '" Brntantfn, s< 

flavssfas in Hieroga ophyla ! S «ti ito /"''' 

confusionem additur cognomen A.lph»i, oti 

re tfftn " / '/" 1 ' 

verosimileest etiam ubi aut hujus aul illius Reliquia 
Ucuntur, pari 

m e«l /" ''""' "'""""" particu- 

larium fastos excutere. Tnterim ver homonymiam trhtm 
e j risdl | f ffc* dignitatis Saflcfortifli 
nonnullas difjicultates expediendi, dum absque 
cio 11 gentis, totum Jacobu 

«M vindicantis, ea reliquia, que commode dici ne- 
(/ „,.,,„/ 0« Pis Domini, /Itti Ci tK« Mi" 

noris, credenturesseUc6b\ Alphaii, . f«od 

f,,n-i! ml.r duodecim, / ^ajor. 

Itaquehujusj . '"■<'• ' v '. ; ' '" 

KjMH-i, «H/.wr IfltV/lflWfl "■ ' ' <"- 

/.,■„,. inwnia <•'"'" hcci rev.rt miraculis mox plur\ 
illuslratse, ubi ecclesia amplissima ad honorem S. Ja- 
mc tafiiit,ct a Commnnitate Ferone\ 
. NI . V dotata. Qua phribus describui 

I )ro cui titulus, 

AntiquamonumentaSanctoruml I I '" "- 

sium rl aiiorum Sanctorum, quorum < \dem 

habentur. . 

w B-jusdew S. Jacobi Alphari et Phihppi Aposto- 

lorum corpora, ne do aut quom 

habebanturRoma seculoChi vtumund 

perquemallata. Solumscimus quod tunc 
rem basili R lcofptasita P ' Papa; 

( . ul anm DUX substitutus Joam Pa III, eam 
perf, m m Aposl l< ram Pl lippi el Jacobi 

rfedicavft ■ utiscnbitAnastasiusBibliothecarius in Vita 
utriusquc Papte. Dein 8. Gregorius Magnusin 
basilica beatorum Apos\olorumhabu\tconcionem\ 
pulum Dominica secunda post Trinitatem; estque ho- 
mi l ia xxxu super Evangelinm De cc ma el 

invitatis se excusantibus. Octavius Pancirolus, m Tlte- 
sauroabsconditoUrbis Ronwregione lecclei 
traturad Kalendas Maji celebraH festum translationu 
orum SS. Pfrilippi etJacobi ad hanc ecclesiam, 29 imininutis, Eci Otulil P 

C »nventualibu9 Ordinis S ' M ir- 

tinus V insignem Columnensium domu 

IV tribunam sive absidam, Juliua 11 nepos 

truxit. SixtusV empl im Columni nsis 

palatti parl >m 1 io adjecit, aobile ibidi m 

m s Bonaventuraa , et redditua 

,,'_ ln //(/i . , \ i \ i, H ■ | ■ q M ■ niiitur iit 

„!,„, anctorum Phitippi et Jacobi U 

.,„„ est dicti Jacobi brachium orcula m- 

m,atque ''' 

soUtum, 
\ \ '> 1 in Martyrologio Gallicano ai 

Kal to habet. I 

simo 

Philippi Saturnini qi 

tium.... Porro S. Jacobi brai bium unum 1 1 
gonis in mi ori temploante septingentoa annc 
tum, ibidem ea qua decel veneratione rec< I 
llr , ucium ferri posset, si qm habmtur 

i 
sub generali el nimis ample patenti appi 
porum : cum Hnctiori ■ 

( , /; , M , r iam tran&lalbni*, aut ali 

otoristemporisv notitiam. Hanc tamen debere ope\ 

quiri, aut exilloautea al mdu 

loou, non cxistimamusi cum ab ipsisquornm int 

inneiifd. 9«« ad wmmam rei 
faciunt,pos8im\ 1 Uenda spei 

ru satu ubique innoi centis, •\ /,/l "" 

Centui s Rieharii in ecclesia S, tfoi ■ 

dtid P "/<" »1 ■> '", ' 

et nl singuKssuni inclusa aliqu* horum reliquue. De 
iisagiturxvw Febmariiin Vita S. tngelberti ibba- 

tis iiuiri . 1 \. 

< vi ReliquiflQ capitisS Jacobi Apostoli kn- 
tuerpieeapudPatresSocietatisJcsus. 

\nter illustm multas SanctoriM reliquias, quibut 
naturhujusn I ' orum Domus 

eccle ia, dig n 1 tobul 
tresnotabilespartescapM8,quxab iis, qmduossoum 

runt, s. I " weduni 

smtautem Hcobi Uphmi mutto verosimlius, et inclu- 
dm „1 grandique - ebeno thecm % m ec 

transspi piciendm offeruntur : 01 

ipsa theca, pedes fere quat alta, servxalpro base, 

lemmateriaCruas f devmfici 

rti mlamcontineni dupostta D 

u . rom '• 11 

conveni 

1 111 111 s I 

, V I ■ 

rolOS 1 rt upiltl E C111I11I 

attari ipltu 
icintl 

tllCCQ "'>"■ «,,-pommSS. PjtilippietJacoUad A«« , ;",'";. ,,,'., , ,. m locul 

■1 ' «I • aorumcultm mr **£« ( . „, , uhlcapiti . , Ualaue lllll/U lllll >'•<■• • - " 

,v. Philippi ethic de ' ' 

runtprmtereaidem Pancirolus et Lucas Waddm- 

gus inAnnalibus Minorum.ad annum 1463 nutn. m 

',„ quibusdam Mnrtyrologiis MSS. m dicta basiltca 

Romana SS. Philippi ■■' ■ h "-"'" adnotari celebntatem 

! tolorum. Certe Micrologus, qui Iraditw 

.... .. • ».» . I nioin I I lli li l.l I < 1 :l ' ' . 

mcjusq idvcicamu , gra i*i 

mquarta lotiuscrami upcrio- 

Ubulis,cuitresmol tintegemmiadhucmhaijmt. 

T . inuespectabilisi \t, {deoquercservata 

adinstrum * thecam, in quapl omniumApostolorum. CerU Micrologus, q i Iradmr «m ^ ( ,„ M;u/M . , 

((/ „ „,,,,,,., cap. B5aO, inMartyrologus snrein AJ ^ /v)/iTi;/ , ;/m ,,„„„.,,, t„f«arpta»n do- Apostolorum, Al 0> bltlW • , , - - ■ ^ — 

Sacramentariis inveniri festivitatem SS. Jacobi et 
Philippi et omnium Apostolorum- 

43 Porro sive hac sive quacumque alia dt 

dictaSS. Philippiel Jacobi, capla esl dta 

.atolorum, uUetiamnum appellalur; atque 

,ancoUm vocavi^S. Hadrianus Papa\ 

SUfl tptoolaad Carohm Magnum de sacru magim- 

ej : nerabUtapignoraAntuerpiamde- 
lata wit,nonpotest cognosei ceriius, quam expubluo 

nlcir 1 '''''• 

DomiBi.Ai 

. • , I...-1 11 i-i . - f 1 istolaad Carohm Magnum n „blici Instrumenti, cuncl ■ '" ""' 

^,««^a/ta^:.Pelagi. ~ P " u , ;i( „.„,,. 

^esmiraamagnitudini I «Ap« ^ ^ ,„,,„„, 

,,„,,. , . mtes^hiatoriasdiv. Bnnmn ,,„,,,,„„, 

qoan] scoloribus oumsacru pin — ' Mercurii, 1 tfartii. hora uiyel 

^nibue u^uehacten,. "— gjm ,•,„„„,,„„ 

tur.Templum, cocimoWad «0, era ^' ,,,,,,,.,„ D , i, Paul 

magniflcum et frequens Canonicorum collegiun, . ;™ , IS nom inis \ n ' 

iis vero ad parvum numerum redactis et reddit.bus piWrtoenna q 


DE SS. JACOBIS ALPILEI, ET CLEOPHiE. AUCTORF C. 0/7?- 
CU| ANotariipublici . - •■ JgKStTT l 

ter fooator . ,,,,„. *, 

Sh 

' \- f.„ii f.rtn Droi ad- 

* - 

"•"■'"- \'«:-"-tn" ''•■ ''■' . * , in -iiihiiR Hanaoms Teckhau- . .^ . , ctmn^dibusB Teckhau- 

; Ar p cbldu idemprovidi 

! ' , ■ ! , Wilhelmo Schoeten telonario * 

busfidedi 

ignata xxvw M rl mdcvii: 

rt/aw^il gratiaspro triginta Philippicis,ad ,, stormeU 
\n Buderlch 
transle i, inl nec non Venerabihs 

litu 1 M" 1 : Uh,lt - " 

Etector parochial "cn, 

su distri i u V\ i I ar 

tibus. 

i7 Q im me coi 

tres de L »hu , Procur 

V00€ . ad memorati Domini ui Princi- 

notitiam anteha , qualiter , 

!,i Mim i 
[onialium ia Stormele lo lisque ornamentis ,< 
, ;// . w/ . incompensationemsumptuum hacocca- 

sU nc. factorum adjectis. . 

•il Est Stormele, tmde acceptss primum Reltqmse IJin „ ad 

\ wesium n Meursiam, quorum . ,;,.' 

ultimum cum ad Auriacum Principem pertineret , pri cum Ibl COll 

,/,,,,,, non 
possent, Vloniaium m fctori •" lc e ■ - . , ... . , iV „„. 

lbein eiu«dem ecclesi P « Bude- I rgines, tamquam tnter maleum i»« 

• tttributum fuit) rint Sedapudev , ' -^y 

.1 dehnun, ,1,1.1,,,,,,.. V „,, »««»2 

custoditum tali veneratun > • regtoneWesalim qu* w** 

custodiri e1 renerari ad pri I «n loci natura est: uterque tamen l 

naniJ p , .,,„•„/ r fl /n,,,M^-'»""'' «*««<■ f 

emoratum suum ' m principalem exarato, feictortf; prfcnbm aslem erat nc confade* atiw nt>a 

, mstare, alia qu i Dominum Pa 'em moden 
i latere posa bant. 

18 Cum autwn idem suus principalis, propter 
lU entes h i ' depra dationes militum B I- 

i .. I liostiura, 

partibus • • , debitas ve- 

ttii ni Reliqu pun lodi plus aeque «lero- E , , ,/, sposi- im gsse non dubitel . idc rco aliisque de causis 
ibus animum suum mov« ntibu 
nemearumdem jam pridem sibi stularitiprius- 

quam vero obtinere potueril . dictus DominusPastor 

obieril supremum. Hinc tie procui 

rio prastacto in praerai sum fin, ra abl 
petere, quatenus idem Dominus Pa tor us in 

petitam I imunicati 

rumuner tionem, 
i , de ;orem ei ornainentum, vic 

i fiferente 

'.'.i \,i quam quidem petitio i instantiam, 

modopra3misso factam, praatactus D Uenricus Nie- r .; iii *•[!" ^f * 

tione Pastoris chundt, Pastor uti praeraittitur prsesens, sese re- defunctl ab 1 | 

cesson pondendo resolvit, non tantun 

. manu sibi satis nota exarato, sibique 
oupere o tenso,sed etiam alias sufficie: i nde 

p 
s. Jacobi ilo attribuuntur, ex donatione Vir- 

ii i S in itimonialium in Stormele praadece 

fa< I i, ad praedicl in suam eccli siam in 
Buderich ante aliquo '"i 1 "' 

pro tabulis pridem habitas ac veneral is fui 
propter tumultus bellicos, e1 I is ali- 

i annis continuatas, e1 nondum, pi 
intes, cultum earumdem debitum omissum fuisse 
esse prohibitum, proul • i i di ebat, 

Quatenus itaque procuratores et ablegati pra 
venerationem, praatactis Reliquiis debitam, Lnlocis III M II II III , /•' ■ 

Deumac IlegemStatusJpsailla loca juns sui facerent, 
prxtezlu tuitionii proprise; sicut postea factum est; 
; R , us in parlibus detnmento 

IIK). 

52 Cnjmt quod S. Lucise ferebatur esse t U i m ,< reeognitas 

ricx apt P remansit,quoautemperver. fjjg»*^ 

nerit postea incompertum est nobis. S.Jacobi Keliq\ 
cnw prxnotato itulrumento, exhibitss suntJoanm del 
: Ecclesia Calhedralis. Antuerpiensis Decano, qui 
lamquam Reverendissimi Episcopi Antuerpiensis 
Vicarium, vidisse et hgisse testatus est anno mdcxiu, 
mensis Junii die xv. Cui attestationi ipsi que instru- 
„„.„,,, tiibus innixus, anno mdcxx.v, Joan 

hujns i" l ■ ''■ ^'■-'/ , " flS 

r in catalogum ceterarum omnium hvjus dom 

recognitarum ""». r °- 

g atu //. p. Joannisde Tollenaore tunc Prsepositi. Cu- 
jus autem beneficio ad nos tam sacra ga ■> pervenerit, f 
',„ w y, orum omnium monnmentorum nequit 

explicari. 

ACTA UARTYRU ET MIRACULORUM 
S. Jacobi Alphaei Apostoli 
Excerpta cx encomio Nicetaa Paphlago 

Laiiix' edito a Francisco Combefis. 
Tomov\ Bibliothecx Palrum concionatoriae. 

jQ.erinuperqueApostolorum beatii simus.fl Thomas 

onum, laborum, cruciatuum, migratio- * 

oriam pra3tendens, magnifice excepit, jucun- 

dissimo uosepulo ac delectatione adimplens spirita- 

li. Nunc ? ero alia aotio est, ac convivium aliud 

ticum: aliusdeniquenobis au p n atqueinceptor 

indictus es1 sacras solennitatis, qui ab illiussplen- somnun ad quaa defi rendaa eruni impendi debere spondeant dore magnificentiaque nihil deficiat... \ ultis etiam • • • I ollice intur, sese earumdem communicationem 
n. m detrectare i proul etiam ta continenti easdem, 
in eventum talem ej non aliter, ipsis, libera dona- 
tione mediante, obtulit el praasentavit. 

50 Qui quidem ablegatiej procuratores praadicti 
Reliquias, sibi sic oblatas ef prtesentatas, debita mdire, qui hujusque diei praabet solen- 
ni a 1 A1 quis nesoil Jacohum bodi, lennita- non Zebedxi 

tis ac Sanctorum laatitiea auspicem esse? Jacobum, a utfratri$ 
non . q U i i nuncupatur, neque illum Josephi, Jgjjjjj* - 

i Dei frater appellatus sil ; sed aui b Alphai in pliL ' h 
,,, i is Evangeliis celebratur. Hic nos kodie ad ipsius 

memoriatn I. Iu'i -i 1 1 ulo DIE PKIMA MAJI. 3I 

A nremoriamhospiteScolligeiis.crebrosqoeinMagistri Crucemcelelro.inqoapreBosissacrisqoe D 

r labore9| aes , ■ msis raambos, Deum tuum ai Dominum i larifl 

;' ,;, illiuscausaquicruciaffixusest casti. Crucem celebro ra laudo. quod tibi fb 

?or'titertoleratamappone animis sit, e terra oelum recte transm.ttem . Etemm 

,0 ' . m ,„,,,„„ frptnm cnm perrupisset, habtonsque ,„ laber- 

tentamconstitutoshominesad sum illud festum ac nacnlis i 
3ominvitat,quinetlongepotiusunh I '""" lenebl 

?o"sanctorum;necveroillorn *■«* 

in tinmmu leriore digni 

principatusjquinipsumq raeuniver. tandempr nl «*.V* 

, ',„„„,• itaU I ntee - demvEgyptiurl , 

,.„„„„. ,,„■ ■ addncii cogitqne. Sic Apostolica latn , cun I < ■ urbibm 

«««4p..- Shiuiiustriuspi .stilumen suis irucia „ • 

i,,':,',. „„„,!l ,..,-,■: ,„.., ■• mern grave aliqnid , 

denario sacror Dei flliornm choro, 1 •.'»'" '"*; 

tu , lebritas... . Qui tanta confertum 

pietetis fructum multiplicavit, ut sublimi | J»**" 

ntissimoqueApostoor luodenonum n- bat, i 

I buerit ^OT iacoerroreac | loneemei 

8e 2HicittiturmagnusJacobnsacadmirandus,do- 

otrlnmZnd, ^phmi , u , ^andej 

iflcatUumlegispriuslitterisinstitntu , , »que lungas h oras sstSJites i ^ 

lOhM. 3risatau?flgurfs,utpareratenmquiv, 

-'»•'""" Ute fiturns esset, doctus fni ' " ',"" ^ 

D imhutus- ut solummodo spirituevi 

B n" ' AM n,,!,:, c,,,.stem vooationen, ™» 

. .,„ yoeem audire promeruit; mente fideque bilis, n ■ domum ■-!'■" ■ "'i'" " 

Magistn .ocem . I exultationis soni epulantium , ad eum qui te 

r ,5ieii,moi, , s ' ' ;;; «"*"« 

! ^,; 1 ':;;;: • : „ ■ *«*...«- 

: ~ -^,;:::,;':;:,.,;,; ::z 

S 

cunctis statim qua ra en -i a cd ' , iilllllNl , mem , n .sse; at- 

i 

eidem^,- ^ IUluS totl „, QOD SUl ip I B o.-,l 1] 

QU m, Magistrum, Regem P; ATOOiAi/» 

S ! ;:;:::: 

E: S"- — 

,.,....,„:; -:, £3 »::; 

"' c« r:; ;:,::;,■- :„;::;: STM 

-• ', '":"■;:;"; ::::, ,„,„, ......„- 

i,„.,»™, ,•«,., „,.,,„„„„,„„„,„„„„„ 

sum, corporis labes omne Je mme cura 

"•""/""'* q U is possit conscribere? Qui long > 1 1 iV 

'""■ c casus, pericula, mdltiplices cGentilium insultu 

itaMi grassationes; quanta vir ter beatissmus Eleuthero- JACOBl I RA I RIS 

poii ab impietatis patr. ai Eoiscopi primi Hierosolymitem. 

Tyrique ac vicinis alienigenarum oppidis atque orbi- 
itrnrt- busubiisChristumpraadicavi I Qui eorum mul- ctore Simeonn Metaphra 

titudinem, qui per eum Christo adducti sunt, ac 
f»w aquaetSpirituemundati atque iUuminati, quideni- 1 « L 

"" : queperBpi . lotes ab eo , ■ TV ^ ,., ,,„. 

atque his sequentia ven, scient » (id est pietotn 

verbaatqueoperasermoqueatdilucidare. i- imiUumi tata - iam, 

4Verumhisquidemillidimi -r- ; miim . ;i1ii 

raturatque aovit, tuam illam, ter be - JJ»« aovarun 

cemuni, B ''/-" 

produrtis laboribus tuis ac certaminibus coroiudem quod >p justi meL ^ ,.'-,> \. ,1 nili i flOS 

S. Jaeol i DE SS. JACOBIS ALPILEI ET CLEOPILE. 

Lva, »,-* !■■■;■ * J.ffi *WSC 

stimului imittatanimis. et ad simiha aggredien- cerefl ^ p( primum quldem ld , 

daexcitel Vged rgonosq inems S est in inscriptione egregium non est pr 

bum in medium adducentes (qui vei ^ 1 J ust » s e , . otinus ,,,„„, et, ul di< itur, a earce- D 

rms modettla 

m nisi , \pt\ont 
Epistolae, I ill II I III UICI ihiiii • i 

nominatur.etutChristifratervo aretui eximie est 

iitu icoramuneme* rebu illini n 
piamusel voluptatem. Nam licet multi aln, qm ln 
E ;. ., tica cribendahistoriastudiuroposuerunt, 

,1,1 fustonarraverint,etanteomm H ppns 

,, , l( Qen quorumille quidem in quinto suo U- 
bro urum,qu urnypo- 
tvposes, nonnulla ex iis, quae ab ipso gesta sunt, 
assumentes, posteris tradiderinl : nemo b 

aditadomnia,nequec ndit de ep dicei 

gulatim. Cau i autem est, q I noi '""""- 

1 ..... i ..,,;.l„inaic fl llllll MllUl <'M III III" I'"' O ^ . T •, „„„,, 

nd : protinus enim, et ,u t dicitur acarce- 

, (l modestia.Sicautem ha- 

bet ;;, ; : D ei etDomini Jesu Christi servuS, 

bubus.quffisuntim .ne, salutem. 

Namcum ei liceretseipsum vocare Apostolum, aut 

Episcopum, aul quod majus est Fratrem Domim, 

q U ibusnominibusipsum quoque Paulu icavit 

,en QdGalatasjvideturdelectanhumihoribus, 

PvumChristiDei significat tribubus Israe- 

lis </e] maxime propriuro magistri .nsigne habens 

mod - - placens, quam Epi- Gal. 1. gulatim. Cau i autem est, quod non hni eorum m- Fraternitatis dignitate. 

stituturode ipso cri erejsedere nu lla, qu* leguntur i 

. ... innnrt.P_autem.CUmi ° ocu . r propositi ■ ""' I'" 

accidi set, illius memineru CAPUT 1. 
Palria, epistola seripla et elucidata. 

rirlulcS. AUsb Patrla Tu 
dms, B \n$ignto '""- 
rtbus, 

abstlnentia, prei "'» ass\ 
dultate: . i tepho 

//,,/ eo /"" 

iliiins : ll 

delectatur con 

/r.i/,./i/""" Jacobo ergo divino patriafuil Ju eraJo- 

tnemvirl 
nitatem, fuit sponsus Virgini . qufe Dominum no- 

;. Eranl aute 

" sse 
ttura&Obliam, quodquidera vull sigmficare Ju - 

.,,„„. Oculus ejus lenis e 

B Deo raisericordiam : aui 

qis nnino apertaa : os, in qu . 

aliqua? delici», les eral perpetuo : manus, quaj 
sem per movebantur ad benefaciendum venter, qui 

,, ; il appetitionibus : nara ab ani- 

ma tis el vino b I i vita usque ad tinuit, ut 

aquam quidem existimai ■ uavissimum, 

quemadmodum el alimentum panem, lacrymarum 
guttas abundanter miscens cum potione. Norunt 
obdurata Justigenua, et eorum velul emortua caro 
animipromptitudinem Pannus erat ei gratum ra- 
dumentum, e1 sindon, quando erat ad sacraascen- 
Buru8i [nternoctem el diem nullum eral ei discn- 
men sed noctu quoque lucis exerCebal opera; et 
. Ni;:i . tranquillitate el turbarum vacuitate, imi« 
t turplane noctis silentium Suis era! jueundus, 
.,,.. V enerandus tantam enim laudem virtutis , 
n0 „ oium apud amicos, sed etiam apud c pietatis 
, ianaros tuil assecutus, ut nonnulli quoque eorum 
ejus conscripserinl martyrium, el dixerint, non eos 
solum i„, .,• poenas, qui Justum interemerunt; sed 
,,,.,,, quoque magnaiM .i. .•i.l;uuitatem, 

in qua execrandum illud contigit facinu , EH «inod 

,!„,,, ferl testim um Josephu , - imo libro 

antiquitatum id refen 

8 Quomodoautem e1 alia, quaaad Justuro perti- 
,„,„, vo bis virtutis amantibus prodignitate recen- 
sebimus? Postquam Dominuscarnera nostram assu- 
,,„.,,. dignatus fuit, d magnus hic Jacobus tenuil 
c l avum i cle iaa Bierosolymitanaa Cum autem duo 
.,,,, quaa hominem ducunl ad perfectionem, con- 
templatio, inquam, sl actio, ey quibus vim acci- 
,„„„, virtutesj exaroinandum est, quam hic i 
in u troque eximius. Sed quoin;u„ maxime percon- 
templationem ad Deum est b , quoad ejus 

,-„.,, p test,priusnarremusdemiuscontemplati« 
de »nde etiam ejus aotionem ponderemus pro viribns. 
i istimo enim oport copi oculum ante aha 

delectari vi contamplaudii etiam Biactionem quidam 
pu taruh1 censum ad contemplationem. Gon- 

oedatur ergo, quodcontemplatiopMecedatactionem, 
ind0 quidem justi actioni conjunctnxn est etiam 
II, irtyrium. •; Sed age, nonnulla, qum leguntur m Epistola, 

quantum tur.persequamur,per qu® eril raa- 

nifesta illiui mentis puritas, et accurata doctrma. 

,,„,, fuis e i iu principio Epistolm, etcontem- 

, lll( „ an imi oculo considerasset, ut est consequens, 

( , quis n U i s ; , | Deum accedit, incidit m tentatio- 

fBoni enimprincipiumetradix,estDeus:bo- 

■,,, autem, quae ferl ad 

virtutera, ira et difficilis, et multa habet ad- 

iino,utquiadDeum 
dunt,inre h L uales) exhortatur Sanctos 

iv ictam] iam et numquam cedentem, bo- 

nos imii e P tores ' ' ';' ve ; 

ter legibusdecertaUonissciuntdecertare. Dicit 

i . Omne gaudium existimate, fratres roei, 

do in tentationes varias incideritis, scientes 

,,„,„] probatio fidei ve trae patientiaro operatur : :e 

[Patientiaautem perfectum opus habeat, utinnullo 

. sicuinutcm vestrumdeest sapientia, pe- 

tata Deo, qui dal omnibus absolute, et non expro- 

C dei autem, cum quanta hortatur sa- 

pientia Non enira solummodo sustinere, sed etiam 

itationibus : nec solum 
„,,, S ed id HiniiioiiiiH ■■-N.M.rmm .],.«•,•:■■•. Nrque 
vero dicil quaslibet tentationes : sed. Quando in 
varias incideritis tenta a i. Causa autem est : 
Scientes, inquit, quod probatio fidei vestr» patien- 
tiam operatur.] Deinde subjungit, in hde debere 
esse firm et constantiam, et nullam dulnta- 

Qem , dicens: Vir animo duplex, est instabius in 

omnibui viis suis. 

6 Quodaut. >a dicit, quantam cum venu- 

sj ,,,, habel etiara profunditatem 1 Glonetur enim. 

inauit,humilis qnidemin sua altitudine : dives au- 

tem insua bumiUtate. Nam cum divitiaa quidem al- 

licianl ad superbiam, paupertas autem ad humilita- 

,, animi dejectionem ; ille contra jubet facere, 

d i Y itemquidemsuamconstituerealtitudinem mmo- 

ionibus; pauperem vero hoc ipsum existi- 

mare d i g nitatem non contemnendam, si magno et 

excelsoanimo ferat paupertatem. Ita paupertatem 

etdivitias, quf» sunt saepe multis matena ad pec- 

lum, materiam efficit ad Dei cultum. Deinde 

■ ; q» am multorum 
bonorum sint tentationes conciUatnces ns, qui se 
gerunt, repetens dicit : Beatus homo qui 
sustinettentationem: quoniam cum f uent probatus, 
acciniet coronam vita : beatitudine et spe corona- 
rum eflBlciens, u1 sinl virisbonis accepUe teutatio- 
„, easpropemodumtamquamlucrumexistiroent, 

et cum voluptate excipiant. 

7 Neque multorum morbum, qui Mias detenden- 
tes cupiditates, peccatum dicunt esse anatura, et 
neque verentur existimare Deum e>se causam ma- 
lorum reliquit incuratum : sed tamquam medicus 
prastantissimus, auxiliis utens pr»servantibus , 
Lic morbo resistit, dicens : Nemo qui tentatur, di- 

cat et slnseritate 
\nae, E 

qua Inculcat 
patii niiinii iii 
tentationibus , Jar. 1. F 

/„ ,/" Itiis ■■'- 

paupertate: , /i,o ad- 
tcrtbendam DIE PRIMA MAJI. 33 f 
sed propnx 
conctfpta - n- 
/i.r alliclenti 

ad peccatum, ,i omnebonum 
a Dco proce- 

ii< re : i; iloccl mons hi 
i i.nri rsatlone. Jac. 2. rectam in 

n, um Infen- 

tnmem, cat : A Deo tentor. Deus enim non ftentatur a ma- 
lis ; ipse autem tentat neminem : unusquisque vero 
tentatur a propria concupiscentia attractua et ine- 
scatus. Deinde concupiscentia cum concepit, parit 
peccatum : peccatum autem perfectum, parit mor- 
,,.,„. Sic irjustus justejudicavit inter homines et 
Deum : illi quidem suo testimonio tribuens, quod 
nonesset auctor malorum, et iinguis loquacibus 
persuadens, uttacerentjefficiensautem, uthomines 
mkiiii r^noscerent imbecillitatem et sua peccatajet 
ut sibi, et non Deo, ascriberent delicta. quae ex 
mala consuetudine proveniunt et socordia; et sic 
,1, r<-rent se humiliten gerere , et petere ve- 

niam. 

8 Prxterea videbis .lusturn sapienter penmentem 
arrogantiam et superlunm, qmu sequ.tur bonum iv- 
cte gestum, et persuadentem Den potms quam si- 
biipsis ascribere, quod fuerit rectefactum. Ne erre- 
tis igitur, inquit, fratres mei dilecti : Omne donum 
bonum, et omne datum perfectum, desuper descen- 
dit a patre luminum, apud quem non est vicissitudo, 
nec mutationis obumbratio : volens enim genuit nos 
verbo veritatis, ut simus nos primitia? qusedam ejus 
creaturarum. Hasc et exinaniunt arrogantiam, et 
ostendunt Deum esse datorem bonorum, et esse 
[mmutabilem, nec in eum cadere alterationem : 
quodque is est eximius, si conferatur cum rebus 
creatis, et maximam videtur gerere curam homi- 

nis. . 

9 Post ha?c accedit ad admonitiones, quae ad mo- 
res magis pertinent : Sit, dicens, on.nis homo velox 
adaudiendum, tardus ad loquendum. et tardus ad 
iram. Si enim velox sermo est cavendus, quanto 
magis adhibenda est cautio, ne cito irascans? Vide 
aute.n. quomodo figuram veri exprimit Chnstiam. 
Reli-io pura et imrnaculata patri et Deo ha-c est : 
Visitare orphanos et viduas in afflictione eorum, 
immaculatum seipsum conservarea mundo. Rx ajquo 
iubet et a mundo recedere, et ad propinquum acce- 
dere : tunc enim vere ac sincers fratrum miserebi- 
mur, quandonos separabimus ab affectione in mun- 
dum. Dicendo autem, Nein personarum acceptiom- 
bus habeatis, fratres, fi.lem Domim nostri Jesu 
Christi glorias : tollit id quod fit ad ostentation. m, 
docens ne vivamus ut placeamus hominibus, neque 
qua?ramus gloriam ex hominibus, humilia et abje- 
cta cogitantes : sed Deu.n solum amemus, et ejus doceret. Is paterne docet sequi quidem veritatem, 
a falso autem abstinere. Porro autem linguam quo- 
, |U ,, m aledioam el oalumniatricem plurimum acou- 
sat. Etde propinquo olanculum detrabere, aut 

etiameum judicare, ab aniinis hnminum pmcul pro- 

pulsat. 

II Tuum opus est, o Juste, divites quoque c 
,., pauperes admonere : illoa quidem, ae confidant 
i n divitiis i bos autem, u< mala ferant patienter, ut 
q U i sint tolerantiaa aocepturi mercedem, quae aon 
potest auferri : et illisquidem infldelitatis argumen- 
tum divitias objicere, ut qui in eis confldant, el oon 
i n Dei sinu, qui numquam exhauritur : bis autem, 
tamquam prophetam annuntiare, quod pro foribus 
i isqui judicat. Illud autem, non porjurium bo- 
l, lm , B ed vel ipsum omnino jusjurandum deolinari 
debere, oujusnam alterius, quam lingu»justa 
rit admonitio, dicentis : knte omnia, fratres mei, 
nolite omnino jurare, neque percmlum, oeque per 
terram.nequeuilumaliudjuramentum : sitautemve 
stpum, Certe certe, et, Non non, ne subjudic] 

latig. Eos, qui sunl serenoet tranquillo animo, 
docet, i.i Be muniant oratione : eos. qui i 
„i oleoutanturcumoi lione Sacerdotu ad unotio- 
nem.et id habeant pro morbi medicina, utpoteq 
oratio, cui opera ferunl auxilium, maxima | 

Qcere Quid opUS est omnia persuqui. qiue ha-o ron 

tinet Bpistola, cum eam possil qui velit legeri 
illinc haurire tamquam exfonte, i mdo Factis 

probare, et itafidedignus esse testia eorum, quas 
pulchre dicuntur a Jacobo? D 

ADCT. MB" 

i u-nii i.h '. et 5 diviilarufN 
atpauptrtatti: i, foi fm/u 

randum 13 diliettoMm 

proximonnn ANNOTATA. 

a Hanc aliquorum Gracorum sententiamsupran 
iecimu8,ostendimusquefuissefUium Cleophw, qut « 
cundumaliquoseratdictiS.Josephifrater.velsaUem 
mari l us Mariai,natmexamitavelmaterteraDeipa 

ideoqui dictm Soror Mariaa. 

liara etiam legitut apud Euseb i, unde hu 

lonsacceptuStetevlmapudRuflnumatqueNKepho- 

nMft.-vtnifli male hw ponitur Oblias, quasx etgmflcet 
justum.ruw Eusebius mhabeai luAute A« «c«« 
n x*< 8eaxiv8Ur,vifltiit6piox»toC hm wh cT««io- 
Z<- quod commodum sensum habet cum n 

Ophlias,;^ Henricum Vahsi W«J*2f 

mll . ncolaus tamen Fellerus bft 8if««ta 

cta cogitantes : sed Deum soium smmui, « «j- ^ mM sh /,, /; , ;,, ^eTto U»i« W Q*j*lh 

quod fit habeamus ipsum laudaforem. et romunera- ^^ ^, ^ Wj A ,., . n ominabatUF iSad 

tionem ab eo expectemus. Dicendo vero eum legem 0stiam d Mt ju8tua ,r munitio popuU. 

implere regiam, qui diligitproximum sicut seipsum, 

excitat ad fratrum dilectionem, ex ejus qui legem 

tulerat dignitate, sciens hujus pra^ceptl magn.tudi- 

nem et pulchritudinera : etquod plane Legis adim- 

pletio. est dilectio in proximum; et hoc ipsum est 

summa bonorum. 

10 Quoraodo autem movet ad misericordiann 

terrens irnmisericordi et inevitabili. quod lllic est. 

indicio?Judicium,inquit, sine misencordia ei, qui 

non fecit misericordiam : per hoc concedens. utmi- 
sericordia glorietur plus quam judicium, quatenus 
dat victoriam. Quin etiam ita dicit fidem opus F j u d830SK«tcat, Chrutianorum mytterio} 

P TGr«cea(it;er6um,AdhucquidemDomim J i- 
ticepenobisfactusestmyeterii ^cundum carnem 

etmagnuahicJacol >bat clayum : qu* malui 

cterio" paraphrasi etcplicare. 
eQl ,:r hic sequuntur, uncie tnclusa, deeunt w no 

slrn MS. Grxco. 

iClarius hoc ex Gtmca quam q 
/,„/„.,; Deusenim intentatpr maiorum est. 

CAPUT II. illi dai. »■■ < -«— 

habere actione, sicut corpus eget sp.ntu : absque ea Werosolmnis habila. SslimatlO Sfa- 

Hoc autera probat statim, Abrahara et Raab addu- rtum. 

cens in testiraonium : illum quidem, qui cum hde p ^. ^ ql|anta es - 

Laac quoque obtuht : hanc autem quie specula o e ^o ^ritatiAt dicei,., hfldta Fuit a , 

per aham viam transmisit. Et qu.d opus est. c 1 8.n set ej Antiochia3> an oporteret eos, qui ex Jac. 3 

/ii .i u ribit 

leges lingux transmisit. Et quid opus est. ut s.n- set ejus «^ -« ^ ret eos> ()U1 ,, 

gu .a enumerem? Vix ullam preterraisit e, virtutd,us *£«££ Vl . nUtis a idebant. raore llo- 

moraUbus, ad quam non incitaverit virum pium ac g*»« circumc idere. Fratres ergo, qu. eran 

religiosum, cum multa probab.htate, grat a ac u- ^ \ toUs comlDO rantibus H.erosolym.s 

cunditate. Is lingu» legem ded.t ut qui et m tem. Anboc « p ^ ^ ^^ m 

pore tacendum, et in tempore dicendum accurate permiseru j ^ ^ 

Jlfo;i T. I VI i i 

/„ eoneltto 

llierosoly- 
mltano v •• 

clare itt '■•"'•' 34 AUCT. ME- 
TAPHR. A strisad proponendum id de quo quter. ibatur. Cum 
veroquJ Hierosolymis erat Bcclesia ad boc esset 
congregata, etPetrus primus Apostolorum prmes- 
setiidei, et jaceret semina pi Vinl ratr es, 

inquit Jacobus, Simon exposuit, quomodo pnmum 
Deus visitavit sumei itibus populum nomini 

suo;et stae - Demde cum sub- 

junxi8setYerbauniu8Propheta3,densque 

banturhanctulitsententiam: Judic ens, 

QOn e ... m0 i,. SI .i, ;i ir.i:iei,.l.., e ..s, qui ex gentibus 
ad Deum convertuntur : sed scribendum ad eos, ul 
se abstineant a contaminatiouibus simulacrorum , 
fornicatione, e1 sanguine, etsuffocato. Sic dixit, et P\SSIO S. JACOBI FRATRIS DOMINI. 

sic enim nobis Deus, qui homo factus est,^um D fg Gal. 1 
.s. fnulo, i; Ad. M , r adit.Proptorinsig ne mautemju S nUam70cabatur, 
, ust „ s dOblias,quodlii.gua n ostrasigmacatcom- 

nrfflbensionem populi et justitiam. 

',;,-...,..,„,„ ./u lo s Prophet» pnus s>gmfl- 

,, v ,,, mt , quidamex septem b*resibus, quorum 
m Uanns s (Erat autem Ananus tunc sa- 
S£i%S&m C^.RomamaAct,* 

frustratispe insidiarum, quas struxerant adversus ^ 
[„„ convertunturcontralacobnmfratremDo- 

„„,„ Hac autem in iUum facere aus. snnt. Cum 

. ,„„■,„ - sanguine. etanffocato. S ic «m- i-;;::;:;;:::;!:;;:-:;:!:::;:,^:::;';::;;.:^ 

quod dixer, ' ' * *« , '" '>'"' * g*'™ 6 ™ ■ citati : Dic nobis, Ju*ie, dicentes, 

Jacobo fueral de, rel scr im esl ab Apostols ■ ■ , r bnmeorum con- | 

el i cle ,..■ pro I i fuit traditum. Tu„,a u P ud , l ..... ^- . ^ ^^ ^ ^ ^,.,,,^ 

Apostolos fuit ejus reverentia. L tam s i m iliter vocem emisit. Hic est, inqmens, 

13 Sed • 1 u ' Jn; "" ' •"''"'; "" L ° l™.^ .:„. christus. Atque nonnuUi quidem fdm ffllrw. 

IU1U6 ue. ocsuo «^ i , prufltetur : 

credebanl iis, qua dicebantur a Jacobo : ahi autem 
mi nimecredebant,etcontradicebant, conyenienl 

non rectse traditioni et errori. Qumdam enim nmre- 
<es apud Judaeos (ut divina dicunt eloquia) neque 
tenebant resurrectionem, neque credebant Deum 
venturum, ut redderet unicuique secundum opera 
sua Atque multi quidem propter Jacobum relati 
sunt in numerum credentium : magna autem mur- 
muratio exorta est inter principes Judaeorum, ut- 
um ad jacooum, ec uuiu« «*. jicerent Pharisai et Scriba in peri- 

:;.,;:;,;:::::: ::";:=;.:','.:.: -„-.«— 

,,„, (amilliasuni inter JudBos eorum qui cre- rogamu s o J. .ste l 

diderunt, et sunt „,„„.- legis „ latores . de te errore* '"""'"''^ /„;,,,. p a ' s0 L „ 

«er .q-dtudoc, nem Cb 'stus t fac . «■ a ^^ ^ . 

SMSirr; SrSS 2 ■"'""' •;;;-:::;::;:;::;;::;:;:; 

::::::;;::;:;,:„",.. . JK= = =»Sffi5 Bcribatad Galatas :Ascendi, inquit, Hierosolymam 

; ., Petrum.Alium autero Apostolumnon 

vidi nisiJacobumfratrem Domini; utpotequod res 

I ma gn ftj etdigna qua mandaretur poemon». 

videre Jacobum. Qualibus autem monitionibus ad 

Paulum usus Bit Jacobus, aperte sciet, qui Legerit 

Utus Apostolorum. Cum nos emm (inquit Lu 

venissemus Hierosolymam, exceperunt nos omnes 

fratres. Sequenti autem die ingn u i t Paulus 

Q0D i scum a d Jacobum, et omnes accesserunt pre- ,i s juda 

U fin/n m 

qjut icrlfti "'< primiu Bp\ 

fCOpW II" i "■ 
solymis in 
Sancto in- 
grtdltur. 
c i \ ,,uu t/\»^v. • i ..... 

suaderent, ul illorum personam acwperet, corruptus CO nstUutua 

tatione. Ascendens ergo inquiunt, sta supra 
templi pinnaculum, ut cernaris a t..to pnpnl.., vi 
verba tua audiantur : nam propter Pascha conve- 

ner omues tribus cum t gentibus. Statuerunt 

,,, s.nkv .'i Pharismi Jacobum supra (.'n4.l1 pin- 

oaculum, et alta voce dixerunt : Juste. debemus 
omnes tibi credere. Quoniam igitur populus errat * 
po^t Jesum, quem omnes scimus passum es^.- mor- 
tem sub Pontio Pilato, nobis enuntia, quid tibi vi- 

ur de Jesu. 

18 Cum ergo tempus vocaret, ut vir fortis resi- 

dignitatibus ,1 i h ^aritatis tnbuunt, quisnnx steretu d est cunctatus. ^^ "KJ"* 

n mundo splendidi, quantum ille sciebat gloriari didit ventatem : sed etammo ,tl.ngua *™-' - - - 

ex eo qu. d I diceretur frater 1 Jacobi. Si et magnam protinus vocem emittens . Quid me ro- Pnlns . 

autem e\t Judea ,1 . ia, dici fratrem Jacobi . quanto gatis, inquit, de Jenl Epse sedet u cmlo ad dexte 
2 ipsi .1 tcobo major, quod Christi frater nomine- ram virtutis patns sm, venturus posthac in nubibus 

coeli, ut judicet orbem terrie mjustitia. Oum multi 
autem fuissent persuasi ab hoc Jacobi testimonio, 
clamarentque et dicerent, Osanna filio David : Scri- 
bas et Pharismos subiit magna ejus, quod factum 
fuerat, pmnitentia, et inter se dicebant, Male feci- 
mus, qui tale testimonium Jesu prasbuerimus. Age- 
dum ergo Jacobum dejiciamus, ut populus metu 
retardatus non credat Jesu. Cum sic dixissem , 
magna voce clamarunt : 0, Justus quoque er- 

ravit. 

19 Cum ergo ascendissent in templi pinnaculuin, 
eum statim dejiciunt. Et ne sic quidem desistentes Dejcctus orat, 
ab insania, dicebant : Justum obruamus lapidibus. 
Et coeperunt in eum jaculari lapides, quoniam de- 
jectus uon erat mortuus.Sed conversus ,(0 sanctam 

animam, jaci bi, ut qui esset princeps \Wn.- Ecclesi 

,,.,,. , , Qjm i, . . .1 Lui a est additum : 

,,!- nobiscum ingressus est ad Jacobum. Tantum 

,,,,,.,. Apostoloa tril uebatur Jacobo, et adeo erat 

clarus, .'i habebatur in tanto lionore, partim qui- 

( l,iii hoc habens ex virl partim autem hoc na- 

e\ eo, quod esset Frater Domini. 
1 1 judeu autem , qui Catholicarum si ptimam 
psit Epistolam, quanam bx re seipsum signifi- 
cat, et quomodo facit inscriptionem? Judas Jesu 
ChriBti servu , frater autem Jacobi, iis qui sunt di- 
lecti .',. Deo patre, Non ex imperatoriis et inambus 
dignitatibus sibi tantum claritatis tribuunt, qui sunt t u r ? [pse enim solus assecutu* fuit hmc pnvilaf 
etdignus est habitus, qui solus b vocaretur frater 

Domini. 

15 Hic ergo magnus et divinus Jacobus erat san- 
ctus (ut sacra dicunt eloquia) ex utero matris su». 
Quamobrem statim post Deum, primum Pontificem, 
accipil clavum EcclesisB Hierosolymitana?, et solus 
in Sancta < sanctorum porpetuo ingreditur. Non 
enim semel, sicut iis, qui legi et umbraa coelestium 
serviebant, concodebatur ingressus \ sed sic in- 
grediebatur, ut qui solus posset ingredi propter 
puritatem. Ingrediens autem, se inclinabat in ge- 
nua : et populo coneiliabat remissionem peccatorum, 
melius quam Moses : adeo ut instar camelorum ei 
genua obdurescerent, eo quod ea flecteret assidue : DIE PRIMA MA.1I. 35 A animam) figit humi genua dicens : Domine Deus 
pater, dimitte eis; nesciunt enim quid faciunt; eam- 
dem viirnn, quam Stephanus, divinus quoque e 
tens Jacobus. Cum sic ergo eum appeterent lapidi- 
bus, unus ex sacerdoti.bus , qui eranl filii Recham, 
Hhi Rei babim, de quibus fert testimonium Jereraias 
lapi a L propheta, clamavit, dicens : I 

Justus pro nobis precatur. Quidam autem es eis, 
oeeldUw ipto fuste exofficina fullonis, quo comprimi 

festes, valide infiigit ejus capiti : el sic Ju 
didit animam. Quem acceperunt et sep slierunt prope 
teinplum Dei. 

20 Quicumqueautem erant, in civitate moderati 
Ananus ,, probi, : antur leges accurate , hoc 

Pontifuede- tulerunt graviter, et clam mittunt ad Agrippam, 
ponitur. ^ erat enim [ s 3UCceS sor tetrarcbi e Herodis)rogan 

,,i scriberei ad Vnanum, ne talia auderet. Neque 
enim recte fecisse dicebant, quod fecerat magno 
Jacobo. Quidara autem ex eis, Albino quoque proce- 

. obviam, venienti Alexandria 
post Festum el igil Caesar procuratorem Judaeae) eum 
docent, non licere A ino absque ejus sententia 
dere in concilio. Albinus igitur, credens iis qui dixe- 
, iratus scribit ad Ananum, minans eum datu- 
R rum pcenas admissi facinoris. Rex vei ppa, 

Anano deposito a Sacerdotio, cum fuis P ntifex 

i plures quam tres menses, alterum 
constituit. Mala autem extrema invaserunt .indasos 
post mortem Jacobi : horum testis est Josephus Ju- 
dreus, qui nihil celavit veritatis. 

21 Hsso ita evenerunt, et Sanctus additus est San- 

ct.is Martyr Martyribus, Justis qui Justus eral et 

nominabatur, quique primus inter Episcopos fuit 

martyrica corona redimitus. Nam inter D aconos 

tfmufpln- quidem pnecessit Stephanus, inter Vposto 

tiflxMartyr. dsei Jacobus . ounc i im Pontifex Chnstum pn- 

mum Pontificem esl secutus : Martyr eum, qui pro 
universo mundo proprium praebuit sanguinem Q 
mu ltarum divinarum dignitatum quam multaa tibi 
D i ipulo, Pontifici, Justo, Dei 
fratri, Martyri? qui quidquid boni dixerit quispiam, 
habet ex abundantia : ad gloriam Patris, F.lii et 
Spiritus sancti, quae est una et inseparabilis divini- 
tas, et quam di ' "' magnificentia, 

nunc et - iula seculorum, An Jacobi •'! Joseph, et Judaa et Simeonis. Pfltt- D lus eiiam 1 Co\ 9 L' '■• Fratrei Domini nominat, JJJJjJ 1 " 
Judam verosimilUer et Simeonem intelligens, ex <luo- ANNOI V.TA. 

C a Cum j a \i , n | soius frater Joseph 

ignalurin Evangelio dicendum erit Judam fuisse N OT.12 Cle ipha, sed 

Uera matre. 
b Interim Chrit u , Marci G, vocatur a s, si i/ fo\ :. minut pro- 

pinquos ; ui .1 icobus fti< [nam de fratre Josepho, qui 

• ante ChrUlum obiisse, nihil legilur) solus el on- 

tonoirasliee Adelphothei gloriosum cognomentum reti- 

nuerit. 

c , . ' ' I7i . ■•' qw> 

leducta , solum hai I • ■ "* 

S iM, •!. rum locus, in qum 

semel in anno intrabat supremus Pontif t Ai Sancta 
, in quem uuotidie intrabanl Sat ! licel 

S. Jacobus non essei Sacei ' rorum, tamen illi 
sanctitatis existimatio tantam conciliarat aucloritatem, 
ut intranti in Sancta nullus resisteret. 
il Commodius dixissel Saddic et 1 1 
interpretatio s quens, duplici ffebrait < voci rt spon- 
deret, 

,. jjegesippy . htn verba connecU 

do priori, de honorificis c< ■' / vr 

dditis, ait, &t 
sicul Prophetse d laranl nec facih i I explir E 

Prophetas rignifieet 
ej qusdnm foi '"'^ de Messia sub nom\ 

niuntun ul cum dicitur Sapientise 2,Opprimamua 

et circiiuiv.Mii.iinu^ Justum. 

iJosephus lib 13 cap. 8 Irium dumtaxat hweseon 
meminit, ?h I '' ■'"" ■'' • "' S6 P' 

tem >< se pri '" ( '"" 1UI 'ntariis hic aii 

ffegesippus.cui credimus, et Josephum solum impra* 

cipuas nominasse 

o iin Actorum 23 et deinceps vocatut Ananias, 

Princep Sai erdotum. 

1, Ostium poni videtur pro eu fine i intendt 

banl enim, ut simpliciter respondendo </■• ■ •' '" 

cruc ._ r ierelur ejus d vinitatem negare. 

i yfon solum quarnmcumque tribuum Tsraelii 
etiam gentiles festnm undequaque solitos //><- 

Ujmam ascendere, noti\ ' ><" e '- '/'""" 

ntra Scaligerum probari debeai : cujus etiam scru- 
p U lo , •, templum non ingredienlibut fadlesa 

facii ipse locus, in eam partem prospectum habens, ad 
< m quoque fas fuerii 
\ [\ Q al e, de quibus ffieremia 35, « Iffl 
Uis inter Judseos habitantibus erant, uli • i l" 
\ . i m Uquet; quomodo ergo ea iu Sac< I 

• Ql ,, ,. igitur hoc ■'<■ suo adjecent vel ffege- 
sippus vel Eusebius, eo quod legeretur fllius Rechab, 
m : cum nomen hoc ferrt poi 
,,■ (aronu fa nilia aliquu , sicut « 

I idiculum forti 

' A\. CCVII, 

Acta ex MSS. 
ft npud Bos- 
•juetum. DE S. ANDEOLO SUBDIACONO, MA.RTYRE 1N TERRITORIO GALLIyE VIVARIENSI. • . ii . 

VltH', APP. 

T. mi UAJI 

21. Ai et martyrii S. Andeoli damus ex an- 
Hq Ut ■ nostro, -/""' / aliquot ' 

comprehensum nol nwimti*, ac ssepius 

.,/, inceps, quia ab hot mense Majo usque ad 
, ,;„... j . morum Sancltrum res gt ' '"''■ 

I nsentiunl his /"•* 

Franciscus Bosq\ ZhUtoriarum ' Cal- 

' dit a /•!"/, 91. Capite primocontenta, legun- 
tur plane eadem S& I ' ' ; ' 

/;, ,//.//", nobi ' " Pttrol I 

Peenitcntiario EcclesueAutissiodorensis. Eadem elcon- tenta Capite secundo iterum descripsimus, sed cum 
qua him inde varietal "/"" UN ; 

monasterii S. Maxvmini : reliqua de< 
Prologus, quem ex dicto • Similia 

Acta, scdplurimun ffl, submisit nobit Ludovieut 

Nicque Coelestinut r f m 

ribuntur, < etiamin va- 

,s apud not collectis, tum S h 

/,.. tum 

qui colilur KaUndit 

Noi ■ DE S. ANDEOLO SUBDIACONO MART. a qutbw 

expungendum 
s. Polycarpi 
nomen, 6 ■ v , nm Mnrtis eztructa, antiquitatem non maxmam sa 

fc 2 Ad tmporum ratbnem quod atttnet, »"'""" 1 ' Christianorum, ei quidem jam pacate agen 

cam reddit S. hmxut, post cujus Martynum * ^ (WiUtliinn ^ Bdificandis templis cryptas 

'- s/mleolus cum sociis missvs m (hUws a *_. fotyci / i j _ . nlli , ll(l , ltnr gMla Pass sapH : D 
Itum 

6tt6- 

■ 

strurre ■ «V m /i-W'-/""^ ' olleqantur gesta Pnssmms 
Jndochii, Thyrsi, tamquam pridem ul ciiiiiista/U 
tempora. difpcultatem si rcmovru.*,, ...«.-..■,■■ » 

Andeoli Acta MMf. pwtowWw BmjwCw. kmmpi / . odie pmei;m wta; et stylus totus confor- 

M U *» «* I H ft- ««2; ' ^ ,',,.„„,, sapit secula . Prolog tem 

scopo, ouju m excidera e ~ « £ J^ ,,..„„ fs fastidium , fab ulositatu 

««> & *^!*™£ § nJ1^to- suspkionem, ut vel solus suHkial ad elevandam majom 

$E^^ ''; m Ts a tdeTsocii videlicet Benignus, Andochius Martyrium 

flnitesubstauo : / . - [«*"" « £™ e tThy^s ^ "c* «*>* tt B m biblio- •" 

gratia.temporaadvenient Galhas ^deohetpo etThyrsu^ ™ . ^ // ,, M ,., /1// , ,„■_ 

(7MI0 pato* * "'■''"'"'" P™-*" 10 ' ^""° 6 "'" Al, nioria in 

antiquli 
fastit THirgxtm 
,s. Andeoli fSOT. 13 [ctorttm 
fldes "oii 

mniiiii" iii" 1 1 

imr. ?/f />/ tllllllUS lllllllHI "■ «« ' 

„„, ,„„,-,,/. autaHqttanto vatt.Bk ab socus sejun- 

et UinUtram ri, Rhodani, - «tfr™»«. „/,- »..--. -;;;;-; ingressus castnml Divionem, S. 

quot ««»« < M* » "" """»"'""'"■ ''''""'""•;, : ; , , ,„ e ,.„,„- 1U ssit prmsentari. Qui 

canverlil. De Chrh Smnu Imperata, ^"'^ZmS Aurelianus awellatur, eet M. E 

Bk. I ■ «< S. Andeolum, t, 0. < fcr* » «•- JJ^fSS. S«Zri «__£, ab ueilato « 

Btharii Imperatons .pso revelante tasse reperta, miww »«« ■ » . (& ^ H||t Spar . 

-' ' •* ** '- ';;",""■ """" a ■ s """ "- ;■;:;■„';„;::// , -,,- m—. „„„,, ,,.- 

;;;;:::;:;::;'r:;:,i,:;:::::::;:v,:::;:,:r':, 1 1^ "■;:':,' ;S--* ■ — • - 

qnivocatus est antiquitus Gentibus, S. Andeoli accuratius discuttenda. 
Subdiaconi. quemmisitab Oriente S. Polycarpus 

llllt n hujus successor) cum Beato Benigno et Andor.hio VI I A 

Prpsl.vtcris et Thvrso Diacono, ad nrasdicandum 

verbjm Dei hGdL. Cujus pUcatione CaBsar Ex varii* MSS. collatis cum edtltone Bosqmti. 
Severua comperta, spinosis fustibus crudelissime PROLOGUS. 

ila-riiuiiini iii raiverem trn.li praacepil : el alia die ^ 

productum, cum videret superari non posse, jussit j^ anc tonim Martyrum gesta per ordmem exequi, 
ad siroilitudinem gladii, de ligno durissimo ensem atqiie triumphos veraoi quidem sedpaupere reserare 
t i ( . rl , ,., iu C rucis modum caput ejus Bcindi. Quod sermone , n0 n tam scriptorilab .riosum, quamlegen- 
cum factum hiisset, eliso in terram cerebro,gloriosa til;us veren _ur e>se laciniosum : Et cum Martynbus 
morte Iranslatus est. Eadem sed magis contracta, ^olor vel labor non fuerit supplicia sustinendo ; ti- 
habentur apud Usuardum, Notkerum, Bellinum, et roemuSi n e forte legentibus, idipsum generet fasti- 
alios recentiores, cum hodierno Martyrologio Romano. (luim rece nsendo. Hac idcirco praemisiraus, quia 
Omitto nominare Hispanicum Martyrologium Tamayi Beati Andeoli Martyris passionem, qui ob gloriam 
de Solazar, qui S. Andeoli in Hispaniam pertrahendi c03 i est j s regn i et nomen Domini nostri Jesu Christi, 
"auctorem habuit Pseudodexterum : hic vero non aliud an i maill sua m ad mortem, etcorpus suum non du- 
fundamentum, quamquod Petrus de Natalibus, post D fta V itad supplicmm tradere, per ordinem scribere, p 
eumque Maurolycus, pro Vivariensi Gallist territorio at(iue a a p0 steros fideli relatione transmittere, Do- 

mino juvante, curavimus : non solum simplici rela- 
tione pandentes, quod vel in ipso intrepide usque 
ad mortera persistente, ac Dominura confitente, di- 
ctum gestumque cognovimus; sed et patriam ejus 
siraul et causam deserendi patriam, similiter, ut 
comperimus, annectentes. Non ergo fabulosum nar- 
rare nos aliquis credat, si gesta Passionis ejus, ut 
diximus, sicuti jam a nobis comperta sunt, profe- 
rimus. 

CAPUT 1. 

E revelatione iler Smyma in Gallias- 

lgitur posteaquam gloriosus Irenaeus Episcopus, 
fidelissimum pro Christo martyrium consummans, a 
migravit ad ccslum; b medio noctis fere tempore, c ticprmerint Nivariense, per errorem typographis aut 
lUrariis condonandum : quod satis ei fuit ut cogitaret de 
Nivaria Carpetanorum, ipsa forsan quse hodie Nieva 
dicitur, Comitatus indidem appellati caput, Ortelio Ni- 

pharia. 

'i Joannes Columbi librode Rebus gestis Episcopo- 
iiim Vivariensium pag. 8 asserit, locum, tjui diceba- 
turquondam Gentibus, uuncab illustrissimoMartyre 
appellarj Uurgum s Andeoli : etin ipso visi carce- 
rem subterraneum, qui clausum habuit in vinculis, 

neque inliv(|u.Mitilnis clar.Te miraculis. Ceterum 
probare non possum nbminis rationem, in Actis num, 
l&propositam, guasi a Scvcn sarcasmatc uiipw, acce- 
pisseni illud Christiani, Forte Gentii bustum antiquir 
ins appeliatus locus, ludendi in nomtne occasionem 
dedii vulgo, ex cujus traditione crediderim conscripta 
Acta, postdecursum plurium seculorum, non absque 
rhetorico aut potius juvenili ornatu sermonum invicem 
habitorum, non acoxvo auctore composita. Licet enim a 

b c vultu terribili. umbra pacifica, et cum multitudine rf 

Martyrura. a.l d Smyrnensis urbis Episcopum, a S// ,, //;i ,., MO 
,/. i\ legam, Hfflc ergo qusa in crypta gesta sunt, quo doctus fuerat, veniens, ait ei : Agnosce filium ,.;,,,„■ a s 
iluni istii attineretur S. Andeolus, custodum relatione quem erudisti, Pater : cognosce, sancte Sacerdos, JJJ^JJJ^ 
cognovimus: non persuademur tatnen ea sic cognita Irensum tibi fuisse ministrum. Ecce accepimus monllui 
esse immediate. Nam ipsamet hmc crypta, sub templo promissionem, quam nobis promisit Rex ccelorura et 

terrae DIE PRIMA MAJI. 37 demittendis 
in Gallias 
ss Benigno 
Andochio 
et Thyrso, 
f eos ad navint 
deduclt B qui tmpestate 

coacti in 

Corsicn 

subsistere dUcunt > ' i" ' 
tandumS 

Ajideolum. terrae factor : nihil nobis «le promissione sua frauda 
vit Redemptor noster. Nuncergo, Pater. audi vrrl.a 
filii tui, et transmittr du.»- Sacerdotes, id est, e Be- 
nignum et Andochium.ot. Thyrsum Levitam, GalUa- 
rum urbibus praedicare, quos nosti virtutibua el Ba- 
pientia plenos; quoniain oportet eoa illic per mar- 
iv, ii gloriam instigante /' diabolo triumphare. Sed 
quia in illis regionibus paucitas Christianorum est, 
prascipe u< baptismatis gratiam populia praebeant. 
Notum enim tibi sit, sanctissime Pater, quia gens 
illa inspirante Domino copio<.' d ad viam 

veritatis venire. ac deM-reiv id.«!a. et serviiv Cliri- 
sto. Et cum tuec sancto suo sermone locutu 
rediens ad Martyres dicessil ab eo. Mane autem 
facto.ffEpiscopussuosalloquitur Fratres, referens 
eisquae viderat, et utfelix iter aggrediantur, hor- 
tatursiraul et monet. Tunc sancti Sacerdotes Beni- 
gnnset Andochius. una cura Thyrso Diacono. hasc 
audientes, gaudiomagno repleti suntjet prraceptum 
Christitammagnuracumomnialacritatesuscipientes, 

. ire quojubebanturdisponunt fiducialiter. 

3 Adveniente vero nocte, vigiliis et hymnis Do- 

minovacantes,etprotontavisionegratias 

factalucevaledicentes sanctis Fratribus, lter arri- 

pere parant. Sanctusautem Episcopus cum I 

etgandiode.l.u-.Miseosusque ad portum, ub] uavi- 

culam ascensuri erant, cum ipsis descendit; et va- 

ledicens eis ait illis, Angelns Domini com.tetur 

vobiscum. Spiritussanctus sit invisceribusvestns. 

Ma*na vos in ccelis gloria expectat, o pnssimi Fra- 

tres • vos ergo verbum Domini gentibus pra 

adventum Christiomnibus annuntiate. Videte itaque 

ne in aliquo vereamini : multos eni.n hab >tia adjuto- 

res atque intercessores, qui pro vobis D iminum in- 

terpellare non cessant. Et haec dicens, dansque eis 

pacem, reversus est. Illi vero ascendentes oavicu- 

lam, divinofaventeauxilio. inCorsicam suntdelati: 

statimque tantse terapestatis affuerunt procellae, ut 

omnes nauta dicerent, se non solum «au, sed nec 

auditu tales potuisse comperire. Tunc sancta rater 

eos erat ista collocutio : Forsitan d m omnia, qua 

divinumpertinentministeriumexhil autinhis 

locis nos vult divina clementia prradicare Bed quan- 

tum cognoscimus, omnes qui in his locia versantur 

Christiani h manifestissimi sunt. Tunc S. Tnyi 

talitersuoscollegasalloquitur, dicens Sanctissimi 

viri, vacemushacnocteorationi,etstudeamus psal- 

modira : forsitan Dominus Jesus Christus revelare 

dienabitur servis suis, qua ex causa tempestas m l- 

diatur nobis, et vi.i-tur esse contraria; feceruntque 

ita, et illucesccnte die paululura declinaverunt oapita 

sua somno. ., 

4 TuncS. BenignobeatissirausIrenreusappar.nl 

dicens ei : Carissirae frater. in patria ad quara din- 
gimini paucitas videtur esseEpiscoporum, nec facile 
invenietis quivobisad divinum ministenum debeant 
ordinare solatium : proinde dignum est ut vobiscum 
ducatis orane officiura, ut non unaautdua civitates 
devestris corporibus exornentur, sed multa _Ioea 
devestrapraasentia possint illuminari. % Sustmete 
ereohic, donec Frater noster Andeolus Subdiaconua 
vestro subjungatur itineri. Surgens autem a somno plere Dominijussionem,aed qusetibi praacepta mnt, 
u; bonus pastor fiducialiter accelera adimplere; ut 
cum ante Christi tribunal veneri , aon solura ds tuis 
meritis, sed et de nostris laboribus glorieris B ec 
autem B. Andeolo dicente, utrique descenderunl ad 
portum ubi eidem navicula divinitus parabatur, 

;, i a nc talibus eum allocutus esi 
Dulcissime Frater, ubicumque ieritis verbura I 
intrepide ei incessabiliter praedicate, adventum 
Christi omnibus annuntiate. <> quam speciosi pedes 
evan ium pacem, evai mim 

Dejj \ pgo ii i vosl mgi itinerisfrangal auste- 

ionum longinquitate turbemini, iu1 p t- 

rentum " m - No " 

ixilse minse, non iniquis mi Ce iturbel impie- 

sil in cordiu B Pauli ^posti li sermo, 

quia non sunl con lign e pa ione hujus temp 

ad futuram gloriam qu e revelabiti 

dicens .-11111 lacrymis dixil ei Para 

fruamini 1 tribunal Chi Fru- 

ctum lab iris vestri vos i] . at, ei in illo feli- 

cium justorum me regione 

rmanet, -' : ■' ' ' n B 

deolus :n navi sulam, mctorum 

Martyrum affuil praa enti»; qui pariter | audi 1 

acDomii «ndunl navim 

rare 1 upientes ad Galliam, ubi fueranl de tinati, 

, . atia autem Domini favente celeriter 

siliam 1111 la maris advexit. Egres i veroa I terram, 

li ,, a d Li em properanl url 

Cumque \ ^eperiunl s. /, Za Pre by- 

terum , qui ob perse sutionia procellam latenter 
in crypta inter Martyrum sepulcra Latil ibat: oum 

qunvrrbum I) .niiuimedit 11 , 16 i" SpiritU 

cto gaudentes, Dominum pariter precabantur, ut 
eorum dirigeref gressus. 

G Et dn.n ibidem morarentur, An-.do Domuii 
adveniente, visumestsanctisFratribusul B ^ndeo- 
l„ni ad / Carpi n em urbem prcBdicatii 

«tinarent. Tunc ■ l! " ; "' n ' 

oraverunl sic : Respice, D 

t U os iii hocloconunc peregrino i el presta, ul 
quosnun-- i:.--it mI.-.-hu . corporali 1 1 divi ^ . in 
conspectu majestati turareportantesfructusju 
facias adunatos. Tunc beatissimi Sacerdote Bem- 
gnul \ idochius, unacam Thyrso Diacono, ad 
AugustodunenBem nH.rn. properanl festmanter 
Q Uffl autem miro modo de ipsh b ta fuerint, gesta 
Passionis eorum manifeste declarant. D 

1 \ ms. KT 

BOSQI 1 . 
Iloc rtuim 

mltto, pragreulsfui appeltunt, , ' separantur 

I ANNOTVi \ 

a Migravil die i8 Jvnii eniioMl. 

1, in MS VitaS. Tienai, a nobu in irchxmortar 
surio Cisterdi ■ '"'' M8. VitaSS A«- 

iochii, B VI Rommin Vallmllana reper- 

,„ interponitur septimo die poal obilum. 

( \/s S. Moximini vultu lsetissimo, m alto M8. 

ore nacifico. 

,1 //„ expungimuenomenS Polyearpt, nfi l 
usurpalum velintrusum :huic autem forsitan aptata 

. M| qutous Episcopum, ui mum olm 1/ 
strum.alloguiturlrena " uo num gloriflcau.es atque gaudentes tr.l.us sust.nue r P* (j „ „ 

runt diebus. Terti. vero noote vemens afl U» eo ^ [Nmmir i,; SS. hnio- detur ut dirigas Andeolum Subdiaconum post rra 
tres nostros, ut in unum juncti et siraul pcrgentes, 
Evangelistarum in eis videatur implen numerus. 
Mane autem facto Episcopus qu»3 viderat S. Andeolo 
narravit. Ille vero hrac audiens, exultans et gaudens 
dixit ad Episcopum : Pater bone, ne tardavens lm- ius ei 1 11U.VIS 1. 1 ••' / • . 

f MS. S. Maximini, dediaUlo tnurapliar. 

g lter M ,,S.Polycarpus.,^- 

nplieiter, Episcopua. 
h M, S.PauloApwtotop. 

i ,'" 2 

SS.Uarn,,,,,,, :, EX VSS. KT 
BOSyUET. twh movetur Bi / lolatt 
Chriitutn 
prxdlcantt, b tupt i i • 11" ns 
Tmperatoi 

Si i ttUS 38 VITA S. ANDEOLI SUBDIACONI MART. 

V i In MS. S. Mar. ista a Iduntur : quia dies erit, rnen vero meura si scire vis, Andeolus vocor. Tunc D 
, lf S epul morentur in terris, el ani- B Imirans super .ngentem patientiam eja^ 

raseptuplm Ifulgerevideanturin dixitadeum: Brgo p tantum m stam 

provinciam venisti, ut dus nostns contumeliam ta- 

n^comes .v. Irenmi, eum sepelivit : ac ceres, et sequentes te ad tormenta patienda tibi w- 
dein factus est Emscopus Lngdunensis; el teste Adone [Certein regionibus istis, van i uescio qaa 

inCI iico,prxfuittemi . P « '■ - etsuperflua pi imalefinies. Sed audi 

; consilium meum,;dimitte hanc sectaro, nuperaCnn- 

irpent oracte urbs Episcopalis el capui Comitatus sto nescio quo adinyentam, qui ista pradicando promissis aut 

Venuxinlin P -" ltur:t f V ' '"'"T ft ™ 

esse m palatio m< o, el locupletem teac splencliaum, 

f VPUT II si mihi consenseris, faciam. Ceterum si m his qua 

agis permanere volueris, diversis tMnn.Mii:> fa ium 

Fides Christi annuntiata- Comprehensio, VuJr te ultimum vitaetuae finire diem. 

nera tolerata. Plagx sanalX 10 EtconversusiniquissimusJudexJnterim, di- 

Sxit ei : Dic mihi per Deum quem colis, si est tibi c c 

anctusveroAndeolusadurbemCarpentoracensem acquestus auri et argenti dum ista | • S. 

tinans, etperaggerempublicumiteragens, usque Andeolus pespondit : Divitise nostrao n<-n in auro 
Rhodanum fluvium pervenit : ibique inventis atque argento, sed in Christi gratia aut ejus regno 
otiatoribus, cum ipsi navali eveetiohe usque ad eonsistunt Tune Severus quasi blando sermone di- 
um , qui a Bergoiate vocatur, descenditj ibidem- x it ei : Crede mihi, quia si volueris ad deosnostros 
,,!, titit; quia diei noctis suecedebal initium, converti, et cum humilitate ipsis sacrificium offerre, 
nevolens carpere viam, per quam ad locum ubi ditiorem te et honoratiorem ceteris adstantibus fa- 
tinatus fueral posset accedere. Interimnocte illa ciam. Namdii nostri misericordes sunt : oum enim 
non cessavil hospites buos verbo veritatis imbuere, vident contemptores suos ad se cum humilitate re- 
adventum Domini incessanter prssdicare. Mane verti, statim omnes culpas el i us remittunt. 

l: autem facto non solum incolaj loci illius, sed etiam s. Andeolus respondit : Ego in ista provincia non K 
vicini, famaSancti hujus cito currente, cognoscen- aurum et argentum, sed animas horoinum acquirere 
tes quse ab eo salubriter dicebantur, ad audiendum veni, quia rationabilius est illum coli qui ccelos et 
Dei liMiiiiin-iii nvnlc concurrebant ; ac verbum veri- terram, mare et omnia quae in eissunt, fecit, quam 
tati em cum omni ates, idola muta et surda, quae tu lo projiciendus es 

Domino quem cognoscere merebantur, vota vove- in ignem inextinguibilera,qui paratus est' diabolo, 

vobis qui consentitis ei. Infelicissime horainum, si 
tu colendo res vanas animam tuam occidisti, vel divitias 
Imiik simplicem populum uon i ubvertas, sed permitte ° s,e ' H,u e$se 
eum ad viam ventatis vemre. Si velles miser co- 
gnoscere Creatorem tuum,diviti . quas pertem- ! ant. 

s Dum hsec itaque agerentur, iniquissimus I 
l Severus ad urbem Valentiam properans, vidil in 
, „i ■,,! loco l audiendum Dei h irainem turbas homi- 
num convenire ; et interrogans quara ob causam 

ibidom tam devoteutriusque sexusconcurreretmul- pushabes, in seternum poteras possidere. Sic enim 
itudo, cognovit I! Andeolum Dominum Jesura promisit Dominus et Salvator noster, quia quse lio- Christum, Dei Patris filiuxn, voce publica, etadven- 

eju in quo judicaturus est vivos ct mortu 

nibus annuntiare. Sedinvidusdiabolus, tamprae- 

claram Christi lucernam extinguere conatus est. 

ique Sei i tim hoc \ erbo audito, ir i cura 

monio repletu accersitum e im ad i e adduci mo dereliquerit in hocsenulo, el secutus eum fuerit, 
cum vita BBternacentuplumaccipietin futurode thc- 

is ejus. Intellige, infelix, quia haec qua* colis 

opera manuumhoi unt,taa autem ordinatione 

nemhominum leliusverofaceres 

imnium eleraentorura Factorem cognoscens, ad facto I 

. rl 
jnuittiii . s. Andsolus 
Christi 

/nh li, | 

profossus, praecepit; atque ipse, cum omni multitudine quae lumen de tenebris pervenire.% et non tot milliaho- 
um erat, ad Sanctum Dei interficiendum festinus minum tecura deduceres in perditionem : nam et 
■ • i : 1 1 ; el descendens de curru suo, apprehendit divitiae tuas, quas mihi promittis, tecnm erunl inter 
lapidem manu si teriores, ubieritfletuset tridordentium, p 

nia, utante ull itionem Dei horainem n Tunc iratus Severus j mani- 

1 icapi rudeliter ferirel Quo fucto statim mai ad trochlea exte utbrach rrecta mtroehiets 

illius arefacta est. Ti i ; atque spinosis vectibus eum crudeliter «'«« 

iracundiael furore, dolore con tricti adeum: caadi pracepit, sic veroutquinquagintafu in- ^Sf 1 . 

luctor, iM "i quod tibi esl no- star brachiorum a tergo illius frangerentur. Ille 

nt vel quare decipis homin ! el au msusdu tur, non ces tb tDomi- 

■"• a i quan perfidam seetam vi declinare? no gratias agere, dicens : Gloriaetlaustibi, Domine 
Cumque B. A^ndeolus tenerel silentium ; conversus j e su Christe, quiajam initia pa in me misero 

. dixit eis. Credite raihi quia magu , mdere. Pi 

m ex quo de lapide eum atl hium ut in his perseverans cum victrici corona ante Ma- 

eum torqueri oon cessat. jestafem tuam merear pervenirej S. Polycarpe, ma- 

9 Et aspicien ad Sanctum Dei, dixit ad ipsum: gister meus et amice Christi gemma splendida, laus 
Dic nobis, maledicte, unde es^ vel quaa te causa et corona mea, ora pro me servo tuo, ut tolerantia 
! venire fecit? S. Andeolus cum omni patientia ac roboratus, cumvenerim ante tribunal Christi, de 
ni pondil Departibu Orientis abEpi- tuadoctrina et mea inChristovictoria, habeascum 

poSmyrnen i in istam provinciam cum Dominis gaudio mecum triumpbare. Cum autem omnes illi 
etPatribusn us sum, ul verbum Dei genti- fustes a tergo ipsius fuissent confracti, d Severus . 

dixit ministris suis, Solvite eum, et qurcrite locum 
I tallidum, ubi nullum lumen i ppa- 
roat, ibiijue eum recludite diligenter, ne forte aliqui 
di- a^tantilms i-olloquantur cum eo, et persuadeat 
aliquos ad suam vanam perfidiam declinare. 

12 Tunc unus de militibus , Cerecius nomine, 
dixit ad Ccesarem : Domine, est in alia ripa fluvii 

coeptum bus pi aadicemus, el adventum Jesu Chri >ti 1 lei ac 
Domini nostri ignorantibus annnntiemu ; et rece- 
,1 intes miseri homines ab idolis manufactis, acdese- 
rentes insanam culturam, diabolus 

ad perditionem animarum adorari persuadet, illum 
Deum qui in ccelis est, qui nobis 
omnibus spiritum vivendi et animam contulit. No- DIE PRIMA AIAJI. 30 

A cocptumfieri templumi.iM sub ipso rologiis. Reliqua porro di US. S. Maximiri, ^ mn 

carcaiin- e st crypta construota, Ln qua sijubetMagnitudotua, B0S0 , 

(/ " s " N - tutissimepoteritisterecludi.SeverusdixittO CAPUT III. 

rem dixisti. Convenit enira utilitati nostrre ut non 

ln tantaconstipationepopulimaneat.neverbissuis, Marlyrium loleratum. Corpus a submersione 

ad superstitiosam sectam, quam prajdicat, aliquos liberatum et sepultum. 

ingenio suo persuadeat; sedetnos, dum inimicum ||| 

no § strorumdeorumipsisvinctum pr*sentare vide- fflanea, cto produ. ota ltegri 

mur gratiameoruramaximampossumuspromereri. custodibus fora etdum mora fiere Rnodanura 

rbenrerrSeveroductuse^thomoDeifetinc^ Buvium transeund . stans eatus Martyrsuper ri- 

2 Sm dedita impie trusus. Vigilantibus pam fluminis, oculis e lcalumetmente m 

.:,, , Q te cryptam custodibus, medio fere noctis conspectu Domini consternatus oravit ad Dommu! 

emno vid nt. lumen immensum deintus, et mul- sic dicens : D< 

uSemSanctorumcumbeatoMartyrecolloquen- c liura contra ini umverita 

. apertissime audierunt. Hortabantur autem eum expeto, n ista hac ipe , meum et m 

aSanciu \ ;" a I ' ". . . . ,, ista fl uv i r pa jube requiescere corpusculum meum. 

sss £ -- « • J» ssSSSr-' lic^S: 

sum certamen mtrep.de suscep, ■ J M , t;llll Sl „, 

estodepro,,, Dom.m, quia te stutue t ant. . 

conspectum suu ilgeb.. ,„ ,-egno ejus u ... Dm fom 

et possidebis ^"-,,hn„ , .erenne d. t.a.qu '~^ u , M .„.,,, uLi, 

^Orantibus verc * ac disceders eupientibu,, despicU r Mjgjtf mhiln „, , ium 

valedicentes diserunt ad Martyr Christ, : ta uabenda, » nn.tra 

frater, coeptumcursumporcurre, Chn.tn.cnm !•> ' ^ , 

glorh mii.-„ -i pl »ro ^raP^pa- npan ■ ;■ , ._ ., ^,. ,., , , •£ 

radisie*cipiat,etadport perducat, nb naufra ' ,,,. ,.„,. ,,.,. ,,,, anv 

g iu„, nullum r. et ubi pencht.tmni nul u. „ " • l, 

accedit casns. Sanctus vero Andeolus i«taik ' m| , 

crymis, precabatur e mete * cro • *f L ia ad.ti.is.et, stupefactu. 

adhuc, sanctis, n, qu.a « quo ad me loqu. ^ § , .., „ .„„ 

»ulneracam.sm, *«■ '■..,.. ' ,,„ ,,„ . ,•„. 

solationis .naximusdatus, . Orate .taqne, Do- ,io.„ ; 

minimei,ntrob, "^ """•', 

qnentibns e«mpl ligna. relinquatur provocaUo- ,„, , ,-. n ■ ■ «pr sent^ 

nis; etgentibus, »i » tolerant,am v.dennt, detur quod ,,,.,.,„„„,.,„,„„ 

credendi aperiatnr aditu bymnnm c,.safflue 

Domi. Inlatasuavil «^ tur v.-.i. 

al U.„,- ryptagesl un fort.o, 

relatione cognovimus. . ,.„,„ vultu. Per.nv, 

ANNOIAIA. ( i e flcu.i.tee.t.Sed. Im d.co vo- 

C a Bergoiate, Ber „B , - " | £ 

Ben-eria. \,„l,.„l„„, D " ,: " "' 

b C.rcean.207, aimper Balh mimBr» B. And eolum , ;u| 

««».-.» :■/»•■■ ■/-■.■../„-■■, «„"•/■'" ' s "7 ""',',,,. „„.„■,■, in ,- P> »« 

'.„„•'.■.•'/»,„ "-' ■'•"'"•■ ■'■""""■ '- '.,":. ',:;'; ;, 

utsuspectameriuhabmi «nt. - .. „ .„,„,.„,„ patribus ,„• 

c MS. S. Uaamiai, acqulsiUo. '.'*' .„,,„„,:„„. „, verbum 

,1 /, MSS. A«d S. Jteta. ta ■'»»- •;—"""" ' . ,, n ',.„,,. ... ,. „ 

W.-Cmsarprsecep stri..uis,ut decem .ubn- mn.n ,,,,„.,.„ 

la.caudasinccrpor, ent. Cumqne boc fu- '':'■"" |' 

etu„, fuissel.ipse sanctn. Mart^ (ltesn. permansit »„ „„... , - ,. 

Uudansetglorifican. Deum. qu, ortotett a,,.i, ■■ - „ ■ „ : , 

poeua.Tune impitaimus Casar, nonferens ,njunam, Martem, [ 

Lsit afferri rotam etalligari Su„c,un,, et sub rota „,,,.'. genhbvu , 

ueendi flummam .ubter eum. et oleum desupe „,, „ - „,,,„,,,„., li 

fnndiprscepit, nt ceteriu, eonsummaretur. S:,„c.u 3 ,» C )»* . mep j ^ 

vero Andeolu. alligatu. est in ro.a : et eu,„ solve- I, „ ; | ^ I J „, , , 

retur rota, couquassavit totnm corpus eju.. B. An- « «^» vivc „ s in ,,„, ,„. v.ta, fccer.t 

K^razsssaiss ; s s ■■ - <- 

^.««r in fl/n. 3/55. neque earum mentio fit in Marty- animam. 17 r^ ,an <'<"' A 

EX M88 i I 

lapidl 
arincj iii" 
fluminiln- 
jicltur : B ,11 tlt ItltDII 

di WlftH •I 
a Tullia 

matrona. coynusii n>t 

miracula, VITA S. ANDEOLI 

' 17 EKanimatoverojamcorpore.acinhumatoad 

J n Uspectationemjacente.jussit W™ 

Severus catenam in lapide f^^rST 
beati ssimi Martyris pedes, jam passione .mpleto. 

-nMnnp:,lu 1 in, 1 l:u.nu,hn 1 un,m^um 
aueChr tianorum mV„, *e r l,M..r. ,,,., ■< w - 

2£ .pra.cipitari^etastan ¥«£ 

mini cum corpus sanctum ipso prflssent. ssetja 

.,„< dix it:Vadenunc,sicuttefacerepromittel] 

adiracuodi! 0™»".°'" *? Gentibus 

ctum excitatus fuerat, quia dixi set ei, UentiDus 

8rojam8 lr e ; e senlt 

nlurimi interrogabanl eum,dicentes Quid tactum 

rhcmineilloquilege ;am •»»*»£ 

. .elationee superbia 

* * ^ A ^tr2 

EX h. ■»•■*■ V" ;. " 

corpus beati Martyris sepultum est, Geutibus. o 
■1. mcorpusS I ium lap d e m flumme 

,,..,■„,„■„.. - 'Jguber- 

nentnon ob hoc utlateret 
L locum psum a Domino 
Ktransmi famulante perductum 

ostcorpu ij atquedelatum m aridam, quaei 

eme | octo ad ripamipsms Rhodam 
fluminis euissetprojectum.Quintaigiturjamadve- 

binutu Dei jactatum ab aqua fue- 

,,„ Sanctum corpus insepultum, jacebat. 

18 Cumque hoc factum incol» loci illius cogno- 

viBsent,venientei ad locum mirabantur yalde, m hoc 

lime8t upentes, quod neq.. ahqua , _neque 

avisulla corpusipsum audebat contmgere. Et cmn 

adhmusfactispectaculummultitudohominumcon- 

veni setjcontigitmatronamquamdam.nomineTul- 

Um per dagrum publicum eodem praiterire die ad 

axrrumsuuin^ubitunotemporisviUamcceperataai- 

bus , Lornare. H»< visendi gratia properans, ad 

Lstum pervenit locum : etvidens multitudmem no- 

m iuumcircacorpus8tentem,starejussitcarpentum 

quo vehebatur, «I ait femulis suis : Ite quan oeius, 
etvidetequamobcausam ad hunc locum multitudo 
istaconvenit hominumisedetdeastantibusillicad 
me adducite, ul ipsis referentibus veritatem cogno- 
nossim. Tunc .eneruntadillamderaultitudine 
ill.t „i poposcerat, viri duo. Quos cum Ula, jbquam 
oausamibidemconvenissent, interrogaret; illi dixe- 
C ruut • Peregrinus homo hic jacet, interfectus abe- 
' vero in t interiore Rhodani ripa, jactatus autem 
■ j ub ente in aquam lapide ad pedes ligato ; sed 
, ll0 > cuten,Ml.sruptu^unt,etcorpusundareferente 
ln istain jactatum est ripam. Nunc vero admiramur 
valde, quod jacens corpus neque fera* neque aves 
omnino contingant : sedet pastoribus referenUbus, 
m iraoula alia in isto Lcco quamplurimis demonstran- 
tur. kudiuntur eoce a multis oocte Buper eum voces 
cantaudu.u. cerea quoque ardentia cum magnacla- 
ritate quamplures se saapius vidisse affirmant-Etaoc 
aobis inter cetera maximum videtur esse miracu- 
luiu, cmn in hoc loco rapidissimi fluvii pra3grandia 
saxa aqua videantur devolvi , taliter recte corpus SUBDIACONI MART. 

eius fuisse delatum. Nunc vero omnes yerentur f D 
persecutionem publicam, vel certe impnssimum Caa- f 

ZZ, et uul.us est qui ei qualemcumque sepultu- 
raraandeat dare. . f 

rant cocnoscere eupiens, dirit lllia : Rogo vos . 

lani tu(,uuo>.<- r .li.itescire enim ct ob idem 

li.veraciusmihintcognoTistis*ci».soiree ^^^ 

nt cernitis, cu, • • «*• tom0 \" „ nt ■ " ■ 

,,„. a^uitnr. Respondentes duo vn Ui daernnt 
ei : Cognosce, Domina. nos tibi ventatera narrare. 
ChistnmDeume,sedi M bat,ete ? emnovamqn»M 

Christiani habere dieuntur, in patria "h*»^ 

I, ,1 „ : i.leo zelo ductus Severus, hsc aud.r ^non fe 
;interfeciteum.H»ciUaaudiensapndsemet- 
Ip. etinuit. etnuUieuorumqmdammo^ 

ret aperiens, ad egru. umquo tendebatv lc e 

nccessit, quia ager ip e in v.c.no s.tus e videba- 
tnv Insa vero nocte rediens cum fidel.bus su.s, et 

ctum in ipso dignissime sepelivit, ubi se multis et 

non paucis vicibus virtutibus plurimis Sanctus ipse 

ubli F ca vi1 . in quo loco tantam gratiam Dominus ob- 

t M tuMartyrissuiusquehodietribueredignatnr,nt 

quicumque ibidem tristis advenerit, postulata perci- E 
piens, cum gaudio revertatur. Martyr.zatus est au- 
tcm Sanctus Dei Andeolus , pro nom.ne Dorain 
rf jesuChrist,. Kalendu Maji; et vi Nonas Maji 
per b e atissimamTulliamibidem,inlocoquivocatur 

Gentibus, sepultus.praBstante Deo et Salyatore nostro 
JesuChristo, cui et cura Patre et Spintu sancto. 
bonor, virtus, laus, imperium in secula seculorum. 
Amen. NOT. 14 ANNOTATA. 

a In MS Andainensi ista interponuntw : Sanctus 
vero Andeolus oravit ad Deura dicens : Dorame Jesu 
Cbriste, qui nobiscum es, et non deseris timentes 
te, ostende tua mirabilia. et jube bodie accipi sp.n- 
tum meura. Et stat.ru vidit S. Andeolus ven.entera 
BuprasegloriamChristi, et coronam super caput 
suum, et stolam purpuream. et ante ipsum Archan- 
oelum cum suavitate odoramentornm et incensorum 
cum hymnis. Tunc beatissimus Andeolus, ingemi- 
scens et respiciens ad cobIuiu, oravit et dixit : Fili 
Dei invisibilis et immaculate, qui descendisti de ex- 
celsis ccelorum, cum multa gloria et virtute et exer- 
citu Angelorum, et donasti mibi gloriam immorta- 
lem redemptionis , suscipe in hac hora spintura 
meum. Tunc impiissimus Ciesar jussit etc. 

I. ln eodem MS. additur : Et adhaesit hoc nomen 
loco illi ab eo die et deinceps : de hac auiem etymi 
rahtnu . j am diximus parum verosimilem videri. 

c Fateor me non capere vim hujus tam inusitatae lo- 
cutionis : quid si extra aquam spoiio 18 palmorum eje- 
cium in terram corpus intelligaturf 

d Mallem legere aggerem publicum, uti supra mitio 

cap. 3. 

e Forte legendum ulteriori ripa : nam ratenor idem 
esset quod citerior : atqui in allera ripa fuerat occisus 

Sanctus. 

f Uem MS. Verentur publicum edictum ab rni- 
pii^sirao Casare prolatura, et nullus etc. DE DIE PRIMA MAJI. 41 DE S. COMINIO SIVE COMICIO MARTYRE CATAN& IN SICILIA. CIRCA AN 
CCLXX. ctavius Cajetanus, in suis tomit de SancHs 
Sicilia, deplorat smpius funestas Sieilia cla- 
Ibs, " Saracenis aliisque barbaris illatas, pef 
quas plurinta monumenta et varisa Sanctorum 
memonx perierunt, magnseque tenebrse vebus sacris 
TfomentnMat* SHnt jru SXi confidemaliundelumenoUiquodsAiboriturum, 
tyroiogtts. q U0 & nos subinde conamur accendere. Huc fadel,quod 
Florentia exMS. Medicsees bibliothecss MartyrologiOi 
rt alio Caroli Strozsa Senatoris, atque ex lertio ibi* 
dem per Franciscum de Bonaccursiis Presbyterum anno 
mcccci.xxwi edito, emimus memoriam S. Corainii, de 
quo ad hasce Kalendas Majas ista leguntur : Apud ci- 
vitutem Catanensium provinciae Sicilite , passio S. 
Corainii Martyris sub Claudio Imperatore. 

2 Descripsimus nos ex MS. ecclesisa Cathedralts 

Ar/a iu Lnjen- §. Marlini ni cicitalc Luciiiki Possionem S. Cmitii 

dario Lucvnsi Martyris, hdcprincipio . Id diebus illis, in Catinen- 
B sium eivitate. Provinoia(cerr«crttw legeruni &Ju,Pro- 
vincia) Siciliao) in loco qui ilicitur inter Primum, 
subClaudio Imperatore orta est persecutio Christia- 
norum. Finiuntur eadem Acta his uerbis, Celebratur 
autem natalis ejus pridie Kalendarum Majarum. Hac 
tam exigua diei anius et unius HtteruUe differentia non 
persuadet diversos esse, hunc^ cxyus ista habentur A 
et eum, cujus mentionem faciuni przdicta Mariyrologia, 
quorum auctores verosimiliter habuerunt /»■# oculis 
MSS.alia, in quibus legebatur, non pridie, ted ipso 
die Kalendarum Majarum. Ttaquetrium UbrorumFiq- 
renlinorum auclorUatem presnom ntes uni Lucensi MS. 
m quo, forsitan propter Kalendas Apostolorum cuttu 
impeditas, Legenda ista ad prsecedentem diem retracta 
fuiii et i'i mcdm relinquentes Cominius, on Comitius 
legi debeat, ipsa Acta daremus hoc loco, nisi ea pi 
indigna nostro opere judicavissemus ad xxx Aprilis : 
utpote sic scripta , quasi ipse Tmperator Olaudius,in 
Sicilia i>r.vsens, hominem bubulcum, qualis fuisse San- 
ctus dicilur, oblato filiss Claudue matrim mio voluisset 
aCltrist, /idc avcrlcrc. iit cuquc omsnui/cm multiplid 
tormento tentasset pervertere. 

3 Consideratumc interim digna putamus Acta ista, 
non quia vcram contineanl passionis historiam; sed quia, ut muitu ejusmodi a m quodammodo faciunt ver 

ritatem \fartyrii . "/- ejusmodi nominis Martyre pr<> 
Christoobili,ac vulgopertraditionem crediH, post plura 
autem secula infeliciter descripH. //<< autem factum 
non fuisset, nisi Reliquis ■ <rpt ris olim inSicilia publi- 
rniii habuisseni honorem, vei postea saltem, adaliquam 
Hetrusci litloris civitatem delatse, ibidem suam venera- 

iirm oblinuissent : talienim occasione deprehendi- ,. , 

• e .c <p„hv. /ii 

iiius ssspe medio sevo conscrvplas Legenaas, ao nomvni- mi , n <„,,„, 
bus piis magis quam docH$} nequaquam absurdum <>,- antiquus con 
bitrantibus, exigua historim semina per traditionem i" mi "'i , " ss " • 
accepta extendere in formam narrationis amplioris, qna- 
ifn, suo quisque animo ex alibi lectis concipiebat. 

4 Gallieno Tmperatori a militibus interfecto suffkc~ 
tum Flavium Claudium, ad annum cclxix narrat 
Baronius; eumque ostendit fuiss^ Chrislianis infen 

suinnr : pnmulr jiri i facilHme potuit, "/ cinnu ni Si. ,- E 

im, .-/.■/' ejus nomine, Prsefectorum aliqui Itarit 

. cutionem, ab Tmperatore Valeriano, Oallii ni quon 
dam Collega, cceptain, etcumejus morte non penitut 
extinctam. h> Actis autem SS. Alphii, Philadelphi ei 
Ctjiini. MartyrumLeonttnorumsub} aleriano, \ Maji 
examinandi8,habemusS. Donatum quemdam, exJudso .,,. non 
Samnele ChrisHanum, qui postea Presbyter ordmatus, ■''"'' """ a " 
rei Christian&s operam haud contemnendam navarit. 'J,, '''„'„','"' 
Cnm tijitur Leontinis proximi Catanenses sint, potuit i, :i ,,, .,,,, 
ad Doimtttm illiim cateoheseos et buptismi causa venisse >' npelh 
Cominius Hve Comitius, etab eodem fuisse sepultus, 
postquam erat decollatus, in loco 'i 1 " dicitur inter 
Primum, juxf.i Pontem lapideumi 

J> Ceterum illius loci situm ' 'atanensibus indagandum 
relinquens, hocsolum dico, solitum Prsesidem et Judi- oi 
cem Tmperatorum Catanss residere, qui inde ad ukina UJjJJJJJJSi 
loca excurrerei ei Christianos pleCteret; idque cognosci 
ex csede Sanctohm vkx9 Martyrum \fend i ab 

Apophrasio Judice, qui Cdtanss commorabatur , morti 
addictorum, ei secHs fei rocerv i ibus coronatorum u mp«- 
ribus Diocletiani, qui qualuordecim postobitum Claudii 
Tmperatotis elapsis annis regnare ccepit. Acta horum 
Mdrtyrum habei dictm Cajetanus tomo l pag, 108, dies 
autem Ulorum martyrio mcei ,-.t \\\\ Septemtn DESANCTO MAUROLIBYCO 

MARTYRE ROMANO, GALLIPOLI DEPOSITO. ., M l II NOME- 
III ANO 

/ cclesia el 
[bbattaS. 

Maui i : 


allipolis , seu Callipolis , urbs Italiee Episco- 

paliS in tcrrilorto Ilijdruiilino , ad m<nc h>- 

itnn/i. exiguo Isthmo continenti adnexa, et sco- 
pulis magna exparte valtata, atque expugnatu 
difhcilis, ecclesiam habet S. Mauro Martyri sacram, 
ut nijus terriiorio versus Neritum, wi^aNardum, est 
ecclesia et Abbatia consistorialis S. Mauro dicata; 
ubiJbbas habet usum mitrm et bacuii ci onfe- 

remli Minorts Ordines. Vicinus huic mortasteria esi 
mons altissimus, cum crypla tbidm ad miUepassus 
extensa, in qua diversii temporibus aliqui vitam eremir 
ticam duxerunt. Ibidem tolitur S. Maurtta Martyr 
culttu i Majt : primo die Maji. cum magnoaccursu undujue advenien- 
tium, uti didicimus ex litieris Cosmi Archipresbyteh 
Qalateni, missis anno hd( xliv Mimiutmum Westphar 
lise, ad Ulustrissimum et Revermdissimum FaMum 
Chisium, tunc Episcopum Nerilonensm etNunlium 
Maji T. I Apostolicum adtractum Rheni, Legatumque pro pace 
Monasteriensi, dein Pontiftcem Romanum, I \taexGro 

drum VJI vocatum, quidictat litteras, anacum Vita eoU ■ 
S. Mauri adjuncta nobis transmx esumpta 

ex Menologio Grfflco antiquissimo, in membrania 
scripto, et per Martinura Vincenti, Archipre by- 
temrn terrs Calaten», linguaa Orsca periti (iraum, 
anno mdcui in Latinum vei i ETancergo \> 
ipsa .ii<m,i nobis abAlexandro I TldonatOi excudim 
el est hujusmodi. 

2 Fuit Maurus nobilissimis ac (bristianis ortus h /( , , „ ,„. 

parentibus in I.ibya . sub Imperio Numeriani flo mpro/t- 

ruit, et a tenera aetate in sacris tttteris enutritus at ''""■ 
que edoctus i'mt. Adbuc Stttem adolescens ambos 
amiait parentei : qui pauperimu crogare paternai 
atqne maternaa faoultates, longinquu perquirere re- 
gioues instituit. Romamque ad Principes Apostolo- 

G rura martyrio 
eoronatur. Corpv fru 
ftra prne- 
quenii 
hosiibus. DE S. MAURO LIBYCO. 

scuultus .liu | .t. S..n. vero ej»s, 1"' « ^' ^ ' I phara0i cll , n „do populum Israel,- m 

„ 'a eom eecuti fuerant, Chrisfi fideies taff son «" eOH UC ^ t . No b,- 

smc.iMurtyriscorpus.V.dentesnueNentosprospe m» Ca , lipoHtan i, cogn.la re, ventate, 

roseoru... S g ■ !**• '' ld '" "^? „ dem templum cundidermit ad Sanctl rcertyra 

• ■ ssL-seas 5erasr«i»sa 

J . . »..:+ nn onlof B Callipollm 
dtlntum est. , d0 Mli auctoritatem contempserant) acnter 

,„,,.,. .(, p ost longam insecutionem, in locum 

,,!,,■ quemLongobardicoluerant, et pramipue in 

L l n'- 11 ,,. F u,,,M,av,n..ncumMartyn re- 
Hnuiis et ■ acdeindebirem.svento 

terram attigerant, habita parva tempons ,. .poitum 
tete suscipientes arcam, in qua Martyris conde- 
ban tur reliquim, per ardua montis vel serr* [loci 
m0 re loquendo) fugientes, ad quoddam antrum de- 
7eniont ubiseetarcamcumbeatiMartyrisreli- 
quiis condiderunt. At milites biremis paulo postm- 
Luentes ad eumdem 8 e contulerunt locum ; et cum 
in yenissen1 socios ibidem occiderunt, etbeatiMar- 
tyris Reliquias (ut eis injunctum erat) comburere 
tentaverunt. Sed contra exuvias servi Dei, v.m 
„ oblitus est ignis: nihil enim nocuit sancto 
corpori. Peractis his rebus , mimstri diaboli aO Ecclesia celebrare consuevit ac solet. 

YHucusqueActa,qu* nobis du reltnquunt, 

propriumne Martyri nmrn :n fuentUwn an . tbGal- 
V P ignoran tibus t ex commum , t j- 

mine, aptatum : menlio autem Longobardmjm wdm 

im ig„em parachrontsmum (quta plunbus VsusUngWB 
posi mmerianum seculu eorum nomen in Itahu ,,,- g™***. 

mumaudmcmpit)^ ifeste docet ipsa ^ompo^ **• 

m edioplanemvo.(hmcasinandscamurtnfineadden- 

tur Interh ta, quod altissimum Ulud saxum seu 

momOrtKoliihonnominatitsmanimmtneat.ntqneter- 
MinutdiaceseonNeritonensisetGallipolenm.MNu- 

,„,,„,„„, Imperator patri suo Caro cum fratre Can- 
nosuccessitannoccunxm, anno sequenti occtsusha- 
buitmC e 8S orem Diocletianum. Viguit olm m Ectlesia 
GallipoHtana usus lingu* Gr*cm, ac postmodum dm 
in more habuit, nunc oriqinis gentisque Grxcamex 
nmc Latinx per uices Episcopum creare. EjusEpu 
s CO pos enumerat Ughellus lomo 9 Italim sacrx. E YIDF. API'. 
i , VII UAU 
NOT. *22. AN. CCCIII Ahe.llinum 
urbs, et 
AvelUa, w u 

l./i.j dicta. DE S. HYPOLISTO PRESBYTERO 

MAItTYRE ATOPALD* IN REGNO MEAPOLITANO. G. II. \nfwj 
Lttipalda. Abellinum urifi esi Episcopalis, olvm Hirpino- 
rum, nunc Principatus alterims (iti ea pro- 
vinciain regno Neapolitano appellatur) ad ba- 
hatum /lumen, apud Montis-Firginis r 
VO sUa ; abestautemaBenevento Mctropohadm W. 

Veapoli xkx. Initiumei nomen hujus urbis 
dm taUquiabVe\im t Ve\i\m t sivek7e\\imurksfinitt : 

m r i desumptum. Sabemus litteras a Canomcu 

itnvaldensibus ad nos missas ac singulorum nommt, 
ous subsignatas, in quibus asserunt, dicla urbts pi 

itripaldamspectanetim m antiquavesttgta t tntegn 

capa lilliam, H i urbem vngressum S. Hypoli- 

,; im dequoMc agimus t convertisse octo hommum 
njUUa, quos Abellinum hodiernum, licei non itaprt- 

hodfcriM kbellino non esse montem Capitohnum, « 
,, (llS . HypoUstumprmcipitatumActawcitcant;- 
lerojuxtaAtnpaldam.interruinaedictmVehm, vul- 
„„„„,„■ ■u> VV o\»d l „um,etSabatoamm mmtnentem, 

lum magi iveniunt Actis. Verum quta S. Hypoh- 

Btus«iol)wc^iflno«tmar.yrio affectus t et mem 
AbeUim extai multo antiquior, tftftuiw Ptolomaso, ei 
PHnia lib 3 « ap. 1 1 Abellinates Hirpinorum o^id m%, 
, Fronttno de Cobnus iVbellinum, ducta coloma lege 

Sempronia; arbitratur « VeUm, VeUi», 

Uelliispottiwdaditn ipsis ruinis, per altquem cont< 
mm propriumque el integrum nomen ejus olim futsse 
AbeUinum, remansissequepenesurbeme nams extru- 

aa %' Ao eMnensu Bpiscopi wa u.tt onte seculum dv 
dmum numerantur. AKgjM>«ie ^mmacno Papa 
, inu ximotlieus nomtnei alter, sednon mdtcato no- 
mine in Chronico Fulcm 
joannes fld onnum «oxxiv relatus, oum suis successo- ubl v Hypo- 
Usti corpus . 

F JlUJUS Citllus 
sacer 1 Maji, ribus apud Ughellum tomo 8 Italim Sacrx, qui mter 
aliQ pmmonel ista i Dioic.^sis Abellina, satis ampla, 
continei oppida decem et novem : inter qms Atn- 
palda, freQuentiahominumetSanctorum Martyrum 
ccemeterio illustris. Hic sub Confessione seu Cry- 
pta supra mille et trecentos annos corpora bancto- 
rum Hvpolisti seu Hippolyti ac Sociorum, tum et 
Sabini Episcopi et Confessoris, ac Romuh Lev.tre 
jacuerunt occulta : superioribus vero annis reperta, 
•,!,, ■,„!, ,:,.„i inlotumtranslatasunt.Eoruminven- 
tionisatque translationis historiam narrat doctus 
Bollandus tomo "2 Februarii die xiv. Imo die ix,t.oi 
agil u r de SS. Sabinoei Romulo, undequz adS. Hy- 
polistum spectanl tnfra repetemus. 

3 Colunt S. Hypolistum Atripaldenses utpi ■ 
puum Patronum, atque cum iis Ecclesia Abellinensu, 
ad hasce Kalendas Maji : quo die inpervetusto MS. 
jyrologio Romano DucU Allempsii ista leguntur, 
S. Hypolisti Martyris. In MS. Faticanoita : Inci- 
vitate Avellina S. Ypolisti Martyris, neglecta aspira* 
tione. Feirarius in Catalogo generali hasce Kalendas 
ita mi picatur : Apud AbeUinum S. Hippolyti Pre- 
sbyteriet Martyris, sub Diocletiano. In BrevianoOr- 
dinis Montis-rirginis, a S. Guilielmo (de quo agen- mApHOs, 
dum xxv Junii) fundati, anno mdlv Venetis exi 
celebralurfestum S. Hypolisti pridie Kalendas M 
quodhic dies solennitate SS Philippi et Jacobi impe- 
diatur. Ilerum Ferrarius in dicto Catalogo generali 
eumdem refert addiem m Feoruarti hti verbis Apnd ti Februarti, 
AbeUinum in Samnio S. Hippolyti Presbyteri et ' 7L 
Martyris, ei in noiis obsenai etiam Hippolystrum 
pellari, itaque scripum reperUur semper in Actis \ 
dabimus. Joannes Vincentius Ciarlantus, in memoria 
htstorica Samnii lib. 8 cap. l>, arbitratur ob corporis 

aliquavi DIE PRIMA MAJI. 43 Ada to yss 
triplMa sola prima 
hic danlui \ aUquam inventionem aut iranslationm raferri a&di- 
ctum \\ Februarii.David Romws, in h D orum 
,,,,„, Neapolitani, conjungil cum 88. Atripaldm 
Sabino ei Romulo, et apponit iiem \\u l n d 

hi seorsim, u! dictum est, nfenmhw sn Februarii. 
DeniqueS. Bippolyti imago in musivo S. Prisci Ga- 
|,i;r visilur, quum hujus Hypolisti esse arbilratur M>- 
chael Monachus in Sancluarw Capuano pag. o~0 

4 Acta duplicia S. Hypolisti extant in archivio . /- 
,„/, iwonafiteni Montis-Virginis, in charta pergamena 
aractere Longobardico exarata : qua inde fldeliter 
,,/,,, ,, manu Caroli Antonii Tascenns Notarii 
publici signata, et u Joanne Jacobo Jordano a Ca 
/ibbate Generali Congregationis Montis-Virginis ap- 
probata, habuit Syacinthus Rugerius de Atri\ 
dinis Prsedicatorum, Sacrse Theologise in regali Con- 
ventu S. Ludovici Aversse Professor i a quo eadem 
aliquot notationibus illustrata accepit Silvester l 
ctCapua ad nos transmisit. Neutra admodum antiqua tur Samnitorum caput) abiit, ubi e1 verbia e1 exem- D 
plo Ghristi fideles admartyrii palmam adhortatue ,XM " 
estjqui praecepta divinse legia optime eruditi, uni 
i,, -,,-ii el terra reddebant honore 

2 \ v . • 11 1 1 1 1 1 1 1 1 reversus, Bediculam prope Jovis Mertomnta 
templum sibi extruxit, ubi assidue prrndii ibat, die caiestiiwt 
noctw\nc orationibus intentus. Cum autem inJovls ^rcumiusus, 
statua damon e re ip msa daturum ui lum 

ibidem Jesu Christi Bervus moraretur; conquisitus 
inventua esl Hypolistua , e( al ipi ad 

senatores I irmium, Fortunatum el Faustinum rapi- 
tur ; eique proposita capitali poana, idolo nisi Baori- 
ficaret, libere negavit se dsemonibus eum tionorem 
velle tribuere qui Deo ccbu* debetur Quibu; verbia 
commoti Jovis Pontifices, eum sputia el vii 
sum nonnuliis vulneribus plagaverunt : Qui pos 
vinctis posl terga manibus, el ad c montem Capito- c 

linum iht.Iii.-iii>. in foro dejicitur. Ibi ejus ftdei 
constantia varie tentataest.Cumque idololatrmipsum 


i; il Laiiua aa nut, iiuii*mi*u- "»»«» »»... w »». , - 

, U nt:antiqu K n ea qu* damus, et fom tntem circumdarent. i ailuceclar - 

„,,,,„,„ zscripta. Alia, in substanlia eadem. verbis du sima circumfusus apparuit, confor ana eum i; qm 

TcZiutforteproLect ibus totins Octav» ad Ma po - I *agicis trt.bus Pontiflces 

^Z\sLessenl)nonhabenturintegra,sedsolnm templitribue i, invidie 

,„■„„■, ires Lect 's : proinde non est vis, per* Hypolistum tamquam magum e medio tollerent. n- 

: p ldare. Sednec tertia quxd R • fo- tereaP ■ «11. . Batiilu n ven ta et u Valicano Codice 5334 transcripla, visa 
sunl efferenda in lucem qu zundorum A 

defectum supplere poluissent, atpotesub eadem fere ver- 
i „■,,,„ ., He i i ipsis accepta) eoquod in re nihil d\ 
sum contineant a primis xripta cumjam Mons I ir- 
i religione nova insignis haberetur, ut colUgitur mortl dedltui 

d 
e Itallca cx- 
cusa et Com- 
pendia 
indicantur. Octo tnilliu 
j,i ,,/,, 
et miracull 
ad fldem 
convertil solutis ejus manibus, thuribulum i i porrexit, al Jo- 
thus adhiberet. Ai ip e, de ecto thu- 
pibulo a • spreta iliorum prava impietate ,s '- 

ter increpavit. 

3 1Iinc accenduntur iracundia gen ib eis Iiliihilt „ lilllim 

snutis luto variisaue contumeliis afficitur, ac ra uuini 

ginis religione nova msigms naoemur, u> .,,-,/,- T ',!,',,, . tur Qui du nortaba- SucoltTpso 

■ r.mi,- „iio<i dhtantiam loci ab ipso monte exphcent m stibus. mhum.uie peicuuiui. 

SftrtXS m J al t&ruh- tur ,t Christo servirent, tempkm ££»•£* 

,,„„„ ,, ,„,,- S. riypolM m llal * no- taotun, oo ; Jov, i -«■'"" ; '; 

„ , • iLnanUbus Dioclet,. I ; Maximii tope- multi eorum opprimuntur Quo faoto majon. 

XriCDeoioetGratoConsulibus.annosalutisdu. sueoensi, eum aorito ap.daverun, . postea b 

"•.;„,,;„., aeptimo ExorwetiDiocUti* pedibus ad flumen Sabal ,"■■ orudelite pe, 

SSE ,'..„»,.»»■.,,.,■.,, el vallem raptari E runl r" I «y^J* 

.',„, ./;,.,■ cclmsii, -v ;/ ,,„, propr.. !■■■ » • t 

n, , qmd ,atU ,,- tatt , "' W««». 8 " ''' ' '"' ,' " , , ,„ ,■,,,„,., e, 

A//(,/„/,/. * '_ 

8 Wte» Ite/to -''/'■' ' wedsiuxU Wtee. tratum „,, Sen atore ed 

Pttuius R^ltM tfpfeaww Sg«fi»«« /-;""' /'n/»aj/e . , ., ,,., 

Sattcl 

Compen 

li s .Vtrgiiiis,scriptoinporgame« i»o n ;,«»» - ,„„„,,„ eiu n iuo bap, , 

"«<""""".' ■ ,;„„. i„,.. 

o, dilacerat, pui und.que colb 

et iHud sindone involutum, eo .„ lo. 10 per 

Ltbo ."■ i * "" ' , " n|,;,M 1 "' 9 

oppidm udita 

effecerant,sepelierunt.Ave«u , ;'• 

,, ; ''"' ' '" . 

,,.,,,„ 
!,. , fieri damonum sim« erre nou subitM itern ^ 

,. posset s magnam gentinm mnlUtu . ,., , ,',,„i„l', ■ 

templo ,„ lantem, ab ,11, impiel re vere co- uem D.ocl Uan, „. 

natoe.eosadChrieti rel , ,,,, qu» oirca tres di, 

l-ljus sanctitatem miraculis " ™ , „, „ 

,,„,„:,, varios morbos et ,„ , -t, solo fert ;'";'"'"'•„;,,„ , ,:„. ,„ ,„ 

., "" I- Cbnsti nomine. Qu.bu unraoa- »* toqj^ «» ^ 

pieM ■ R Ih "'" 1 "' 1, '," 

,Domini ,■ r«mp 

StUAttipalda luuditus inatanratam, at magmfleen. 
tissime cunstructuui est. :/„ s R, v „,s EpUcopu Equnmpam pnmaae '""'„:,,,,,,,„,,. , ■„,, de ,„„ 

,,„„„, u. ta /■'" ■'»" '» '"'" - ,/ "- , " 1 '.""' ^ 1 "",'.,, ,,,',;„ ' ,, , mulier • '"'", 

Virg .tcript ,„ ! ' -'" TTJZZ* ■ baptizat» £ C /,,,/,,. Sanctorum Italim ad diem n Februarii. 

ACTAl martyrh 

Ex vetusto MS. camobii Montis-Virginis. 

Qypclistus Sacerdos ex Anthiochia, divino nutua 
Avellinum Samnitorum urbem venil : ubi mirifice 
Evangelium praedicavit. Cum ' m " 

Deo debetur, fieri daemonum simu uon .„,/,,■ lis b hou.inura millia fere octo fidem Christi ausce- 
perunt. ltaq,ue ab eisdem Diana? tempium Bolatum, 

una cum ejus simulacro fracto, Christo erectum est. 
Quo audito innuraera populorum multitudo ad eum 
t.nlieiidumconfluxerunt; qui auditis ejus verlns ad 
Christianam religionem conversi .sunt. Postea pre- 
cibus exoratus, Samnium (quod Beneventum dici- ANNOTATA. 44 ACTA S HYPOLISTI PRESB. MART. 

Magnificis de Regimine ac Reverendo Canonicorum D EX MS. ANNOTATA. i; Inventlo Collegio licentiara concessit idem Illustrissimus 

Justinianus in predicta crypta effod.endi, ut ipsa 

,r ir u«i ,\e Martvrum corpora inveniri possent ; lpsoquemei 

a Rogerius maUet Avelliam m V«mam legi, m ^ {mo p^sente.aliisqueselectis adhofl perso- 

"/" " '" '"'"■ ••„■,/, nis inventum fuit ex musivo pavimentum, quod mi- 

b Bxc ooto mUtia potuerunt esse etxam ex m hni '"- tiomemorabatur . et super eo parvula qusedara. qua- 

,/ paulatim conversa. . na i mos e i ev ata muris, hinc inde testudo, 

,. A ,, , Rogeriu8 se anno 1 G44 <>l~ ,r^,, *™^™ in lcris Martvrum corpora : qu* 

la quwdam, veht ingentia saxa temph Jow, m ana V noi / bant nisi numero quinque, a dextns 

'■""'■ •"'" """"'' r ' , i"'" ln " 1 - "'''" '" "";• , Atinm ejusdem pavimenti composita. Quilms inventis ultra 

1 '''" 3 * "* """ eSP TZ h XmrS nfp ede re cives noluerunt : sed, eorum Pr*- 

flumin» Sabati, ubi ejn aqua ^ ^ 11 ; "le Lstrissima cons^lente ac decernente, an.pl,- 

sanguis intinx.t. aquatiha, ahas i " : " statuerun t oryptam, duasalias illi quaa nun- 

JL esse testantur, ei aquam ... loco ipto , lt s e.ninnnem versus,addendo, prater 

juc liore I salubriorem esse utentibm as e- ^ToM^rtS ■« imptMto Principia Camilli ver- 

"" " ,ln ' ° : 1' , nisca^s 2 AnnoMDckxm, quintadecima die mensis Mar- etcapiliS: 

scus Pa cha, Civ.s meus, retuht mibi, P^ores ra3(IictisaQditisaliis , 1I)S0 iii l ,^. 1 issi m oJustin.ano, 

aliquos id faisse testatos, Dimirum, m ah it qnrtn W dl g^, Vica io Joanne Baptista Gripho 
fl- partib. sces vulgo Truttas nun- «^■g Bh Illustrissimo Archiepiseopo Ta- 

cupatos, non potmsse capere . m ea temen jmvn 1 T homa Caracciolo, Praesule tunc Cyre- 

partecepisse. A1 certe, non magni raomenti resista len* oi^ HyP olisti,quodin loco, secundum fi 

mihi rfdetur c msideratione t, d dignura censeo ^^^^l^^ prius indicato seu E 

quod, sall irce raartyrii tempora, anniversa a nSESSZ^^ 

noct e festivitatisejusdemSanct, (^ -.psernnt^u, ^^^^^^, occurrente> iuvnlltlim foe- 

rat unacura aliis illisjuxta ipsius loculura corpon- 
bus Martyrum, qute cum S. Hypolisti corporevide- 
bantur esse numero qninque, effodere facientibus, 
alia octo Sanctorum corpora inventa fuerunt. Caput- 
que S. Hypolisti, quo suum corpus a quibusdam 
carere credebatur, ob quosdam referentes illudabs- 
cissum tempore sui martyrii dejectum fuisse in flu- 
men Sabati, nimia repertum fuit creta gypsoque in- 
volutura : nec multo post subtus illud,gypsopariter 
et argilla prorsus involutapars ea funis, sacrosan- 
cto cruore conspersi, qua e colle Capitolino ad flu- 
menusque pra^fatum, ferocis adcaudam tauri, San- 
ctum Dei virum ferociores raptaveraht iufideles. 
Modoque pars illa funis in ampulla crystallina, e 
orystallo nimirum vulgo nuncupata di Rocca, per 
Illustrissiraura Dominum Thomam Caracciolum Ta- 
renti Archiepiscopum (sicut et eodem tempore annu- 
lus aureus, in uno ex duobus Martyrum puerorum 
tumulo repertus) magna cum devotione servatur : 
et pro asservando in eacapite sancti Martyris, ut 
interimthecafieretargentea, conclusum fuit atque F 

statutum. 

3 Anno salutis mdcxxxiv, die prima mensis Maji, 

adprimura ingressum quern fecit possessionis ad op- ^? ( r (l " l l0 

pidum Iliustrissimus et Excellentissimus Princeps 

Franciscus Marinus Caracciolus, Atripaldensium 

Dux ; Illustrissiraus et Reverendissimus Episcopus 

CyrenesD.ThomasCaracciolus, Archiepiscopus nunc 

Tarentinus, Atnpaldam venit : ac voluntate et ex- 

presso consensu Ulustrissimi et Reverendissimi D. 

Bartholomai Justiniani, oum Sacrum fecisset, caput 

Bancti Martyris Hypolisti rite et solenniter in ar- 

gentea theca reposuit; illudque asportari processio- 

naliter per oppidum jussit, quod et fuit executioni 

mandatum. 

5 Corpus autera gloriosi Martyris, et alia duode- 
cimcorporaSanctorum,juxtaipsius loculum reperta, 
Septemtrionem versus adultimse alas caputasportata 
fuerunt ; et ligneis in capsulis, loco depositi, collo- 
cata super altare : in quo adest nunc icona Sancti 
ipsius Hypolisti ac sociorum, donec Deo dante de- 
centioribus valeant raonumentis asservari. dam, referuntque alii lumina qumdam, veluti faces 
:il , n ,., intus aquam preedicti fluvii cernebantur ; 
i„ iile nirairum parte, in quam projeotum fuitcaput 
,, Martyris. Aliquid huic simile scribit Ferdi- 
nandusdelCastillo, lparte Historiarum S. Dorai- 

nici lib. 1 cap. 63. 

e Annum 303 correxi, quoMarcellinus adnuc Sum- 
mw Pontifex erai i mnc autemeratannu8%0b,etjam 
ante u Imperio abdicarant dicti Imperatom 

f Rogerius mallet legi, in lateritio tumulo seu ce- 
mentario, quodin similisit corpminventum : sed potuit 
aliquando mutatum fuisse : et marmorum meminerunt 

Acta 3. 

g Idem huncsudorem attribuit corporibus SS.Sabmi 
etRomuli. Sed cuw aliii eliam Ciarlantus supraindi- 
catut decorpore S. Hypolisti iUud scrihit. ActaZsatis 
ambigue loquuntur, In sequenti tempore fabricavere 
Da |jj car ; el adytum seoretius ibidem efficientes, 
,i, ni V v<>\<r altare Martyris construxerunt, et 
aliorum Sanctorum ex ntroque latere composuere 
Ex illis autem raarmoreis absidea oru- 
statis, ... festo et post festum illius, dein toto ipso 
,,-pIu,, ac quibusdam etiam aliis solennibusanni tem- 
c poribus, guttatim aqua delabitur : qua epotata, lan- 
ates ex fid.- p;-ist.inam incoliimitatem adipiscun- 
tur. Quomodo autem SS. Sabini el Romuli corpora 
Uhuorem emanent, videaccuratedescriptum 9 Februarii 
/„/. 33U num T> el ^28. 
h ReRqua nuper videntur adjecta, cum describeren» 

tnr lurr. 

i 7/d liu semper scriptum fuerat, ex usu verosimili- 
termedii xvi.quando htec Acta composita exislmo', 
hoc rinni suadei cura notandi num. 1 non tamum an- 
num Ghristian&t jErx, sed eliam Romani PontificU 
lunr sedentis nomen, 

ACTA TRANSLATIONIS 

Ex MSS. Abellincnsi. JVnno MDCXXIX, in generali visitatiohe lllustrissirai 
Doin.ni Bartholommi JustSniam, Bpiscopi Avellina- 
tis et Frequentensis, ob flrmam oivuim uaditionera 
sculptainque in tumulo S. Romuli inscriptionem, 
quadioitur Antbspecum Martyiium, supplicantibus DE DIE PRIMA MAJI. 45 DE SS. COLUMM EJUSQUE SORORE, 

MARTYMBUS TURAGll 1N LUSITANIA. 0. H. AN. CCCIII E bora distat leucae spatio tetnplum Deiparaj, 

Turagium vocant : non longe videntur vete- 
res parietinas et aquaductus, quo m Loco 
- Jfamaest,raultosproChristifidesanguin< 
fudissetquosinterEpiscojrascumduabussoroi 

animam feliciter egerunt ; quarum una Columba nun- 
cupata Ubi vero alia cruore terram imbuit, fons 
statira prosiliit, a nostratibus Fons sanctus appel- 

latus . .puHnobremmultiadversavaletmhnclen.t. 

inilloabluuntur. Ita Antonius Vasconcelltus m D<- 

scriptioneregniLtuitani* lA^etexeoLudovibus 

dos MosinHortoLusitanicocap. \ytTamouusSa- 
lazar a ddiem*.yiAugusti,ad Jcta S.ColumbatVtrgt- 
nisct Martyris Conimbrivensis. Diem venerattonis b. 
Columbm ejusque Sororis vulgo Anominatm, quasi 
Anonvm*dictm, assignat Oeorgius Cardosus m Ha- 

* giologio Lusit hunc primum tftfi : at fra remEpi- 

B scopum appcllat Jordanum assentque eumcoU soltlum 
dienAugusti,ettom V }ism&vtyriiadditfuiss6iLnn\im 

cccin imperante Diocletiano. 

2 Extat.eodem QeorgioCardoso attestai 
narium antiquum apud Antonium Mendez Prtorem bc- i Tufigiensis, in quo ista vtirba di ip3k leguntm 
p er preedicationem Vincentii, in (riduo comprehen 
sionisipsius.multasanimasDeumacqui ivis e.Quara 

videtur tum multos alios fcunc tempo 

,., ,„,, Ebowa martvrium passos foisse, inter q 
Columbael Episc .pusejus frater o ipue ubi 

dicebatur Cavea Martyrum. Hinc ergopetenda ratio 

,,,,,-, superiusindicata ; qua si veraest, vthemen- 
tum mihi rcdditur Jordani nomen, no^ratts 
eofingaturappellatusS.Columbmfrater Episcopw ffo< 
enim „„,,„,„ unqmm vocitatum invenio . "'-'7'" ' 
tonica aclingux essef.i 

aine Teutonicum est, aut ex nomine Latino Gordiani 
perTeutonicamcontractionemformatum.Taleautem non 

penetrasset in Lusilaniam n isaliquot post i i 

linaam gentihtatem. Quod Lusiianis proponim\ 

tiendum, utaliquid certiad diem vi 

poss it, Demum addil l Wevm Belattonem mar- 

turiihorimimpressammeVlussipone.aimoKMLVt, 

juamnonvidimu*. tnte relatus S. Viucentius Martyr 
Eborensis colitur scxvn Octobris. DE SS. ACIO ET ACHEOLO 

MARTYRIBUS AMBIANI IN GALLIA. 0. II. 

\ IIH UT '• 
\ ,1 M VII 

.".I I MAJI Cul/itssaccr. 
1 Maji ■M 2 Afq/J t< i Afei/i. Corpora a S 
Sal\ i" 
condiia '. ml.ianum, mls Galli* Bclgic* anttqna, /■■/„- 
„,,,,„,,*. ,■< taKerme WanK» <"' ' s ' '"'" 

,,„,„„„ CapVt, SanCtCS hCSCC Jf«rt»WI « ll I 

,!,„ »ria ";■ <„/■■«'"<";/' "■"■"- 

^,„„„ //„■■««</ ^fSwiSB 

,,,,„„ hiSVCTbU :Aml>iumsc,v,Ute ..•>'.„ ^N-V' 1 

l'c, toW» !<«'" '""''•""" <„',■'«««'"<<"'"""" 

Amb. .v.tato depositio sanetorum Mar yr™ 

lciet AcUeoli. G«* *•* -"' '" *ffi "' 

«' „„„/„„,„ GaUicano, haccas cUaxc m <■'.-«■>'" 
beatorum Martyrum Aciiet Acioli, qu post nobtle 
fideKmanribi multarum opitulatmnum glona 

,„,„-/„■„„<,■„,/>„,',<<■'«''<""■""""•''■'""''''"". ".^ 

memoratio AoWi et AcheoU Martyrum «ub 

Semiduplioi cum novem Leotiombus : m ,/"'» 
St^ »«,■,«», S.Deuspro,, .««« 

nos- „«„.,'■■ ""■■■ • 1/ "' '!«■"'"'"""'• """''''^ 

opprobriaetcriminaobjecta, inter ferrea rincula 

e carceres. inter ungulas et dilace~s m£ 

rum, /,„„,'<""■"""<""' '^'ZutiZlo- 

ouia Deus proprio filio sao non pepercit, sed pio no 
D romnibKadidit illum. //-«„. '■ 

.s,,,,,, D.MaurUiUa Prcc, <MM PrmmnOra 

tensis inde transmissis. 

^TZmus Vitam S. Salvii EpiscapiAmbtanens^ 

addimvJanuarti : ubi nurnero «»^ o Xo'rem 
el Sanctos Dei Firminura Episcopura et Confes.orem, AceumquoqueetAceolumMartyresCbristi.incr^ 

.„,,,', ,h reverenter condidit, et decent. 
; |IU1 Fiomii S. Salviussub inilium wcuh uplim ■ 

Firmi icolitur Kalendis Seplembris, abeoqutdicttur 

extructum I u lempl Deipar» Vtrgvm -cxtra 

urbem,ad IvfiWW S.Acheohe 

, s Petri translatum, tot mtracults claruissefer' 

ut templ sitS. tcheolideinceps «/f'""'- •«(*- 

/.,„,,.„ ^teopw I ■•«« '"" '" L 

S ingustinianno IW » ^""" Sl ,. 

Siitofl^ .-* « ;;;':'• '•7"'; / ;;; / ;"" !;„„,- 

v icheoli conccsserat, et superaddtdtt prxbendam l, - 

' ahedralisB.Marix.ita I » ul f««witer 

■. | keolietipsePric^provtctf heb 

domad npleremEcclesnBeatvrxrg u 

5 Cwi ' MtSammarlhaminGallta 

Ohristiana t tamin • , ^ 

: (cheoli, ubi exemplarconstitutu 

eri tabularto desumptum.ex 

TZ ,; " r ' 

noMfuilDeotot**, ut c tat ex , .. H 

ZLvinAbbatiamerexil.RelU] **«*' neti^ixtn 

'ercidisscind m*m ajus - / , i f u \f iria lib a 
traditlgnatu 1 ' " : y n ""- 

EcclesiasticmAbbavillanBcap.M' 

; nStfP p^m«/«»fttetradft:Carpentoractenateli w f- 
SMaTtyrumAciietAciolipqnorumveneran I MAll 46 ACTA SANCTORUM. av i sa dAmbianostran3late f insignetemplara et 

rnXm.quodadmurospe ;; "«*•;* 

eorumnuncupationeexcitarun ..H*ctb J«™™ 1 

,«,»< , Carpentora. '•/"-"" 

MS , perperam hm iranslai '* Actu S. A«* > 

.,„,-.<»,..» A IqueSaussayusabsque ullo exa- transtulerU . Est Carpentoracte^pM^ D 

ZisetcaputVe Comitatus,in ditume Pontil 

;„/, M et r poliJvenionensi,abAmbianismagna parle 
;,,,/„, F rancixdtssiia:eoqueminusverosimileredditHr, 
quodsineantiqui ullius scriptoris teslimonw prtmus <w- 
seruwse ^'"'■-'^'■ w " ,, """" : DE SANCTIS MARTYRIRUS AFRIS 

OUINTIANO, ELEUTHERIO, SIVE HELEOTHERO, GAGO, 
Q ALEXANDRO, ET SATURNINO. A p0 graphum Marlyrologii ffieronymtam Ep- 
lernacense, quod ab initio Januarii tamqnam 
m trum prodnximus, post relatos Apostolos 
Philippum ei Jacobum, n cla em 

]iartiirumhi8verbUsubjungit:lnAfrica,Qn\nti & m, 

athe Gagj.Alexandri.Saturmn, Anttqmm 
\ !S monasterii Richenaugtensts nve tugw-dmtu 
nstantiaminSuevia, duos exeii ********* 
, u Quintiani, Eleutherii. Tn MS. Ue 

11 Rhi wte^lnAfricaQuinti.proQuu 

n i j n t Martyrologii Hieronymiam lucensi, 

Mensi ei Blumiano, prsedicti omnes,omtsso loco, 
ivostolu Philippo et Jacobo quodammodo adjunguntnr 
lc exprimuntur : Quintiani, Heleotheri.Gagi, sive 
Jexandri, Saturnini Origo erroris, quod pa- 
martyrii Africa omittatur, uidetur attribuenda 
culpst amanuensium, per 7""'» Hierapohs, ubi S. PHlippus passus est,non Asiav»" debebat, sed Afr.c* 
,,„,„ adscripta Tn Auctario Grevem ad Usuardum 
referturdieiv Maji S. Quintianus: quem hunc esse 
arhitramur. 1" US. Uibernico monasterii Tamlacten- 
«U memorantur, Quintianus, Eleutherius, Alexander, 
Saturninus et Gajus, cum magno consensu aliorum 
apographorum. Gagi nomen idem esse quod Caji plun- 
misexemplismonstrariposset, nisi ea toto hoc opere 
, xs „„ „,.,.,„ men t. Eleutherium vel Eleutherum 
proprie scribendum , qui superflua aspirattone et dtr E 
pluhongo magis barbara inpluribus MSS. vocatur He- 
leotherus dubilabit nemo, qui Grsecas uocis, hbertatem 
ienotantis, usum noverit. De loco, tmpore, et martyru 
„,,„„. nihil difinite possumus vel per conjecturam 
proponere , in silentio et defectu scriptorum anli- 
quo) "'". C. 11. I IIAJI Q 11 I MMI DE SANCTIS MARTYRIRUS 

APOLLONIO ET EUPHEMIO. Relatis Martyribus Afris subjungitur inquatuor 
\fartyrologii Hieronymiani hoc 
par Martyrum, nullo apposiloloco, hisverbis: 
|,;, ,i,i M Apollonii, Euphemii, sive Eufemi. 
ffactenus plurcs dati suni Appollonii Martyres, ai 
nullus Euphemius, quantum recordamur Sunt aliquot 
,,,„ fceminm Euphemi», ui lector ex Tndicibus Manyrologiorum potest indagare et scire. Apollomus 
memoratur in MS. Tamlactensi. Quid st Eupberaius 
huic junctus Euphebius sit, sivc Ephebus, et ambouna 
cum Proculo relati xv Februarii, tamquam Tnteramnae 
passi, hic nirsnm referantur occasione Martyrum Tn- 
teramnensium jamjam referendoruml F DE SS. PROCULO, PELESTO , AGAPITO, ET MILITIBUS 
TRIGINTA ET TRIBUS SEU QUATUOR, 

MARTYRIBUS INTERAMNiE Interamna, Umbrw itrbs antiqua et Episcopalis, 
plurei habel Sanctos, pro jide Chrisli Martyi 
effectos inter quos jam insinuavimw ad diem x\ 
Februarii a nobis commemoratos SS. Proculum, 
Ephebum el ^pollonium : Prseter hos majoremMar- 
n Tnteramnensium mmerum, eodem aut alio duce 
oculo, exhibel apographum Martyrologii ffierony- 
,,, Corbeiense Parisiis excttsum, sub hac verborum 
. IMlll .i milliario sexagesinWquarto Pro- 
, , hi Pelesti, ^gapiti el militum triginta trium. Qum 
\em suut in apographis Lucensi et Blumiano, sed 
millia seu milliaria notanttir Lxm. In apographo Ep- ternacensi, vilioamanuensium, itacorrupte legitur:at 
Interamnae militum xxm [lege milliario lxiii) Pro- 
culi, Pelisti, Agapiti et militum xxxiv. Qui alus 
antesignanus indicatur Proculus, Agapitus ct Feles- 
tinus memoranlur cum militibus xxvi in MS. Mi- 
bernico Tamlactensi, item absque militibus solus Pro- 
culus inMS. Martyrologio Ecclesi&Aquisgranensis el 
veniad Usuanlnm ;sed adjuncto alio socio 
his verbis : Item Sanctorum Ammonis Martyris et 
r, iculi Prioreorum forsan esl Ammonis monachus 
qui cinn aliu hoc die refertur a Saussaya ct Mcnardo 
111 MarlyrologioGallicano et Benedictino. DE DIE PRIMA MAJI. \7 0. H. I MAJI G. H. lMAJl DE S. QUINTTNO SEU QUINTIANO, 

MARTYRE Ifo ORIENTE. 

tcensUcgrapho scribitur Quintiani. In MS. Richeno- .alB ,,„>, 0*1 ». »" *3. 

DE S. SATURNINA SEU SATUKNINO, 

MARTYRE EMERIT/E IN HISPANIA. 

|m enta. „*-.//-, -■.,»■ ' '— ***•« '"T; • / /::r '::;;;';" fS*£ 

,, P i ,.'»» «r » "' ' V'"'"' T '" '''"',,< E ito natalU S. E 

- . ,»«•«£ «••**• H-rf»c-«h. - "-;- i".;;,;;;„; "^ „ ' , •■,- *,/.. „■ „ <■ 

*hh££?£3rz sras &- 

haiet : Emerita civitate natalis Saturmnx. Consen- 

DE SANCTO SABA, 

MARTYRE APUD GR/ECOS. E 1 MAJI Antiqua MSS. Menxa,qu* Divione apud 
Petrum Franciscum Societatis Jesu asservan 
re perimusannoHT>cixu,rereruntlmccKalen- 
dis Maji S. Sabam.in 6co digitis suis ap- 

pensum, et s.c gloriosa vita functum, et addunt hoc 
distichon. ; ..roJy.s.^r'- b*piftau.lnv 

Mii.in fructum pr 

Ramus, su pensum edigitis rinct, Saban. G. ii. 

VIDE ACTA 
GHiECA I M\JI Elogium cx 
\i, nologlo 
Baslltt imp. DE SANCTO BATA PERSA, 

MARTYRE IN' MESOPOTAMIA. CertamensanctietSacriMartyrisBate P« 
«ae indicatur ad huno primum diem Majx o 
is,inMen*is< \iammum 

EpiscopumCythermm, his nudis et jam pro- 
potitUverbis.MaualeilludcertamenfueHtxnMmo. 

LioBasilii Imperatm / «r-Ful Sanctu 

Martyr Batas ex regione Persidos oriundus, ac 
fidemChristiaparentibus edoctus, Cuin vero ta- 

gesLm atatis su» « mageret.rel .ctis ps 

Litre. uxore, liberis, ot omn.bus qn.bus afflu 

divitiis, peregre prol « monasl . * se su bjec. 

discipUn» : atque in rerum , arum **• «* 

oonversationevers ,, Martyr pro Chnst fide oc- 

eumbereexoptabat.Exorta>g.tur adversu Chr« 

tianos persecuUone. c. ■eUqu. qui cum ipso e. 

monachiex monasterio aufugissenf.ipse 
rSermansit.UbidepreheneusadPms.demN. 

.Xtur. et ab iUo jubetur Ch, 
soiemqueatqueignem adorare. B ■■*••* 

summaanimifiduciaChrieum estp. 

circa cnma decem satellitibus amb* ejus ■ 

f«i88entextens»,exnimiaTiolent.ahumerie un 

disrupfi. Deinde cnm partea gemtaleelumbuse 

arcteconstrietm, per terram raptatu 

percussus. Demum in omnibus plane corporu mem- bris cruciatus, gladio cswus occubuit. B* ■■/ « 

Umologium Basiliilm) /„,-■/»'' "'"'"' '"''"'' 

„,„,„„, Synaxar ffr* Cattegii Cl " 1- 

jubeturador >■ ' "' ""' ""' "*• 

,!„■„„„„ I ridi rapti, edet ■ehq 

oorporisharmonia:* Kdfar, cap.te ens. ictu 

ampuUto.evita 1 W ' ',''' '""' 

,,,,,,,„ vss i/ ■ "'"'";:' 

■ ,„ npracitati, MSS. I ipud Pelru». 

Fra „cucumCI "" '""""■"' """'""" 

hi ■ B ■ r ' 
ide, a parentibus fld i 

odicentem-.Quino, 

patre I ■ ■"' "-""""' ; '"" 

!,„,-,■ . aul po i ' 

disc ■ Spiritueancto,« 

siderio totus , en . reUquil 

monasti 

tamduxil " 

,,,„ tnultamoders '"■"«"" 

appetitum domuit : sed eemcj " ■• ■>>■ 

|., 5 ,de 5 ide,- rtyrioflmre .1 48 DE SANCTO 

X ergo contra Christianos raota, et orrnibus qui cura 
ipso degebantmonachis secundum mandatum, quod 
vetat,seipsum exponere periculo, recedentibus, ipse 
i pennen ikexoptans martyrio desiderhim Buura 
explere. Ibi ergo comprehensus, eum jamanhum 
in monastica exercitatione trigesimum ageret, du- 
ctua estad Jasdich fratrem Barsaban», tnnc FrWsi- 
dem Tzebii. Jussus vero adorare s.ilera, non obe- 
,1,m( : 8 ed magna constantiase Christianum esse 
pronuntiavil Quoeirca manus ejus ambse a decem 
mllitibua tanta oum violentia fuenint extents, "' 
humeri ejua disrumperentur : dein fustibus percu- 
titur, atque in pudendia partibus fune devinctus a 
viginti militibus humfjacens pertrahitur. Cumque 
adhucinChristi Bdeprofitenda perseveraret,supinus 

collocatuz?, '■! super ventrei gnam lapidum con- 

geriem sustinere cogitur Denique cum praecordia BATA PERSA. 

ejusetaliainframamillascorporis membra essent D 
gladio discissa, capite amputato Martyr occubuit. 
Hxc ibi. Est nota Nisibis urbs Mesopotamix, nec du- 
Utamus, quinibidemTz\bkm fuerit, nisi hoc per erro- 
rem irrepsit pro Nisibi. At </'«' lempore ibidem rirennt 
Barsabanas «Jas^ich necdum potuimus «cire. Factum 
id poslquamSovianusJmperator t pace cum Persisinita, 
illis Nisibin an.cccLXiv concessit. Elogio in eisdem MSS. 
hoc dislicfum prxmittitur: 

Kai ru Batci xp.ifitm *dpast Etyei, 

Etiara rescissus gladio caput Batas, 
Ad altacoali commode accessit loca. 
Sed lususest in voce (3aro? (quat pervium et accessibi- 
lem significat) ad nomen proprium Martyris collata i 
quiiusus Latineexprimi nonpoluit. i). p. 

MDE AIM'. 
TuM. \ II MMI 
NOT. 24 m< moria ■> 

Jacobo 

Brancht 

collecta: DE SANCTA FLORINA, 

YIRGINE MARTYRE 1N ARVERNIA. 


B ./<• ejut offtcio , orporeque, annua pro- 
eeMlonfl /<>> > 
soUto ad loeutn ni>i 
vlim <•<■< (i liatn 
habuit: Amandus Gerard, Sarlatensis Canonicm , vir 
perquam evuditut sacrseque historix studiosis- 
timus, et jam inde a quo nos anno mdclxii 
Parisiis vidit, juvandoquod molimur operi im- 
pense dedilus : inter alia subsidia, identidem submissa . 
curavitetiam ut haberemus I itas Sanctorum et Sai\ 
mm Arwrnia et Velauni,Qallicecollvctas atque in tres 
likros divisas a D. Jacobo Branche, Magno-Priore 
Conventus Dominee nostrss de Pebrac OrdinU S. An- 
gustini, ac Podii impressas anno I6S2. ///<• magna 
cum diligentia deductum reperimus quidquidde S. Flo- 
rina sciri nuncaut sperari potest, satisqueesl ad pro- 
bandum ejusantiquum atque prsesentem cultwnt, quam- 
visnulli hactenus Martyrologio aut Kalendario nortien 
i n criptum potuerimus reperire. Nam S. Florina, cu- 
jus Saussayusmcminit inmartyrologioGallicano "</xxii 
(h-toin-is, tanniuam a Ludovico Episcopo Lmgonas nna 
cumS. \ r alei io translatse,sub finemseculi uvaul initio 
sequentis ,e collegio fuit t Ursulanarum. De drverna 
vero Sancta ita scribit Branche, ex Gallko fUleliler 
i . Hne reddilus. 

2 Nihil de hac Sancla s.-riptum reperio, praeter 
Orationem Officii in Breviario ecclesiae S. Juliani 
Brioudensis, quae Virginem ac Martyrem colit. Vidi 
autem ossa ejus in ecclesia Mazoriensi sub dioecesi 
Claromontana, uniua leucse spatio ultra Ardes, in- 
tra capsara querneam valde antiquam et firmiter 
mii i ogam pedes duos, altam unum, varieque 
pictam animalibua ac Bilvis. Ad probandam illius 
titatem oatendunt incobr piM-dinm in appendi- 
ciis Mazoriaa fundi, cui nomen l rsati, inter Septen- 
trionem e1 Eurum, desertis Arabiaa haud absirailis, 
uhi inter alia videtur rupes, alta virgas quadraginta 
mii quinquaginta, ad cujus pedem Cousa rivulus 
iluii. ln extima valle conspiciuntur rudera veteris 
ecclesise, quaa, sicul et ipsa vallecula tota, nomen 
S. Florinae tenent : iq quibus varia <|uoque monu- 
menta sepulcralia uumerantur, opere antiquo labo- 
pata. Creditur autem ecclesia illa circumjectis vicis 
parochialis fuiss,e : eodemque singulia annis, prima 
die M ■iji. ipsius Sanctre reliquias deferuntur pompa 
processionali ; eo quod ipsse solitae fuerint ultro in 
pristinum looum reverti; cum translata in Mozariam 
parochia, ipssa quoque eo essenf translataa : idque 
durasse dicitur, donec meliori consilio decerneretur 
pompa ista annua, qua Sancta loco sibidilecto siste- 
retur. Experientia vero compertum est, quod si ad 
egressum procedentium fidelium coelum forte aut nubilum pluviumve, aut grandine fcetumfuerit, flante 
subito Boreatotum serenetur, ut appareat gratura E 
Deo esse obsequium quod ejus famulaa exhibetur. 

3 Praedicti accolaa credunt antiqua traditione, cu- 
jus initium ignoratur, quod Sancta hasc fuerit indi- UmdewuOr 
dem oriunda : neqfue tantum causa tidei, sed etiara ^/^"* SI - 5 
pudicitiae, persecutionera passa ab infidelibus, cas- 
titatis a^que ac religionis Christianae osorihus : e 
quorum manibus elapsa fugere solebat ah Extour- 
gouxiensi vico (patria verosimiliter sua) ad hanc 
valleculam, ipsius nomine dictam hodie, per sentes 
aorupes pene invias. Accidisse autem serael aiunt, 
ut cum jaro pene manibus insequentium teueretur, 
ex unius rupis, ad quadraginta vel quinquaginta yir- 
gas elat;e, pra-cipitio saltum per aerem faciens, iln- 
dem impressum reliquerit sinistri sui pedis vesti- 
gium; sequetrans Cousam stiterit, supra rupem al- 
teram in ailva positam, eique pedis sui dexteri ves- 
tigium impresserit ; prout utrobique etiam nunc 
cernitur, et gemina cruce defixa notatur. 

4 De modo ac tempore martyrii nihil habet vi- Tcmptu vitx 
ventium memoria : crediderim post Diocletiani per- mcertum, 
secutionem, quando Alemanni et Hungari Gallias 
Lverunt, atque imprimis Arvernensem Provm- 
ciam, floruisse Sanctam. Quidquid autem hicnotavi 
accepi, ipso in loco existens, aDomino Vicario Ar- 
densi, qui rae videre fecit Reliquias et iinaginera F 
S. Florinae, cum pi.'dictavalle ac rupibus ad eara- 
dera spectantihus; itemque a Domino Parocho Ar- 
densi, qui praesens adfuit quando Reverendissimus 
Claromontanus Reliquias Sanctae visitavit ; nec non 
a Preshytero lllius nepote, qui singula ut istic in- 
venta sunt ad meraoriam meam scripto excepit. 

5 Bactenus Branche, qui si ipsam quoque orationem, aque ac gemu 
in Breviario San-Julianensi repertam, curasset nobis etcausamar- 
descriptam exhibere ; non video quid ad diligentiam ab ,jr 
eo collatam addi ultra potuisset. Ad tempus quod atti- 
het, vanum videlur divinare : cum eliam quinto seculo 
multi in Qalliis pagani superfuerint ; et, si pudicitise 
cansa mortem fortassis oppetiit Sancla, potuerit ei co- 
rona martyrii etiam serius obtigisse. Florinae nomen 
Romanum est, diminutivum a Flora, nt ante occupatas 
,i Barbarit Gallias vixisse illa ibidem potuerit, paren- 
tibus Romana lege ac lingua viventibus et utentibus 
nata; potuerit etiampostea floruisse, in pace ecclesia- 
riiin, etiam posi Imperii mutationem : nec enim lianc 
continuo secuta tst linguss ac morum mutatio, prseser- not. io 
/<•;/<• in provinciis a Behjio uostro, unde Franci in Gal- 
lias fecere transitum, remotioribus. DIE PRIMA MAJI. 49 DE SS. JUSTINO, SEUJUSTO,MAGNO, ISICIO, PHOCO, 

1N NOVEMPOPULANIA. D, P. I MAJ1 Bigorra urbs 
Bpiscopalls: r. memorla ho- 
rum Sancto- 

i inu ilpud 

vetercs : an soeius 
S. Clari? Bigorrar^jo (cujus populi Bigerri. Rigernones 
et Bigerniones ab antiquis appellabantur) adja- 
cel PtjrenxU montibus, in Novempopulania 
Aturumfluvium, Comitalus titulo honorata. Tn 
ea jir i ,., Bigorra civitas, urbs olim Episcopalis sub 
metropoli Ausciensi : cujus mentio fil in antiquu i on- 
dUk andeetnolitia Episcoporum quorumdam anttquto- 
,,„„ habetur , Ex his Aper Episcopus Bigomtanffl 
civitatis memoratw in Agathensi Concilio, pro quo 
subsmpsitabeomissusln&nmsPresbutffran. dvi At 
Concilio Aurelianensi n interfuit Julianus Episcopus 
civitatis Bigerrica , circa anniim dxl. Dexn sub 
Gunlramno Rege Concilio Matisconensi u subscnpstt 
Amelius, Episcopus Ecclesise Bigorritanse. Ante Itos 
ver oEpiscopo&unuskntom&riusnominaturaSamma£> 

thanis in Episcopis Tarbensibus : nam civitas I 

habetur M10 ,/„ mqnronnn c,, r ut ,'l Sede* lv 

irnaldus Oihenarlus, in Notitia atriusque I asconm 
1,0. $cap 2. posi memoratum Antomarium mterpontt 
um et Licerium Fausti discipulum. 
ZVerum et Justinum, aliquibus Justum, suggerunt 
antiqm MartyrologiiHieronymianiapographa: exhu 
CorbeienseParmexcusumeumcumtnlwSocwUa 

,„.„■„, : Bigorra civitate depositio S. Just.m bpi- 
scopi Magm,l&io\ t Pboc\.EpternacenseistMolumha- 
;,/■ BecoracivitateS.Justn,.^^.^--- 
Be-orra civitate depositio S. Justi Episcopi. Eadem 
sunt in codice hucensi, sed civitas Becora scnbitur. In 
aHop ervetusto Corbeiensi necdum excuso sic habetur . 
3 rr acivitatedepositio]fe.JustiEpiscopi,Magni. 

InA ppendiceMonis,apnd*Mwnd tetBoswetdum 

hm memor ia proponitur : Item depositio S. Justini 
Begorra civitate. Idem, citato Adone, tndtpatur ettam 
a Ferrario. I» ipsa dimesi Tarbensi, versus Seplem- 
trioue,,,, visitur in mappis Geographicis parmcia S. Jus- 
tini , P robabiliusabhoeSanctodenominata : de quo <<- 
ZurlocutusS. GregoriusTuronensUlib.deOlom 
Confessorum cap. 49 his verbis : Infra terminum Beor- 
ritaUurbis^invicoSexciacensi S Justinus iPres. 
biter ouiescit : at Martyrologia Episcopum fa 
£/k cd e S. Justino ejuwue Sodis hactenus repen- 
musinantiquismonumentisadservata. .■ 

3A«io»iU*^ii.-.m ,, 8HW Aautantca. 

'LuejusFitaMS.iquamproiJunh^tamusn^ 

Evangeliiprzdicatiqnem missum cum sociis Just 

Severo, Geruntio, Polycarpo, Jona, Bablha . **r 

teiflni^ayto «Wustinus, de jue «W *»«■■ 
Dubitatmemaugereposset S. Eutahxparochiahs e* 

c /,. s , r Bunln,aLe- ubl UgitW vetus wscnplw. ab llu- 

romm0 Lopex in Metropolitan* nm Burdcgalensts 
r 2 'Zionlhisverbi* rrtala : Carolus Magnu. !.:m- 
Sm fundavit, et retro altare septem corpora 
sancta imposuit, qui P ro fide Christi martyrio coro- 

. lS „„t . l u.„-„.n««on,in..nnt.C..,u, Ju.tmu.. 
Gerontius, Severus, Polycarpus, Joannes et B 
lius : additautem ,,,<, //—/„», -y-' -'" '■"'"'• l 
sin-ulis annis, Domimca priraa p0*t festum S. Ua- 

r i in processione solenm circumferuntar A 

eiistimo ipsos Burdegaienses facile """'"^ 
.corpora hic dici pro porU aliqua notabth mgufr 
rurm nequetotaliu eccUsiis, ea apud se servari 

rmtibus probanMusque, troversiam super jsorum 

ventate moluros ; quod Uerum diccndum cnt u IWJU8, 
Maji T. I U bi agetur de S Qerontio. Quanlum vero attmet ad 
S Justinum et socios ei adnumeratos, venmni ne u 
timulomnes eum $. Claroin Qalliam, et quo tempo 

rtum mihiessefateor: ipsum tamen Justmum non 
libenter in duaspersonas dislraxerim, nulla cei 
apparsnte. Quin nec ab hoc dtoersum* 
eum cuiinvenituraflictafobulosissima Fita.etexSan- 
ctora li Bernardi Guidonis impressa apud Phthppitm 
labbetom. 2 Vo»« «MWk. W »79, sub hoctttulo, 
Vit. s JustiniConfessoris, oujus corpus m partibus 
Vasconi»,invicoquiYOcaturPartiniacus.Q.iemv« 

«ta addatun cujus tranaitu celebratur pridie no- 
nas Maji; emnino wmen existimo quod pro dte Trans- 
Mionbteu Inventionis supposueril Bernardus dtem 
tram itus t cum neutrum determinaret quaiscumque 
l„„ S ed solum in fine jubeatur ostendi et legtpri- 
die Nonas blaji, ad confortationem oranmra tide- 

^TEtenim Partiniacensis, non vicus est, sed regittn- 

cula C tili insignis tiiulo, vulgo Perdiac {dtversa 

longe flPartiniaco vulgo Partena^ in ' uto Pw- 

tov LeiJ 2»n fltt" «« Com«WM fe^fleene, . ,a 

,,„„ ,„,■ ArnaW '' ™ in gratiam rhtnont fUU 

Beriardirescisst m • partitione vtdemr etauieee 

H^cautem regi vla, ad extremumverm Bigorrw 

etT arbamangulum, continit ^tmSJusttntS^ 
censem Turonensi dictum ; ubi m.iuimn medto alL 
,, fC flto, ccaeienetnven«ie/evfl^«ecerpor«,reeto^ 

anm^ /"'■ S iim T Ul Zl U Ze 

q tum antiquitus ej^ * * <>"" - 

lentttr vit» Acta, fuit qui, silveex »,,,!,■ ,,,,,*,, ns ,,.,,,,- 
Zculis, sive ex inge ■». comptlavti Legendam 

SieNona. Maji, - TTJ£2 

rl^am,cujussuprammmtmusettocsatt8«l 

Wojstmexhiberi.utcitraopem tdtscw temfabi* 

Iokii cssc intelligatur. 
5* TgodieitnrJ^ r.h*l«»J 

£r*'i*w «* ;■;; 

,,„„ , '— .-.'»"." 7" 

, ; , ,,, ,i„ ■ ■■■' s. aii m 

,: ,,„ ,,,, ,,■ '.-■ i "■ '■''■■ "'■;:,"•"' 

;,.,„ .»,.., "'•■■■" ™ : 

■"'"'-■' '":::;:;",:',, 

:;';;;:;;:;:;,:;,;:■.:;:■;.■■■.■ „,^— 

r°, : c, ' '•■■ '■"•"":; •;■"'; 

"■ ,.„„.„,„ ,,■"■' ••■'•" " '"''" 

S • 

ff^-VS ::;::,;::;:' 

'"":';:'„ 

>'•■"■'" ;:";:::;::: 

itmmrtm '■■■;'"'"":,; 

:::;;;:: afSrt- ' 

dinem faciant. 7 q an U • ujut 
i ua ndtffl Quando ol" 
rfetiir poii 
;,/.,,,! ii i ula 
, orptu ln- 

ri niuiii, 
E ,/ i iinfabulo" 

ta ici '/<'". •""■ 
fuj Ato *" /,,i 
, .,' , iderl .<y- 

nopiiffl DE S. JUSTINO ET SOCIIS 50 A 65 ,_-*»*■. «W^fSS ^lLTnil^^ 

,,,. lel ' i ,ad Ityrumf "' w * , - „ .,,„,„„. ..„,-., fpso fo„. jwr A„. populania, depositio S. Justi ■ '; " ■£ 

fumgr multiplieati lo. |i ZTv tZ 

n ,.,,„,,<,„,„,■,„,,„ - ■ Natabs.apud 

Vicum Par ac aVa! imfimbus; quiapri- 

„„. Bvangelii pnedicatoribus Chnsto per semen 

,,,„„„■ Pl gen.fide.d>ssem- 

I* ardore, pro Do I Serv. „ gtom n>»Ua 

feeitetp M ^ T ™ jan °J ^ 

,„■ bilite. usummavil Q* « «» 

I „,,.,., pr«ftw Sanctorali acceplx, •' ™lm .„ /„„ '«*«M ;utexipeoloco,perAus- 

n ostriCoUegiiPalresadquo, lilter , 

',:, lel «r„F««.Wr«S ustatu-a 

,„,„ ,,,„„„„„,. « memori* fideique mracuUs, nqm 

S/U '«««;■ T fl fLi„"l 

,,,,„„„ SS. J/«„»< ./„,„.<"<""'• 

SS**_.*- «■*•' " 9 •'";;;■' 

,,,„, „,„„„,■ K <-'"'•"" '-,""'" -'"■"" ""- 

quis. d. p. DE SANCTO BLANDINO, 

1N TERRITORIO GALLIARUM MELDENSl ▼IDB APP. 

r, .ii m „ i 

NOT- B A; ndmM «Sowwflp*. inSupplemento Martyro- 
logii Gallicani, cumdeS. Justo sive Justino 

Bigorritano egisset, ista subjungit :In tem- 
^torio Meldensi S. Blandini, itidem Con- 

| (lll - .liii iii <■■■■■!•■ ■" "" "'""""*> 9lt ? '" P^° 

- a b eiu tutela Quncupato, requiescit, co- 
liturque frequenti Bdelium concursu In registio 
tenehorumdicicesisMeldenm mdicatu, CapeUa b. 
B , ' dIni i- DecanatuCreiiiflcenii;e*a&flfcu <'"'""'• 

UmtoCrud pflfluiS. Blandini abesseseptem 

Qallidt :alii eumdemponunl mter Cressiacum 

monasterium. Ejus antiquiov memona est in 

Ms Carmelitano Colonue adservato, ex Trecensis Ecclesizw limdescripto-.itemin MS'Floranoet 

UartyrologioColonixetLubecx anno 1490 excusc . . 

.m/ffrwi etiom, Cflniitum, e; /<"<-««" '"/ 

icju. verbU : In pa erritono Meldens» S. 

1;i ;„ (hm Conlessoris. b /"'--' ff™ «« B 
mdcxl IXC..I0 pnumbUur CommemoratioS. Blandmi 
Confessoris arfrffcni wgueiittm u flfojf, •! """"" <''' 
CommuniConfmom non Ponlifirts recitantur. -_a- 
cfcnu5 d e ft oc Sflnctomh«flWpomtmui ^mv ; - 
flfaonus ^toiriwJ-reWeiiii- cccto Z^emiiwe C. i 
stelpostdiligenteminqumtionem inipso loco factam 
^nostrorumParisiensiuminstantiamquidquamrepertt, 

qu0 Sanclus hic nolior reddi posset. DE SANCTA ISIUORA, 1 i . APUD GRiECOS. , i/< i i- 
ffj Patrum 
lauiata ? A ntiqua MSS. Divionensia Menxa, quz m 
ioSocietatisJesu apud Petrum Fran- 
Chifletium reperimus, dederunl noli- 
Hamhujv ' dor», qu83 vitam m 

pace finivit, etadditur hoc distichon. 
I ,■ ( . . inimy irp&« MeXi • 
\i i ■' , ■ ' '»?*• 

CcbI) alveare terris relictis petit, 
{ \ ttp is operom sanctiorum, I id 
2 /, l08t er parlei Viridarii Sanctorum cap. 

| ,,. Patrum, recitans historiam Anonymse cu- 

;,;,/ ,-,"<< D« •*■'«• "/""' Tab^inesiolas 

•,,,„.. ,,,„„„» S a«cn7flle«i «fti diwmlus revela- 

am Sanctus Pityrum demonstravit Sanctimonia- 

lious Virgvubus,ipsam contemptni habere ei vexare 

solii -'" MS frxcobMiothecxAugustanx 

,.,.,„•,, ,, qnod illa nuncupata purit Isidora. W « 

p/ urfl o/im e^r-mpaflrifl/iaouenmt, eeroeimifteer co/ye- 

,,„„,„ ,,/,',, forw o.iouoi hunc elegme 

diem «ttoflnnuememoraretttr.citmproprium Natalem 

ignorarent. Hac enim ratione plerique eorum, quorum 

mfaciuntvitx Patrum* propter eminentis san- 

ctimonix mcritum, inveneruutlocumin lfen*iia< Sy 

naxariis, ul saUem disticho uno laudarentur quamvis 

alwdedie, loco, ac modo mortis nihil conitor. Rfl 

rttmsecuttiuiitLflflieriui, \ nbergius % Lanctcius, 

Scripton i S «atis quibus antiquiores testes 

a itosmo./emus poneprodticere. ^tionymeiflutew 
historiam referem Palladius, Helenopolita 
scopus, lib. 8 cap 42 """''- IU- 

1( . U1 p 0S t diebus, cum ab omnibus valde honoraivtur et observaretur, uon ferens Beata glonamqua affi- 
ci ebatur clamexiiteraonasterio : etquonam ivent, 
, ull ,,,,,„,„ i ocum subiverit, aut ubi obient, nemo 
cognovitin hodiernum diem. 

3 iVw//tti porro esl qui non videat, simihtudm 
,„,„,„,„„/,, a d calestia alvearia apis, cumcollecto opi 
rum bonorum melle, prscedenti expressam dtsticho, 
cum ,,„. uu us Sanctx exitu vehementer congruere. t 
Itaquenongravaborin fide Raderi, ei ejus qnem ips 
,, lnl \is Codicis, ex Anonymo6rxco,quem Latw 

(ecitPelagiusS.R.E.Diac ie f . im historiam *££*„„ 

V lenius et ab origine descriptam huic loco mserere, %tuUam J( 
qux in libello 18 n. 19 talis est, inter \ itas Patruma M ,„„,„„s. 
Rosweido vulgatas et illustratas lib. 5. Narravit S. 
i icopus, dicens : Fuil in quodam Mona- 
steriofeminarum Virgo queadam, quas stultara i 
ac dajmonem se habere simulabat : qumusque adeo 
talis ab omnibus per errorem habebatur, utnec ci- 
bum quidem cura ea caperenl Talem siquidem i 

,, vituii u! a coquina Qumquam recedens, totius 
illic ministeriiimplerel officium : et erat secundum 
proverbium aniversaa domus spongia, impletum o . 

se rebus probans, quod sanctis libris scriptum le- 
gimus s, quis ex vobis putat se esse sapientem in 
hoc mundo, eil -.111111- ut sapiens fiat. 

4 Haec igitur pannis involutum habens caput, ita 
quoque in omnibus serviebal iceteraa autem Virgi- 
tt es fconsae cucullis cooperiuntur. Nulla aliqaandi 
potuit hancdequadringentis Virgmibus vid< 
ducantem ; numquam per omne aevum suum sedit omn 
admensam: a nulla vel modicam partem panis ac- '" 

cepit DIE PRIMA MA.U. 

A cepit, sedmicastantumdetergens ipsarum mensa- 
rU m ef abluens ollas, hia solis alimoniis conti 
vivebai Nulliunquam fecii injuriam : oulla ipsius 
murmuraudivit: nulli aut parum aut Batis locuta 
est unquam. Et ecce, cum ab omnibuj itur, 

1U omn ium odio viveret, maledicta omniu 
h ,.,,., .,,: Pyoterio, cui hoc vocabulumerat, pro- 

LX««. batissi viro semperque in desertis viventi, 

st.itii kngelus 1» imini quadamdie, sedenti m 
Porpbyrite, affatusque esl his \ ade :ll! ' L " 

bennesiotarura monasterium feminarum, et i 
ipsisillic invenieshabentem incapite coronam: 

ipsamque cogno ce I se meliorem : quaa dum 

contra populum sola diebusac noctibus pugnat, « r 
numquamaDeor tn autem ......... loco 

neque quoquam aliquando 
peromnes urbes animo etcogitati 

8 Statimque ad dictum menasterium vemt, et 
,ps0 7"'"'" Masistros Fratrum rogavit ut introducerent eum ad 
:::;;:;:;;: habitaculum feminarum. Quem mo* .lli. ... virum, 

HMte, nonsolumvita gloriosum, verum etiametprovectio- 

rissetatis, cum Bducia grandi introduci fecerunt. 
Ingressus autem omnes Sorores desideravit inspi- 
ce ?e: interquaasolamillam.propterquamvenerat 

nonvidebat. Aitautem ad poslremum, Omnes mihi 
S adducitp, deesse mihi videtur aliqua. Dicunt 
Unam stultam habemus intrinsecus in coquina sic 
enim eas qiuc a.damone vexanturappeUant. Atiiie: 
lAhii.ite mihi ipsam quc-pie. ut eam videam. Quo 
audito supra memoratam vocare cceperunt. Qu» 
cum nolletaudire, sentiens (ut credo al.quid, aut 
tassia hocipsumdivinarelationecognoscens, di- 
enntdj S. Pyoterius te videre desideral i eratenim 
- ir fameeac nominis grandis 

6 Cumqueadeum fuisset exhibita, vidissetque 
pannofrontemipsiusinvolutam.prqjecit seadpedes 
ipsius dicens, Benedic me : quod rursus ad ilhus 31 

pedestunoet ipsa feoil acdixit.Tume benedio, Do- D 
,.„,„. OmnesSorores obstupuerunt, simuldi JJtrum. 

\,,i, \i,',i. lalem injuriam sustinere, fatua •■ 
enim quam . ernis El sanctus Pyoteriu ipais om- 
n i DU \ tis fatuee, nam h»c et vestra et 

im vocanl illic matres Bpi- 

dic . mer tarinveniri '■■'■> oam ' „,',„„„ 

ingulaa •■ ai agnotctmtitw 

propi ' ntes Uia enim ibluens sordes catini ' 

super ipsam seeffudi e diceb I : ali i vero colap 

e ,,, - epe a se v. i d mei abat . ftli i na 

ipsius sinapi impletas a se esse defleb it ceteraa 

quoque d ' injunas irrogasse. 

quibusomnibus Sanetus ille fusis Deoprecibus, 

: Post paucos autem dies, non ferens ill i I m ,,„,„,,,, 
tam suigloriam, tanl i n len S ilJI '- 

n0 recumulari,gravariquesecredei 

singularum, egress i esl de mon terio .11 :cul 

,., quo iei it, iii quem se immiseril locum, vel 

ii Lefecerit, ad millius potuit notitiam pervenire. 

Quis tamen finem illi, licel D i "'"«■•' 

ctissimum ' l ' auteml benna. Vifl insula 
, r mam Thebaidem, juxta Stjenen Porphyri 
, : abEusebiolib 8cop.i8 ticilur ei eineadem 

Palladiii ip 77 inteUiQilur omnino in- B 
habitabih ■■ " '" herbas nhieHretad victnn 

,„,,,,,,, uiitui •-" Abbas Posidonius. Qitod vero al- 
tinetad coronam, quampro indicio latentis Sanctm 

■ hanc Palladuu 
lanui Horvetus redimiculum verttt, sl 
/„,,, • necenim videtui hic intelligi deberesignum alt 
Idivinilus ostensum Pyoterio, cetei msconspi- 
cium; ted ipse ille vilis pannus, circumcapui i 

dutinguebaturaceteris t ex usu monasi 

i ucullatis. DE SANCTO AMATORE, 

EPISCOPO AUTISSIODORENSl 1N GALLIA. i n. AN. CCCCVIU P lurimi Sancti iutis iodorem '"•'"■ 

\ se habent venerationem : inter quos sunt 
priori ' cilicel S. Peregrinus prt- 

dusaddiem tvi, S. Mar elhanus 
Kaddimxm,*. ValeriusIII el S Valerianu 
^adrfimviS^Eladiussit-eHelladius^ od diem 
,. \ ma .tor \l,dequoadhascc Kalen 

mnibuspeneSacris Ums t quorum 

I 

,/„,,, quibus Eplernacense, ante 
utplum ■ ; ""'" ' 

dor. civitate ' 
,.,,,,, r / Blumiano latius hoi pltcantw 

ia civitate Autissio.ioro depositio S. ^raa 
Episcopi. Titulus Co additus ab l suardo, 

Bellino et aliis, cum hodierno \farlyrologio Rom 

Basrnca Alii.en i 'eceni tctis addunt ma- 

iutissiodori , ie logia, utiet Pel\ \ talibuslib i ■■■■ 114 

constructa. s , .,,, s an tiquum veneratit 

tim um exhibet BasiW . tutit 

n et cuUum ■ i ttai historu Epi- 

„, IIIW Aulissiodorensium.a Philippo l 
tiqu u MSS.eruta eltomoprim S i i 
,,/„„. i nq uaad ActaS. Aunani(qui Ecch 
siodori przfuit l circa annum di « 

cantur Litanix ab eo constitjits """" 

oito celeh Kalendie Januaru Ba- siUcaDominiGermani, Kalendi Februarii I 
Domini ^matoris, Kalendis Martii monaaterium 
Domini Mariani, etsU i ^dem S. iuna 

nstituit, aquibus l igWxin BastUca 8 Sla- 
phanicttm JbbaMu "■'' ^gulis - 

modo : Domini. '"' "' ' 

ium Decimii 

et moi m I 

„s /uii 
iumdeSS Philip 

continuat 

2 VitamS. '"' 

Presby ter,rogatumemorati 6 

illumeptsi I 

ctenhano Presbytero, ku\ '' ' 

pll inDomii iam salutem. rua to- , 

Sa, compuiit 

Samsuper, '"" " 

Lpond " . 

. nitumtibie 

cind atur Qobihl e <i" 
ramquidempros, blec uratylo, quidam au- 114741 S2 DE S. AMATORE. 

A ten,„umerisse rhvthmisve ac cantibus versuum «.«££ %**£^IZ2^ ° 

.™.« t ... delectari latentur. ErgO, ut omninm votis occurre- e, l,u,c t ,nU«Um 1,1, „ , -';,,,,.,,, ,„/„,,„ 

rem. et nullus suo nesi.lerio framluretur, placmt tndelur, ex mt. truta A - 

mihi. utVitas beatiss, , onl « qnasdan, ««,»..« £•.*-£ «£ ^gSft &,** 

;;;;!;; ;;:;: ^^SLTC rr .., . £*•££.£ 

,„,,„ Bpiseopi vitam in vemmm qualitalem com- fi MW, - «< ««• »»»'»» «**"»" 

K S3S-5 ^2£ r. -'-■ « yi- »■*■ ';'':;:::;;:,•::;;;:;:;;:;: t— 

'"",' " ; " 1 rai : r .■■ r __* « * otoat. Qux ibidem _ temptre Sedti «dj«m,untur, mox 

;,:;;.!::;:;;,; ',-,;. *:/»«!». ^: , « _« «■*«*■ «•«■ -** 

'" • ; ' UUraiectino S. Salvatons, cu, non absimle extal Co- 

'" | D mino beatis8imo e( Apostoliois infulis deco- M. 4 1 P-Mi ^imfl^; « 9» fM prfe- 

ri ; ., ,„,,„„,,, unario Bpiscopo, Stephanus rem, et quidem stylo ntutato, ediduLaurentiusSurius 

„,,!•;,,,•, ,;.„ I Deeirsis litteris irroreHquis ^ectorem amandat «*«"*•<>"£ 

, „, .,..,„ quodsanctidesideriiardorsum- Tertium censeri posset, quodmonachus Altissiodoren- 

alaSt ^endit, lu toius approbavi. Est sis profert in Chr fap., IW. -""""«- 

BV0tioni P g n „,, propositom, virorum opina- cusa folio 5b .. 60, quod descnpst Bellovacensu lib 

20 cap. 13. Qunrium compendtum vpsx Anttssiodori de- 
scripsimus ea MS. perantiquo Carnotehsi, quod pluri- 
mum laudabat, qui nobis tbmmunicavit Georgius Vwla, 
monachus Autissiodoi'l ad S. Oermanum, vir in anti- 
quitnte historica eruditus : qnod quia illustre est Sancti 
encomium, et aliqua alibi non indicatd continet, instar 
elogii proponimus, hujusmodi verbis. 
6 S. Amator, Autissiodorensis Bpiscopus, inju- adrliat U 

seripl 111 itin 

Stepfn 
Prhbyter fcissimorum Germaniet Amatoris florida? vitaa no- 
biles actua describi : sed ad eos lepidissimi callia 
Lturintentio,quipossuntvirtutum lumina 
aquiparifi afflatibusinspicere.Verum eo (cujus iners 
jenium gemino rigore torpe^cit; et lingua bal- 
butiens,faucium inter rancidulos cursus squalhdo 
sitis impedita pigore, nonloquitur, sed potius stridet) 
quomotlo potero divinitus inspirata virorum san- 
ctissimorum munera polito expedire sermone, qui 
nec privata possum bumano casu congesta negotia 
,.. piii are I R diculo, ni t >!lor, ac inexplicabili ludi- 
brio 8emel impendit, quisquis ultra viriura suarum 
possibilitatem onus assumit. Nonneferarum secta- B venili artate litteris optime eruditus, coactus est a A ^f n v,tx 
parentibus virginem quamdam desponsare. Sod cum 
tempus copulationis urgeret, se mutuo exhortantes, 
votum virginitatis fecerunt. Et ecce Angelus adfuit, 
qni duas eis coronas attulit, propositum laudans, et tore . 1 inmii captio a industria formaverit, audax ad perseverandum exhortans. Porro puella Virgi- temeritas pessumdabit 1 Numquam tiro victorimmo- 
numenta parma, quaa est picta, gestavit, si eum 
doct a 11 exempli manus non instruxit. Num- 

quametiamaerissibi concej iim patulum iterales tu- 
tius resecavit, cuipra3yUduKpennigerma,ternonfue- 
rit. Jacebit profecto fluctuum elisione truncatus, 
quisquis su83 procacjtati 6 ns auctoramenjtp, indo- 
cilem ratis dexteram ingerit clavo. Slc unusquisque 
in diversum imperitia? hamo inscinditur, si docto- 
rum fevoribus minime adjuvetur. Bgo, beatissime 
vir, quaaso, ut illa mihi culmen apicis tui imponat 
qua. facile me posse perfl ■ ire non dubitat ; si tamen 
<•! 111 hocopere, quidquid illepideaut infacete rustica 
garrulitas digesserit, aquanimiter feras, aggrediar ; num coetui se tradidit, Amator vero in Clericatu 
tanto praeconio canduit, ut post excessum S. Ella- 
dii mereretur in Pontificatu constitui. Factus ergo 
Pontifex multis effulsitmiraculis ; cascos illuminans, 
I lyticos curans, mortuos etiam ad vitam pedu- 
cens. Cum autem multos subjecisset jugo fidei, tum 
exhibilione miraculorom, tum ex instantia pra.di- 
candi; videns parvam adhuc ibi esse hasilicam, nec 
posse capere Chistianorum multitudinem tam ingen- 
tem ; petiit a quodam Autissiodorensi cive, Rnptilio 
nomine, ut sibi concederet domicilium, quod intra 
claustrum urhis babebat amplum et excelsura : 
et statim abnegavlt. Sednon multo post gpavissime 
infirmatus, Sanoto annuit quod rogarat. Tunc vir hitnt damui 
e.i siss. {..II I lllll.is UIJJBSSeril, tt.qu.ll.-i-iiiei i_i«3, «jj c n-umi , ...... .....v„., _.-._.-..- -! --D-- 

etfaciamqu» paterna infert ac jubet auctoritas. Dei eamdem domum Basilicam^ consecravit, in qua 

Valeinlongum tempus, Domine Papa. Hxc Ste- postea S. Germanum tonsoravit. Ha?c est hactenus 

,,/,„„„, basilica, in honorem Proto martyris Stephani Chri- 

', Comparavimusnobis Legendarium pluribus tomis Btianis populisfrequentata.quamD.Willelmus.ejus- 

in pergameno conscriptum . sed, quod hactenusindo- dem oivitatis, postea Parisiensis, Episcopus, destru- 

luimus, defuerunt Acta Sanctorum aa quatuor priores ens, ecclesiam mirahili opere fabrieare incepit anno 

menses spectantia 1 nuhc vero usui nobis esse incipiunt, Domini mccxv. AmatDrdeniquef.dirfwi.rn^ptuN-, fiim 

dum exhibent Atta Sanctorum od M.nuw et seguentes sibi imminere obitum pr»sensisset, Clerum et popu- 

septem menses pertinentia . ex quibus, et duobus aliis lum convocans, thronum Pontific:ilem ascendit : et 

codicibus nostris sati* anliquis, itemalio monastern S. inter manus obsequentium Clericorum emisitspiri- 

Mtuiu- Jiotiiiniii-,. Vitum S. Amatoris damus : quam tum : quem quidem beatum spiritum viderunt mul- 

eamdem reperimusin MS. membranoSerenissimse Chn- ti in specie columbae ab Angelis in ccelum deferri. 

slinsB SueCise Reginse numero Nl eignato, itemin MS. 7 Ad ordinandam vitte a S. Amatore ductx chto- 

\ j 1: Hi, quse cum nostris MSS. conferrenon notaxim, circa mortem ejus unicus charactcr temporis 

videbatur operst pretium x t cum passimoccurrereeamdem cilrrtnr in Actis infra num. 31; ubi dicitur defunctus 

cognovissemus ex Catalogo Codici* ]I3. et pluf&Hm Kalendis Maji feria quarta. Ergo noh anno ccccxxi, 

alibrum, Petrui le Venier Pamitentiarius / ut Monachus AltiSsiodorensis et alii posteum scripse- 

Autissioa'orensi& (cujus humanitatem et erudilionen. ipsi runt : tum mim Kninni.r Maji incidrrunt in diem Do- 

Autissiodori anno mdclxii experti fuimus, et iltustrem titinicam, littera DominicaliB. Nonetiam ihcidit obitus 

r/tis hiHintliccam sumus admirati) habet eamdem Vttam <"" annum prxcedentelh, \\ istius seculi; quem Sam- 

in ires partes distributam, cujuspru»' capiteprimocoii- maHkahi sub dubio in&icarunt cum ahno ccccxvni; 

ctudit ut, duas sequentes partet f tn duo capita singulas quem,cum Philippo Labbe et aliis, necessario assi- 

dividimus. Censeiviristesummijudicit,scrtptameam gnandum morti S. Amdtorii arbitramut. Tunc enim 

cyclo F UorhMS est 

I Maji fe- 

rla i, . DIE PRIMA MA.H 53 anno 418 cvcb Solis vii, Httera Dominicali F, Kalendse Maji De ejusdem appariti a S. Mamertino, p 

......,...' ,.,.„., w.nm nnnrt.im. ouar nif/o Abbati Autissiod nsuU Vitam illius San< consecratus 
anno 388, I: ad nuptias 
destinatus 
elrea an. 3G4 natus anteWk dicitur An- 

(inchiam 

profectus corpora SS. 
Qulrli 

Jullttm de- 
tulisse, com/unertinl m r«am»fafn feriam quartam, gu* o/r/o 
£itna i incidii pgst lertiam Dominicam Pasehse, tune 
vii Aprili* celebrati : adeo ut S. Amator potuerit 
modc post festa Paschalia iter assun in urbem 

ASduorum, atque reversm fuisse ad propriam Sedem, 
„„ in A.ctis explicalur. Tn i ! wcoporum Autis 

siodorensium anni Sedis tribmntur triginta, cum 
mense uno et diebus v : proinde eonsecratus fuisset 
Solennilatem Annuntiationis Deiparte Virginis 
ci Ghristi incarnati, an. ccclxxxviu. Ethactenus qui- 
dem satis apte omnia : sed merii ' in dkta his- 

d dicatur S. Amatorfuisse temporibus Con- 
staritii, et Juliani Apostat», atque Jovmiani Impe- 
ratorum. sub Pontiflcibus Romanis Felice, Dama- 
so.Siricio atque A.nastasio. Nam primo, ita vixil snb 
Constantw, Juliano, et Jovianoseu Joviniano Amator, 
ut etiam ValenHniani Valentisqnt fratrum et Gratiani 
transcenderit Tmperium, ac demum Valentiniano fu- 
niore et Theodosio magno imperantibus creatui l 
pussit, mortuussub Honorio T ■ '■■■ Deinde t 

nltra prxnominatos PonUfUes (a quorum numero aon 
erat excludendus Liberi ! lice II mortuo aut abdi- 
cante, rursum verus Pontifex) vixii S Amator, eliam 
sub Pontifkatu Innocentii. Rtecautem ideo explicanda 
, n , constarct ab historiss prasdictx auctore erra- 
tum in aliorum Episcoporum Autissiodorensium gestis 
simili modo anticipandis. Deprima S.Amatoris setate, 
certius videmur aliquid statuere posse ex tempore nu 
pliarum ejus : nam utei ' "'"" ' 

,,,,,,, g Valerianus sub finem Vit& s««, ei mox S 
Elladius successor eumdem consecravisse Levitam, num. 
7. Ex diceridis autem ad t itam S. Valeriani, hufus 
morti, et ordinationi S. Elladii assignandus est annus 

CCCIAIv; i>roiiid,- vnlrlnr S. AmatOV anlr CCCXLIV, 

natus fuisse, et mortuus ante annum a ptua- 

%Mirandasunt t qust Romae descripsimus ex Legenda- 
rio MS. Cardinalis Barberini, et alio MS. in qu 
tituh 5 prsefigebatur : Incipiunt miracula SS. Quirici 
et .1 ittse, qu b Teterius Sophista eorum servu 
ediilir. decorporibus eorumaS. Ama^ore Antioi 
repertis : post quem titulumista scrUtuntur. Quoniam 
SS. Quirici etJulittn matris ejus venerand i , 
diverso quidem relatu, sed vero ct pari mart; 
constat esse nota populo Christiano ; de in uperabili 
miraculor.im suorum profunditate, quibus in s< 
disponenteDeoclaruerunt, veluti quemdam rivulum 
deducens, pauca libare curavi, et ad hon 
clesiaj sacris paginis indere studui. Annoruffl igitur 
multorum excurso tempore, post perceptam mart.v- 
i rii coronam, sanctus Araator Autissiodorensis Epi- 
• scopus, clarissimo viro Savino comite, fines Antio- 
chiaB peragans, sacratissima»corpora illorura Christi Abbati Autissiodorensi, consule Vitam illiusSam 
/tprilis De bra\ ' S I 

tempore Caroli Magni delatis od monasterium 
no ni diacesi Catalonitt U 

lclii s. l \Larigri\ . fl Vincentio l> 

n, ,, o ' olli ctis, 
Magna fuii in sacris officiis communica 

s, 'inni, ZVi censis et Autii " ' s '- ff< 

Virgo, cujus corpus adservatur Trecis m 

thedrali,etiam ini I nsisolehat sub ritu 

duplici coli, uti infra a ' Mltui festum n tffl/i " 

lur : vicissim autem mE ' r 

comm morai i S. I • Episcopi, sicul in ■' 
,,,, /■ , quo ■■■'"" factum est ut habeatur S \ 

tor Episcopu9 Trecensis, el quidem primus, quemad 

modum videre esl apud Camu Hum i i Promp 

sacrarum antiquitatum 

Nicolaum Des Guerro ' ""• 

314, Sammarthan is, et ali D 

m i roai d n CultUi cjus 
■ lesla 

Trcceii^ MTA 

Auctore Stephano Africano - re bytero. 
ex pluribus codicibus MS& 

CAPIjT 1. 

Ortus, studia, sponsa obtrusa, et relicta 
Assumptio in Clerum. 

A.mator,virsumm» castitatis splendo • \ 
,-uiis et Bui qualitate vocabuli De , 
dilectus; parentibua nobili 
segmenl ,: "'" 

;■ Pr ' ! 
Usiciolaest nunoupata; quaa non dissim I 
de numero Proceruni I : 'usium procr 
Horum profecto supellex ac patrimonior po 

njBstimabilia fuit.Tantaigiturlocupleta 
rum ejus bonis parentum i ■ ••" P ra latltu : 

dine eorum et regionum 
fuerant, quantitate " ■■ nul J a 

prolesfuit, q b facultal ; 

tur, nisiprajdictus Amator, virDeipr b ip- 

siscunabulis pr©ventus atque repletm Son i itup 
tenerediligentes, el cum summa olicitudims dili 

gentia educantes, litteris non solum c umbus 

Qliberalibustradiderunl l 
quoniam Deo fuerat dedicatum, ita mtra bi 
tempnsomni im doctrinam et d 

ecuturn, ui [■■'■ -:iruni adin 
tionumschemata,oratorumenthymemai pepi- 

torum d mata, Pb E tfoblllum •!■ 
rontum 


\nstrul 

illoui 
./,., \pUni ■ ■ 
F ,•!,::, pPr agans,sacratissima.corp,r, Ul,.!,-,, ui.u ^uu .» , disputatione pe . 

c ra tia reperit : qua? cum magno cultu, redienb, in 'F 0»-o k 

part.s galli* attulit, ac Austrica, urbi delata, solo mtusenarr tantum pueri brachio Sancti Savini prewbus conces- 
so, in domo qua isdem Praasul meritorum glona 
pollens a fidelibus veneratur, iterum honorifice tu- 
mulavit. Hoc enim incomparabile thesaurum a Dco 
civitas illa, multorum sanctorum titul 
sibi dari ideo promeruit, ut et salus corporum et I|S ,11,11 1 ii ^.x. 

m eodem temp 
n ribusprobatissimu | 
rrito ime antefatumjuvenem p 

rabaturine 

, tantaj 
Cumqueperdiessingulo nplin» pi a 

Q , vattrla 
\iur, sibidari ideo proineri.it, ut et salus corporcin e, ^, • rf „,„,,. 

animarumindepopnlosuo pervenat : etDe, ord - 

natio. ,na idem Martyr Neversmm pater futnru, «™™%SJE* ••* im r ' tCredo 

erat. ea interim servatrice, quandoque hrtm assi- ta ; /™f ^ c _ , H 

duasuisfldeUbuafleretAmen^, * •;, ■ 

Quirici ,t AHIto p* (h«. « «'«»««'• ' ' ." :' rmansuetudi, 

Noii, ad toc. Kafcnda. Maji. /•'- ■■' l "I°~ W*" ,et. i , 

•■■"• '«<- -II '•"• '" - f- <? ■"■'■•• ' ° d ur uvenem et & 

■l "Pl""»' '■•/"''■'-/■•■ " '. "■ l Di ' tis rel.-i i Oatboho 

toreAutierio&oriexcepto.egimutaAlmjtu I Bomsvnr. raeui» app| ,,,/ ,,„,„. m ( ronE 

•ii PIIANO 
\mi« »NO 
U U8. a /m/< nfl&iw 

,/ ( / miilii- 
mmi iiui di 

ttlnatur, I oMafa Va\ oua splendlde 
adduda I 

„/'"N 

S///M/ l"S 

„///, lulhln; 

I N /.' " JI/0 '"'"" 
K./fl / N" 

Innliinl 111 

ii, m di 
virginitate 

uula, M VITA S. AMATORIS 

anplicaret. Qtti ita pri.no, ,nun | 

nquam sim hifl rm 

aprmcipioeruditus Bs hocjampraafi ! «>pus 

Q0D destitit divinarum Scripturarum eumconfirma- 
.. Dominicon lidare praeceptis. hjbi 
m omnia clam parentibus agebantur. 
:; Cui dolesceret, el ad eam 

ttemperveniret,u1 matrimonio copul '""' 

adeum paren Cognitum esi tibi, Bh, quoa 

preter b ■ bolem non 

rmina propagentur. [dcirco, diie- 
parentur aiattende, el con- 

D „„1 devotioni ao [ue ardori cumspra 

ijugiumpuell 
l0 p0 is e i mundioblectatiombus fpui ei tuae 

propaginis per solennia 'tiarum emreno- 

Lerti mus, cujus ammus 
,,. , ndebatur; decliviop] 

i, bebatur;quam in mundanii suasionibu , 
oiaparontibus molesti ssime in \ ! <"' s 

mparentei ejus, acclive pronum 

Oariani praedicationibus ; eogita 

,.„„, ,,,|, !„.!■ ;ivpuell m,l."...-ii-iuj 

,,„ etnatalibusparemjutperejusconjunctionem 

,,, Deo deditam adse ularia declinare I Des 

I e i autemvirguncula Marthanom 1 

ul.in.nuicuTivitatis/Hrberrimisatquefamosis 

,„,, parentibu edita.Cumautemdefinitusnuptiarum 

,. mdum pactorum q m interse habito- 

rU m adventaret, invi antur d< morc cunctorum no- 

,,„ f Bm ili rnantur aedes, thalamus intra 

:i . ( li„ m splendidissima spatia rite construitur. I ujus 

pars auro plumata nitel alia vero co 

, eboreque lucido coruscat. Stat in 
pi lume . ol 
atur, cuuctarumque divitiarum 
illic copia reponitur, quibus ' n °- 

""" 

mai litur, qui ''""■ 

amictus ballhei gemmis astrin- 

idal etiam lacertos suppara prsecingunt 

| immi .1 plei vultus 

obuubunt, sicut ritus oc n imoruro Fue- 

1; nanorum. Tunc reverenti rimus juvenis tha- 

parentum auctoril itejub. 
j [nvitatur de m« re rcligiosoi um, ad introitum 

utconjunctionis 
.„,, 11 .minicis invocationibus confir- 

libellum sacr m 

.. 

, ffundere pr relh t, • Levi ai 

antum l!i 
I 1 aerunt, Sed cumjam 

pulationis tempusurgi 1 I 

ira pictura variatis ornantur, dum 

ijnici i.l.i tt tur, 

editur vir Deo plenus sibi divinitus as- 

.,,,, V erbis 1 Dic quseso, immortali 

pon di ,; dic queeso, 

. | 
ini ni nos effus ■ Cui re 

1 . , dilectissime, el uimio sum pro- 
,;,, terrore formidinis. * ui ru ns 

, iP 1 ti 
El uoc enim non esl imperitia deputandum, si 
potius potentite adscribendum, qu 
Pontificis suam in nobis pietatem eiercuit. Propte- 
111 si voluntati tuae Lnsidet, b >c munus 
mservare illtesum, nobis misericordia Dei praero- D E EPISC. AUTISSIODOR. 

,1.,,,,,,,, mea3 notitiae pandas. Cui sacratis- 

simavii respondit : Jam enim, dilectissime frater, 

exunodependemusapbitrio, et ideo.quaetibi Deofa- 
vente -..:it placita libenter amplector. E: 
scilicel bora nonjam 1 li se oblectatione fove- 

bantj S eddivinis potius alteputer eorum tes 
fruebatur ul sacrarum Scripturarum, non conjugii 
amatore a piceres. ineffabilis e. \n\ 

,,., qua uon solum nomina horumSan torum, 
,,[,.„„; tiam &coasqua1 merita. [ncor- 

,„,,,;, S oror Lazari Martha, Domino discum 

ium- 

is corporisque punl 
•„,,',. ii! ;l sibitantumsimplicempudoriscoronam 
promeruil hsc dum sibi as ociatum juvenem ca- 
atis proventu exornat, congeminatam sibi victo- 
rise pro munere palmam nobilitat. 

', iii,. ergo alternatim seppsece] tis Dominicis fo- 

ventibus, atque exemplis uaa radices dilatantibus 

perseverantiaj; inusitatus odor, in me.li.. .wu:.. 

ravit, non vulgaris, sed secreti luminis a Me 

diatore ,,.,),,;,,. cujus virgo repentinam admirata 

, „, consociatura sibi juvenem talibus per- 

cunctatur ermonibus : Narra obsecro, juvenis, cu- 

antasuavi MMU "" florum 

suavitatem hiems procellosi rig« ris adu ' El 

„,„1, nunc tanta inspirationisbonitas, in alienitem- 

poris metas prosilivit^ Ad hajcjuvenjs, Jam, inqmt, 

t m s, virgo, mentibus inculcavi, quaj sil divinaa 

sibilitas. Hicprofecto odor, qui est in 

DUS qo tris, non temporalium pratorum metis 

concluditur, sed asternaa Ecclesiaa campis vernanti- 

bus propagatur. Propterea oportet nos corporum 

nostrorum mentiumqui itam integritatem mo- 

ustodire, quibus se divina Majestas in 

odori bet, el castitatis amator per suaa crea- 

,„,,,. suavitatem apparet. Thorua igitur conjugahs, 

stra ti tantum c( unis consortium existat, non in 

mundanis iilecebris. Ego etenim c puellarum consor- 
tium ab infantia mea vitavi, el execratus sum 
mundi blandimenta, quibus a exor- 

bitare pudicitia. Et ut nunctuo affectui, virgo 
stissimisornamentispra?dita,pra3buissem assensum, 
non voluntas raea, sed parentum persuasil fre- 
q U ens impulsio : quorum nefas putaviju sa contem- 
„ ,„, perpetui patris, dum mortahbus 
I Qt i ra periun Isti soli indesinenter 

„, ulem te mihi conjugem praebuit, 
de q ua Q( ,, ai tibus, sed ccelestibus com- 

placen 1 ic i posl longaa confabulationiselo- 

quia utrosque s< p >r oppressit. 

6 Intempebl 1 autem nocte 1 M.-Deo 

dilectus ^mator, aspi. il baud procul a se kngelum 
con istent. ,i,lUS 

,„,,,„ Domini pietate conces rum 

,„ omnibv incontaminata mentis - proposi- 

,, 11 ogeli prolatas il ju- 

peculabatur oi . mtis 

. illa quasi per somniu 

^rvr dicta fuerant, <•••■ •• Eranl namque 

... excubante in obsi quium 

.,„,„•„,„ : «,u;r c.T.i.Mil. s > ■' '!":.■ y.Mvl.imtur, 

pros ' !l visione.. Altero autem die 

diluculo consurgentes, propter osten miracu- 

i„„, poscebanl se ailcillas Dei fieri. 
7 p ( as celeberrimis nuptiarum, 

,-, atqi QcordesaddS. Eladium Episcopum, 

qui i mo Valeriano successerat, gressus Vma- 

tor et Martha tendunt : et procidentes coram eo 
votorumque suorum d 1 depalantes, ille Cle- 

r i culll se ii | 1 bat, illa religiosarum numero 

sociari magis ac magis postulabat. Tuuc Antistes, 

considerans et cffusa 
ccelitus fra 
granlia \n 
proposllo 
/n mantur; UemquevUione 
Angell duplet 
sertum offeren- 

fis. d 

Dciude 11 S. 
Eladio Epi- 
scopo 11 DIE PRIMA MA.U. ss 

V considerans atque contemplans Dei eos amore 6 9 Hac iila audiens, qu m\m , aibus fue D 

Vart Ka,on~ y e J ipte? ejus dilecttonem vell, rclarem rat iuere] ™ 

£ ». EStam ti;«rbq .illum fuerantin! ■?*« 

Amatorcieri- »»«" "' ,, Lstimonialfum relieionis audaciam sumens, tamquam leeena gemitibus fren ». 

ctW orcftno-«r. cnnibus exonerans, Uiani cusumomaiium _ tppropin- «'• ■ 

/.mtiii dpvotissime iuncens ac socians. Perfeeto ua- uens, ae ro«w« n t f , 

' . li «limpidis- v «inq Ilustns. 

. C , " ■ exhortatur eloquiis ago ba 

Spotenti D ui ,os sibi immaculatos atote lac i pulchritudinera d< 

omnipotent L laramodo luctu ad iracundia projo 

mcontaminatos elegit. Nam vere, nm, raKin i ipiura fecit : 

parnniuiictionenrostratusEpiscopusmceroribus, ret. _>ugg< noni erg i i 

32_ S_S_ a ! =S 

5? a zsrssss&z : _-- ■ 

confirmationem, yolui _ui__ g< to unt, oe Li ti bI| irai habui 

wic e«rTfiti«imnuvenes, cosnoscerecui vos servi- .i»>.neiem, quiu^um i 

betib,s«iciaii--iiiiij"veuc», ^ b Snrlnta mim libens ornarcentis, Ia- 

pervenerint ■qnanimiter sustinete. Nu 1 l- ^ e "* exacer bansrepulit. minatus quodni 

bul riteto ?^^^5rjS?: estfn auTTum ornamenUs de, issen, 

lar.a longanimitatis vestr* hilantatera obfuscent Ladmissinocturnisuppliciter! 

sicdeniquebonsaretrbutiomsmercedem consegu, m;!:: ,, 

,,, Qajr editatis justorum esse particmes uuUaten 

Hocdicens,Deie_;citatusardoreAmatoremsanctiss. ? ( ( , . 

mumli. «iuiadmovit unnisten i su- ^ ^ . 

blimavitofficiis.Revertunturigituramboindiverso- » j i J ,,„,,.„,„„,„„ B 

rio gratulantes, et omnipotentis Dei sibi concessa U ^;~ ' 

iii iv. hoc jam ccepit, utpc P 
cau | i loca requirere, q io po 

■ ii,, mtem 

bat per dies singulos abje Mw;tl 

negotiis utilitatis ei rum, Sed ue 
ma_a_ potiretur effectu, illico ille doli mi 
Qfl qui trripitunspiril olethiferomorbo, 

qui membrorum compagem di et. Eranl au 

pni-r ii a tem amb ineullius remedii 'la 

Sanaucnen nvte^ratyUca. Dvrnones *&*£££ JKSSK 

m P um ' tutem.ei ostendere quantum I imu e. 

_S °S 

nee r.on tt opibus copi pulentior. Hrno a cultu- hucm mahtus vest 

: tasa: 

; ■*"_ ___ 

_ 

sr_i_" 

utnitoremsolisobnubilaret,etlucemdieipretiosi 8 summari miracula hymniferis vocibus collaudante 

ANNOTATA. 

a tfofifitr S.Valerianus G Maji. 

b _l/5. Bonifontis, largitur. 

c CTnuffl MS. nostrum, puellaa. 

d S. Eladius. aliti Helladius colitur * Maji. 

e MS. Bonifontis, lepidissimus. /w '•anor. (0771- 

munloi 
Ca/lcl_j ob vanutn 

01 ii.ihint, rt 
conjiujii 

iniim. oio. -ucharisti» Ub, a Sa, ^» 

Dommici baustu confir ovoluiss! 

bsati _ rom,tuncl D.qm_ 

si f- ■-"'• ri'"'' , . piu. 

airm us est : Da hoo cali angmnis D o- oseAmato, ir__,qus pactm-feast., ren 

^ol-tan^ 

vis quibus liie crassatur. r quawumuj/ 


30 ACCTORK 
STEPMAN 
APRICANO 
KX MSS. VITA S AMATORIS EPISC. AUTISSIODOR. 

, i n .« • satis Sit ultio peregrinis nuper locis possessis excludit. Ad quos D 

A quasumus. malum mahs retnbua, satis sit Uiuo p b i ^ a yobis feme . 

u, meritotui invaait. Bn, qu»cumque uabemu B. ^^ Non eniffl sinemim Chri- 
qumnosmemouu idt«v. »., qu»cumque > relinquite. 

h» .n,h«,.,s palnn. ,..1.,,-,,,,.. - Jl y;. 1 :': ,,..', ^ , s Bti DOS8eS sioriem. unde Jt 

voli 
Deo 

aniraasque concede. Ad quos revww «.«.uo ""•"■"","*" utquod ; pse "habebat per naturam, ac- 
Amator sio m ***** ***. " " * u , ' ,,.,,,- P er gratiara : meruit enim 

"""'"- >"•'"" ' l ""!" , ■ W !S m • fi e ,,..*« eo%cgnabat. audere qu* 

enira sincerea ftdei plendor irradiat, ib. curauonum ^l^^usJt potestate. Namipsi, prius vo- ,„ ^ 

ciferantes ac confitentes Dominum essetotius crea- chrliH 
,„,;,•, dasmones conclamabant; Quid nobis et tibi integritas quoqueconre^ 

12 Tunc illi iterum cura ejulatu rimio, pauluium 

faciemlacryniis irrigatamad famul M"^*! £~f ^SwareneY venisti ante tempus perdere 

dixerunt : Scis am, 1 iine, qualis vel quanta u\ est, . ; Ma(u _ 

:;;:■. :;;, ! .:::, 1 ::.::.:..... £5£3 :;»«*»«• «--* Luc. 4, 34 i//a saHflfur, 
Deut. /" 1 1 am&o olco 
\nunguntui Drcmoues a 8, 

Uartlno tx 

iii\ula l.nlh- 

naria mtlsos, 
h guit, ut acquirat non perdat, ul salvel potius qu 

[at. Yere in his eviden rbitan- 

tibus claruit, qua oiamal et dicit : Occidam, et vi- 
pere 'aciam; percutiam, e i o □ o Promeren- 
,„,. iiHco sanitatera abeocui injuste manus injii 
conabantur : et provolvuntur ante pede illius cum 
luctu prostrati, de cujus exitio pertinacissime cogi- 
ique Presbytero, SanctusAma- 
B tor raaritum quoque BBpe d i bb mulieris baptizavit. 
virbapttouw, q ita admonebat dipens Cavete ne 

i ,, otuntates vestras indie festivissimo faci 

rius vobis contingat. Tunc demum accepto 
oi eo benedixit, e1 invocato nomine Domini corpora 
eopum perunxil E1 oontinu i ab illo spiritus nequi- 

is.eteammorbus contagii derelinqui 
utrique unl sanati. Hoc primum miraculum palam 
est Deus operatus perservum suum: qui occulte 
semperagil per singulos, et collaudatur jugiter^ et 

| ) ,.ii,.ilicMiir per univ.Tsns. 

18 Posl h»c, non posl multi temporis curricula, 
a Uxenlius, orthodoxae fidei inimicus, ccepit S. 
Martinum insequi, et multas ei ingerere raolestias, 
ita ateum id capitale inquireret periculum. Tunc 
ille, quoniam divina praeepta non ignorabat, quibus 
m esl propter exardescentem peraecutionis 
Pabiera de civitate in civitatem transire; de loco in 
quo fuerat, ad insulamquee h Gallinaria nuncupatur 
commigravil : in qua Beelzebub princeps damonio- 
rum, exclusis habitatoribus, cum militibus suiscon- 
m ibat. Sed stajim ut vir Dei pedem Uluc attulit, 

praasentii ijussufferre non valens, locum a se pos- 

C sessum deseruit. Egressus est igitur, a prasfati viri 
eclusus, ciun ululatibus nimiis atque 
fragoribus ; el ad locum se cum universis comitibua 
,,,,1 appellatus est Altricus, recepit: ibique 
Qon longe viarum in prascipiti caute considentes, 
irunt per momenta gradientes invasione qua- 
,!.,,!■ ac feroei terrore graviter ilcior.iueir, m .\ime 
autem meridianis horis, ul implereturquodscriptum 
est ; a ruina et dasmonio meridiano. Sic faciebant 
uon perbreve tempus, ita ut omnium penehomi- 
nuiu pectora opinionis pravae terror invaderet, et 
illius viaa rectioris iter fortiter evitarent. Hoc S. 
Amator comperienSj quadamdie illius visa iterarrt- 
puit. Quo viso frequens populus civitatis glomeratim 
se portis proripiebat, sigmim Domini nostri Jesu 
Christi fronti intii^ns. prr nm >imus triuin- 

phabal Amator. N.' 1 i"' 11 etiam hi qui ante diotorum 
Bpirituuiu UMilaiionibus agebantur, certatim accur- 
rebant; potentiaa Dei, qua? per famuluxn suum Ama- 
torem operabatur, non diffidenl 

14 Tunc daamones, voce magna clamantes, dice* 
bant : Cur noa el hic, mmule Dei Amator, perse- 
qnerisl our nos nonlioel in quolibetloco quiesi 
Huc nos Martmus de domiciliis nostris pepulit, et 
a nostris limiuibus effugavit : nuuc etiam Amator a otuum in semetipsam rese lil ; qui pigrisnubibus im- 

,., praecipiti lapsu in terram defluunt. Quo etrugavu. 
nomine illi audito conterriti et soluti formidine, hu- 
militate prostrati, non sine lacrymosis clamoribus, 
locuminquoesseccBperantreliquerunt:etexeuntes 
de loco, ni quo corporeis imaginibus populos de- 
terrebant, tamquamfumus in aere defluxerunt. Tunc 
populus, lacrymoso gaudio exhilaratus, Doraino, g 
quantumpossibilitatis habebat, grates exsolvit, di- 
cens : Gratias agimus tibi, Domine Jesu Christe, 
quia omnibus te in curationum munere prsestitisti : 
et personarum acceptio penes te nullo modo potest 
repenri. , ' m M/ii- 

coresi' 90. 6 s Amalni 

advenU tu, ANNOTATA. 

a 7» MS. codiceD. Petri le Venier hic incipit se- 
cunda pan svb hoc titulo : Incipiunt miracula. 
b MS. nostrum unnm Eraclitus. 
e Civitas iEduorum est Augustodunum, vulgoku- 
fuii, urbsproxima Episcopalisversus Mendiem, de qua 
infra 7 Maji agimus ad Vitam S. Placidi seu Placiti 
Presbyteri, et hactenus ssepius egimus. 
d MS. Bonifonlis, incrementis, 
e Idem, preces. 

f ldem, alloquens. Ex hac autem admonitione ap- 

paret, pollutionem eam, ob quam redarguta Palladia 

fuerat, venialem dumtaxal fuisse, ex wi diei neglectu 

in iisu conjvgii alias licito, sicuti ipsa quoque ornatus 

vanitas solum erat delictum veniale. _ 

g Auxentius Arianus, expvlso e Sede Mediolanenst 

S. Dionysio Episcopo. uti in hujus f r ita 25 Maji di- 

cetur, a Constantio Imperatore Iriano substitutus, S. 

Martinum, qui Mediolani sibi monasterium statuit, 

gravissime insectatus est, uti m liujus Vita scribit 

Severus Sulpitius cap. ^». 

h Gallinaria Liguriie parva insula, jam verius sco- 
puluscum turri prope Albingaunum urbem, undevulgo 
[soletta d'Albenga appellatur. 

i Altricus sive Autricus mons, vicinus urbi Autis- 
tiadorensi, qum etiam Autricura ab aliquibus dicitur : 
ac fbrteab ii>s<> nomen accepit, ul Autissiodorum quasi 
Autricidorum dicatur, nomine composito ex dor, tor- 
rentemseu rivumsignificanteapud vetcres Gallos. 

CAPUT 111. 
Episcopatus aditusiinfa mia dissipata.Ecclesia 
nova comparata. Mortuus suscitatus : 
incendium exlinctum. 

Ois ergo peractis miraculis, brevisque temporis 
curriculis transeuntibus, Elladius vir Apostolicus Episcopus 
eorpus terrae, animam ccelo transmisit. Tuncexorta co nsecra(ur ' 
est felix seditio populorum, concordi voce claman- 
tium, Pastorem basilicye Araatorem succedere, et 
Elladii spiritalem haereditatem suscipere. Quorum 

voces DIE PRIMA MAJI. 57 A voces dignis suntDei ordinationibus confirmataB. et 
eorum desideria B. Amatori dedita, raama non 
fuerunt, sed statim in Episcopatus est honorem a 

VT °\l°Post tres autem annos Pontificatus ejus, ad- 
versarius spiritus, qui bonis seraper invidet, e1 
tantibus calliditates ejus letales laqueos tendit. in 
, b Litini Archidiaconiejusdem reverenusswni Auiat..- 

«i AtmdXar ris pectus illapsus, coepit eum aculeis su.sstimulare, 
tno Sam 2 i* rsus eum aliqua detestabilia ma«hraaretur ; 
diframatw Ti . m . ,, aggregans secum nonnullos e Clepiois, et 
"' , m ""'"" ex laicorumnumero quosdam temerarios, corait se- 
minaodiiinpopulisjactitare,ei adversus U 
tificem aovaa adinventionis lubricamenta raautu», 
ita ut haec eorum insania suasisset, conjugu macu- 
lam atque adulterii notam casto infigere l»»c.;i.aut 
enim: Sacerdutibus sancitum est ut m Clericato 
virginibus sopientur; postquam vero adepti fuerunt 
honoris pramrium.non eis licet ulterius uxonbus 
iunK i hic autem noster Episcouus, non solum par- 
ticens mensaB, verum etiam lecti, quod nefas a t, 
invenitur. His ergo in universa plebe rumoi 
mortifer» cogitationis virus evomentes, dicebani - 
Exite et separaraini ab eo, et ne ultra partioipes 
sitis c communicationi ejus : qua.n enira nobu pur- 
B eationis nostraa veniam promeren potest, qju quott- 
die inluxuria volvitur; et voluptatibus su.s satisfa- 
„,. em nodu cere palamomnibus pervidetur? Sedquomam legale 
K aecr etumsancitur,utnullusaudeatsuumaccusare 

preesamentes, Epi , copini , ; venite, etsagacivigilantia eum eircura- 
septis copiis circumdemus : etqui se putat i^.oran, 
ipso Quodammodoexperimento, dum a nobis in pra* 
terito vomitu deprehenditur, cognoscatur. 

17 Haec secum tali assertione solerter rimanfc 
noctequadam defensi tenebris, clam lectulum ejus 
obsederunt, Quidam autemeorum fores observan- 
te* copiosissimo numero convenerant. Sed Unri- 
stus qui sarae in suis tidelibus operatur, el diligen- 
mnUw dbu ; se regni sui hereditatem promisit ul servo- 

easllganlm nim . uuru m sibi quidem cogmtam, populia w» l 
tente... castitatem omnibus demonstraret, illis clam 
insidiantibusetlectulilateribusadha3rentibus;ecce 
tunc,mspecieagni,donumDivinitatis,adevacuan- 

(luu niachinationemsuperborum, in medic famulo- 
rumsuorumirrepsitjintantumsmfulgoriscorus- 

cans miraculo, utetiamhiqui rasidiabantu, ■ icet 
indieni, luminis insoliti splendorem haunrent. Illico 
ieiturArcmdiaconus.auctorpessimamachmationis 

ftnueinventornubilosacogitationis, oculos ob ful- 

:, nieIll amisit : ceteri vero consentanei erasa tenta- 

torespirituarripiuntur:acvehiculo nefario ooar- 

c ctari/torqueri.atqueelidiprosuispravmco^Uo- 

nibuscceperunt. QuodoopnosceusN, 
Utor.duplicimodolacrymabilesgemitusDeopro- 

fudit, qui eum et mala suspicantibus raundum os- 

tend.t, eteos per ejus intercessione.u ab hlS quibus 
occupati fuerant tentationibus, l.beravit. 
18 Ip-o etiam tempore, quo hsac contigerant, act- 

'"' »<""'"" / '- huc simul erat ecclesia ad portara quec Balneai 
"•»"*2? ori pibusnuncupatur. Erat autera pro pec- 

"'":: 1,„, lv-K,i,- 1 c,,alvennilln 1!I „,,./W...,- 

i nensis Propterea npto mdtncatioms eccl 

Serat,VaadhucnoviUseratChr,stian^ 
^ id olisadDeumconvertentium;qu»pe pr 

ZEL s«pedicti beatis, A ta» « 

pullulare, etgerraen fructifioare ca, •itaU . C «i^ 

nosque palmites propagare, nt ?rx ^™*™J» 

1I|11 L,n,u^ 1 .O.n..tatisnoncapereteccles.a ' 

^urtemporis taH nobilissimui qu.d am, no. 
exdomo RuptUiua,civis Autissio.i cmtotia, qu^ 

*#»* r: bebat a.nplum atque excelsu.u domicUlum, p eino 
/ '"'""^ / ; n """ 8 : bi testamento dimissum ; intra cujua olaustraerat 

'"" i ;; t ; o rlocus,amcen 1 tatequadamdival l .-, I ,u 111 se P tus. 

Maji T. I Cui Kuptilio, dum quadam die beatissimus Amator D 

ad eu.n venisset, ita Looutua est Noviinuste, Deo JJJJJJJ aaeuinvei.ibMM, iw iwwvuo «m . hv.«u». «i — STEP1IAN 
auctore, sanctilavacrilaticibuaregeneratum fuiasej APMCAR0 
.i debes ei, qui de erroribus te eripuit, et bucb ve- i \ usb. 
ritati ascivit, in omnibus obedire. Nosti, clarissi- 
me vir, quod domus Deiparva sit, et nonsuffioial 
populo Christiano; propterea, quoniam aon esl ,m- 
stum ut arbitror, famuluin melius 1>< 1 " aabitai 
i nm possidere, conversorium taoito decenter, ut 
haec aBdesChristoDomino io Ecclesiam consecretur, 
quo possis retributionem benevolentisa Dei ul lar 
simaamercedis consequi bonitatem. Ule vero ispere 
sanctam admonitionem suscipiens, denegavil 

iehocopusadimplere, propterea quod illustrium 
parentum suorum auctoritate eifueral legitime in at Um 
hereditatem dimissa. Et his dictis, Sacerdotis aa- passul 
vissimaverba decassans, respondit ^bsil u1 haac 
domus,qu®parentese1 meab infentia enutrivit, el 

maximaa generositatis splendore o, tis praapollens 

apparuit, alterius in se dominium suscipiat, el pris- 
tinai dignitatis honorem amittat. 

19 TuncdignusDeo Unator ab eo regre ms, spi- 
ritales indixil excubias;e1 solo prostratus, depreca- 

batur Dominum dicena : Ostende, Domine Deus, adj 

quoniam omnium es Civan.r ... hcmim ; ei inc, , 

quimihi famulo tuo pro tuo nomrae postulant, pa i 
,,,,. Qei lexit, Bignisel prodigii tui oompul d ,ul- 
,,,, se polliceatur tuaa satisfactioni spatiosa asdiun, 
l„,, l( laturum.quas dudum me rogante darenolml 
■ ,_ i.o.n.nusnutem, quifldehum suo- 

rumprecessemperexaudit.famuUsui non esl paa- 

aus diu I .et,l.. l n,.n diHi-rri : sed sUiUxix .l.-nruant.-n. ,,,„„,, 

irg ui t| etinobedientemperdoloriscorreptionem mgm 
adobedientiaplenitudinemr. 
iUecorporis sui languore torqueri, el indesrae 
doloribusaffligi.Sedcum.intertormente corp q 

somni oppressio qua^dara t urreps, 3et;aud, 
uSria Doraini rainantis eloquia, dicentia sibi, Nw 

protinus farauli mei kmatoris dti acquie 

Seterioribusteffaciaraafnigitorment, jurge / 

Z etappropei <>•'"" ' ^^ 

'\,,; et ne ulterius differas preefati domicihitu, 
toca'in aulam mihi laaci „„,.,•,•.-..,:...- 

mo C ucurrit,licet, bo impediente, ad ha a 

S" beatissimi Sacerdotii el , >;■;< -— J», 

st ernens, cum lacrymia ha voces emisil .Accne, 
DeTpTacte,qua3dudumpoposcera ^utlan- 

„, quibue tnea es1 c 

SS; insuper el hanc, qua Christi reg,. rua 

^paraJsumconferrepecumamjtentura n 

«X*^ ; r- 

' •,„. etriodevotio, »ot .mo Do^vo- 

luntatom, m eado ',''" ■' ,,„',,„„,, ,„ r*< 

,., asset,utdirula parte faoeren, tund! na,io n> ,. 

f' , "" a ""'i"'' '■•'""" tu mpim, 

;; „„ - »*»■ ■'"■"" ^ 8 ^ "° 

,.„l,„, viroRuptilio per | to 

er^direxit, ocohabta- 

S:^..i>,«renertafuerat.Cuiportitore8: Haic dicil 

uriinilla. .artem. 

""-'•■ / , ,libentie»i. teputaati pro 

'""■""• '„.,,„„„•„,.. u, 4ua»in I 
pterea. quomam ■ „'„,,„ „,, l; , 

1 ■ -Knc tradite. HOC -nnn 000 ment, 

«' p "" 7/," \ 

S 

ct^= u : u ;:: mo A 

M i Idl.l 
STEI HAN. 
AFIUCAMO 
EX MS. 

renissam in 

jmupi ii I < ' 
eccltsla: rcpa- 
rationetn 
\mpendU : 
9 VITA S AMATORIS EPISC. AUTISSIODOR. 

58 • «l • «rf ronsolatus invisibili majestate. Statim igi- D 

deferatis utinter splendidissimarum preeon .ejus nums insp erate se rapaci incendio 

, llu „,„„„, suscepit ergo re - . ^ imhrem defl ^ quse et 

! ,.„ - tes cura pecuniis S. Amator e tqua* tj**^ P extingueret , e t serv, De, aucto- 

S arum b curae paupen qutedani ^ _ ™ mentum ail lebia sa lutemcoram ommbus confir- 

choatiadificiiperfec^ t 

ctum, secundum voti sui initiementa, Cbristo uo ,h gua (Itilf 
cata. ra t[Xn"tcte»a.,Ecc. 6 siaaChr^ani,po- 

',,,,,, repulsa.adverumDei c .m acce- 

;.,.;,,:„,.' Mnator. m superst.t.on.s 

„>,,,„, cenvertentibus se ad ceremomas 

Ch as.tabor ul testimonii, ,. itao quon- 

,,, lololatriis polluto, puriss.mnm paral < 

,,,„ liqueProceres.etquicumquehonwata- 

Z- fcerant ad dedicationem /< Ecoles.se; et Deo 
peAgunt, quiperfidelU i» '"'" ANNOTATA. a Ctrcfl flnntini 388. 

b A/.S. nostrum »»»»' Licini. 

c /,/,-///. cummunioni. 

d /,/.•»«, aspectus. 

e Bonifontis, surrexisset. 

f Idem, affici eognoscit. 

e mecclesia 8. Steplumo dicata, quam 0«. 
m is II hujus Sedis Episcopus anno M* destruens, 
m irabUioperefabHcareincepit f utsupra "''""""■ 

h ^w^dtcfl/amvNonas Octobns infeaftii in 
flfciorid EpiscoporumAutissiodorensium. 

I Martha chhi titoto Sanct* imcr/jtffl «l ** ;'"' B 

Mmtham 
.,/,(/// iqpelM Amatorem, „ ,vi, lammodo htoj^g ^,,,,,.,,, ,,,„ ,„ .„, U K *r. I* V- «" 

l„ m acquisivit. Admirantur omnes ... De. f „ ^ ^ M q , ... ,,,,„„ s ,.. 

,,„,,.,„,• I UaMartha febr «s CApIJT , v . 

admovetur, i jrocui u< n n „ tor.aeho paren- GmmnuStP0S , ea successor, inslruiUcr. Iter 

i rnmquondamsnbjacensdom.n.o:.b^uenon - , |W) , |H1] omns et IreslepromanuU. 

Altricumin spectu civitetis tumula; 

!■ * 1 i 1 i . . I i . IC i l i i II E /'n.i-nro 
,„./. nni /" 
iiiin tepelitn- 
dum, predbui y 
sutdtai linriiiii iii < '".-) 

22 Postera autemdie ibal beatissimus ^mator, 
frequenti cultu ac o i , s ^nnn >•>,■- 

cu iens:etecce infans, acerba morte ablatus fit ei 

:;:,„, ■ ^^.^^ ^^^, 

Ixominumplangentium, et amaris sua P~topaeon- 
tusionibustundentium.Quorumnonferensejulatus, 

iussil Btare corpus; el e in orati iminclinans, 

hatpreeei in aures Domini dii Domme.qui 

itavivorumel resurrectio mortuorum, quid 

,,l portas inferni e1 reducis, qui L izarum quatri- 

duanacorruptionejam fcetidum ad superoa regredi 

..,,,, ,.,,isii, fac etiam aunc solita mirabilia ... hoc 
infantiscadavere,etlugentibuseumtamquammor- 

tuum.vivum parentibus et incolumem i Vix 

orationis su83 devotionem suppleverat el tnortuus 
illicosuscitatur.vigoremmembrareci] tsensuum, nus quiaam noniuu-, uuu.». &-* r — . Qermanum 

territorium Autissiodorense visitatione propna gu- SJerm 

bernabat : cui mos erat tirunculorum potius mau- venaMi 

striis indulgere, quam Christianaa relig i operam 

[s ergo assiduo venatui invigilans, ferarum 
copiara insidiis atque artis strenuitate frequentis- 
sime capiebat. Erat antem arbor pyrusin urbe me- 
dia amoenitat. 5 ima, ad cujus ramusculos fe- 

,.,,.„„, a b eodeprehensarum capita pro adrairatione 
venationis niraiaa dependebant. Quem celebns vir 
eiusdem civitatis Amator Episcopus, his irequens 
compellabateloquiis-.Desine, qua^so, virbonorum 
splendidissirae^hffiCJocularia.quffiChristianisoffen- 

Paganis vei litanda sunt, exercere. H<"' '„„„„„, „ e 

idololatricaa culturas est, non Chnstian® ele- capU aca- 
,',,„ issima 3 disciplinaa. Kf licet hoc vir Deo ^gni.^,;;-- /- 
i„,lP>i ,«erpor:.p...vt,ille tamcn nullo modo ad- ' orationw .-...■ - r .ininntsensuum indesinenter perageret, iuo wmen im«u »»— - flA/I e/> 

illicosuscitatur.vigoremmembrarecipiuntsensuum, .,.„. Y(llllit au tobedire. Vir autem 

etoffic itamqu -»n«^ii« — » ^ f; S n |\^ atqueiterum eumhortabatur,utnon fiili, ino -.- i'l illUIIIIII UIH14»,- Jl - ., 

dunt:loquiturquifuera1 m rtuus, el ab ommbus 
resuscitatori Chri I iguntur ; dilatetu 

ftdes Cbristiana, ac tanti miracuh velocitas atque 
yrirj Dei iropetratio late Latius divulgatur. AccurrH 
catervatiraturba languentium, et ante vestibulum 
^ntistitispro ternuntur.Reddituromnibussanita 
integritas, infirmitas procul fugatur, reficiuntur 
ur ,., color verus speciebus, ... ante fuerat, resti- 

tuitur. 

53 11,- pitetransactis, quadi cte, casu 

quo. universa civitas flammis repe ffivientibus 

Jircumdatur, ita ut nulla essel deinceps habitaton- 

,„, „i,',„h periculum. Intersubitos tamen 

., Amatoris Dei famuli recordantur 

urruut |.rari| " ' u,urt ' 

pariter prosternuntur, vociferantes ac dicentes : 
Succurre, famule Dei, periditantibus : fer opem 
di-siK.raiitibus. lute omnis hujus civitatis incbi 
salus recnmbil . te sibi illapsaa ruinse firmissimum 
..l.k.-.M.. asi-iiv ronten.lnnt. W^ a.i.liei.s famulua 
Dei injecit semetipsum, eatis cum penculo . ". 
m edio flammajardentis, ubi poterat sestuanti fo- 
mite enimaa vivacia flatum amittere , uisi cito Dei r eam oxst >>• 
,i,t, nlhil 1'- Domini iterum atqueiteruu» eum hortabatur, ul 
solum aconsuetudine male arrepta discederet, ve- 
runi el ipsam arborem, ne Christianis offendiculum 
es.et, radicitus extirparet. Sed ille nullatenus au- 
1V1I1 piacidam applicare voluit admonenti. In hujus 
e r go persuasionis tempore, quadara die praefatus 
Gerraanus ex urbe in pra»dia sui juris secessit. 

1: Amator, opportunitatem operiens, sacnle- mf . mmi 
g aTO arborem cum radicibus abscidit ; et ne aliqua mcriron 
in pedulisessel memoria, igni concremandam "«"""- 
illi, deputavit : oscilla vero, qua3 tamquam trophei 
cujusdam certaminis umbrara dependentia ostei 
bant,longiusacivitatis terminis projici prscepit. 
Protinus autem [aliquis], gressus suosad aures 
pedicU Germani retorquens, dictis animum mcen- 
dit; atqueiram suis snasionibus exaggerans , fero- 
c.em .■ll.vii itauL oblitus sanct» religioms, ci 
fueral rXtu atque munere consecratus, mortem viro 
:lll minitaret : et ne ei uliqiio iuo.Io «im.nim- 
dam Chnstianorum conventus furenti resistei 
turbam secum agrestem coadunans civitati impr. n 1 
idvenit. 
*:> lhec omniaduma quibusdam cognitaAmaton 

sanctissiu... DIE PRIMA MA.II. 
A sanctissimo panderentur, ait : Egoftd^nu.n ....• 59 esse iudico testem fieri fuso s u.gu.ne Salvaton : lioc 
estquodGrasci appellsntMartyrem.Divinaergore- 
<t Augusto- velatione sua* decessionis tempu^ agno 
tiunumabit: Gormanum sibi futurura successorem praevid 

■ M .. m profectusest, ubi Julius reipublicae rector 
acgubernatorGainBBpraesidebat.Pergensigitnrillo, 

ndlocum adventavit, cui aomen erat Gubihum. 
Ecce autem ruricolae, nutu divino, aspicientes eura 
venientem,c(Eperuntspinas ettribulos, aln mam- 
b us alii ferramentis, <iuo iter perageret, ampu- 
tare : et cum eis i notus, pulchritudine vultus 

et capsellati lionore quo Reliquias Lnclu! as pendulas 
collogestaba »verunt Dei esse famulum ac 

cultorem Accedentes autem cominus his voci 
clamare cmperunl : Proficiscere, benedicte Doraini, 
et ad nos usque ne differas appropiare : cogn 
musenim, tamex specie qu:nu ex lmb.tu, qu..n.am 
tu Dei Pontifex es atque £ : propterea , si 

IZZt nonsumusimmeriti, ilis nostris sorbi Uum 

tus obsenuio et d e ferculis sume licet rusticis dehbamentum. Ille 
autem gaudens quod etiam in consortibus ferarum 
fi dei Catholica surama pegnaret.etsanctusDeitimor 
inesset.non abnuit petitionem eorum; sed summo- 
t libana caliois gustum atque pulment. . beuo-.i- 

B X it ac sanctificavit, atque eis ad bibendum comeden- 
dum rex it,quorumsusceptione Christi unt 

protinuslargitaterepleti. Quibus insuper ait : De- 
scendat in vos benedictio Patnarchaa Jacob, et re- 
pleaminirorecoBlietpinguedineterra^, etsitvobis 

abundantia frumenti, vini, et olei. 

26Postha3ceventu quodam, ad ;•■-. unen 

evid entiusfamuliDeidivinorumdonorum i 
SJ. cudamexeademmultitudine rnsticorum contagia 

adreverentissimi Araatoris cum lacrymabili 
_ emitu piantas prostratus, rogabat, ut amissam vi- 
sfonemf >us propriis, sancti v.r. mtercessio 

revocaret. Tunc B. Amator, more solito, curvis 

«renibus, unici medici, omnium i licorum magi- 

stri, deprecatusest Majestatem. Consurgen ab ora- 
Q e t orbemluminedefraudatum signaculo Christi 
ambivitjcumcujusambitionedigitorum, et door 
recessit. et lux propriam sedem revisit ; Quo vm 
phalanxoniversaagrestium.adB. Araatons pedes 
c UCU rrit,praBconiavoceconfitenseumDeiamatorem 
e Sse tcdicens-.VeretuDeiexcelsiesvirstrennis- 
sim eatquesanitatumoperator,etipsojubenteh 
riet mentisaccorporis-salvatorini 
suses Amatorvero.Dei cultor, gratias «nvisibili 
Creatori latus exolvens, iUis relictis, viam quam 
C cceperat ita perrexit. . 

27 lllo autem proficisceate , Suffronius qui- 

dam K ener. so sanguine creatus , ex oppido i 
sLsi,mo3roreconfectuscurisqueacrioribussaucia- 

us, iter carpebat : qui ocul. * Fospe* 

Amatoremsanctissimurarectotraraiegradientem,et 

eQuodissilienscitius,licettristisaclacrymans,Pon- 
Uftcisestamplexatus vestigia. Cu. Pontifex : Cur 
ristisestinsolitofaciestua.et gen» ta® lacryma- 
runi pivuUs irrigantur? Cui Suffn 
vir b eatissime, violentiamque pertuli sic atrocem, 
utaru.ntime.totiusquannt,,,— n,l;, ara.serim 

pecuniam Sed B b ,ne! Quia beatitudinem tuam m.h. Deu 
r° "Tc\t lagubri itinere concessit. jam credo me tuis oratoo- 

*ZS£? £bus,qu»amisi.s labe aliqua rursusjecip e 

iam\ cui \n lator sanctissimus : Deus secundum fid. m 

tua^moperetar.etnontesmatdiu^ 
a Li.VerumqaiaitenobisDeiprovidoniaconces- 

sum est, ut...utuisnosas P ectibusspeculemur:co- 
mitare nobiscum paululum, et postea regred.er.s. 
Percentibus autem ULis pariter transmeat. suntspa- 
aumpenetrium miUium passuum; et ecce accur.t vismus eorum noctivagua fur, adhuo furti sui jarci- D 
,,uii!,i vehensjhumeris.humiliimo vultu.Quem aspi- JJ^ n J„ ciens atque cogaoscens Suffrouius, hilari vultu, U n.aso 

,,.,. secu] i voce intonuit dicens : Spe- u ass. 

ciale mihi h die Dominus uit, 

ut te, beatissime Amator, Lnter in- 

• en prospicio mei metalU, quam duduxo 
, m . .• lendidissimam quantitatem . quam mihi 
i tua restituit, et sancti i nser- 
vav it. n. .v audiens beatissimus Imator ita exor- 
sus es1 . Eccejam qu b ami ero recepisti, damnum 
rerura tuarum vel j icturam nullara es pei , 
filiole : ob quam i po te ul hi nullius dein- 

culpse teneantur obnoxii, qui sunl pi pi 
pri priis criminosi; --I pergentes simul ad beati 
morum Martyrum d A.ndochii i I i tabernacu- d 

lun. pn ibique eos sacramentorum vinculi %£**£ 

Lrretire nondifferas, ul se polliceantur ulterius ta- mUHpn 
cinus hoc non attenta I i»< : 

curabis . pr rum judicum papacitatem 

atque calumnias. Clare intuere, quia cl i 

tibusarbor, ccele :i,;i - 

Libus in titul i, quas el tempore suo largitatw 
cop'u. inopiam an 
q ie adebitispomi ,Mn efflciet. 

ei »1 tulibus i— ; ' ' :i; "' exhilarans, E 

reos damnationis .-11- absolvens, pernis adurbem 
ustodunensium venit. 
28 , Tunc fSimplicius Episcopus, vir lummse 1 1 
simplicitatisatquecaritatis pumore idventu '« 

,,,-rventus, eicum omni ..nli.u: ' 'li. "•"' """ 

et cum Julio tunc Preefecto, officii sui turmis 

«ato ius non neglexit. Quem p .alutatum 

bitea venerationis assentatione g punus g 

honoratum,ad^duamcivitatem p. 
actoautem. Qoctis tempore, ramul. U 1 

surgentes, ad A Syrophoriani Martyris diversonum h 

nroperani Ko uamque tempore i lum latia 83di- 

Bciis ambiebatur, ed parvis imm celluto 1 
obseratumei un. [llic dum oUve et duo . 

delabra, Luminosis Lychnis prceceptoruin Domini 
itia. pariter ingrediuntur : alternat.m e 
orationibus prmveniunt : votorum obsequia Martj 
risdignitati persolvunt. Licel enimjamdiu praetata Man s 

fuissej ,„ i, noreMartyris constructa, non ta- symphoriani 
menfuera ' tificis invocauonibus dedicai : 

dedicata.Tuucantedictus Dei 3a 

.ripostulatione incumbit, ul perejus 1 
cumpuritatemSymphoriauiMartyi 
retur habitaculum. Perficiente ergo I 

suuu. faraulum. qu» fidelissi Mhletee Sympho- 

,. promiserat; protinus, pi «eunte ac su , 

ouente turba populorum Deum collaudanUum, un 
urbemregre 11 unt Et ecce subito, in 

tate itineris, tre leprosi, mundal m corp 

integritatem cupi. onspectu pump 

*r£!Z ;::;:--, 

eia impenderent. A,.i: 
j rdanislaticee8umit,quiReticiotquond^ro h,- 

Luam ch '" ■' ' " 

,nnn ,r,..,;u, , ... u r r ..|.„l,. ; 

nedi n 0Pum ''' 

culoiUinivit-.etstatimom 

Bciesredderetur, tamquam si numquam fuisset ,le- 
pratic»inquinationi detei 

,,u,t ,..,.,.-1 gratia . el Marty" 

atque Amatori con a voce , 1 "'""•^ 

tulatioutrisquepopulorump 

coniisdeputatur. 

ANNOTAl 

a //ic^S.Gerraa., in Episcopatu *uccu- 60 

sor ex mjus Vita 31 Julii danda sequentia, hocnu- 

wrorelata, ad verbum sunt descripta,utsupra%ndu 

vicavimus. 

b Vila S. Germani, inditfiinm. 

c Alisa, vulgo Allize , etiantnum oppttum est 
inier A«ti*Morum et DMonem , sed hmc propm- VITA S. AMATORIS EPISC. AUTISSIODOR. 

apprehendit;etinvocato nomine Domin. cmsariem D 
e us capiti detrahens, habitu religionis reject.s se- 
cularibus ornamentis eum promotionis honore in- 
duit, talibue exhortans verbis atque conflrmans : 
Satagere te oportet, venerabilis frater, quahter m- 
contaminatum atque immaculatum custod.as hono- 
rem tibi commissum : quia me decedente tibi omni- quior. ■■ iciii uui ^u««."..~ * . . , 

ior. , , rmton* TVus nastorale commisit otticium. Deinde 

a ss Andoehtas et Thyrsus MarlyreecolurWr P°" n ? " ' beatissimusA mator obitus sui inci- 

Avguetod 24 Sepimt !«*■ "'" *■ "< ^entis urieri : et licet esset sgritudine saucius, 

,„ VitaS. kaieoMeorumtoai. nu ninuam tamen omittebat pradicatione populum 

e Itar VitaS. Qern tesumpta eunt, hoc Mmqu.^ ^ ^^ _ ^ ^ pominus Deus 

vumero relata. 

f CoWurS. Simplicius24/tmit. 

g Abwhuh m FtoA ffefwom, prius, w JTO. 

etiam purius. . , . ... 

h S. Symphorianus Martyr Augustodum colitw 

fflLAvgusti. 

In msS. est reticulo : sed intelhgendus ommno i: A Jult" 

Qubi , naton 
Oallta S Qermanum 
sueceuo 
tibl pttit ./ tuum 
prn nuntiani 

Ohll ii III Qi rmanum 
nil (i 

:,,<< III 

attontlt l ,it 

eU -i ifitni. confirmare ac aicere . imuwm, — — — • et SHadet 

meus, a quo hucusque fueram peregnnus, animam eUgendun 
meam suscipiet : obsecro ut unanimes atque concor- post sc Epi- 
des fratrem meum Germanum loci mei faciatis adi- "opum. 
pisci officium. Cui omnis turba consentiens, ad con- 
firmationem persuasionis ejus respondit, Amen, non 

,,, s. Retieius BpUc: /— ■ f «*»« J »T *»"£ ^ talem amit tebat Pastorem : erat ta- 
: Concilic ATclctetm tnterftat « M « "«*™ r : ,,,., s „ hlii enils , qll0 d non dissim.lem 

* ''"'-' —'"■' '"'"■■'; '"■"""!■' '""; fore„t recl u riPontificem. 

jectwakauiabsurdaformaripoeset.exhuju* kcx au- ™™£?* Kalendarum Majarun, quarta feria, 

clorflaw. acrius coepit nrgeri, et corporis solutione fatigari. E 

C\PUTV Sed nec sic quievit etiam inter dolores a salutari \ M aji feria 

sepuliura S. Amatoris. Vtrimm enco- ™^£^ZT™ pro recto taotivag» voces 

I" i nm . emittend» sunt, ubi meliori deterior f uerit successu- 

E, x • ,™ rns • hic vero incassum lacrymas funditis, ubi opti- 
hinc postera die S Amator *£*£»"> LTsmetora succedunt : istius namquevobis prmde- 
Jnlii se velle ingredi assent. Cujus adventum Ju- T^™™.^ non so i um vita proderit, verum 
Uuscognoscens, citius in occursum ejus profectus s | ' ' H ocdicens praecenitse ad sanctam Ec- '"^° 

est, el que Imod lecebal adehss Dei cn - ^^^^^ M redderet; ubi «T^ 

torem obsequi» intra tectum ^\™*J^ , , S ' " ,2 e consueverat profiteri. Progreditur 
stianissimifilii, ingressus .psius benedictionem se ^ e ac ^ , f ns mult itudo, pra^ce- 

postalat suppliciter promereri.Suppleta ergo_ora- ^J^™ ^ matr 4 onarum caterva subse- 

quitur At ille ubi Ecclesiam est ingressus ,• Pohti- 
ficalem thronum ascendens , fere diei bora tertia 
emisit spiritum. Cui continuo chorus Sanctorum, 
quod est ad dicendum mirabile, successit, et sp.n- 
|1IHI ejuscum hymnjs etlaudibusin specie columbm 
vehebat ad ccelum. Hoc amultis cernentibus et nar- 
rantibus est confirmatum , et maxime ab b Helena /, 

sacratissima puella, qua3 eodem tempore cunctis vir- 
tutibus ac miraculis prmcellebat. 

32 Bajulabant igitur corpus ipsius, ut eum juxta 
tumulura reverentissimae memoriaj Marth» depone- Ad corp , /s 
rent Erat autem in itinere, per quod corpus fuerat delationem 

transitui , teterrimus carcer, ubi vinctinon pauci apertocar- 

pro suo admisso scelere tenebantur. Ante quod er- p 
gastulum cum feretrum, in quo corpus bajulabatnr, 
veniret, illico arctamenta claustrorum franguntur, 
cateme a corporibus obnoxiorum dissiliunt, et vin- 
culorum omnium genera relaxantur. Tunc hi qui 
carceris pedoribua ac vinculis coercebantur, pro- . m 

deuntes, feretro se quo corpus vehebatur subjiciunt. ran(ur . 
Ex ea scilicet hora nullus est jam ausus custodum 
vel Judicum reis manus injicere; sed libertatem, 
quam vivi corporis sui facinore amiserant, Amato- 
ris viri sanctissimi defuncto corpore receperunt. 
Facta est autem exultatio magna in populis, viven- 
tisque dudum gestamiracula, corporismortui trans- 
itu mnltimoda 1 md- tirmantur. Crescunt deducen- 
tium corpus gaudia, dilatatur vox psallentium. c 
Exindeadlocum, qui appellatur Altricus, ad sepul- 
mdeducitur. Unde dum redeunt, ecce prospi- 
ciunt quemdam hominem paralyticum, qui jara tri- paratytlcus 
ginta feM anriis ipso morbo detinebatur, ccrvicibus S,, "JJ* 
hominnm bajulari : erat autem ex territorio Bituri- """" 
Co, quem sanctissirai Amatoris opinio de locis pro- 
priis vehi , ac peregrinari compulerat. Accedunt lii 
propius qui portabant ; viri Dei sospitatem inqui- 

runt ; tione, sicSaccrdo peverentissimns Prmfectum al- 
loquitur : Pinem meum, Domino mihi innotescente, 
cognovi : et quia non est alterqui regiraen sanctae 
Bccleairo suscipiat, nisi illustrissimus Germanus , 
sicut raihi Dominus meus revelare dignatus est, 
posco I elsitudinem tuam, ut licentiam tribnas mihi 
.,,n, eumdem Germannm tonsurare. Cui Pra3- 
is : Licet necessarins sit atqueutilis reipublic» 
nostr», t.uiHn qnia Deus Bibi illum elegit, sicuttua 
Beatitudo attestatur, contra Dei pra^ceptura venire 
non possuni. Tunc voti corapos, cura Isetitia sua3 est 
iterutn redditiis civitati. In quam cum venisset, 
prfflcepil universum populum in atrium domus ejus 
adesse. Qui cura venisset, his eum concionatus est 
affatibus : Anirao attentiores estote, filii dulcissirai ; 
estenim oper» pretinm vestris sensibns allegare , 
, |U:i . ,,„.,,. mentis recessus parturiunt. Deo revela- 
,!„.,„ transitusmei deseculoevidentissimescio 
atquecognovi. Propterea hortor unanimitatem ves- 
tram,u1 diligentius perscrntantes ex ccetu vestro 
virum Brmissimum elig itis, quispeculatorsit domui 
Dei. Illiautem hoc audientes conticuerunt, et nullus 
eorniu ei verbum pespondit* 

:i0 Tun( iile videns quod omnes silerent, iterdi- 

rexit ad sanctam Ecclesiam : in cujus comitatu om- 

nis dbngei ies profecta est populorum. Subdunte au- 

te.n illo EJcolesiani, cum el populus ingredi voluis- 

set, ita eum allocutus esl dicens : Exonerate filii 

( arissimi jaculis manns, et arma exhumeris vestris 

c doxnum Dei ingredimini, quoniam heec 

,1, ,inii- esi oi*atioriis, non mattis Btatio prseiiantis. 

Illi voro hsc aridientes, dicto citius, quidquid chaly- 

bis gestabarit, foriiisecus posnerunt. TuncB. Ama- 

tor, videns Gerraanura nihil oneris truculenti por- 

tanteui, prsecepit ostiariis ut fores Ecclesia) claustris 

arctarent : ipse vero glomerata secura turba Cleri- 

(jofum atque nobiliuin , injiciens manus, Germanum DIE PRIMA MA.Il. 61 Laudatw 
urbi AvtiS' 
siodorensis, getnino dtio- 

runi Sancto 

r ii iii pnlro- 
ci;iio com- 
paranda 
Roman ' runt; cognoscunt ipsius fuisse, quam catervatim ex 
urbe proflcisoi videranfc, pompara funeris deduceii- 
dam. Tunclanguidus exorat, utvel iHia aquis pau- 
luluro frueretur, quibllS lavatum tuerat Amatoris 

beatissimi corpus. Haac comperiens reverentwsimus 

Germanus, tunc Presbyter, admirans fidem ill PUm, 
jussit ex eadem aqua paralytici membra perfundi. 
Iftox autemut ile loti corp-n* lvniplia IBgrotl est 
membris allatum, protinus languor omnis discessit ; 

etmembrorum compagcs. raorbida resolutione lUico 
carens, suis est consolidata medullis, atque nervis 

vigentibus reparata. 

^33 veredignaaoprfflclara civitasquas buh 
fmcunditatibus mundo prmlata l Omnes pene cn ita- 

tes patronatus jura acoipiunt, tu largir.s : ilhe alie- 
no re-untur ac stabiliuntur auxilio, tu non solum 
tuffi firmitati geminum protulisti munimen, verum 
etiam mundo. Amator Australibus d sanitatum se- 
mina subministrat, Germanus Occidentalibus sospi- 
tatis semper largitur auxilium. Hinc ttbl nrba 
torum Martyrum genitrix, incolumitatis copia, inde 
fructuum opulentia ministratur. Non imparera te 
Romulem asseram civitati : siquidem ibi Petn e1 
Pauli Apostolorum beneficio triumphat populus, nic 
AmatorisGermaniqueauxilnsgubernatur : ibi ami- 
B corumChristinotitiapreemicati hic fidehum seryu- 
lorum. Insi.te ergo frequens sacratissimis tumulis, 
et officium grata mente exsolve, qua3 mermsti tan- tisac talibus titulis sxornari. LUic die ai ctu [ue sin" D 

excubias celebra, ubi mulUfari i- JJJJJJJ 

tum formsB evidentius deolarantur craarum impos- KmQkK0 ' 
sibile estvocabula speciatim retexere, quia Eacilius u ass 
est immen-i maris fluotus vel litfc i mi 

natim deprehendere, quam mirabilium | 
^matoriBGermanivemortali linguapercurrere. Bn 
autem per eos et in eis operatur individua Trini- 
tas, cui eal honor et gloria ulorum. 

Auien. W\nTATA. 
a Retata num. "2i ei 2o nml desumpta >> I ita 8. 

nn 

b s. Helena \ irfi o Utur 22 Maji, inscrtpta pas- 
su„ omnibus iisque antiquUsimis fastis. 

c Iterum ea I rla 8- Germanisunt hausta t q\ 
finem hujus numeri 32 referuntw. In Vita metrica 
ejusdem S. Oem mi Ericus lib. i II S.Ama- 

torem. . 

Urbis amor nostri sllls 

Prasul erat, merito cognomine mactus ^mator, 
D(M . niflcus, meritorum luce coruscu . 

Smm.rura titulislongelateque celel 
d Ita signifi alur ad (ustrabm urbu porlei 
inum> ad Ocddentalem haberi el coli S. Amo- 

torem. i. VIDK APP . 
T VII MAJI 

NOT. '26. I MAJl AUSCl iii lis 

,\,„ ■ mpopu- 
lanl i DE SANCTO ORIENTIO 

EPISCOPO AUSCIORUM IN NOVEMPOPULANIA 0, ii. Al s. Orlentius 
opus, 
colitur \bldt m 

i! Tolosx i Uaji ugusta Ausciorum, Ausoium aliis, Auscn ei 

urbs Ausoiensis, Auxis etiam, Auxium, $t 

urbs Auxitana dicta, esi metropolts Armi- 

^niaci ComUatus, ad Egircium fluvium, sex 

leucudistansabElusaolimmetropoliNovempopulama,, 

subqi tin veteribus Notiliis undec .ollocantur ctvir 

talC s, interquas,subindeuUimo t subinde proximc , to - 
co, constituitur civitas Ausciorum. Ulttmus Ecch 
ElusanvEpiscopuscensetur Sennocus, qm ''«{J/Tf; 

tetfrio o, r . »4, xli.i Chlotham IlChnst 

DCXXYI n<m PflWfldw /-/'v ,;/-, 7"'"' '^"^"""' "^" 

cHf« roio»»»i /—"—"■ "' ''"<>";" ; v/, ";" s 

sciorumtranslataest t ethacten t"^*?* 

c Episcopatus Suffraganeos. Hujus nrbts /;"--■ 
C i ,s/S. Orientu,- Episcopus, vn^ San -«»■. ns ; 

cui i„ uroaflsltolttfn bmiptefiwMMii» caNM»nw» or- 

dtnisaunkcensUtinquosacrumejuscorpuscumde- 

bita veneratione asservalivr. 

t-CMrii M '»-■„, S. Onentu ariM /W 

«,,„„, rotoano», m' f i« adtjm m* mmtpso nd,- 

ZpeUd.iv.iraiorio.q '; ■"'■'■'''»'« '" 

„/„■ Jtructo, o. I ■'•;■ ,.""_- 

,,„„ , 7 „wv„,-,.,ii,, ™.jb«te*«r.lur,a/m 

„,.,./„,„„".•'"'.■'■ •« »••'■' "•■•;;",:. 

ioocuv obhtB ReligU»U tamta Crmt, 

.„„„■/., trilmUur, „u ,-i o.U,,i..,u. ' "« 

,,,/,.,„ Manyrologit //'-"" 

/.,„,■,„„„■„,,.„„/„ ,,„'„,.■'/'.'":'";'";■;; 

J A-„/,-„'„, )/.,"- ''■"""""■ Y' " , , 
li.s. Oriends Eptecopi. A. ,„..../,.,,,■- 
rolo.,,. „•„„,./.„.,„/„,„ ,■•„,'.„„,•,'■•'.-"• 
luLJtMS.Blum ! "";■ 

L, ««» im CnrdWo™ BarWrini, « »*■" " F 

,,/„ i „„- 
,„/(.„),„ " u„„ , .v,,".. « ;" '"\ ' ' 

,/,„„„„/,'„... Apud civitotein Usci 

EpLopi, „,„„„.„,.,„,„..,.■.„'"..- ;i- 

rit ,n,./ '". ■'••■•■'.' •'■'"'" "' 

.i/...' ■ " -"■ ■'";';:.'""; 

,,„„„• Martyrologio R ■ •' »«"» l/ ' vS ' ""; 

,,„„,„.■„,/ ■„•.. '•■'•. i '• »„■■/■.■"■.''■" 

„• ',..'■ ■"'■ '■'.'"',,"' ;;; 

, ;,/„„,,. «UtaBin i/..,. ....'/>'■'; ;"» .,,, 

..,„,„„„•/;„„..... ..'•"/".■ "'■""""■' »''"'";".' '"'■ 

,,.,, ,,, ,„„„,„„„„"., S.Orienti .. ■ ,„■■/»" /■'-"/""" 
U.citoi '»'""" '"■' »'"'»"•''""'■" 

, ,,„„,•„.,„.'„ 

'„,„; ,„„,„„. '.'./.„ <."'".• „''.„'.„„"..'-/■' ■./"•' ■ 

,■,„;„„„ profitmur. 
v,,„.s „,„„... „,,,/„„.'„.'■,,•."•■.>•'•' ' '"'"' 

; ...i / "- ; , "; ; :' ■- 

,„,„•„„ ifA /■»"■■'"'' v '■, - 

' ,,„.' //'„',./,..' '•„■' 

„,„ .,, 7' •/,„„.,„ 

,.„„,„„„.„ 

'.,,.,.„.,/„.•■..„.„.- '»„„.'.'»'.■' '',"'■;;"■ 

S£-< ' '■",;; 

n,,„,„„, ' "' "' 

;„. „, „„„..,,.<.." "-""■'" 

«„,„...' " i 

■ '- > •• • "• 

'"'"; 

;,■„■ 

x "'"""'"'"'' 

,, , c „,, „,„„„'"''»./..'■ """.'" 

„„' '" ' ,,„ ■ ■•' 

,„, /„„„ /.' „ A 
auctohb o. u. pinilo on- 

/t yuatn 

/,,,,11111 i>ii > 
iib \llii II" 
/,39 oi/iik' 

tta . R aUa l 
w.s.s. dantw Acta 

,,1/ur 

.,/ faindosa, 6i VITA S. OIUENTII 

qui rebell rantaRa ie, Duce A****^ 

,„• D«»<fe, i ' h« ' '■■: '■""■ • , 

ta.3M ■«*••?*• : -< ;';■;; ;; 

dericoRegeapudTolos! Littonus Dux Romenu, 

„ ,m, .: lier "7 1 ": 

,„,„„,, ;„,,,' dictum annum Pmpet .>UI,u„ »■ 

, u. ,„. i '■; : ;'; - 

,, ,,., isdeceptus.bellumc 001»»"» 

;:;:::,:,„,,.,!„„ , ^b «***. ■ 

rV iliter superatus interiit. 

p rgicl arwime vem tolam depingit Salvtanusltb. 
7(/l ! p r0V te/iai)«.CumGothi l inqutt, metueren , 

,■ umpsimus uos i ibusspem] ,-. • - 

, pa: abil postularetur, a noms ne- 

,,,„•' UiE | rMt.no repelleremus : 

iiammaU ?£XS 

noseliam b rtrii contemneremus : * allls °™ 

insu, *™^™**™^*?Z 

fusiojillisesaUatiodataesl prohumilrtate.no- 

K latione dejectio. Ni rae ag thociUe, 

- ^mdem urbem hostium, 

,,„;„ lemdie victorem se intr aturum esse pr*- 

captivus intravit : qui pradatons ha 

riumphus fuit. circ, latus, arreptus alhgatu , 

retorubrachiati ' ''" : " beUl ^ 

putabat, vincl | ul T 

um P s P ectaculumfuit:illudente S sibi barbaros vi- 

dit: irri orium sexus promiscui sustinuil : et qui 
imum habuil supercilium fortU ivin, mortem 
subiil Hxcaliaque Salvianus d< l 

lacUoejiu nomine.PerEpiscoposautem mtssosadtl- 
hm ,possetS. Orientius intelligu «■ hm cumrelatu 
infrade hai legatione conferanlur. Hinc porro exorta 
,,,, ,,.,, n. Orientix veneratio apud antiquos Tolosa- 
; l|9 „ori essei tutelam ejus urbis Patronus, ila 
/( , ( ,„ Mtiauis Faslis Ecclesiasticis inscriptus, et pro- 
honoratus. 

! | | Uta damus secundo l , asservata Folosatn 

ndidem etiam transmi- 
silsupramemoral P Contulimus eacumalits, 

t0 i ec tiones dislincta reperiunlur in Brevi 

/.,,„,,. », '" AQMtama pnma 

i,,. opolitana Bituricensi, ut vel inde constelquam 

,„,,. sU m trato dispma dicti S. Orientii Horum 

ictorum vriorparsea antiquo Breviano Ordims Uu- 

, ; . ,,,.,, eliam apud Gononum hb. '« de Vttts 

Patrum Occidentis vag. 344. In iisdem, qua adol 

dionm { , uberationem \trbis Tolosan» spectant, r 

ineptis additionibi :! '" ' ■ ' 

\ q rejiciamus, xque ac alia nonnulla 
i speclant. Saussayus eorumdem Actorum 
compendium e'didit, omissisfere, qua omiltenda duxt- 
ms , Rehqua ul probabilia relinquimus. > ■ nique 
\, h , Parisiis accepimns ea collectaneis Patrum Ful- 
(| q ua dicuntur compilata ab anno udi ix, 
p 0s1 | ,;, ,nem quarumdam Reliquiarum ejus- 

,l (MU Oscam, de mandato Christianissimi liegis 
P? r anci83 Henri< i l\ summi Pontificis 

PauliV. Hicsub initium multacongertmtur deparsn* 
, | ,.„,,,.- quibiu postea reliqv. i k sa undis 
aptantur; sed ai tque nlla prorsus congm 
I omaturetiam legatio adAelxum sive Agentium et 
litlorium, quamfaetam constatex supra allatis anno 
cccxxxix, ei lamen mortuut dicitur Sanctus anno 
iw\iv, qc frater S. Laurentii Martyris, eodem D EPISC. AUSCiORUM. t 

nim ipso partu editi : adqnorum P^-ntcs orientium e 

S l.i paniam. divertisset; ecclesiamque ad hono 

at, consecrasset; et sic. ,.ostM»u assum um^ 
Laurentiumsocium. secessisset Sixtus ad alias pai 

H™arum Qu*pl ^bis ab eta «r : 

wvixintegrostresa Sixtus Ecclestx p^fuent, 

,riumS. LaurentiiadannumccLvmspectetfA* 

lierattsxtat I.r< «eretur: ouamga^ 

Zvus ergo fuisset frater OrMi» quando tvtl legatus 
DucemRom m an. ccccxxxix natus ., >|»tai« 

G DehacfraiemitatepoteritexacttusagizAugusti 
JrZmS Lanrentii.siadeam olUe probandam an- 

tuam u^^m^^^^ 

Salazaraddiem sv tfarfti, in gMih» assenlw ab 
™£ ^^ Flavius Dexter,secundusJulianusPetri, 

^««.^«ftirctti Bwrtw* Oww. fHT« ■" 

H»« ffltow ■!«./-/■ lepr V^nonfttenntips^ 

mW >,s.PhilippusLabbB,postVttamS Onentu 

supraindicatam,edtditw <^.^j£Z 

piu.u sed utprvfatur JabuUs refertum, tu fl«o «nnita 

(// ; xxvl Septembm translationem ahquot sacrorum 
pignorum S. Orientii, ex urbe Auxensi in Galha, 
! ^inCeltiberiaHispaniffiTarraconensis^olenm 

paetcelebriplausuperactam;^^»^^- 
\ionis ! •'/- a^ eU TOTO^r. possunt, qu* 

mm ctoS S. Orientii et Patientia> conjugum fi- 
huill , et tratrem gemellumB.LaurentuArcUilevitaa, 

fitiwfi habent. . ... 

7 afemfiitt monwterS S. Orientio dicait a^«d Ans- 

adKalendasJulii, tn ^ S. Clari Episcopi et Mar- 
t y ri9 , tt ii«if,/t«j'«sSacrasexuviasinillohonorifice 

conservari. C/0»CC CO/iKi- 

probetur vere 

fulssc frater 
S. Laureitltt E jfonosferlttm 

S. Orientn. B C VITA. 

Ecc MSS. Bodecensi et Tolo&ano, 
collatis cum editione Philippi Labbe. 

l-eatissimi Orientii Sacerdotis sacratissimos actus 
" pro parte disserere, non peritia proflmtate ed 
tanteemateria.admiratione,compeUor: Jjtquqdlo- 
qui nesciam, tacere non possim. Igitur beatissmus 
lientius.mundan»lubricitat,ssqua^ 

e I asta mente Divin* Majestati devovit et 

tradidit; et altioribus honoribus adeptis, Pontifica- 
lis vuxio civitate Cathedrae dignitatem ascendit. 
Eccle , uamquedogmatibusapprimeeruditus, 

comraissum sibi populum sacro sermone correxit, 
Paganorumque perversitatem destruxit : et itaple- 
ime doctus,tantadoctnnaeoserudivit,utspre- 

lolorum vilitate auctorem suum cognoscerent; et 
ad legem ejus, I aptismatis gratiam accipiendo, per- 
tingerent. Sic enim Pastor egregius de diabohcis 
hu.-il.us pnpnlum pcriturum revocavit, ut lUos quos 
vulneratos gladio mvidi draconis. acceperat, dmnae 
doctrinae med .ibus sanatos, Deo, eui jam pene 

perierant, reddidisset. 
2 Ergo cum in ejus pectore fides devota ferveret, 

et talia gessisset ut virtus ejus ostenderetur in ple- 
be; Narvejam petiit montem, attollentem verticem 
immensa proceritate conspicuum, qui ex fano a Pa- 
ganisquondamdsemonibusconsecrato hoc nomenac- 
cepit, ubi etiam infestatione daemonum nullura lter 
pervium habere licebat, cujus montis fcecundissimas 
radicesincolae Auxii non poterant laborare. Illuc B. 

Orientius i,/.. Uantu 
>pus, Paganos 
converttl ffarvejarn 

montem tnfes- 
tatione rfa ""'■ 
nutn liberat: DIE PRIMA 
A Orientius pergit, prceeunte Crucis vexillo, fanum in- MA.II. 63 ex wss. greditur.el hospitibusincolisvi factaprorsusdeemo- 

neseffugantur: et quod werai anteimmundisspiriti- 
busvalde refertum,fi1 sanctis i rationibus Deopacifi- 
catum. Nullus exinde eiviui infandorum 

spirituum insidias expavescit, nullus quolibel ritu 
deinceps contaminatur a pessimis, DeniqueS.Orien- 
tius totum locum sua oratione lustravit, ut omnem 
metum in securitatem converteret, et a nefandis spi- 
ritibus virtutibus suis evacuarel : u1 etiammulti eju- 
latus eorum audissent, quod eis pro S. Orientio 
consistere in solito doraicilio non liceret. Hac scili- 
cet virtute comperta, cunctus populus Deo gratias 
egit, quod talem Pastorem eis Dominus donare di- 
gnatusest, qui ipsos ab infestatione diabolica libera- 
a ret. a Quo in loco personans psalmis, pernoctans 

vigiliis, orati nibusque perseverans, largis eleemo- 
synis supern» bonitatis gratiam i umulavit. 
aiiegeGotho- *3 Et, cum praestante Domino ritam longam in 
ruminvitaius, secu \ produceret, accidit ut ab Imperatore N 

Patricius, et Littorius, ad debellandum Gothorum 
b Ri iii b, cum exercitu mitterentur. Quorum ad- 

tu Kex ipse territus, cum armis resistere non 
po*set, raaxime quod apud Dominum omnes ejus 
ante confidentia, propter fiduciam rum vilue- 

rat; ita coactus, a Sancto Deiservo Orientio poposcit 
B prjesidium, et legationem ejusproponeredestino 
ut ejus auxilio terribilem impetum tantai rii 
mitigaret. Quam supplicationem B. Orientius libenti 
ad Duees Ro- animo amplectens, non pro haereseon erroris squal - 
"""""""" lore contempsit, sed ut ejus tribulationibus subve- 
d> ' •' niret, famulus Dei protinus iter arripuil : occurrit 

Aetio simulque Littorio. Quoviso, A.etius de equo 

, .,, , desiiiens, prudentia suadente, cum omniveneratn 

lenigne, humiliatus ei oceurrit, et ut pro eo orare dignaretur 

ialiler supplicavit: quodin posterum quantum 
ei fides prasstiterit, facti fama percurrit. Littonus 
vero ei occurrere dedignatur, e1 legationem sancti 
inis ejusmodi despiciens, nihil de | pon- 

a iMtonoma- dit : sed in urbem Tolosara, exitium daturus, 16 lll- 
levoie txcep- tl . ; re p r0 mittit. Tunc orante S. Orientio Episcopo, 
tM Littorius, transmissa ccelitus plaga, in tantum ne- 

bute obscuritate vallatur, ul profuturi sibi 
utilitate deceptus, portis civitatis improbe periturus 
accederet: captusque a Tolosanis, qui B Orie 
patrocinia postulaverant, , I 

set : nam ei Aetium Patriciura, qui orationem pro 
salute poposcerat, lllaasum cum omni exercitu 
ctus Pontifex 1 beravit : qui interventu tanti Ponti- 
ad propria remeavit. Sicque factum est, ut 
sedhoecapto beato viro, quem antea contempserat hsereticorum 
'•''•"•' To '°- turba i Getarum, Dec - 

quod per eju.> famulum . ■■•> vitffi tempore, 

C quo perituri erant, nunc fuerant liberati. 

4 Beaius iste et Deo digm Pontifex Orientu 
nonsolum in praedicatione, nec non et patriai libe- 
promovet rutione necessarius multum fuit, sed etiam multo- 
fidem: inim hominum obsessa a daamonibus corpora lil 

vit ; ille providit reditum pauperibu el peregrinis : 
ille tribulantium animos in securitatem transtulil 
ille perituros a morte redemit : ille vinctos el i i 
ratos redemit. Ejus temporibus, eo laboranl 
securitas, pro qua multum laboravit, in orbem ter- 
ra* introivit: profecit Christianita . annullata est 
hasreticoromfatuitas: auctoritates qu» cavenda . 
quaj observandsa sint, testimonio divinae lectioma 
Apostolicus praco non siluil Nam dum non p< 
mua tam multa profari, vel aliqua ex parte quaa 
agnoscimus relegeuda perscrip i 1 1 

BQuidam igiturvirnobilissimus genere 
inis, pra facultatibus, invidiam pessimi 8 

satoris incurrit : apud quem Regis animus ita est 
aggravatus, ut eo jure ad occidendum exhiberetur. ie i irientii patrocinis transmissi sunt D 
fideles, qui eum, ul pro ejus vitea spatio interveni- "^"""l"' 
ret, deprecati sunt. Tunc congratulabundus Sanctus cWnaMoiwo , 
;il | Etegem venit el ab Ipso ad convivium es1 in\ tum, 

tatus. Et oum initio reg tli pr indii, lito 

barbarorum, mensa magnis [uis e1 carniuw ferculis 
onerata; Rex ille humili precepoposcit, ul S. I »r'u 
ini-, (Minii i r, par-iui' ' faeeret, 

pro caritate carnalem ederel refectionem. Quod si 
,,, ,.„ ecumqui vellel a Rege i btineret, Tunc 
ipse, ul Ri - ilibus aniroi • suo tactu 

sanctiflcavil epulas, el laudavil : et binc fidem po- 
poscii a Rege, u1 quaacumque vellel apud R • gis ani- 
iniini obtineret. Contaminatis i irnibus inso- 

litus d < ibus supermiscetur. Quo viso, ne hoc quod 
a R ; '• turba circum- 

stantium potentum ei commman ccepit. bed tamen £ asmwai 
B. Orientius pollicitum a Rege pr mium postul ivil 
qui aon auri argentique I tlenta, non pra cul 

niina. non agrorum spatia qu i i! vitam ejus 

Hispaniensis sibi pr» p i cit, an i cuju fa 

ciem mors terribilis exitum vitaa prolatojam gladio 
minabatui i ' l: " v ' "" l: 

valens, concessil ea 'i" :1, petiit. 
6 [ntelligite quanta ille potuil | 
inere, qui suis in cibis civibus dc i i ti rni 
vita fuisse probatur. Nam quanta . a< bi e videnti tempore rivens virtutes fueril op ra J ^^ 

tus, turba Auxitanorum civium non igm r i. de qui M , M „, 

i (1 , . V el unum ad pi e narrare cural is Qui- 

peregi inus, arescentibus nervis vim debilitati 

i„ ( urrens, et • ontracth genibus manib que i on contrai 

strictis li ; ' """ 

3 | , | ,,,.. opij medici dum 

venil ibique flde 
Qon , , proced tumulo, el in tantum 

sanitas redditur arefacto, ul redivivo infuso angui 
ne.vitalicaioremembr """• 

pra mortuaa n I ristinura re- 

i •: quarum di| • i ml ante constri 

u etiam e rum ' debilibu 

putrid ' apparerent. 
7 De1 ipse S. Orientius mihi veniam, qui abnthe 
irirtutem, qu m i i accipit, liominibus 
ai oxpedire quea volui, 
aUorum ad boc an ' abundantw 

cordis sanctum Pontiflcem ipsi adornent, quod 
summ o ore vixpotui delibare. Nunc r- M"i 

S Orienti i gratiam suaa piet iti pra?stare d ;n itu 

. orationibus veniampi i tate j 

no ,, i cuie I h norel gloria in eculorum 

ANN"TAT.\. 

a M s, i Ex illo vero tem] 

sten ,,„ fano Anti ■• Domini Orientius, 

Mll e l orationibu inde inenter vacabat, e! de 
die in diem proficiens, in augraento piritualium do 
norD iam pleniter indeptua 

est. 

J b IIic cst Thi '. '!"' "'' "" 

que ad annum 451, quoperiit in campoi 

„„ con tra Utilam Regem Hunnorum, imperavii 
„ oppugnaturui Littorius in urbe Tolosana, wj 
I 

c Uedii tevi ea imperitia (uit, ui Gete, Sarmotu 

uliantiqui, ei 

i Romanum Tmperium effueis, iidem 

crederentur. 

.1 i 
tus. G4 

\ e Eic loquendi modus arguit satis magnam hor\ 
Actommvetustdlem,etauctoremmuUoantiquioremquam 

S it Bernardui Guidonis, quiobiil an. 1331. tsam iz 
flU < 13 seculi scriptor aliquis, qui mulla suo tempore 

m* lafUrividissetpcrS.Orientium,«onfumetmo 

referendo^nttntusiidquefecitsetmfomamagispro' 

himlr rl n nllinilh Q . 

VITA 11 

Ex MS. Tolosano et Breviario Albigensi. 

r "'"" JUS - Exultemus omnes ... Domino, Fratres carissimi, 
etlmteraur in lennitate beatissimi Confessons 
Ohristi Orientii Irchiprmsulis siquidem sanctissi- 
miPa tri ,Prslatibenignissimi,Pa 

soliciti prmdicatione facundi simi, sedifieatione el VITA S ORIENTII EPISC. AUSCIORUM. 

ipsumque laborantem invenerunt, etin suum Pasto- 
remhamiliter.salutaverunt. et negotium pro quo 
veneranl indicarunt. Ad qu* vir Dei aftonitus fu- 

, ;iI nn. 1 r; ( M.:- l l.| ( -ntnsf.n.,abhisquivenerant 

Tunc humiliter preces ad Deum fud.t et fli esset 
8 „a voluntas, revelationem ab ipso sibi fieri postu- 
lal , Qui , m virgam quam manu gestabat fixisset 
interram, subitovirga Ula fronduit et floruit. et ge- 
nuinos ramosexpandit, et in arborem magnam ex- 
crevit Quo vi^. mira.mlo vir Dei, cognovitse.nl 
hoc a Domino vocatum ; moxquediv.n.e voluntati se 
subdidit, et curam gregis illius humiliter reluctans 

suscepit. , „. . 

•; Quocum accederet undiquead eum Clerus et 
p pul ua concurrens, et qui indigebant sanitatum 
beueficio, omnes cum maximo gaud.o eum susce- 
perunt, gratias el laudes reddentes Domino. , D 

cleclionem 
de se factam 
adtnUtii 
mtraculo 
Inducttu ethnicos 

convvi iil : cuni summa wuua n ■■ ■> »««»i -j-- ;-- 

merita el miracula devotissime recitemus : 

ut i tl precibuE delictorum nostrorum 

veniam et gaudia consequi mereamur 

a •■> Beatus Orientiu . s partibus Occidentis a, l r- 

om noMU, gellensi Du. is, qui tunc temporis officio Proconsu- 

,„, ftliusfuit, habens fratrem pnorem 

se oui posl patrem in hereditate successit. Lpse 

.... .■ ^ i... .(.,,i;;.- lilinrnll- B iu\i:i Aiixiniii, ijui .■.«! »-... 

j ,.,„ m sus urbem omnem idolnrum spurcitiam ex- 
tirpavit:etdamones inde. vrarias hominum species 
deferentes sua virtute fugavit. Monsillenunc ha- 
i in honorcm Beatorum Cirici g etJu- 
litae consecratam. Quamdam etiam cujusdamGal- 
liffi/l principia ftliam, Corneliam nomine, vexatam 
mone liberavit. Recepit autem m donum a di- 

1" .1,1* .-.1*1 ,.1 . ,<> > filT i post patre hereduate .uccesat p« ;,,:,„„.,,„,„,„. ov.ngrii» valde pulchra, et sancti miraculU 

clurits : fuglt ln 
Vaiconlatn 

b 

c il 
consti uti ""'■ 
toriutn •■' iii" 
Itndinum, 

C e 
fugli m 

i upi '". bus traditur, ac orationi etlectioni vacans, non me- 
aiocritereruditusefiulsit.Qui tandein, defuncti 
rentibu el fratre, regimen Ducatus es1 adeptus. 
A.nimadvertens autem je aon pi i imul Deo et 
mammon ae deservire, vitam solitariam decrevil 
sumere: omnia sua dispersil deditque paupenbus, 
,. ,,,, m ancipi8 manumisit. Fnit vero ita divina 
ia pienus, m suis orationibus obtinerel opti 
b eo multa miracula fierent. Unde ad famam 
virtutis ejus quamplurimi confluebant, percij 
cupientes ab eo beneficia sanitatum. Sed ne illum 
rav01 popularis extolleret, dimissa patria Loca se- 
petiit: ad qua Spiritus Dei eura duxit, sub 
specie visibilis brachii et manus, ipsum h.-nedicen- 
tis, et ad b Bigorram in \ • ad \.dlemqu» 

dicitur i Levitauiu, dirigentis. 

:i Veniens ergo ad dictum locum, vitaa solitanaa 
congruum: ibi ... devexo montis latere oratorium 
Molendinum etiam in rivulo d Isaurio, qui 
,,,,, foribua oratorii pra terfluit, dissimili aliorum 
qualitate aihilominus construefe studuit (de quo di- 
citur quod multo tempore durans, inconsumptum 
omnino permansit) certis temporibus se retinenset 
erumpens bladum appositum opportunfa tempori- 
DU8 re tituens m farinam [n hoc loco dum maneret 
V1 , ue i Orientius, quaflam die viditad se venientem 
multitudinem populorum: quod moleste ferens, fu- 
gan, arripuil ; e1 rupi c vestigium imprimens, divino 
uutu descenditj ubi chaos hians in ea permaximum 
Lruit, ul ad eum nullus haberetur accessus. ( bi 
p, i .:.,. ttioni, jejuniis etvigi- 

Uis, secum manen8 Deodevote vacavit. Omni nara- 
Q Ue ( | l( . emel di i ba1 Psalterium, manens in aqua 
Ida usque ud umbflicum et de labore suo p mem 

manducans, etolera: aquam sohi.n ad pntum hahe altare portatile, jaspide argento incluso cum Re »- 
quiisibireconditis-.qum usquehodiein sua eccle- 

sia reservantur. 

() Cumque ad ejus ex Gallia regressum omnis po- 
pulus conflueret, iterum desertum locum, ut Deo h- 
beriusvacaret, repetiit : et ad locum solitumre- 
means vigiliis,jejuniisetorationibusinstans,)terum 
ah Auxitanisrequiritur, at ad Sedern suam redeat. 
[ pse vero Auxitanos durissime objurgavit, reditum 
no abnuens : sed revelatione divina sibi facta 
compulsus, eorumprecibusannuit j et ad ecclesiara 
suam rediens, ipsam suis doctrinis, exemphs, raen- 
tis ac orationibus fcecundavit.... i Beatus itaque 
Orientius gregis Dominici Pastor, totius sanctitatis 
amator Angelicam vitamgerensinterris, speculura 
l, inorU m operum factus, mundo virtutibus et mira- 
culis renftens, efficacissime claruit. 

7 Denique cum heati viri ad Dominum transitus 
immineret, corporesenescente, spirituroboratusjet 
i Domini Corporiscommunionedevotepercepta, 
vidit Dominum Jesum Christum cum mulntudine 
Angelorum atque Sanctorum ad regna ccelestia se 
vocantem. Quod etiara duohus Fratribus si.nul ad- 
stantihus ostensum ftiit : et cum-hoc odor suavissi- 
mus locum implevit. Ex quo vir Dei heatissiraus lae- 
tns etTectus.aDomino impetravit, in manuejus suum 
reponi spiritum, etasibi devotis malignum fugan 
ritum, et locum sui sepulcri ab adversanis per- 
petuoesse tutum. Statimque duohns Fratrihus sihi 
tantibusdivina vox auditaest dicens : Quodpos- 
tulasii adimplebo, et si quis nomentuum dignein- 
vocaverit,a cujuscumque infirmitatis vel angustiae, 
sive periculi aut trihulationis molestia, liberabitur, 
et bonis temporalibus non fraudahitur. 

8 Migravitautemheatissimus Pontifex Orientius 

h 

E 

energumenam 
Uberat : ii deserto ad 

Epixcopatum 
reducitur: F 

iimi Ibundus 

a Clirtsto 
vtsitatui • manducans, etolera: aquam soinu, a.i pnium iiaue- o migravii. «.»«.»-»-.-. ~~'\ mn l o P 

Z ib da terra p?o lecto erat: noctes atque anno pontifieatue sm i quadragesimo F™»*---^ 

, .. . » .v.liln .., mni, ,, s,,!:, ,•„„„.„- Dultusoue est apud AuxiUmm raonaster.o B. Joan- f 

s l rsiano 
Ep. Au tita 
no mortuo, ducebal insomnes, pallio et tunica sola conten- 
a tque catena pro cingulo utens. 
4 Eo temporc / S Ursi mo, Auxitanm Urbis Ar- 
Chiepiscopo, viamunivers;ei-arm> ingresso, populus 

Pastoris desolatua solatio, Indicto sibltriduanoje- 
iunio, apud Deum institit, ut sihi de Pastore idoueo 
provideret. Sicque in nratimm pcrseverantihus vox 
audita est, ut B. Orientium eligerent iu Pastorera. 
Electione itaque celehrata B. Orientiura adeunt, aiiii<-> jjv/»»w»»*'"~ — ^ - u • 

pultusque est apu-l AuxiUmin raonasterio B. Joan 
nis Baptisia-, rura aliis sanctis pnedecessoribus 
suis, / videli< et Paterno, Servando, Optato, et Pom- 
podiniano, prima die mensia Maji. Nam post ejus 
felicem de hoc mundoexitum virtutihus et miraculis 
innumeris claruit. ln loco autem in qufl beatissinium 
ejus corpus requiescit, tanta et talia ipsius meritis 
et intercessione usque in prjesentem diem fiunt mi- 
racula, quod nullus ibidera devote suum patroci- 

nium sepelitur eum 
• wo- 

ribtis 1 Majl 
l DIE PRIMA MAJI. 65 claret mira- 
eulii A niumefliagitans _. _. «£*-» j£ J.tTSSS 2 

5S££Wp VT ~- •:;;;;\':;;-:;:''C '—'!:: 

aeuntesmultotiesjocundantur, ad laudemel gloriam Domini nostri Jesu Ghristi, qmestDeus super om- 
nia benedictus, in secula seculorum. Amen. 

ANNOTATA. 

a Q„id si pro Occidentis legamus Occitanis ! Oc«- 
rfl ,„ a . < vrtepro»ma«tCflte/attmo J w ?ua «< l rgeHa 
urDS Episcopalis, cujus Ducampatri S. '■'<«'<"« tn- 
6ttttur ,„ Actw Tolosanis, Breviario Albigensiet "1""' 
Gononum. At Saussayus '<•<< "« "' suo elogio habet i 
QuiOscha; in Hispania natus, Proconsulis Uius. 
EstO&c&,vtilgo Huesea, urbt Ep\ copalis Arago. 
patriaS. Laarentii Martyris habita, et hicinlocum 
Urgellstsubstitntaabiis, quifratrem S.Laurentx 
CU ni S Orientium. Tmperite autemproisto lempore 
nuncupatur UrgellensU Ducatus, et quidem veluthe- 

reditarius. 

I, Bigorra regio Vasconi* adPyrenmos montes, cu- 
• m urbs pracipua et Episcopalis est Tarba. 

c Levitaniavallis, vulgo Lavedan ad duo mtlliarta 

porrigitur. v 

B d Gononus et Breviar. in aqua, qu* vocatur K sau- 

e Breviarium vestigium imprimens duos hiatus 
ape.uit, ut nullus adeum haberetur accessus. 

f idem. Juliano. Verum I rsiano mccesstsse scn- 
buntSaussayus, Chenu, Robertus, Sammartham. 

,. ./„,,, vidimusante Actu S. AmatoriS Ep. AuttS- 
siodorensis num. 8 horum Sanctorum corpora ab eo 
Antwchta in GaUiam delata credi ',ex quibus partem 
forsitan ./uscenses obtinueHnt. 

hln Aclistertiisdicitur, Cornelia fiha unica Re- 
gis Francia>, quod inter alia supra indicata mi nda ro- 
putari potest, cum Francorum Regum nomen tunc nec- 
dum in Gallm iwtum fuerit. LlMUl.l virini/.u..., n 

ntium et Litorium, quibus ad uberationem To- 
l8 civitatis oocurrens B, Orientius, cum imo 
eorum. soilicei Agentio, pacem obtinui 
autem inmali reran ,aciem< n\ ttem 

disposuit : sed precibus viri rolosamssu- 

peratus occubuit. El ipse Rex Olimbius oum populo 

suo cun ssel n. Ariana perfidia,ad Bdem< atholi 

cam sunl conversi. Hacibi. Tn MS Tol w Tm- 

awr appellatur Maximus, rad nullus w 
S tv, AgetioetLittoriovixith Mtaximi 

Maximus, nisi maximus a ljective sumatur, et intelli- 
«amr Valentinianus. ertiw hmi Tmperat entis. 
Nullus etiam ihorum fuit Olimbius vel Olim- 

briusflppfl/.atos, *«* /** Th lericu8, A "'" gurj 

fuit Olybrius Imperator Romanorum, huc non tp< 
Vefltt(! /■ , Qothorumfuit tunc ab haresi Ariana ad 
fuUm Catholuam converst , «*< Cathohds ma- 

ais favisse. 
k A«W«flfltttrin dic(o Brewiflno fcnnoa I assione 

Domini ■ '■ mperante Tlu-odusio pnmo anno i«. 

[mperiieiu . 1« ' v " ' "' u,v 

To/ „ [«ountttr . AnnoDomini394, imperante 

Xheodosioprimoanno6Imperiiejus.e1 aedente 

P i c ioanno9Pontiflcatussui.5 '^"T" 1 ". 

pritannumnonumSirioUPap». /" W5. /'<'<— 

lttt1 an nu Domini 884, etdecimus Impem fU 

dosiiprimi,etnonusSirioii Papaj. /n<s,," mo 

43U,, &8«oflto6i«n/it«omco»Mtet; nonitom 7"<"'"'"' 

LiTi ttfltuorfl5fl««flyo "< Tndtce topographti 
SancU, qui hoc primo Maji suum cultum habeant, n 
/orttntur. E DE S. AFMCAN0 EPISCOPO, 

JUXTA VABRUII IN GALL1A NARBONENSI. H. 1' GAPUT I. VIDE APP. 

t. vn HAJi 

NOT. 27 >tc. IV 
ACT VI Oppidum et Ecclesia Collcgiata S. Africani. F Yaber vllla, 
,n qua qn. 862 
Abbatiu, an »317 
/ plscopatxu 
ereclus, __-^ aimmdm Comes et Karclnc Talaa i « 

|> naminu ,-»'»■-. «"'"' c " ro '' 6 ' u,,,, ,"'"• 

|-\ CkrUti rnxa.xn, vill , cujus vocabulum 

■ test Vaber, in pago Ruthenlco. m Vicaria 
auce diciturCuriense, (reiWil A**to A4teft«.«,«« 

ad. esteriun. * ' ' ^t^ 

Tatoria etS.MariieDeigenitrici8,»iveS Dionysii 

iSntisaimi Martyrie, secundnm Regdani 

l ^Benedicti //«,»»/ ' '<"'' .;'"'"''""- 

',,'„,„/?,,» C'.,.w. su»««amproWC« „/.....».,-'». 

, :,,„,„,» „,„,kxiv. ,„.,../».'»,»"' '•""'■<- 

„„,'„,„ /./,..»,.. i»//-'"""' '' ' '"'7- 

«,„„,„ ,■,.,.', ,»."""» aw«<» w ;»• 

„ I / J( ,.„,,.,,,v // Pepa.«nno „ rX v,, ,,<„.,, /»„.,„/»- ,»' 

/.„,/„■,., /.>««/»/ ■"'"'"" "''■'■'"'; "fS 

„„„.,„.„,.,,/,'„,/.,«»».»»"■•■ • 

„' .,,,.'»„cccxv„..S„'. .."'. - 

'/, .„„/„,;/•,*„, ,,ui AUatf^wSp^ 

ordinal". 

Maj, T. I -, /.-, ,,„,„.„,,„,■,„,,»."."■ ,,.,,."»"»"/•/»''"""" 

"„,,,„ Vaber, eum tcmllaanl ''""•"" ;'; 

. " »'""" ' '"■'"" 

„„,,,,„'„., „,„,^.A„, ,,,,,., ,".'.'" 

„„„ »»» ,»•"• ■'•'■"""";"" 

,,„„ „'.■",.,.,' /"'/'"■'' ■ ''""■/' f 

.,„.,,. „,,,„ ,-. p »■■ '""''"'"• 

, ■/.»„' ■•'" • '•" Z 

„,■.„.„,,'„"»"■"'// <• '""';'',",. 

.„„„,„, ,- /•/»•"'•" '"'";""' , 

„ , i„, ,,,„„„,„„/,,.,„„.■"■."■""■■■'"""■"• 

a i ■''■'' ""' ■' 

,,,, ,S - ( ,,/<„/'/.s rrlrhi 

,„/ • ""'r; '""; 

„„„,,, ,..„,.... • "",'"'"", 

, ., ,„„/ "„" ■»/'■-■' '" 

,„..„■ / „" ■ - -' ,'"r;.;;:„ 

8 AfrU „''„•."•', ■ "' "'•• v - s '"" 

„„„„„,,,.„■,<„.."../ •' '- "" : 

„.,,,,„„,, •„ ■ /■-„"" •"" " ' 

3 0/|tn ilcarlr 

„,, 

tuierat, ,,l ,/"" I 

Iffuanl cor- GO k q \fnrini in nraeaentia Raymundi Comitis, anno 

1+Z2 &*» XJ^SSSi 

anU9>eeul ,,,,,,,„•,-, (d est, anno GhnsU oocotn 

' ' lemur.jem. !e «■!!»*• -"*■**"" 

/ fn i ipflrtteS. Africanum. 

' ! A I mcelebHtas illa t postqua «V» 

i„ c ^^ ■'"""" ; eccles»"" 
AaV" np S \FRICANO EPISCOPO. . 

D — y-- ;; l£&XEZ~ 

rinti duo oca Presbyterana qua 

men Joa ,.,«'"""/«'<; « " ' .' . guenrtaS. 


S."*:-. ;;::;„,,: „,:,„ > - *~** t 

. .. . ' . ...,i„.n r.iim Quooam a 071 I '.I ::;,:;;:::.:. — ' ■•»•- «■«-■ 

:,„,,,,, ',,..-,.,../.»■ • '/"'" ■''"- 

,,,,,,,„ |/ Mionemdicumpmequtndam quoi 

;.';.,, • „,.,■, m ',— .- '"■"■■ :"""'"' 

,„„,sv,,,„, wonMbm S """""'"" s "•'<""' •"'""'""" 

"- s A "^";v' ,,„,,■ -)' /.""-'"/'"■'."' -' " 

tPartart., et B h solvenda WM saltm «« " ,,„ be atu,s.mi African. Ef' 

- — ''''";"',",","„•: ':,.,.,,"«•,„,, ■,,,,,, - 1--".-» 7- :;• 

':.',;, ' 1 r.etinq, ^ T n^pZm^Z 

,„ „/,, ,, '".■■■■■< <•■«• '"' '"'■"" '"'"'"'"' ';;:";: ;:;:::::.;::,,;: > «*s 

-.-."■"•"'", :'--::::-;;:;;;,;;;::: B ubl clrcfl "" 
1 CAonu 
40 pre&byl me naberequasdam domos a Bayl e 
tfricani.qu « £ * ,/ST 

l / "<" * :;"";:; 

MHhfeiifK. ordinenullocollecta per D Dutaw, <■<< 

:„,,„! /••/,,. FfancmoCim^ !«»•* 

, /"/"""', /'H ;-'"./-"""'""""- 

s. kfricani. Eodem facerent instrumena, inquv- 

! «u, P SB,chiin S.A^cauo,flu 

D qs inflrmorum S. Lazan yiIUb S • Afncani, aui 

Hospitale Quncupatum S. Jacobi in dicta villa, - 
quidemeafactasini ante annos prxnotatos, de quo nthil 
caturin synopsi submissa. 

•, Sumcmntilla interim ad comprobandam locice 
Ubritatem:qn*s*culo™ fuit vehementer aucta.quan 

„,.,„ Presbyteri, de dicta villa onundi el ibi- 

demre idei ■ usque ad di 

rium, uuura corpusfierentei dicerentur,9 "'"" 

.. ... / .,, / ', / . 1 1,1,1- / isul >,formajurarent;l ^ 

, I, ,ntiDeo,etB.Mari8 - ; 

, ( . ,; ^fricano, sub honore cujm pnBseni eccl. ,a 
es | dedicata, in qua ipsius corpus requ.escit, eum 

elieere el oominare etc. . 

rumcollegwrestabatfabruanda Bidemeccle- 

J^parsanterior.que JSS SfflS 

M ocou.im.ad hoc venditia redditibas confratn* B 

1\. .^n, i : ,n^nS.AiV^ni f iiuUI.xi, .Beren- 
K arioBlanchi,GondominodeVaulcausino lP ercon 
sulespatronosetgubernatoresdictorumreddituum, 
^habitoD JoannisEpiscopiVabrensis,pre. 
tio ducentorum mutonum auri. et dictum pretium 
recepit Pontius Gasparus lapic 'T.^S" 

Bciinovioperi . 7:,:-,', mfervore remurg 
,.„M/i »/,,,w .wm//,/.-.w u /-: /'"/"" 
moran8 insua Episcopali ibidem domo, vulgo Bascha- 
hl , ;l fl r a brensibus suis, haud satis «quammiter id 

ferentibm '■ '" : ' ' ' ' '," "'. 

„,,/,, „/,.. .mcccclv, Pontifl ' ^ti 

' . . . /• .. • i",iu',.i > imi UVbUll ii'' • 

nuu., .-• .. Pap [Uanno primo, 1 ' ""' Francorum 

anm m 1 accidti. Cum vero Joannes I ttn '»<"- e rna rdo Episcopo Vabriensi pra^sidente ; ,. 

dem etfic 1 ' ^l" S* V Blanchi omnes pra WJJ3 , ,,, 1 ,/'!. 

1 , '. reifau iden > Blanchi omnes praadictos «fe* 

sQdiditdiscretoviro Magis ro Bem ^, ndflW] 

i ,, 1IU , pretio centumel tnum ,,,/,/,■ 

ii1 in 3Bdificium novi opens praadictaa ec- 
■ wxv&conditainstrum 
, facinnt, actum esse de conslrueud 
ibus in choro S. AfricanU ei Branchadis seufer- nn 

loncti eorjnM 

po«i ,,/',./- 
;i/"/i(.s Preitolerenin ' ; ' ' ' l 

;,,,,,„,„„/. hoocoxi, prima ei cura fuii pronam 

inlapsumS.Afn 

tis: inquam oro\ 1 ' ahotutam, ipsm & 

m, collocavit. Babelur enim instrtimentum 
t> i» ? uoagiturdereparationesacri 
prin . !.Africani,inquatenenturjO- ^^a^in^ v 

aparamenta, rehquiaa . . a « - j ^ ^^ ^,.,,,,,,,,, ^ 

^ 1 "" ,: Inera Num. i enim leguntur Saluts, a Salu- 

i", itamutone 1 Vecwut- . if • Tastarts,fl Tastaurte Vasconix 

topostEugeniusPapa IV, ' ' ■ "" ' ^ ",, lie , 01ls> ,„■ ,,/ Qemelli, licnunc^tifl 

^•-/"— «. cim = ;•;;;; r;;: , :: SS^» -- ^* ; "" ** "i; 1 """" 

' '""••' al.fl.quoddctavilla alu 10 s ^. quibus AlI , mi e t 

omnibu indicai ' tentjbus notabiho. toBjt • ^ n , 

R ' ' •; . /, ,:, w .7nomi«flnl«rMutons,idi 

' ■ ! ' aia // an 
InsMutum 
, ollegiutn 

,,,,,,; um tur; Qec oonalia in eccli , «1 (qua 

teras illarum partium parochialis ecclesia 
, ( , ,, reputatur) corpus dicti S. \ 

| bcujus merita Utissimu plura el manife 
: , , partibus miracula operatus fuit e1 quoti- 
Ltur)honoriflc« "' propterea 

e ' | | | lU g pationabilibus causis I 
, itas praadicta provide consideratur. 
g , m rji ,... . ■ /"" fundandoibi 1 m I ..//""/- 

,„ collegio, anno mccccxuv, r iTali I «i«, 

aa'- ::; ^^^^r«:»s==: 

i : ':■ : -- - !2^-_ssr£.y^£ 

1 ftt collecialibus insienns decoret; , qua- guoeiiwimo. «*«' ,,,,(, 

,, " l( -''"' • n , rorDI _, ,,, „„,''///( S. Afncam delatum est, dtuante 

-««Kannrio Presbvterorum uuhk-ic iierinsmn Abba- TOl corpus, wnmmm «. / 

S ::,;;.. - — "• -« ™ « ^ '- *■ sui ^ 1 n 1 ■- . "" " * ' 

creditur. Quibus aliisque omnibus signandis servit bu- 
gnus, Gallice Coign, /»ic oule/n sumitur pro Moneta. 

caput n. 

Dc covporeel reliquiis S. Africani. 

|)n/ flnleqiiflni prardicle .'<'/''.n'" in ' ""' ■'"- 

gerelur, celebrabatur ineafestuminventionisetrevela J^JJJ^, 

/„-;,,s S. dfricani dti «"". ZVflns/olionM mii s 1/r , 

luhruuni. Natalis 1 ""' 37"//. Dfl /"" ";,,•,/,//,;//, /////'" „„ 

; . /'..,/,. ,•.,<•..'.,■■ multa facta 
miracul i, DIE PRIMA MA.1I. 

A Joanne > iam fl fundamentis reparatam. Inwm- 

tionem arbitramur ante seculum \k contigisse : i 
adfuisse Episcopum llbiensemhaudvana iura 

suspit abei is, quandaquidt m rnem ett- 

g«awj .s'"-r/ ijtiiM t/iesauri partem, una cum fi 
veteris tumbee seu sepulcri ea eo cons«rwm( /emj 

irtam habueril pari 
A.ihnt i ' \ senm Episco) et in 

hujus dtaicesi S. Africani villa et ecclesia est) , 

[reitsi ///,//(• Episcopatu, tunc loco satis celebri, qui- 
dam, /'<•'• '/"'">• '" ijwomm I ' ■'"''' »'o 

grau Sanctum religio : ubiqueautem a vulgo nominatur 
S. Afrigne; utaliquando mihiin mentem venerit su> 
spicari, utrum primo nomine non fuerit appeUatus Afra- 
nius, pofiiM '/»"'" Africanus. Sed /■"<■ refinendti 
quandoquidem hoc solum inveniatur in iis de quibrn 
hactcnus egimus monumentis. 

\) Tam religiosi cultus observanliam crebra merue- 
runt miracula : de qui reliquis anliqui cultus 

argumentis juvabit legere pn riaft*ro, 67 

jnas venientes, portantes sudaria, intortitia D 
,i ceram, et alios munera reddentet e1 Bolventea u ' roM u '■ 

pi;,. ipsi emiserunt : et dum veniebanl . redde- 

bantur per Vicarium Petrum M 

Ecclesia olenni pulsation unpan rum, «^n, 

laudes Deo e1 B. Uricano .1" mir u ali 

I u . pubHcato, 

1,1,,.;, ,, t | i ! i. aumquam cei idisse ful- 

men e1 grandinem in villa el to1 ipa 3 ^fri- 

cani; et hoc illius pre ' I quod d 

,, licel i parte pedia non 
, ompleta. Esl in illa retro altare majua corpu S. 
\i,-,, -;i- i, i:i loco satis alto i et \ dit illud, quando 
l„it 8CC ie i. transferri per D. Joannem i 

Epi copum Vabrensem; e1 altare majua solenniter ' '■«•"*«* 

consecrari. I apul dicti S ■'"". 

q UO d pereginis el devotis, ac eunctii in diel 
I. nnibus, osti uditur. D. Anthi siua Blam i> i P 

petuus de •■ Bacalauriua in 

.,.,., p r0 i urator gener li D. Vabrensia Epi- utCollegiiCan tam digno impetrare- scopi, ln S.Afr] in cun s offic.ala- 

Processusilliustenorhicest Dominus Michael tu Vab] ■ et temporali R« ommorum U asserunl 
testes jitrali 
plurrs, item ejus 
mmiis rtllam 
lniiiiitnrm 
manere a 
fulmint 

grandtnt , ; , procura 
p rum S. Afri ani proposuit et ex- 

p , Reverendo in Chri fco I ati i Joanni Abbati 
mo , asterii S. Tiberii, Ordinia S. Benedicti \ 
thensia dioe esis, quod in eccle ia S tfri i 

semper insignior habita fuil in tol i 'I jesi, estque 

i,, medio illiua sita, requiescil corpus, et sunt reli- 
quiaa ipsiua gloriosissimi Patroni nostri, qui.... 
i ;m .. i . M ii ,,. '•! augmentum fidei Catholic e ac salu- 
tem aniraarum Ruthenensem adivit p ipulum, ubique 
licans e1 hsei e tirpans et in line, cursum 
suscenti ministerii impleturus, ad hanc nostram ur- 
bem venit, Spiritu sancto monenie : ubi diu vixit 
innocenter, in sanctitate et as| eritate vitaep t i ve- 
rans; et in dicta eccle ia corpus suum tumulatum 
fuit : iii cujus transitu el epultura omnipotena Deus 
quam plui iraa operatu* esl miracul i, et ex poi I ope- 
rabatur, quotidie ad se recurrentes a Ijui raa \ e 
rit autera prrodictua testis, quod ob ipsiua mi dictaa villa '" " i ' ,|!| ' ''''• 

l_! c Guich trdu di Rupi forti, \ icar u per] e i 
Iuu , s Ifricani Locumtenus D. Offii i dis \ abren- 
l - Africani e1 reliquia 

l ,,,,,1, , miracula fleri, e1 pro illi lau flWordeon- 
nniter, per Clei 

pulum cum pulsatione campan 
I e . | vit r diflcata, e1 vidil ipse 

corpus s. Uricani transferri de ecolei id 

i a itare majui in loco patenti, pei D 
i ■■ ,,,•!,. Vabrensem I : ". '•' i" 

altare m ju per ipsui ' D Vabi em Epi copum 

esecrari : et a dicti S. Vfri« 

i„ argento, et ostenditur peregrini el 

eraliter in festis solennibu Dixil el ara 

quodips. 

intortitia el alia vota, quaa illi, 

quiab infirmitatibui sanati el periculis liberati pre- 

cibue d. gloriosi C ii fuerunt, solvebanl ntautera prmm,tus i,m,, ,,...„ „, .,,.u S .««».. , U od numquam fulmen 

quamdiu vixit et post ejus obitum, numquam ful- all ^rc ruu 4 

aec grando cecidei tota parochia. Quaa cecidil m paroch.o ua el . can i No • 

, B ^ndus Episcopus Vabrensis c nes Blanchi, Dc 

Itabonadarentur;, itt ' Vtedm 

Medictavill • lietibid eside, iclesi MJ»^ sepuld ""' 
tvm t ' , 8 que ad oumei um quadragenarium, unum cor- 

lii Se i' ■'■'■ ymundus isle, post P 
brensem Episcopum,ab cnno mcccxxix usque ad ui 
xLvit, secundum Claudium Robertum et Sammartha- 
i,,,., adeo ul uno tantum se< ulo , 
serilfundationem Capituli. Au [tamtu porrotestesalios. caput argento Guillermus i 

inclutum , q U od corpuj S. Afi ma " 

""""• eminenti, rei capul eju 

argento est, et ad preces praedii &ni fiunt 

mui iula. Petrus Arnaldi, frater Germanus 

supradicti Abbatia - 1 i I Bupradii taa villrn, in- 

terrogatus pro verificatione contentorum in litteria 
^p articulis in- 

structionalibus praeinsertis (unde intelligas non ha- 
oeri /"• /"""•'"" tolum, sed solum prsecipuas quasdam 
attestati em exponit, testatur et asseril 

D. Petro Poiuarede, Consule; et Guillermo Lin- 
saci, Notaric . habitatore et Consule dii 
II D. Guillermus de Serres, Prior de 
Cancellarius Domini Vabrensis et Curiae Offici 
tus, in S. Africanoresidens, dixit, quod bene scit et 
vidit pluries multa miracula ad preces S. Afij 
fuisse facta, et fiunt quotidie : et vidit multotiea il- 
loa qui a periculis et jnflrmitatibua liberati prei 
S. Africani fuerunt, adultos et parvulc utofl vota et rfo- 
naria plura 
oblata, rpus S. Africani per D Joan- 
copumVabren em 
lenniter. Vidil multa miracula fieri el mulfc ol 

V enti fe»nt< 

rmitatibi ^ ni:,iu 

P ,i. Villw, idem 

"''• i / , 

13 ll> 

multosti 

Uem ultiv <" demqut q od ip a obqm „ nl . 

Comn 

temi '' supradicti nia, el alia luce cia- 

riora el I cederfl ; " 

neecomm Bionia 

reliquifflS. Afri. 

runl 

n \n..M deind ■■■•:■ "i" 1 ^ 1 '" '"'"''"'^ ' P°" " 

runt furtive totan ! > ' ■ "''', | 

usiUiu prel 

numina ^ .Deopermi 

B. Afri ' . 

Colleetor notitiarum noi 

nicata ,legiinq bm vetei <*' 

bifl "'''"■ "' 

veteranlfl AUCTOIIB D. P. 
1/,,; <lt bra- 

chio ei area 
argen/' ll DE S. AFRICANO EPISCOPO. remeu tuunua,,^- fo his quoque 

neque abscondere se potuennt, *ed m looo ■ ■_ Pres bvteri et Pr oeque aosconoere se potuennl 
tamquamiramobiles./^wjtocatofla/ewF* y-j , • i n"fc ucim rei 

M1H \ . «ifl MO"»«« "etri ue ht t b 

tamquam immohiies. imerjocuw u« , g ^ H Albien8is> Protonotarn Apostolici, Um- 

** W braohium argenteum pc» - ;i' ; ; '.. Eleemosvnarii ordinarii Regin* , fiden. 

marcharum, quod anno hcccclxi ecol. sia eoiiegia* ^ ^ mandato Reverendlss ,mi D . Al- 

S. Afrii ani a »i per fcestamentum Petrus uaDnoa , d el Bene. Episcopi Albiensis, visitavent Re- 

ista.ad reponendum ossa sacn corpons i am- F Par0 chialis S. Africani, asua Pra>- 

n r^U ,/,-,- M //,v.w/^, ; ^.s..M M ^» liquas <inti . n tiaR . p. Dominici cani 

;///.v/ci/ 

cemmis ■ 

auitprwlaudatusCollector, &mv\tis V eT8om- 

[ em h ibentibui cognitionem didici. 

,.;,-,,. ebantergocum h*c colligerenlur annow 
adhuc mulli ea illis qui diclam arcam viderant, ante- tpul 
crotestimonia. gyndici, el Antonii Maignon Marguellarn, 
aliarumque honorabilium personarnm : quodque m- 
ventismtereasduobusossibusdecorporeS.Afncani, 

adhuc mum ea um gm »»«»« ""/";; - "-'- particule monumenti, ex utroque osseipsoque 

auam sacra omnia vastantibus per Galliam Hugonom * u portiunC ulas, e1 tradiderit praadicto 

tn m nrt, '" /""»" ''" n "" /"''' / '"'"'''"'"';;'" p B ^ offerendai Reveren.lissi.no D. Francisco B Sacris ossi- 

jnu per Uu- 
gonottos dls- 
tlpatis, „ prn erei, m pnma 

ationecircaannum bdlxii. Vivebant etiam adhuc 
muln, wrfvalde senes, qui < fwant, 

buod oum essenl juniores pueri, siepius transiermt 
sub spulcro lapideograndi, quod |>ost altare sta- 
l, a i ,.].-v:.tum supn quatuor columellas, intra quod 
dicebatur el i red< batui flrmiter essecorpusS. uri- 
,.,.,,,, Proinde wi pradicia argentea arca t utjam irisi- 
nu avi,dici potest fuisse os aliquod; hoc autem utconspici 
possit, in media Ironte ipsius cap se patebal fene 

l ;l> pollucido obducta vitro. sicuti eidem Collectori 

affirmabatserecordariseni ' ecclesise Cantor. 

li. /„ iUaporro ecclesim desolatione, quam incendii team !l P anotnecam. 

Trojani nomine appellat Colleclor, non tantum direpta 

lipsanotheceB i d ipsum quoque sepukrum 

saxeum dissipatum fuit : corpus vero aerum injectum 

,. i puteo qui appellatur S. Joannis, prope sacellum 

seuoratorium S. Africani. extra el prope majorem 

p 0r tam ecclei tss : uti ex auditu e1 veneranda cani- 

cie habeo, inquit Gollector, ffuic damno utcamque de la Valete Gornusson, Archiepiscopo Vabrensi, ut 
easipsereponeretn. ecclesia S Africani Rutheno- 
rimi, ad augmentura devotionis piorum fidelium m 
[sta dioecesi. Has vero a se receptas, traditasque 
Mag. Joanni Galtier, Licentiato et Sacristano S. gwesimui 
Africani.cum omni reverentia asservandas, simih ^ntui' 
Gallico instrumento testdtus est ipse Reverendissmus E 
Vabrensis die xxx Maji. Ego autem, inquit horum 
omnium Collector Pvxpositus, ipsas omnes aliasque 
complures Reliquias acoepi, et reposui intra argen- CAPUT III. 

De aetatc ct Episcopatu S. Africani. 

Yroprium de S. Africano Officium, quod in veteri- 
bus membranis Manuscriptum et Lugdunensibus lypis 
anno MDXLii excusum habdur, seculo dumtaxai XIV f i ie uauBUj (niiiiii <. .'II.. .." ■ .....v , u,iiii. H.UAU. - «™«"» "• 

consultum volenspi divtna, sapienter ordina- compositum, uli plenius infra dicetur, conlinet de yita teadmodum 

, !•• iv t. . ., iui: .. .. r .- /..... ./..,;.,■• &fr.inanua nv- sno comvosi- v anno 
olosanls 
dona verat, ui anno mdxii die m Julii, D. Joannes Mi- 
ohaeli , Le| um Doctor et ecclesiae Mirapicensis 
l> r ;, | i libera voluntate Consu- 

linn iii bi s Afric tni aliorumque lionorabilium ci 
vium, iii publico instrumento desuper confecto no- 
luiu.iMM orum, pai brachio S. Afri- 

cani .-iiiii scvpho argenteo donarel fundato a se 
Conventui li am Sanctissima3 Trinitatis To- 

losse, ea oonditione, ut ipsius Sancti festum, quo- Sancti Lectiones novem, quibus dicitur Africanus, or- sero compw 
tus alto sanguine Burgundix Ducum, et S. Patienti ^'J™ e 
Lugdunensi Episcopo traditus ad nutriendum, ejus- 
dem ecclesia? Primatum obtinuisse ; ac deinde Ho- 
mam profectus, cum paucis e Gallia Praesulibus, in 
fide orthodoxa constantibus, in Capitolio coram Se- 
natu, magnam partem hasretico, disputasse contra 
Arianos, sacrilege asserentes Dei filium assumpsisse 
phantasticum corpus, dolentibus ad eorum blasphe- lUaW, oa uuimjii ii.nn , ui ipiua k/a.ivu &w»uuui, >j«^ puan laxit.iiii iui^uo, «»/*««*«*»*«»— — i _ 

tannus i die Maji reourrens, quam solennissime ma m audaciam Catholicis Pontificibus, in quibus 

• i • , i i i i ai /' : . ^:». T?...-./\Kino nan nrin c.ill- l/Mcfl 

,.. nsil ■ 

,i ( /,// partlcu 
1605, il.i.l.iii celebraretur. 

17 rtflflueCanoniciS. Africani, videntes se pri- 
vatos eothesauro, cujus partemaliis tam liberaliter 
communicaverant, praadictis Religiosis supplicave- 
ruut perdicti fundatoris heredem Mag. Abrahamum 
(Juillermum ile Pendaria, Canonieum el Syndicum 
ipsius Capituli, itemque peromnium acsingulorum 
subscriptionem, aliorum etiam fidelium Oatholico- 
ruin Africanensium ubscriptionibus roboratam ; et 
tandem impetraverunt, ul Pri >r el Religiost Con- 
ventus prmdicti ipsi M i Ibrahamo, a I easdem sa- 
cras reliquias cum bymnis e1 canticis adducto, per- 
- mitt.T.Ti! ;ii , .'!p« , r..' iiul.' p.uiiMu fere ti rtiam, quam 
ii Augusti anni udi s al ulil ad oppidum S. Africani, 
et ooram testibus ad td vooatis tradidit reverenter 
iii manus D Mag. Guillielmi du Bent, sacrm Theo- 
logiea Doctoris el Prespositi ecclfesiaS collegiataa S. bona? Memoriae Caasariensis Eusebius, nec non san- 

r.latmnis PictaveusU tunc urbis Antistes 

Hilarius affuisse dicitur. Tumvero, cum modis om- 

uibus tentata Africani constantia non flecteretur, 

injuriose expulsum a concilio et carceri includi jus- 

sum, postridie iterum praasentatum Senatui ; incre- 

pitumque et scissis vestibus pubUce casum, exilio- 

que addictum, junxisse se S. Hilario ad propria re- 

veil.Miii ; .1 apu.lliunc aliquamdiu moratum.ejusdem 

il.u Ruthenensem populum, in sua feritate du- 

rantem, verbo Dei excolendum assumpsisse : et 

perspecto tandem habili loco, prope fluminis al- 

veum, qui ab incolis regionis illius Sorgia dicitur, 

in honorem S. Saturnini ecclesiam consecravisse ; 

ibiquetantis coruscavisse miraculis, quod gens re- 

gionis illius incredula ad fidem convolaret, et sub «,,«. ^,. signis Christi Deo devote militaret; ac finitis tan- 

ini, intra sericum involucrum et capsulam spe- dem prsesentis vitaa laboribus et aarumnis, quievisse 

ciosam ad id Tolosaj comparatam. Hanc vero ipse ipsis Kalendis Maji. 

Prcepoaitus paulo posl tradidit Sacristano S. Afri- -20 //.<■« summa et ipsa pene verba dictarum Lectio- 

cani M Joanni I taltier, ul eamdem conservaret num : tn quibus S. Palientis, anno cccclxx florentis cumm 

cum reliquiis sanotissimi Patroni Albia receptis : successor «■/ discipulus, componitur cum xtate S. Hiia- temporum 

prout heao omnia constanl ex instrumento Gallice rit, ante dhnos centum vita functi ; et interim natusdi- ,, M , ///W0 „,.. 

confeeto die xin Augusti sub nomine Heurici per dtur ex Burgundix Ducibus, non nisi post plura secU' 

Dei •gratiam Regis Francias et Navarree. ia nominari captis ; deinde Arianx hseresi affingitur 

dogma, DIE PRIMA MA.ll. 60 dogma, ab ejus placiiis remotissimum, cum hsec iti vera 
Chrisli humanitate asserenda excederet potiut quam 
deficeret :etqua de hxretico Tmperatore Constantio 
utcumque dici potuissent, adscribuntur Romano Sma- 
tui- cujut in tota Arianorum historia nulla vspiam 
mentio opud antiquos ncriptores invenilur. Deinde Hi- 
larius fingitw Ramx adfuisse, et pro Vercellensi En- 
sebio sancto [quitamen nec ipse Roma adfuit) supponir 
tur I usebius Cmariensis, annit fere quindecim prius 
mortuns quam S. Hxlarius Episcopus fieret. Adeout 
in hisomnibus nihil sit, in quotuto pedem figere p 28 Atque hsec ex supposito quod S. HUarii Pieta- 1> 

UUm rrlun /' M v: 

dimisso ffilario, tamquam o P lavensis 

ad quam confug ril ! ■•< mus, u I i fus p pii i 9110111 ■ 
pulsut est hxreseos A im tti h m 

riam altracto, malimus S lumum el 

.9. Patientis ujus extn tna mem 11 fa inveni- 

turad annum ccgclxxv ; erant quUem Burgundi l 
„,//,,,, /, ,r Lriant, non iffl ( imtin universim 
quin etiam primores aliqui Catholicam profi 
nrm ; nn I 'hilperici duo, Gun ' ■ R Juxta hanc, 
pro niia CX 

duabus parte 

credittiin. OllllllVH* lllUtl _*», >■■ .;......,.., ,-,, , . 

„M *.../ ft imporfl 55. //"'"'•" « ftftoiife, ««& /'""'''' '"' f"»" •' ''""""" /s ' ! Qem ' ' f* "' /"'"" ''"' vel v\ > 
cnm S. Hi- 

lnno sec. 4 mus, 

xepta; tdcutsi S. Htlario cosevum I 

s. Afri a tum, nihil haluerit cum Paticnte Episcopo 
Lugdnnensi Burgundisque commune*; siexlds natum, 
sub illoque educatum fuisse credas ; intelligatur ffila- 

m morluus Pictavis excepi 
Athanasium Alexandria profugum dicen 
cepisse S. Petrus. 

21 Primum admittens, non Romam ad Libi 
nnn Mediolanum I 1 ''"""• deducerem e Oallia 
Sanctum, sed ul summum Biterras cum Hilario, ibi- w. 1; m 1« ■ ac Lupicino < 

uit : junior j< ' , ; /n/i 

l m , alteram habuii Christwnissi 1 , ,„ s 

dem, postea Chlodovsei i' " autem n 

1, . , 'ebaudus, etsi ad extremum perm mseril i 

| 1 tamen S. S gi ' <"' ■ '' ea non , 

hihvJt, ipseque haud levem de ie - '■>' S. ivito 

Viennen 1 Episcopo : ut ex hac parte nih 
minus •> aliquo Princi\ I 

A.fricanus, S. Patienti tradi p* \ iStlllC lllll Slll llt Slllllllllllll L»£C.l>'»o '"'" " ' 

lUllt ,,<...-»_. , . B .- ,q U e 111 exilium anno cc« lvi . ufl/pfl 
sfi crederem ex innominatis aliqnibus, quos triennio an 

Arclate mulctatos male, el una cw 1 
rensi Paulino si Sedibus. Nam Romam ad 

IAberium nulli sciuntur advenisse ea Oallia : qui 
Medioliani vim passi sunt, pauci 
stantes, noti habentur nominatim. Quamvis autem ne- Sr I urr r r Ch\ 

\Uquid, quominus hic ipsi P 

I annum 1 1 cxc vixii Patien [uti cen- 
suit Baronius) nec S. Rustici ad annum 1 1 

,-, ,,, hisU '< •. <> \eo anticipanda < 
sunt, quin intei ulmmque polueril sedisse, non solum 
s, Lupti inus, < ' eliam alius aliquis, puta hic I l_ v/.ni/c-s i/n" iiihru iif iitiiiiiiiiiiuii. «/"""" '■■•""" "■ •..-■—/ - 

„;,;,„■,„, pr_l.r ffitori.™, ■<■■,-<»- , 8*- « • - """ > ' "<"" '•"'" ^ "" 

;„.„,;,,,,,.,,„„„ M, ,UmMm ferm 

•^__s____rs i 

:;:_r::::;':rb;:;:^::::;;-:r::r' 
,:;::::;;,::., ;, ,.-, ,..,,.,„...,..,.,..- » s.j : cattfia au(0in non «ta-.ni i ' '"' ; / i "'"' -" / ''"' 
,,„/,■, ipsi extiterit, qux S. Dionysio Mediolanensi, 
S.Afhanasio Mexandrino, aliisque nonnullis, in quo- 
mm locum ordinati Pseudo-Episcopi iriani adhuc 

vivebaut. 

±2 His sicposilis per conjecturam, restarel ul l/ugduni 

Convcna- 
r ii m EpiSCO- 

pus, 24 /// vero in Occila isubP n m- 

tibus, invenientur, Wisi ■ ticel ipso quulemquo 

s Patiens vivebat tem ' ' '" /'"'" et a vutgo 

i Chlodoveo, in extremis .ami n /<«' 
btu haud dubie hserentes ; «u. quibus SSSS 

Christiani libenus pol ! &h.pu/.m. 

j.1 ii,s .su in.nis i<> j nnntiinnum l,unr,i« <i">im ox Francorum Provinctts seeulod 

=:~ II 

,,,.,„,,(„. exprma. Sed, «I *«, /■ -, /„,,.,„„„.„„,„,„„„„„„, „v. 

„,,,,, .„ Lugdunum m Ballu. !>■ ■■■!«■■ wa 

,„,„„„„ ,,„„.. amiM /,„- f B "-""'"■ '' ";" _ il/( „„ , 

posn ■■■<>■■ ''""''■'-< ■;;;■ ;;,; , , ,,,„„„ 

,<„<«'. ,, » "' *» '"' """" '"""";:'"■ " '" ;, ' „; ,„„ ,„, ,„,„ 

-■■..,," ' <"'"■ ' Lugduuun. - rum fri ;."<'";" , ( „, „, , .„, 

NM- '"<!/» Com.ngcs. ,„<„ M-fWM '',';;„„,, ,-, ,,,,„■„„ 

;.„„„,„,„,.„,,,,,,<.,„.- ■ 1 "";" ; ;■"";:; ;;,',,:,,„', „_._/ 

d, imptis, ,,„ ''„„„„„ „■,„ ',„ '»'■■■","• /'- » » • " ,„, 

"'"""■ , ■"'"- •;;,„„„ ,, swh "■""' 

„„,„,„„<». ,"■ '"""" ' """""■ "" ' 

'-/"'■■„■'"' ■ , ;"'"■ ';";,";.,,„:,„ 

„„„,,, ugduno ■"■'■'''"'■ i ■:;■'';;; 

:::;t SE-niS -■":- 

Uusvenire potuisset Africanus, quam Ruthenorum >»- postens 
bemattingere. Prsterea Lugduneruium Prxsulum <i>- ,,,„/,„ jMorraotum armo cccxiv C 

,„„,„, rijttstum anno ccaxxiv r,„/,///" rato»- 
fi.io sti&..i '/■/«/«. mterpositos habent Maximum, l - 
Iradium, atque Verissimum : qui facile potuerunt im- 
plere, cum prsenominatis duobm, totum intermedium 
tempoiis spatium, annorum circiter sexaginta. CAPUTIV. 

i»r ciiiiu et miraculisS. Vfricani 

K.al--i,l S.AndeolietAfricanimn 
euidam ffl triptam 
• asserit Collector prgcitatus t et huic titul i 

fot " 70 \ \\ , rOBl D i 

Uabetur rfc 
toOfflclum 

VttUt i "" 

n .„'< 
tuulo Con- 
l< tsorlt, n cuUtu 
locis variis, B formsmvideri imaginem tiluli prefixi libello, sitban- 

n oxx presso Lugduni et continentioff^um 

prop riumS. Africani; ubi Im :Sam tusgenuflexus re- 
ntatur,ad * ipiendum gladium ■ W 

rwe&iiir*. MofeM 1 ' mtoUtO^ 

Ulum inveniatu) indici U ■"""• '/"'" P^ 
wti H ,„,■ nmtnConf* orit ; ti erj* P ow * 

i c«m«/ ptiorapudtypog 

phum non haberetm Colitur autem Sanctusuti 

juidemAfrica . ''''"""' 

;„ i„ «i», « pro / V«* /"""■' 

L/toven I ,/ ''"' / / '' / "''"'- 

,,„ /„ \,,, <■/<•«■ rt OmHwi i rft«ce«i ; for- 

sitanelRutem ei Lugduni cul mgwt: nam 

in ili inRutenensi aulem MS. Le- 

gendario antiquo. eadem legendo im mtur qua in u\- 

el Luq " '" 

tarc a b eo vocitari tub wmitu San-Fric : Ferranus 
auu nnCatalogoqeneraliad I Majicil 

ulas, ea Campejo foi 
ochare mmplas, quibus inscriptus repenatur, eo 
quoddicatui l ■ Lugdunensis fuis nliot 

iUul longoelogw vefertur etiam 

Martyrologio Gatlicano Saussayi, atque Imhculo ian- 
m lugdunensium Theophili Raynaudi. 
26 Idem offkium, quod pro Afria ""»' 

impressumdiximus, etiam Albix in i i acprxter nillH-flSUm tn.ltmn». , ,,„■„ . 

mullos hy • rylhmicec positos, conttnel Respon- votemil 

■ i-.. nnn 1'nni .S 1 11,11 1(1 DE S. AFRICANO EPISCOPO. 

simul .ns, ut a S. Africano quasi nescio eleemosynam 
acc iperet, pauperibus admixtus extendii : curaque 
peC ederel e1 irriden abiret, divina ultione percussus 
utraque manu diriguit. Reversus autem vir ille ad 

sen Dei, quid sibi contigerat indicavit. Vir au- 

t era sanotissimus conversus ad Dominum dmt : 

ibi ago, UomineJesu Christe Di erae, 

q ui S ervorum tuorum humilitatem intueris, et spe- 

j! anti busin te emper auxiliaris. Respice nunc etiam 

Dom I< sede majestatis tuae, super hominem is- 

lnm ,.,,,,,,, S piritu deceptum, ut <le tuo beneficio 

Lstu • cliabolis laqueos evasu a gratuletur. Fimta 

autem oi tqueCrucis signaculo, reduthu- 

nusad propria, qui superbus advene- 

rat. . , ,. 

30 Hiemis rursus in tempore, inundatione aqua- 

rum facta, cum prasdictus fluvius [Sorgia) alte intu- 

ceret.homoquidamnavimascendenstransmeare 

voluil : i necdum gurgitem su] jara 

aquarum CUmulus cum turl.ii..' veuiens uavum sul»- 
ver tii ; e m noraa unius spatio sub aquis horao 
mansisset,cordeccepi1 invocareS. Africanum, cujus 
meritum mediis sensitin aquis. Ad ripam tandem 
perveniens ad ecclesiam confugit, et homini Dei 
gratias reddidit. Qui ultra? Talia ic tanta per eura 
effulsere miracub. .juo.l --us n-jmni^ illuis incredu- 
: , .„1 fidem convolaret, et sub signis Christi Deo de- D naufragum 
Uberasse a 

iiim te, E Ipsum ; 

iin. I iOO 
, ,,/, ',,, ■■■iii 
posltum i ' 
sola tradl- 
fjone • ,,',, mnii 

culorum an< 
tlqulor /""''. 
C y/i vlta 

iui , llllll" 

Igneo '"" 
itralui fUls* ■ soria item ei Anliplionas rythmo conceptas, una cum 
brevibus Actis vilai in Lectiones novem di i , 
rttffl ultima sic incipit. Hujus Sa ■ pa ica, 

breviter quodam /alde ven irabili virodi- 

, e1 meminisse gaudeo nam liber de vita et vir- 

tutibua sancti viri plene editus, cum I .ta Lu 
, ecclesio pluribusque insigniis, a entil 
Lra ditus fuit. Quisquis <>»<!<•<■ i >• >"»< n ''""' 
eculum jui et Chori A/ i '"'"' 

,. M/ to "■/. per conjecturam dictum exi timaverim 

od illius aliqu cerlum indicium 

ripio) habuent. Uaque nec dolere quid< n pruden^ 
quod non servatus sit liber, qui verosimi- 
Uler nullus unquam fuit. 

27 Melius fundalus esi doloi Collectom notitiarum, 
,/,• amissione alterius libh sic sciibt ntis, Diligentissi- 
ma custodia, in capsa communi Ca) I , ^ab itur 
permulta miracula S. Ifricani de cri- 
p eran | penit, pro dolor! acer ill liber, cum 

hic l\ ' ' "'• 

postqu '" egisset de quodam instrmni nto • 
I 
io de '!'""'• "' 'l 1 " descripta 

eranl ; ; - ' fri ani I ■■'' •'' ra 

rpori» sacri in\ , w ' 

S Satumini sede in p\ 
. iranstai ta sunt, diu ante institutio 

haud dul ' fides 

ur lectionei prtsm moratee. 

J8 Qmdni tamen pj itsdem suscipinmus miracula ea 

peracta, : " h "" 'i' sl 

apud Ruthenos concilia itur? solent enim ejus- 

modi fui,iirii mt adi, quam vitm historia. Sic 

ent : Quodam temp re, dum in praadicta S. 

mini, quam exttmaaralvel saltem consecrarat, ic- 

im solennia i 31 Hsic eadem miracula antiquissimis tapetns m- 
,,.,,„ cerni, testatur Collector noster, tdbique obtig 
aliquando palinam smeam vetusti operis, in qua eadem 
similiter conspiciebantur expressa. Responsoria quoque 
rylhmo concepta, etquidquid in prosa legitur sic expri' 
mentia, ut dubitesex ipsisnelectwnes, an ipsee ex lectUh 
nibus acceptse smt, eadem miracula sic proponunt: 

. Quadamdievirpius.dumMissamcantaret 

Corpusque sacerrimum Christi receptaret, 
Supercapul circulus igneus apparet *, 
Cujus tota radio ecclesia claret. Allel. 

Vbbs. Ad similitudim 

Africani visus est super caput ignis *. 
Cujus tota. Gloria Patri. ' cujus tota etc. 

R tS i •'. mi Quidam homo petulans Sanctum Africa- 

[num 

utavil di ■ : "•' i ' i Qdo manura, 

etnonbene sanumj 
I imu lam non lusit in vanum ' 
Ambas manu curvas videl 
Dei Sanctum dum irri le Ulel. 
Vbrs. Audi novum, audi mirum, 
i implorat Sanctum virum 

prec bus viri beati *• 

Ambas manus etc. 
i;i -!•. vm Adejustumbam viri fluunt bene multi, 
i b tiiint liberi demi n • el stulti ; 
i , que dum visitant tumulum sepulti, 
i: sunl incolumes, sospitate fulti. ' 
o famulis, o 1 " °r, 

pater propitius et pius protector. Allel. 
Vers. Veneremur Deum verum, 
Justum sanctum et sincerum, 
. iiii Pastorem nobis dedit, 
Quo gens unum Deum credit 
Tuis ergo. Gloria Patri. ' Tuis ergo. 
32 Dt hoc ullimo Responsorionotat Collector, ipsum, 
nunliatur infirmari, solitum cantari sub Emi, iii ferere- 
citduliirtii fle- 

sponsoriis, („,„ mentions 
miraculorum 
frequentlum 
adtumulum. sacra Missarum solennia celebraret itrica- quoties auquis mmnmm i»/»'»- 

lum Domin ci corporis Eu ... percipe- ElevaHone sacrsi Hostisi tempore Miss* a < ™™™i 

:.. i :,,.;.,, ;« m.^nm ot friummtia ctmseaui curalionum exopiahirum bnie(iaa UludentU rtW 
manus con- 
tractat eus circulus super ca- . in modum 

,,., , i ffulsil . quod non omnes, sed qui digni 
hierunt, viderunt. 

29 Quadam \<'f'> die, cum de pauperrimis faoul- 

tatibus suia pauperibus subveniri I ; quidamjoculari 

etuiantiaa deditus, alteram manum, curvam ,./ frequentia consequi curationumexoptatarumbeneficta. 
Sicut autem Responsoria omnia unum quasi continuum 
,„,,■!■ ,, nexum habt ni . sic ettam h xbeni non si 
hymni ad I esperas, Matutinum et Laudes : sed etiam 
Antiphonm adPsalmos matutinales : adeo ut collectm in 
uuion, injmiium ipsse quoque confectuTS} sint hocmodo, 

' Africanus A 

Antiphona 
summariutn 

i U* (""''' 

ad l. 0(2 2. od ... Noctw 

iiutn. | ■,/,/,"■ B DIE PRIMA MA.1I. 

• Africanusvirbeatus, Deo plenusfuit natus 

Deolara progeni , Allel. 
jxnttamundi em, parteni habuitpnmatem 

Vmuiu de Burgundia. Allel. 
Quamquamessetvirillustrisoi 
FulsittamenmenssublimisUtterarumlumine. Ul. 

• r n B tate juvenili, Numinis pra i tio, 
PnBcellenti el sublimi floruil ingeni >. AU. 
Dat.is fuitaddocendum; 5 endum 

Lugdanensi Pra suli. Allel, 
^grisfuithicsolamen.etSophiaj moderamen, 

Lueernaque populi. Allel. _ 

• Africani per doctrinam fllem volal ad divroam 

Rutbenensis populus. Allel. 
Se d ' Sacerdotum 

]■; pudoris flosi ulus. Allel, 
Hicarumnas.hielaborej saepe tulit, sederrores 

Hasreseon abstulit. Allel. 

• Lugdunense civita eAfricanus d 

Archiuraesul claruil etc. 
33 iittoceterasadLmtes,per H 
;,,/ Magnificat : solum addo eade "'«- 

tariin aliis duobus Saneti festis, omisso tlleluia et 
m t i — i Antiphonisad M Bene- 

dictus: ita ut in fe iMliP.Mii.nn,,, >.n Januarn, ad 
canatur : 
Gemma valde pretiosa inventa .vcuhtur, 
Margarita speciosa re\elata colitur. 71 

sensit, etsua ItnHtudinit & D p _ 

mwfiom roterprafalus, ""« MYWiinum ea 

mtratus, /W< 

. . . , .ii,i) rum Hymnos i ORATIO. lanli"'" /' ■'''■ 

Invi nttonk <* 
i 'atlonls, Omnipotens sempiterne Deus, qui B frcan 

Conflo,,- - l'o"tificn membra, fide 

tuishodiernadie revelare voluisti ; rtu nos luter- 
cessioniseju mtibus tnbulatiombus 

liber ' an ,'' 

minum 

etrelevs . . levmFe i / , i uiu ii yiiKx • ■ 

I ,„„,/ inti '•'" w'm» reewirt; 81 Prosam 

antiquam entiam posl Qradual olim cantari 

m an te Evangeli\ m descripsit. 

/f M . ,,,, • ,,„■ imphcatam P m od Ifb 

qu amipsum\d*quo , ».««•'" ^ ' ^ '"" 

„,,„ tndiand /■'•'• (Viitv/. ;-n. 

,1 f avor i ontur; 

Celebranda cunctis I ,,ir 

Uricani Conl .cujusi ra 

;n errori cultu plebs 
\ P bo ta lti Prote ori • h ipellitur, 

\i' ,' !, Cr al ifficitur. 

Ortu i laro Burgundi : ' ' 

!• nbuit, 

Priraatum tenueri 

.btinuit; 

udil us tensis laui 

offensis, kngelua apparuil 
• dem infundensAfr E 

,ns, horum fug 

1 u 

manum piapetil munei i 
p U] im s ,ce pe il libei 

Quemredden omnino anum idprc pera. 

lU d e Sion tfricani prasdita pra 
Laudes profer jucundanti ra cmli pal , 

Eiu onedulci ^ 1 "" 

• fundepre. lio 

" 
folgoribu _ 

, ^ „,.., o/iti 

eme lii t jam quadamtei i u minum. J ™ ww ""'" , recitantur; habe\ »»"•" w , ioneoii?ua 

AnltpJ - ■* •'■-"" ' ^ er " ad 

Maenificai sunt hujusmodi : ' «J •"""/ M,i 9 fti mnl 

uofo coniposi" 
(I. , S imoplacuit, 

fcjtn i-voluit. 

nHinctransferri 

( , ; «levati, coslo frui mtimur. 

34 Prxtar.antiquosistosRythmos, q 
OmciumthabebatCollectoraliosnovem mbimtium\ 

seLsecul • > ? *** 

novoshymnosi 

Z m S.Al <* '"'""'"'• D 

,, „„,,,1./,^-! i,«- ((1 ii.r^ - •"*" / ""' * V' ''7";/:; 

„, ean Hit ; "" " ''""'' ^ 

,,, ; „s rmiM Wi tenebru adfi \ IDI 

T VII UAll 

18 

ciacA av. 

l.LV.Il duptlcla 

I | I/SS. DE S. MARCULPHO ABBATE 

IN CONSTANTIENSI GAIXI* WOECKSI I, II A : : sunt cta S. Marcttlphi aupto I 

,1,,.,,. " 5 •"" 

■'■■' ■■*■'"""■ ";,„ 
'''■■-■'■""•• '"•"""";; 

M m 

„„,, A „„.,— .»- '" I " , ^ r " 1 ' ' 1,„ 

,„,„,,.„, HSS. txlant tecul» F l "'"' J 

,,„„„,, .v.. 

,,:: ',„-.„ 

,,„,,,., proj imibus.ceterantidurttum «zaUtyU 

'::",: » 

;;,:::. 

infa I ' > o x,,,, I viTA S. MARCULPHI ABBATIS. AUcronE <;. a L „ ■ i ■ - -ct;::;:!: SSteSS^fiK Comptndlurn 
ln Brevtarto 
Constantli nst. Corpu» Cor- 

bliiliHl, eonfraternl 
tas, triplea /< 
ttum 8C epitabEpiscopoConstantiensi,el in hujusurbts um- 
, Nantum monaslei i construxit, ih «*« « «■ 

MbmiM ^*^ || ^f w l ? i, ^rr 

..,„, in »mo "''""" so/ltK ' s,,,/ J 1 * 1 

Ltt/tonl /--"• 5 ""^ w """ 

lu flde/i/ei wdenfttr m Acfis confra. 

2 ftrpu o/im fran <'"'<"' «< '" '"''"'" l """ 
.„..,,„,.,/»•" ''"■' "«"— ' 

,/.'„„m™^^"« '«'/<«■ Bwm* inunc " *"'"' 

.,„ ,,„,,,/,„: Dtomr6«tm/itt;u 8 mm7« fl c«^ 

lenefkiumdivinumsuoattactusanandistrumas Erecta 

iWemcredituraS. Ludovico Rege confratermtai ,,« 

. (|Mi, ^frfw *««•»« / '" / " ,/ "' 

/*„,,,,,, /:■/ U/lM MCIIWM /-■'.'7'"""'""'' "w»«w« 

,.,„,<>. yarculplMpotissimumabw.qutstrtir 
marumincmmodolaborant. U illius Confr aternx tatts 
HmUiludinemerecl«suntalixpluribuslocis t acnovts- 

sime mdclvxd Bruxellis una in i ^rt* 

i0 8ab*lmi*,emcBpeUm altari propno, ubtetaqm * Tlnter chaiacteres lemporis, quibus definiri Sancti 

hujus *tos potest t minel refl m Cliildeber ;t Regts 

Fr n luitrogotlmReginee.EstUcGhildebertus rempusvit*, 

I nuipatre Chlodoveo 1 die xxvn Novembns anm dix 

iJtw /tefw «l P«ri rum ffes, vitafunctus tl Ka- 

l end a 6 Januarii anni t dlviii. A* to*w reatmtne 
p rffi clarisenituitmoribusetactibu8,etcoinmoraba- 

tur S. Marculphus, Ktic;tt*Acffl fcatenf, J«» prtdem 
<(||/i> ;w/HNi ,.„.,.„„„„„,„ f 0r san . 1 - ■■ xi . .•/ st< imim dxx, 
curoW seftrigintaannorum, Clericalem habitum ac- 
cepisset a Constantiensi Episcopo Possessore , seu Sacerd oux, 
Profes O re,afflttepflsU/tos0rdinesSacerdoset< 

c [ Qmior fnUsetinslitutus.OmnishujusEpi /"»'"'"" 

hausta ,,/ exhisceAclis,etstatuitursuccessoi Leon- 
ti ani, qui Concilw Aurelianensi l sub Chlodoveo l m- 
t e r Mi, Ipsi autem Possessori successor asstgnatur b. 
Lauto quiS. Marculphum tegrum invmt, etmortuum 
sepeUvit. Tnterfuit isConciliis Aurelianensibussecundo, 
tertio, quarto et quinto, fuitque Episcopus saltemab 
annoDX xxi asqueadannnm dxlvii. Imo quta 5. txit- 
ultis credilur e vita decessisse dsSabulone t cumcapeuaet iwn ,<.-, .-■■-. rfflfdw Episcopus a mullis creanur evua »w.-«»«« 

R s«o S. flfarctt/p/ti imwestiMM MMfi eju refifwu ee- ^^ (//(/( , ////;// tmpus fuisset S . Lauto Episco- 

nedicitur. ZViptea atttcm /^"n^ cjustemSancU (estum ^ .^ conmrattlSi Porrocum S. Marcul- 

(v/( „„„,.. ; ,,,,„„, , | m vcipuum huce KalewLu Mojt, ^ ^flcerdo^fl^uamditttn diajccst r,;».s/./' ( // ( '".^ 
'■' Indulgenti»p\ s„m,,u, I ™W l ™ v ' t ,.„„.„„„„„,, Rt f a ma virtutum et miraculorum 

essei celebris, Childebertum Re.gem adiit, ac Nantum 
st ravit t cainobiumqueconslruxit.Qui aulem si adhuc E Ifi morla 1« 
tacriJ /asiii junt: a/teruw obsirvatur die m JuUt, acter- 
lium ,, ,m,Am,, prottfindica(ttrirt/tac//opait;o Olficii 
,/, ,s; Marculpho, Remisanno udcxxviii rwuw. •//"- 
„,,„, ,,„.„ ,., Qai ice his ullimis annis collectio mst- 
aniorum miracutorum per S Marculphum ho< potissv 
mm iillh patratorum, quam aut ipsa unde aesumpta 
Ml insirumenta de singulis autlu ntica communican no- 
l,, pein, Latine reddendam, ei vel Iticposl Vilamsi 
malure advenerit, vel in \ppendice referendam. 

3 Memoria ejusdem ad hasce Kalendas Maji m- 
scriplaesl variis fastis, atque imprimu antiquo Marly- 
rologii Flieronymiani apographo Lucensi his verbis: 
lnGallia, Nanto monasterio, traasitusS. Marculfi. v i V entePossessoreEpiscopohxcdicanlurcontigisse,circa 
anmm nxwr? Ita cum magna veri similitudinepoten- 
mus,alios ui minimum trigintaannos,eidempostea inter 
suos labores atque constructiones monasteriorum actos, etmortis. 
concedere, ut circa annum saltemquingentesimum quin- 
quagesimum octavum Regem Childebertum acReginam 
UUrogothemprosecunda viceCompendii adierit, ab iis- 
queconfirmaiionemdonationumsibifactarum impetrarit, 
etpauloposl obierit,cam adhucin vivis esset S. Lauto. 
Si quis certiores vitx characteres repererit,libentereos- J "i dem sequemur. Fuisse in illtsGalliarumpartibus multd 
ffabemut etiam Ulustre apographum Usuardi, quoa ^^.^ etiamcum S. Marculphusnasceretur t li- 

quel ex Actis S. Martini Episcopi Turonensis, in cujus 
exequiis adfuerunt plusquam millemonachi: quamam teeltsia cum 
relujulis Sft« 

dunt.T, pr&tceteriemagti stncerum, minusque [nterpolaium or- 
Htramur, in quo stc legitur . [n pago Laudunensi S. 
Marculfl Confessoris. Hinc colligimus ante ista tem- 
pora Reliquias Sacrat Corbiniacum fuisse translatas. 
Eadem habentur apudGrevenum, Molanum, Canmum, 
in MS. Florario. Longo encomio exornatur ipse 
p Sanclttstn Marlyrologio Gallicano Saussayi, tum ex 
ipsit Actis, tumei ouratione strumarum Regtbus Clm- 
stianissimis concessa, et oultu in agro Remensi. QuUms 
ista adduntur, alibi non lecta : Hujus beati viri pre- 
,,,,.., n gnora, ob Normannicos incursus, interiorem 
[ D Qalliam.cumDomardi Socii sacris ossibus, trans- 
lata, Meduntae reposita sunt, constructa in honorem 
ta n ti Ccslitis basilica, qua nuni nsque ejus patroi i- , , r e i quando prxcise S. Benedicti Regulam suscepe- 
rint, nobis incompertum est: neque idad S. Marcul- 
phum putamus magnopere atlinere. 

VITAI 

Ex MS.Reginx Suecise et alio nostro. 
PROLOGUS 

[janctorum vitam, eorumque constantiara in bono- 
ruin actuuin proposito digne perseverantera, summaB aioe , venerandislipsani i •■ //•" ''"• #s! venerationis affecta, bumams auribus commendare atltus <■<"><■ 
dtebus, Rehquix 
Trecls. autm Medunta, vulgo Mante, wi provincid Insulse 
/■-ninn.-r ad Sequanam fluvium, sn leucisinfra Lute- 
tiam versus Rotomagum, in ditione V- tini Frahdci, 
Idem Saussayus scribit ad diem secundum Majt, Etemis 
m cosnobio S, Remigii fleri offloium depositionisS. 
tfarculphi ^.bbatis, utietiam in diacesi Constantiensi. 
\ incentius Betlovacensu lib. ii Speculi historialis cap. 
II meminitMarculphi,sed Abbatem Bajocassinensem 
facH secutus princen.ittw ZVieftemtws hb. 3 de Vvrit 
illuetribus ordinis S. Benedicti cap. b4, addtf, e;ui 
festum celeln.iii .•|iiiino Kalendas Maji, ad quein debemus: nihil enim in hujus, mortalitatis cur- 
riculo dignius agitur, quam si elinguitas no- 
strae Itfquacitatis in Dei laudibus jugiter a mode- 
retur. Laus, inquam, Dei excellentissime canitur, 
si prudentia Sanctorum, quam ipso largiente acce- 
perunt, auribus fidelium impendatur. Hinc ergo ti- 
mor inain^ propellitur, inde caritas perfecta tlile- 
ctionis solidius corroboratur ; cum audimus fidem 
Lllorum firmissimas petras radicitus ita insitam, ut 
nec perturbationis procella possit agitari, nec pro- 
8peritatis fortuna quidquam extolli. Plures quoque lestuui ooreuiou -i — • j-> i -i * - . . ■ 

dim ,/,;„ reUUenmi Wion, Dorganius, Menardus t et ei eorum numero, propter fidem Domini nostn Jesu 

cuffi iis Ferrarius, qui iterum eumdm refertad diem Christi etspera regniaeterni, diversispceuarura sup- 

xxmii Aprilis, ei Mantuentita in Normannia tribvAt, pliciis aftecti, vitam maluere pacisci, nonnulli etiam 

forsan Manto pro Nanto legit, sed tunc Medunta? in variis tormentorum generibus earadem ponere qua^- 

Vexino Franoico deetiissef scrioire, Aliqvas ejusdem sierunt, licet provocantes gladium non invenirent 

g. Manulph, rtUquias mervari Treds in Ecclesia S. martyrium. Crescente vero utrorumque caterva, 

Sancta DIE PRIMA MA.II. 73 Sancta ccepit stabiliri Ecclesia, fulgurans coruscia 
lampadibus, fuscata olim sedulis persecutionum tur- 
binibus. Desierat quidem atrox tvrannorum feroci- 
tas ssevire advereua Christianos, ubi comperit illo- 
rum fidem magis augeri, cum immensis poenarum 
cruciarentur tormentis. b 

ANNOTATA. 

a Iin MSS. mallem tamen legere, moduletur. 

1. Videntur altqm deem, ut applicentur dictahisce 
Actis. Jdditur interim in nostro MS.illuAeolenne.fiis 
plicit Prologus. 

CAPUT I. 

Ortus, Sacerdolium, accessus ad ChildeOer- 
lum Regem. Miracula. Ortu Jlojo- 
casslnus, B B bcnefacit 
peregrlnia et 
pauperibiu, rutlltibus 

ornatus, d fonslan- 
tiensi Epi- 
tcopo instltul- 

fW concio- 

nator : mli a* ula 
patrat: _jeatissimUS igitur Marcnlplius, re^nanic jain 
Childeberto Christianissimo Rege, in partibus Neu- 
striae illis temporibus cominorabatur. Hir oppido 
oriundu.s i m;o urbis, ideoex nobilium genere 

progeniem traxit, ut Christi fidelis dispensator ef- 
fici mereretur. Cujus pueritiae Betaa fcantaa a seritur 
fuisse siroplicitatis, ut vix ludifico, more parvulo- 
rum. vacarel officio; sedlicet tenellimus corpore, 
modum tamen perfectorum retineret in mente, Ubi 
ergo robur virilis animi metas excessit teneraa ju- 
ventutis, roboratioris fidei fultus soliditate, totis se 
viribus servituti expendit divinaB. Agebat ennn ma« 
ximam curam peregrinorum et pauperum, praebeni 
illis necessaria, juxta modum sua? possibilitatis J 
congratulansque eis, ut fratribus, affectu mirae di- 
lectionis. Parcebat cibi potusque voluptati, seinper 
insistens orationum vigiliis. Erat namque mente 
clarus, ut ostendebat foris claritudo vultns; dulcis 
afiabilitate, mitissimus conversatione. Vitabat ja- 
ctantiam glorise fallacis, spernebat honores pompa- 
ticaepostestatis. Talibus quoqueornamentorum coru- 
cans generibus, ntpote aurum diversia gemmarum 
ordinibus insignitum, postpositis rebus suae portio- 
nis, ccepit meditari habitum peregrinationis. 

3 Eo namque tempore Sanctus a Possessor, aum- 
mae religiositatis vir, Constantinsa Urbis praesidebat 
Ecclesiee: quem S. Marculphua aggrediens, cum 
omni caritatis hilaritate ab ipso susceptusest, aquo 
etiam ad publicandam fidem Dominicse Incarnatio- 
nis, sublimatus estgradibusEccleeiasticmdignil 
Quibus itagestis, dum aliquamdiu ibidem moraretur, 
tantam ei gratiam pietas Divina concessit, ut ab 
omnibus velut Pater, digna reverentiaa exhibitione, 
recolimereretur. Gaudebat ennn universaplebsvirum 
i ntae mansuetudinis, quem omnium donis vir- 
tutum peispiciebat exuberantissimum. Dictus vero 
Mafcu phus inde proficiscens, circum vicinas prc- 
vincias peregrinavit, praedicando omnibus veram 
remissionem percipere peccatorum, credentibus 
Patrem ingenitum, Pilium unigenitum, Spiritum 
quoque exutroque procedentem, etternoPersi 
ruin numero unius Dei fore potentiam : hanc etiam 
fidem denuntiabat stabiliendam per bonorumo] i 
exhibitionem. Talibus equidem praedicationum dog- 
matibus . rans, maximam populorum catei vaxn 

in fide solidavit Catholica. Amplexabatur ab omni- 
bus verbum sacrae prap.dicationis, quia subsequeban- 
tur miracula innumeris flagrantia signis. Eteddebat 
enim lumen non videntibus, vocem nOD loquentS 
auditum surdis restituens, gressUS claudorum <■ 
mans, paralyticos autem, et quos morborum diyer- 
sitas fecerat imbecilles, reparavit antiqu 
potitos: multarum itaque virtutum praeclara magna- 
lns. divulgabatur ejus sacratissima fama per omnes 
Occidentalium nationes. 
Maji T. I. 4 Quadam igitur uocte, cum beatissima merabra D 
diuturnis macerata vigiliis exiguaj quiutis sopore n 
reticeret, apparuit illi AngelusDomini, hiseum al- Ji 
loquens verbis : Non te frangat, o Christicola, labor 
ccepta aftlictionis, quia maxima tibi preaparantur 
dona condignae remunerationisi Surge nunc quan- 

tocius, et per^e ail Uegem Childebertum; qui sem- 

per divino cultui deditus, ramulorum Dei praesentia 
admodum delectatur. Est autem quidam loous suaa 
subjeetus ditioni, (piem religioso habitu monacho- 
rumChristus sibi imperal conse ocomital or 

tecum, <-i bene vias tuas disponam. Sanctus ergo 
Marculphus, expergefactua Angelica visione, iter 
sibi ccelitus designatum couciti oarperedis- 

posuit: delegit etiaiu secum incomitatu duo vone 
rabile vir -. Cariulphum et Domardum, el >i< de (usvmpHt 
more aselluro conscendens ccspil proficii ci. Ob\ iabat CaHutpho 
ei turba utriusque exua non modica, quia videbai ^maraa 

ab eo multa super his fieri signa, 
virtute diver is morborum generibt 
bantur. 

5 Quadam denique die cura Etex Chiidebertus, „„,„.,„„< 
maxima Palatinorum frequentia de d patus, negm ch\u 

divinis Missarum astarel offici ; venien B. Mar- Mbertum, 

CUlphuS CUm duobus Mipradn i iltus, lii quu 

ilain ejusdem angulo precibus se, Ul Jolitus 

erat, prostravil divinis. Aderanl autem ibi quidam 
homines, diuturnis immundorum spii ituum ve tatio 
nibus ii.i fatigati, ul nou solum aliia [uxta morem 
eiieiyuun iioriiin qualit uiuque modo vira niterentur 
[ n erre, veruro etiam proprios irtu diris di ntium 
morsibus atrociter dilaniarent. Cumque Banctum Dei 
virum ibidem adi lamaverunt da- 

mouia magnis vocibus iterum iterumque, atque di 
xerunl : Quid nobis, el tibi nomo Dei ' Numquid 
Pum tilu vidi pulis e tui i ex flnibus, ubi 

,.,,,, m agna multitudo populorum ni itro ubjicieba- 
tur uiiinini, nisi etiam buc persequereris. Hi ita 
vocibus obsccenis universa plebs admodum Btupi 

cta, coeperuni ici citari, Quis e se1 , quem I nem ^ ^ ^ 

Dei dasmones appellarent. Lnquirenti b q me dili- ,,,,,,„, „ 

: Im i i: Marculphum, adhuc ul i oe- damoniout 
peral in oratione prostratura: neque enii il mantput, 

Omnipotens tantam lui ernam latere Bub mod o, ed 
ut superponeretur candelabro, ministrans lumen his 
qui doiiniin ingrediebantur. 

Sanctus vero Man ulphus urgen ob oi ttione, 
cu.n summareverentiapopuli.adpraBsentiamdedu J*^ 
citur Regisa potestati , Intuens autem 
K( , Dei virum, immen o gaudio toti re» F 

pletus visceribus, dis.il ad eum: ^ppropinqua, Do- 
minemi, multum quippe gratuiamur in adventu Luo: 
eral enim a longo tempore cupiens videre eum, quia 
audiebal miracula, quae fiebanl uperhis, quiplun- 
bua languoribus aagrotabant. Beatu quoque Mar- 
culphus, clementiam Elegis divinitus- erga se intelli- 

esse benevolam, ita eidem re pondil P 
tecuin, Rex, el ju titia el veritas tibi ccelitu mim 
ltur< Signo denique pacia ab utrisque | 
Rex ad illum I nde tehabemus,virbea 
ej ^ . lerabilem thesaurum do tra 

la partes? S Jlarculphus reapondit: H"au 
.,,,„,, regione non emel admon i w 

tram huc praesentiam acce Bi. I I si- 
quidem locus, qui Nantus 6 nuncupatur, Bitus in b 

gttore Oceani mari . nonvalde 
appellat..rConstant...a;que.„ Dominus noatei J. 
Christus. ad gloriam nomini ini, devotomon 

ecipil insigniri Ha. decausa ab 
Domino me monitu . no -'1103 ad vos, 

ut iam dixi, acceleravimua 

auditis devotissimu Rex immen perfi 

3US rau-hu, tju.a tale.u DomUlUS ^ 1 '^ 1 ''/^ mittere 74 .,.„,.„,.„„„„,, dixii adS.MBrculphum.Totis 

..„ ■ , ima. 'lereq l ue ^°' 

m te I I"". suum vol » ' •'.- 

V aleat,oro, . "' «•*»" «£ 

tenenlur obvoluti, tuU sauctis iml precbu» adjuti 

Z .*. .■—■ i ■'r' 1 -- 1111 ':;,,;,;;;; 

Marculphu. gni ^ocibui n. >''''. ,' 

indiguum Ut, m namverba Om 

reducene, qui promisil credenU se spintus iro- 

,,, ' mundosabhumi lorporibuspossefugare; i 

. .... _J ......i ;.,.n.i. i.r. ..I r;i\ I . E3C KSS. tjm »■ „„,„, „„. I VITA S. MARCULPHI ABBATIS. 

«b», suos audierant terminos penetrantem De- D 
™rbant S ecuminfirmos,propriismorborumnlurar. 
tonrivatosofficHs.quibusperorationemsanctis. 

, ^rioptatus, assta eddebatur. Cr, 

'otidie numerus fidelium, quia aug ntabantui 

,,..;„ I virtnt ■ Beatusitaque Marcut 

,,,„. porveniensad locum, quero ?™»"» 

,,',.!,. nuitred 4; pn. >rator,um, 

,„„,„„;, qualitate, ibidemco nstruere fec.t. El ■ 

1 ,,,,,,„!, I h ros, quorum prob ,.:. 

S o, w referebatur, constituit lUos ejusdero 

.oci ac .propaceRegi ; **■ .HO.IU.S', | ium 

eons/i ",' corpore cum lacrymis se ad orationem prostravit. £c i8epicopdiain Domini assidue implo- 

anctis imi viri ob nimiaiu [moram] m «J^ lUttrai -'"• 
natloni ai 

C(pl( Dum ergo 

longum protendereturoratio; ecce su..ito «k.mi.o- 

nun abol >sis corporibus exeunlium, indiciahu- 

( ,„,„,,.„. Namtantaconfecerant 

eosafflicti , quos precibus B. Marculphi rehnque- 

banl inviti, ul nullus circumstantiura i rel '" 

halitum pemanere, pra isertim cum per nares et 
aures illorum sanguinis rivuli crepuisse viderentur, 
Tunc vir |,,,, sur rexi1 ab oratione, etquosunn 

pleb mori fore putabat, signo Crucis super ip os 

\ , tinJBreddiditsanitati.Hocitaqueomnes 

, t up f ac tiniiraculo,magnificabantDeum,quitantam 

..,,„ bomini concei i1 liumano 
B ' g Venerabilis igiturRex, auditis jam tol miracu- 

lor signis, nec non otiam comperiens tunc visu 

quod ante didiceral auditu; omnipotenti Deo 
tiarum retulil actiones, qui nequaquara difP 
,,,, 1;1 .,,, n generis uumani. Supplex quoque ethu- 
milis deprecabatur sanctum Dei virura, ul i i 
postulaverat, insuper el arapliora libenti animo 

I o quia locus jam n m- 

p at us fiscus aabebaturregalisjjussitindefieri pr»- 
ceptum, ii" unquam ab aliquo contumaci lioc p i 
violaridonum.TuncBeatis imusvirDei Marcuiphus 

orationi proc >ns, toto prajcordiorura conamine 

ccspii benedicere Dorainum; quo mi ericorditer di- 
sponente, compi e promeruit. Sic denique 

valedicensRegi,Principibus,etreliqu83Pala in rum 
plebi, gaudensel exultansiter, quo antevenerat, 
sisgressibui ccepitpn Bcisci Misitetiam Res secum 
quemdam Dubilem virum, nomine< Leunutium, qui a ordinate dispositis, solitariam malens 
aliquamdiudueerevitam,n ad anammsu- 

arum^uaBrusticalinguaaDua-linionesappellan- 

ur;liquere tus ab aspectu humano, m parva 

cellula, quam suis ipse construxeral manibus, sub , hl 

mToabstinenti»modoprecibus insistebat divini lus^t, 

Duobnsnamqueauttribusdiebuscontinuatim abs- 

oueulliuscibiedulio peractis; cum jam acernma 

plus «quo humanos affligeret artus tunc 

modicohordeaceipaniscumpaucitateolerumfame- 

tutumnatura.propriahujuscemodispontevuleretui ^^ 
appeteremortem. Vigiliarum nec sstimo necesse B 
describere quantitatem, quia quem tam assidua et8 omni 
a fflixe ra1 macies jejuniorum, rarenter credo p ; 
tuisseopprimi torpore dormitationum. Lectus ejus 
n ecetiamquidquammolliditatishabebat,sed 
nudaiacens in humo, durum cervical silicis, capi 

J nebatU r ipsius, talibusque vigiliarum atque 
iejuniorumvirDeiMarculphusabstinentiis macera 
■ Ul mund0 quidemjuxta Apostolum mortuus, Deo 

vi\eli;it. 

,, QuadamitaquediesanctaaQuad maacura 

Drffl foribus suaa cellul.e fuisset egressus; ecce ilh jtxmonem in 
K antiquus, semper humano generi infestu . 
su b Bpecie mulieris, quasi naufragium perpessfe 
maritimum,tremulavocedixit adsancturaDe; vi- 
rum ■ Transraarinis, Domine mi, navigio advemeba- 
mus de partibus, etjam terras antennis carpere Gal l, 19 fen iii. i spe 
ricni tram 
/,„ matum, quemdara noDiiera viruin, » "^ .-—».— ^- >f V1(lrla illu . 

incolis illic indicaret, quod Sanctus postulaverat a • Cum subito ' eI . iphm t nubes ca-lumque diemque 

Nostris ex. oculis, ponto nox incubat atra ; 

[ntonuere poli, et crebris micat ignibus oether; 

Hinc totum mare venti eruunt a sedibus imis • sec pletum. 

ANNOTATA. Ei vastos volvebanl ad littora fluctus. 

■ *& /; ' ""'' Sueci * p ro fessor « at iy ' s "; 1 :""'"' Ex hac quippe tempestete nemo nostrorum evadere 

utietaliaMSS, cunda Vtta etBrevtano Constan- ^. in J quaa puppim confi 

limsi, Possessor. Saussayus tn Catalogo Sanctorum, P » i ^ huciU ievecta pemndas, ho- 

quorum Natalem ignoravit, rejeateum m -\ beptem- jf . terrisadhassi. Quamobrem deprecor te, 

bris,ui cumS.Lautonesuccessorevossitconjungu pietastua me concedere dignetur 

b Nantus mlgo Nantevil. plunbus lom commune ,..,. ,.,„;„,,!,, Mlh tug urio tuo, quia oppido 

nomen ■ Britann - rwnni stgmfimne. pamisp q « consistere valeo 

Constantiam autem urbem praHerfluii auncts, duabus V a ^'"' infraeum leucis oceanum influens, ad cujus ostium,an 
lllt , circum alius ejusdem dicscesU rivum his locus sit 
docebuni incols,ne< enim in topographicistabulis expri- 
mitur. 

, Leunutius, in alia Vita Leontius et Leonti- 

nus. 

CAPUTH 

fl/onasterta, Nanlum et alia construcla. Vita 
,n nisni/s peracta.D&mon abactus. ! axones 
interempli. 

\jnu\ ergo redirel ad locum, mi gratia di- 

vina ruis precibus taliter - i obviam 

veniebal ei maxima turba virorum atque mulierum: 

tantum Patronum.tol mii ■• Biguii coru- Sanctus siquidem Marculphus non ignorans versu- 
tiasdiaboli ; quibua semperhumanum genusconatur 
ire; ingressus cubile suum detulil crustulam 
panis, et sic cum benedictione porrexit illi dicens 
li, nomine DominiJesuChristihunc suscipepanem, 
et sitentator accessisti, anobis recede. Tunc ille 
serpens venenosus, commenta fraudis susb con 

, fore nudata, cum magno ejulatu se saltu pra?- 
cipitavit in mare, per quod antea se mentiebatur 
lvlll ,_ ... , Beatus vero Marculphus fixis in terram 
g eu il em reYolvil ad laudem Omnipoten 

qui semper timentes se non desinit et h\>- custodire 
, malis, et in futurum munerari inenarrabilibus bi 
nia : Undeait Propheta : TimentiDeumnondeficiet 
omne bonum. 

l w 2 Appropinquante autem solennitate, Paschal 
iterum navimi nscendens, reversus est ad mona 

sterium nomlnc Jesu 
pelllt DIE PRIMA MAJI. 75 rtvertus nd 

monastenum, undique 
advenl 

monachos 

,,,lh r/a/ur 

Epli. 4, 1 sterium invisere Fratres, quia nefes esse putal 
ut in bacdie dierum potissima ab eorum segregatus 
haberetur consortio. Audientes il ique Fratres huju9 
Banc ti eoenobii suum ad se reverti Patronun 
,. llnf e i obviam cum cereis el choro psallentium, et 
. 1( . admodum laeti in m< nasterium canentes deduxe- 
runt. Narravit deinde illis, quaa sibi eodem temp re 

insidiarum machinati 
mo li Q fei pe, et quomodo prmvi ratia 

Divina victor superstitit omnium qua?cumque intulit 
inin i cu i .i.ii- divulgata circumquaque uujusmodi 
fama, quia B. Marcuiphus tantis floreret merito- 
rum rairaculis, properabant ad eum deexterni 
diversis regionibus religiosi monachi, cupientes ip- 
sius exemplis instrui, et sancti dogmatia melliflua 
commonitione erudiri. Atille, velut piusPater, cum illia iv istendi Quoraodonosprtepaucinumero, vi- D 
rique belli » contrahunc populumvalebiraus u 

dimicare?Tunc B Marculphus >u i>i< nn^ luc.i-lum, 

dixit i I •■ ■ FiHoli, noliteterreri multitu- JJjJjJ 1 ^ " 

dine • viriliterer I conforteturcorvestrum v i ,„„,,, i; Dominus en m pugi 

signosanctaa Crucis supere >pil illi di en 

millia populi oircumd tntij \ . quia 
Dominus percutiet ads< 

benedictio ipsius erit. li • multocius absque fcituba 
..,., 1M!II; maqu Mii dil 

,i iie est Domino salutem tribuere etiam in 

i;, ii, deniquehortam mti poborati, ponente que 
in Domino Deo *pem aam, pern mortm 

inimicis, quia nu iultaa divertendi. \ mp9 trat, 

Tunc sanctus vir Dei M irculphus I . ore cum 

Z2 m S™^^™™™^ rymisadorati m P r, 

f„"„ru, tt uttoeavo atione, quo vooatua quiaque nam o, .1 Ultadlw adven,. 

x, iposoli r, ptum, 6dei operibua Deo Fertur mea u>u t, 8 ^"tur .,.,. ta 

,,;,...,,,i,,t iw,i,„. l„iju , trigin icntarom tempor.hu sula 

, , „ „t ,„;, .<.,„««■ ass i„,t .-o. de •ari Prospioiente, igi nr adver an, 

postponere curas, quw aouipci multitudii im aHl«n*« 

menteshumanas;atqueitafit,ut dumammusper qu ' T Z.\^ Drosiliere existimante 

&^!3a=rffl ;'::;;;:;:::;;:;:::;;;:;,:;:;: 

Q tamiUornmabambU.oneglor.mfaltao.s. tajj**. , ^,,^,..,,,.,, ; ,,,„,.,.. ., , , ,, 

itaque nabitatores illiua insuta precl 

ii- . r\ .: l . . ,-i , ..,. - ,'nlii irl :in- cum Rotnar- 

do ahi/ iii 

Insulam Brl- 

tannix : quwov.. - 

13 Dum ergo aliquos dies peregisset in moi 

rio . con i se Fratribus, indicavit se Bri- 

tanniam velle proficisci. Cumque illi lamentarentur, 

flentes absentiam tanti Pastoris; Lacrymabili voce 

dixitad ens : Nolite Fratres, nolite, qumso, super 
me contristari; quia vita comite non diu diffei 

,. lvert iad vos. Oportet enim me per alia loca evan- ..... ...... ^ • ~. ^ ^ ni|hi| ,, 

gelizare verbum Dei. quia ideo missus sum. Tunc q benedicere 

^uidam Sacerdos, nomine Romardus, vir rehgiose- ' n JJ™ speSntes in Nl el qui me- 

■*»««. deprecabatur B « Ma *"^ StaitoSj sab 1 1 raltitudine voluit 

sanctissimi itinens comes fien mereretur. uine, i 

nolens inferre molestiam ipsius devotffl petitiom, B. Marculphi pro se Dominum ihortan- 

tes alterutrum, direxerunt aciem contra < 

percusseruntque eos usqueadinter sionem atque 

i ta f a ctum est, »i ex hac multitudine, Domino 
illis dimicante, nullui evadere ralerel ! |uo- Eletum ere- 
nii/uiii repe- 

II 1 , riqui' COha- 
Ininf ic udientes quoque Britannorum populi ma- 
anctum virum quotidie operaban- 
,,,,. , nveniebal adeum Qon modica turba illorum. 
p ervei] , etiam hoc verbum ad aure Childeberti eonstwit \bt 

devotii imi Elegi i unde totii Hsceribn J 

ail QuU Deua magnus sicut Deu i n ' ip e | 

lacit mirabilia. Tunc B Marculphus qui Ini olis 
contra Sa ro- 
ufs pradonts 
\nvot a • vit eum solummodo secum incomitatu Pergen- 
itaque inregionem Britannorum, venerunt ad 
insulam qua? ab incolis ioci illius Agna v< citatur ; 
ibique aliquantulum moram facientes rep< p 
quemdam Fratrem, nomine b Eletum, jam prolixo 
, !l( ,. m , ; curriculo solitariam vitam >m Tunc 
,„ tres sanctissimi viri, conferentes vicissim quibus ■■■- £ £ ^ m ..„,..„, II1SI1 , ; , bi 

— ^^.^^S.Sffi ■' " ** P robato \ ad 

propositum su» religionis, et qualitei aux.uan Hocavit. Eo quidem tempore multa 
graUivina semper il.e oo - trmm * _ , .„.„., , ,.„,.,,, 

■£Z !?S ' "■'' " 

enim unanimitatis vinculo con- 
,i. nihil aliu ' abstinentiam, et 

orationum assiduitatem. 

14 Videns igitur hostis callidu 
bonorum operationi contrarius, hanc insulara his 
tribus luminaribus undiquecoruscanten 
millenarum artium nocendi, suscitavi 
., nraadones, ferme tria mill a Saxonicaa i 

,,,„, in eadem insul non 

multi.sed diversis opibus et iuxu pecorum dod 
.referti. Mane autem noyo surgentibus illis, ut 
propria negotia juxta more! 
doproperaretjecce multitudo mazina Sa- 

Konum iam littora prendere festinabant. At im 

nta inimicorum 

caterva cucurrernntadcellulam.ubiS. Marculphus 
orabat 

mnuncp. m 

iU1 " \\\i»'l \T\ 

Du , i in ' Inolinioni ai 

i iviones, Duolimonis el Dinolition I 

nniffte pa i ' anonymm, itm 
vi untur 
l, h sequenti Vita Helibertus dicitur, ubi plura 
annotamus, de eo et 

CAPUT Mi 
]/„, [iteraccessusadRegem, Pius 

obitu, 

P ( pradicta insulapiuri 

,. canU 

ment £ . EX MS8. 76 

quidam vir nobilis, nomine Genardus. deferens 
flliumsuum, morsibus rabidi canis atrociter ita di- 
laceratum, ut spiritus quo adhuc tenemma membra 
vix vegetabantur, crudelior videretur morte futura. 
Ut autem appropiavit muestus pater beatissimo 
Marculpho, procidens ad pedes ejus, cum lacrymis 
aiebat;Miserere nr Dei, patri infelici, quia 

iam sfflvissima mor.s hunc filium meum mihi miser- I VITA S. MARCULPHI ABBATIS. 

ergo appropinquaret ad eum, postposito fastu pom- D 
P ae secularis, descenditde equo, prout citius potuit, 
et sic pronis cervicibus pervenit ad famulum Dei. 
Lacrymantibus illis, et mutuo ruentibus m osculum 
, ccepit Rex dicere ad eum : Quffl causa, Do- 
mine mi, tuos sanctissimos gressus nostris nunc 
obtutibus retnht? Dei quippe providentia nolens pri- 
v.-.iv ^entem Francorum tanto lumine, te servura , .,„, . ,.v,s-i„K. mors hune mmm mei.m ....... u,.~.- • „ renl eare. Cui B. Maroulptaus, 

aufen om, I Sed ri t« super eum *. ol u - ad „ ' devo . 

i\ IW. m porrigere d.gnens, oonnd .Uum E ';";,.,„. , V,,,,,,,,,,,,,. ,„,,,,etere 

■ t* Hoc posse reouperare. Tuno ".f 6 ^*,^^ " Monac ,„„. quos 

B. Maroulp I cesl uli.c g em,tu _ele a- ««.^ JL^ i„ honorem Do- ac variis tis, impo uit manum super vulneraejus, et con- 

tutus est puer antiqu» saluti : neque 

,,,,,„, morbusillic permanere potuit; ubi tahs me- 

dicus manum immisit. 

18 Crescenteigiturmonachorum turba, quosper 

diversa loca Dei f.mulu^ '" >■■»>" ,;l religione coadu- in locis mihi divinitus dasignatis m honorem Do- pr «ttfc<fo- 
mini nostri Jesu Christi te aux.liante constitui, nafur; 
quotidie prioris numeri quantitatem majori propor- 

t„,n:ilitate paulatim excedit. Unde, bone Rex, ne- 
cessarium duxi te convenire, quatenus tuis solatns 
prnut.-umque po^sint subniti ; ne nimia ingruente 

i .:_ .. A ,.;i,;iiini 1'iiljaotnr rprliiri <1a- m ,/• ■ 
i uih adilU' 

, u: Kdnumerum coaugmentare. Hujusce cura negotii B /, !„,,< m tub 
cappa '"''■ 

tantcm ser- 

val ■ i/ ii rniti- 

torlbus (ii- 

l„,n iliinilhl seduliscor illras perforabatur aculeis; quia plus 
.,,,,„, penuria imminente statnm religionis minui 
idabat, Accersitis itaque sociis, oum quibus 
Banotissimus vir eral comitari, profectus 

,i chil lebertum gloriosissimum Regem, quieo 
tempore Rempublicain in partibua agebal Gallica- 
,n . Cumque veniret super fluvium qui Isera appel- 
latur, volena ibidem sopore aliquantulura reflcere 
membra, •<>• l-u. ■■itudinem itineris nimium fatigata, 

audivil strei m Regis venatorum, qui quemdam 

:| , oum magnocon irepitu buc- 
Min.i Tali susurrojamdiu B Marculphus aci om- 
modaveral aures ; etecce imbellit lepus, oblitus tot 
aalutis viarum, urgente multitudine canum, cum ap- 
pinquarel Dei faniulo, crebria saltibus cursura 
accelerans, absoondit se sub cappa ipsius. Canes 
vero tofum riroumqiiaque locum magnis replentes 
latratilms, probul omnes steterunt. 

19 Tunc unus juvenis, immoderate agitatus sti- 
i ! i < 1 1 1 - furiarum, hac contumaci vuce coraminatus est 
Dei servum Clerice, nisi nunc ocius venationem 
,lii),i,ii ■ 1 1 1 .- 1 1 1 ■ iiulns furari voluisti, jam meus in 

te ii. tedeseviei gladius. Venerabilis vero Mar- 

' culphus, utpote vir mir» mansuetudinis, nolens er- 
ga se fratrem Buum scandalizare, sublata sursum 
cappa, praecopit bestiolffl suum repetere callem. Le- reversus i« 
inniii sancti- 
tate vltam 

pcrarjH : votio tantae religionis : Tunc Rex ad Beatissimum 

virum : Properemus, inquit, domum, tandemquesa- 

,,.,. Lciemua tus itissimae petitioni. Peragente 

ergoPei fainulo aliquantulum temporis ibidem cum 

Rege, imperavit Rex, ut si quas vill» quondara 

fuerant appendices ad loca, qno S. Marculphus ec- E 

clesiaa fidelium instituerat, cum omni integritate in 

asibusmonaohorum, lllic Deo millitantium cederent. 

21 His itaque peractis, benedixit Regi et reliquae 

Palatinorum plebi;sicque inde,gaudensetexultans, 

regressua esl ad monasterium suum. Ibi namque 

vigiliis deditus , orationibus sedulus, abstinentiis 

maceratus, eleemosynarum largitate prmclarus, non 

exigens omnino qu» sua sunt, sed quae Domini .Tesu 

Christi, cunetos Galliarum Neustriaeque populos, 

suo sanctissimo irradiabat exemplo. Saepissime quin 

etiam exquisivit pro nomine Domini saoratissimam 

animam ictu trucidantis gladii, aUt diversis tormen- 

torum generibus, sibi resecari : sed jam quiesoebat 

ferocitas tvrannorum, devicta oranimodis perseve- 

rantia Christianorum. Porro,etsinon acie mucronis, 

utvirsanctus optabat, fuerat interemptus ; tamen 

juxta Panli vocera seipsuradenegans martyrizabal ur 

qui dicebat, Vivo autem jam non ego. vivit vero in Galt 2 , io 

me Christus. Ei nempe veraciter vivebat, qui illius 

amore, non solum extrinsecus accidentia pro nihilo 

computabat, verum etiam secundum Evangelii prm- pus deinda ad memoriam reducens, qu» sibl via alia ceptura animam suaraodio habebat. En.mvero bene j an. 20, 25 
vioe vitam servavit, per lios canes fugam arri- animam suam odisse narratur, quia ejus carnalibus aliguem on> 
teslbl iii- 

ii i ' 
mlsi "• ' • - 
sitm sanat: fionoriflce 
nuctpltur puit. Quos tauto poudere illico beati viri deh'xit 
oratio, ut iiullus eorurn pedem pedi pr<eferre vale- 
i.i llle etiam, qui Dei f.tmulo nullius reverentiaj 
praebuit modum, cum equum suum vivaciter vellet 
iiseeiidere, tanto impetu in altiora sellulae impegit, 
ut intima pars testiculorum, scissis vesicae cortici- 
bus, foris penderet : sicque confectua < eciditdeequo 

iii \rii.ii rtuus esse videbatur. Reliqui veroso- 

cioriiiu, cernentes quaa fiebant, projecerunt se de 
equis, et teneutes pedes S. Marculphi dixerunt, 
[gnosce nobia, famule Dei, quia quidquid soeleris 
comraisimus in te, quisessesignorantibus acciditde 
te ; sed et huic miserere juveni, quem pallidie 
mortis imagojam pertraherefestinal saevi Acheron- 
tisad undam. Sic virDei preeibus illorum raiseri- 
cordia motus, jussil virilia, quaa extra folliculum 
pelliculae naturalis foraa defluxerant, mpropriia na- 
tura) recondere locis. Nec mora, et ecce qui comes 
raort i-- lamentabatur a reliquis, professus est se re- 
cepisse robur priatuue \ irtutis. 

20 Nuntiatum est itaque Regi a dicentibus qua- 
lia a sanctoviro j>erpetrata sunt. Venerabilis quidem 
Rex, reiatione miraculorura intelligens esse Beatis- 
simum Marculphum, niaxiino tnjuulio tota mente 
exhilaratus, perrexit mox in occursum illius. Cura desideriis non adquiescebat, ejus appetitum frange- 
bat, ejusque voluptatibus reluctabatur. Quid ergo? 
si homini humano fas est omnia impertiri genera 
virtutum, hunc profiteamur omnibus redimitum. 

2-i Appropinquante autem die quo corpns suum, 
prolixis jara languoribus adtenuatum, viam univer- 
see carnis ingredi sentiebat ; convenerunt ad eura 
Fratres de diversis locorum sitibus, qui suum au- 
dierant ajgrotare Patronum : quibus ut solitus erat 
osculatis , exhortabatur eos uti bonus Pater, ne 
cederent insidiis diabolioffl fraudis.quas illeabinitio 
semper conjicit adversus famulos Dei ; Nec enim, 
inquit adversarius vester dormitat, sed velut leo 
rugiens undique investigat, quem vorare possit. Cui 
opportet vos fortiter resistere per fidem, nec trium- 
phatos retrudat in tenebras quasi captivos. Estis 
namquevos Filii lucis ac diei, et non noctis neque 
tenebrarum. Quamobivm nolite soporari sicut qui- 
dam, sed vigilantss sobrii estote. Illi tantummodo 
adhserete totis viribus, quivos de tenebris ascivitin 
admirabile lumen suum. Egoquidemjam reddere 
compellor hoc corpusculuni telluri, quod ex eadera 
sumpsi , revocante Domino Deo nostro spiritum 
meura, quia lpse posuit eum. 

23 Cumque hasc lamentabili voce protulisset, ad 

ccelum teger suos 

contra Insul- 
tus datmonis 

(iniinat : DIE PRIMA MA.II. 77 pie moritiir 1 Maji. A ccelum oculis cum raanibus elevatis, reddidit sacra- 
tissimam animam Angelorum choris.qui eam collo- 
oaverunt in sedibua Hierusalem supernaa civitatia 
Beatissimus ilaque Lauto Episcopus, qui his iliebus 
illo advenerat, accersitis suse parochiaePresbyteris, 
et omnibus Clericis reliqui ordinis, cum omni reve- 
rentia reposuit corpos sanctissimi viri juxta Cariul- 
phum collegam suum ; qui jam utebatur quietG 
dulcissimie i [>ertan> adventum nostri Re- 

demptoris. Explevit ergo saoratissimus Confe 
Deicursumfelicissim primodie Kalendarum 

Maji, referens manipulos suos cum exultatione ad 
Dorainum nostrum Jesum Christum, qui ab initio, 
nunc et semper regnat , cnm Patre et spiritu 
Sancto unus Deus, per infinita secula seculorum. 
Amen. 

ALIA VITA 

Ex vetustis MSS. codicibus. 
CAPUTI. 

Ortus, sludia. Saccrdotium, conciones. E B 

Noblli Ba- 
jocassUnts pro* 
sapia ortus, pie educatus, 

Deut. 32, 7 
Ps. 118, 115 UttorU navat 
operam, juvenls 

(nitiii i irtutum 
ijenere clarus, 
Phll. 3, 13 _jo tempore igitur quo gloriosus et Deo amabilis 
Rex Childebertus Francorum sceptra strenue ho- 
nesteque regebat, beatissimus Maroulfus. magnus 
et prasclarus, enituit moribus et actibus. Qui cum 
ex nobilissimis ditissimisque atque Christianissimis 
Baiocassiniscivibusexortus esset, ab ipsis puerilibus 
annis.totonisu totoque desiderio ad supernam co 
anhelare patriam. Praeferebatur in annis puerilis 
levitas, sed vigebal in moribUS senilis maturitas : 
nam ludicris omnibus, quibus ea BBtas maxime occu- 
pari deleotat, abjectis; eo qum divinae rel 
erant, et avida aure percipere, el tenaci memoi 
commendare, etcuriosa prosecutione perficere sata- 
gebat. Devitabat denique bonae indolis puer, coseta- 
neorum suorum vaniloquia lascivaque conventicula, 
et seniorum semper interesse conventibus atque 
colloquiis expetebat, imitans jam sine lectionum 
demonstratione illud Moysi pr is, [nterr 

patrestuos et annuntiabunt tibi, majores tuoset 
dicenttibi . dicebatque cum Ps rtmista Declinate a 
me maligni, et scrutabor mandata Dei mei. Hujus- 
cemodi igitur cum sesevelut prseludiis futuraa Chi 
militisa exercitaret; a suis psedagogis pia provisione 
(nam jam dudum ejusuterque parens morte abierat) 
divinarum instruendus traditus est studiis littera- 
rum. Decebat utique ut quem taliter divina sibi 
vendicabat gratia, nonmundanis sed divinis tnanci- 
paretur negotiis . Sed cujus oonscientiam d 
scientiae Spiritus sanctus a totios raalevolentise sor- 
dibus emundaverat, ei indiscendo nullapotuif B 
se tasdiosa dilatio : nam infra brevis temporis in- 
tervallum , omnibus adeo divinis instructus est 
litteris, ut nulli suorum sodalium reperiretur se- 

cundus. 

2 Postquam autemannos pufeertatis attingens in 
roburvirile evasit, velut miles bene usque a prlmia 
annis in Christi tirocinio exercitatus, ccepit viriliter 
atque infatigabiliter ad superuae vocationis conten- 
derebravium; prfflterita cum Apostolo obi 
etsese in futura extendens ; vacans orationibu . in- 
sistens lectionibus, carnem vigiliis macerans, et 
jejuniis attenu tns, omnibus humilitatem atque obe- 
dientiam priebens. Largns in eleemosynis, profusus 
in misericordiis, sustentabat inopes propriis sumpti- 
bus, pupillorura et viduarum subveniebat necessita • 
tibus. Corrigebat denique vias suas in CUStodiendis 
mandatis Domini : Bnasquippe corrigebat.etDomim 
sequebatur. Talibus igitur moribuset officiis Christo 
dilectus, et hominibus gratus reverendusque habe- batur gaudebal quippe atque Iatabatur tali con- 

cive omnis P. ijneassina plel>s, u .f 

reipublics statum per eum firmum stabilemque 
(uturum. Nam beatissimus vir omnes crebi i i incita- 
liat um bonorum 

est omnium, fidera Brmiter tenerenl Catholic 
spemque suam ni l>omino et Don in hominibus con- 
stituerenl . dilei tionem integram colerent, u1 D< 
iniiii uper omni i el proximi s tamquan 
diligerent, el u( quotidianis virtutum profectibus, 
ad prom ir mdara supernaa civitatis beatitudinem, 
properarent . 
3 Denique cum rebus temporalibus hereditaria 
lii tus vii- Domini afflueret, cumque 
soli 1 1 i ir\ ire cuper randis el 

ponendis diu occnpari nullatenus voluit : sed illius 
lii n non surdus auditor, i qui 

oon renuntiat omnibus quco poss idet, non p 
Christi esse discipulus; illius etiam ^postoli, ul ne 
mo Deo militans seoularibus se implicel n 
relicta domo rebusque patris, nudus ex mundi 
naufragi i evadens . opl itam arripuil ; itio- 

nem , factus pauper, ul Chrl I um p p tupe- 

rem factum sequeretur, I im jam dudum 

famam anctitati ■ b lati Pi G I livi- 

i:iii- i p sci pi accepi r I ; eum re :to tra . etiit, 

cupii ns ips ius doctrin ' quo 

benigne susceptus, ad eum per non modicum tempus 
mansit, atque ab eo I ir eunu essel annorum 

triginta. Clericalem habitum recepit. Po tmodum 
vero per reliquos ESccIesiasticos I Irdin i pro- 

motione sublimatu •, tande i Pre bi tei lum 

conscendit. Ccopitdenique.jubente praedicto Pontifi- 
ce, pagum Constantinum p 
admoner - populum, utquodsemelsacro fonte pr 

iii. el moribus tenerenl e! operil irent, 

viasque ■ iquerentur, vanamque 

gloriara mundi parvipendi I ad ccelei tem tota 

intentione tenderent. Hi i irum 

insignibus illustratus, ab omnibus quasi p iter 
batur.i ummaquelaudeefferebatur, 

uncti Bequali devotione parebant. 
Erat namque vir sai ■ • di ler 

tus eloquio, pruden in consilio, maturus in I 
virtutum cultor, vitiorum extirpator. Sed huju imodi 
decorem animi form i etiam non bl i ibal corporis. 
Licet eiiiin statura pasillus esset, a peotu tamen 

erat decorus, membrorumqi leganti coaptatione 

compositus. D 

i v yss. alloi 

i tioctt \s offl - 
itbus, 

Luc i atiU BpUco- 
imin Cont* 
nsem, \,li, ItlllS 0j 

I matoi 

tnstltlllllll . V CAPUTH. 

Acccssus ad Regem Childebertum : Nomlum 
monaslerium constructum. Energumeni 
liberati. [ fuadam vero nocte, dum posl longam in orationi- 

1,^.. [),.ir|iic laudibu- lunilir.-ifionrMii, uifMiibri.' fati 

gatismodicum indulgerel quietem ;ade I ei upernu i 
babitu ful b pectu jucundus qui j 

eumexcitans, his verbis alloquitur Paj tibi, bea Iiiiiilihi 

nlfe Omnipotenti I 
opera, grata utique Ipsi per omnia tua ei I militia : 
|U1 - te in hoc pnecipue illiua gratiam pron 
,., qu niam non modo circa tuam, rorun 
circa tuorum alutem proximorum olii Ite In 
Etquoniam per te plures a faucibus divelli da 

dqueChi ndicari di ;11 " 

ertum Regem adeai . atque ab i 
postules locum quemdam in boc pa Con I intino 
nii Nantus esl ^ocabulum, oum omnibus rebua ad 
eumdem locum pertinentibus ; inquo ei monaste- 
rt nn el aliquos Pratres, qui Bnb tuoregi- 

mine Deo devote serviant, constituas. Curn autem 

cor ' adl n VITA S. MARCULPHI ABRATIS. BI JJSS. 78 o« hilarfltna Gratias, inquit, misencordissimo D 

A corRegis in manu illius sit cujus iste jrtW *** | „,. n , qui per te dilcctura suum mihi - **** . 

nullomodo raturum,quod r scere mo infim0SU8B voluntatis dehberationem dete- 
i8| diffidas. His ^ictis protinus d» s P ar ^ : condignatus est. Sui mpe terra ei plemtudo cum Cariul- 

plin 'I ""- 

mardo ad 
eum profe- 
ctut, ,/ orans n 
cre/o ln >< - 

</, -.m. 

Miilll. Unltli sdisparuit. condienatm oempeterraet plenitudo 

5"Maneigitnrfacto,asenocuisederemsu- p» «gg^ et universi qui habit an1 h 

a , umFratnbns Cannww g> t ' mnibu8 qna m |hi miser -diter pr 

iterimperaturaarripml Cumquepra . vo luntas el jussio : sed omnes in commune,vir 

i c sua R Ultrogode ™, et cum qori ^ J.^^ m M;i( „ m , „, hl . mi _ 

multa - ■>.„! Procerum turba.quadam i- • sub veniat pietas, quos nequam spintuum 

divini celebrati m Officii in Otua ^JJ» ma Te torquet impie 

laretur; B. Marculfu , ' 8 Vi / autem Domini ad hoc nuUo modo idoneum, 

ccclesiam, non se continuo regalimi imo se lndumuro obtestans, tandera multorum vi- ji^is ro*i<« 

obtu ioron abtuseratmundanalev ias, ™"j ac manibus 

in quohuroili manebat gravitas, » quarodam tuspret ^ .^^ m 

imaro partero divertit ,uu ; ;>' ™ eartum p^ ^ ^^ ^ 

e tu Chrisl ireta p el preces . • J Ussi cujus imper io oronis subjacet 

iroplensillud Evangelii, Curo oraver. intra ,m cu , quiesvita et salus et pietas. et gratuita 

! .etclausoosti ^J^^J^^ S horoo fieri dignatus es, ut nosad*raonum 

tvii actu hyj ntarum sectar jactamiam, | redimere , quique discipulis tuis corumque 

1 'i 11 " P" bll ° ,s ' nt , : nZ?nw successoribu tom dedisti supra serpentes et ora , iolie ^ 

'' ,1' scSesetomnem virtutem inimici;his faroulis 

iquMicovol ^"^rrluaTeesub t sopem tu* ietatis impende, qnatenus a quibus 

Sedquoniaro lucerna Chnsti non poteral ater< sub t . fogatis damonibus, eorum, qui 

•■ : , : : .. ..... ; :;,;;';,, ,1, ,,,,,,,:. .1,,, • ■««-;- t E 

militas, dffli mm superata deb uperuia. sa niteti redditi, debitas tibi laudes per- 

B Moxenimul vir Dei ecclesiam intront, per quosdam : _ Wq a ,/., monifttM 
prodlfui to e i »1 '»' Dei eeclesiam mtront, per ,,,. .s„.u,. ,,,,. , eompleta, 

t»H iiucadduotif ,o .eWe J »e mi«ndTcS a relinquentee vestigia, ,„ ,u- _ w 

dom . ne ,,,,,„,. | ., que ccepercntTO Mmi( . 

ntia . sed ri ab his noe eedibue per te divina rimus JWJJJ* miraoulum, R« et ce- hm *» 

expulerit, atia. n » trud abyseum, tua JJj^ 1 »^»; ,..„«.„ nl „ mp „ t e„ti —- *" 

m p e tret sanctitas. u ««,«« n» rt «i-iti ,s r.-tulerunt. Accersito denique scnptore, 

:awa?«=*= eS=»afS==ffl£ DOlfl ' ' '/" ^'tu nthdis 
i elollit : Bccli.32, I ici ',"■ •■ i i •■■ i . . . • 

LC lamarenl daamoniaci, diligenter jubet inquiri. 

[ nve nitur tandem, moneturqueul ad Regemfestmua 

acce d e ret. Quo accedente, Re eum officiosissime 

,l M! an! Bene, inquit, venias, benedicte Dommi : 

„,,. teenim certum esl nostram pusillanimitatem a 

mo factore omniura Christo visitari, Quem 

, in Q Marculfus resalutans, Pax tibi, 

e , misericordia ab ipso Domino Jesu Chri to, 

i ,de ccelis praabeatur: quilicet 

et ,l, is et in solioregalis majestatis 

tamenteunumesse mortalium considerans 

,„„, Qperbia tumidus subjecto despi< is, sed humili- 

n tatetranqu llus, utpote eis natura similis, coaaqnans; 

,,„ utique memorillius dieti Sapientis; Principem 

onstituerunt, noliextolli, sed esto in eis 

Denique justitia insignis nec pietate Recrale testamentum. Quo rata astipulatione mumto, 
,, „!,.,„ Rex omnibus suffragantibus pradi- 
ctum fiscum, cum omnibus ad eum pertmentibus 
reditil-ns. Deo et sancto viro suisque postens, pe- 
renniter habendum el possidendum. Imperat etiam 
ut quidquid deinceps vellet ab eo, sine ul)a mipe- 
trandi hasitatione. expeteret. His igitur lta gestis, 
vir Domini in patriam redeundi postulabat licen- 
tiam . sed Rex diutissime in ejus primum colloquio 
postremumque osculo demoratur ; seque cum uxore 
ettiliis illius orationibus commendans, atque obnixe 
,m , .(,ni ssepius reviseretflagitans, tandem eum di- 
mittit. Delegavit autem ei quemdam suorum, Leon- F 
tium nomine, qui terras praedicti fisci certissima 
finium designatione determinaret. 

10 Reversus igitur locum excolere aggreditur. araS." 5» « atenum a, rcguUri £ fantum / ro 
ndo 

'■-,, /.c- 

tlt, rtutum exhibitionibus Deo vivis, el ejus 
janctis per omnia places. 

7 i;,. x autem tanto laudum praaconio n 

elationero, sed potius ad humilitatem permotus ; 

, ,, ma ,,,!,, sciscitari allo [uio, quibus ab oria vir 

,« adveniret. Respondens autem beatissimus 

I a ifu Urbis, inq Ul "- 

. tibu non infimis progenitus . Jussione vero monaslerium 

conslinii prudenti disp ne apparatis atque dispositis, 

non paucos, cum quibus vitam monasticam duceret, 

sibi i ivit. Quos assidue, non solum pi® 

exhortationis incitamentis, verumetiam divinaepro- 

secutionis exemplis monebat, ut semper ardua et 

itur; quatenus de virtute in virtu- 

R i: - io Sion c 

, plari mererentur. Monebal quippe, ul integra inter mMchos 

iad .itus, mocciduispartibus,tuam eos unanimitas raaneret ; qua I tormaro pn- instllllL 

mplitudin em tuan niflcentiam expeto, qua- mitivaa Ecclesiss cor unum •• el anima una . 

, * r , , , ,„ i n p i | intino qui Nantus dici- nec sibi quidquam propnum quisquam pra^ter pei - 

., emnibu i suis.non mihi, sed catum venditaret; sed it omma communia . 

,„■ ,,,, multa temporaliter | m denique velut virus ua, 

,solenni sed certatim aut laboribus manuum, wn 

Jatione c BH enimverescias Dei orani- orationi incumb rent. I ; ™ l >" 

ltisvoluni locus, non .!,„■ nihil otiositate monaohili officere perfectiom. 

. q huiMaii", sed divino mancipetur dominio : 

. ,., „, ,i,i coenob um construatur, e1 Fratresqui 
, ris vitaa tramitem pro tua totius 

eipublicte ilute Christo sedulo oraturi in eodem 
enobio constituantur Qua petitione veheraenter rAPUT DIE PRIMA MAJI. n GAPOTlll. D 

i \ MSS Vitasoiltariain insulisp&racta D&monabac 
tus.Prxdonespuniti. Monaslcria constructa. R /,i Quadrage- 

sima *" "'-••'<- 

ilus se- teni "< 
femlnam 
transfbrm i- 

nun B Cruek signa- 
, ulo fugat •• 


r jirine 
i u fi 
crudls hnbis I 15 , t -</i< i n i I ■ - ursU 8 el illud esl operae pretiuin lectioni i 
r ere qualiter vir san l«i Dei hostis prffive- 

. Mquando namque Qu 
mminentibus.cuml 
rquotidianisprovectibus i. 

.atquein dies, per carnahum i 

im.velQtaurummforn 

mundioratqueexpurgatiorfierisatageretjinaulam 

quamdam, cui vocabulum esl [nduolm.onis, inoo- 

tusexpetiit; - IW, per illud sacrum 

pusqua d, um.corpusrij-diussohtoma 

,,, ,uo ab hominum remotior. 

tibus, eo ad vigilias, orationes, jejuniaq xer- 

laaption . 

l2 S ed quadam die dum ante aditum ca 

Q1 „" protemporei bi p 

,' rd i v i„ ffl lectioniincumberet,eccemahgnus 

«niritus infatigabilis humani adversator, 

t\,nu i faUer o« 

SSTin totaam, td-1 ante eum tansque 

;,,,„„,., e.atqueillu 

\Zhri supphcabat, al — , — t e cibo 

;,„„„ virautemDomini,uteratadomn,apro- 

Ldeprel tigia; librura. quem tene 

bat deposuitjin -I' : "»' 

ens;sinon 

phanusma, inquit, sed vera es, sicul pro s, 

Cna,sume q 1 *><*?»■ 

.aculo. Sed cujus perpel , 

nomen nequaquam su tin re pr©valens, ilhco tam 
,,,„', vanuit, atq ■ alta rupe sese n 

Uumnamquesempersibidebitum .!«•£ 

quiquondamob *ecoel et'C«lmme 

^us.tantamsan 
namsubvertere.Quodenimmnostrocap.t. D 

aequiverat; hoc assidua grassatione m suis mem- 
hria attentare non desiuit. 

Xb , facile rapellitur ■ H™-,»'!'!; ; * 

Ctionibusc, i '"'"l"' ', , ■ 

. ssus insistebat. Nnllis etemm alus cibis pratei 

smhorfeaceum crndasque :ebatur herbaaj 

nnitd, «•'«-•TSS 

ad ouem solummodo lassituao cogeutu, i 

snpernnd. «. « ' 'fMeTwo 

oonens carpebat. Taliter igitur Chnsti mi 

„,,„,,'.. hostn, . '";; 

taUones. Paschali deniqn e , 60 lf- 

2 misere Fratres deliberans, m .tenum 

leq „odsibiconti 

,„' ..cnso repleti sunl , H £ *££ 

miumdeside. tu.tumquis dvum «t incoiu 

525 

o, ni .nbesse eius regmini possent bumilitei 

lcvt .„,.. ,„am fideli» Christi ce, - . • 

^ offerebantar, parta nemiDopnm, partim in redemptii ptivorum, 

orum distribuebat constructionem. x am 
prjeter primum fundans, rebus qui a I 

e j us i i um, ditavit i 

i;. Venei ibilis d m qi e - : l: 

d ua curisomnibus mundai 

Cum quo B M r nli 
multum temporis spatiuro, aliquamdiu i 

ticamdispor '"" 

;ill| , insulam, qu ,• h r\gnus vocabatur. a 

[ncolebatur autem eadera insula paaeiwimu eolo 
u, nua etiara re imus rir, • He 

morabatur cuju tugarium vir I •' u Qirus 

i beal i Llomardo intrans, diu cura 
itercendo, vil 
haaserunl Sod quantura qualeque in eadem n 
» , merita, patravil mir 
Lum, non es1 silentio supersedendum. 

16 Uiqu ndo namque piratte plunmi, ad tna 
millia, ex iuhaustis scaturitionibus gentu Saxomcai 
prorumpentes, ascen 

remisetvelisacceleranti prmdictara 

deprmdandam atque depopulanda 
nml Q U ilani, qui non plu 

.entur fui 
bitometupe, « '!«■ odv. 

erent, ntpote mari circamsepti , omnino nescien 

tandem salubri reper irnlio. 1 ll 

Marculfi cncurrer praasidium : atqu, i 

bus obvoluti, ul eis sobveniral imploranl 

bus Quibus , PIU, inquit, torti an 

ins« ' 

Uaproptersimeisvultu 

„„ arroa constanter capessite, - mtrep 

S hostibQsadresistendu. ^currite Spondeo 

vobisdeiP^ "' " : " """""^ 

pngnabit, quiquondara Phar; m ejQsqQ 

exercitora magnifica contrivil potentia Bi lgitui 

23u. animau, audacter corripiun 

atquenoi 

auesan ibus, fortiter pugnatun pu 

,„,. .Fitufr lU ec 

erDeivirtutemet beati viri 
nsulauisilla3si , b. , |; 

pluriroisque marini "T^ortareU 

Lerfui qui reliquorum n -'" "!''•"" » 

atoro Udiensantero ejusdero insQlm Doroinu , 

otmmi. itiumitama ^ 

lTumconsumpta;h ensa Deo I -"• 

atq . -ctiviridil "^ 

insulam devota traditione mancipavit, l 

, ,,- ^acerdo ibi n ^.inquo 

ailquo . qui Ch. -nstanter ! larentu, . 

stituit. martfo 
ln ln 

■ 

b tt ,iii,' H llt\ /l,lll't \ [•: 

implor< anlmat od 

pu m m/i 1 ANNOTATA. 

s fsmsssa 

i,i, -> can \ latiut aetun ■«' •"""■ 
jimwrt', quoii VW miii IX MS8. ,■„,,, m /"/-' 

,„„,.;( hlllltl- 

'„,„ .„„<>' B II VITA S. MARCULPHI ABIiATIS. 

erexit : sigi.oque super eum facto, qui peue examm.s D 
"debaiur! iteincolumis eflectus est, ac s, n.h.l per- 

'',;:,:',:;;:I;, v e„aturediens,post,uamquod 

| ■„ „,„ fuerat audivit ; vehemeuter. cum heafss.m, 

U, .,,,hi adventu, tuu, ,.ro eo quod Deus pereum 

;, m ■ rat miraeulo. gavisus, festmus ad eum ten- 

£SI Ut autem primum de longe eum proapi- 

e e notuit, mox de equo desiliens. pedes maxima 

oum revereutia ad eum accessil : atque ut eum » aKe , chmwi . 

tebeuediceret, supples flagi abat .Benedica , maelpUv r s 

, ,„„ t i M Dominus «t Sion, et videas 1 aHieru- 

:l noZbusdiebusvite tum, siutque omnes tu, 
b^icTaDotuinoquifeoitccelumetterram Mu- 

Ela, leni, pauco tempore, onn nobi w , ,,,. sese complexjbus «»««*^£J 

,,',„■ ' I at, revisere properaret; ^ ca „ sa „ ; -,„ ,,,,■,, ;; ^f ™ 

,,„., '„,,;„„, (;«, i ,st.,s . filium suum, rabld. ,„„. inI ,, 1V er„nt prs „,, , Int rea o 

' „' ,„„..,,„ miserabiliter laeeratum : at ■ jam „ iK venit . Post era vero d.e Rex ^tamemum a 

a ' ' ^Sg SS|£ 

i us, omnibusqne attestantibus .m» auctont,- 
.,„„„1, subsignavit. Prmterea Rex atque Reg.ua 
rrimiseumdonantesexeniis, suppUcesexorave- E 

I" . ... nv.t.,„™ „™ «nrnm diaiiaretur ,n- 80 

,, n naol ■ m ,nsula Gersich. ^ 

L ,-, ,„.„,/„ o Gerateifl tU >ub q«° •""• 

,;„;„, Sersich. Bh • •« '""""""< """*' 

Ktenter uUsriu edocendi 

CAPUT IV. 
ilftracMto. ilttsr accessws ad fltyem. FWte obi- 
tustl Travstafi» cnrpnris. ini.rii ('1'iiiipi'iii. , • , 1 1 , , 

moribus.quatenusnei -eretur puer su vir Deo 

n,„:,l,lis,,rocil,usob(in«t Sed qui pietatis visce- 
,,,,„, tot L in Christo affluebat, quique ad subve- 

Qiendum proxi rura miseriis sempef eratprom- 

ptissimus, protinua Dominnm oraturus m terram ntissimus protinua Dominum oraturus in terrau, , unmis eum a onantes «w» , .y — ; 

,.,,„„. s ,,i quanto terra pronior, tantocoalo \ nn[> quate nus Christun) P^J^™ 
, ' i, ,[,. nulvere. puer ab omni farnft n are salute. Quo facto beatissimus Marcuipnus „,/ Regem ''•• 
nm adUurus, vici, ■:moxutsurrexitdepulvere,puerabomn 

san8 ,,, tvulnere.Magnacircumstantibusobontur 
liM p a t r i pro restituto filio, reliquis autem pro 

insnerato mirai ulo. . 

is Cum autem iam non longe suaa dissolutionis 
terminum, sancto revelantc Spiritu, praanosceret 
adfuturum; Regem Childebertum , pnusquam de 
hacvita migraret, adire decrevit; quatenus prndio- 
rU mdonationes(quasco3nobiisqu83ipseconstruxe- 

rat r.ii.lti li.lelfts viri suanim pro salute animarum 

,, IMl) „|. absque nll;, posfrroTum ralumuia, m 
C0 nvuls83 el incoulainiual.:.' pcrpeln.ihter p.-rman-' ^u!::i:;u,;:Q;,: t: -'^is S i„ 1 u S Ma r e„ 1P „ns 

— Se r d 6 rSamdiesin 8 tabat,oaaChristus 

sud oree iUius respioiens, de be '"1"«^ 

cillilate ad perennis incorruptioms samtatem mi- 

„,.„,.„ e„m disposuerat, modioa taotns molesta , r ,..,. 

: U d 9 us et exultons i voeatioms prsstolabatui 

horan,. Iuyalesoentem Jeniqne languore v.cnmm 
sui elit us termiuum presignante, Fratres undique, 

multeque populo, % vioinis locis turba, .utei 

„„',„,,' !eneral.ilie urbie CnMautue ; P,,c.ul c 
],„„.., visitandi studioadeumaocurnt Pastorau- „„„v„ls , „„■ ai-" |,eiTcin.,Uter permane- L: „, ( „, vl sitandi stuaio aa -» *""•" 

,,„„ ,,.,„ |„,lan.„.ur toritete (gitur ap- „.,„ ,„„,„s biande gregem suum onsolans utque 

, ,,.., ,,„„„ Ouas vero Christus „„,», , 1TO nositi normam nullo modo desere.et ad Iqporem ad 
s , confugien 

/• m o i , natori- 

bUi lulinn 
dimillil. Injurium tlbi, 
i , smii sanat ,,,, ,,„„,„,,,„ iter cospit. Quas vero Chnstus 

I, nus per enm virlut.-s ol.it.-r f.xvnt. non est 

reticere commodum. Nam priusquam b Compendmm 
„,„, q U0 tunc Elex morabatur, pervemret; su- 
per fluvium qui Isera dicitur veniens, ut paululum 
i | ,,,,, Ltione recrearetur itineris, in pratum quod- 
,,,,,, divertit. Ecceautem venatores Regis leporem 
canibus immissis insequebantur, Lepus autem ppr 
apertam camporum fugiens planitiem, jam jamque 
( . ;11 ,i ell( lus.m'irieinimminentemcrebrisflexibusdiffe- 
,,.1,.,,. Cumque hinc el inde campis patentibus nul- 
lulll evadendo prospiceret effugium, velut ju 
iivinitua sub Dei hominis confugit amictu. Unus 
ve ro ministrorum, mente superbus et ore immode- 
! HM , ,,i ,.„,„ Bicoedenfi ; Qua temeritate, Inquil . 
derice, venationem Regis invadere praasumpsistn 

i;,.,i,i ,,,,, alioquin mos mox gl idio interibis. Vir 

;n u, i„ini, uon periculum declinandi causa, sed 
,,, [Uiua ,|„, bomines Balval et jumenta patesceret 
ma gniflcentia, bestiolam dimisit. Canes vero. qui 
;i ,i ,,,,„, capiendam parati oircumstabant, ita affixi 
i^ique effecti sunt, ac si ois nulla esset vitalia 
mobilitas. Is autem qui virum Domini irreverenter 
,., contumeliose adorsus fuerat, ex equo, quem cal- 
caribus utrimque tediens, ut Fugientem consequere- 
Uu . jnstigabat, corruen esl adeoad terram allisus, 
,,t venter ejus discissi uaretur intestinis, 

Quo facto socii eju^ stnpefacti, scientesque ob sancto 
riro ,ii;, i.ui, injuriam id illi contigisse misero ; pedi- 
i, Us einsdem beati viri advoluti, utjam morituro 1 1-111 UUUU& Uiauva^ S '- c 

positi normam nullo modo desereret ad- 
monens et exhortans, summo Christo Paston sup- 
plicabat, utquos sacratissimi ,ui Sanguinis eflus.one ^«. 
redemerat, eos jugi su* protectioms munimme cir- W 
cumdaret. Tandemque oculis etmambus ccelo inten- 
tis, Domine, inquit, Jesu Christe, Patris nterm Fili 
enite, miserere mibi seni jam fatiscenti : et si 
iamsatis est tue3 pietati, quod iiucusque toa mihtiB 
ris interfuij merear deinceps, diu optata liber- 
donatus, civium supernorum adraiscen consor- 
tio. His dictis spiritum, choris Angelicis sociandum, 
exhalavit. Dolent omnes, turbantur universi : fat f 
lu ctusomniumquiaderantintolerabilis,deabsentia 

tanti viri. Vir autem Domini Kalendas Majas nomi- 
nem exuens, sepultus est in monasterio quod prm3 
construxerat, in loco qui dicitur Nantus : cum eo 
etiam duo Fratres, qui eodem tempore obierant, 
C : iulfus et Domardus, sepulti sunt in Christo. 

21 Post non modicum denique lemporis intersti- 
tium, venerandus Rotomagensis Ecclesiai Pontifex 
d A.udoenus, cum dioecesim suam cura pastorali cir- 
cuiret, devenit in pagum Constantinum. Expetitus 
autem est ab Ermino loci sajpedicti Abbute , ut 
eumdemlocum viseret; et corpus beati viri, de loco 
,„ ,,,„1 jacebat aliura in locum, quem ipse paraverat, transr* 
transferret. Cujus petitioni prasdictus Praasul liben- 
ter annuens, locura adiit, et ad quod venerat aggre- 

ditur n »tium. Sublato autein de tumulo vin san- 

ctissimi corpore, licet consuraptis carnibus sola 
cutisadhuc virtute Dei incorrupta haereret ossibus, 

. . . !l II.. i \ ni.fliifl Corpui ejus 
s Audoenui DU! ejusdem beati viri advoluti, utjam raorituro cutis adhuc virtute uei mcorrupi» ««««, «»««-• 

,.;,„ jmplorabant. Sed qui ad miserandum po- tamen ita vividus ejus apparuit vultus, ac si vivinco 

ilu . ,,„ „„ ad ulciscendum paratus erat, ubi semivi- foveretur spiritu. Quod miraculum ut mulUs faeret ,,u i,,i ni ulciscendum paratus erat, ubi semivi- foveretur spiruu. yuou uiu«-um.u , 

vnBJacebat protinus advenit; manibnsque propriis notum, detectus mansil per tnduui 

exta prominentia contrectans, suo loco recondidit. vero Audoenus pra?fatum Abbatem 

riki «am diiifiaaima Im •uliiii!. orationi. sese de terra sancti viri corpore. tain pro sui lab< lm. Beatissiinus 
poposcit, ut de 

eXTa promiiHMin;i uuuuobrauo, •-•»" www it^^i»^.>..v. vai-v rtuuwouuo i ----- j i 

Ubi vero diutissime incubuit orationi, sese de terra sancti viri corpore, tara pro sui laboris compensa- 

tione, caput aspor- 
lare prohi- 
betur. DIE PRIMA MAJI. 

tione, quara pro sanctitatis devotione, concederet 
aliquid. Cui rei ille libentissime consensit. Cum au- 
tem apud se caput tractaret auferre ; chartula hu- 
jusmodi verbis exarata manu ejua ccelitus mi 
insedit : Ceterorum membrorum beatissimi Marculfi 
sumito, caput. autem ejus nullatenu tangere prsB- 
sumas. Pra?sul igitur sanctissimus, hujusmodi di- 
vini interdicto a proposito revocatus, in loculo, qui 
paratus aderat, summacum venerafaone beatissimi 
Confessoris reliquias condidit. Quo in loco crebro 
patrata, virum sanctum non esse mortuum, sedvere 
vivere, testantur miracul :v.m i';.i r ' 
Marculfi merita, et visum cmcitas, et auditumaur- 
ditas, gressumque recepit debilitas, omnisque a 
quibuscumque languentibus procul est fugata infir- 
m ita S> prajstante Dbmino nostro Jesu Christo, cui 
est honor et gloria, cum Patre et Spiritu sancto, in 
seculorum secula. Amen. 81 B Carolus 
Simplea i 

Franciz, \ u honore B. Petri Apostolorum Principis (eo quod 

in Basilica, qua? esi ipsius aomini dedioata, }am di- 

ctumcorpus pretiosura forel locatum) raonasterium 

disposuimus facere, e1 de rebus pmpriis dotare, 

Clericosque seu mini: onti 

persolvendas, quique pro itatu Ei i lesisa mostra 

que incolumitate totiusque regni stabilitate inces- 

en t, instituere curavimns e1 \x\ noc 

ibidem famulantibua D lelectabilius implero dele- 

,,,.(, eonc.edimus H. IVIro \postolo H S M uvulpho 

Confessori mansos duos in eadem rilla in Comi 
Laudunensi, ad luminaria ejusd. m loci; et in usus 
etstipendia Fratrum inibi servientinm manBos qua- 
,,,,„• ui eadem villa, in Craonna raansum unum el 
dimidium, in Albiniaco dimidium etc, 

f Bignura Caroli gloriosissimi Regis. 
Ernustus Notarius, ad vicem Noskerici Episcopi, 
Mcognovil ei signavit. Datum vra Kalend. Martn, 
fodictione re, anno wv regnante Domino Carolo glo 

rtosiS8imoRege,redinte-ranfo.x. ArUunCorlun.aoo 

Palatio iii Dei nomtoe feliciter. Amen. ^men. 
4 Annat hic notatur Christianm Srm dccccvi, ei 

indicata redintegratiointtiumhabetabanno scvra, 

;; ,,, abdicatoCarolo decem annit n 
,,„ aiemsuum obiUset, ngnumque CaroUu resumpi 
Sl , Erleboldus,fl quopetii • 
,,„„ retinmdi licenti sfkupu Bajoeeo is fuisse 
,,,,,„„■ ponendus inter Erkambertum, cujut ulttma 

noHtiainveniturinsubscripti bus Ponligonensts < 

dliianno dccclxxvi; «1 Beinricum, oujus nuHorepe- 
riturme ■ ante annum oct 1 1 am i adeoque ,-. hoc 

Catalogo Bojocen m EpiscoporumapxidSammarlha- 

nosoccurrit Q utmhioQmdodtctturRoi 

sisArehiepiscopus^mtoiisdemSam rthm^cr 

Mr ei ultimum eubscrtpsisse invemtur Conctio Vto 

M. f . . . „ Z'on m b an n oetebrato. Noskencus, 

etropolisRemensishistortamdihgentissimecolligens ■' Cancellarii vice firmalur diploma, cujus loci 

O. Guilielmus Mailot, S. Nicasu Remensis magnus D 

AUCTOnB D. P. ANNOTATA. 

a Supra dicitur morsus rabidi canis : ct nomen 
viri Genardus scribilur. 

b Comppndium castrum videtur Childebertus occu- 
passe anno 5b7, cum Chbtharius Res Suessionum, ad 
quem pertinebat, detinmtur bello Saxonico. ( onsuie 
Gregorium Turonensem lib. icop. 1"- 

c Acherio dicitur, Magno, In nostrk MSS. ac 
priori Fita, et apud Surium, est Lauto, de quo supra 

egimus. 
d Colitur S. Audoenus 24 Augusti. 

TR4NSLATI0 CORPORIS 

et fundatio Monastcrii Corbiniacensis. anno 908, 
E Prior, ci Einiensis cellm prope Tnsulas ddminUtrator, 
primum ejus lomum injam dicta Insulensi apud Flan- 
droscivitate vulgavit anno IU(iC>, ci Ub. 4 ni/>. 7 oj/ere 
incipif de villa Corbiniaco, et Prioratu ibidem a C«- 
ro/o Simplici Rege fundato occasione Reliquiarnm 1 1. 
Marculfi : ibulcmque proferl fundationis chartam, ex 
ipsius loci tabulario depromptam, q m rei „„..;, Wpiscopushactenut < non potuitnvenire. 

' SIdempomR*x,sequ<"«° w^**m 

, ^.^possidendosetprolibitudisponendos, 

ZseitUfndotis > ■«**■». 

S ;,/. legend , in Attinii Patetioi end 

S Tndi. flteCarolo .. nr, red.nte 

Ma -' 1 - lni11 ' ,.n Cnrhiniaoum - '- \dque nnu 
• niii ipso 
Corblnlat ■• 
i , i ii 
,i, ronnt do 
nalan ipsius loci tabulario depromptam, qum seriem rei in Maji, n > • » ^- .^ |( ,■,„.>, im:i( , ni) m 
ntulo a r i>os>t* clan explicans, meretur tota huctran- gran » • ^,.,. llip „, ,,, s Petn i orpus Son- 
cti, ttof miiii- 
norum tnetu 
translatutn, 
Corblniacl 
exciplt, ribi : est autem hujusmodi. » ; : ;;';:,;;:;; dicata, abiConfe oru Chri ti Mar- 

2 In nomine sanctae et individuaj Trimtatis. Ca- *\> : au i e8C it Porro priusquam decimut a do- 

rolus, divina providentia Rex. Si servis Dei ac loc.s (■.iiii corp * m e ffl ue retannu8,vit*su*ftnm 

divino cultui mancipatifl opem impendimus, i«l noi»s wa . i/( „ r „. „„,,„,• suas ejusgue reli- 
ii, ndi ucce- 
pta ab Epi- 
icopls facul- 
tate, monasterium 

condit et 
dolat, divinocultuimancipatisopem impendimus, idnobi8 tahtia p j » ronnfl „ W£t; rf^ue ani" ,/ "''' 

profuturum omnino confidimus. Quoci.ra omnibus «""/'' « ■ , ( ,„„ M „,„„ qui S. Marculphi 

innotescat, quoniam ob nimiam atqne dn.i.nai.. I'a- ^ 1 " 1 " 1 - ' , , Corbiniacu m uel mortt i cHnctt, vel 

ganorum infestationem, qua: peccatis exigent.bus corpus < i ^ ail innjliui) i ptm Mam, 

per universam del chando vagatur Ecclesiam, rebus paatis w^^ g Ull , „„./„. M«M;i 

sanctissimum vereque beatissimum Marculpbum, '""' " toiJtowirtta, eawro^wK guod 

proprioloc-oeadem pestecuraClericisprofugisp.il- m " / """'; ' (1 , ,,;,,„ [ n dict. V, tf «I """" ' 7 '"" 

sum, P roDeiaraoresuscepimus,atque in fisconostro *vi wuj , ,,„ Rea /,,,; ,„ ip«o mona- 

Corbiniaco, prout tempus dictarit, reposuimus. Et dcco ^r ^ ^ 

ouoniam incertum manebat, utrum divina dispositio 9te "°^™* v< ,iamns omnibns. piwsentibu 

tantum pignua nobiscum manere. an iterum vellet «» >« ' r . . ,,,„!,,,,„„:!, quondam Ri 

ad proprium deportari monasterium; a nostris tam licrt ei • ^ . n ,,,,, „„„„,„,,„. 

Episcopis quam laicis fidelibus responsa accepimu^. conjux ■ » p panoo rum A|- '" h wneratione, 

,„. propru iicentia Episcopi pretiosura corpus Sanct 1h . Uctione ole 

detineretur Salubri itaque usi consilio, et licentiara «^ „,,„,.„ fuit d,ii»»,.. . . Mtt 

ab Episcopo Erlebodo retinendi uobiscura, eo quod f^STJotoS streuul miUtantlbu . ad meo am 

m Jret regressus difficilis, impetravi i i e * ^« ijj fKTS 

s tolam f abeodeinPrasuleetab Archiepi,copoO...- illorum pr ^^^ ^ ,, qu 

done ac reliquis subscriptam Coepiscopis, de eadem ^bereta^ ^ *J-gJg~ 

re BUSCepimus. ... hftr ,. , Corl.ini.i 1 '"" '" "'"""'^ . 

3H.u -.,..... •dere.divinoinspiratiaraore.nost,-.- '"'' cc , m i, Peta Pnncipi Apo- 

rumque pnc.lecessorum, non solura in bumanis, sed exce p f c ^ a ' q dicata> ubi etiara corpus Confesso- 

etiara in P d.vinis, imitatows esse cupientes s obani- ^ lo £^ a KouS q ■* • ^ ue **? 

maB nostrai remediura, in jara dicto fisco Corb.niaco, ns Chnsu . f { c(B nob.t« 

Maji T. 1 ,/, mortu • 

lcijnto, 

I ,H/i /cs S. 
, ,,ii/' ' A 

iri TOBB Di P. 
9I&I II ' I "' 

sub aiinim 

/,i nslone, ■non tjc ava- 
ritia "-' 
usurpanda» 
oblatmiK 1 
liddunn. TRANSLATIO S. MARCUIPHI ABB. 

--jsAitsst '-H" £ 

sapaiatii nacl rmum m "-" ; .,,,;„„„. „„,„,,., ,,, umu acro, pignornm 

,- , *»** SK Sse»'The S aurariue.adpe, « oblato- 

quo 1 riusper temp»rui >' i »"•«• w ,, ,„,,. mund , partibu fre- 

:,;,;,. "-.,,„,„ pJm n»» advdant, 

pet" *■ '"■'■' '""•''•, LrofulisperB.Marouiameri i recepturi. W «- 

omni. f.ventes, , *Mt et an.m» ,.,■.. P ,„, „„„, „,, „,,,,,., „,,,,„„,, 

de D - largiente, «■ *» « > u ^iZur *r«r ; I» »'«'< "" '"< "> "' " 

t»sk3*3S3 s** ' ;;,: 

TRANSLATIO RELlQLliE 

AntuerpiamadAbbatiamS. Salvaioris. advolabat^quorumeleeroosyni B Marculfi sensim 

ditati iclesiam uxori sua donando, rebus sus 

consulturoexi8timaritCarolu8.ettantumdemararm 

fl0 reservari, q I alias dotis nomme detrahendum 

faiesei Idemcredo suspicatumm fuisse Marlotum, n 
Maliquis, curextoto Corbmtaco, tolam 

ilUmCeUamservaresibitSubani licet pensione mo- 

nachis prtestanda, Ru uoluerit:namidem consequitur 

ea generali thesi, qua / B, guod <« tunc ^* *"* «~ "^fj^ ^ ctemtoto per A«m^ 

pora.quibus uecipsimel Reges parcerent altaribus, ^ra • ' ' m yen6mtl - onm ^- 

.; -editus, u1 el sublatas sacnlega manu fade- ,--<<; J£J ^, ^^ ^ gj ^ 

[umoblationesanpropriosusnsconyerteban .quod - * ^.^ m ^ ,,„,,,„ [Y S Maria Mggptiaca agentes die n Aprilis, occar 

ri - m habuimus explicandi, quomodo tam illius quam 

alimm ^ Sanctorum insignes Reliqnix prtdem m AdReliquias 

cfouti ndseroafs, pffgif«n ftnc «b X,tinfffiua altet» E Patronatus, 
quod tolutn 

aiilm llnji- 

1, , uiset .''. 
reciplendum, Implissimi Domini Francisci Diericx, Abbot,, ibitem 
,,,,„ ffarum autem cullus Reliquiarum quo firma- 
muT soUdius, instituta in eadem ecclesia Confraternitas 
est e t Apostolicx Sedu aucloritate annuarumque In- 
dulgentiarum prwilegiU, ad singulorum Sanctorum 
festos dies obtinendarum, ornata: qux prxdictx transla- 
tlllllls memoriam quotannu renovat Domintca pnma 
Augusti, eamque solennitatem octiduo toto produat. 

12 Id dum etiam agendum sic met anno moclxxyi, 
fecit prxdictus /tmplissimus Dominus, ut novoadditoad 
sacmn, istum lliesaurum accessu insignium trium Relv- 
quiarum de corporibus SS. Gregorii Magni, Marcul- 
phi Confessoris, et Lucisa Virginis Martyrisque, n